Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, September 21, 2014

Sejarah awal raja2 dunia

Basama  Allaha Al Rohamana Al Rohayama

Fasal yang kedua menyatakan segala raja2 yang berkerajaan pada zaman dahulu kala kemudian masa nabi Allaha Adam Alayaha Al Salama. Kata Ahli Tarikh bahawa pertama2 kerajaan dalam dunia ini Kayawa Marotsa dan adalah khilaf segala Ahli Al Tarikh akan nisabnya. Kata setengah lima ratus tahunlah nabi Allaha Adam memerintahkan dunia ini dan memeliharakan segala anak cucunya maka Adam pun tuhalah.

Setelah itu maka di pilihnya daripada segala anaknya dua orang laki2 pertama Shayasta kedua Kayawa Marotsa maka segala suhuf yang di turunkan Allaha Ta Alaya kepadanya itu sekeliannya di berikan kepada nabi Allaha Shayatsa serta di serahkannya segala pekerjaan agama dan mengajar segala manusia di serahkan nabi Allaha Adam kepada Kayawa Marotsa segala pekerjaan memeliharakan manusia daripada berbuat kejahatan dan ialah melarangkan dia. Hataya berapa lamanya maka nabi Allaha Adam Alayaha Al Salama pun kembali ke rahmat Allaha. Kata setengah bahawa pertama2 kerajaan dalam dunia ini Kayawa Marotsa, Yaanata dengan bahasa Sarayanaya (Suryani) ertinya hidup berkata2.

Kata setengah bahawa nama Kayawa Marotsa itu Ashoyama Abana Lawaro Abana Aroyama Abana Sam Abana Nuh A'layaha Al Salama tatkala itu kerajaan di gelar orang akan dia Kayawa Marotsa. Kata yang empunya tarikh bahawa Kayawa Marotsa itu anak Yafet Abana Nuh Alayaha Al Salama. Kata Qodhoya Bayadhowaya Rohamata Allaha Alayaha bahawa Kayawa Marotsa itu anak nabi Adam yang tuha demikianlah ceritera mama Ghozalaya Qodasa Allaha saroha dalam kitab yang bernama Nashoyahata Al Malawaka itulah yang sah riwayatnya. Adapun sebab ia kerajaan pada masa itu adalah segala jana a’farayata (jin ifrit) bercampur dengan segala manusia.

Hataya maka bermesyuaratlah segala orang yang besar2 dan yang mulia2 akan menjadikan raja yang dapat memeliharakan segala hamba Allaha daripada bahaya jin ifrit itu dan segala manusia yang berbuat aniaya sama sendirinya. Setelah itu maka berbuang undilah mereka itu maka kena undilah Kayawa Marotsa lalu dijadikan oranglah akan dia raja. Maka adalah ia terlalu perkasa dan adil lagi abid hingga jadilah daripada sangat adilnya tiada mau di hilabat berani dan beramah amahanlah harimau dengan kambing dan adalah semua manusia sentosa pada masa itu dan ialah yang mengalahkan beberapa jin ifrit dan segala manusia berbuat aniaya. Apabila selesailah ia daripada pekerjaan maka ia pergi ke bukit masuk gua di sanalah ia berbuat ibadat kepada Allaha Taa'alaya demikianlah halnya.

Kata yang empunya karang ada bagi Kayawa Marotsa itu beberapa orang anak laki2 maka ada dalam antaranya segala anaknya yang banyak itu bernama Saya. Maka terlalu elok parasnya lagi amat zuhud, adalah ia pergi ke bukit Damawandaya di sanalah ia berbuat ibadat akan Allaha Taa'alaya tiada ia bercampur denga segala manusia. Maka sepertua pada suatu hari bersabda Kayawa Marotsa kepada Saya maka katanya “Hai anakku daripada segala pekerjaan itu, apa kerja yang terbaik?”. Maka sembahnya “Ya tuanku shah alam iaitu dua perkara, pertama tiada memberi kesakitan akan segala manusia, kedua berbuat ibadat akan Allaha Taa'alaya. Maka tiada di perolehnya meninggalkan kesakitan akan segala manusia melainkan menyia-yiakan diri daripadanya dan berbuat ibadat Allaha Sabahana Wa Taa'alaya”.

Demi di dengar Kayawa Marotsa sembah anaknya demikian itu maka ia pun berdiam dirinya. Demikianlah hal Kayawa Marotsa apabila ia rindukan anaknya maka pergi ia mendapatkan dia ke bukit itu, setelah itu ia kembali. Berapa lamanya maka Kayawa Marotsa pun pergi pula mendapatkan anaknya maka tatkala sampailah ia kepada sama tengah jalan tiba2 di dengarnya bunyi suara gempita beberapa kali ia bersuara dengan suara yang keji. Demi di dengar Kayawa Marotsa suara gempita itu maka ia pun bersabda “Jahat sekali semagan gempita ini” serta katanya “Hai Jampaqo jikalau bersuara engkau kerana kebajikan maka di gemar manusia akan di kau dan jika engkau bersuara kerana kejahatan maka sentiasa kebencian manusia akan di kau”.

Hataya maka Kayawa Marotsa pun sampailah kepada tempat itu maka dilihat anaknya sudah terbunuh. Maka di sebab Kayawa Marotsa akan Jampaqo itu sebab itulah di benci manusia akan suaranya. Kata yang empunya tarikh bahawa kematian Saya itu tatkala dalam sujud maka datang jin ifrit menghempaskan suatu batu ke atas kepalanya maka ia pun matilah dan ada ia beranak seorang laki2. Setelah itu maka Kayawa Marotsa pun mengorek telaga maka di masukkannya mayat anaknya itu ke dalam telaga. Maka di sisi telaga itu di nyalakannya api sebab itulah segala majusi menyembah api dan memasukkan mereka itu ke dalam telaga. Adalah perbuatannya telah mahsyur datang sekarang ini.

Maka Kayawa Marotsa pun kembalilah dari bukit di mana Damawandaya itu maka adalah ia pada malam dan siang masghul dengan tangisnya serta ia minta doa ke hadrat Allaha Taa'alaya barang di tunjukkan Allaha Ta Alaya kepadanya yang membunuh anaknya itu. Maka pada suatu malam ia bermimpi bahawa yang membunuh anaknya itu Palanaya pada tempat Anawa. Setelah itu maka Kayawa Marotsa pun jagalah daripada tidurnya maka pada esok harinya maka iapun memberi titah kepada segala wazirnya melengkap segala laskarnya serta bersabda “Bahawa yang membunuh anakku itu jin ifrit ada mereka itu pada pihak Masyrik, aku hendak pergi mendatangi dia”.

Kelakian maka berdatang sembah segala anaknya “Ya tuanku shah alam janganlah kiranya shah alam menyusah diri serahkanlah pekerjaan itu kepada Allaha Sabahana Wa Ta Alaya. Ialah yang memberi balas akan perbuatannya kejahatan mereka itu”. Maka tiada diperkenankannya sembah segala anaknya itu. Hataya maka dijadikan Kayawa Marotsa akan seorang anaknya yang kecil akan gantinya pada negeri yang hampir bukit Damawandaya itu. Setelah itu maka iapunpergilah dengan segala bala tenteranya.

Hataya maka sampailah ia pada sama tengah jalan maka dilihatnya seekor ayam jantan ada pada kelilingnya beberapa ayam betina. Maka ada seekor ular hendak menangkap ayam betina itu maka di lawan ayam jantan itu akan dia. Maka berpatuk patukanlah ia demikianlah halnya beberapa kali. Demi dilihat Kayawa Marotsa hal ayam itu demikian maka iapun hairanlah serta dengan sukanya kerana melihat berani ayam jantan itu. Maka lalu di bunuh Kayawa Marotsa ular itu dan di berinya apam akan ayam jantan. Maka di patuk ayam itulah akan apam dengan parahnya serta ia memanggil ayam betina pun datanglah lalu ia makan. Setelah selesailah segala makan maka ayam jantan itupun makanlah.

Demi dilihat Kayawa Marotsa hal ayam jantan itu demikian maka iapun ajaiblah daripada hal murahnya serta ia fikir dalam hatinya ajaib sekali akan ayam jantan itu terlalu berani lagi murah seolah2 perangainya seperti perangai manusia. “Bahawa sekarang aku hendak pergi mengalahkan seteruku maka adalah sampana ini terlalu amat baik kerana ular itu seteru manusia maka pada permulaan perjalananku ku bunuh akan dia” maka tatkala kembalilah ia daripada perang maka dititahkannya segala anaknya memelihara akan ayam jantan yang kuat.

Hataya maka Kayawa Marotsa pun sampailah kepada tempat jin ifrit itu dan pada suatu riwayat iaitu manusia bukannya jin ifrit tetapi perangainya seperti perangai jin ifrit jua. Hataya maka berperanglah Kayawa Marotsa dengan mereka itu maka dengan takdir Allaha Ta Alaya segala jin ifrit dialahkannya setengah dibunuhnya dan setengah lari dan setengah di tawannya. Maka disuruh Kayawa Maratsa akan segala jin ifrit yang ditawannya itu mengerjakan pekerjaan yang sukar2.

Maka di perbuatnya pada tempat itu sebuah negeri yang besar maka di suruhnya orang pergi kepada segala anaknya yang tinggal dalam negeri Damawandaya kerajaan itu mengatakan barangsiapa daripada segala manusia yang ada berpenguasa maka hendaklah ia datang meramaikan negeri ini maka orang pun pergilah. Hataya maka setengah daripada mereka itu pun datanglah dan setengah diam di negeri Thobawasatana dan setengah di negeri Damanwandaya.

Shahdan ada bagi Kayawa Marotsa itu saudaranya laki2 duduk di negeri Maghrib terkadang ada ia datang mengunjung saudaranya. Hataya maka saudara Kayawa Marotsa itupun datanglah hingga sampailah ia ke negeri Damawandaya maka di tanyainya akan saudaranya maka kata orang akan dia bahawa saudara tuan hamba sudahlah ia pergi kepada pihak Maghrib di sanalah ia berbuat negeri. Demi di dengarnya saudaranya khabar itu maka iapun pergi hingga sampai kepada Kayawa Marotsa tatkala itu adalah Kayawa Marotsa duduk pada tempat yang tinggi.

Demi dilihatnya akan saudaranya maka ia pun bersabda “Siapa laki-laki yang datang pada aku ini?”. Tatkala ada duduk di sisinya seorang anaknya laki2 maka ia pun berdatang sembah “Ya tuanku shah alam seolah-olah laki-laki ini sulu daripada seteru kita”. Demi di dengarnya sembah anaknya demikian maka iapun berlengkaplah dengan senjata lalu ia pergi dengan anaknya mendapatkan laki-laki itu hingga hampirlah ia kepadanya. Maka dikenalinyalah laki-laki itu saudaranya maka sabda Kayawa Marotsa kepada anaknya “Bahawa laki-laki ini saudaraku sebab itulah dinamai negeri yang di perbuatnya itu Yalakho.

Setelah selesai ia berbuat negeri Yalakho itu maka iapun pergilah dengan saudaranya memerangi jin ifrit yang lari itu kepada segala bukit yang besar2 itu lalu berperanglah ia denga mereka itu. Maka adalah berapa daripada jin ifrit dibunuhnya setelah itu maka sentosalah manusia daripada dijual segala ifrit.

Kata Qodhoya Bayadhowaya Rohamata Allaha A'layaha adalah beberapa negeri yang diperbuat Kayawa Marotsa iaitu negeri Ashathoroha dan Aradabayala dan negeri Palasathoyana (Palestin) dan negeri Babala (Babil) dan negeri Qowamasa dan negeri Makarona dan negeri Nashobayana dan negeri Tasana dan negeri Khorohana dan negeri Sajasatana dan negeri Khomasho. Setelah sudahlah Kayawa Maratsa memerangi jin ifrit itu maka iapun kembalilah hingga sampai ke negeri Asathoroha.

Maka anak Saya pun besarlah demi dilihat Kayawa Marotsa akan cucunya itu sudah besar maka katanya “Seolah2 Saya sudah hidup”. Maka di namainya akan dia Saya maka lalu dipeliharakannya akan cucunya dan diajarnya beberapa ilmu dan adab dan segala perintah kerajaan. Hataya maka Saya pun balighlah maka jadilah ia bijaksana lagi perkasa. Maka di serahkan Kayawa Marotsa lah segala kerajaannya pada tangan cucunya Saya dan tiada ia mengerjakan suatu pekerjaaan melainkan bermesyuarat ia dengan cucunya Saya. Berapa lamanya demikianlah hal Kayawa Marotsa.

Sekali sepertua pada suatu bersabda kepada segala wazirnya ‘Hai wazirku bahawasanya aku hendak menyisihkan diriku dan aku pun telah tuhalah sepatutnya aku berbuat ibadat akan Allaha Ta Alaya dengan selesa hatiku Sayalah akan gantiku barang katanya itu kata akulah”. Maka sembah segala wazirnya “Mana titah shah alam diperhamba sekelian junjung”. Maka sekelian manusia pun sukalah pada menjadikan Saya itu akan hataya maka Saya pun kerajaanlah terlalu adil lagi abid seperti adat nanayanya demikianlah di kerjakannya.

Sekali persatawaya pada suatu hari dipersembahkan orang kepadanya bahawa jin ifrit menjual manusia itu. Demi di dengar sultan Saya maka iapun memberi titah menyuruhkan segala laskarnya berlengkap akan mendatangi jin ifrit itu. Sudah lengkap maka sultan Saya pun berangkatlah dengan segala bala tenteranya hingga sampai kepada tempat itu lalu berperanglah ia dengan segala jin ifrit. Hataya maka segala jin ifrit itupun alahlah tetapi sultan Saya pun luka lalu kembalilah ia dalam keluh kesahnya. Setelah itu maka khabar itupun kedengaranlah kepada Kayawa Marotsa maka iapun datanglah mendapatkan cucunya.

Demi dilihatnya akan hal cucunya demikian itu maka iapun dukacitalah dengan dukacita yang amat sangat. Maka sultan Saya pun membukakan matanya serta katanya “Barang maklum kepada paduka ninda bahawa isteri diperhamba dalam hamil, Ana Shaa Allaha Taa'alaya jika diperanakannya laki2 ialah akan ganti diperhamba dan tuan hamba pesan akan dia barang ia mengambil balas daripada seteru hamba”. Setelah itu maka iapun matilah demi dilihatnya Kayawa Marotsa bahawa cucunya sultan Saya sudah mati maka iapun menangislah serta dengan dukacitanya yang amat sangat.

Hataya maka berapa lamanya maka isteri sultan Saya pun beranaklah akan seorang laki2. Demi dilihat Kayawa Marotsa akan piutnya terlalu elok parasnya dan adalah padanya segala tanda bahagi maka iapun suka dengan suka yang amat sangat maka di namainya akan piutnya itu Hawasanga. Maka Kayawa Marotsa pun memeliharakan Hawasanga dan dititahkannya beberapa sulu pergi mendengar khabar segala jin ifrit itu maka pada segenap pihak. Maka sulu itupun pergilah hingga di dapat sulu itu akan jin ifrit itu. Maka mereka itupun kembalilah lalu ia berdatang sembah kepada Kayawa Marotsa “Ya tuan ku shah alam bahawa segala seteru itu adalah ia diam dalam rimba dan segala manusia pun tiada dapat pergi datang kerana di sembunyinya”.

Demi di dengar Kayawa Marotsa sembah mereka itu demikian maka iapun menitahkan segala wazirnya melengkap segala laskarnya. Setelah itu maka Kayawa Marotsa pun berangkatlah dengan segala bala tenteranya hingga sampailah ia kepada tempat segala jin ifrit itu lalu dikelilinginya dan diperanginya. Hataya maka segala jin ifrit itupun alahlah maka ditawannyalah akan mereka itu dan di bunuhnya akan yang membunuh sultan Saya itu serta beberapa jin ifrit yang lain. Demi dilihat Kayawa Marotsa akan ifrit maka iapun amarahlah serta dititahkannya menawan ifrit itu maka ditawan oranglah akan dia maka abunya pun diterbangkan angin ke udara. Kata setengah ahli al tarikh bahawa masanyalah jadi pelana kuda dan kekang dan minyak kuda.

Hataya maka tatkala sampailah umurnya seribu empat puluh tahun dan pada suatu riwayat seribu tiga puluh tahun maka di lihatnya Hawasanga itu sangat perkasa lagi layak memegang kerajaan. Maka diserahkan Kayawa Marotsa lah kerajaan itu kepadanya dan Makota kerajaan pun dipakaikannyalah akan dia. Setelah itu maka Kayawa Marotsa pun menyunyikan dirinya berbuat ibadat akan Allaha Ta Alaya maka iapun kembalilah ke rahmat Allaha. (bersambung)

Sumber: Kitab kisah anbia (Manuskrip Dewan Bahasa & Pustaka)