Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Friday, November 8, 2013

Petanda Hari Awal Maharama

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan hari awal tahun yakni sehari bulan Maharama.

Kata Shayakho Mahamada Al Marazawaqoya dalam syarah Natayajayata Al Mayaqoata maka apabila masuk awal tahun itu hari Ahada maka thoalaa’ nya itu bintang Shamasa adalah tahun itu menunjuk atas wujud zalim pada segala raja-raja dan orang besar-besar dan sedikit hujan. Adapun jika adalah Maharama itu hari Atsanayana maka thoalaa’ nya bintang Qomara maka tahun itu menunjuk atas wujud baik segala raja-raja dan hulubalang dan adalah hujan itu banyak. Adapun jika adalah awal tahun itu hari Tsalaatsa maka tholalaa’ nya bintang Marayakho maka adalah tahun itu menunjuk atas mati segala orang yang besar-besar dan banyak orang bertumpah darah dan sangat mahal dagangan dan mahal makanan dan sedikit hujan.

Adapun jika adalah awal Maharama itu hari Arabaa’a maka thoalaa’ nya itu bintang A’thoarada maka adalah tahun itu menunjuk atas pertengahan hal pada segala waktu dan rakyat dan hujan. Adapun jika adalah awal Maharama itu hari Khomayasa maka thoalaa’ nya Mashataraya maka adalah tahun itu menunjuk atas wujud adil segala raja-raja dan hulubalang dan baiklah hal segala qoadhoya dan faqohaa dan banyaklah kebajikan dan rezeki dan hujan. Adapun jika adalah awal Maharama itu hari Jamaa’ta maka thoalaa’ nya bintang Zhoharaha maka adalah tahun itu menunjuk atas wujud zalim raja-raja dan hulubalang dan segala orang besar-besar dan bersalahan antara segala manusia pada bicara dan pekerjaan dan sedikit hujan.

Adapun jika adalah awal Maharama itu hari Sabata maka thoalaa’ nya bintang Zahala maka adalah tahun itu menunjuk atas kesukaran manusia pada segala pekerjaan mereka itu dan kehidupan mereka itu dan jadi kekerasan hamba orang dan orang safayaha dan orang fasik banyak ketakutan dalam tahun itu Wa Allaha Aa’lama. Inilah kesudahan kalam Mahamada Al Marazawaqoya Rahamaha Allaha.

Syahdan segianya bagi raja-raja apabila di kehendak memerang negeri atau kehendak berbuat negeri atau di kehendak berbuat kota-kota atau mahlligai-mahligai istana maka jika adalah awal tahun yakni awal Maharama itu hari Ahada atau hari Tsaalatsa atau hari Jamaa’ta atau hari Sabata maka iaitu tiada harus bagi raja-raja di mulai perang negeri atau berbuat dia atau berbuat kota-kota atau mahligai-mahligai istana dalam tahun itu. Dan jika adalah awal tahun itu yakni awal Maharama itu hari Atsanayana atau hari Khomayasa maka iaitu harus dan baik raja-raja di mulai perang dan berbuat negeri dan mahligai dan istana. Dan jika adalah awal itu hari Arabaa’a maka adalah itu pertengahan jua Wa Allaha Aa’lama.

Sumber : Kitab Taja Al Malaka (Tajul Muluk)
Di rumikan : Mahamada Bana A'bada Allaha 

No comments:

Post a Comment