Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, July 3, 2011

Rukun Asalama

Maka tatkala sampailah umurnya kira-kira empat puluh tahun lamanya maka dititahkan Allaha Ta A’laya kepadanya dengan menjagakan dan jadilah pesuruh kepada sekeliannya dan kepada segala jin pada menyuruhkan mereka itu berbuat ibadat kepada Allaha Ta A’laya dan melarangkan mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang diharamkan Allaha Ta A’laya akan dia dan diturunkan wahayu kepadanya. Maka adalah pertama turun wahyu kepadanya itu pada hari Atsanayana pada delapan haribulan Rabaa’ Awala maka adalah pertama itu qoraana itu ayat Aqoraa hingga sampai kepada Maa Lama Yaa’lama maka adalah kelakuan turun wahyu itu seperti sabda nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Adalah lagi beberapa kali pergi kepada bukit Haraa pada hal lagi membawa bekal barang sedapatnya kerana bersunyi-sunyi buat ibadat pada ketika malam kemudian maka kembali pula aku kepada rumah Khodajayaha.

Maka sekali-kali persetua keluarlah aku pergi kepada bukit Haraa itu maka tiba-tiba datang kepada aku Jabara Yala kemudian maka berkata ia bagiku Aqoraa ertinya baca olehmu maka kataku baginya tiada daku tahu membaca kemudian maka mengambil dia akan daku mentawafa ia akan daku kemudian maka melepaskan ia akan daku kemudian maka berkata ia bagiku Aqoraa ertinya baca olehmu. Maka kataku baginya tiada daku tahu membaca maka adalah dikerjakan demikian itu tiga kali. Kemudian daripada tiga kalinya berkatalah Jabara Yala bagiku Aqoraa Ba Asama Rabaka Alazaya Kholaqo, Kholaqo Al Anasana Mana Alaqo ertinya Baca olehmu Ya Mahamada akan tuhanmu yang menjadikan ia akan segala manusia itu daripada darah yang beku. Aqoraa Wa Rabaka Al Akarama, Alazaya A’lama Ba Al Qolama, Alama Al Anasana Maa Lama Yaa’lama. Baca olehmu bermula tuhanmu jua yang terlebih mulia mengajar ia akan manusia itu menyurat dengan kalam lagi mengajar ia akan manusia itu barang yang tiada diketahuinya akan dia. Kemudian maka ghaiblah Jabara Yala itu daripada aku kembalilah aku kepada rumah Khodajayaha maka kataku baginya suruh bang olehmu akan daku hingga hilanglah daripada aku takut.

Kemudian maka turun pula Jabara Yala kepada aku maka berkata pula ia bagiku Yaa Ayahaa Al Madatsara, Qoma Faanazara ertinya Hai orang yang berselubung bangkitlah engkau maka takut olehmu akan segala kafir di dalam Makah ini dengan seksa api neraka. Wa Rabaka Fakabara dan besarkan olehmu akan tuhanmu Wa Tsayabaka Fathohara dan sucikan olehmu akan kainmu Wa Al Rajaza Fajahara dan jauhi olehmu akan segala kafir berhala Wa Laa Tamanana Tasatakatsara dan jangan aku memberi suatu dan sabarlah engkau atas mengerjakan segala suruh tuhanmu, menjauh segala larangannya. Maka tatkala itu belum lagi disuruhkan sembahyang kemudian maka ghaiblah Jabara Yala daripada aku.

Kemudian maka datang pula ia akan daku maka berkata ia bagiku Yaa Ayahaa Al Mazamala, Qoma Al Layala Alaa Qolayala ertinya Hai orang yang berselimut, sembahyanglah engkau pada malam hingga setengah malam. Awa Naqosho Manaha Qolayalaa ertinya atau kurangkan olehmu daripada setengah malam sedikit Awa Zada A’layaha ertinya atau lebihkan olehmu atas setengah malam maka tatkala itu adalah difardhukan atas rasul Allaha sembahyang malam jua serta dengan sahabatnya itu beberapa lamanya. Kemudian maka difardhukan sembahyang lima waktu maka jadilah sembahyang malam itu pula sunat. Kemudian daripada di fardhunya maka adalah Allaha Ta A’laya memfardhukan akan segala rukun Asalama itu sedikit-sedikit.

Pertama difardhukan itu mengucap Laa Alaha Alaa Allaha, Mahamada Rasawala Allaha kemudian maka sembahyang maka adalah yang dua perkara di fardhukan di dalam negeri Makata dan puasa dan memberi zakat dan naik haji itu difardhukan ketika itu di dalam negeri Madinah.


Maka adalah lama diam rasul Allaha di dalam negeri Makah kemudian daripada turun wahyu itu sekira-kira tiga belas tahun lamanya maka tatkala sampailah umurnya kira-kira lima puluh tiga tahun lamanya maka pindahlah ia ke negeri Madinah pada hari Atsanayana. Tatkala sampailah umurnya enam puluh tiga tahun maka sampailah ia ke rahmat Allaha Ta A’laya pada hari Atsanayana pada dua belas Rabayaa’ Al Awala dan adalah bilangan isteri rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama itu sebelas orang jua iaitu Khodayajayaha Al A’ta Hawayalada dan Sawadaha anak Zamaa’ta dan A’ashaha anak Abawa Bakara dan Hafashoha anak A’mara, Ama Habayabaha anak Abaya Safayana dan Zayanaba Ayama dan Zayanaba anak Jahashara dan Jarayaha dan Ama Salamaha dan Mayamawanaha anak Haya dan Shofayaha dan seorang kendapinya bernama Marayata dan adalah segala anak rasul Allaha Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama itu tujuh orang, tiga orang laki-laki. Pertama Qosama dan kedua A’bada Allaha dan Thoyaba pun namanya dan Thohara pun namanya dan ketiga Abarahayama dan empat orang perempuan. Pertama Zayanaba dan kedua Waqoyata dan ketiga Ama Kalatsawama dan keempat Fathomaha Al Zahara. Maka adalah anak rasul Allaha itu semuanya daripada Sataya Khodayajayaha jua melainkan Abarahayama maka adalah ibunya Marayata Al Qobathoyata. Maka adalah segala anak cucu rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama itu semuanya daripada anak cucu Hasana dan Hasayana jua hingga hari kiamat.

Dan kedua daripada segala rukun Asalama itu mendirikan sembahyang lima waktu maka adalah yang dinamai sembahyang itu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan sudahi dengan memberi salam dan ketiga memberi zakat itu bertambah kebajikan ertinya dan membaiki harta dan beroleh berkat dan puji dan keempat puasa pada bulan Ramadhona erti puasa itu menahan diri daripada makan dan segala yang membatalkan puasa dan kelima naik haji kepada Kaa’bata Allaha jika kuasa ia berjalan kepadanya dan erti haji itu menyahaja pergi mengunjung Kaa’bata Allaha.

Maka adalah sembahyang itu difardhukan ia atas segala orang yang akil baligh maka tiada difardhukan ia atas segala kanak-kanak dan orang gila dan zakat itu difardhukan atas segala orang kaya dan tiada difardhukan ia atas orang yang fakir dan miskin yang tiada mereka itu mempunyai harta dan puasa difardhukan ia atas segala orang yang akil baligh yang kuasa mereka itu mengerjakan puasa dan tiada difardhukan atas segala orang tua dan tiada kuasa mengerjakan puasa sebab sakitnya dan haji itu difardhukan atas segala orang yang beroleh naik haji pada perginya dan kembalinya dan tiada difardhukan ia atas segala orang yang tiada beroleh bekal naik haji. Maka adalah sembahyang dan puasa dan naik haji itu dinamai fardhu Badanayaha yang dikerjakan dengan tubuh dan zakat itu dinamai ia fardhu Maalayata yakni fardhu yang diambil daripada harta.

Maka barangsiapa mengatakan atau mengiktikadkan segala rukun Asalama itu tiada difardhukan atas nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan atas umatnya nescaya jadi kafir. Maka ertinya Asalama itu pada bahasa A’raba Al Anaqoyadala Awa Amara Allaha Wa Al Ajatanaba A’na Nawahayaha ertinya menjunjung titah Allaha dan menjauhkan segala larangan Allaha, menyerahkan dirinya pada Allaha Ta A’laya dan erti iman menyungguhkan dengan hati akan barang yang dibawa oleh rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada Allaha Ta A’laya.

Sumber: Kitab Kifayat Mahatadayana

No comments:

Post a Comment