Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, July 23, 2013

Kisah Antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa A'laya Hama Al Salaama

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Kisah A’arayama Al A’adaya anak Maalaka Rayaana adalah dadanya terlalu amat lebar dan besar panjang tubuhnya lebih daripada segala manusia pada zaman itu. Kata yang empunya cerita tatkala di dengar Maalaka Rayaana nabi Allaha Yaaqub datang ke negeri Mesir maka kata Maalaka Rayaana kepada A’ziz Mesir “Hai A’ziz, demi Allaha bahawasanya telah kudengar bapamu Yaaqub datang mendapatkan dikau. Maka inginlah aku hendak bertemu dengan dia kerana mengambil berkat daripadanya”.

Hataya maka A’ziz pun pergi kepada bapanya Yaaqub katanya “Hai bapaku, adalah aku ini diam di dalam negeri Maalaka Rayaana dan di permulianya akan daku terlebih daripada wazirnya dan diberinya akan daku mahkota kerajaan dan cincin meterainya. Maka barang kataku tiadalah di salahi dan Asalama ia sertaku dalam agama kita. Ialah raja di dalam negeri ini. Sekarang adalah maksudnya hendaklah bertemu dengan bapaku. Jikalau benar kepada bapaku marilah kita pergi kepadanya”. Maka sahut Yaaqub “Hai anakku, jangan engkau berkata demikian. Bahawasanya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya jua yang mulia dikau dan di anugerahinya kerajaan Mesir ini di dalam tanganmu lagi pula di anugerahinya akan dikau pangkat nubuat iaitu terlebih mulia daripada dunia dengan segala isinya. Tetapi jikalau kau kehendaki aku pergi kepadanya Ana Shaa Allaha Taa’laya pergi aku jua”.

Kata Abana A’baasa maka Yaaqub pun pergilah serta segala anaknya mendapatkan Maalaka Rayaana. Setelah di lihat Maalaka Rayaana akan nabi Allaha Yaaqub maka iapun bangkit mengalu-alukan nabi Allaha Yaaqub segera memberi takzim akan dia. Maka kata Maalaka Rayaana “Marilah tuan hamba duduk serta hamba ya nabi Allaha” maka Yaaqub pun memberi salam Maalaka Rayaana maka di sahutnya salam Yaaqub itu. Maka tiadalah mahu duduk Yaaqub di atas hamparan itu maka kata Maalaka Rayaana kepada Yusuf “Apa ini hai A’ziz” maka sahut Yusuf “Tiada mahu bapaku duduk di atas hamparanmu ini kerana hamparanmu ini keemasan. Bahawasanya bapaku tiada ia mahu duduk pada yang demikian itu”. Hataya maka di suruh Maalaka Rayaana hampari di atas hamparan itu kain putih maka duduklah Yaaqub di atas kain itu serta Maalaka Rayaana.

Maka di tilik Maalaka Rayaana rupa nabi Allaha Yaaqub adalah ia seorang laki-laki yang amat tuha lagi terlalu hebat lakunya. Maka kata Maalaka Rayaana “Berapa umur nabi Allaha” maka sahut Yaaqub “Adalah umurku seratus empat puluh tahun”. Tatkala itu A’arayama pun duduk di belakang bapanya Maalaka Rayaana dan segala anak Yaaqub pun duduk di belakang bapanya Yaaqub. Tiba-tiba berkata A’arayama Al A’adaya “Berdustalah engkau hai orang tuha” serta di kabit kabitnya mulutnya maka terpandang oleh nabi Yaaqub pada A’arayama Al A’adaya lalu mengadah ia kelangit serta katanya “Allahama Anaka Naa’lama Hazaa Laka Bawasholaka Fayaha Hai tuhanku bahawasanya kuketahuilah orang ini perdusta akan daku barang kau lihat apalah di dalamnya”.

Hataya maka pada ketika itu jua panjanglah dagu A’arayama Al A’adaya hingga sampai kepada dadanya dan lidahnya pun terhulur-hulur seperti lidah anjing dan lehernya pun pendeklah. Maka terlalulah keji rupanya seolah anjing dan seolah-olah hantu. Maka Maalaka Rayaana pun terkejut melihat rupa anaknya demikian itu dan segala manusia pun jadi gemparlah serta hairan mereka itu melihat dia terlalu amat keji sekali rupanya. Maka kata Maalaka Rayaana “Perbuatan apa ini hai A’ziz” maka sahut Yusuf A’layaha Al Salama “Adalah ia ini perdustakan bapaku kerana itulah maka di balaskan Allaha Taa’laya akan dia demikian itu”. Maka berkata Maalaka Rayaana kepada Yaaqub “Demi kemuliaanmu ya nabi Allaha, minta maaflah aku akan ganti anakku ini. Adalah ia daripada orang yang bebal tiada di ketahuinya martabat segala nabi Allaha”.

Maka nabi Yaaqub pun minta doa kepada Allaha sembahnya “Allahama Anaka Naa’lama Faaghofara Laha Faanaka Ghofawara Rahayama Ya tuhanku bahawasanya engkau jua yang amat tahu maka ampuni olehmu akan dia Al A’adaya seperti rupanya sedia kala”. Setelah itu maka lalu ia khidmat mencium tangan nabi Allaha Yaaqub katanya “Celaka apalah aku ya nabi Allaha melainkan maafmu jua banyak-banyak akan daku. Setelah kudengar kata orang adalah umur nabi Ishaq itu dua ratus empat puluh tahun maka kulihat tubuhmu pun sangat tuha kerana itulah terlancar lidahku berkata kepadamu demikian itu”. Maka kata Yaaqub “Adalah aku sangat dukacita akan anakku Yusuf dari kerana itulah maka aku sangat tuha lalu engkau lihat” lalu nabi Allaha Yaaqub pun menangis minta doa akan A’arayama Al A’adaya dengan kebajikan. Setelah itu maka Maalaka Rayaana pun berkata-katalah dengan nabi Allaha Yaaqub daripada barang yang di kehendakinya. Setelah selesai daripada hadap Maalaka Rayaana itu maka nabi Allaha pun bermohonlah kepada Maalaka Rayaana pulang ke rumahnya.

Hataya maka duduklah Yaaqub bersama-sama dengan Yusuf A’layaha Al Salama di dalam Mesir dua puluh empat tahun bersuka-sukaan dengan segala anak cucunya. Hataya maka sakit nabi Allaha Yaaqub A’layaha Al Salama maka di himpunkannyalah anak cucunya. Hataya maka kata nabi Allaha Yaaqub seperti firman Allaha Taa’laya Ama Kanatama Shahadaa Aza Hadhora Yaaqowaba Al Mawata Aza Qoala Labanayaha Maa Taa’badawana Mana Baa’daya Tatkala hampirlah Yaaqub akan mati maka berhimpunlah segala anak cucunya maka kata Yaaqub “Apabila sudah aku mati apa yang kamu sembah kemudian daripada aku”.
Maka kata mereka itu Qoalawaa Anaa’bada Alahaka Wa Alaha Abaaka Abaraahayama Wa Asamaa A’yala Wa Asahaaqo Alahaa Wa Ahadaa Wa Nahana Laha Masalamawana Maka sahut mereka itu “Kami sembah tuhanmu dan tuhan bapamu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq iaitu tuhan yang esa pada hal kami di dalam agama Asalama”. Maka kata Yaaqub seperti firman Allaha Taa’laya Yaa Banaya Ana Allaha Ashothofaya Lakama Al Dayana Falaa Tamawatana Alaa Wa Anatama Masalamawana “Hai anakku telah di pilih Allaha Taa’laya bagi kamu agama yang amat suci maka jangan matikan diri kamu melainkan di dalam agama Asalama juga”.

Kata Abana A’baasa telah di pesan Yaaqub akan anaknya Yusuf A’layaha Al Salama “Hendaklah kamu bawa jenazahku ke Bayata Al Maqodasa maka di tanamkan olehmu akan daku hampir kubur bapaku Ibrahim dan Ishaq A’laya Hama Al Salama”. Hataya maka Yaaqub pun wafatlah Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Al Raajaa’wana. Setelah sudah wafat Yaaqub A’layaha Al Salama maka dukacitalah Yusuf dengan segala saudaranya akan kematian bapa mereka itu. Hataya maka di perbuat Yusuf lah seperti pesan bapanya Yaaqub itu mama di masukkan oranglah jenazah Yaaqub kepada keranda daripada kayu Jati maka di bawa Yusuf A’layaha Al Salama jenazah bapanya ke negeri Sham dan keluar sertanya mengiringkan jenazah Yaaqub itu segala orang isi negeri Mesir dan segala orang besar-besar dan segala raja-raja dan segala saudaranya hingga tiadalah terpemanai banyak manusia yang mengiringkan jenazah Yaaqub A’layaha Al Salama.

Sehari itu jua jenazah A’shoya pun di bawa oleh anaknya dan segala raja-raja dan segala orang besar-besar dari negeri Rom. Kata yang empunya cerita mati A’shoya itupun pada hari mati Yaaqub itu maka di tanamkan segala anaknya akan mayat keduanya di dalam suatu kubur dan pada suatu riwayat pula hampir kubur keduanya dan adalah lama Yaaqub bersama-sama dengan Yusuf di dalam negeri Mesir dua puluh empat tahun dan adalah umurnya seratus enam puluh empat tahun dan pada suatu riwayat seratus delapan puluh empat tahun. Kata Shoalaha setelah sudah mati Yaaqub maka berhimpunlah Yusuf A’layaha Al Salama dengan segala saudaranya dan sempurnalah beroleh nikmat dan anugerahkan Allaha Taa’laya akan dia di dalam dunia.

Hataya beberapa lamanya maka teringatlah Yusuf A’layaha Al Salama akan kemuliaan nikmat akhirat terlebih baik daripada nikmat dunia ini lagi amat kekal adanya. Maka di kehendakinyalah nikmat hidup di dalam negeri akhirat itu dan kemuliaannya dan kasihlah ia akan syurga dengan segala nikmatnya iaitu negeri yang hampir kepada Allaha Taa’laya dan sekampung ia dengan tuhannya dan di di kenang-kenangnya lali akan mati tiada seorang jua pun daripada segala manusia mengenang-ngenang hendak mati melainkan Yusuf A’layaha Al Salama jua.

Maka sembah Yusuf A’layaha Al Salama ke hadrat Allaha Taa’laya seperti firman Allaha Taa’laya Raba Qoda Atayatanaya Mana Al Malaka Wa A’lamatanaya Mana Taawayala Al Ahadayatsa Faathora Al Samawaata Wa Al Aradho Anata Walaya Faya Al Danayaa Wa Al Akhorata Tawafanaya Masalamaa Wa Al Haqonaya Ba Al Shoalahayana Hai tuhanku bahawasanya telah kau anugerahilah akan daku kerajaan di dalam dunia ini. Kau anugerahi akan daku mengetahui segala takbir mimpi hai yang menjadikan tujuh petala langit dan bumi. Engkau jua memerintahkan daku di dalam dunia dan dalam akhirat jamaha. Matikan olehmu akan daku di dalam agama Asalama dan pertemukan olehmu akan daku dengan kaum yang sholeh di dalam akhirat jamaha”.

Dan telah di ceritakan orang di dalam kitab Kashaf adalah Siti Zulaikha itu mati ia dahulu daripada Yusuf A’alayaha Al Salama empat puluh hari jua kemudian dari itu maka wafatlah Yusuf maka di tanamkan oranglah akan Zulaikha itu di dalam negeri itu jua. Maka dukacitalah Yusuf A’layaha Al Salama akan isterinya lalu jatuh kesakitanlah. Maka kata Abana Masaa’wada radhoya Allaha a’naha tatkala hampir Yusuf akan mati maka di suruhnya himpunkan segala kaum bani Israil dan adalah banyaknya delapan puluh orang laki-laki lain daripada perempuan pada masa itu. Maka kata Yusuf kepada mereka itu “Hai anak bani Israil, bahawasanya telah hampirlah ajalku akan kembali ke hadrat tuhanku maka hendaklah kamu ikut seperti pesan bapaku Yaaqub A’layaha Al Salama. Hendaklah jangan kamu matikan diri kamu melainkan di dalam agama Asalama dan jangan kamu sembah yang lain daripada Allaha Taa’laya”.

Setelah di dengar mereka itu kata Yusuf A’layaha Al Salama maka menangislah mereka itu dengan dukacitanya dan kata mereka itu “Ya nabi Allaha, kasihlah kami akan dikau terlebih daripada ibubapa kami dan kau ajarkan kami barang yang tiada kami ketahui ia. Apa jua hal kami kemudian daripadamu”. Maka kata Yusuf “Diamlah kamu atas agama kamu jua janganlah kamu ubah-ubah akan agama kamu iaitu agama nabi Ibrahim dan Ishaq dan Yaaqub A’layaha Hama Al Salama. Bahawasanya akan datang atas kamu seorang laki-laki yang amat membesarkan dirinya atas kamu. Ialah yang berkata akulah tuhan kamu lain daripada Allaha Taa’laya dan adalah ia daripada kaum Qibti maka di alahkannya akan kamu dan di sembelihnya segala anak kamu laki-laki dan hidupinya segala perempuan kamu. Maka lamalah yang demikian itu kerajaannya di dalam negeri Mesir ini hingga di keluarkan Allaha Taa’laya daripada anak cucu Israil seorang laki-laki daripada anak cucu Lawaya anak Yaaqub dan namanya Musa anak A’maraana anak Lawaya besar panjang tubuhnya dan lebat bulu dadanya dan amat elok rupanya. Ialah yang melepaskan kamu daripada tangan Qibti itu”.

Maka menangislah segala anak cucu Yaaqub mendengar pesan Yusuf A’layaha Al Salama itu dan di suratkan mereka itu segala wasiat Yusuf itu. Maka kata mereka itu “Ya nabi Allaha, berilah akan kami sesuatu alamat supaya kami ketahui pada ketika mana datang Qibti itu atas kami”. Maka Yusuf menangis serta mereka itu dan minta doa ia akan mereka itu kemudian maka kata Yusuf A’layaha Al Salama “Adapun tanda yang kamu kehendaki itu ada seekor ayam kepada aku. Apabila berkokok ia adalah kamu di dalam kebajikan jua selama ayam itu berkokok dan apabila berdiamlah ayam itu nescaya datanglah kebinasaan kamu. Pada ketika itulah Qibti itu jadi raja di dalam Mesir ini kemudian maka tatkala berkokok pula ayam itu adalah alamat lepas daripada tangan laki-laki itu dan jadilah Musa abana A’maraana maka pada masanya lah kamu beroleh sukacita”.

Kata Anasa abana Maalaka radhoya Allaha a’naha umur ayam itu lima ratus tahun. Hataya maka di ambil mereka itu ayam itu di tunjukkan mereka itu kepada Yusuf maka kata Yusuf A’layaha Al Salama “Inilah ayamku, peliharakanlah oleh kamu akan dia”. Kemudian dari itu maka berpesan pula nabi Yusuf kepada anaknya Afaraayama dan Mayashaa “Hai anakku, kasih oleh kamu segala kaum keluarga kamu dan kerjakan olehmu seperti perbuatanku. Jangan kau ikut perangai orang yang bebal dan jangan engkau bersahabat dengan mereka itu yang bebal” dan berpesan pula ia kepada Yahuda “Hai saudaraku, engkaulah akan gantiku di dalam kaum kita bani Israil ini dan peliharakan olehmu hati mereka itu”. Maka menangislah segala saudaranya dan anaknya Afaraayama dan Mayashaa dan rahmat dengan dukacitanya. Hataya setelah itu maka nabi Allaha Yusuf A’layaha Al Salama pun wafatlah Qoalawaa Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Raajaa’wana.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara radhoya Allaha a’naha adalah jadi khalifah di dalam bani Israil ganti Yusuf A’layaha Al Salama itu Yahuda ialah yang di kasih oleh Yusuf daripada segala saudaranya yang lain. Hataya maka dukacitalah mereka itu oleh kerana kematian Yusuf A’layaha Al Salama dan di perbuat mereka itu sebuah peti batu hablur yang putih lalu di masukkan mereka itu jenazah Yusuf A’layaha Al Salama ke dalam keranda hablur itu.

Hataya maka berbantahlah kaum bani Israil masing-masing mereka itu menanam jenazah Yusuf di dalam kampung mereka itu kerana mengambil berkatnya hingga berbunuh-bunuhlah mereka itu sama sendirinya. Maka kedengaranlah perbantahannya mereka itu kepada Maalaka Rayaana. Oleh Maalaka Rayaana itupun terlalu amat tuha maka kata Maalaka Rayaana “Siapa pengetuha kamu di tinggalkan oleh A’ziz Mesir akan gantinya” maka sembah mereka itu “Saudara kami Yahuda itulah akan ganti A’ziz pengetuha kami”. Maka kata Maalaka Rayaana “Apa kamu perbantahkan pada menanamkan jenazah nabi Allaha itu mana kata Yahuda itulah kamu ikut”.

Kata Abana A’baasa radhoya Allaha a’naha tatkala hampir Yusuf A’layaha Al Salama akan wafat maka di pesan kepada Yahuda “Jika sudah aku mati buangkan olehmu akan daku ke dalam sungai Nil kerana lagi akan di keluarkan Allaha Taa’laya akan daku dari dalam sungai itu pada masa Musa anak A’maraana jadi nabi atas kamu segala kaum bani Israil”. Hataya maka di bawa Yahuda lah jenazah Yusuf A’layaha Al Salama lalu di buangkannya pada antara perbahagian dua sungai. Adalah sungai Nil itu amat luas seperti laut luasnya dan beberapa sungai yang besar-besar yang masuk dalamnya dari kerana itulah maka terlalu sangat luasnya. Maka lalu air atas jenazah Yusuf A’layaha Al Salama maka mereka itupun berhentilah daripada perbantahan mereka itu.

Kemudian dari itu maka di perbuat mereka itulah kampung pada kiri kanan sungai itu kerana mengambil berkatnya hingga datang pada zaman nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama di keluarkannya jenazah Yusuf A’layaha Al Salama di dalam laut itu lalu di pindahkannya keluar kota negeri Kanaa’ana. Maka di tanam mereka itu hampir kubur ibunya Rahil dan pada suatu riwayat di pindahkan Musa ke Bayata Al Maqodasa pada kubur bapanya Yaaqub dan Ishaq dan Ibrahim A’layaha Hama Al Salama.

Tamatlah hikayat Yusuf A’layaha Al Salama Wa Al Salama seperti firman Allaha Taa’laya menceritakan akan dia kepada nabi kita Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Zalaka Mana Anabaa Al Ghoyaba Nawahayaha Alayaka Wa Maa Kanata Ladaya Hama Aza Ajamaa’waa Amara Hama Wa Hama Yamakarawana. Wa Maa Akatsara Al Naasa Walawa Harashota Ba Mawamanayana. Wa Maa Tasaala Hama A’layaha Mana Ajara Ana Hawa Alaa Zakara Lalaa’alamayana Demikian itulah kami ceritakan ia padamu ya Mahamada pada hikayat Yusuf iaitu hikayat yang ghaib. Tiada engkau hadir pada masa tatkala mereka itu berhimpun-himpun pada pekerjaan mereka itu dan tatkala mereka itu membuangkan Yusuf ke dalam telaga Jaba dan tatkala bertemu ia dengan segala saudaranya di dalam Mesir dan tatkala bertemu ia dengan bapanya tetapi tiada percaya mereka itu akan dikau ya Mahamada jikalau sangat kau tuntut mereka itu membawa iman kepadamu sekalipun dan tiada kau kehendaki atas mereka itu upah daripada mengajarkan mereka itu Qoraana atau menyuruh mereka itu percaya akan dikau melainkan bahawasanya oleh Qoraana ini mengajar bagi segala alam jua.

Adapun tersebut di dalam suatu riwayat kata Abana A’baasa radhoya Allaha a’naha tatkala berjalan Musa A’layaha Al Salama serta kaum bani Israil di dalam padang Tayaha maka sesat Musa di tengah padang itu dan kata Sayadaya pada masa tatkala membelah laut kerana mengaramkan Firaun dengan segala bala tenteranya maka sesatlah Musa tiada berketahuan jalannya hingga berpusing-pusing mereka itu. Maka kata setengah mereka itu “Apahal kita berpusing-pusing tiada berketahuan jalan kita ini”. Maka kata segala a’lama mereka itu berpesan nabi Allaha Yusuf tatkalanya akan wafat “Jangan kamu keluar di dalam Mesir ini melainkan hingga kamu sekelian pindahkan jenazahku ke Bayata Al Maqodasa”. Maka kata Musa “Siapa yang tahukan tempat jenazah nenekku Yusuf itu kerana adalah ia di dalam air tiada berketahuan tempatnya” maka kata pendita mereka itu “Adalah seorang perempuan tuha namanya Maarakho ialah yang tahu akan tempatnya”.

Hataya maka di usung oranglah perempuan yang sangat tuha itu kepada nabi Musa A’layaha Al Salama dan adalah perempuan itu terlalu amat tuha lagi bongkok tiadalah ada giginya suatu juapun dan tiadalah ada rambutnya sehelai juapun yang hitam daripada sangat tuha dan matanya pun buta lagi capi dengan hal yang demikian itu tiadalah dapat ia berjalan. Hataya setelah sampai ia di bawa orang kepada nabi Allaha Musa maka berkata mereka itu kepadanya “Hai perempuan tuha tunjukkan olehmu kepada kami jenazah Yusuf A’layaha Al Salama”maka kata perempuan tuha itu “Demi Allaha, tiada mahu kutunjukkan dia hingga berjanji kamu dengan daku memberi empat perkara”. Maka kata mereka itu “Apa yang empat perkara kehendakmu itu” maka sahutnya “Pertama dapat aku berjalan ke sana ke mari, kedua kembali tubuhku seperti orang muda, ketiga terang mataku pada memandang seperti orang muda, keempat masuk aku di dalam sebuah mahligai serta kamu di dalam syurga”. Maka kata mereka itu “Banyak sangatlah kehendakmu itu pada kami di manakan dapat beri akan dikau seperti kehendakmu itu kerana yang kau kehendak itu terlalu sangat sukarnya pada membicarakan dia”.

Hataya maka di turunkan Allaha Taa’laya wahaya kepada Musa datang Jibril katanya “Firman Allaha Taa’laya mengakulah olehmu ya nabi Allaha, bahawasanya tuhanmu itu amat kuasa menganugerahi seperti pintanya itu maka minta doalah nabi Allaha Musa kepada tuhanmu kerana sebab doamu jadi demikian”. Hataya maka nabi Allaha Musa pun minta doalah kepada tuhannya hingga di jadikan Allaha Taa’laya seperti kehendak perempuan tuha itu. Hataya maka berjalanlah Musa sertanya kepada perbahagian air dua buah sungai lalu di palu Musa laut itu dengan tongkatnya maka jadilah air laut itu membelahkan dirinya maka kelihatanlah keranda nabi Allaha Yusuf A’layaha Al Salama di atas bumi. Maka turunlah Musa serta beberapa orang sertanya masuk ke dalam laut itu lalu di tanggung mereka itu jenazah Yusuf ke tepi sungai Nil.

Maka di bawanyalah ke Bayata Al Maqodasa di tanamkan mereka itu hampir kubur bapanya Yaaqub dan Ishaq dan pada suatu riwayat hampir kubur ibunya Rahil di luar kota negeri Kanaa’ana. Kata yang empunya cerita tatkala sudah di keluarkan Musa jenazah Yusuf di dalam laut itu maka teranglah jalan mereka itu hingga sampailah mereka itu kepada tempat yang di kehendaki mereka itu. Kata ahli al tarikh adalah hidup Yusuf A’layaha Al Salama kemudian daripada wafat Yaaqub dua puluh tiga tahun dan lama umurnya seratus dua puluh tahun.

Wa Allaha Al Masataa’ana Mamaa Yawamarawana Majalasa pada menyatakan kisah Musa yang pertama iaitu Musa anak Mayashaa saudara Afaraayama anak Yusuf A’layaha Al Salama adalah ia jadi nabi yang marasala. Adapun akan anak Yusuf A’layaha Al Salama itu tiga orang, pertama Afaraayama, kedua Mayashaa dan Rahamata ialah menjadi isteri nabi Ayawaba (Ayub) A’layaha Al Salama dan anak Mayashaa Musa dan anak Musa Nawana (Nun) dan anak Nun itu Yawasaa’. Maka Yawasaa’ itulah jadi khadam kepada nabi Allaha Musa anak A’maraana A’layaha Al Salama. Kata ahli al taurat bahawasanya Musa anak A’maraana itulah taulan Khodhora (Khidir) anak Malakaana A’layaha Al Salama.

Kata ahli al tawarikh tatkala sudah wafat Yaaqub dan Yusuf A’layaha Al Salama maka kembalilah kerajaan Mesir kepada Sabaatho hingga jadilah segala manusia yang amat banyak itu di ubah mereka itu jalan agama nabi mereka itu dan berbuat kebinasaan mereka itu dalam bumi dengan aniayanya dan khianat dan nyatalah kebanyakan mereka itu daripada orang sihir dan kaahana dan ahli al nujum. Maka di bangkitkan Allaha Taa’laya Musa anak Mayashaa jadi nabi atas mereka itu dan adalah antara Musa anak Mayashaa dan Musa anak A’maraana itu dua ratus dua tahun lamanya. Setengah daripada manusia mengikut kata Musa anak Mayashaa dan setengah mereka itu tiada di ikut mereka itu akan dia. Maka diamlah Musa anak Mayashaa pada mereka itu beberapa lamanya barang di kehendaki Allaha Taa’laya.

Kata Abana A’baasa adalah cerita Yusuf A’layaha Al Salama ini tersebutlah ia di dalam kitab taurat di ceritakan Allaha Taa’laya kepada nabi Musa A’layaha Al Salama. Maka di sembunyikan oleh segala ahli al kitab akan ceritanya itu melainkan setengah daripada ceritanya jua ada ketahuinya oleh segala yang awam daripada mereka itu maka tiadalah berketahuan ceritanya. Kata Abana A’baasa akan cerita Yusuf A’layaha Al Salama itu tiada tersebut di dalam taurat kerana di sembunyikan mereka itu dan di surat oleh segala pendita mereka itu daripada asal kitab taurat itu di taruhnya pada tempat yang lain seperti di sembunyikan mereka itu sifat nabi Rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama yang di sebutkan oleh Masaalaya di dalam kitab mereka itu. Maka tiadalah di ketahui oleh segala yang am daripada mereka itu.

Maka tatkala di bangkitkan Allaha Taa’laya nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama jadi nabi maka datang A’bada Allaha abana Salaama dan segala pendita Yahudi kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka di tanya mereka itu kepada nabi Allaha akan hikayat Yusuf A’layaha Al Salama sembah mereka itu “Adakah di turunkan Allaha Taa’laya atasmu ya Mahamada seperti di turunkan Allaha Taa’laya kitab taurat. Adakah di turunkan Allaha Taa’laya atasmu ya Mahamada seperti yang di ceritakan Allaha Taa’laya kepadamu di dalam kitab taurat”. Maka sabda rasul Allaha “Seperti yang di ceritakan Allaha Taa’laya kepada nabi Musa A’layaha Al Salama”.

Hataya maka lalu di baca rasul Allaha atas mereka itu dengan tertibnya seketika di terapikan rasul Allaha saudaranya pada tempatnya itu menangis rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka kami pun menangis serta rasul Allaha dan pada tempat-tempat ayatnya itu berdiam rasul Allaha seketika di setengah bacaannya itu di ulang-ulang rasul Allaha dua tiga kali hingga menangislah kami mereka itu mendengar fasih lidah rasul Allaha dan amat halus ceritanya dan merdu suara yang maha mulia itu dan terkadang di tanya mereka itu kepada rasul Allaha daripada ceritanya yang lain daripada Qoraana maka ceritakan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan dia kepada mereka itu. Setelah sudah nabi Allaha menceritakan kisah Yusuf kepada mereka itu maka kata A’bada Allaha abana Salaama “Inilah cerita yang amat benar tiada sekali bersalahan daripada asal hikayatnya”. Hataya maka mereka itupun masuklah kepada agama Asalama dengan sejahteranya.

Kata Ahli Al Tafsir apabila nabi Allaha Yusuf sudah wafat maka Yahudalah naik jadi ganti raja Mesir tiada berapa lamanya maka Yahuda pun kembali ke rahmat Allaha. Maka Maa’shoyaba anak Maalaka Rayaana pula naik jadi raja benua Mesir maka oleh Iblis di pujuknya Maa’shoyaba itu di bawanya pada agama kafir. Maka segala mereka itu sekeliannya menyembah berhala melainkan segala kaum bani Israil jua yang ada pada agama yang sebenarnya dan menegahkan segala kaum jangan menyembah berhala. Adapun kerajaan Maa’shotaba itu dua ratus tahun lamanya maka di dalam bumi kaum itu ada seorang daripada Qibti terlalu besar panjang namanya Walayada maka di ambilnya kerajaan Mesir dan Maa’shoyaba pun matilah dengan percintaannya.

Hataya setelah Walayada itu naik jadi raja di dalam negeri Mesir maka Walayada itulah menjadi dirinya Firaun A’layaha Laa’nata itupun memanggil tujuh penghulu berbuat tanam tanaman. Maka segala rakyatnya di suruhnya berhuma dan berbendang dan berdusun maka di berinya belanja datang kepada tiga ratus tahun lamanya. Maka di perbuatnya sebuah mahligai terlalu tinggi maka pada sama tengah mahligai itu di perbuatnya kota bertingkap dan berkemuncak. Maka di suruhnya perbuat diwala batu Maghonathosa (Magnet) namanya batu berani daripada segala pihak negeri. Di suruhnya perbuat suatu tahta daripada besi malela maka tahta itu tergantung di udara tiada berkedudukan pada suatu jua pun.

Maka duduklah Firaun A’layaha Laa’nata atas tahta itu dan janggut Firaun itu di cucuknya dengan mutiara dan pelbagai-bagai permata. Maka memakai kalah bertindik bercabang daripada kekayaan dan kebesarannya dan makin sangat ia membesarkan dirinya serta melakukan kekayaannya dengan sekehendak hatinya daripada sangat takburnya dan ghorarnya itu makin sangat di haru syaitan akan dia. Laqowalaha Taa’laya Fahashara Fanaadaya Anaa Raba Kama Al Aa’laya ertinya di himpunkan Firaun bala tentera Mesir maka kata Firaun “Aku tuhan kamu yang maha tinggi”.

Hataya maka segala bala tenteranya pun sujud mengantarkan dahinya ke bumi menyembah dia. Maka katanya pada segala rakyatnya “Jangan kamu menyembah berhala lagi dan sembahlah oleh kamu akan daku. Bahawasanya akulah tuhan kamu yang sebenarnya. Laqowalaha Taa’laya Maa A’lamata Lakama Mana Alaha Ghoyaraha ertinya kata Firaun “Tiadalah kamu ketahui tuhan lain daripadaku maka yang sebenarnya tuhan itu aku”. Demi Firaun mengatakan kata demikian itu maka air sungai Nil di benua Mesir itupun daripada mengalir berhenti oleh itulah maka segala manusia pun datanglah berhimpun kepada Firaun. Maka kata mereka itu jika raja sungguhnya tuhan yang sebenarnya hendaklah air sungai Nil itu suruh bekukan supaya dapat orang lalu berkuda di atasnya.

Hataya maka di suruh Firaun orang berjalanlah di atas sungai Nil sekira-kira suatu persangga jauhnya di suruhnya datang seratus ribu orang berkuda berhenti pada suatu tempat tujuh sangga jauhnya. Maka Firaun berjalan seorangnya datang ia pada suatu lubang yang dalam maka menyelamlah Firaun ke dalam lubang itu. Maka di lihatnya ada suatu lubang batu di dalam itu maka iapun masuk ke dalam kubang batu itu dan di bawanya sehelai kain yang lata dan di ikatnya pada lehernya. Hataya maka sujudlah ia ke hadrat Allaha Taa’laya berdatang sembah demikian bunyinya “Yaa Rabaya Yaa Mawalaana, bahawasanya kuketahuilah engkau tuhan yang sebenarnya bahawa kau anugerahi akan daku daripada kebesaran dan kelebihan di dalam dunia ini. Ya tuhanku, bahawasanya kurniai olehmu akan daku daripada kebesaran dunia ini jua. Tiadalah aku berkehendak kepada kebesaran akhirat lagi”.

Hataya maka keluar seorang laki-laki di dalam lubang gua batu itu maka kata laki-laki itu “Hai Firaun, apa kehendakmu” maka sahut Firaun “Bahawa kehendakku barang di kurniai Allaha Taa’laya kiranya air sungai Nil itu menurut kataku”. Maka kata laki-laki itu “Akan kehendakmu itupun di anugerahkan Allaha tuhan seru alam jua tetapi mahulah engkau berjanji dahulu dengan daku supaya hasil kehendakmu itu”. Maka kata Firaun “Baiklah apa janjimu itu” maka kata laki-laki itu “Jika datang pesuruh tuhan seru alam kepadamu hendaklah turut barang katanya dan jika engkau membantahi katanya bahawa di dalam air sungai Nil inilah engkau di tenggelamkan dan hendaklah kau suratkan janjimu itu dengan khothomu sendiri”. Maka kata Firaun”Tiada ada kertas padaku di sini dan dakwat pun tiada dapat aku” maka oleh laki-laki itu di berinya kertas dan dakwat kepada Firaun.

Hataya maka di surat Firaunlah janjinya seperti kata laki-laki itu. Kata yang empunya cerita bahawa akan laki-laki itu Jibril. Kelakian setelah sudah di surat oleh Firaun maka di ambil Jibril lah surat itu daripadanya maka di taruh Jibril hingga datang kepada janjinya itu. Maka Firaun pun keluarlah di dalam gua itu maka air sungai Nil itupun mengalirlah dan jika di suruh Firaun mudik nescaya mudik air sungai Nil itu dan jika di suruhnya hilir nescaya hilir dan di suruhnya berhenti air sungai Nil itu demikianlah air sungai Nil itu menurut katanya.

Hataya maka Firaun memandang pada segala tenteranya maka katanya Laqowalaha Taa’laya Alayasa Laya Malaka Mashora Wa Hazaha Al Anahaara Tajaraya Mana Tahataya Afalaa Tabashorawana ertinya kata Firaun “Hai kaumku, adalah tuhan lain daripadaku yakni adakah tuhan lain daripada raja Mesir ini. Bahawa aku jua tuhan kamu yang empunya kerajaan yang amat kuasa pada melakukan sekehendakku. Shahdan sungai Nil itupun di bawah titahku”. Setelah di lihat oleh segala bala tenteranya akan Firaun itu dapat menghukumkan sungai Nil itu maka mereka itupun memuji dialah.

Arakian maka Firaun pun kembalilah ke mahligainya yang bernama A’yana Al Shamasa itu di bawah mahligainya itu terbit mata air daripada celah batu. Maka di suruhnya perbuat tiang batu empat batang bersalutkan emas maka di atas tiang itu di perbuatnya saluran emas lalu ke padang. Dengan izin Allaha Taa’laya maka segala pohon kayu itupun berbuahlah dari kerana merasai air itu maka keluarlah minyak zaitun pun maka barang siapa yang sakit tubuhnya maka di gosoknya dengan minyak itu maka jadilah sembuh.

Hataya makin merasai demikian itu makin sangatlah takburnya dan ghorarnya Firaun A’layaha Laa’nata itu. Maka mahsyurlah Firaun itu selama-lamanya ia mengatakan dirinya tuhan yang sebenarnya, mengikut katanya air sungai Nil dan air yang menerbitkan minyak zaitun yang menyembuhkan sakit orang itu hingga mahsyurlah wartanya itu pada pihak segala alam dunia ini. Kisah ini sambungannya di dalam jilid yang kedua maka di mulai daripada kisah nabi Allaha Musa dan kisah nabi-nabi dan anabayaa-anabayaa yang lain daripadanya hingga sebanyak jilid yang pertama ini juga ceritanya yakni terisi sebanyak di dalam kertas jilid yang pertama juga akan datang lagi Ana Shaa Allaha.


Sumber: Kitab Qoshosho Al Anabayaa                     

No comments:

Post a Comment