Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Saturday, June 25, 2011

Hakikat Sufi

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Hamada Lalaha Alazaya Hadayaa Shofawata A’badaha Al Manahanaha Al Rashayada Wa Anaa’ma A’laya Hama Baa’da Shahadata Al Tawahayada Wa Aharasa A’qoa’da Hama A’na Zholamata Al Tashakayala Wa Al Taradayada Wa Asaqo Lahama Alaya Atabaa’ Rasawalaha Sayadanaa Mahamada Al Mashothofaya Wa Aqonaa Atsara Shohabaha Al A’zhomaya Ba Al Taqodayada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Wa A’laya Alaha Wa Shohabaha Ba Al Sholawata Alataya Lafayahaa Qothoa’ Wa Latabadayada Wa Yaa’daAdapun kemudian daripada itu maka ini kitab yang simpan yang bernama Hakikat Al Haqoqota Al Showafaya. Ketahui hai Tholib, dikurnia Allaha Ta A’laya kiranya akan kita taufik dan hidayat kepada martabat umat nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama yang beroleh kurnia Allaha Ta A’laya dalam akhirat itu. Bahawasanya jika seorang manusia dalam hatinya tasdiq jua tiada dengan ikrarnya akan zat Allaha Ta A’laya dan akan segala sifat Allaha zatnya dan akan sifat peelnya dan mentashodiqkan bahawa nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka ia itu bernama Mawamana (mukmin) pada Allaha Ta A’laya dan pada segala malaikat yang maqorabin dan jika seseorang manusia dalam dalam hatinya tasdiq seperti yang terbit dengan ikrarnya maka ia itu bernama mukmin kepada Allaha Ta A’laya dan kepada segala malaikat yang maqorabin dan pada kita manusia sekeliannya dan jika seseorang daripada mukmin itu gholi atasnya berbuat amal sholih maka ia itu bernama Sholaha (sholih). Maka seseorang daripada sholih itu, gholi atas berbuat ibadat kepada Allaha maka ia itu bernama A’bada (abid) dan jika seseorang daripada abid itu melegang dunia mengharap akhirat maka ia itu bernama Zahada (zuhud) dan sekianya atas kita mengetahui martabat umat nabi Mahamada rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama yang khas daripada martabat yang tersebut itu.Adapun martabat mereka itu yang khas daripada mereka itu sekelian martabat Salaka (salik). Maka martabat salik itu berapa martabat, ada suatu daripada mereka itu yang buka jalan kepada Allaha Ta A’laya dengan makrifat tamaha itu jua. Maka iaitu bernama salik, kedua daripada mereka itu beserta dengan bersuci iktikadnya daripada kasih akan lain daripada Allaha Ta A’laya dan bersuci kaulnya dan amalnya dan halnya daripada segala yang tiada redho Allaha Ta A’laya itu maka ia itu bernama Showafaya (sufi). Ketiga daripada mereka itu serta memandang wujud Allaha Ta A’laya yang tajalaya (tajali) itu dengan mata hatinya pada segala tempat tajalayanya itu pada ketika jatuh pandangnya kepada segala tempat tajalinya itu jua maka iaitu bernama A’rafa (arif), keempat daripada mereka itu berahi akan wujud Allaha Ta A’laya yang tajalinya itu maka ia itu bernama A’shaqo (asyik), kelima daripada mereka itu serta mentahqiqkan wujud Allaha Ta A’laya yang tajali pada segala tempat tajali itu maka ia itu bernama Mahaqoqo (mahaqiq), keenam daripada mereka itu gholi atasnya wujud Allaha yang tajali pada tempatnya tajali yang ditahqiqkan itu maka ia itu bernama Walaya (wali) Allaha.Maka demikianlah jadi adat Allaha Ta A’laya yang berlaku pada alam shahadat ini pada menjadikan hambanya daripada suatu martabat kepada suatu martabat itu. Aa’lama Ayaha Al Tholaba, Wa Faqola Allaha Wa Ayaana Maa’ Al Hadayata itu pada mengenal wali Allaha itu bahawasanya mahaqiq itu hamba Allaha yang damping kepada Allaha Ta A’laya. Apakala dikurniai Allaha Ta A’laya akan dia gholi wujudnya yang tajali itu maka adalah ia bernama wali Allaha yang am yang tiada tertentu bilang mereka itu. Tiada mereka itu diketahui orang dan tiada dikenal seseorang bahawa ia wali Allaha sehingga diri mereka itupun tiada mengetahui diri mereka wali. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada segala wali Allaha am itu, empat ribu wali Allaha maka bernama mereka itu pada ahli Allaha wali Allaha yang khas.


Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada segala wali Allaha yang khas itu, tiga ratus wali Allaha maka nama mereka itu Akhoyara. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada mereka itu sembilan puluh sembilan bilang mereka itu seperti bilang Asama Al Hasanaya bagi Allaha Ta A’laya yang sembilan puluh sembilan itu maka nama mereka itu Abarara (Abrar). Maka dengan mereka itulah tetap alam shahadat ini dan mereka itulah ganti berganti akan martabat wali Allaha yang terkhas daripada mereka itu hingga hari kiamat. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada yang sembilan puluh sembilan itu, dua belas wali Allaha maka nama mereka itu Abrar maka dengan mereka itulah tetap alam badala. Mereka itulah yang menghukumkan segala hukum buruj bintang yang dua belas itu dan menghukumkan segala barang yang sampai kepada alam shahadat ini.


Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada yang dua belas itu wali Allaha sepuluh orang. Maka bernama mereka itu Naqoba bilang mereka itu seperti bilang sahabat nabi Allaha yang sepuluh orang yang diakad nabi Allaha masuk syurga itu. Maka mereka itulah yang menceritakan segala pekerjaan ghaib kepada orang kebanyakan itu dengan diberi akan Allaha Ta A’laya tahu mereka itu. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada wali yang sepuluh orang itu wali Allaha tujuh orang maka nama mereka itu Nakhoda dan kerja mereka itu memelihara kan iklim tujuh itu. Maka ada seorang daripada mereka itu Qothoba (kutub) pada suatu iklim itu.


Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada segala wali Allaha yang tujuh orang itu wali Allaha, empat orang maka nama mereka itu Awatada (autad) dan bilang mereka itu seperti bilang sahabat yang empat orang yang khalifah nabi Allaha itu. Maka maqam mereka itu di masyrik kaa’bata Allaha yang mulia dan maghrib dan dikanan dan dikirinya. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada wali Allaha yang empat orang itu, dua orang wali Allaha maka nama keduanya autad jua maka ada dua orang itu umpama seorang wazir pada raja-raja yang besar. Pada wali Allaha yang bernama kutub dan ghowatsa itu maka seorang daripada dua itu antara kanan kutub dan pekerjaan mengerjakan perintah pada alam malakawata dan alam ghaib itu dengan izin kutub dan ghowatsa itu dan yang seorang laki-laki dan antara kiri kutub dan ada pekerjaannya mengerjakan perintah pada alam malaka dan alam shahadat ini dengan izin kutub dan ghowatsa.


Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada wali Allaha yang dua itu, seorang bernama kutub dan yang memberi perintah kepada wali Allaha yang dua tersebut itu. Maka wali Allaha yang bernama kutub itu tiada ia mengerjakan suatu pekerjaan dan tiada ia memerintahkan suatu perintah dengan ikhtiar dirinya hanya dengan nyata padanya tajali Allaha Ta A’laya memberi dia tahu. Maka ia mengerjakan suatu pekerjaan dan ia itu memerintahkan suatu perintah dan telah datang pada suatu riwayat daripada hadis nabi Allaha Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama itu bilang mereka itu empat puluh orang maka yang dua puluh dua orang daripada mereka itu maqamnya di negeri Sham dan delapan belas orang di negeri Iraq. Apakala mati seorang daripada mereka itu nescaya digantikan Allaha Ta A’laya pada martabatnya daripada yang lain daripada yang kebawah mereka itu martabat maka yang autad mereka itu tiga orang apakala mati kutub yang pada masa itu nescaya digantikan Allaha Ta A’laya daripada autad tiga orang itu akan gantinya.


Adapun segala wali Allaha yang tertentu bilang itu tiada mereka itu kekenalan pada orang yang am tetapi mereka itu sekelian berkenal-kenalan dan tahu mereka itu akan martabat diri mereka itu dengan diberi Allaha Ta A’laya tahu akan mereka itu dan ada mereka itu bertemu dengan kaum mereka itu di harama makata Allaha yang mulia itu pada ketika haji mereka itu. Adapun apakala datang qada Allaha Ta A’laya mematikan kutub dan ghowatsa itu kerana bahawa wali yang dikiri itu terlebih sempurna jalannya daripada wali Allaha yang dari kanan itu kerana bahawa ia kemudian daripada terqonya kepada wujud Allaha Ta A’laya itu. Maka jika mati seorang wali Allaha daripada dua orang itu maka akan gantinya daripada wali Allaha yang terkebawah daripadanya mereka itu kerana martabat mereka itu tertinggi daripada segala martabat umat nabi Mahamada rasawala Allaha hanya yang keatas mereka itu martabat pada Allaha Ta A’laya martabat segala nabi Allaha A’layaha Al Salama.
Ketahui olehmu hai Tholib dikurnia Allaha Ta A’laya kiranya akan kita taufik dan hidayat pada mengetahui dan mengenal apa hikmat Allaha Ta A’laya menjadikan walaya itu dan hikmat Allaha Ta A’laya mengurnia wali itu keramat. Adapun hikmat Allaha Ta A’laya menjadikan wali itu daripada Allaha Ta A’laya hendak hendak menyatakan kenyataan yang tiada lagi dalamnya syak dan khawas di dalam alam shahadat ini. Shahdan daripada Allaha Ta A’laya hendak menyatakan kenyataan benar nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pada segala kata kenyataan segala perbuatannya dan pada segala kelakuannya hingga datang kepada yawama al qoyamata kerana bahawa segala wali Allaha itu sekeliannya mengikut nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pada zahirnya dan pada batinnya. Adapun Allaha Ta A’laya mengurnia keramat akan wali Allaha Ta A’laya itu daripada hendak menyatakan kenyataan mukjizat nabi Mahamada rasawala Allaha yang tiada berkeputusan dan tiada berkesudahan hingga datang yawama al qoyamata kerana keramat yang pada segala wali Allaha yang daripada umat nabi Mahamada Rasawala Allaha menyatakan mukjizat nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama.


Jua ketahui Ayaha Al Tholaba wa faqola Allaha Ta A’laya Al Thorayafa Al Hadaya pada mengenal sebenar-benar wali Allaha itu bahawasanya wali Allaha itu mengenanya dua perkara, suatu mengenanya pada laghota kedua mengenanya pada ashotholaha. Maka mengenanya pada yang laghota itu karib ertinya yang damping kepada Allaha Ta A’laya dan mengenanya pada ashotholaha terbahagi kepada dua bahagi, suatu wali am namanya kedua wali khas namanya. Maka yang wali yang am itu barangsiapa membawa iman akan Allaha Ta A’laya dan akan nabi Mahamada rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan berbuat amal sholih maka sanya ia wali Allaha pada Allaha Ta A’laya dan pada ahli Allaha dengan dalil firman Allaha Ta A’laya Allaha Walaya Al Zayana Amanawa Al Khoyara Jahama Mana Zholamata Al Nawara. Kedua wali khas yang dengan makrifat tamaha maka takrif wali yang khas itu Hawa Al Fanaa Faya Allaha Wa Al Baqoa. Maka yang demikian itu tiada diperoleh seorang hamba Allaha yang salik hanya jika dikehendaki Allaha Ta A’laya akan mereka itu. Maka jadi wali Allaha itu maka dikurnianya akan dia martabat itu maka demikian lah jua jadi adat Allaha Ta A’laya hingga sampai kepada wali Allaha yang tiada tertentu bilang mereka itu. Maka jika mati seorang atau dua orang atau lebih daripada mereka itu maka dijadikan Allaha Ta A’laya akan gantinya daripada segala sufi yang mahaqiq itu. Maka digantikan Allaha Ta A’laya akan gantinya daripada mukmin yang sholih yang khas itu maka demikian lah jua jadi adat Allaha Ta A’laya hingga yawama al qoyamata. Maka ketika Allaha Ta A’laya hendak membinasakan alam shahadat ini dan pada ketika hendak berdirilah yawama al qoyamata itu maka jika mati mereka itu tiadalah mereka itu berganti maka pada ketika itulah yawama al qoyamata.


Ketahui hai tholib, dijadikan Allaha Ta A’laya kiranya kita kepada kaum salik yang sufi yang mahaqiq itu dengan sempurna dan sejahteranya dari dunia datang ke ahirat kerana segala kaum salik yang sufi lagi mahaqiq itu masuk kandang kaum aulia Allaha dan ditetapkan Allaha Ta A’laya kiranya kita di akhirat kepada sebenar-benar sufi itu. Bahawasanya martabat sufi itu tertinggi daripada martabat mukmin yang khas dan daripada martabat sholih yang khas dan daripada martabat abid yang khas dan daripada zuhud yang khas kerana segala mereka itu yang tersebut itu sekelian tiada memasuki jalan makrifat Allaha yang tamaha hanya diqoda akan makrifat Allaha yang a’maha jua iaitu makrifat yang persanggarahan tauhid dan iman dan Asalama yang pada syariat jua. Maka makrifat tamaha itu makrifat akan Allaha Ta A’laya yang persanggarahan tauhid dan iman dan Asalama yang pada hakikat. Adapun yang bernama sufi itu yang membuka jalan kepada Allaha Ta A’laya dengan makrifat tamaha dari kerana itulah tertinggi dan terutama martabat sufi daripada martabat sholih yang khas dan daripada abid yang khas dan daripada zuhud yng khas.


Ketahui hai Tholib, dikurnia Allaha Ta A’laya kiranya akan kita yang membuka jalan salik itu taufik dan hidayat kepada sebenar-benar salik. Bahawasanya sekianya atas kita mengetahui dengan aniayat dan hidayat pada kasabnya yang demikian itu dinagarahi Allaha Ta A’laya kiranya akan kita hidayat kepada mengerjakan yang demikian itu dengan berkat hadirat nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan dengan berkat segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mulia-mulia itu dan dengan berkat azat segala wali Allaha yang tersebut itu. Amayana raba al alamayana.


Setelah kita ketahui dan kita kenal segala martabat itu maka sekianya atas kita mengetahui dan mengenal dengan sempurna pengetahuan dan pengenal kita apa yang bernama tasawuf itu suci hanya daripada kasih akan lain daripada Allaha Ta A’laya dan yang hias amal dirinya dengan mengerjakan segala sanata nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama yang lain daripada segala fardhu itu. Adapun yang sufi itu hamba Allaha yang pilihan Allaha Ta A’laya daripada segala kaum salik yang beroleh untung makrifat Allaha yang tamaha dan dijadikan Allaha Ta A’laya hal mereka itu atas lagi yang mengerjakan segala yang difardhukan Allaha Ta A’laya dan atas lagi yang meninggalkan segala yang haram dan atas lagi yang mengerjakan segala sanata nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Adapun kaum sufi itu asalnya suatu kaum jua tiada bercampur dengan yang lain. Maka zaman nyatalah kaum dholalat itu hingga datang kepada zaman kita sekarang ini terbahagi kepada dua belas bahagi kaum. Maka dalamnya sebelas kaum jatuh kepada yang dholalat dan kepada kaum yang bidaah dan kepada kaum yang zindiq dan suatu kaum jua daripada mereka itu sejahtera dan terpelihara daripada kaum yang dholalat dan daripada kaum yang bidaah dan daripada kaum yang zindiq itu.


Shahdan telah ada mereka itu tetap pada maqam salik sufi yang mahaqiq daripada kaum ahli al sanata wa al jamaa’ta dipeliharakan Allaha Ta A’laya kiranya kita daripada termasuk kepada kaum yang dholalat dan kaum bidaah dan kaum zindiq itu dan dikurnia Allaha Ta A’laya kiranya kita masuk kepada kandang kaum salik yang sufi yang mahaqiq itu dengan sempurnanya dari dunia datang ke akhirat supaya kita peroleh nama sufi shidiq yang beroleh martabat segala nabi Allaha itu. Adapun kaum sufi yang sebelas yang jatuh kepada kaum dholalat itu pertama kaum Habayaha namanya, kedua kaum Awalayayaha namanya, ketiga kaum Shamarahayaha namanya, keempat kaum Abahayaha namanya, kelima kaum Halayaha namanya, keenam kaum Halawalayaha namanya, ketujuh kaum Hawarayaha namanya, kedelapan kaum Fatahayaha namanya, kesembilan kaum Matajahalayaha namanya, kesepuluh kaum Matakasalayaha namanya, kesebelas kaum Al Hasayaha namanya. Maka iktikad segala kaum yang sebelas itu sekelian iktikad dholalat yang jatuh kepada iktikad kafir yang zindiq. Maka sekianya atas salik yang sufi yang mahaqiq mengetahui iktikad mereka itu sekeliannya. Setelah di ketahui maka sekianya ia pelihara daripadanya dengan sempurna peliharanya supaya terpelihara ia daripada jatuh kepada kaum mereka itu.Sumber: Kitab Fardhu Sunat

Wednesday, June 22, 2011

Iktikad Ahli Al Sanata Wa Al Jamaa'ta

Maka iktikad segala kaum yang sebelas itu sekelian iktikad dholalat yang jatuh kepada iktikad kafir yang zindiq. Maka sekianya atas salik yang sufi yang mahaqiq mengetahui iktikad mereka itu sekeliannya. Setelah di ketahui maka sekianya ia pelihara daripadanya dengan sempurna peliharanya supaya terpelihara ia daripada jatuh kepada kaum mereka itu.1. Adapun mazhab kaum Habayaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu dan kata mereka itu apabila seseorang salik yang beroleh makrifat tamaha itu dan ada ia beroleh martabat kasih akan Allaha Ta A’laya nescaya Allaha Ta A’laya mengambil dia akan kekasihnya nescaya terangkatlah daripadanya taklif syariat daripada segala yang fardhu dan segala yang haram itu nescaya jadi halallah dan segala yang difardhukan Allaha Ta A’laya itu yang haram itu nescaya jadi haruslah jua tiadalah jua fardhu. Maka adalah lagi mereka itu tiada menutup aurat mereka itu. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang beriktikad dan daripada yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum yang kafir yang zindiq itu.2. Adapun mazhab kaum Awalayalayaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu apabila seseorang salik yang beroleh makrifat tamaha itu apabila sampai ia kepada martabat wali Allaha nescaya terangkat daripadanya taklif syariat yang fardhu mengerjakan dia dan yang fardhu meninggalkan dia itu yakni tiadah suatupun atasnya daripada segala yang fardhu itu. Shahdan iktikad mereka itu dan kata mereka itu bahawa wali Allaha itu lebih martabatnya daripada nabi Allaha. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang beriktikad dan daripada yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum yang kafir yang zindiq itu.3. Adapun mazhab kaum Samarahayaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu dan kata mereka itu apabila seseorang salik sampai makrifatnya yang maktifat tamaha itu kepada wujud Allaha dan zat Allaha yang qadim itu nescaya terangkatlah daripadanya syariat yang tiada difardhu atas mengerjakan suatu daripada segala yang fardhukan Allaha Ta A’laya itu dan tiadalah fardhu atasnya menjauh sesuatu daripada segala larangan Allaha Ta A’laya itu dan iktikad mereka itu dan kata mereka itu bahawa segala perempuan sama ada perempuan yang halat atau perempuan daripada anak mereka itu sekalipun halal. Maka kata mereka itu bahawa segala perempuan umpamanya bau-bauan jua maka yang bau-bauan itu harus akan kita mencium dia dan telah ada lagi mereka itu seperti kelakuan orang yang salih. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang beriktikad dan daripada yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum yang kafir yang zindiq itu.4. Adapun mazhab kaum Abahayaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu dan kata mereka itu apabila seseorang salik yang sampai makrifatnya kepada makrifat tamaha itu maka ia itu telah bersifat wali Allaha maka yang bersifat dengan sifat wali itu nescaya tiadalah ia mengerjakan pekerjaan yang fardhu dan yang sunat daripada amara al maa’rawafa dan nahaya a’na al manakara itu hanya jika dikerjakan pun dengan tiada dikerjakannya sama jua dan iktikad mereka itu dan kata mereka itu bahawa segala harta ada harta dirinya atau harta orang lain dan segala perempuan samada perempuan darinya atau perempuan orang lain halallah padanya kerana ia telah beroleh sifat wali itu. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang beriktikad dan daripada yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum yang kafir yang zindiq itu.5. Adapun mazhab kaum Halayaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu dan kata mereka itu apabila seseorang salik sampai makrifatnya kepada makrifat tamaha itu maka hendaklah ia membawa jalan berahi kepada Allaha Ta A’laya dengan mengerjakan pekerjaan tari dan tapak. Apabila di dengarnya suatu bunyi-bunyian maka ia menggerak-gerak dirinya hingga mahu tiada menyedar dirinya maka dengan hal demikian itulah mereka itu mengata dirinya mereka itu wasil kepada Allaha Ta A’laya. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang beriktikad dan yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum yang kafir yang zindiq itu.6. Adapun mazhab kaum Halawalayaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu dan kata mereka itu apabila seorang salik yang beroleh makrifat tamaha itu maka haruslah baginya memandang kepada orang yang halat yang baik paras dan kepada segala lelaki bagi yang baik paras dengan pandang syahwat dan iktikad mereka itu dan kata mereka itu bahawa sifat Allaha Ta A’laya itu turun kepada kami maka dengan sifat itulah kami beroleh wasil kepada Allaha Ta A’laya dan pekerjaan mereka itu naqoyasa tertara jua berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada beriktikad dan daripada yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum yang kafir yang zindiq itu.


7. Adapun mazhab kaum Hawarayaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu dan kata mereka itu apabila seorang salik yang beroleh makrifat tamaha itu maka hendaklah mengerjakan hal mahu yang tiada menyedar dirinya itu maka pada ketika ia tiada menyedar dirinya nescaya bertemu ia dengan anak bidadari yang dalam syurga itu dan diperolehnya wati dengan anak bidadari itu pada ketika tiada menyedarnya itu maka apabila menyedar dirinya maka ia mandi junub. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang beriktikad dan daripada yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum yang kafir yang zindiq.


8. Adapun mazhab kaum Waqoa’yaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu apabila seseorang salik yang beroleh makrifat tamaha itu dan kata mereka itu maka hendaklah diiktikadkannya bahawa ia tiada beroleh makrifat tamaha akan Allaha Ta A’laya dengan sebenar-benarnya makrifatnya pada martabat tajali Allaha Ta A’laya itu. Akan kata mereka itu dan iktikad mereka itu bahawa kita hamba Allaha ini yang lemah maka makrifat kita pun lemah jua tiada kita beroleh sebenar-benar makrifat akan Allaha Ta A’laya jika pada martabat tajali sekalipun maka yang bermakrifat sebenar-benar makrifat itu akan Allaha Ta A’laya jua tiada akan kita. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang beriktikad dan daripada yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum yang kafir zindiq itu.9. Adapun mazhab kaum Majahalayaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu dan kata mereka itu apabila seseorang salik yang beroleh makrifat tamaha itu maka haruslah baginya memakai pakaian segala orang fasik itu dimaksudkannya memakai pakaian fasik itu menolakkan riak dan setengah daripadanya darinya supaya tiada dikenal ia daripada orang yang khas itu. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada beriktikad dan daripada yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum yang kafir yang zindiq itu.


10. Adapun mazhab kaum Matakasalayaha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu dan kata mereka itu apabila seorang salik yang beroleh makrifat tamaha itu maka hendaklah ia meninggalkan usaha yang mencari rezeki, hanya usahanya datang segala pintakan diri atau kepada segala pintu rumah yang ada orang di dalamnya minta barang suatu yang hadir pada mereka itu dan hal mereka itu sentiasa berkenyang perutnya dan mengersakan tubuhnya jua maka yang dimakan dan dipakai mereka itu diperolehnya mereka itu minta itu jua dan daripada segala zakat harta yang memberi zakat kepada mereka itu. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang beriktikad dan daripada yang berkata demikian supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum tang kafir yang zindiq itu.11. Adapun mazhab kaum Al Hamayataha yang dholalat itu bahawa iktikad mereka itu dan kata mereka itu mengikut iktikad hakim dan mengikut kata mereka itu dan telah ada mereka itu mendengarkan kata segala orang bidaah dan telah ada mereka itu membaca quran. Pekerjaan mereka itu bercara ilmu dan kata mereka itu dan iktikad mereka itu bahawa quran itu menanda yang seorang hamba Allaha kepada Allaha Ta A’laya maka yang menyampaikan seorang hamba Allaha kepada Allaha Ta A’laya itu segala syair dan segala bait jua. Maka dengan berahinya membaca bait dan syair itu sampailah ia kepada Allaha Ta A’laya. Maka hal mereka itu hanya bercara segala bait dan syair hakama jua berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang beriktikad dan daripada yang berkata demikian itu supaya terpelihara kita daripada jatuh kepada kaum kafir zindiq itu. Adapun segala iktikad dan segala kata kaum yang dholalat yang sebelas itu sekelian fardhu dan wajib atas segala hamba yang salik yang sufi yang mahaqiq itu pelihara daripadanya dengan sempurna zahirnya supaya sejahtera akan Allaha Ta A’laya imannya yang pada syariatnya dan iman yang pada hakikatnya dari dunia datang ke akhirat.Sebermula wajib dan fardhu atas pelihara dengan sempurna peliharanya daripada sekedudukan atau seperjalanan atau berkata segala kata dengan seorang daripada kaum yang sebelas kaum yang jatuh kepada dholalat itu supaya dipeliharakan Allaha Ta A’laya ia daripada jatuh iktikadnya kepada iktikad mereka itu dan daripada jatuh kata-katanya kepada kata mereka itu. Maka jatuh iktikadnya kepada suatu daripada iktikad mereka itu atau jatuh katanya kepada suatu kata mereka itu nescaya jatuhlah ia kepada kaum yang kafir yang zindiq itu. Berlindung kiranya kita kepada Allaha Ta A’laya daripada yang demikian itu dan apabila berlihat kita dengan seorang daripada segala kaum dholalat itu atau bertemu kita dengan seorang daripada mereka itu nescaya fardhu dan wajib atas kita tinggalkan dengan sempurna dengan dalil hadis nabi Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Mana Akhowana Sahaba Badaa’ta Amanaha Allaha Ta A’laya Yawama Al Qoyamata Mana Al Faraa’ Al Kabara ertinya barangsiapa meninggalkan orang bidaah dan orang dholalat itu nescaya disentosakan Allaha Ta A’laya ia pada hari kiamat daripada terkejut yang amat besar-besar. Wa Allaha Aa’lama.Adapun mazhab kaum Ahli Al Sanata Wa Al Jamaa’ta yang salik, yang sufi, yang mahaqiq itu bahawasanya iktikad mereka itu dan kata mereka itu bahawa segala ditaklif syariat nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama itu daripada segala fardhunya dan segala sunatnya dan segala harusnya dan segala makruhnya itu fardhu dan wajib atas kita mengiktikadkan dia dan fardhu dan wajib atas kita mengerjakan dia. Maka yang fardhu itu kita iktikadkan fardhu jua dan yang sunat itu kita iktikadkan sunat jua dan yang haram itu kita iktikadkan haram jua dan yang makruh itu kita iktikadkan makruh jua. Maka yang fardhu itu fardhu jua atas kita mengerjakan dia dan yang haram itu fardhu atas kita menjauh dia dan segala iktikad kaum sebelas kaum yang dholalat itu sekelian fardhu dan wajib atas kita menjauh dia. Segala kata mereka itu sekeliannya fardhu dan wajib atas kita menjauh dia. Maka iktikad segala salik yang sufi yang mahaqiq dan kata mereka itu seperti yang dikehendaki juanya nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama Al Taa’zhoyama A’laya Amara Allaha Wa Shaa’fata A’laya Kholaqo Allaha ertinya yang berbesar atas pekerjaan Allaha dan yang syafaat akan segala makhluk Allaha maka jika dilihatnya seseorang hamba Allaha mengerjakan kerja maksiat maka ia minta doa kepada Allaha barang diampun Allaha Ta A’laya kiranya dosanya dan mengikut perangai segala soleh itu. Maka apabila berdapat mereka itu dengan perangai soleh itu maka bersegera mereka itu mengamalkan dia dan mengerjakan dia.Maka iktikad yang benar dan yang salik dan yang sufi dan yang mahaqiq inilah iktikad yang benar dan kata yang benar dan pekerjaan yang benar dan jalan yang betul kepada Allaha Ta A’laya kerana iktikad yang demikian itu dan kata yang demikian itu dan pekerjaan yang demikian itu dan jalan yang demikian itu amal segala imam daripada segala a’lama yang kemudian daripada mereka itu. Maka mereka itu sekelian berbuat amal yang demikian itu mengikut amal nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha Alayaha Wa Salama. Dikurnia Allaha Ta A’laya kiranya kita kepada yang demikian itu dengan sempurnanya dari dunia datang ke akhirat.Adapun barang siapa seorang daripada hamba Allaha berlihat atau bertemu dengan seorang hamba Allaha yang salik, yang sufi, yang mahaqiq, yang beriktikad dan yang berkata seperti yang tersebut itu maka fardhu dan wajib atasnya bermulia dia dan mengasih dia dan menolong dia.Suatu pekerjaannya itu maka barangsiapa mengasih nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka serasa ia mengasih Allaha Ta A’laya kerana orang itu orang yang damping kepada Allaha Ta A’laya dan orang yang beroleh ampun daripada Allaha Ta A’laya dengan dalil firman Allaha Alazaya Manahaya Allaha Qolawaba Hama Lalataqowaya Lahama Maghofarata Wa Ajara A’zhoyama ertinya segala mereka itu yang dicuba Allaha Ta A’laya hati mereka itu bagi jalan berbuat takwa adakan Allaha Ta A’laya nescaya bagi mereka itu daripada ampun Allaha Ta A’laya dan pahala yang amat besar daripada Allaha Ta A’laya di akhirat. Apabila kita mengetahuinyalah dan kita kenallah martabat salik yang sufi yang mahaqiq itu sekianya atas kita mencari siapa yang ada bersifat dengan sifat yang demikian itu. Apabila berdapat kita dengan dia maka sekianya atas kita menghampiri dia dan sekedudukan dengan dia dan bermulia dia dan mengikut segala kelakuannya supaya ditolong Allaha Ta A’laya kita seperti di tolong Allaha Ta A’laya akan dia supaya kita beroleh jalan betul kepada Allaha Ta A’laya seperti ia beroleh jalan betul kepada Allaha Ta A’laya itu. Wa Allaha Aa’lama.Sumber: Kitab Fardhu Sunat - Manuskrip Universiti Malaya

Monday, June 20, 2011

Kisah Makah dan Madinah

Hikayat kisah A’mara Amayara Dhomaraya balik daripada negeri Sham membawa iman kepada agama Asalama. Shahdan maka A’mara Amayara Dhomaraya pun lepas daripada ia perdayakan raja Qohara itu maka ia pun keluarlah daripada negeri Sham itu marilah ia duduk bersama-sama rahib membuat khidmat kepada rahib itu. Hataya tiada beberapa lama ia duduk di situ maka datanglah suatu kafilah daripada kaum Qorayasha Makah maka penghulu mereka itu bernama Abawa Safayana. Maka ditanya A’mara Amayara “Kenal Abawa Safayana akan hal negeri Makah itu?”. Maka kata Abawa Safayana “Bahawa adalah negeri Makah itu di dalam pergaduhan antara Mahamada anak A’bada Allaha dengan Abawa Jahala itu”. Ditanya oleh A’mara Amayara “Siapa Mahamada itu?” maka kata Abawa Safayana “Bahawa adalah Mahamada itu mengakukan dirinya nabi akhir zaman. Qasadnya hendak batalkan agama datuk nenek kita maka sekarang ini Mahamada itu serta dipohon umatnya itu sudah pindah pergi duduk di dalam Madinah. Maka Abawa Jahala lah menjadi raja di dalam Makah itu”. Maka A’mara Amayara pun setelah didengar kata Abawa Safayana itu ditanam di dalam hatinya maka ditanya kepada rahib itu “Hamba adalah tersebut didalam Injil kemudian daripada A’yasaya adalah nanti zahir nabi akhir zaman pada antara kaum A’raba Qorayasha itu?” maka kata rahib itu “Ya Ahaya A’raba, adalah nabi akhir zaman itu sudah zahir maka akupun sudah berjumpa dengan dia pada tatkala ia berangkat mari kesini berniaga dan akupun membawa iman kepadanya kerana wasiat nabi A’yasaya kepada kami menyuruh membawa iman kepadanya”. Maka serta A’mara Amayara mendengar perkataan rahib itu maka iapun tiadalah duduk lagi di dalam negeri Sham itu. Maka pada hari itu juga ia berangkat daripada rumah rahib itu berjalanlah ia siang dan malam menuju jalan ke negeri Makah.

Hataya tiada berapa lamanya di jalan itu lalu sampailah ia di luar negeri Makah maka disinggah pada sebuah rumah kaum nabi Shayaba maka ditanya oleh A’mara Amayara kepada tuan sheikh itu “Ya sheikh, siapa ganti sayadana A’bada Al Matholaba menjadi raja di dalam Makah ini?” maka kata sheikh itu “Abawa Jahala menjadi raja dan lagi ada seorang laki2 namanya Mahamada anak A’bada Al Matholaba nabi akhir zaman” dan kata tuan sheikh itu “Siapa engkau ini yang bertanya daripada perkara ini maka engkau ini anak Qorayasha kah atau anak Ajam kah, orang desa inikah, anak sheikh negeri kah?” maka kata A’mara Amayara “Yaa sheikh, Anaa Wa Laayataya Al Qorayasha” katanya bahawa adalah hamba ini anak negeri ini, Qorayasha bangsa hamba. Maka kata sheikh itu “Jika engkau anak negeri ini mengapa engkau tiada tahu hal negeri ini?”. Maka kata A’mara Amayara “Sudah hamba ini meninggalkan desa ini mengembara pada segenap desa, ini maka baharu inilah hamba datang hendak melihat ibu bapak hamba”. Maka sheikh itupun tunduk berfikir telah sudah ia berfikir maka dipandang kepada A’mara Amayara katanya “Baharulah aku ingat pada masa zaman sayadana A’bada Al Matholaba menjadi penghulu Qorayasha itu ada seorang anak Qorayasha nama A’mara Amayara sudah ghaib dari dalam negeri ini kerana makar dan hilangnya itu dikaya adalah oleh sayadana itu maka iapun undur pergi kemana-manalah tiada aku dapat khabarkan orang kepada aku”. Maka kata A’mara Amayara “Ya sheikh, hambalah yang ghaib empat puluh tahun lamanya. Hamba meninggalkan desa ini sepeninggal hamba ini apakah jadi negeri ini pun hamba tiada ketahui”. Maka kata sheikh itu “Aku hendak kata yang benar ini jika aku kata nescaya dibunuh akan daku oleh Abawa Jahala itu. Bahawa adalah Mahamada anak A’bada Allaha itu sebenar-benar nabi lagi pesuruh Allaha dan beberapa nasihat diajarkan kepada Abawa Jahala itu tiada ia mahu ikut maka dilawan berkelahi dengan dia hingga Mahamada itu pindah dengan kaum keluarganya pergi ke Madinah. Maka sekarang ini ia di dalam negeri Madinah”. Maka serta A’mara Amayara mendengar kata sheikh itu difikir seraya berkata di dalam hatinya “Wahai perkataan sheikh ini bersama dengan perkataan rahib itu. Jika demikian Mahamada itu sebenar-benar nabi terlebihlah baik aku pergi mendapat nabi Mahamada itu membawa iman kepada agamanya. Abawa Jahala itu seteruku” lalu A’mara Amayara pun tiadalah ia pergi berjumpa dengan sahabat handainya di dalam Makah itu.

Maka iapun berjalanlah daripada negeri Makah itu menuju jalan ke negeri Madinah. Disinggah di Thoif sehari kemudian berjalan pula ia daripada Thoif tiada ia tahu penat. Hataya tiada berapa hari di jalan lalu sampailah ia ke dalam negeri Madinah. Maka bertemulah ia dengan A’bada Allaha abana Tholahaha maka ditanya kepada A’bada Allaha “Bahawa sungguhkah sudah zahir nabi akhir zaman namanya Mahamada anak A’bada Allaha. Jika sungguh bawalah aku pergi mengadap nabi itu”. Maka A’bada Allaha pun dibawa A’mara Amayara itu pergi ke masjid serta ia sampai kepintu masjid dilihat banyak sahabat daripada kaum Mahajarayana dan Anashorayana duduk mengadap rasul Allaha Sholaya Allaha. Kata A’bada Allaha kepadanya “Ya A’mara, orang muda yang duduk sama tengah itulah nabi akhir zaman”. Maka A’mara Amayara pun tiadalah di nanti lagi maka dirempuh masuk kedalam orang banyak itu seraya berseru-seru dikatanya “Marahaba Ba Alaa Faya Al Sholahayana” serta segala sahabat-sahabat mendengar seruan itu masing-masing memandang kepadanya. Seorang juapun tiada kenal akan dia ambil pehandul kepada tuan-tuan itu berlari-larilah ia pergi menjawat khadam rasul Allaha seraya berkata “Yaa Nabaya Al Sholahayana, ajarilah kepada hamba ini kalimat Al Asalama”. Maka rasul Allaha pun ajarkanlah kepadanya kalimat shahadat di hadapan rasul Allaha. Ditanya oleh rasul Allaha kepadanya “Siapa engkau ini?” maka sembahnya “Hambalah serakan dengan Hamazaha itu dan hambalah anak Amayara Dhomaraya yang lama sudah ghaib”. Maka rasul Allaha pun pandang kepada segala sahabat dengan isyarat bertanyakan kepada tuan-tuan itu. Seorang juapun tiada kenal akan dia maka pada masa itu sayadana Hamazaha tiada ada majlis itu. Kemudian daripada itu datanglah sayadana Hamzaha mengadap rasul Allaha. Diceritalah akan hal A’mara Amayara itu maka baharulah rasul Allaha dan segala sahabat pun tahulah akan hal A’mara Amayara. Maka rasul Allaha pun pinta doa akan A’mara Amayara itu. Telah itu maka A’mara Amayara pun berjabat tangan dengan segala sahabat-sahabat maka A’mara Amayara pun berdakap dan berpeluk-peluk dengan sayadana Hamzaha itu. Maka A’mara Amayara pun duduklah bersama-sama dengan sayadana Hamazaha maka siang dan malam hingga ia membuat khidmat kepada rasul Allaha. Maka rasul Allaha pun menaruh kasih sayang kepadanya.

Hataya tiada berapa bulan ia duduk bersama-sama rasul Allaha maka datanglah Abawa Jahala banyak-banyak kaum Qorayasha itu datang berhimpun di padang Badar itu. Ia tanya kepada rasul Allaha “Ya rasul Allaha, mengapa mereka itu berangkat mari hendak membawa imankah?” maka tersenyum rasul Allaha seraya bersabda “Ya A’mara, mereka itu hendak berperang dengan daku”. Sembah A’mara katanya “Ya rasul Allaha, mengapa mereka itu hendak berperang. Bukankah mereka itu daripada bangsa kita. Tiadakah mereka ketahui akan tuan hamba nabi akhir zaman”. Maka sabdanya “Mereka itu tiada percaya akan daku ini pesuruh Allaha” maka kata A’mara Amayara “Patut sangatlah kita bunuh akan mereka itu”. Telah itu jadi berperanglah kaum Asalama dengan kaum Qorayasha maka alahlah kaum Qorayasha lari balik ke Makah. Kemudian tiada berapa lamanya datanglah pula Abawa Jahala melingkar rasul Allaha di Badar Shoqoyara, alahlah pula kaum Qorayasha itu lari kemudian di himpun pula oleh Abawa Jahala segala kaum Qorayasha itu maka di jadikannya Abawa Safayana penghulu mereka itu melingkar rasul Allaha di bukit Ahada itu. Maka sembah A’mara Amayara “Ya rasul Allaha, pada sekali ini beri izinnya kepada hamba pergi melawan bergusti dengan Abawa Jahala itu”. Maka sabda rasul Allaha “Ya A’mara, bahawa adalah engkau ini orang tuha lagi dhoif tubuh badanmu itu. Maka adalah Abawa Jahala itu daripada pahlawan berani. Adakah dapat engkau melawan dengan dia?”. Maka sembah A’mara Amayara “Ya nabi Allaha, Ana Shaa Allaha Ta A’laya dengan mudahnya dapat hamba permalukan Abawa Jahala itu”. Maka rasul Allaha pun memberi izin kepadanya. Maka pakailah segala senjatanya dijawat kadam rasul Allaha dengan berjawat dengan sayadana Hamazaha lalu iapun masuk ketengah medan berseru-seru katanya “Hai Abawa Jahala, jika engkau anak laki-laki marilah engkau ke medan ini melawan bergusti dengan daku” maka sambil ia kata sambil ia bermain seladang di hadapan khalayak yang banyak itu. Demi dilihat oleh kaum kafir akan hal A’mara Amayara itu hairan takjub kerana mereka itu tiada pernah melihat permainan yang demikian rupa.

Maka kata Abawa Safayana kepada Abawa Jahala “Pahlawan Asalama itu memanggil tuan hamba hendak bergusti. Keluarlah melawan dengan dia”. Maka Abawa Jahala pun naik marah lalu dikertakkan kudanya serta dihunuskan pedangnya masuk ke medan. Maka A’mara Amayara tiada ambil peduli kepadanya, ia bermain seladang tunggang buyung di hadapan Abawa Jahala. Maka kata Abawa Jahala “Hai orang yang buruk akal, engkau memanggil ku hendak bergusti mengapa engkau menyeru-nyeru seperti binatang diatas bumi itu?” maka sahut katanya “Aku yang bernama Abawa Jahala”. Kata A’mara Amayara “Jika engkau Abawa Jahala, turunlah mari daripada kudamu itu tangkap tali ikat pinggangku ini hempaskan ke bumi penggalkan leherku ini”. Maka Abawa Jahala pun turunlah dari atas kudanya berlari-lari pergi menangkap tali ikat pinggang A’mara Amayara itu. Maka kata A’mara Amayara “Pegang teguh-teguh jangan engkau lepas, jika engkau lepas aku penggalkan lehermu”. Maka kata Abawa Jahala “Pegangan ku ini sehingga aku buka kamu ini pergi mengadap penghulu kami Abawa Safayana itu”. Maka A’mara Amayara pun pura-pura dipegang tali ikat pinggang Abawa Jahala itu dilepas. Kemudian dipegang pula maka kata Abawa Jahala “Hai orang yang tiada tahu bergusti, mengapa engkau hendak main-main bukan tampat hendak main-main. Tempat ini rebut nyawa”. Maka kata A’mara Amayara “Ini pun aku hendak rebut nyawa” maka A’mara Amayara pun dicekup penyawa Abawa Jahala disentak berhingga-hingga sahaja serta disentak maka Abawa Jahala pun merasai sakit berjerit-jeritlah Abawa Jahala pinta tolong kepada laskarnya katanya “Tolong akan daku sudah hendak hilang nyawa aku ini bala apa yang menyakit penyawa ku ini”. Maka kata A’mara Amayara “Rasa olehmu perbuatan si A’mara Amayara” itu tiada dilepas, dipegang itu antara kuat dan perlahan-lahan maka dilihat apakala Abawa Jahala itu tiada berjerit disentak sedikit dengan hal yang demikian itu maka Abawa Jahala pun lenguhlah. Maka pedang ditangannya pun gugurlah kebumi, berjeritlah ia.

Maka datanglah kaum Qoraysha menempa masuk kedalam medan itu. Demi dilihat oleh kaum Qorayasha itu datang itu hendak membantu Abawa Jahala itu maka iapun di pakai kopiah hitamnya itu maka ghaiblah daripada mata kaum Qorayasha itu. Demi dilihat oleh mereka itu akan Abawa Jahala itu rebah dibumi maka seorang jua pun tiada berani rapat maka Abawa Jahala pun tiadalah dapat berkata-kata. Maka diisyaratkan dengan matanya dan tangannya maka kata mereka itu “Barangkali Abawa Jahala ini sakit ini kena ubatan Mahamada itu, marilah kita angkat bawa pergi”. Kemudian datang A’karamaha mengangkat kepadanya dan A’tabaha mengangkat kaki Abawa Jahala maka A’mara Amayara pun dilepas penyawa Abawa Jahala itu, dicekup pula penyawa A’tabaha maka berjeritlah pula A’tabaha katanya “Sudah dipegang penyawaku, tolong akan daku hai A’karamaha” maka A’karamaha pun dilepaskan kepala Abawa Jahala itu dilari masuk kedalam kaum Qorayasha seraya berkata “Tiada daku mau angkat Abawa Jahala itu kerana ubatan Mahamada itu sangat jadi hingga dipegang nyawa. Lihat oleh kamu Abawa Jahala dan A’tabaha itu sudah beroleh kesakitan hampir-hampir hendak mati”. Maka di dalam A’karamaha duduk berkata-kata itu maka A’mara Amayara pun dilepas akan A’tabaha itu pun larilah tiada dipandang kebelakang berseru-seru katanya “Bala apa yang datang menyekup nyawaku ini?”. Telah itu maka masing-masing pun tiadalah berani hendak masuk ke medan. Maka Abawa Jahala pun merangkaklah daripada medan itu masuk kedalam kaumnya. Demi dilihat oleh kaum Qorayasha, Abawa Jahala itu merangkak mari maka masing-masing pun habislah undur kebelakang tiada berani merapat. Kata mereka itu “Engkau ini membawa bala, tiada kami mahu berkata dengan kamu”. Kata Abawa Jahala “”Aku beroleh, mengapa kamu undur nanti dahulu”. Maka A’karamaha dan A’tabaha yang lari dahulu daripada mereka itu.

Demi rasul Allaha tiada kelihatan akan A’mara Amayara itu sabdanya kepada sahabat “Apalah sudah jadi akan A’mara Amayara itu. Tiada daku lihat akan dia”. Maka sahut A’mara Amayara daripada belakang rasul Allaha “Baik ya rasul Allaha”. Dipandang oleh rasul Allaha ke belakang kelihatanlah A’mara Amayara duduk. Bersabda rasul Allaha “Ya A’mara Amayara aku sangka engkau sudah kena tangkap” maka sembah katanya “Ya rasul Allaha, hajat hamba hendak melawan bergusti dengan Abawa Jahala itu beroleh penyakit senak perut. Mengapa ia mudah sangat merebahkan dirinya kebumi, merangkak masuk ke dalam kaumnya”. Maka sabdanya “Ya A’mara Amayara, apa engkau buat akan dia?”. Sembah katanya “Ya nabi Allaha, ditimpa langit keatas dengan sebab itulah ia merangkak kerana berat langit itu”. Maka rasul Allaha pun memandang kepada muka A’mara Amayara. Tersenyumlah rasul Allaha hingga tampak giginya maka kata A’mara Amayara serta mengangkat tangannya “Ya Allaha, engkau lihatkan tirai yang berlabuh beranta pagar batu alam dunia ini, munajat akan hambamu maka besarlah rahmat hambamu ini beroleh”. Maka sabda rasul Allaha “Ya A’mara diberi Allaha akan dikau rahmat yang amat kuasa”. Maka rasul Allaha pun pinta doa kepada Allaha Ta Alaya akan A’mara Amayara itu.

Telah itu maka Abawa Jahala pun sihatlah daripada sakit maka disuruh segala hulubalang pahlawan bersiap. Maka berhimpunlah pula kaum Qorayasha datang berdiri bersaf-saf datang di padang Ahada itu maka jadi berbunuh-bunuhnya pula. Maka banyaklah pula kaum Qorayasha itu mati dan kaum Asalama pun banyaklah syahid dan sayadana Hamazaha pun syahid dan Abawa Jahala itu oleh sayadana Saa’wada. Maka daripada hari itu tamatlah sudah kaum Qorayasha itu tiada mau berperang lagi. Maka rasul Allaha serta dengan segala sahabat pun berangkat masuk kedalam negeri Madinah. Hataya tiada berapa lamanya daripada berperang Ahada itu maka datanglah pula Abawa Safayana membawa tentera Habsyi dan A’raba melingkarkan rasul Allaha Shola Allaha Alayaha Wa Salama di Madinah. Maka rasaul Allaha dan segala sahabat-sahabatpun menggali khandak membuat benteng dilawan oleh kaum Asalama dari dalam khandak itu. Maka adalah pada suatu hari dengan tiada setahu rasul Allaha Shola Allaha Alayaha Wa Salama, A’mara Amayara pun keluar dari dalam khandak itu dipakai kopiah hitamnya ia pergi masuk kedalam tentera kafir Qorayasha itu. Maka dilihat Abawa Safayana ada mengenderai kuda berdiri di hadapan saf yang pertama. Maka A’mara Amayara pun dipegang kekang kuda Abawa Safayana itu ditarik. Demi ditariknya maka kuda itupun berjalan maka Abawa Safayana pun ditarik kekang kudanya itu tiada mau berhenti kerana A’mara Amayara menarik dihadapan mukanya itu. Maka beberapa ditahan oleh Abawa Safayana tiada terhenti hingga sampailah kehadapan tentera Asalama. Maka berkata Abawa Safayana “Bahawa sungguhnyalah Mahamada ini nabi akhir zaman maka dengan perihalnya kuda aku ini dibawa aku ini mengadap nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Maka terlebihlah baik aku membawa iman kepada agama Asalama itu”. Lalu Abawa Safayana pun turunlah dari atas kudanya berdiri dihadapan tentera Asalama maka katanya “Hai kaum Asalama undurlah oleh kamu, aku hendak pergi mengadap nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama itu”. Maka dahulu daripada Abawa Safayana hendak pergi mengadap rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka A’mara Amayara sudah pergi mengadap rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka sembah katanya “Ya nabi Allaha, bahawa adalah Abawa Safayana itu datang hendak membawa iman kepada agama Asalama”. Maka rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pun mengucap syukur kehadrat Allaha Ta A’laya maka di dalam hal yang demikian itu maka Abawa Safayana pun datanglah mengadap rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama katanya “Ya Mahamada, ajar olehmu akan daku kalimah shahadat itu”. Maka diajar oleh nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama akan Abawa Safayana agama Asalama maka Abawa Safayana membawa Asalama dengan ikhlas hatinya serta kaum Qorayasha melihat Abawa Safayana itu sudah membawa iman maka sekelian mereka itu balik ke negeri Makah dengan kemasygulan.

Hataya tiada beberapa lamanya maka turun wahayu kepada rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama suruh pergi perang negeri Hanayana itu. Maka berangkatlah rasul Allaha daripada Madinah pergi mengasalamakan isi Hanayana itu. Maka setahun lepas daripada perang Hanayana itu maka jadi berperang rasul Allaha dengan raja Barasa Ghowala itu di dalam negeri Wadaya Al Zahara adanya maka sayadana rasul Allaha serta dengan segala sahabat-sahabat daripada kaum Mahajarayana dan Anashorayana pun duduklah dalam negeri Madinah itu membuat ibadat kepada Allaha Ta A’laya. Hataya tiada beberapa bulan antara perhentian itu maka turun wahayu kepada rasul Allaha suruh berangkat pergi naik haji. Maka rasul Allaha pun bermesyuaratlah dengan segala sahabat setelah sudah bermesyuarat maka selang tiada berapa hari maka berangkatlah rasul Allaha serta dengan segala sahabat berjalan menuju jalan ke negeri Makah. Demi didengar oleh kaum Qorayasha mengatakan kaum Salama sudah berangkat hendak masuk ke dalam Makah maka bersiap pula mereka itu hendak melawan berperang dengan rasul Allaha. Telah keluarlah mereka itu mari mengadangkan rasul Allaha dijalan antara Makah dan Thoif itu. Maka akan khabaran itu terdengarlah kepada nabi Shola Allaha Alayaha Wa Salama di dusun Wadaya Al Nahala itu bahawa adalah pada malam itu gholiblah segala tentera Asalama itu tidur hingga hampir akan akhir subuh. Maka terkejutlah jaga rasul Allaha lenanya maka dilihat sudah akhir subuh maka bersabda kepada Balala “Ya Balala, mengapa engkau gholib tiada sedarkan dirimu itu”. Maka Balala pun terkejut jagalah lalu ia pun bangunlah dengan gopoh kemudian bang. Maka terlupalah ia hendak menyebut Al Sholata Khoyara Mana Al Nawama itu maka rasul Allaha pun mengucap “Asataghofara Allaha, mengapalah Balala ini lupa. Apalah sebab gerangan pun tiada daku ketahui”. Telah itu maka segala sahabat pun berdirilah sembahyang di belakang rasul Allaha. Telah selesai daripada sembahyang subuh itu maka matahari pun naiklah maka rasul Allaha bersabda “Janganlah kita bermalam lagi disini kerana tempat ini banyak ada syaitan” lalu rasul Allaha pun berangkatlah daripada dusun itu pergi berkhemah pula pada dusun yang hampir dengan Thoif itu.

Maka terdengarlah akan khabaran itu kepada kaum Qorayasha itu lalu mereka itu pun bersiaplah hendak melingkar rasul Allaha maka penuh sekalilah tentera Qorayasha itu berdiri bersaf-saf di tengah medan itu. Demi dilihat oleh rasul Allaha akan hal mereka itu sudah bersiap maka rasul Allaha pun panggil A’mara Amayara “Ya A’mara, engkau pergi mendapatkan A’tabaha itu katakan kepadanya maka aku datang ini hendak naik haji bukan aku datang hendak berperang. Maka dengan firman tuhan kepada aku suruh naik haji”. Maka sembah A’mara Amayara katanya “Ya nabi Allaha, maka sabda tuan hamba itu telah terjunjunglah diatas kepala hamba. Jika A’tabaha itu turut seperti sabda tuan hamba selamatlah ia, jika ia engkar hendak melawan berperang maka tiadalah hamba mau perhayatkan dia melainkan hamba perlenyapkan dia”. Maka sabdanya “Ya A’mara, jangan engkau menurut hatimu itu takut jadi mudharat di atas jiwamu itu kerana engkau orang tua maka aku suruh engkau pergi menyampaikan kalamku sahaja. Bukan aku suruh engkau pergi berkelahi dengan A’tabaha itu”. Maka sembah katanya “Ya rasul Allaha, benar seperti sabda tuan hamba itu. Adakah hati hamba hendak tahan, bukankah A’tabaha itu anak Qorayasha maka hamba inipun anak Qorayasha yang bernama. Jika sekiranya di cerca akan tuan hamba di hadapan khalayak yang banyak itu adakah dapat hati hamba hendak menahan melainkan hamba palukan juga akan dia itu”. Maka sabda rasul Allaha “Ya A’mara, jika demikian engkau dapat melawan dengan A’tabaha itu maka aku serahlah engkau kepada Allaha Ta A’laya. Pergilah engkau mendapatkannya”. Maka rasul Allaha pun pinta doa kepada Allaha Ta A’laya akan hak A’mara Amayara maka A’mara Amayara pun dipakai baju jubahan yang berwarna itu dan dikenakan serban yang dikurnia rasul Allaha maka bawaqojanya pun digantung di bawah ketiaknya. Demi dilihat oleh rasul Allaha kelakuan A’mara itu maka dipandang kepada sayadana Abawa Bakara diisyaratkannya dengan matanya maka sayadana Abawa Bakara pun diketahuinyalah akan isyarat baginda mengatakan A’mara Amayara itu tiada lagi habis jenakanya.

Telah maka A’mara Amayara pun menjawat khadam rasul Allaha keluar dari dalam khemahnya itu berjalan selangkah dua lalu ia pun ghaiblah daripada mata tentera Asalama itu. Lepas seketika maka kelihatanlah ia dihadapan tentera Qorayasha itu berseru-seru katanya “Bahawa adalah aku ini khadam rasul Allaha aku membawa sabdanya hendak persembahkan kepada A’tabaha itu. Beri apalah tahu kepadanya”. Maka maklumkan kepada A’tabaha maka disuruh A’mara Amayara itu masuk mengadap A’tabaha maka A’mara Amayara pun masuklah mendapat A’tabaha itu katanya “Hai A’tabaha, maka sabda rasul Allaha itu hajat baginda itu hendak berperang hataya lepas daripada baginda itu naik haji. Kasadnya hendak berangkat balik apakah engkau hendak katakan katalah kepada aku”. Maka pada tatkala A’mara Amayara berkata-kata itu maka diperati-perati kepada muka A’mara Amayara itu maka dikenal lah akan A’mara Amayara itu maka katanya “Ya A’mara, jika Mahamada itu kasad hendak naik haji itu maka kami benarkan, jika kasadnya hendak berperang maka kami ada hadir hendak melawan dengan dia”. Maka sahut A’mara Amayara katanya “Ya A’tabaha, aku tiada kenal Mahamada itu maka aku datang ini membawa pesanan daripada rasul Allaha itu” serta A’tabaha mendengar A’mara Amayara itu maka iapun hairan tercengang seraya ditanya oleh A’tabaha kepada A’mara Amayara “Mahamada anak A’bada Allaha itukah menjadi pesuruh Allaha. Siapakah tuhannya itu Nata Wa Manata kah tuhannya itu?”. Maka sahut A’mara Amayara katanya “Mahamada itulah pesuruh Allaha, tuhan yang menjadikan engkau dan aku. Bahawa adalah Nata Wa Manata itu hamba pesuruh syaitan itu. Barangsiapa percayakan Nata Wa Manata itu binasalah ia”. Maka kata A’tabaha “Hai A’mara, bukankah datuk nenek kita bertuhan kepadanya. Mengapa engkau cerca akan dia tiadakah engkau takut akan murkanya. Adakah Mahamada itu terlebih kuasa daripadanya. Jika boleh suruh Mahamada itu menyuruh pohon kurma itu mari di hadapanku berdiri dengan akarnya kemudian suruh pohon itu balik ketempatnya”. Maka kata A’mara Amayara “Hai A’tabaha lebih daripada itupun dapat Mahamada itu kerjakan maka adalah aku ini khadamnya maka dahulu daripada engkau hendak suruh Mahamada itu suruhlah akan daku ini maka boleh aku unjukkan kepada kamu kuasa tuhan di hadapanmu ini”. Maka kata A’tabaha “Hai A’mara, unjukkanlah kepada aku hikmat tuhanmu itu supaya ku cayakan tuhanmu itu”.

Maka kata A’mara Amayara “Pejam matamu itu jangan engkau buka sebelum aku suruh buka” maka A’tabaha pun dikatup matanya maka A’mara Amayara pun dikenakan kopiah hitam di kepala maka ghaiblah ia. Maka bersuara A’mara Amayara dibelakang A’tabaha itu “Hai A’tabaha, bukakan matamu itu” maka A’tabaha pun dibukakan matanya dipandang kekiri dan kekanan tiada ada A’mara Amayara itu. Maka ditanya kepada hulubalang “Adakah kamu lihat si A’mara itu?” maka sahut mereka itu “Kami lihat ia berjalan balik ke tempatnya” maka kata A’tabaha “Ia lari daripada aku” maka disahut oleh A’mara Amayara dengan nyaring suaranya pada telinga A’tabaha itu demikian katanya “Hai A’tabaha, mengapa engkau berkata yang demikian. Maka tiada aku takut akan engkau, takut di murka tuhan raba al a’lamayana”. Demi A’tabaha mendengar suara A’mara Amayara di telinganya itu maka iapun terkejut dan hulubalangnya terkejut. Dipandang oleh A’tabaha kebelakangnya tiada juga kelihatan maka hairanlah tercenganglah ia. Kemudian A’mara Amayara di tempik pula pada lubang telinga yang kanan demikian juga katanya “Takut aku kepada Allaha” maka A’tabaha pun makin bertambah-tambah takut lalu lari-larilah A’tabaha daripada tempat berdiri itu maka A’mara Amayara pun diikut bang pula pada lubang telinganya A’tabaha itu maka A’tabaha tiada senang hendak berdiri hingga dengan dibaca oleh A’mara Amayara pada telinganya itu. Maka kata A’mara Amayara “Hai A’tabaha sebelum engkau mengikut seperti bang ini maka tiada aku beri kamu senang” maka kata A’tabaha kepada A’mara Amayara “Hai A’mara, biarlah aku ikut seperti bang mu itu. Janganlah engkau bertempik di telinga ku ini” maka A’tabaha pun banglah menurutlah seperti ajaran A’mara Amayara itu, di bangnya sehabis kuat.

Demi di dengar oleh kaum Qorayasha akan penghulunya menyebut nama Allaha dan nabi Mahamada itu maka masing-masing pun merasai takut mengatakan penghulunya itu sudah dirasuk oleh sihir Mahamada itu lalu masing-masing pun undurlah daripada tempat berdiri sambil memandang kepada kelakuan penghulunya. Maka A’tabaha pun letih dengan duduk berbang itu. Demi dilihat oleh A’mara Amayara akan hal A’tabaha itu sudah letih maka iapun menunjukkan rupanya kepada A’tabaha. Demi dipandang akan A’mara Amayara “Betapa halmu itu dapat meresapkan dirimu itu daripada aku?” maka kata A’mara Amayara “Hai A’tabaha, aku ghaib di dalam tirai Allaha tuhan yang maha kuasa itu maka engkau hajat hendak melihat akan kudrat tuhan kami itu maka aku tunjukkan kepadamu. Apa katamu sekarang ini hendakkah membawa iman kepada nabi Mahamada itu?”. Maka kata A’tabaha “Bahawa sungguhlah Mahamada itu pesuruh Allaha, bawalah aku pergi kepadanya supaya aku mengucap kalimah di hadapannya itu dan lagi adalah ada suatu hajatku kepadanya maka aku hendak suruh Mahamada itu menyuruh pohon kurma itu mari mengucap kalimat di hadapannya itu”.

Maka kata A’mara Amayara “Marilah engkau pergi bersama-samaku maka akulah nanti suruh Mahamada itu”. Maka A’mara Amayara dan A’tabaha pun mari mengadap rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka pada tatkala A’tabaha hendak mari mengadap rasul Allaha itu maka ia suruh balatenteranya balik ke Makah maka baliklah sekelian mereka itu. Maka A’mara Amayara dan A’tabaha pun pergilah mengadap rasul Allaha serta sampai maka kata A’mara Amayara “Ya nabi Allaha, maka A’tabaha ini sudah hamba ajarkan bang kepadanya maka ia menaruh hajat pula hendak melihat pohon kurma itu mari mengadap tuan hamba mengucap kalimah”. Maka sabda rasul Allaha “Hai A’tabaha, engkau mengadap menaruh hajat hendak melihat kuasa Allaha?” katanya “Naa’ma, Yaa Rasawala Allaha” maka rasul Allaha pun pinta kepada Allaha Ta A’laya lalu diisyaratkan dengan yang menyayang itu maka dengan kudrat Allaha Ta A’laya maka pohon kurma itupun bergilinglah lalu tercabutlah dengan akarnya mari terdiri di hadapan rasul Allaha maka segala dahan dan buahnya pun mengucap kalimah. Maka sabda rasul Allaha kepada A’tabaha “Hai A’tabaha, apa lagi kehendakmu itu?” maka sembah katanya “Suruh pohon itu balik ketempatnya” maka diisyaratkan suruh balik maka pohon itupun balik kepada tempatnya itu. Telah itu maka A’tabaha pun membawa iman kepada agama Asalama telah duduklah ia bersama rasul Allaha itu maka rasul Allaha pun bersiap hendak balik ke Madinah.

Maka turun wahayu suruh pergi tawaf Kaa’bata Allaha maka rasul Allaha pun bermesyuarat dengan segala sahabat. Maka sayadana Abawa Bakara radhoya Allaha a’naha demikian katanya “Ya nabi Allaha, maka dahulu daripada kita hendak masuk ke dalam Makah itu maka baiklah kita memberi tahu kepada penghulu Makah itu kerana mereka itu ada berhimpun hendak berperang dengan kita. Maka kita maulah memberi tahu kepadanya akan firman tuhan itu”. Maka rasul Allaha pun disuruhlah kepada A’bada Allaha pergi memberi tahu kepada kaum Qorayasha itu maka A’bada Allaha pun pergi masuk ke dalam Makah mengadap Maqodada penghulu Qorayasha itu maklumkan sabda nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Maka kata Maqodada “Hai A’bada Allaha, pergilah engkau katakan Mahamada itu dahulu ia pinta kepada kami hendak naik haji kami pun benarkan. Maka sekarang ini pula ia hendak masuk ke dalam Makah maka tiada kami mau benarkan. Balik lah engkau pergi katakan kepada kepada Mahamada itu”. Maka A’bada Allaha pun baliklah dimaklumkan kepada rasul Allaha. Maka rasul Allaha pun tunduk berfikir dengan susah hatinya di dalam hal yang demikian itu. Maka dilihat oleh A’mara Amayara akan hal rasul Allaha itu maka ia berkata “Ya rasul Allaha, apakah sebab tuan hamba duduk berfikir itu. Beri apalah izin kepada hamba yang tuha ini maka adalah A’bada Allaha ini anak Qorayasha. Sungguhpun anak Qorayasha maka tiada ia tahu adat Qorayasha. Maka itu bahawa adalah Qorayasha Makah itu hati mereka itu keras seperti batu tiada mau menurut seperti nasihat yang baik. Maka hambalah yang patut mengajar nasihat kepada mereka itu”. Maka tersenyum rasul Allaha seraya memandang kepada muka A’mara Amayara sabdanya “Ya A’mara, dapatkah engkau perlembutkan hati mereka itu?” maka sembahnya “Ana Shaa Allaha Ta A’laya, dapat hamba yang tuha ini perlembutkan hati Maqodada itu dan segala Qorayasha itupun hamba halaukan mereka itu dari dalam Makah itu. Lihatlah ya rasul Allaha akan kudrat Allaha Ta A’laya itu dan segala Awalada A’bada Al Matholaba itupun dapat hamba bawa sekelian itu kemari membawa kepada agama Asalama ini”.

Setelah itu maka rasul Allaha pun suruhlah A’mara Amayara itu pergi maka A’mara Amayara pun tiadalah di nanti lagi katanya “Pada sekali ini aku beroleh pasa yang besar diatas muka bumi tanah Makah ini”. Maka katanya pula “Ya A’laya, siaplah tuan hamba akan Zawa Al Faqora itu kilatkan baik sarungkan dia jangan dibuka. Apakala pulang ke Madinah, bukalah disana kerana Zawa Al Faqora itu tiada mau melawan di dalam Makah ini”. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun tersenyum seraya memandang kepada A’mara Amayara katanya “Ya A’mara Amayara, mengapa engkau berkata yang demikian?” maka kata A’mara Amayara “Adakah sampai hati tuan hamba hendak penggalkan sepupu tuan hamba itu. Segala isi Makah ini bukankah sepupu tuan hamba walau mereka itu daripada orang yang mungkir sekalipun”. Maka sahut sayadana A’laya “Belum mereka itu membawa iman kepada agama Asalama tiada daku lepaskan akan mereka itu”. Maka dahulu daripada itu A’mara Amayara sudah disembunyikan Zawa Al Faqoranya itu maka kata A’mara Amayara “Ya A’laya, Allaha Ta A’laya tiada dibenarkan tuan hamba membunuh anak Qorayasha itu dengan Zawa Al Faqora. Maka Zawa Al Faqora itupun dighaibkan Allaha Ta A’laya dari atas muka bumi ini” lalu A’mara Amayara pun dijawat khadam rasul Allaha berjalanlah ia masuk ke dalam Makah.

Pergilah ia Kaa’bata Allaha dilihat ada banyak orang besar Qorayasha itu duduk pada harama kaa’bata itu maka seorang pun tiada dikenal akan dia. Maka ditanya oleh mereka itu kepadanya “Hai yahawadaya (yahudi), kemana engkau datang ini. Apa hajatmu datang kemari?” maka kata A’mara Amayara “Ya sahaba yahawadaya lah hamba ini yahawadaya tuan-tuan sekelian ini Qorayasha. Siapa penghulu tuan hamba itu katakan kepada hamba supaya hamba tahu” maka sahut seorang daripada mereka itu “Iaitu A’qobaha ialah yang pandai berkata maka katanya adalah penghulu kami itu Laata Wa A’zaya” maka kata A’mara Amayara “Laata Wa A’zaya itu tuhan bagi syaitan dan Nata Wa Manata itulah sebenar-benar tuhan bagi tuan sekelian itu”. Maka kata A’qobaha “Naa’ma, dimana engkau dengar?” maka katanya “Hamba dengar di dalam Tawarata dan Anajayala, jika demikian Nata Wa Manata inilah yang sebenar-benar tuhan” maka A’mara Amayara “Ianya itu tuhan bagi kaum yang jahil maka adalah pada tiap-tiap kaum yang dahulu itu ada dengan nabinya yang boleh berkata-kata dan yang berlebih menunjukkan mukjizatnya. Maka adalah tuan-tuan sekelian tiada ada nabi dan penghulu yang boleh berkata maka apalah guna di sembahkan dia. Cubalah tuan berfikir baik-baik maka adalah hamba datang ini daripada negeri jauh hendak bersoal dengan tuan sekelian. Jika sekiranya dapat tuan-tuan menunjukkan jalan yang sebenar-benar itu kepada hamba maka maulah hamba membawa iman kepada agama tuan-tuan ini. Maka datang ini menaruh hajat hendak bersoal dengan Mahamada anak A’bada Allaha ini kerana sudah mahsyur namanya pada serata negeri mengatakan iaitu nabi lagi pesuruh Allaha”. Maka A’qobaha pun tunduk berfikir tiada terkata lalu berbisiklah segala kaum Qorayasha itu “Benarlah katanya sedangkan yahawadaya ini bertanya kepada kita maka kita tiada berjawab. Jika Mahamada itu dapat ia bersoal dengan yahawadaya ini”. Maka pandang oleh A’mara Amayara kepada A’qobaha katanya “Ya sheikh, jika salah perkataan hamba ini, bawalah hamba pergi mendapat tuhan Nata Wa Manata itu biar hamba bersoal dengan dia” maka kata A’qobaha “Pada esok hari waktu pagi, boleh kami bawamu pergi mengadap tuhan kami”. Maka kata A’mara Amayara “Baiklah jika aku bersoal tiada terjawab oleh tuhan kamu itu maka sekelian kamu maukah menurut kataku” maka sahut tempat katanya “Hai pendita, kami menurut seperti katamu itu” maka A’mara Amayara pun balik ketempatnya.

Telah hari pun malamlah di kenakan kopiah hitam pada kepalanya. Seorang juapun tiada melihat akan dia oleh pada waktu tengah malam telah sunyilah di dalam kaa’bata Allaha itu maka A’mara Amayara pun masuklah ke dalam kaa’bata itu dirobohkan berhala yang bernama Nata Wa Manata itu tersungkur di atas bumi. Telah sudah dikerjakan baliklah dengan tiada setahu siapa duduk pada tanah haram masjid itu. Haripun sianglah datanglah A’qobaha serta dengan kaum Qorayasha pada kaa’bata Allaha itu dilihat A’mara Amayara ada pada harama masjid itu katanya “Ya tuan sekelian, marilah kita masuk mengadap tuhan kamu itu?” maka A’qobaha dibawalah A’mara Amayara. Demi masuk dilihat akan Nata Wa Manata sudah tersungkur berlarilah A’qobaha hendak angkat kata A’mara Amayara “Jangan engkau angkat kerana ia duduk sujud, beri ia bangun sendiri kerana ia tuhan yang berkuasa”. Maka A’qobaha pun tiadalah angkat maka kata A’mara Amayara “Ya tuhan berhala Nata Wa Manata, bangunlah melihat kepada hamba yang datang ini hendak bersoal dengan tuhan hamba”. Maka tiada juga bangun kemudian A’mara Amayara pun berbisik-bisik pula pada telinganya maka itupun tiada dijawabnya maka kata A’mara Amayara kepada A’qobaha “Ya datuk penghulu, sia-sialah datuk sembah akan batang kayu ini palinglah muka tuan sekelian daripada membuat khidmat kepadanya. Adakah kayu ini dapat berkata marilah kita pergi bersoal dengan Mahamada itu barangkali ia dapat bersoal dengan daku”. Maka A’qobaha serta dengan seratus anak Qorayasha pun mengiring A’mara Amayara pergi mengadap rasul Allaha.Maka dahulu daripada A’qobaha itu hendak sampai maka A’mara Amayara mengghaibkan dirinya daripada mereka itu pergi memberi tahu kepada rasul Allaha akan hal ehwal A’qobaha itu. Kemudian balik pula ia mendapat A’qobaha katanya “Unjuk akan daku Mahamada itu” maka A’qobaha pun bawalah ia mengadap rasul Allaha maka ditanya oleh rasul Allaha kepada A’qobaha “Apa kehendakmu datang kemari ini hendak membawa imankah?” maka katanya “Dahulu daripada kami hendak membawa iman, kami hendak mendengar soal pendita ini”. Maka A’mara Amayara pun duduklah di hadapan rasul Allaha tunduk kepalanya katanya “Ya Mahamada, jika sungguh tuan hamba ini rasul Allaha unjukkan kami mukjizat mu itu. Maka dapat kami seekor kambing kurus lagi mandul maka kami hendak keluarkan air susu kambing ini” maka dihantarkan kambing itu hadapan rasul Allaha. Maka rasul Allaha pun dipinta doa kepada Allaha Ta A’laya maka disapukan dengan tangannya yang maha mulia itu di atas belakang kambing itu. Maka mengalir air susunya disuruh perah dipenuhkan satu bejana disuruh minum kepada A’qobaha dan kaumnya itu. Demi diminum maka masing-masing pun hairan takjublah maka lemahlah hati masing-masing maka kata A’mara Amayara “Wa Allaha, bahawa inilah nabi yang sebenar-benarnya. Bawalah iman sekelian kamu”. Maka mereka membawa iman kepada agama Asalama. Maka rasul Allaha serta dengan segala sahabat naik haji lalu berangkat balik ke Madinah.

Sumber: Kitab A'mara Amayara Dhomaraya - Manuskrip Universiti Malaya

Sunday, June 12, 2011

Peperangan di Bukit Kaf

Al kisah maka tersebut perkataan baginda itu telah sudah membunuh raja keduanya itu maka baginda A’laya pun menyuruh orang Makah dan orang-orang Madinah itu merampas harta kafir itu seratus dua ratus malam itupun tiada juga habis. Maka baginda pun kembali kepada rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Kemudian sabda rasul Allaha “Anakku A’laya, pergilah engkau himpunkan segala harta raja Handak dan raja Badar itu maka kata baginda A’laya “Ya junjunganku, hendaklah tuan kembali dahulu biarlah hambamu tentukan harta raja Handak itu”. Telah demikian baginda A’laya menghantarkan rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama berjalan adalah sekira-kiranya saujana mata memandang jauhnya. Setelah itu maka baginda sujud pada kaki rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka sabda rasul Allaha “Hai anakku A’laya, ingat-ingat barang suatu pekerjaan anakku jagalah firman Allaha dan sabda ku”. Setelah demikian itu maka rasul Allaha pun berjalan diiringkan oleh segala orang Makah Madinah. Beberapa lama berjalan itu maka rasul Allaha pun sampai ke Makah itu lalu masuk kedalam kota dengan sabda rasul Allaha “Hai segala kamu orang Makah dan Madinah, bahawa kembalilah oleh kamu kerumah sekelian”. Maka segala mereka itupun kembali ke tempatnya masing-masing dengan kemenangannya.

Al kisah maka tersebutlah perkataan baginda A’laya itu telah sudah baginda rasul Allaha kembali maka baginda A’laya pun sampailah. Maka berhenti seraya baginda A’laya bertanya orang menunggu pintu “Siapa lagi yang ada dalam istana raja Handak dan raja Badar itu?”. Maka sembah orang yang menunggu pintu itu “Tiadalah lagi ya tuanku” maka baginda A’laya pun tercenganglah melihat perbuatan itu seraya berjalan masuk ke dalam istana itu. Setelah sampai itu lalu memuji-muji tuhan Malaka Al Jabara seraya katanya “Dan dijadikan demikian istimewa pula yang dijadikan lagi”. Adapun istana raja Handak daripada emas yang bertatahkan ratna mutu manikam. Adapun dindingnya daripada perak dan kotanya daripada tembaga suasa dan lantainya daripada kaca warna hijau akan bertatahkan permata sembilan bagai. Shahdan ayatnya daripada zamrud adapun di dalam rumahnya itu empat puluh berhala emas bertatahkan ratna mutu manikam ada yang perak ada yang tembaga suasa dan lain daripada itu berapa lagi bukanya. Telah dilihat oleh baginda A’laya maka sekelian itupun habis dibinasakan oleh baginda A’laya itu. Setelah sudah maka baginda A’laya pun mengucap syukurkan tuhan seru sekelian alam. Maka baginda A’laya pun menyuruhkan orang menghimpunkan sekelian harta raja Handak dan raja Badar maka sekelian mereka itupun pergilah menghimpunkan segala harta itu.

Setelah sudah maka berapa lama antaranya maka kelihatan suatu pasukan datang daripada pihak maghrib, anaknya daripada raja Sarasala pahlawan pun Natayaha A’shaa namanya. Adapun tingginya tiga puluh hasta umurnya tiga puluh tahun. Ialah daripada anak cucu raja Ghofaraha. Adapun datang hendak mendapatkan raja Handak dan raja Badar. Setelah sampai maka berhenti seraya baginda itu bertanya kepada orang yang menunggu baginda A’laya dan melihat raja Handak dan raja Badar telah dihinanya oleh mereka itu sekelian. Sekelian mereka itupun lari mendapatkan baginda A’laya. “Mengapakah kamu sekelian ini lari” maka sembah mereka itu “Ya tuanku adapun kami melihat seorang berupa jin”. Setelah sudah orang itupun datang kepada baginda A’laya seraya ia memberi salam “Al Salama Alaya Kama, ya A’laya”. Maka menyahut oleh baginda A’laya “Wa Alaya Kama Al Salama, hai orang yang besar panjang”. Maka sembah orang utusan itu “Adapun hambamu ini disuruh oleh raja Sarasala mengimpunkan segala rakyat. Adapun banyaknya sembilan laksa enam ribu dan rakyat dewa lima keti tujuh laksa lapan ribu”. Maka kata A’laya “Hai bapaku, marilah duduk” telah sudah maka A’laya bertanya “Mana kala datang raja Sarasala” jawab pahlawan “Kepada masa hari barangkali, jikalau Ghofaraha itu turun ke dunia bukit Kaf dan dan matahari masuk datangnya berpasuk-pasukan ia dapatkan anakku. Baiklah anakku akan pergi himpunkan bersungguh harta raja Handak dan ban Badar”. Setelah pahlawan Natayaha A’shaa kembalilah lalu bermohon kepada baginda A’laya. Adapun baginda A’laya itu membaiki kota dan parit ia pun duduklah di dalam negeri raja Handak dan Badar bersuka-sukaan.

Bermula tersebut perkataan raja Ghofaraha telah mendengar khabar raja Handak, raja Badar sudah mati dibunuh oleh baginda A’laya maka raja Ghofaraha pun menghimpun segala raja-raja yang takluk kepada baginda itu. Telah berhimpun maka raja Ghofaraha pun menyuruh menteri hulubalang sekelian di dalam itu ada seorang anak raja Jana Asalama. Setelah didengarkan raja Ghofaraha hendak menyerang baginda A’laya maka iapun berjalan mendapatkan baginda A’laya ke negeri raja Handak. Setelah sampai baginda kepada A’laya maka iapun memberi salam kepada baginda A’laya “Al Salama Alaya Kama” maka sahut baginda A’laya salamnya “Wa Alaya Kama Al Salama” seraya ditanya dari mana datangnya maka kata anak raja Jana “Datang dari negeri raja Ghofaraha akan memberitahu tuan hamba kerana tiada berapa lama raja Ghofaraha akan datang. Jikalau hamba pulang mengadap raja Ghofaraha, shahdan dijaga Allaha tuan hamba”. Telah sudah maka anak raja Jana pun bermohon kepada baginda A’laya lalu ia berjalan kembali. Telah berapa lamanya berjalan maka anak raja Jana itupun sampai kepada raja Ghofaraha itu maka didapati baginda itu lagi dihadap oleh segala raja-raja, menteri-menteri, hulubalang. Maka anak raja Jana itupun datanglah ia kepada raja Ghofaraha itu seraya duduk menyembah. Setelah sudah dilihat oleh raja Ghofaraha anak raja Jana itu datang segera ditanya oleh baginda “Dari manakah kamu datang?” maka kata anak raja Jana itu “Hamba datang daripada baginda A’laya”. Maka titah raja Ghofaraha “Apa khabar di dalam negeri Handak dan raja Badar itu?” maka jawabnya “Habislah sudah kepada baginda A’laya semuanya”.

Telah di dengar oleh raja Ghofaraha, maka iapun terlalulah sangat marahnya serta menyuruh himpunkan segala rakyat dan segala raja lalu menyuruh memanggil anaknya yang bernama Ghorawa Kasaparaya itu, panjangnya lapan puluh hasta dan lebarnya dua belas jengkal, berapa daya pula hendak membunuhnya anak itu tiadalah ia terbunuh olehnya. Hataya maka orang yang disuruhkan oleh baginda itupun sampailah kepada Ghorawa Kasaparaya maka segeralah ditanya oleh Ghorawa Kasaparaya “Apa pekerjaanmu datang ini?” maka sembah mereka itu “Adapun tuanku dipersilakan oleh pada duli ayahanda”. Maka Ghorawa Kasaparaya datanglah lalu menyembah maka kata raja Ghofaraha “Hai anakku, adapun engkau aku memanggil ini kerana hendak kusuruh menangkap pahlawan A’raba yang bernama A’laya itu”. Maka sembah anaknya “Yang mana titah tuanku patik junjunglah”. Telah itu baginda pun terlalu sukacita hatinya maka lalu berjamu-jamu baginda dan segala raja-raja makan minum bersuka-sukaan. Telah sudah maka baginda pun memberi bersalin akan anakanda baginda itu dan segala raja-raja, menteri hulubalang balatentera sekelian. Telah sudah maka Ghorawa Kasaparaya pun berdatang sembah “Ya tuanku, patik hendak mohonkan pedang Mabaraya Laksana itu” maka sahut raja Ghofaraha itu “Hai anakku tiada kuberikan pedang hanyalah sebilah sahaja”. Maka Ghorawa Kasaparaya pun tiada mengapa katanya.

Maka iapun lalulah berjalan berjalan menuju Makah. Telah dilihat oleh ayahanda akan anaknya sudah berjalan itu maka baginda pun mengirimkan dari belakang segala hulubalang dan rakyat. Telah dilihat akan raja Ghofaraha akan kelakuan anaknya itu seraya bertanya kepada anaknya demikian katanya “Hai anakku hendak kemanakah engkau ini?” maka sahut anaknya “Aku hendak mendapatkan tuanku Mahamada itu”. Maka raja Ghofaraha pun berkatanya ‘Hai anakku, engkau hendak berpalingkah daripada agama yang baik ini?” maka sahut Ghorawa Kasaparaya “Sahaja maka aku hendak mendapatkan kepada tuanku nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama itu”. Maka raja Ghofaraha pun demikian bertambah-tambah marahnya serta menitahkan segala hulubalang dan menteri sekelian serta katanya “Tangkap olehmu si celaka itu jikalau engkau dapat membunuh akan dia”. Maka segala mereka itupun pergilah mengepung Ghorawa Kasaparaya itu serta dekat segala merkea itu maka dicabutnya sepohon kayu yang besar dipalukan kepada laskar yang banyak itu. Maka mereka itupun pecahlah lari bercerai-berai tiada berketahuan perginya, berbaring patah pinggangnya, ada yang buta matanya, ada yang pecah kepalanya. Setelah dilihat oleh segala hulubalang itu maka sekelian itupun hendak menangkap Ghorawa Kasaparaya itu juga maka dicabut oleh Ghorawa Kasaparaya sepohon kayu yang besar seraya menadah yang dihadapan itu mana yang jauh maka larilah.

Al kisah oleh empunya cerita itu adapun raja Ghofaraha berperang dengan anaknya itu sembilan bulan dari sebelah maghrib. Berapa banyak hulubalang mati dibunuh oleh Ghorawa Kasaparaya itu tiada juga tertangkap. Hataya berapa lamanya itu sampailah ke padang Hanayana itu maka raja Ghofaraha pun kirim surat kepada raja Sarasala dan kepada tuan puteri Za Al Zalaya maka orang disuruh pun pergilah. Berapa lamanya berjalan itu maka iapun sampailah ke negeri lalu masuk maka bertemulah dengan orang yang menunggu pintu itu. Maka kata penunggu pintu itu “Hai orang yang datang, dari manakah datang ini?” maka katanya “Patik ini datang dari raja Ghofaraha hendak bertemu kepada tuan puteri Za Al Zalaya”. Telah itu maka masuk penunggu pintu kepada tuan puteri sembahnya “Ya tuanku, ada seorang daripada Ghofaraha” maka titah baginda “Suruh ia masuk kemari” maka orang itu masuk. Setelah menyembah kepada raja Sarasala maka kata baginda “Apa pekerjaan tuan hamba datang kemari”. Maka sembah mereka itu “Adapun patik disuruh oleh paduka raja Ghofaraha menjemputkan tuanku dan adalah harapan paduka raja Ghofara itu menjemputkan tuanku kerana paduka baginda itu berperang dengan anaknya”. Setelah didengar oleh raja Sarasala dan tuan puteri Za Al Zalaya maka iapun menyuruh mengimpunkan segala raja-raja menteri hulubalang rakyat. Telah sudah maka iapun berjalan dengan segala raja-raja dan menteri sekelian dan daripada jin ifrit, dewa, mambang sekelian. Maka terpemanai banyaknya seperti guruh dilangit lakunya daripada banyaknya segala rakyat maka berjalan dihutan. Sebermula maka tersebutlah pahlawan Natayaha A’shaa dan mengimpunkan empat laksa dua ribu banyaknya. Telah sudah berhimpun maka iapun berjalan menuju dari sebelah maghrib dengan segala keluarganya.

Al kisah maka tersebut perkataan raja Ghofara berperang dengan anaknya sendiri itu seperti akan kiamat tempik dan sorak hulubalang itu. Sebermula maka firman Allaha Ta A’laya kepada Jabarayala A’layaha Al Salama “Hai Jabarayala, pergilah engkau kepada kekasihku, suruhkan ia menolong Ghorawa Kasaparaya. Ia hendak dibunuh oleh banara sebab hendak mendapatkan kekasihku”. Maka Jabarayala pun turunlah kedunia mendapatkan A’laya maka ia memberi salam “Al Salama A’laya Kama, Ya A’laya” maka disahut A’laya “Wa A’laya Kama Al Salama, Ya Jabarayala apa firman Allaha Ta A’laya tuan hamba bawa ini?”. Maka disampaikan kepada baginda A’laya dan adapun didengar firman Allaha Ta A’laya demikan maka baginda A’laya pun naik keatas kudanya yang bernama Dawala Jabarawata lalu berjalan keluar kota dipersandangnya pedang Zawa Al Faqora itu. Maka baginda A’laya pun memandang sebelah maghrib suatupun tiada kelihatan melainkan sampainya itu. Maka iapun sampailah dengan segala tentera yang tiada terpemanai banyaknya itu mengepung baginda A’laya. Ia pun perang terlalu ramainya daripada perang yang lain-lain itu. Maka kedengaranlah kepada Jin Asalama itu maka sekelian pun datanglah membantu baginda A’laya. Maka jadi perang campur gaul tiada diketahuan lagi lakunya maka baginda A’laya pun fikir di dalam hatinya “Jika demikian ini perang jikalau empat tahun sekelian tiadakanlah”. Setelah itu maka baginda A’laya pun mengenakan perca merah pada dahi maka baginda A’laya itu pun menyerbukan dirinya kepada laskar kafir yang banyak itu. Maka pecahlah perang raja Ghofaraha dan raja Sarasala dan tuan puteri Za Al Zalaya. Maka larilah ia menuju bukit Kaf, seorang pun tiada ditinggal lagi. Hanyalah Tawarangga Damaya dan itu dengan Jabal Kaf dan pahlawan Natayaha A’shaa dan Ghorawa Kasaparaya juga tinggal tiada bergerak itu kepada tempatnya.

Telah demikian itu maka baginda A’laya pun mengikut hendak ke bukit Kaf itu maka fikir baginda A’laya “Jikalau ada lagi raja Ghofaraha dan tuan puteri Za Al Zalaya dan raja Sarasala itu nescaya haru hara dunia ini”. Setelah itu maka baginda A’laya pun memandang kepada bukit Kaf dan memandang ke kanan maka terpandang pula Tawarangga. Maka baginda pun hairanlah maka kata baginda A’laya “Jin kah atau manusiakah?”. Telah di dengar oleh Jabal Kaf kata A’laya itu maka iapun menghampiri akan baginda A’laya itu. Dilihat oleh pahlawan Natayaha A’shaa itu maka ia pun segeralah memanggil Ghorawa Kasaparaya demikian katanya “Hai saudaraku, baik kita persudahkan Jabal Kaf dengan Tawarangga itu”. Maka kata Ghorawa Kasaparaya “Dimana ia sekarang?” maka kata pahlawan Natayaha A’shaa “Inilah ia yang ditiang mawakah baginda A’laya itu”. Maka pahlawan itupun berjalanlah mendapatkan hulubalang keduanya itu. Telah sampai lalu berhadap maka kata Ghorawa Kasaparaya “Hai kafir yang ada padamu itu” setelah didengar oleh Jabal Kaf kata mereka itu maka iapun marahlah seperti api bernyala-nyala seraya mengunuskan pedangnya hendak memarangkan pedang Bahawarawa hendak memarang Ghorawa Kasaparaya. Maka di tangkiskan oleh Ghorawa Kasaparaya pedangnya maka diparangnya oleh Ghorawa Kasaparaya, Jabal Kaf belah dua. Maka hendak diparang sekali lagi maka diparangkan oleh pahlawan Natayaha A’shaa katanya “Janganlah parangkan dua kali” maka Ghorawa Kasaparaya pun menyarungkan pedangnya dan seraya memandangkan kepada maghrib maka terpandang kepada baginda A’laya baharu membunuh Tawarangga. Kemudian maka anak raja keduanya itupun pergilah mendapatkan baginda A’laya. Telah sampai maka kata anak raja kedua itu “Ya tuanku, marilah kita kembali dahulu”. Maka kata baginda A’laya “Saudaraku kembalilah tuan hamba dahulu. Adapun akan hamba belum belum lagi kembali lagi kerana hamba lagi hendak mengikut segala kafir-kafir itu”.

Sebermula diceritakan oleh empunya cerita adapun raja Ghofaraha itu sepanjang jalan menghimpunkan segala laskarnya daripada jin, pari mambang berhimpunlah kepadanya. Adapun niat baginda itu hendak melawan baginda A’laya. Firman Allaha Ta A’laya menyuruhkan malaikat tujuh puluh ribu delapan orang ganjaklah. Setelah raja Sarasala melihat raja Ghofaraha masuk perang dengan segala raja-raja yang dibawahnya itu maka jadi perang besarlah, bumi pun seperti akan belah dua itu. Shahdan diceritakan oleh yang empunya cerita adapun jauhnya bukit Kaf daripada padang Hanayana itu dua belas tahun perjalanan dengan tidak berputusan lagi oleh kebanyakan segala rakyatnya lagi. Kemudian kedengaran itu kepada Jabal Kaf maka iapun mengambil segala senjatanya empat puluh bagai itu berjalan menuju padang Hanayana itu. Adapun kemudian itu maka disuruh kepada rajanya Sarasala sampailah kepada hulubalang yang bernama Tawarangga itu. Kemudian Tawarangga pun keluarlah dari dalam kotanya itu dan cokmarnya itu seribu sembilan ratus tan. Maka iapun berjalan menuju padang Hanayana itu. Telah melihat orang berperang maka iapun menyerbukan dirinya kepada laskar jin Asalama itu. Maka pecahlah jin Asalama itu habis lari ketahuan pergi. Maka pahlawan Natayaha A’shaa juga dengan Ghorawa Kasaparaya itu yang terdiri ditengah medan itu. Maka iapun bertemu dengan Tawarangga dan Ghorawa Kasaparaya dan pahlawan Natayaha A’shaa itu hendak dibuangkan kelaut. Maka firman Allaha Ta A’laya menyuruh Jabarayala menegahkan pahlawan Natayaha A’shaa tiada diboleh dibuang Jabal Kaf itunya. Maka iapun teramat marahnya serta mengunuskan pedangnya maka diparangkannya kepada pahlawan Natayaha A’shaa maka ditangkap dan lagi maka lalu diparangkannya oleh pahlawan Natayaha A’shaa pedangnya itu lalu dipatahkan.

Setelah dilihat oleh baginda orang berperang itu terlalu ramainya maka baginda A’laya pun datanglah gembiranya seraya naik keatas kudanya yang bernama Dawala-dawala Jabarawata. Maka baginda A’laya pun menyebut nama Allaha kemudian ia mengucap selawat nabi Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Kemudian maka ia melompat kudanya ke udara seraya bertempik tiga kali berturut maka langit pun seperti akan runtuh dan bumi pun seperti akan hancurnya. Maka kedengaran lembu yang menanggung bumi ini. Kemudian maka sampailah kebawah Arash Allaha bergeraklah maka segala kafirpun terlalulah banyaknya mati oleh sebab mendengar suara tempik baginda A’laya itu. Adalah kiranya tujuh laksa delapan ribu yang mati maka baginda A’laya pun melepaskan kudanya dan serta mengunus pedangnya Zawala Al Faqora. Maka Zawa Al Faqora pun memanjangkan dirinya sekiranya saujana mata memandang jauhnya. Maka diparangkan oleh baginda A’laya kekanan dan kekiri dan kehadapan dan kebelakang maka segala kafir pun terpelantingnya seperti anak keti dan bangkai pun bertambun-tambun seperti bukit. Maka kala Dawala-dawala Jabarawata mengharung dalam darah itu bunyinya seperti ombak laut Qalzum berpalu arus. Adapun baginda A’laya berperang itu tiga belas hari dan tiga belas malam.

Setelah demikian itu maka berhimpunlah segala rakyat kafir itu menghurunginya baginda A’laya itu. Apabila di dengar oleh raja Sarasala akan baginda A’laya terkepung segala hulubalangnya maka baginda pun mengenakan ketopong daripada nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Maka kelihatan pasukan-pasukan daripada jin dan pari dewa mambang sekelian tiada terpemanai lagi banyaknya. Maka baginda mengunus pedangnya yang bernama Zawa Al Faqora maka Zawa Al Faqora pun memanjangkan dirinya sekira-kiranya saujana memandang jauhnya. Maka diparangkan oleh baginda A’laya kekanan dan kekiri kepada laskar depan dan belakang sekiranya dari pagi sampai waktunya lohor. Maka baginda A’laya pun hampirlah kepada Ghorawa Kasaparaya itu dilihat oleh baginda A’laya kelakuan Ghorawa Kasaparaya itu seperti harimau menerkam lakunya. Maka Ghorawa Kasaparaya pun mengambil kayu yang amat besar seperti tongkat nabi Allaha Salayamana A’layaha Al Salama serta palukan kepada laskar kafir itu maka banyak mati kafir itu. Maka darahpun mengalir seperti sungai maka perangpun pecahlah maka segala kafir itupun larilah bercerai berai. Maka raja Ghofaraha pun bertanya kepada laskarnya “Mengapakah kamu sekelian lari?” maka sembah mereka itu “Adapun yang melawan itu paduka adinda, maka inilah tiada kami lawan dia” dan telah didengar oleh raja Ghofaraha maka iapun marah serta ia mengimpunkan segala raja-raja rakyat disuruh mengepung baginda A’laya itu dengan Ghorawa Kasaparaya. Maka kata baginda A’laya “Hai saudaraku, berhentilah dahulu kita” maka kata Ghorawa Kasaparaya itu “Ajarlah ia hambamu kalimah shahadat agama Asalama supaya hamba mengikut rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Telah diajar oleh baginda A’laya demikian “Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ashahada Ana Mahamada Rasawala Allaha”.

Telah sudah Ghorawa Kasaparaya pun membawa iman maka kata Ghorawa Kasaparaya “Berhentilah tuanku dahulu kerana hambamu hendak berperang kerana rakyat raja Ghofara itu terlalulah banyak. Jika hambamu berhenti nescaya lambatlah pekerjaan ini. Adapun hamba berperang ini daripada bukit Kaf sampai kepadang Hanayana ini. Dalam pada itu pun jika datang hukum Allahanya mana perintah menjadi kelam kabut”. Maka baginda A’laya pun tahulah yang datang itu jin Asalama akan pahlawan Natayaha A’shaa telah datang maka khadamlah kepada A’laya. Dipermulia oleh baginda Alaya maka pahlawan Natayaha A’shaa melihat Ghorawa Kasaparaya berperang itu maka iapun masuklah berperang seraya mengunus pedang lalu menyerbukan dirinya kepada rakyat tiada terpemanai itu banyaknya. Maka jin Asalama pun masuklah berperang menjadi campur gaul jin Asalama dengan jin kafir. Maka baginda A’laya pun kembalilah ke tempatnya. Maka raja Ghofara pun melihat pahlawan Natayaha A’shaa nya itu berperang maka raja Ghofara terlalu amat marahnya seperti api bernyala-nyala lakunya seraya mengunus pedangnya. Maka lalu menyerbukan dirinya dengan segala raja-raja dan menteri dan hulubalang segala jadi perang besar. Shahdan adapun raja Ghofaraha membunuh jin Asalama itu tiada terhingga lagi seperti menetak timun demikianlah lakunya. Maka perang itupun siang malam tiada terhenti lagi lakunya seperti Dajal hendak turun ke dunia dan seperti Yajuj hendak merobohkan Kaabah lakunya. Maka haru birulah dunia ini maka bukit Kaf itupun seperti bergerak.

Maka malaikat Jabarayala pun pergilah kepada baginda rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Telah sampai maka iapun memberi salam katanya “Al Salama A’laya Kama, ya habibku” lalu disahut oleh rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama “Wa A’laya Kama Al Salama, ya habibku Jabarayala” maka sabda rasul Allaha “Apa pekerjaan tuan hamba datang ini?” maka sembah Jabarayala “Adapun hamba datang ini memberi firman Allaha Ta A’laya menyuruh tuan hamba mendapatkan baginda A’laya ke bukit Kaf dengan segala malaikat tujuh puluh ribu serta dengan tuan hamba”. Telah demikian itu maka Jabarayala pun kembalilah kepada hadrat Allaha. Kemudian maka rasul Allaha pun berhimpun sekelian orang-orang Makah dan Madinah. Adapun banyaknya enam laksa empat ribu maka rasul Allaha pun pergi dengan sahabatnya pertama Abawa Bakara, kedua A’mara, ketiga A’tamana. Maka iapun berjalanlah mereka itu ke bukit Kaf itu.

Sebermula diceritakan oleh empunya cerita ini al kisah maka tersebut perkataan baginda A’laya dengan segala raja-raja lagi berjalan dengan anak raja jin itu baginda A’laya pun bertemu dengan laskar raja Ghofaraha dan Sarasala dan raja puteri Za Al Zalaya. Maka baginda A’laya pun mengunus pedang lalu menyerbukan dirinya pda laskar yang banyak bersama sekelian jin Asalama. Maka baginda A’laya pun bertempik tiga kali berturut-turut dan mengusir kepada rakyat yang tiada terpemanai banyaknya itu. Maka Zawa Al Faqora pun memanjangkan dirinya sekiranya saujana mata memandang maka diparangkannya. Maka genaplah empat puluh hari dan malam maka dilihat dari tengah raja Ghofaraha. Maka baginda A‘laya pun bertempik tiga kali berturut-turut maka kedengaranlah kepada lembu yang menanggung bumi dan kepada langit seperti akan runtuh rasanya, bumi seperti belah. Maka rasul Allaha pun sampai dengan segala malaikat dan sahabatnya sekelian dan melihat baginda A’laya itu berperang. Maka rasul Allaha pun masuklah berperang dengan segala sahabat dan malaikat maka baginda A’laya pun bertempik pula tiga kali dengan nyaring suaranya tiadalah ia tahukan dirinya lagi melainkan Allaha Ta A’laya juga yang memelihara akan dia. Maka firman Allaha Ta A’laya kepada Jabarayala “Hai Jabarayala, pergilah engkau bawa firmanku kepada kekasihku. Jangan diberi A’laya itu bertempik dan jangan memberi ia memejamkan matanya”. Maka Jabarayala pun turunlah mendapatkan nabi Allaha. Telah sampai maka ia memberi salam “Al Salama A’laya Kama, Ya habib Allaha” maka disahut oleh rasul Allaha “Wa A’laya Kama Al Salama, Ya habibku Jabarayala” maka sabda rasul Allaha “Apa firman Allaha Ta A’laya yang tuan hamba bawa ini?” maka kata Jabarayala dengan firman Allaha Ta A’laya menyuruhkan kepada tuan hamba, baginda Alaya itu jangan diberi itu bertempik dan memejamkan matanya. Telah itu maka Jabarayala pun kembali ke hadrat Allaha Ta A’laya. Kemudian berseru-seru dari jauh kemudian kedengaran kebawah arash dan disisi Allaha Ta A’laya, syurga sekelian habis mendengar kemudian daripada itu barang siapa mendengar suara nabi Allaha demikian Laa Alaha Alaa Allaha, Mahamada Rasawala Allaha.

Maka bagindanya membukakan matanya maka memandang kekanan dan kekiri seorang tiada maka ia fikir di dalam hati akan suara manusia junjunganku. Maka baginda pun menangis serta menadah tangan kelangit maka dilihatnya nabi Allaha ada berdiri dengan Abawa Bakara dan A’tamana. Kemudian maka A’laya pun memberi salamnya maka sahut oleh rasul Allaha maka sabda rasul Allaha “Hai anakku A’laya, adapun sekarang ini firman Allaha Ta A’laya dibawa oleh Jabarayala kepada hamba menitahkan anakku jangan bertempik dan jangan memejamkan matanya”. Setelah sudah berkata maka rasul Allaha pun memandang kebelakang maka dilihat baginda tiada maka sabda rasul Allaha pad Abawa Bakara “Kemana perginya A’mara maka tiada?” maka Abawa Bakara mendengar sabdanya maka keduanya pun menangis maka Jabarayala pun turun kedunia menyerupai seorang darawasha maka iapun memberi salam kepada rasul Allaha. Maka disahut oleh rasul Allaha maka sabda nabi “Hai darawasha dimana tuan datang ini?” maka sahut darawayasha itu “Tiadakah tuanku kenal akan hamba ini?” maka sabda rasul Allaha “Hamba kenal akan tuan hamba ini” maka kata Jabarayala “Tuan hamba kenal mengapa maka tuan hamba menangis?” maka sabda nabi “Maka hamba menangis ini sebab kehilangan sahabat”. Maka kata Jabarayala “Tiadakah tuan hamba tahu baginda A’mara itu pergi perang ke bukit Kaf dengan kaum raja Sarasala delapan orang itu” maka baginda mendengar kata Jabarayala itu maka sabda rasul Allaha pun memohon kepada tuhan Malaka Al Jabara maka sabda rasul Allaha kepada malaikat “Pergilah kamu sekelian berperang membunuh kaum raja Ghofaraha dan raja Sarasala dan tuan puteri Za Al Zalaya. Telah itu nabi pun berjalan kebukit Kaf dengan segala malaikat. Setelah sampai maka peranglah sekelian tiada ketahuan lagi.

Bermula diceritakan oleh empunya cerita akan ini adapun baginda A’laya berperang itu genap sembilan hari dan malam maka rasul Allaha pun berai dengan baginda A’laya. Shadan maka bangkai pun bertambun-tambun dan darah pun mengalir seperti laut Qalzum maka baginda A’mara dan Abawa Bakara pun bertemulah dengan baginda A’laya membunuh laskar kafir itu. Lakunya seperti kambing bertemu dengan harimau dan tiada demikian lakunya adanya. Adapun perang itu terlalu ramainya daripada perang lain-lain. Baginda Abawa Bakara itu mengadap genap-genap sina dan A’mara mengadap paksina, baginda A’tamana mengadap ke masyrik dan baginda A’laya mengadap ke maghrib. Segala malaikat itu tiada bercerai dengan baginda rasul Allaha. Setelah dilihat oleh raja Ghofaraha dan raja Sarasala dan tuan puteri Za Al Zalaya kelakuannya demikian itu maka iapun larilah tiada berketahuan lagi perginya ke bukit Kaf. Telah dilihat oleh baginda A’laya akan raja Sarasala maka katanya “Hai raja Sarasala, maukah engkau masuk agama Asalama”. Maka kata raja Sarasala “Hai A’laya belum habis rakyatku ini belum aku menurut katamu itu” maka diangkat cokmar yang berat delapan ratus tan maka itu dipalukannya kepada baginda A’laya. Maka ditangkis oleh baginda A’laya maka baginda pun memarangkan pedangnya itu kepada raja Sarasala belah empat dengan kudanya lalu mati. Telah dilihat oleh raja Ghofara, raja Sarasala itu mati maka larilah maka diikut juga oleh baginda A’laya seraya katanya “Hai kafir kemana juga engkau hendak larikan nyawamu daripada tanganku ini”. Maka lalu diparangnya maka matilah raja Ghofaraha. Maka dilihat oleh tuan puteri Za Al Zalaya dan raja keduanya itu sudah mati maka larilah cerai berai tiada ketahuan lagi akan perginya itu. Maka diikut juga oleh baginda A’laya itu dan tiada terpemanai lagi barang kemana ikut juga.

Al kisah maka tersebutlah perkataan ada seorang raja bukit Kaf bernama Paralayala terlalu besar kerajaannya. Shahdan terlalu banyak raja-raja takluk daripadanya dan rakyat pun tiada terpemanainya dan tiada terrhisabkan oleh segala makhluk maka Allaha Ta A’laya dan rasulnya juga yang amat mengetahui. Telah demikian maka tuan puteri Za Al Zalaya pun kepada raja Paralayala maka tatkala itu maka raja pun tengah dihadapan oleh raja-raja, menteri hulubalang. Maka tatkala itu puteri Za Al Zalaya pun datanglah dengan segala hulubalang maka orang di dalam negeri itupun melihat banyak orang datang maka ia pun pergi mempersembahkan kepada raja. Maka raja pun lalu menitahkan orang persilakan masuk. Telah itu maka iapun pergi bertemu dengan tuan puteri Za Al Zalaya. Telah bertemu maka kata tuan puteri “Adakah baginda sekarang ini?” maka kata orang itu “Adalah baginda itu lagi diadap oleh segala raja, menteri dan hulubalang, titah baginda suruh masuklah ke dalam” maka tuan puteri pun masuklah setelah sampai maka katanya raja Paralayala itu “Darimana saudaraku datang ini?” maka sahut puteri itu “Adapun hamba ini berperang dengan baginda A’laya itu kemudian adalah hamba sekarang ini jikalau ada kasih tuan hamba akan sebab ini hendaklah saudaraku menolong hamba ini” maka kata raja Paralayala “Baiklah hai saudaraku menolong hamba ini”. Telah demikiannya maka raja Paralayala pun menjamu tuan puteri Za Al Zalaya makan dan minum. Telah sudah maka baginda pun menitahkan himpunkan segala rakyat daripada jin ifrit, dewa dan mambang sekelian itupun berhimpunlah tiada terpemanai lagi dipadang. Tiada terhisabkan seperti laut qalzum maka iapun keluarlah dari dalam kotanya.

Shahdan maka tersebutlah perkataan baginda A’laya berjalan keliling bukit Kaf dilihatnya baginda A’laya rakyat dewa, jin ifrit, mambang terlalu banyak datang mendapatkan baginda. Maka baginda pun mengunus pedang Zawa Al Faqora maka ia pun menyerbukan dirinya kepada rakyat jin ifrit, dewa, mambang sekian-sekian itu dan jadi perang besar daripada yng lain-lain. Maka baginda A’laya pun memegang pedangnya dengan dua belah tangannya maka diparangkan kekanan dan kekiri dan kebelakang dan kehadapan tiada terpemanai lagi banyak mati maka bangkai pun bertambun-tambun seperti bukit. Maka kepala segala kafir seperti anak keti, darah pun seperti ombak Qalzum. Shahdan genaplah empat puluh hari dan malam itu tiada lagi ketahuan matinya segala kafir itu dibunuh oleh baginda A’laya. Telah dilihat raja kelakuan maka iapun menyuruh hulubalang yang gagah sembilan laksa maka sekelian pun mengepung baginda A’laya. Maka baginda A’laya pun bertempik-tempik tiga kali berturut-turut bunyinya seperti petir dilangit punah dua dan bumi pun seperti pecah rasanya. Shahdan maka kedengaran kepada lembu yang menanggung bumi itu. Maka genaplah enam puluh hari dan malam baginda berperang iu tiada makan dan minum dan tiada tidur melainkan perang juga siang dan malam tiada berhenti lagi. Maka bangkai pun bertambun-tambun seperti bukit maka genaplah tujuh puluh hari dan malam itu tiada berketahuan lagi banyaknya mati segala kafir itu dibunuh oleh baginda A’laya itu. Maka iapun menyuruhkan segala hulubalangnya yang gagah dibukit Kaf melawan baginda A’laya maka genaplah dua ratus malam berperang itu Dawala Jabarawata pun terbanglah antara langit dan bumi maka baginda A’laya pun bertemulah dengan raja Paralayala itu telah melihat oleh baginda A’laya itu katanya “Hai raja maukah engkau masuk agama Asalama?” maka kata raja Paralayala “Tiada mau engkau katakan kepada hamba hai A’laya” seraya mengunus pedang maka baginda A’laya pun mengunus pedang bernama Zawa Al Faqora itu maka mata berkilat-kilat seperti matahari yang terbit. Maka mata raja Paralayala pun terkejutlah maka kilat Zawa Al Faqora itu. Maka diparangkan oleh baginda A’laya kepada raja Paralayala maka belah empatnya dengan kudanya lalu mati. Telah dilihat oleh rakyat akan rajanya mati maka sekelian itupun pun lari kemana pergi. Maka diikut oleh baginda A’laya barang kemana pergi.

Telah dilihat oleh Jabarayala kelakuan A’laya itu maka iapun munajat kehadrat Allaha lalu sujud demikian bunyinya “Ya Allahaya engkau berikan A’laya itu bunuh segala rakyat raja Paralayala itu” maka seketika itu juga firman Allaha kepada Jabarayala “Pergi engkau kepada rasul Allaha itu suruh melarangkan A’laya itu membunuh”. Maka Jabarayala pun turun kedunia kepada rasul Allaha lalu memberi salam maka disahut oleh rasul Allaha salamnya Jabarayala itu. Sabda rasul Allaha “Ya Jabarayala, apakah firman Allaha tuan hamba bawa?” maka kata Jabarayala “Adapun firman Allaha melarangkan baginda A’laya membunuh rakyat Paralayala itu dengan perketahuan”. Maka Abawa Bakara dan A’mara pun hairan melihat kelakuan demikian itu dan bertambah dengan kebesaran sekelian alam dan seperti mengelilingi langit maka rasul Allaha pun pergilah bertemu kepada baginda A’laya dengan katanya “Hai anakku A’laya, aku bawa firman Allaha Ta A’laya melarangkan jangan membunuh rakyat raja Paralayala”. Kemudian telah didengar oleh baginda A’laya akan sabda rasul Allaha itu dan “Biarlah kembali dahulu hambamu tentulah harta raja Handak itu”. Telah demikian baginda A’laya berkata-kata dengan rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka baginda A’laya pun mengantarkan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama sekiranya jauh mata memandang dan kembalilah masing-masing ke tempatnya. Baginda A’laya pun demikian, rasul Allaha pun kembalilah ketempatnya itu. Maka sekian hikayat ini Wa Allaha Aa’lama Tamat Hikayat. 1248 Sanata.


Sumber: Hikayat Raja Handak - Manuskrip Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia