Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Wednesday, August 3, 2011

Harimau AllahaAdalah kisah tersebut pula turun wahaya kepada sayadana rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Shahdan maka berkata Abana A’basa radhoya Allaha A’naha, setelah sudah A’mara Amayara Dhomaraya radhoya Allaha a’naha menceritakan kisah raja Barasa Ghowala itu maka sayadana rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama tunduk taksir adalah kira-kira dua saat lamanya kemudian diangkat kepalanya yang maha mulia seraya berkata sabdanya “Laa Hawala Wa Laa Qowata Alaa Ba Allaha Al A’laya Al A’zhoyama” seraya memandang kepada sahabatnya sabdanya “Ya sahabat-sahabat hamba sekelian, telah sudah tuan-tuan mendengarkan hal diperbuat si zalim Barasa Ghowala itu. Apalah ikhtiar bagi tuan-tuan sekelian ini katakanlah kepada hamba supaya hamba ketahui”. Maka sembah segala sahabat “Ya rasul Allaha, barang sabda tuan hamba itu telah terjunjunglah diatas batu kepala hamba sekelian ini. Telah hadirlah hamba sekelian ini hendak mengikut seperti sabda tuan hamba. Apalah ikhtiar maka tuan hamba yang terlebih maklum daripada hamba sekelian ini”. Maka sabda rasul Allaha “Ya sahabat hamba sekelian, pada hari ini tiadalah boleh hendak dikerjakan barang suatu jua pun dengan sepandai hamba melainkan Allaha Taa’laya apakala turun firman daripada Allaha Taa’laya pada ketika itu hamba dapat mengerjakan. Sekarang ini tuan-tuan pulanglah ke rumah”. Maka segala sahabat pun pulanglah kerumah masing-masing maka rasul Allaha pun berangkat balik kerumahnya.

Shahdan pada keesokan harinya, pagi-pagi waktu subuh telah berangkatlah rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama daripada rumahnya diiringi oleh keempat sahabatnya pergi ke masjid sembahyang subuh. Telah sudah sudah daripada sembahyang subuh maka duduklah rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di harama masjid dihadapi oleh segala sahabat. Maka sabda rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama “Ya tuan-tuan sekelian, marilah kita berangkat pergi kekebun di luar negeri kita manajat kepada Allaha Sabahana Wa Taa’laya kita pohonkan firman daripada tuhan. Barang firman tuhan kita junjungkan”. Tatkala itu maka rasul Allaha pun berjalanlah dahulu dan lain-lain sahabat berjalan daripada belakangnya sambil mengucap tasbih demikian ucapnya tuan-tuan itu “Laa Alaha Alaa Allaha, Sabahana Allaha Wa Al Hamada Lalaha Wa Laa Alaha Alaa Allaha Wa Allaha Akabara Wa Lalaha Al Hamada”. Demikian takbirnya dan tahlil diucap oleh segala sahabat itu hingga sampai masuk kedalam sebuah kebun. Lalu duduklah rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan segala sahabat-sahabat pun mengadap baginda itu maka rasul Allaha pun manajat kepada Allaha Sabahana Wa Taa’laya.

Hataya didalam hal yang demikian itu, maka Jabarayala A’layaha Al Salama pun datanglah merupakan dirinya seperti rupa yang sangat hebat memberi dahsyat hati yang memandang akan dia. Tiada ia datang seperti rupa yang telah ia datang kepada rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama itu kerana adalah sifat rupa Jabarayala yang datang itu seribu kepala dan seribu muka dan seribu sayap dan seribu lidah dan seribu bahasa dipuji-puji akan tasbih akan Allaha Sabahana Wa Taa’laya. Kepalanya terkandas kepada tujuh petala langit dan kakinya terjejak ke atas tujuh petala bumi dengan rupa yang demikian itu datanglah Jabarayala itu hampir rasul Allaha. Demi dilihat oleh rasul Allaha akan rupanya Jabarayala yang demikian itu lalu rasul Allaha pun pengsanlah rebah tiada sedarkan dirinya. Maka segeralah Jabarayala diangkat rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama didakap disapu mukanya dengan sayapnya itu disemburkan rasul Allaha akan isi syurga itu dimuka rasul Allaha serta rasul Allaha pun siumanlah daripada pengsan itu. Dibuka matanya dilihat beribu-ribu malaikat ada berkelilingnya duduk mengucap tasbih dihadapan malaikat-malaikat sayadana Jabarayala A’layaha Al Salama ada yang berdiri dihadapannya malaikat serta memegang suatu panji-panji yang tertulis “Nashora Mana Allaha Wa Fataha Qorayaba”.

Maka ujar Jabarayala A’layaha Al Salama katanya “Ya Ahaya Mahamada, Allaha Taa’laya memberi salam kepada tuan hamba. Bahawa adalah firman Allaha Taa’laya kepada tuan hamba, janganlah tuan hamba menaruh duka percintaan, barang kehendak tuan hamba mudah-mudahan nanti dipersampaikan. Telah terlimpahlah rahmatnya keatas tuan hamba dan kekasihnya itu telah tersedialah dan doa tuan hamba itu telah sudah dikabulkan. Sekarang ini firman tuhan menyuruh tuan hamba mengantarkan seorang utusan pergi kepada malaun raja Barasa Ghowala dinegeri Waadala Shokhoraha itu suruh beri nasihat kepadanya, membawa iman kepada agama Asalama supaya dimasukkan Allaha kepadanya kedalam syurga dan disuruh beri kepadanya jangan diperbuat pekerjaan yang jahat jika diperbuat neraka tempatnya kediaman. Berilah nasihat yang baik-baik kepadanya supaya ia membawa iman jika tiada ia menurut binasakan negerinya itu”. Telah itu maka Jabarayala A’layaha Al Salama pun baliklah naik kelangit.

Setelah itu maka rasul Allaha pun memandang kepada sahabat seraya bersabda “Ya tuan-tuan sekelian, telah Allaha Sabahana Wa Taa’laya sudah berfirman kepada hamba menyuruh hamba hantarkan seorang utusan pergi ke negeri Waadala Shokhoraha itu mendapat raja malaun itu disuruh memberi nasihat kepadanya supaya membawa iman kepada agama Asalama dan disuruh kata kepadanya, jika diperbuat baik pekerjaan yang kebajikan, syurga tempat kediamannya dan jika dibuat pekerjaan yang jahat, neraka tempat kediamannya. Firman tuhan itu dibawa oleh Jabarayala A’layaha Al Salama. Sekarang ini siapakah yang berani boleh pergi mendapat malaun itu marilah kehadapan hamba ini. Siapa yang pergi membawa khabarnya kepada hamba maka hamba nanti pohon kepada tuhan baginya sebuah mahligai daripada mutiara di dalam syurga itu”.

Setelah itu seorang pun tiada memberi jawab, tiada bergerak daripada tempat kemudian berseru pula rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Siapa yang pergi mendapat Barasa Ghowala itu hamba mengaku hendak memberi sebuah mahligai di dalam syurga itu kepadanya” tiada juga seorang jua pun bergerak daripada tempatnya demikian juga berturut-turut tiga kali rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Maka lepas seketika maka bangkitlah seorang sahabat namanya A’bada Allaha abana Abaya Sawa Al Hanaya ujarnya “Ya rasul Allaha, hambalah hendak pergi kenegeri Waadala Shokhoraha mendapat raja Barasa Ghowala itu. Beri apalah izin kepada hamba”. Maka sabdanya rasul Allaha “Ya A’bada Allaha, bahawa Allaha Sabahana Wa Taa’laya melimpahkan rahmatnya kepadamu, duduklah pada tempatmu itu” lalu iapun duduklah pada tempatnya. Kemudian daripada itu lepas seketika maka sabda rasul Allaha seperti yang telah disebutkan itu maka tiada seorang juapun bangkit daripada tempat duduknya.
Kemudian berturut-turut rasul Allaha bersabda “Yaa Qowama Al Masalamayana, yang sangat suka hendak menolong dan yang suka mengingat hendak membuat kebajikan dan suka hendak menaruh kasih sayang diatas hamba Allaha itu. Siapa daripada kamu pergilah kepada raja Barasa Ghowala itu memberi nasihat kepadanya supaya ia membawa iman kepada agama Asalama dan barang yang dikatakan itu, mari berkhabar kepada aku barang siapa-siapa yang pergi kepadanya, Allaha Taa’laya nanti beri kepadanya suatu mahligai didalam syurga dan segala Hawara Al A’yana nanti membuat khidmat kepadanya”. Maka bangkitlah pula A’mara abana Amayara Dhomaraya radhoya Allaha a’naha sembah katanya “Ya rasul Allaha, hambalah hendak pergi mendapat raja Barasa Ghowala dan barangnya khabarnya nanti hamba bawa persembahkan kepada tuan hamba”. Maka sabda rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama “Ya A’mara, Allaha Taa’laya memberi hormat kepada tuan hamba, duduklah pada tempat tuan hamba” maka A’mara abana Amayara pun duduklah pada tempatnya. Maka rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pun berturut-turut sabdanya pada tiap-tiap seru rasul Allaha maka bangkitlah seorang-orang sahabatnya pinta izin hendak pergi tiada dibenar oleh rasul Allaha.

Maka di dalam antara sahabat rasul Allaha itu ada seorang sahabatnya bernama Zabayara abana A’wama daripada kaum Maghosarayana ia berkata-kata didalam hatinya “Bahawa adalah dua orang sahabat daripada sahabat itu sudah mengaku hendak pergi mendapat raja Barasa Ghowala itu tiada dibenarkan oleh rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Jika aku pinta izin kepadanya nescaya tiada ia nanti beri izin kepada aku. Jika demikian terlebih baiklah aku dengan tiada setahu rasul Allaha pergi mendapat Barasa Ghowala itu” lalu iapun pulanglah kerumahnya. Dipakai senjatanya dipesan pada isterinya katanya “Aku ini hendak pergi ke negeri Yamana diatas suatu pekerjaan yang amat besar. Jika siapa-siapa tanya engkau katakan aku pergi ke negeri Yamana”. Telah sudah ia berpesan pada isterinya lalu dikenderai seekor kuda keluarlah daripada negeri Madinah menuju jalan ke negeri Waadala Shokhoraha itu dengan seorang dirinya.

Maka kata Abana A’basa radhoya Allaha a’naha, bahawa pada tatkala rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama duduk bertanya kepada segala sahabat-sahabatnya itu maka datanglah Jabarayala A’layaha Al Salama mengadap rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama ujarnya “Yaa Ahaya Mahamada, tiadakah tuan hamba ketahui Zabayara abana A’wama sudah dengan tiada setahu tuan hamba, ia sudah pergi berangkat keluar daripada Madinah ini berjalan menuju kenegeri Waadala Shokhoraha hendak pergi mendapat Barasa Ghowala itu. Firman Allaha Taa’laya kepada tuan hamba menyuruh A’laya anak Abaya Tholaba itu mengikut daripada belakang Zabayara itu”. Telah itu maka Jabarayala A’layaha Al Salama naiklah kelangit. Maka rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama berkhabarlah kepada segala sahabat-sahabat akan ujar Jabarayala itu.

Telah sudah rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama bersabda kemudian dipandang kepada Salayamana Farasa sabdanya “Pergilah tuan hamba panggilkan A’laya abana Abaya Tholaba itu mari mengadap dengan segeranya. Maka sembah Salayamana Farasa lalu ia pergilah kerumah sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Lalu ia masuk mengadap sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha katanya “Ya A’laya, tuan hamba dipanggil oleh rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama”. Pada waktu itu sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun tengah demam sangat-sangat maka diangkat kepalanya dipandang kepada Salayamana Farasa sabdanya “Ya Salayamana Farasa, engkau pergilah mengadap rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama, katakan salamku kepada baginda itu maka aku ini sangatlah sakit tiadalah dapat aku hendak bergerak daripada tempat tidurku dari kerana kesakitanku ini. Tiadalah boleh aku pergi mengadap baginda itu”. Maka Salayaman Farasa pun pergilah maklumkan kepada sayadana rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama akan hal sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Serta rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama mendengar hal sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha maka diberi izin kepada segala sahabat suruh pulang kerumah masing-masing.

Maka sayadana rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan sayadana Abawa Bakara radhoya Allaha a’naha pun pergilah kerumah sayadana A’laya. Sayadana Fathomaha radhoya Allaha a’naha serta sayadana A’laya melihat rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama datang beberapa digagah hendak bangkit daripada tempatnya tiada dapat bangkit. Maka sabda rasul Allaha kepada sayadana A’laya “Ya Harimau Allaha, Ya A’laya, apakah kena engkau ini dan apalah halmu ini”. Maka sahut katanya “Ya rasul Allaha, junjungan hamba, dengan tolong Allaha Taa’laya hamba adalah baik’. Maka rasul Allaha pun ceritalah kepadanya segala firman Allaha Taa’laya yang dibawa oleh Jabarayala A’layaha Al Salama dan segala hal ehwal Zabayara abana A’wama yang telah sudah berangkat pergi seorang dirinya kenegeri Waadala Shokhoraha itu “Ya A’laya, segeralah kamu mengunjung firman tuhan itu. Ya A’laya, bukakanlah kain selimut itu. Ya A’laya, bangkitlah daripada tidurmu itu”. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun bukakan kain selimutnya. Diambil rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama suatu cawan air sejuk dimasukkan jarinya kelima-limanya yang maha mulia itu kedalam air itu disembur-semburkan keatas badan sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha.

Demi disemburnya itu keatas badannya maka dengan segeranya juga sihatlah tubuhnya seperti sediakala. Ditanya oleh rasul Allaha “Ya A’laya, sekarang ini bagaimana rasa badanmu itu. Katakan kepada aku” maka kata sayadana A’laya “Ya rasul Allaha, dengan kudrat Allaha Taa’laya serta dengan berkat mukjizat tuan hamba, telah sihatlah sudah hamba daripada penyakit demam itu makin bertambah-tambah kuat dan segarlah tubuh hamba ini. Maka sekarang ini apa kasad hati tuan hamba hendak menyuruh itu suruhlah supaya hamba pergi membuat pekerjaan tuan hamba”. “Adapun ya A’laya, sekarang ini segeralah kamu berangkat pergi mencari Zabayara abana A’wama itu janganlah berlambatan lagi” telah sudah rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama berpesan maka baliklah rasul Allaha kerumahnya.

Al kisah pada menyatakan fasal sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha berangkat pergi mencari Zabayara abana A’wama. Shahdan adalah lepas daripada rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama berangkat pulang kerumahnya, maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun memakailah senjatanya disandang akan Zawa Al Faqora pada bahunya dan dipegang akan panji-panji pada tangan kanannya. Setelah itu maka dinaik keatas Dawadawala lalu berjalanlah ia daripada pekan pasar negeri Madinah menuju jalan keluar negeri daripada negeri Madinah itu sambil mengucap tasbih dan tahlil memuji-muji akan Allaha Sabahana Wa Taa’laya. Demikianlah menyebut-nyebut yang dikatakan oleh sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha “Hai kaum bani Qodawama, kamu sekelian itu daripada seteru Allaha dan kamulah daripada kaum iblis. Maka sekarang ini busar Allaha dan harimau Allaha yang telah sudah terlepas daripada bawah Arasha Allaha itu akan hendak pergi mencari lawannya. Barangsiapa melawan dengan dia nescaya tiada nanti terlepas melainkan mati dibunuh dan segala anak isterinya dan hak hartanya pun nanti habis binasa. Hai kamu, ingat-ingat baik-baik akan diri kamu jangan mencari aniaya” sambil berjalan keluar daripada Madinah berjalan menuju bukit bukau hutan padang rimba belantara mencari Zabayara abana A’wama.

Maka kata Abana A’basa radhoya Allaha a’naha, maka adalah sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha berjalan itu siang malam dengan tiada makan dan minum dan beberapa hutan rimba bukit padang dilangkahi maka masuk keempat hari lalu ia sampailah ke negeri Yamana itu. Disinggah pada suatu tempat bernama Wadarawana Sawara dekat dengan tepi laut lalu ia turun dari atas kudanya berhenti penat lelahnya kerana tempat itu sangatlah baik air sungai itu. Di dalam hal yang demikian itu maka datanglah suatu kafilah kaum daripada Anashoraya membawa kain daripada Madinah hendak pergi berniaga ke negeri Yamana berhenti pada tempat itu yang sayadana A’laya singgah itu. Serta penghulu kafilah itu melihat kepada sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha diturun dari atas untanya mari menjawat tangan dengan sayadana A’laya beberapa hormat takzim diperbuat akan sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha itu. Maka ujar sayadana A’laya “Ya saudaraku, pada tatkala tuan hamba berjalan mari kesini, adakah tuan hamba berjumpa dengan Zabayara abana A’wama itu?”. Maka sembah penghulu kafilah itu “Hamba berjumpa dengan Zabayara abana A’wama itu ditempat bernama Harahasara pada fikiran hamba pada masa itu tak boleh tiada nanti ia masuk ke dalam negeri Yamana itu maka tuan tiada nanti berjumpa dengan dia pada tempat lain”. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun mohonlah daripada kaum Anashoraya itu lalu berangkatlah daripada tempat itu berjalan pergi mencari Zabayara abana A’wama itu adanya.


Sumber: Hikayat A'mara Amayara Dhomaraya

No comments:

Post a Comment