Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, June 20, 2011

Kisah Makah dan Madinah

Hikayat kisah A’mara Amayara Dhomaraya balik daripada negeri Sham membawa iman kepada agama Asalama. Shahdan maka A’mara Amayara Dhomaraya pun lepas daripada ia perdayakan raja Qohara itu maka ia pun keluarlah daripada negeri Sham itu marilah ia duduk bersama-sama rahib membuat khidmat kepada rahib itu. Hataya tiada beberapa lama ia duduk di situ maka datanglah suatu kafilah daripada kaum Qorayasha Makah maka penghulu mereka itu bernama Abawa Safayana. Maka ditanya A’mara Amayara “Kenal Abawa Safayana akan hal negeri Makah itu?”. Maka kata Abawa Safayana “Bahawa adalah negeri Makah itu di dalam pergaduhan antara Mahamada anak A’bada Allaha dengan Abawa Jahala itu”. Ditanya oleh A’mara Amayara “Siapa Mahamada itu?” maka kata Abawa Safayana “Bahawa adalah Mahamada itu mengakukan dirinya nabi akhir zaman. Qasadnya hendak batalkan agama datuk nenek kita maka sekarang ini Mahamada itu serta dipohon umatnya itu sudah pindah pergi duduk di dalam Madinah. Maka Abawa Jahala lah menjadi raja di dalam Makah itu”. Maka A’mara Amayara pun setelah didengar kata Abawa Safayana itu ditanam di dalam hatinya maka ditanya kepada rahib itu “Hamba adalah tersebut didalam Injil kemudian daripada A’yasaya adalah nanti zahir nabi akhir zaman pada antara kaum A’raba Qorayasha itu?” maka kata rahib itu “Ya Ahaya A’raba, adalah nabi akhir zaman itu sudah zahir maka akupun sudah berjumpa dengan dia pada tatkala ia berangkat mari kesini berniaga dan akupun membawa iman kepadanya kerana wasiat nabi A’yasaya kepada kami menyuruh membawa iman kepadanya”. Maka serta A’mara Amayara mendengar perkataan rahib itu maka iapun tiadalah duduk lagi di dalam negeri Sham itu. Maka pada hari itu juga ia berangkat daripada rumah rahib itu berjalanlah ia siang dan malam menuju jalan ke negeri Makah.

Hataya tiada berapa lamanya di jalan itu lalu sampailah ia di luar negeri Makah maka disinggah pada sebuah rumah kaum nabi Shayaba maka ditanya oleh A’mara Amayara kepada tuan sheikh itu “Ya sheikh, siapa ganti sayadana A’bada Al Matholaba menjadi raja di dalam Makah ini?” maka kata sheikh itu “Abawa Jahala menjadi raja dan lagi ada seorang laki2 namanya Mahamada anak A’bada Al Matholaba nabi akhir zaman” dan kata tuan sheikh itu “Siapa engkau ini yang bertanya daripada perkara ini maka engkau ini anak Qorayasha kah atau anak Ajam kah, orang desa inikah, anak sheikh negeri kah?” maka kata A’mara Amayara “Yaa sheikh, Anaa Wa Laayataya Al Qorayasha” katanya bahawa adalah hamba ini anak negeri ini, Qorayasha bangsa hamba. Maka kata sheikh itu “Jika engkau anak negeri ini mengapa engkau tiada tahu hal negeri ini?”. Maka kata A’mara Amayara “Sudah hamba ini meninggalkan desa ini mengembara pada segenap desa, ini maka baharu inilah hamba datang hendak melihat ibu bapak hamba”. Maka sheikh itupun tunduk berfikir telah sudah ia berfikir maka dipandang kepada A’mara Amayara katanya “Baharulah aku ingat pada masa zaman sayadana A’bada Al Matholaba menjadi penghulu Qorayasha itu ada seorang anak Qorayasha nama A’mara Amayara sudah ghaib dari dalam negeri ini kerana makar dan hilangnya itu dikaya adalah oleh sayadana itu maka iapun undur pergi kemana-manalah tiada aku dapat khabarkan orang kepada aku”. Maka kata A’mara Amayara “Ya sheikh, hambalah yang ghaib empat puluh tahun lamanya. Hamba meninggalkan desa ini sepeninggal hamba ini apakah jadi negeri ini pun hamba tiada ketahui”. Maka kata sheikh itu “Aku hendak kata yang benar ini jika aku kata nescaya dibunuh akan daku oleh Abawa Jahala itu. Bahawa adalah Mahamada anak A’bada Allaha itu sebenar-benar nabi lagi pesuruh Allaha dan beberapa nasihat diajarkan kepada Abawa Jahala itu tiada ia mahu ikut maka dilawan berkelahi dengan dia hingga Mahamada itu pindah dengan kaum keluarganya pergi ke Madinah. Maka sekarang ini ia di dalam negeri Madinah”. Maka serta A’mara Amayara mendengar kata sheikh itu difikir seraya berkata di dalam hatinya “Wahai perkataan sheikh ini bersama dengan perkataan rahib itu. Jika demikian Mahamada itu sebenar-benar nabi terlebihlah baik aku pergi mendapat nabi Mahamada itu membawa iman kepada agamanya. Abawa Jahala itu seteruku” lalu A’mara Amayara pun tiadalah ia pergi berjumpa dengan sahabat handainya di dalam Makah itu.

Maka iapun berjalanlah daripada negeri Makah itu menuju jalan ke negeri Madinah. Disinggah di Thoif sehari kemudian berjalan pula ia daripada Thoif tiada ia tahu penat. Hataya tiada berapa hari di jalan lalu sampailah ia ke dalam negeri Madinah. Maka bertemulah ia dengan A’bada Allaha abana Tholahaha maka ditanya kepada A’bada Allaha “Bahawa sungguhkah sudah zahir nabi akhir zaman namanya Mahamada anak A’bada Allaha. Jika sungguh bawalah aku pergi mengadap nabi itu”. Maka A’bada Allaha pun dibawa A’mara Amayara itu pergi ke masjid serta ia sampai kepintu masjid dilihat banyak sahabat daripada kaum Mahajarayana dan Anashorayana duduk mengadap rasul Allaha Sholaya Allaha. Kata A’bada Allaha kepadanya “Ya A’mara, orang muda yang duduk sama tengah itulah nabi akhir zaman”. Maka A’mara Amayara pun tiadalah di nanti lagi maka dirempuh masuk kedalam orang banyak itu seraya berseru-seru dikatanya “Marahaba Ba Alaa Faya Al Sholahayana” serta segala sahabat-sahabat mendengar seruan itu masing-masing memandang kepadanya. Seorang juapun tiada kenal akan dia ambil pehandul kepada tuan-tuan itu berlari-larilah ia pergi menjawat khadam rasul Allaha seraya berkata “Yaa Nabaya Al Sholahayana, ajarilah kepada hamba ini kalimat Al Asalama”. Maka rasul Allaha pun ajarkanlah kepadanya kalimat shahadat di hadapan rasul Allaha. Ditanya oleh rasul Allaha kepadanya “Siapa engkau ini?” maka sembahnya “Hambalah serakan dengan Hamazaha itu dan hambalah anak Amayara Dhomaraya yang lama sudah ghaib”. Maka rasul Allaha pun pandang kepada segala sahabat dengan isyarat bertanyakan kepada tuan-tuan itu. Seorang juapun tiada kenal akan dia maka pada masa itu sayadana Hamazaha tiada ada majlis itu. Kemudian daripada itu datanglah sayadana Hamzaha mengadap rasul Allaha. Diceritalah akan hal A’mara Amayara itu maka baharulah rasul Allaha dan segala sahabat pun tahulah akan hal A’mara Amayara. Maka rasul Allaha pun pinta doa akan A’mara Amayara itu. Telah itu maka A’mara Amayara pun berjabat tangan dengan segala sahabat-sahabat maka A’mara Amayara pun berdakap dan berpeluk-peluk dengan sayadana Hamzaha itu. Maka A’mara Amayara pun duduklah bersama-sama dengan sayadana Hamazaha maka siang dan malam hingga ia membuat khidmat kepada rasul Allaha. Maka rasul Allaha pun menaruh kasih sayang kepadanya.

Hataya tiada berapa bulan ia duduk bersama-sama rasul Allaha maka datanglah Abawa Jahala banyak-banyak kaum Qorayasha itu datang berhimpun di padang Badar itu. Ia tanya kepada rasul Allaha “Ya rasul Allaha, mengapa mereka itu berangkat mari hendak membawa imankah?” maka tersenyum rasul Allaha seraya bersabda “Ya A’mara, mereka itu hendak berperang dengan daku”. Sembah A’mara katanya “Ya rasul Allaha, mengapa mereka itu hendak berperang. Bukankah mereka itu daripada bangsa kita. Tiadakah mereka ketahui akan tuan hamba nabi akhir zaman”. Maka sabdanya “Mereka itu tiada percaya akan daku ini pesuruh Allaha” maka kata A’mara Amayara “Patut sangatlah kita bunuh akan mereka itu”. Telah itu jadi berperanglah kaum Asalama dengan kaum Qorayasha maka alahlah kaum Qorayasha lari balik ke Makah. Kemudian tiada berapa lamanya datanglah pula Abawa Jahala melingkar rasul Allaha di Badar Shoqoyara, alahlah pula kaum Qorayasha itu lari kemudian di himpun pula oleh Abawa Jahala segala kaum Qorayasha itu maka di jadikannya Abawa Safayana penghulu mereka itu melingkar rasul Allaha di bukit Ahada itu. Maka sembah A’mara Amayara “Ya rasul Allaha, pada sekali ini beri izinnya kepada hamba pergi melawan bergusti dengan Abawa Jahala itu”. Maka sabda rasul Allaha “Ya A’mara, bahawa adalah engkau ini orang tuha lagi dhoif tubuh badanmu itu. Maka adalah Abawa Jahala itu daripada pahlawan berani. Adakah dapat engkau melawan dengan dia?”. Maka sembah A’mara Amayara “Ya nabi Allaha, Ana Shaa Allaha Ta A’laya dengan mudahnya dapat hamba permalukan Abawa Jahala itu”. Maka rasul Allaha pun memberi izin kepadanya. Maka pakailah segala senjatanya dijawat kadam rasul Allaha dengan berjawat dengan sayadana Hamazaha lalu iapun masuk ketengah medan berseru-seru katanya “Hai Abawa Jahala, jika engkau anak laki-laki marilah engkau ke medan ini melawan bergusti dengan daku” maka sambil ia kata sambil ia bermain seladang di hadapan khalayak yang banyak itu. Demi dilihat oleh kaum kafir akan hal A’mara Amayara itu hairan takjub kerana mereka itu tiada pernah melihat permainan yang demikian rupa.

Maka kata Abawa Safayana kepada Abawa Jahala “Pahlawan Asalama itu memanggil tuan hamba hendak bergusti. Keluarlah melawan dengan dia”. Maka Abawa Jahala pun naik marah lalu dikertakkan kudanya serta dihunuskan pedangnya masuk ke medan. Maka A’mara Amayara tiada ambil peduli kepadanya, ia bermain seladang tunggang buyung di hadapan Abawa Jahala. Maka kata Abawa Jahala “Hai orang yang buruk akal, engkau memanggil ku hendak bergusti mengapa engkau menyeru-nyeru seperti binatang diatas bumi itu?” maka sahut katanya “Aku yang bernama Abawa Jahala”. Kata A’mara Amayara “Jika engkau Abawa Jahala, turunlah mari daripada kudamu itu tangkap tali ikat pinggangku ini hempaskan ke bumi penggalkan leherku ini”. Maka Abawa Jahala pun turunlah dari atas kudanya berlari-lari pergi menangkap tali ikat pinggang A’mara Amayara itu. Maka kata A’mara Amayara “Pegang teguh-teguh jangan engkau lepas, jika engkau lepas aku penggalkan lehermu”. Maka kata Abawa Jahala “Pegangan ku ini sehingga aku buka kamu ini pergi mengadap penghulu kami Abawa Safayana itu”. Maka A’mara Amayara pun pura-pura dipegang tali ikat pinggang Abawa Jahala itu dilepas. Kemudian dipegang pula maka kata Abawa Jahala “Hai orang yang tiada tahu bergusti, mengapa engkau hendak main-main bukan tampat hendak main-main. Tempat ini rebut nyawa”. Maka kata A’mara Amayara “Ini pun aku hendak rebut nyawa” maka A’mara Amayara pun dicekup penyawa Abawa Jahala disentak berhingga-hingga sahaja serta disentak maka Abawa Jahala pun merasai sakit berjerit-jeritlah Abawa Jahala pinta tolong kepada laskarnya katanya “Tolong akan daku sudah hendak hilang nyawa aku ini bala apa yang menyakit penyawa ku ini”. Maka kata A’mara Amayara “Rasa olehmu perbuatan si A’mara Amayara” itu tiada dilepas, dipegang itu antara kuat dan perlahan-lahan maka dilihat apakala Abawa Jahala itu tiada berjerit disentak sedikit dengan hal yang demikian itu maka Abawa Jahala pun lenguhlah. Maka pedang ditangannya pun gugurlah kebumi, berjeritlah ia.

Maka datanglah kaum Qoraysha menempa masuk kedalam medan itu. Demi dilihat oleh kaum Qorayasha itu datang itu hendak membantu Abawa Jahala itu maka iapun di pakai kopiah hitamnya itu maka ghaiblah daripada mata kaum Qorayasha itu. Demi dilihat oleh mereka itu akan Abawa Jahala itu rebah dibumi maka seorang jua pun tiada berani rapat maka Abawa Jahala pun tiadalah dapat berkata-kata. Maka diisyaratkan dengan matanya dan tangannya maka kata mereka itu “Barangkali Abawa Jahala ini sakit ini kena ubatan Mahamada itu, marilah kita angkat bawa pergi”. Kemudian datang A’karamaha mengangkat kepadanya dan A’tabaha mengangkat kaki Abawa Jahala maka A’mara Amayara pun dilepas penyawa Abawa Jahala itu, dicekup pula penyawa A’tabaha maka berjeritlah pula A’tabaha katanya “Sudah dipegang penyawaku, tolong akan daku hai A’karamaha” maka A’karamaha pun dilepaskan kepala Abawa Jahala itu dilari masuk kedalam kaum Qorayasha seraya berkata “Tiada daku mau angkat Abawa Jahala itu kerana ubatan Mahamada itu sangat jadi hingga dipegang nyawa. Lihat oleh kamu Abawa Jahala dan A’tabaha itu sudah beroleh kesakitan hampir-hampir hendak mati”. Maka di dalam A’karamaha duduk berkata-kata itu maka A’mara Amayara pun dilepas akan A’tabaha itu pun larilah tiada dipandang kebelakang berseru-seru katanya “Bala apa yang datang menyekup nyawaku ini?”. Telah itu maka masing-masing pun tiadalah berani hendak masuk ke medan. Maka Abawa Jahala pun merangkaklah daripada medan itu masuk kedalam kaumnya. Demi dilihat oleh kaum Qorayasha, Abawa Jahala itu merangkak mari maka masing-masing pun habislah undur kebelakang tiada berani merapat. Kata mereka itu “Engkau ini membawa bala, tiada kami mahu berkata dengan kamu”. Kata Abawa Jahala “”Aku beroleh, mengapa kamu undur nanti dahulu”. Maka A’karamaha dan A’tabaha yang lari dahulu daripada mereka itu.

Demi rasul Allaha tiada kelihatan akan A’mara Amayara itu sabdanya kepada sahabat “Apalah sudah jadi akan A’mara Amayara itu. Tiada daku lihat akan dia”. Maka sahut A’mara Amayara daripada belakang rasul Allaha “Baik ya rasul Allaha”. Dipandang oleh rasul Allaha ke belakang kelihatanlah A’mara Amayara duduk. Bersabda rasul Allaha “Ya A’mara Amayara aku sangka engkau sudah kena tangkap” maka sembah katanya “Ya rasul Allaha, hajat hamba hendak melawan bergusti dengan Abawa Jahala itu beroleh penyakit senak perut. Mengapa ia mudah sangat merebahkan dirinya kebumi, merangkak masuk ke dalam kaumnya”. Maka sabdanya “Ya A’mara Amayara, apa engkau buat akan dia?”. Sembah katanya “Ya nabi Allaha, ditimpa langit keatas dengan sebab itulah ia merangkak kerana berat langit itu”. Maka rasul Allaha pun memandang kepada muka A’mara Amayara. Tersenyumlah rasul Allaha hingga tampak giginya maka kata A’mara Amayara serta mengangkat tangannya “Ya Allaha, engkau lihatkan tirai yang berlabuh beranta pagar batu alam dunia ini, munajat akan hambamu maka besarlah rahmat hambamu ini beroleh”. Maka sabda rasul Allaha “Ya A’mara diberi Allaha akan dikau rahmat yang amat kuasa”. Maka rasul Allaha pun pinta doa kepada Allaha Ta Alaya akan A’mara Amayara itu.

Telah itu maka Abawa Jahala pun sihatlah daripada sakit maka disuruh segala hulubalang pahlawan bersiap. Maka berhimpunlah pula kaum Qorayasha datang berdiri bersaf-saf datang di padang Ahada itu maka jadi berbunuh-bunuhnya pula. Maka banyaklah pula kaum Qorayasha itu mati dan kaum Asalama pun banyaklah syahid dan sayadana Hamazaha pun syahid dan Abawa Jahala itu oleh sayadana Saa’wada. Maka daripada hari itu tamatlah sudah kaum Qorayasha itu tiada mau berperang lagi. Maka rasul Allaha serta dengan segala sahabat pun berangkat masuk kedalam negeri Madinah. Hataya tiada berapa lamanya daripada berperang Ahada itu maka datanglah pula Abawa Safayana membawa tentera Habsyi dan A’raba melingkarkan rasul Allaha Shola Allaha Alayaha Wa Salama di Madinah. Maka rasaul Allaha dan segala sahabat-sahabatpun menggali khandak membuat benteng dilawan oleh kaum Asalama dari dalam khandak itu. Maka adalah pada suatu hari dengan tiada setahu rasul Allaha Shola Allaha Alayaha Wa Salama, A’mara Amayara pun keluar dari dalam khandak itu dipakai kopiah hitamnya ia pergi masuk kedalam tentera kafir Qorayasha itu. Maka dilihat Abawa Safayana ada mengenderai kuda berdiri di hadapan saf yang pertama. Maka A’mara Amayara pun dipegang kekang kuda Abawa Safayana itu ditarik. Demi ditariknya maka kuda itupun berjalan maka Abawa Safayana pun ditarik kekang kudanya itu tiada mau berhenti kerana A’mara Amayara menarik dihadapan mukanya itu. Maka beberapa ditahan oleh Abawa Safayana tiada terhenti hingga sampailah kehadapan tentera Asalama. Maka berkata Abawa Safayana “Bahawa sungguhnyalah Mahamada ini nabi akhir zaman maka dengan perihalnya kuda aku ini dibawa aku ini mengadap nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Maka terlebihlah baik aku membawa iman kepada agama Asalama itu”. Lalu Abawa Safayana pun turunlah dari atas kudanya berdiri dihadapan tentera Asalama maka katanya “Hai kaum Asalama undurlah oleh kamu, aku hendak pergi mengadap nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama itu”. Maka dahulu daripada Abawa Safayana hendak pergi mengadap rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka A’mara Amayara sudah pergi mengadap rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka sembah katanya “Ya nabi Allaha, bahawa adalah Abawa Safayana itu datang hendak membawa iman kepada agama Asalama”. Maka rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pun mengucap syukur kehadrat Allaha Ta A’laya maka di dalam hal yang demikian itu maka Abawa Safayana pun datanglah mengadap rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama katanya “Ya Mahamada, ajar olehmu akan daku kalimah shahadat itu”. Maka diajar oleh nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama akan Abawa Safayana agama Asalama maka Abawa Safayana membawa Asalama dengan ikhlas hatinya serta kaum Qorayasha melihat Abawa Safayana itu sudah membawa iman maka sekelian mereka itu balik ke negeri Makah dengan kemasygulan.

Hataya tiada beberapa lamanya maka turun wahayu kepada rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama suruh pergi perang negeri Hanayana itu. Maka berangkatlah rasul Allaha daripada Madinah pergi mengasalamakan isi Hanayana itu. Maka setahun lepas daripada perang Hanayana itu maka jadi berperang rasul Allaha dengan raja Barasa Ghowala itu di dalam negeri Wadaya Al Zahara adanya maka sayadana rasul Allaha serta dengan segala sahabat-sahabat daripada kaum Mahajarayana dan Anashorayana pun duduklah dalam negeri Madinah itu membuat ibadat kepada Allaha Ta A’laya. Hataya tiada beberapa bulan antara perhentian itu maka turun wahayu kepada rasul Allaha suruh berangkat pergi naik haji. Maka rasul Allaha pun bermesyuaratlah dengan segala sahabat setelah sudah bermesyuarat maka selang tiada berapa hari maka berangkatlah rasul Allaha serta dengan segala sahabat berjalan menuju jalan ke negeri Makah. Demi didengar oleh kaum Qorayasha mengatakan kaum Salama sudah berangkat hendak masuk ke dalam Makah maka bersiap pula mereka itu hendak melawan berperang dengan rasul Allaha. Telah keluarlah mereka itu mari mengadangkan rasul Allaha dijalan antara Makah dan Thoif itu. Maka akan khabaran itu terdengarlah kepada nabi Shola Allaha Alayaha Wa Salama di dusun Wadaya Al Nahala itu bahawa adalah pada malam itu gholiblah segala tentera Asalama itu tidur hingga hampir akan akhir subuh. Maka terkejutlah jaga rasul Allaha lenanya maka dilihat sudah akhir subuh maka bersabda kepada Balala “Ya Balala, mengapa engkau gholib tiada sedarkan dirimu itu”. Maka Balala pun terkejut jagalah lalu ia pun bangunlah dengan gopoh kemudian bang. Maka terlupalah ia hendak menyebut Al Sholata Khoyara Mana Al Nawama itu maka rasul Allaha pun mengucap “Asataghofara Allaha, mengapalah Balala ini lupa. Apalah sebab gerangan pun tiada daku ketahui”. Telah itu maka segala sahabat pun berdirilah sembahyang di belakang rasul Allaha. Telah selesai daripada sembahyang subuh itu maka matahari pun naiklah maka rasul Allaha bersabda “Janganlah kita bermalam lagi disini kerana tempat ini banyak ada syaitan” lalu rasul Allaha pun berangkatlah daripada dusun itu pergi berkhemah pula pada dusun yang hampir dengan Thoif itu.

Maka terdengarlah akan khabaran itu kepada kaum Qorayasha itu lalu mereka itu pun bersiaplah hendak melingkar rasul Allaha maka penuh sekalilah tentera Qorayasha itu berdiri bersaf-saf di tengah medan itu. Demi dilihat oleh rasul Allaha akan hal mereka itu sudah bersiap maka rasul Allaha pun panggil A’mara Amayara “Ya A’mara, engkau pergi mendapatkan A’tabaha itu katakan kepadanya maka aku datang ini hendak naik haji bukan aku datang hendak berperang. Maka dengan firman tuhan kepada aku suruh naik haji”. Maka sembah A’mara Amayara katanya “Ya nabi Allaha, maka sabda tuan hamba itu telah terjunjunglah diatas kepala hamba. Jika A’tabaha itu turut seperti sabda tuan hamba selamatlah ia, jika ia engkar hendak melawan berperang maka tiadalah hamba mau perhayatkan dia melainkan hamba perlenyapkan dia”. Maka sabdanya “Ya A’mara, jangan engkau menurut hatimu itu takut jadi mudharat di atas jiwamu itu kerana engkau orang tua maka aku suruh engkau pergi menyampaikan kalamku sahaja. Bukan aku suruh engkau pergi berkelahi dengan A’tabaha itu”. Maka sembah katanya “Ya rasul Allaha, benar seperti sabda tuan hamba itu. Adakah hati hamba hendak tahan, bukankah A’tabaha itu anak Qorayasha maka hamba inipun anak Qorayasha yang bernama. Jika sekiranya di cerca akan tuan hamba di hadapan khalayak yang banyak itu adakah dapat hati hamba hendak menahan melainkan hamba palukan juga akan dia itu”. Maka sabda rasul Allaha “Ya A’mara, jika demikian engkau dapat melawan dengan A’tabaha itu maka aku serahlah engkau kepada Allaha Ta A’laya. Pergilah engkau mendapatkannya”. Maka rasul Allaha pun pinta doa kepada Allaha Ta A’laya akan hak A’mara Amayara maka A’mara Amayara pun dipakai baju jubahan yang berwarna itu dan dikenakan serban yang dikurnia rasul Allaha maka bawaqojanya pun digantung di bawah ketiaknya. Demi dilihat oleh rasul Allaha kelakuan A’mara itu maka dipandang kepada sayadana Abawa Bakara diisyaratkannya dengan matanya maka sayadana Abawa Bakara pun diketahuinyalah akan isyarat baginda mengatakan A’mara Amayara itu tiada lagi habis jenakanya.

Telah maka A’mara Amayara pun menjawat khadam rasul Allaha keluar dari dalam khemahnya itu berjalan selangkah dua lalu ia pun ghaiblah daripada mata tentera Asalama itu. Lepas seketika maka kelihatanlah ia dihadapan tentera Qorayasha itu berseru-seru katanya “Bahawa adalah aku ini khadam rasul Allaha aku membawa sabdanya hendak persembahkan kepada A’tabaha itu. Beri apalah tahu kepadanya”. Maka maklumkan kepada A’tabaha maka disuruh A’mara Amayara itu masuk mengadap A’tabaha maka A’mara Amayara pun masuklah mendapat A’tabaha itu katanya “Hai A’tabaha, maka sabda rasul Allaha itu hajat baginda itu hendak berperang hataya lepas daripada baginda itu naik haji. Kasadnya hendak berangkat balik apakah engkau hendak katakan katalah kepada aku”. Maka pada tatkala A’mara Amayara berkata-kata itu maka diperati-perati kepada muka A’mara Amayara itu maka dikenal lah akan A’mara Amayara itu maka katanya “Ya A’mara, jika Mahamada itu kasad hendak naik haji itu maka kami benarkan, jika kasadnya hendak berperang maka kami ada hadir hendak melawan dengan dia”. Maka sahut A’mara Amayara katanya “Ya A’tabaha, aku tiada kenal Mahamada itu maka aku datang ini membawa pesanan daripada rasul Allaha itu” serta A’tabaha mendengar A’mara Amayara itu maka iapun hairan tercengang seraya ditanya oleh A’tabaha kepada A’mara Amayara “Mahamada anak A’bada Allaha itukah menjadi pesuruh Allaha. Siapakah tuhannya itu Nata Wa Manata kah tuhannya itu?”. Maka sahut A’mara Amayara katanya “Mahamada itulah pesuruh Allaha, tuhan yang menjadikan engkau dan aku. Bahawa adalah Nata Wa Manata itu hamba pesuruh syaitan itu. Barangsiapa percayakan Nata Wa Manata itu binasalah ia”. Maka kata A’tabaha “Hai A’mara, bukankah datuk nenek kita bertuhan kepadanya. Mengapa engkau cerca akan dia tiadakah engkau takut akan murkanya. Adakah Mahamada itu terlebih kuasa daripadanya. Jika boleh suruh Mahamada itu menyuruh pohon kurma itu mari di hadapanku berdiri dengan akarnya kemudian suruh pohon itu balik ketempatnya”. Maka kata A’mara Amayara “Hai A’tabaha lebih daripada itupun dapat Mahamada itu kerjakan maka adalah aku ini khadamnya maka dahulu daripada engkau hendak suruh Mahamada itu suruhlah akan daku ini maka boleh aku unjukkan kepada kamu kuasa tuhan di hadapanmu ini”. Maka kata A’tabaha “Hai A’mara, unjukkanlah kepada aku hikmat tuhanmu itu supaya ku cayakan tuhanmu itu”.

Maka kata A’mara Amayara “Pejam matamu itu jangan engkau buka sebelum aku suruh buka” maka A’tabaha pun dikatup matanya maka A’mara Amayara pun dikenakan kopiah hitam di kepala maka ghaiblah ia. Maka bersuara A’mara Amayara dibelakang A’tabaha itu “Hai A’tabaha, bukakan matamu itu” maka A’tabaha pun dibukakan matanya dipandang kekiri dan kekanan tiada ada A’mara Amayara itu. Maka ditanya kepada hulubalang “Adakah kamu lihat si A’mara itu?” maka sahut mereka itu “Kami lihat ia berjalan balik ke tempatnya” maka kata A’tabaha “Ia lari daripada aku” maka disahut oleh A’mara Amayara dengan nyaring suaranya pada telinga A’tabaha itu demikian katanya “Hai A’tabaha, mengapa engkau berkata yang demikian. Maka tiada aku takut akan engkau, takut di murka tuhan raba al a’lamayana”. Demi A’tabaha mendengar suara A’mara Amayara di telinganya itu maka iapun terkejut dan hulubalangnya terkejut. Dipandang oleh A’tabaha kebelakangnya tiada juga kelihatan maka hairanlah tercenganglah ia. Kemudian A’mara Amayara di tempik pula pada lubang telinga yang kanan demikian juga katanya “Takut aku kepada Allaha” maka A’tabaha pun makin bertambah-tambah takut lalu lari-larilah A’tabaha daripada tempat berdiri itu maka A’mara Amayara pun diikut bang pula pada lubang telinganya A’tabaha itu maka A’tabaha tiada senang hendak berdiri hingga dengan dibaca oleh A’mara Amayara pada telinganya itu. Maka kata A’mara Amayara “Hai A’tabaha sebelum engkau mengikut seperti bang ini maka tiada aku beri kamu senang” maka kata A’tabaha kepada A’mara Amayara “Hai A’mara, biarlah aku ikut seperti bang mu itu. Janganlah engkau bertempik di telinga ku ini” maka A’tabaha pun banglah menurutlah seperti ajaran A’mara Amayara itu, di bangnya sehabis kuat.

Demi di dengar oleh kaum Qorayasha akan penghulunya menyebut nama Allaha dan nabi Mahamada itu maka masing-masing pun merasai takut mengatakan penghulunya itu sudah dirasuk oleh sihir Mahamada itu lalu masing-masing pun undurlah daripada tempat berdiri sambil memandang kepada kelakuan penghulunya. Maka A’tabaha pun letih dengan duduk berbang itu. Demi dilihat oleh A’mara Amayara akan hal A’tabaha itu sudah letih maka iapun menunjukkan rupanya kepada A’tabaha. Demi dipandang akan A’mara Amayara “Betapa halmu itu dapat meresapkan dirimu itu daripada aku?” maka kata A’mara Amayara “Hai A’tabaha, aku ghaib di dalam tirai Allaha tuhan yang maha kuasa itu maka engkau hajat hendak melihat akan kudrat tuhan kami itu maka aku tunjukkan kepadamu. Apa katamu sekarang ini hendakkah membawa iman kepada nabi Mahamada itu?”. Maka kata A’tabaha “Bahawa sungguhlah Mahamada itu pesuruh Allaha, bawalah aku pergi kepadanya supaya aku mengucap kalimah di hadapannya itu dan lagi adalah ada suatu hajatku kepadanya maka aku hendak suruh Mahamada itu menyuruh pohon kurma itu mari mengucap kalimat di hadapannya itu”.

Maka kata A’mara Amayara “Marilah engkau pergi bersama-samaku maka akulah nanti suruh Mahamada itu”. Maka A’mara Amayara dan A’tabaha pun mari mengadap rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka pada tatkala A’tabaha hendak mari mengadap rasul Allaha itu maka ia suruh balatenteranya balik ke Makah maka baliklah sekelian mereka itu. Maka A’mara Amayara dan A’tabaha pun pergilah mengadap rasul Allaha serta sampai maka kata A’mara Amayara “Ya nabi Allaha, maka A’tabaha ini sudah hamba ajarkan bang kepadanya maka ia menaruh hajat pula hendak melihat pohon kurma itu mari mengadap tuan hamba mengucap kalimah”. Maka sabda rasul Allaha “Hai A’tabaha, engkau mengadap menaruh hajat hendak melihat kuasa Allaha?” katanya “Naa’ma, Yaa Rasawala Allaha” maka rasul Allaha pun pinta kepada Allaha Ta A’laya lalu diisyaratkan dengan yang menyayang itu maka dengan kudrat Allaha Ta A’laya maka pohon kurma itupun bergilinglah lalu tercabutlah dengan akarnya mari terdiri di hadapan rasul Allaha maka segala dahan dan buahnya pun mengucap kalimah. Maka sabda rasul Allaha kepada A’tabaha “Hai A’tabaha, apa lagi kehendakmu itu?” maka sembah katanya “Suruh pohon itu balik ketempatnya” maka diisyaratkan suruh balik maka pohon itupun balik kepada tempatnya itu. Telah itu maka A’tabaha pun membawa iman kepada agama Asalama telah duduklah ia bersama rasul Allaha itu maka rasul Allaha pun bersiap hendak balik ke Madinah.

Maka turun wahayu suruh pergi tawaf Kaa’bata Allaha maka rasul Allaha pun bermesyuarat dengan segala sahabat. Maka sayadana Abawa Bakara radhoya Allaha a’naha demikian katanya “Ya nabi Allaha, maka dahulu daripada kita hendak masuk ke dalam Makah itu maka baiklah kita memberi tahu kepada penghulu Makah itu kerana mereka itu ada berhimpun hendak berperang dengan kita. Maka kita maulah memberi tahu kepadanya akan firman tuhan itu”. Maka rasul Allaha pun disuruhlah kepada A’bada Allaha pergi memberi tahu kepada kaum Qorayasha itu maka A’bada Allaha pun pergi masuk ke dalam Makah mengadap Maqodada penghulu Qorayasha itu maklumkan sabda nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Maka kata Maqodada “Hai A’bada Allaha, pergilah engkau katakan Mahamada itu dahulu ia pinta kepada kami hendak naik haji kami pun benarkan. Maka sekarang ini pula ia hendak masuk ke dalam Makah maka tiada kami mau benarkan. Balik lah engkau pergi katakan kepada kepada Mahamada itu”. Maka A’bada Allaha pun baliklah dimaklumkan kepada rasul Allaha. Maka rasul Allaha pun tunduk berfikir dengan susah hatinya di dalam hal yang demikian itu. Maka dilihat oleh A’mara Amayara akan hal rasul Allaha itu maka ia berkata “Ya rasul Allaha, apakah sebab tuan hamba duduk berfikir itu. Beri apalah izin kepada hamba yang tuha ini maka adalah A’bada Allaha ini anak Qorayasha. Sungguhpun anak Qorayasha maka tiada ia tahu adat Qorayasha. Maka itu bahawa adalah Qorayasha Makah itu hati mereka itu keras seperti batu tiada mau menurut seperti nasihat yang baik. Maka hambalah yang patut mengajar nasihat kepada mereka itu”. Maka tersenyum rasul Allaha seraya memandang kepada muka A’mara Amayara sabdanya “Ya A’mara, dapatkah engkau perlembutkan hati mereka itu?” maka sembahnya “Ana Shaa Allaha Ta A’laya, dapat hamba yang tuha ini perlembutkan hati Maqodada itu dan segala Qorayasha itupun hamba halaukan mereka itu dari dalam Makah itu. Lihatlah ya rasul Allaha akan kudrat Allaha Ta A’laya itu dan segala Awalada A’bada Al Matholaba itupun dapat hamba bawa sekelian itu kemari membawa kepada agama Asalama ini”.

Setelah itu maka rasul Allaha pun suruhlah A’mara Amayara itu pergi maka A’mara Amayara pun tiadalah di nanti lagi katanya “Pada sekali ini aku beroleh pasa yang besar diatas muka bumi tanah Makah ini”. Maka katanya pula “Ya A’laya, siaplah tuan hamba akan Zawa Al Faqora itu kilatkan baik sarungkan dia jangan dibuka. Apakala pulang ke Madinah, bukalah disana kerana Zawa Al Faqora itu tiada mau melawan di dalam Makah ini”. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun tersenyum seraya memandang kepada A’mara Amayara katanya “Ya A’mara Amayara, mengapa engkau berkata yang demikian?” maka kata A’mara Amayara “Adakah sampai hati tuan hamba hendak penggalkan sepupu tuan hamba itu. Segala isi Makah ini bukankah sepupu tuan hamba walau mereka itu daripada orang yang mungkir sekalipun”. Maka sahut sayadana A’laya “Belum mereka itu membawa iman kepada agama Asalama tiada daku lepaskan akan mereka itu”. Maka dahulu daripada itu A’mara Amayara sudah disembunyikan Zawa Al Faqoranya itu maka kata A’mara Amayara “Ya A’laya, Allaha Ta A’laya tiada dibenarkan tuan hamba membunuh anak Qorayasha itu dengan Zawa Al Faqora. Maka Zawa Al Faqora itupun dighaibkan Allaha Ta A’laya dari atas muka bumi ini” lalu A’mara Amayara pun dijawat khadam rasul Allaha berjalanlah ia masuk ke dalam Makah.

Pergilah ia Kaa’bata Allaha dilihat ada banyak orang besar Qorayasha itu duduk pada harama kaa’bata itu maka seorang pun tiada dikenal akan dia. Maka ditanya oleh mereka itu kepadanya “Hai yahawadaya (yahudi), kemana engkau datang ini. Apa hajatmu datang kemari?” maka kata A’mara Amayara “Ya sahaba yahawadaya lah hamba ini yahawadaya tuan-tuan sekelian ini Qorayasha. Siapa penghulu tuan hamba itu katakan kepada hamba supaya hamba tahu” maka sahut seorang daripada mereka itu “Iaitu A’qobaha ialah yang pandai berkata maka katanya adalah penghulu kami itu Laata Wa A’zaya” maka kata A’mara Amayara “Laata Wa A’zaya itu tuhan bagi syaitan dan Nata Wa Manata itulah sebenar-benar tuhan bagi tuan sekelian itu”. Maka kata A’qobaha “Naa’ma, dimana engkau dengar?” maka katanya “Hamba dengar di dalam Tawarata dan Anajayala, jika demikian Nata Wa Manata inilah yang sebenar-benar tuhan” maka A’mara Amayara “Ianya itu tuhan bagi kaum yang jahil maka adalah pada tiap-tiap kaum yang dahulu itu ada dengan nabinya yang boleh berkata-kata dan yang berlebih menunjukkan mukjizatnya. Maka adalah tuan-tuan sekelian tiada ada nabi dan penghulu yang boleh berkata maka apalah guna di sembahkan dia. Cubalah tuan berfikir baik-baik maka adalah hamba datang ini daripada negeri jauh hendak bersoal dengan tuan sekelian. Jika sekiranya dapat tuan-tuan menunjukkan jalan yang sebenar-benar itu kepada hamba maka maulah hamba membawa iman kepada agama tuan-tuan ini. Maka datang ini menaruh hajat hendak bersoal dengan Mahamada anak A’bada Allaha ini kerana sudah mahsyur namanya pada serata negeri mengatakan iaitu nabi lagi pesuruh Allaha”. Maka A’qobaha pun tunduk berfikir tiada terkata lalu berbisiklah segala kaum Qorayasha itu “Benarlah katanya sedangkan yahawadaya ini bertanya kepada kita maka kita tiada berjawab. Jika Mahamada itu dapat ia bersoal dengan yahawadaya ini”. Maka pandang oleh A’mara Amayara kepada A’qobaha katanya “Ya sheikh, jika salah perkataan hamba ini, bawalah hamba pergi mendapat tuhan Nata Wa Manata itu biar hamba bersoal dengan dia” maka kata A’qobaha “Pada esok hari waktu pagi, boleh kami bawamu pergi mengadap tuhan kami”. Maka kata A’mara Amayara “Baiklah jika aku bersoal tiada terjawab oleh tuhan kamu itu maka sekelian kamu maukah menurut kataku” maka sahut tempat katanya “Hai pendita, kami menurut seperti katamu itu” maka A’mara Amayara pun balik ketempatnya.

Telah hari pun malamlah di kenakan kopiah hitam pada kepalanya. Seorang juapun tiada melihat akan dia oleh pada waktu tengah malam telah sunyilah di dalam kaa’bata Allaha itu maka A’mara Amayara pun masuklah ke dalam kaa’bata itu dirobohkan berhala yang bernama Nata Wa Manata itu tersungkur di atas bumi. Telah sudah dikerjakan baliklah dengan tiada setahu siapa duduk pada tanah haram masjid itu. Haripun sianglah datanglah A’qobaha serta dengan kaum Qorayasha pada kaa’bata Allaha itu dilihat A’mara Amayara ada pada harama masjid itu katanya “Ya tuan sekelian, marilah kita masuk mengadap tuhan kamu itu?” maka A’qobaha dibawalah A’mara Amayara. Demi masuk dilihat akan Nata Wa Manata sudah tersungkur berlarilah A’qobaha hendak angkat kata A’mara Amayara “Jangan engkau angkat kerana ia duduk sujud, beri ia bangun sendiri kerana ia tuhan yang berkuasa”. Maka A’qobaha pun tiadalah angkat maka kata A’mara Amayara “Ya tuhan berhala Nata Wa Manata, bangunlah melihat kepada hamba yang datang ini hendak bersoal dengan tuhan hamba”. Maka tiada juga bangun kemudian A’mara Amayara pun berbisik-bisik pula pada telinganya maka itupun tiada dijawabnya maka kata A’mara Amayara kepada A’qobaha “Ya datuk penghulu, sia-sialah datuk sembah akan batang kayu ini palinglah muka tuan sekelian daripada membuat khidmat kepadanya. Adakah kayu ini dapat berkata marilah kita pergi bersoal dengan Mahamada itu barangkali ia dapat bersoal dengan daku”. Maka A’qobaha serta dengan seratus anak Qorayasha pun mengiring A’mara Amayara pergi mengadap rasul Allaha.Maka dahulu daripada A’qobaha itu hendak sampai maka A’mara Amayara mengghaibkan dirinya daripada mereka itu pergi memberi tahu kepada rasul Allaha akan hal ehwal A’qobaha itu. Kemudian balik pula ia mendapat A’qobaha katanya “Unjuk akan daku Mahamada itu” maka A’qobaha pun bawalah ia mengadap rasul Allaha maka ditanya oleh rasul Allaha kepada A’qobaha “Apa kehendakmu datang kemari ini hendak membawa imankah?” maka katanya “Dahulu daripada kami hendak membawa iman, kami hendak mendengar soal pendita ini”. Maka A’mara Amayara pun duduklah di hadapan rasul Allaha tunduk kepalanya katanya “Ya Mahamada, jika sungguh tuan hamba ini rasul Allaha unjukkan kami mukjizat mu itu. Maka dapat kami seekor kambing kurus lagi mandul maka kami hendak keluarkan air susu kambing ini” maka dihantarkan kambing itu hadapan rasul Allaha. Maka rasul Allaha pun dipinta doa kepada Allaha Ta A’laya maka disapukan dengan tangannya yang maha mulia itu di atas belakang kambing itu. Maka mengalir air susunya disuruh perah dipenuhkan satu bejana disuruh minum kepada A’qobaha dan kaumnya itu. Demi diminum maka masing-masing pun hairan takjublah maka lemahlah hati masing-masing maka kata A’mara Amayara “Wa Allaha, bahawa inilah nabi yang sebenar-benarnya. Bawalah iman sekelian kamu”. Maka mereka membawa iman kepada agama Asalama. Maka rasul Allaha serta dengan segala sahabat naik haji lalu berangkat balik ke Madinah.

Sumber: Kitab A'mara Amayara Dhomaraya - Manuskrip Universiti Malaya

No comments:

Post a Comment