Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, October 27, 2011

Soal Jawab Solat (Kitab Asal Makrifat)

Soal: Dari mana asal sembahyang lima waktu.
Jawab: Adapun tatkala masa Kawana Fayakawana itu jadi segala-gala nyawa dan seperti firman Allaha Taa’laya Alasata Baraba Kama ertinya Bukankah aku tuhan kamu. Maka jawab segala-gala nyawa Qoalawa Balaa Anata Rabanaa Wa Kholaqonaa ertinya Bahkan engkau tuhan yang menjadikan segala-gala kami serta sujudlah segala-gala nyawa ke hadrat tuhannya dengan lima kali sujud yang berwaktu. Maka itulah sebab menjadi wajib kita sembahyang lima waktu di dalam sehari semalam.

Soal: Dari mana keluar sembahyang lima waktu itu.
Jawab: Keluar daripada Al Hamada.

Soal: Bagaimana peraturannya.
Jawab: Keluar sembahyang Subuh itu daripada huruf Alif dan nabinya Adam, keadaan Subuh itu dua rakaat tubuh dengan nyawa dan cahayanya putih fajar sidiq. Dan keluar sembahyang Zhohor itu daripada huruf Lam dan nabinya Ibrahim, keadaan Zhohor itu empat rakaat dua mata dua telinga dan cahayanya putih kuning. Dan keluar sembahyang A’shar itu daripada huruf Ha dan nabinya Yunus, keadaan A’shar itu empat rakaat dua tangan dua lengan dan cahayanya kekuningan. Dan keluar sembahyang Maghrib itu daripada huruf Mim dan nabinya A’yasaa, keadaan Maghrib itu tiga rakaat dua lubang hidung satu mulut dan cahayanya merah. Dan keluar sembahyang A’shaa itu daripada huruf Dal dan nabinya Musa, keadaan A’shaa itu empat rakaat dua peha dua kaki cahayanya hitam. Wa Allaha Aa’lama.Soal: Berdiri itu huruf apa dan ruku’ itu huruf apa dan sujud itu huruf apa dan duduk itu huruf apa dan apa anasirnya dan siapa sahabatnya dan apa malaikatnya dan apa martabatnya dan apa alamnya dan apa ruhnya dan apa sifatnya.

Jawab: Berdiri itu huruf Mim dan anasirnya tanah dan sahabatnya A’laya dan malaikatnya A’zara Yala dan martabatnya A’yana Al Yaqoyana dan alamnya Shahawata dan ruhnya ruhani dan sifatnya Kamala. Dan ruku’ itu huruf Ha dan anasirnya air dan sahabatnya A’tamana dan malaikatnya Asarafa Yala dan martabatnya A’alayama Al Yaqoyana dan alamnya Lahawata dan ruhnya jasmani dan sifatnya Jamala dan sujud itu huruf Mim akhir dan anasirnya angin dan sahabatnya A’mara dan malaikatnya Mayaka Yala dan martabatnya Haqo Al Yaqoyana dan alamnya Jabarawata dan ruhnya Adhofaya dan sifatnya Jalala. Dan duduk itu huruf Dal dan anasirnya api dan sahabatnya Abawa Bakara dan malaikatnya Jabara Yala dan martabatnya Kamala Al Yaqoyana dan alamnya Malakawata dan ruhnya Al Qodasa dan sifatnya Qohara.


Soal: Dimana keluar sembahyang Jamaa’ta itu.
Jawab: Iaitu tatkala berjimak Adam dengan Hawa di Padang Arafah maka itulah sebab jadi wajib kita sembahyang Jamaa’ta.


Soal: Apa sebab Jamaa’ta itu dua rakaat.
Jawab: Kerana Adam itu bersifat laki-laki dan Hawa itu bersifat perempuan.

Soal: Apa sebab sembahyang Jamaa’ta itu empat puluh orang.
Jawab: Kerana wajib bagi tuhan itu dua puluh sifat dan yang mustahil bagi tuhan itupun dua puluh, jumlah jadi empat puluh maka itulah jalannya jadi empat puluh orang wajib satu Jamaa’ta.

Soal: Apa sebab sembahyang tarawih itu dua puluh rakaat.
Jawab: Kerana kejadian segala manusia itu daripada dua puluh anasir iaitu empat daripada ibu, darah, daging, kulit, roma dan empat daripada bapa, otak, sendi, tulang, urat dan empat daripada malaikat, penglihatan, pendengaran, penciuman, perkataan dan empat daripada nabi, sayara, ruh, iman dan budi dan empat daripada tuhan, wujud, ilmu, nur, shahawada.


Soal: Apa sebab sembahyang witir itu yang pertama itu dua rakaat dan sembahyang witir yang kemudian itu satu rakaat.
Jawab: Witir yang dua rakaat itu kerana berkasihan Allaha dan Mahamada dan witir yang satu rakaat itu kerana turun noktah itu satu titik jua adanya. Wa Allaha Aa’lama.

Bab ini fasal jalan Sakarata Al Mawata maka apakala seorang hamba Allaha yang hendak kembali ke rahmat Allaha sekira-kira di dalam sehari semalam lagi maka dikurnia ia Allaha Taa’laya akan mereka itu suatu alamat iaitu terbuka pintu langit yang ketujuh. Maka ketahuilah kita dengan dalil Barakhona Qoalawa Anaa Lalaha Wa Ana Alayaha Rajaa’wana. Maka apakala sudah nyata alamatnya maka Wajaha Laha Khoshawaa’ dan tawadho kepada Allaha Taa’laya. Maka apakala sampai masa ajalnya iaitu berasalah lazat yang tiada terhingga-hingga akan lazatnya iaitu seribu kali lebih lazatnya daripada tatkala hendak keluar mani kita.

Maka di dalam lazat itu kembalilah nyawa kita ke rahmat Allaha dengan asyik yang tiada berhingga-hingga lagi Wa Allaha Aa’lama. Maka inilah zikir tatkala hendak Sakarata Al Mawata Yaa Raba Wa Ana A’bada Ya Aha Ya Aha Ya Aha Zaata Al Haqo ataupun Sabahana Wa Ahayada Al Qohara ertinya maha suci tuhan yang esa lagi yang berkuasa, ia jua yang bersifat kekerasan. Maka sebab yang berasa lazat itu kerana bertemu nur Mahamada itu dengan Zat Allaha. Wa Allaha Aa’lama.


Ana Shaa Allaha jangan diubah lagi daripada petua ini yang telah termahsyur daripada Walaya-walaya Allaha yang dahulu kala. Tamata.

Tuesday, October 25, 2011

Perihal Martabat Tujuh (Kitab Asal Makrifat)

Soal: Yang mana dinamakan martabat tujuh itu.

Jawab: Kenyataannya kepada alam yang tujuh iaitu pertama alam Malakawata dan kedua alam Jabarawata dan ketiga alam Lahawata dan keempat alam Shahawata dan kelima alam Ajasama dan keenam alam Misal dan ketujuh alam Insan.

Soal: Alam Malakawata itu ruh apa namanya dan alam Jabarawata itu ruh apa namanya dan alam Lahawata itu ruh apa namanya dan alam Shahawata itu ruh apa namanya dan alam Ajasama itu ruh apa namanya dan alam Misal itu ruh apa namanya dan alam Insan itu ruh apa namanya.

Jawab: Alam Malakawata itu Rawaha Al Qodasa iaitu Zat Allaha dan alam Jabarawata itu ruh Adhofaya iaitu nur Mahamada dan alam Lahawata itu ruh jasmani iaitu nabi Adam dan alam Ajasama itu ruh A’qolaya iaitu nyawa segala-gala akal dan alam Misal itu ruh Nabata yakni ruh segala-gala tumbuhan dan alam Insan ruhani iaitu yang bermimpi kepada waktu tidur segala-gala anak Adam. Wa Allaha Aa’lama.

Alam MalakawataQodarata, Alam JabarawataAradata, Alam LahawataA’lama, Alam ShahawataHayata, Alam AjasamaSamaa’, Alam Misal – Bashora, Alam Insan – Kalama

Alam MalakawataYaa QoharaKamayalaha ahli yang Kamayala Makamayala (Kamil Mukamil)

Alam JabarawataYaa GhonayaMaradhoyaha segala-gala wali Allaha

Alam LahawataYaa QoyawamaRadhoyaha segala anabaya Allaha

Alam ShahawataYaa HayaMatholamaanaha segala-gala nabi

Alam AjasamaYaa HawaLawamaha segala-gala malaikat

Alam Misal – Yaa AllahaMalamaha segala-gala mukmin yang soleh

Alam Insan – Laa Alaha Alaa AllahaAmaraha segala-gala syaitan

Maka itulah pakaian segala wali-wali Allaha yang dahulu kalanya. Ana Shaa Allaha mudah-mudahan mendapat pangkat dunia dan akhirat melayakan Allaha mereka itu dunia dan akhirat akan tetapi mahulah mengikut isyaratnya bagi petua guru-guru yang dahulu kalanya. Ana Shaa Allaha akan sempurnalah baginya dunia dan akhirat. Wa Allaha Aa’lama.

Maka adalah syarat segala-gala wali Allaha itu dua belas perkara. Pertama mengenal akan tuhan yang menjadikan segala-gala alam ini dan kedua mengenal akan kejadian diri kita ini dan ketiga taubat segala-gala dosa dan keempat diamalkan barang yang fardhu dan barang yang sunat dan kelima menghilangkan was-was syaitan dan keenam tiada berbuat aniaya kepada segala-gala hamba Allaha dan ketujuh tiada bersahabat dengan segala-gala maksiat dan kedelapan menghinakan dirinya dan kesembilan murah hatinya dan kesepuluh manis mukanya dan kesebelas redha hukum Allaha dan kedua belas sabar kepada tiap-tiap pekerjaan. Wa Allaha Aa’lama.

Sunday, October 16, 2011

Kembali Kepada Allaha Taa'laya (sambungan kitab Asal Makrifat)

Bab ini fasal ilmu usul tasawuf maka adalah jalan kita kembali kepada Allaha Taa’laya itu empat martabat pertama jalan syariat, kedua jalan thorikat, ketiga jalan hakikat, keempat jalan makrifat. Adapun asal syariat itu daripada tanah dan asal thorikat itu daripada air dan asal hakikat itu daripada angin dan asal makrifat itu daripada api.

Soal: Syariat itu tanah mana dan thorikat itu air mana dan hakikat itu angin mana dan makrifat itu api mana. Jawab: Syariat itu tanah Nawaranaya (nurani) dan thorikat itu air Maa Al Hayata dan hakikat itu angin Nafasa dan makrifat itu api Alaha Al A’zhoyama.

Soal: Apa erti tanah nurani dan apa erti air Maa Al Hayata dan apa erti angin Nafasa dan apa erti Alaha Al A’zhoyama. Jawab: Tanah nurani itu nur Mahamada, air Maa Al Hayata itu ruh Mahamada, angin Nafasa budi Mahamada, api Alaha Al A’zhoyama itu ialah Zat tuhan yang maha besar.

Soal: Syariat itu apa kepada kita dan thorikat itu apa kepada kita dan hakikat itu apa kepada kita dan makrifat itu apa kepada kita. Jawab: Adapun syariat itu ibarat tubuh dan thorikat ibarat hati dan hakikat itu ibarat nyawa dan makrifat itu ibarat sayara (rahsia).

Soal: Dimana makam syariat dan dimana makam thorikat dan dimana makam hakikat dan dimana makam makrifat. Jawab: Makam syariat itu kepada lidah dan makam thorikat itu kepada hati dan makam hakikat itu kepada nyawa dan makam makrifat itu kepada rahsia.

Soal: Syariat itu apa kepada Allaha dan thorikat itu apa kepada Allaha dan hakikat itu apa kepada Allaha dan makrifat apa kepada Allaha. Jawab: Syariat itu afaal Allaha dan thorikat itu asama Allaha dan hakikat itu sifat Allaha dan makrifat itu Zat Allaha.

Soal: Mana rupanya amal syariat dan mana rupanya amal thorikat dan mana rupanya amal hakikat dan mana rupanya amal makrifat. Jawab: Adapun amal syariat itu pembacaan lidah dan pekerjaan anggota tubuh dan amal thorikat itu zikir hati dan diketahui perjalanan nafas yang keluar masuk di dalam sehari semalam dua puluh empat ribu maka daripada perjalanan nafas itulah dijadikan perhitungan jam kerana kepada seribu nafas yang keluar masuk itu menjadi satu jam dan dua belas ribu kepada siang jadi dua belas jam dan dua belas ribu kepada malam jadi dua belas jam menjadi sehari semalam dua puluh empat jam. Wa Allaha Aa’lama. Dan amal hakikat itu khusyuk dan tawadho ertinya khusyu itu tiada lali hati kita kepada Zat Allaha dan ertinya tawadho itu menyerahkan diri kita kepada Zat Allaha beserta takut dan malunya. Dan amal makrifat itu senantiasa di dalam Masyahadaha adapun makna Masyahadaha itu memandang akan afaal Allaha dan memandang kepada segala-gala kekayaan Allaha dengan tiada lali kepada tiap-tiap siang dan malam.

Soal: Syariat itu kalimah apa dan thorikat itu kalimah apa dan hakikat itu kalimah apa dan makrifat itu kalimah apa. Jawab: Syariat itu kalimah Laa dan thorikat itu kalimah Alaha dan hakikat itu kalimah Alaa dan makrifat itu kalimah Allaha.

Soal: Berapa sifat yang terkandung di dalam kalimah Laa dan berapa sifat yang terkandung di dalam kalimah Alaha dan berapa sifat yang terkandung di dalam Alaa dan berapa sifat yang terkandung di dalam kalimah Allaha. Jawab: Akan datang peraturannya, Syariat – Laa 6, Awajawada, Qodayama, Baqo, Makholafaha, Qoyamaha, Wahadayata. Thorikat – Alaha 6, Samaa’, Bashora, Kalama, Samayaa’, Bashoyara, Matakalayama. Hakikat – Alaa 4, Qodarata, Qodayara, Aradata, Marayada. Makrifat – Allaha 4, Hayata, Haya, A’lama, A’alayama

Soal: Laa itu kalimah apa dan Alaha itu kalimah apa dan Alaa itu kalimah apa dan Allaha itu kalimah apa. Jawab: Laa itu kalimah nafi dan Alaha itu kalimah menafi dan Alaa itu kalimah isbat dan Allaha itu kalimah mengisbat.

Soal: Apa makna nafi dan apa makna menafi dan apa makna isbat dan apa makna mengisbat. Jawab: Makna nafi itu menolak daripada menduakan Allaha dan makna menafi itu yang menolak daripada iktikad hati kita dan makna isbat itu jazam yang putus dan makna mengisbat itu yang dijazamkan kepada Zat Waahayada Al Qohara yakni tuhan yang esa lagi bersifat kekerasan.

Soal: Laa itu makam apa dan Alaha itu makam apa dan Alaa itu makam apa dan Allaha itu makam apa. Jawab: Laa itu makam syariat dan Alaha itu makam thorikat dan Alaa itu makam hakikat dan Allaha itu makam makrifat.

Soal: Dimana kesempurnaan syariat dan dimana kesempurnaan thorikat dan dimana kesempurnaan hakikat dan dimana kesempurnaan makrifat. Jawab: Kesempurnaan syariat itu kepada afaal Allaha dan kesempurnaan thorikat itu kepada Asama Allaha dan kesempurnaan hakikat itu kepada Zat Allaha

Soal: Dimana mati syariat itu dan dimana mati thorikat itu dan dimana mati hakikat dan dimana mati makrifat itu. Jawab: Mati syariat kepada nur Mahamada dan mati thorikat kepada nafas Mahamada dan mati hakikat kepada ruh Mahamada dan mati makrifat kepada Nazhora Mahamada. Wa Allaha Aa’lama.

Soal: Ahadayata itu martabat siapa dan Wahadata itu martabat siapa dan Wahadayata itu martabat siapa. Jawab: Ahadayata itu martabat Zat Allaha dan Wahadata itu martabat nur Mahamada dan Wahadayata itu martabat Adam.

Soal: Allaha itu apa kepada Mahamada. Jawab: Allaha itu rahsia Mahamada.

Soal: Mahamada itu apa kepada Allaha. Jawab: Mahamada itu kekasih Allaha.

Soal: Adam itu apa kepada Allaha. Jawab: Adam itu afaal Allaha lagi dalil Allaha.

Soal: Adam itu apa kepada Mahamada. Jawab: Adam itu anak nur Mahamada dan seperti hadis nabi Anaa Baaba Al Rawaha Wa Adama Baaba Al Baashara ertinya nur Mahamada bapa segala-gala nyawa dan nabi Adam bapa segala-gala tubuh. Wa Allaha Aa’lama.

Thursday, October 6, 2011

Ashola Maa'rafayata (Asal Makrifat)


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama Al Hamada Allaha Raba Al A’lamayana.


Dengan nama Allaha dahulu kepada tiap-tiap pekerjaan ia jua tuhan yang amat murah di dalam negeri dunia dan ia jua yang amat mengasihani kepada segala-gala hambanya di dalam negeri akhirat iaitu kepada segala orang yang mukmin, yang solih dengan berkat Sayada Al Marasalayana. Maka dikarang suatu kitab ini dengan bahasa Jawi iaitu supaya mengetahui asal kejadian segala-gala alam dunia ini dan mengetahui jalan kejadian diri kita ini dan mengetahui keadaan rahsia Zat Allaha dan sifat Allaha dan afaal Allaha dan asama Allaha. Ialah tuhan yang menjadikan segala-gala alam dunia ini maka inilah kitab yang bernama Ashola Maa’rayafata (Asal Makrifat) iaitu ibu daripada segala-gala kitab tasawuf yang sudah termahsyur daripada empat mazhab iaitu Shafaa’ya, Malayaka, Hanafaya, Hanabalaya iaitu mengikut jalan sahabat yang empat iaitu Abawa Bakara, A’mara, A’tamana, A’laya Karama Allaha Wajaha.
Dan tatkala masa belum jadi langit dan bumi dan belum jadi A’rasha dan Karasaya dan belum jadi Lawaha dan Qolama dan segala-gala alam pun belum lagi jadi iaitu awal pertama Zat Allaha Taa’laya jua yang ada di dalam ilmunya dan keadaannya itu awal tiada permulaan dan akhirnya tiada kesudahan dan sedia ia selama-lamanya dan kekal ia selama-lamanya dan bersalahan dengan segala-gala yang baharu dan berdiri ia sendirinya dan lagi esa zatnya dan esa sifatnya dan esa afaalnya dan esa asamanya dan berkuasa ia selama-lamanya dan berlaku ia sebarang kehendaknya dan tahu ia selama-lamanya dan hidup ia sendirinya dan ia jua yang amat mendengar lagi yang amat melihat dan berkata-kata sendirinya Kana Anaa A’bada Maa Raba yakni Jika aku jadi hamba mana tuhan aku. Maka tiada ada yang menyahut akan perkataan itu dan lagi firman yang telah disyarakkan oleh a’lama Kana Anaa Raba Maa A’bada yakni Jika aku jadi tuhan manalah hamba aku maka tiada yang menyahut.Maka itulah martabat Laataqoyana namanya yakni tiada ada kenyataan maka berkehendaklah tuhan menyatakan dirinya ketuhanan itu iaitu menzahirkan qudrat iradatnya dan seperti hadis nabi Awala Maakholaqo Allaha Taa’laya Nawara Hababaya Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama iaitu kekasih dirinya. Maka Nur Mahamada itulah yang bernama sifat Jamala dan Zat Allaha itulah yang bernama sifat Jalala. Maka berdampinglah sifat Jalala dan sifat Jamala dan dibahasakan A’raba Kawana adapun makna Kawana jamak Nur Mahamada kepada Zat Allaha maka asyiklah keduanya dan mengasyik rindu merindu maka turunlah Naqotaha (noktah) yang setitik iaitu menjadi nyawa penghulu kita nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan melimpah kepada segala-gala nyawa nabi-nabi yang lain dan limpah kepada nyawa segala-gala awalaya dan anabaya dan limpah daripada nyawa anabaya itu jadilah nyawa segala mukmin yang solih dan segala-gala nyawa insan yang arif dan limpah daripada nyawa insan itu jadilah nyawa segala-gala malaikat dan limpah daripada nyawa malaikat itu jadilah nyawa segala-gala jin Asalama.Dan limpah daripada nyawa jin Asalama jadilah nyawa segala-gala makhluk yang kafir dan jin kafir. Dan limpah daripada nyawa jin kafir itu jadilah nyawa segala-gala binatang. Dan limpah daripada nyawa binatang itu jadilah ruh tumbuh-tumbuhan iaitu ruh Nabata namanya. Dan limpah daripada ruh Nabata itu jadilah anasir yang empat perkara iaitu api, angin, air, tanah. Dan daripada asap api itu tuhan jadikan tujuh petala langit dan daripada wap api itu tuhan jadikan matahari dan bulan dan segala-gala bintang dan daripada buih air itu tuhan jadikan tujuh petala bumi dan daripada ombak air itu tuhan jadikan bukit dan pulau akan menjadi paku alam dunia ini. Maka itulah yang bernama Fayakawana (Fayakun) dan ibaratnya Kawana (Kun) itu tanam benih dan Fayakawana itu tumbuhlah benih yang ditanam itu menjadi penuhlah segala-gala isi alam dunia in. Demi Allaha Demi Rasawala itulah sebenar-benar alam suci makrifat namanya.


Maka barang siapa yang yang tiada percaya akan perkataan itu maka dijadikan Allaha Taa’laya orang itu kafir ia selama-lamanya dan barang siapa yang percaya maka ialah Asalama yang sebenar-benarnya lagi suci makrifatnya dan lagi fahamlah baik-baik kerana pengenal ini yang penghabisan martabat iaitu segala-gala nyawa kita ini anak daripada Nur Mahamada kerana hadis nabi Mahamada Baaba Al Arawaha ertinya Nur Mahamada itu bapa segala-gala nyawa dan Zat Allaha itu ibu segala-gala nyawa dan nabi Adama Baaba Al Bashara ertinya nabi Adam itu ialah bapa segala-gala tubuh dan Siti Hawa itu ibu segala-gala tubuh. Maka itulah yang bernama rahsia Zat Allaha dan seperti firman Allaha Al Anasana Saraha Wa Anaa Saraha ertinya bermula insan itu rahsia aku dan aku rahsia ia dan lagi hadis nabi Wa Al Masalamana Akhowana yakni segala-gala Asalama itu saudara kita kerana nyata sekelian alam dunia ini satu ibu dan satu bapa iaitu kepada batinnya Nur Mahamada dan Zat Allaha maka itulah ibu bapa yang batin dan Adam dan Hawa itu ibu bapa yang zahir. Wa Allaha Aa’lama.


Adapun firman Allaha Wa Kholaqota Al Ashayaa Laajalayaka Wa Kholaqotaka Laajalaya ertinya aku jadikan segala-gala alam itu keranamu Ya Mahamada dan aku jadikan engkau itu kerana aku dan lagi hadis nabi Anaa Mana Allaha Wa Al Mawamanayana Mana ertinya kata Mahamada aku daripada Allaha dan segala-gala mukmin itu daripada aku dan lagi kenyataan Allaha Taa’laya itu diatas empat martabat iaitu Zat, sifat, afaal, asama. Adapun Zat Allaha itu rahsia nyawa kita dan sifat Allaha itu menghidupkan nyawa kita dan asama Allaha itu zikir nafas kita yang keluar masuk dan afaal Allaha itu jadilah rupa tubuh kita yang ada sekarang ini. Dan afaal Allaha itu martabat syariat dan asama Allaha itu martabat thorikat dan sifat Allaha itu martabat hakikat dan Zat Allaha itu martabat makrifat. Dan sebenar-benar afaal Allaha itu kenyataan kepada tubuh kita dan sebenar-benar asama Allaha itu kenyataan kepada hati kita dan sebenar-benar sifat Allaha itu kenyataan kepada nyawa kita dan sebenar-benar Zat Allaha itu kenyataan kepada rahsia nyawa kita.


Adapun hakikat tubuh itu kepada afaal Allaha dan hakikat hati itu kepada asama Allaha dan hakikat nyawa itu kepada sifat Allaha dan hakikat rahsia itu kepada Zat Allaha. Adapun makna Zat itu diri Allaha dan makna sifat itu rupa Allaha yang bersalahan dengan segala-gala yang baharu dan makna afaal itu perbuatan Allaha dan makna asama itu nama Allaha dan seperti firman Allaha Taa’laya di dalam Qoraana Wa Faya Anafasa Kama Afalaa Tabashoyarawana ertinya di dalam diri kamu mengapa tiada kamu lihat aku. Wahai sekelian saudara kami cubalah difikirkan baik-baik dan difahamkan nyata-nyata kerana tiap-tiap nyawa itu hidup ia dengan sifat hayat Allaha dan tiap-tiap berkuasa nyawa itu melainkan nyatalah dengan sifat qudrat Allaha dan tiap-tiap berkehendak nyawa itu nyatalah dengan sifat iradat Allaha dan tiap-tiap tahu nyawa itu nyatalah dengan sifat ilmu Allaha dan tiap-tiap mendengar itu dengan sifat Samaa’ Allaha dan tiap-tiap melihat itu dengan sifat Bashora Allaha dan tiap-tiap berkata-kata itu dengan sifat Kalama Allaha. Maka itulah kenyataan Allaha Taa’laya di dalam diri kita. Wa Allaha Aa’lama.


Qola Al Nabaya Shola Allaha A’layaha Wa Salama Mana A’rafa Nafasaha Faqoda A’rafa Rabaha ertinya kata nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama Barang siapa mengenal dirinya rata-rata bahawasanya mengenallah ia tuhan yang nyata. Maka inilah jalan mengenal asal kejadian diri kita ini maka wajib kita iktikadkan di dalam hati kita Allaha Taa’laya jua yang menjadikan segala-gala alam ini dengan kudrat ertinya adapun anasir daripada tuhan itu empat perkara, pertama wujud, kedua ilmu, ketiga nur, keempat shahawada dan anasir daripada nabi itu empat perkara pertama sayara, kedua ruh, ketiga iman, keempat budi dan anasir daripada malaikat itu empat perkara, pertama penglihatan, kedua pendengaran, ketiga penciuman, keempat perkataan dan anasir daripada bapa itu empat perkara, pertama otak, kedua urat, ketiga tulang, keempat sendi dan anasir daripada ibu itu empat perkara, pertama darah, kedua daging, ketiga kulit, keempat roma. Wa Allaha Aa’lama.


Adapun asal tubuh kita ini daripada air Manaya (mani) ibu bapa kita dan asal mani itu daripada darah dan asal darah itu daripada otak dan asal otak itu daripada Maa’nayakama (manikam) dan asal manikam itu daripada Nur Mahamada. Wa Allaha Aa’lama.


Adapun tatkala awal dikandung bapa kepada dahinya, Manikam Allaha namamu dan tatkala turun ke dada Haqo Maa’mawara namamu dan tatkala turun di hujung kalam qubul Jalayala namamu dan tatkala berpindah kepada rahim ibu Naqotaha (noktah) namamu dan tatkala empat puluh hari dikandung ibu A’laqoha namamu dan tatkala enam puluh hari dikandung ibu Nathofaha namamu dan tatkala delapan puluh hari dikandung ibu Halayama namamu dan tatkala seratus dua puluh hari Mazhoha namamu dan tatkala enam bulan dikandung ibu Hayawala namamu dan tatkala sembilan bulan dikandung ibu Basama Allaha Al Karayama namamu dan tatkala genap dua belas bulan sampai ia dipintu besar Dalayala Allaha namamu dan tatkala zahir di dalam dunia Makholaqo (makhluk) namamu dan tatkala sudah bersuci dan bergerak pusat Mahamada namamu dan tatkala boleh berdiri Rabaha Ahamada namamu dan tatkala tahu baik dan jahat salah dan benar A’qoyala (akil) namamu dan tatkala diketahui segala-gala hukum Allaha Tholayaba (tholib)namamu dan tatkala percaya kepada hukum Allaha Ayamana (Iman) namamu dan tatkala menjunjung titah Allaha Asalama namamu dan tatkala mengesakan Zat Allaha Tawahayada (Tauhid) namamu dan tatkala mengenal keadaan rahsia Zat Allaha Maa’rayafata (makrifat) namamu dan Kataba pun namamu dan Nur Hidayah pun namamu dan Lawaha Mahafawaza pun namamu dan Anaa Al Haqo pun namamu. Wa Allaha Aa’lama.