Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, August 29, 2011

Khalifah Allaha Vs Khalifah Iblis

Sambungan Fasal Kelima

Kata hikayat tatkala nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama duduk diatas tahta kerajaan menyuruhkan dua orang fawaja ke negeri Tajala. Suatu fawaja penghulunya Kholadayana Walada, kedua fawaja penghulunya A’laya radhoya Allaha a’naha dan cincin antara dua penghulu itu. Jikalau pada ketika perang ini jadi setempat maka sayadana A’laya jua penghulu kedua laskar itu dan jika bercerai antara kedua laskar maka penghulunya lain apabila lalulah kedua laskar dari negeri. Maka pada masa itu Sataya Fathomaha radhoya Allaha a’naha sakit maka rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pun pergi melihat Sataya Fathomaha serta dengan seorang sahabat namanya A’marana. Apabila sampai rasul Allaha pada tempat rumah Sataya Fathomaha ditepuknya oleh rasul Allaha pintu rumah Sataya Fathomaha radhoya Allaha a’naha “Ya rasul Allaha datang tuan hamba”. Maka sabda rasul Allaha “Ya Fathomaha, ada sertaku A’marana masukkah aku atau tiadakah”. Maka kata Fathomaha “Ya rasul Allaha, pakaian hamba hanyalah suatu kemalai jua yang ada pada hamba tutupkan kepala hamba. Jika hamba tutupkan kepala hamba, tiadalah dapat menutupkan kaki hamba dan jika hamba tutupkan kaki hamba tiadalah dapat hamba menutupkan kepala hamba. Maka betapa A’marana dapat masuk ke dalam rumah ini”. Maka rasul Allaha pun memberikan Sabayanya pada Sataya Fathomaha supaya dapat menutupkan kepalanya dengan sabaya itu.

Maka rasul Allaha pun masuklah dan A’marana pun serta masuk bersama-sama dengan rasul Allaha duduk diatas tanah dan suatu tikar pun tiada di dalam rumahnya itu hanya dengan suatu kemalai yang buruk dan hadrat nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama menutupkan baunya dan tubuhnya terlalu dhaif kurus dan pucat mukanya. Maka sabda rasul Allaha “Hai anakku, apa halmu ini”. Maka kata Sataya Fathomaha “Ya rasul Allaha, sabar jua Allaha tetap yang memberi sangat dhaif kurus tubuh hamba dan pucat tubuh hamba ini sebab dua perkara. Suatu penyakit, keduanya tiga hari sudah sesuap nasi pun tiada hamba makan”. Maka apabila rasul Allaha mendengar kata Sataya Fathomaha demikian itu maka rasul Allaha pun menangis dan A’marana pun menangis dan Sataya Fathomaha pun menangis.

Maka sabda rasul Allaha “Hai anakku Fathomaha, demi Allaha yang menjadikan aku pesuruhnya daku kerjakan dan aku pun tiga hari sudah sesuap nasi pun tiada daku makan dan aku kepada Allaha Taa’laya terlebih mulia daripada engkau. Barang yang aku pinta dianugerahinya bahawa aku pinta pada Allaha Taa’laya menjadikan ia kepada aku fakir dan miskin. Hai anakku Fathomaha, sabarlah engkau daripada hal kesakitan dunia ini dan pohonkan kebesaran itu di dalam akhirat jua. Maka sesuatu duka di dunia ini seribu kesukaan di akhirat dan sekali suka cita di dunia ini dua tiga hari jua lamannya lepas dari itu lagi akan lenyap jua adanya dan sekali sukacita di akhirat itu kekal ia tiada berkesudahan. Hai Fathomaha, hendaklah engkau banyak-banyak syukur dan sabar dan redhakan qodhanya itu seperti firman Allaha Taa’laya yang maha mulia Ana Allaha Maa’ Al Shobarayana ertinya ketahui olehmu demikian itulah.

Putus

Perinya tengah nabi Allaha duduk di dalam tahta kerajaan. Maka sekarang dengar olehmu pula perbuatan segala awalaya Allaha yang diatas tahta kerajaan.

Bermula hikayat tatkala sayadana Abawa Bakara Al Shodayaqo radhoya Allaha a’naha duduk jadi khalifah dengan pesan nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Maka adalah ia membawa kain pergi ke pasar di jualnya akan jadi nafkah anak isterinya. Maka segala sahabat pun tiada berkenan perbuatannya itu maka kata segala sahabatnya “Ya Amayara Al Mawamanayana, adapun khalifah itu tiada dapat sekali berjual kain ke dalam pasar itu”. Maka kata sayadana Abawa Bakara “Hai segala taulanku, bahawa nafkah isi rumahku itu fardhu atasku jikalau aku taksir pada mengadakan hak mereka itu berdosalah daku”. Maka segala sahabat pun menyertai memberi nafkah akan isi rumah Abawa Bakara daripada harta Bayata Al Maala supaya sentosa sayadana Abawa Bakara daripada mengerjakan kerajaan menghukumkan segala hamba Allaha dengan adil. Maka hampirlah akan wafat sayadana Abawa Bakara maka berpesan ia akan anaknya A’bada Al Rahamana katanya “Hai anakku, adapun segala tanam-tanaman di dusun itu jualkan maka bayarkan olehmu hak Bayata Al Maala itu”.

Bermula hikayat tatkala sayadana A’mara jadi khalifah memegang kerajaan maka segala sahabatnya hendak memberi nafkah akan isterinya daripada harta Bayata Al Maala maka sayadana A’mara tiada mau menerima akan dia katanya “Lagi kuat tubuhku dapat jua aku mencari nafkah mereka itu pada tiap-tiap hari”. Apabila selesai ia daripada menghukumkan hamba Allaha maka keluarlah ia daripada negeri Madinah ke sebelah Safa ia berbuat bata sampai waktu Zohor maka sayadana A’mara pun pergi sembahyang ke masjid serta segala sahabat. Telah sudah sembahyang maka pergi pula ia mengerjakan bata hingga datang waktu A’sar senantiasalah yang demikian itu kerjanya dan pencariannya daripada harga bata itulah memberi nafkah akan segala isi rumahnya.

Bermula hikayat tatkala sayadana A’tamana radhoya Allaha a’naha jadi khalifah memegang kerajaan maka pada hari jumaat lepas daripada sembahyang berkata sayadana A’tamana “Hai segala hamba Allaha yang hadir di dalam masjid. Ketahui olehmu bahawasanya pekerjaan khalifah itu wajib atasku memeriksa ia segala hamba Allaha dan menghukumkan atas mereka itu dan mencari nafkah isi rumahnya itupun wajib atasku maka tubuhku tuha maka betapa aku dapat mengerjakan dua pekerjaan maha berat keduanya maka hendaklah kamu membicarakan siapa yang layak kerajaan itu serahkan kepadanya supaya dapat aku mencari nafkah akan isi rumahku”. Maka adalah sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha muafakat dengan segala sahabat memberi nafkah akan isi rumah sayadana A’tamana daripada harta Bayata Al Maala supaya tetap sayadana A’tamana duduk menghukumkan segala hamba Allaha memeriksa ia mereka itu. Maka tatkala hampirlah wafat sayadana A’tamana maka ada kebun kurma baginya maka disuruhnya jualkan, harganya itu di suruh bayarkan daripada harta Bayata Al Maala.

Bermula hikayat tatkala sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha jadi khalifah duduk memegang kerajaan maka tiap-tiap hari jumaat diambil Amayara Al Mawamanayana A’laya tepung Shaa’yara (barli) suatu ditaruh di dalam tempat tandanya hingga datang hari jumaat yang lain diambil pula suatu shoaa’ tepung Shaa’yara ditaruh dengan tandanya. Maka bertanya seseorang daripada sahabat “Ya Amayara Al Mawamanawana, siapa hendak mencuri tepung Shaa’yara ini maka tuan hamba taruh dengan teguhnya serta tandanya”. Maka kata sayadana A’laya “Tiadakan bahawa sebab curi orang tetapi aku takut daripada jin dan manusia kalau dibukakannya tepung itu ditambahinya dengan tepung yang lain. Itulah sebabnya aku tanda atas tepung itu”. Maka selama-lama hidupnya oleh sayadana A’laya akan makanannya pada tiap-tiap hari tepung Shaa’yara yang segenggam itu.

Bermula hikayat tatkala A’mara abana A’bada Al Azayaza rahamata Allaha Taa’laya duduk diatas tahta kerajaan negeri Baghdad demikianlah menggantikan ayahnya Sultan Salayamana. Maka beberapa harta yang ditinggalkan pada A’mara abana A’bada Al Azayaza maka di dalam hati A’mara abana A’bada Al Azayaza “Tiada diketahui bahawa harta ayahku ini yang dahulu datang kepada aku harta itu halalkah atau haramkah”. Maka A’mara abana A’bada Al Azayaza pun memanggil berjamu segala fakir dan miskin di dalam negeri itu dan segala anak isterinya dikeluarkan oleh A’mara abana A’bada Al Azayaza daripada istana itu ditaruh pada suatu rumah yang lain. Maka di suruhnya segala fakir itu merampas barang yang ada isi di dalam rumah itu daripada harta pusaka daripada emas dan perak dan permata warna-warni dan barang pakaian dan perhiasan kerajaan yang indah-indah. Maka barang yang ada tinggal lagi itu dirinya sendiri pula membahagikan daripada segala fakir dan miskin.

Kemudian maka dipanggilnya segala menteri dan bertanya ia kepadanya “Hai menteriku, berapa upah orang yang seorang mengerjakan sesuatu pekerjaan barang kerja di dalam negeri Baghdad ini”. Maka kata segala menteri-menteri itu “Ya shah alam, adapun upah orang yang seorang mengerjakan kerja orang sudah di adatkan di dalam negeri Baghdad ini empat dirham jua di dalam sehari upahnya”. Maka sabda A’mara abada A’bada Al Azayaza “Hendaklah engkau beri kepada aku hai segala menteriku, empat dirham di dalam sehari daripada harta Bayata Al Maala supaya aku belanjakan empat dirham itu aka nisi rumahku dan aku mengerjakan pekerjaan melingkarkan hamba Allaha Taa’laya di dalam kerajaan".

Bermula diriwayatkan anak-anak A’mara abana A’bada Al Azayaza itu sembilan orang banyaknya. Suatu hari A’mara abana A’bada Al Azayaza itu sakit sangat telah hampirlah akan wafat maka dipanggil segala menterinya dan segala keluarganya maka hendak dipesan maka mereka itu barang kehendaknya. Maka segala menterinya dan keluarganya semuanya pun datang melihat A’mara abana A’bada Al Azayaza pada ketika itu tiada di dapatinya di dalam rumahnya melainkan suatu daripada mashohaf dan sebilah daripada pedang maka yang lain suatu pun tiada. Maka berkata seorang daripada keluarganya “Ya Amayara Al Mawamanayana, adapun seperti pekerjaan tuan hamba seorang pun tiada berbuat demikian itu”. Maka kata A’mara abana A’bada Al Azayaza “Kerja apa yang aku perbuat itu” maka kata segala keluarganya “Akan segala harta pusaka tuan hamba maka tuan hamba buangkan sia-sia tiada mau meninggalkan sedikit jua pun. Maka segala anak tuan hamba ditinggalkan dengan kesakitan kemudian daripada wafat tuan hamba suatu pun tiada menaruh belanja mereka itu”.

Setelah A’mara abana A’bada Al Azayaza mendengar kata mereka itu maka sabda A’mara abana A’bada Al Azayaza “Hai segala kaum keluarga dan segala saudaraku, akukah memberi rezeki akan segala anak-anak aku itu dan dapatkah rezeki anak-anakku itu diberikan pada orang yang lain. Adapun segala anak-anakku dan cucuku itu tak dapat tiada atas dua perkara. Jikalau tiada ia soleh adalah ia fasik, maka jikalau ia soleh nescaya dianugerahi Allaha Taa’laya rezekinya dengan murahnya jua pada segala hambanya yang soleh itu kerana orang yang soleh itu dikasihani Allaha Taa’laya jua apa kurang kepadanya dan jikalau segala anak cucuku itu fasik maka tiada harus dicitakan kerana ia seteru Allaha Taa’laya melainkan Allaha Taa’laya jua mengetahui hal hambanya baik dan jahat”. Setelah sudah berkata-kata demikian itu maka A’mara abana A’bada Al Azayaza pun kembalilah ke rahmat Allaha Taa’laya dengan sejahteranya.

Demikianlah segala nabi-nabi dan wali dan orang yang soleh mengerjakan seperti perbuatannya yang demikian itu maka dapatlah dikatakan Salathona Kholayafata Al Rahamana dan Salathona Zhola Allaha Faya Al Aradho. Maka apabila raja-raja itu lain perinya dan perbuatannya dengan kelakuan raja-raja yang tersebut itu maka adalah ia memerintahkan kerajaannya mengikut hawa nafsunya mengerjakan pekerjaanya tiada tentu dan jahilnya dan jika ia tahu melupakan dirinya maka raja itulah bayang-bayang Iblis dan khalifah syaitan seteru Allaha Taa’laya jua. Padanya ialah membinasakan nama Kholayafata Al Mawamanayana daripada sebab bebalnya maka jadilah tiada berbudi dan tiada malu membesarkan dirinya dan dibilangkan segala rakyat itu hambanya lihatlah alpanya itu.

Bukankah tuhanmu menyuruhkan engkau mengerjakan segala kerja hambanya dan diwajibkan atasmu memeliharakan mereka itu daripada segala kejahatan dan menyampaikan mereka itu segala kebajikan. Maka jika taksir engkau akan pekerjaan mereka itu, diseksakan Allaha Taa’laya engkau dengan seksa yang amat pedih. Ketahui olehmu bahawasanya pekerjaan itu diumpamakan seperti seorang raja yang amat besar dan amat kayanya maka dipilihnya di dalam hambanya yang banyak itu seorang maka diserahkannya segala harta dan segala hambanya pada tangannya dan dipesannya daripada segala pekerjaan itu dan dinyatakannya baik dan jahat kepadanya dan jikalau ada sesuatu kejahatan yang lain istimewa jua dan berbahagia ingatlah ia dengan sungguhnya akan pesan raja padanya dan dipeliharakan segala hartanya dan segala hambanya yang terserahkan kepadanya oleh raja itu dan jika hamba raja yang dipilih itu tiada beruntung dialpakan dengan bebalnya tiada ia ingatkan segala pesan raja itu dibinasakan harta raja itu, dibinasakan harta rajanya dan disakiti segala hamba raja itu maka murkalah raja padanya dan diseksakan akan dia maka diumpamakan itu. Demikianlah perinya pada hadrat Allaha Taa’laya dipilihnya di dalam segala hambanya dan menyerahkan segala hambanya itu padanya dan dan disuruh periksa ia hal hambanya baik dan jahatnya dan disuruh hukumkan dengan hukum yang sebenar-benar. Maka wajiblah atas segala raja-raja memeliharakan segala rakyatnya dan memeriksa ia halnya tiap-tiap masa.

Bermula tersebut di dalam kitab Sayara Al Malakawaka, barang siapa di jadikan Allaha Taa’laya ia raja maka hendaklah ia mengetahui keadaan sepuluh perkara supaya dapat mengatakan ia Kholayafata Al Mawamanayana namanya. Pertamanya hendaklah ada raja itu akal dan baligh supaya dapat membezakan antara baik dan jahat. Kedua perkara hendaklah raja itu berilmu dan jikalau tiada ia berilmu maka hendaklah ia bersahabat dengan orang yang berilmu. Hendaklah mencari kitab Ahala Al A’lamawa dibacanya dan jikalau tiada ia membaca kitab hendaklah dicari orang yang tahu membaca supaya ingat pengajarannya diikut sebolehnya dan jika tiada demikian niayalah kerajaannya itu. Ketiga hendaklah raja itu baik rupanya supaya segala orang mengasihi akan dia. Bermula jika tiada baik rupanya hendaklah baik pekertinya dan ramahnya supaya dikasih orang sekelian. Keempat hendaklah raja-raja itu murah tangannya kerana murah itu baik dan terlebih baik tinggi martabat dan mahsyur namanya kepada segala raja-raja itu.

Kelima hendaklah raja-raja itu ingatkan orang yang berbuat baik kepadanya dan membalaskan kebajikan seseorang yang kebajikan padanya supaya mahsyur nama yang demikian itu pada segala raja-raja. Keenam hendaklah raja-raja itu menzahirkan beraninya kerana segala hulubalang itu ia menurut akan rajanya berani itu dan jika penakut rajanya maka hambanya itupun penakut pula. Ketujuh hendaklah raja itu mengurangkan makan dan tidur kerana daripada sebab banyak makan itu bencana datang seperti tersebut pada kitab hikmat dan barang siapa banyak makan dan banyak-banyak tidur dan barang siapa banyak tidur jadi banyak alpanya. Maka banyaklah datang menyesal di dalam pekerjaan dunia dan akhirat akan pekerjaan mengetahui dan mengingati akan orang yang baik dan jahat kepadanya. Kedelapan hendaklah raja-raja itu mencari laki-laki kerana perempuan itu kurang budinya. Kesembilan hendaklah raja-raja itu kurang bercampur dengan perempuan atau berkata dengan perempuan ia itu jadi mengurangkan budi akalnya dan bicara yang banyak kerana melupakan pekerjaan. Kesepuluh hendaklah raja-raja itu mencari menteri yang berilmu dan yang berbudi supaya dapat membicarakan hikmat pekerjaannya maka nyatalah perempuan itu tiada dapat dijadikan raja melainkan pada ketika kesukaran jua.

Soal – Di dalam suatu negeri mati rajanya maka tiada seorangpun laki-laki daripada anak cucunya dan kaum keluarganya pun tiada melainkan perempuan jua maka dapatkah di jadikan raja perempuan itu atau tiada. Jawab – dapat dijadikan raja perempuan itu sebab kesukaran segala hamba Allaha jangan jadi fitnah negeri.

Soal – Apa bezanya laki-laki dan perempuan di dalam tahta kerajaan. Jawab – adapun perbezaan raja yang laki-laki daripada perempuan itu maka raja yang laki-laki itu harus duduk diadap orang banyak dan raja perempuan itu haram duduk nyata rupanya dilihat orang yang mengadap itu melainkan di dalam tirai kerana wajib dan fardhu atas perempuan itu menutupkan segala tubuhnya melainkan mukanya dan kedua tapak tangannya itupun di dalam rumahnya pada ketika sembahyang jua dapat membukakan mukanya dan kedua tapak tangannya itu tetapi raja yang perempuan itu harus di dengar orang suaranya supaya dikenal oleh rakyatnya ada rajanya atau tiada maka perempuan yang tiada jadi raja itu haram di dengar orang suaranya dan adapun raja yang laki-laki pada hari raya dan pada hari jumaat keluar sembahyang ke masjid dengan alat tahta kerajaannya menyatakan kebesarannya dan raja perempuan itu tiada harus keluar melainkan pada tempat yang sunyi jua dan jikalau raja perempuan itu membicarakan kerajaan di dalam negeri itu harus didengarkan bicaranya dan harus di ikut katanya dan bicaranya kerana budi perempuan itu tiada sampai pada kira-kira bicara yang sukar dan tiada pikirnya pada kemudian hari melainkan jikalau ada menteri yang tuha yang setiawan dengan rajanya hendaklah diikut bicaranya.

Bemula tersebut di dalam kitab
Sayara Al Malakawaka mengatakan bahawasanya segala raja-raja itu hendaklah ia ingat atas dua perkara kerana kebesaran dunia akhirat itu dua perkara jua. Suatu antara raja dan antara Allaha Taa’laya dan keduanya antara raja dan antara raja-raja dan antara segala hamba Allaha Taa’laya. Maka hendaklah raja itu mengikut perbuatan syariat nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama jangan melalui hukum syarak sekali-kali kerana kuat kerajaannya dan kemuliaan dan kebajikan itu berkat mengikut syariat nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama jua dan kemuliaan raja itu seperti firman Allaha Taa’laya harus segala manusia menurut akan rajanya sebab menurut daripada syariat itu jua dan yang mengatakan Athoyaa’wa Allaha ertinya turut oleh kamu segala firman Allaha Taa’laya kerana yang menjadi akan kamu. Wa Athoyaa’wa Al Rasawala ertinya turut oleh kamu persuruhnya kerana ia menurut akan firman tuhan kepadanya itu. Wa Awalaya Al Amara Mana Kama ertinya turut oleh kamu akan yang menghukumkan kamu daripada antara kamu kerana yang hukum itulah menurutkan segala peri pesuruh Allaha dan segala peri pesuruh rasul Allaha itulah mengenakan syariat namanya. Apabila kamu menurut akan raja yang demikian itu serasa menurut akan rasul Allaha dan menurut Allaha Taa’laya seperti firman yang maha mulia Mana Yathoyaa’ Al Rasawala Faqoda Athoa’ Allaha ertinya barang siapa mengikut akan rasul Allaha maka sanya mengikut ia akan Allaha Taa’laya.

Dan lagi hendaklah raja itu jangan mengerjakan pekerjaan bidaah dan jikalau ada orang yang bidaah jangan ditaruh hampir atau di tengah negeri kerana ia orang yang mengerjakan pekerjaan bidaah kerana jadi teladan orang yang banyak perbuatannya itu kerana pekerjaan itu pohon segala kejahatan dan jadi fitnah dan merosakkan agama Asalama itu dan harus raja-raja membunuh akan dia jikalau ia tiada mau taubat daripada pekerjaan yang bidaah itu dan adapun antara hamba Allaha itu hendaklah raja itu adil dan insaf pada menghukumkan atas segala hamba Allaha Taa’laya tak dapat tiada segala raja-raja itu kerana tiada yang terlebih keji dan terlebih fasik dan terlebih aib iaitu raja yang zalim dan lagi hendaklah raja-raja itu mengerasi Amara Ba Al Maa’rawafa dan Nahaya A’na Al Manakara. Maka segala rakyatnya jikalau ada yang demikian itu ialah raja Kholayafata Al Mawamanayana yang sebenar-benar yang beroleh waris daripada segala Anabaya A’laya Hama Al Sholawata Al Salama.


Sumber: Kitab Taja Al Salathoyana

Wednesday, August 24, 2011

Peri Pangkat Kerajaan

Fasal yang kelima pada menyatakan peri pangkat kerajaan. Ketahui olehmu bahawa Allaha Taa’laya menjadikan Adama A’layaha Al Salama dan anugerahi akan dia jadi khalifah pada antara segala hambanya maka firman Allaha Taa’laya menitahkan Malaka Al Mawata mengambil nyawa pada segala muka bumi. Maka dibawa Malaka Al Mawata tanah itu pada antara negeri Makah dan negeri Thoif maka dijadikan tanah itu rupa Adama A’layaha Al Salama dan beberapa tahun ia terhantar yang demikian itu maka sekelian malaikat yang dilangit pun tercenganglah melihat rupa Adama A’layaha Al Salama dan tiada diketahui apalah itu maka sehari-hari segala malaikat berhimpun membicarakan pekerjaan itu serta katanya dari selamanya Allaha Sabahana Wa Taa’laya tiada menjadikan daripada yang demikian itu betapa bicara kamu sekelian.Bermula Abalayasa(Iblis) pun ada antara segala mereka itu maka kata Iblis “Jikalau kamu tiada mengetahui nyatalah pada tuhan yang menjadikan rupa itu” maka segala malaikat berdatang sembah kepada Allaha Taa’laya “Ya tuhanku, engkau jua mengetahui barang yang nyata dan yang ghaib. Apa rupa ini dan hikmat apa ini?” maka firman Allaha Taa’laya pada segala malaikat Anaya Kholaqo Al Basara Mana Thoyana ertinya Bahawa aku hendak menjadikan manusia daripada tanah akan gantiku di dalam bumi. Maka apabila segala malaikat mendengar firman Allaha Taa’laya yang demikian itu maka sekeliannya pun pergi kepada rupa Adama A’layaha Al Salama itu hendak melihat apa tanda kebesaran dan kemuliaan pada rupa itu maka dijadikan pangkat khalifah lalu dilihatnya lembaga Adama A’layaha Al Salama itu daripada empat perkara anasir. Pertama tanah, kedua air, ketiga angin, keempat api dan peri yang keempat perkara itu berlainan jua. Yang suatu terlawan dengan suatu fitnah keadaan dirinya maka kata Iblis “Hai segala malaikat, nyatalah di dalam rupa ia peri kehidupannya makan dan minum dan tidur dan berbuat syahwat. Betapa dipilih Allaha Taa’laya dijadikan akan gantinya maka harus kita mengadukan hal pada tuhan kita” seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawa Majabala Fayahaa Yafasada Fayahaa Wa Sayafaka Al Damaa Wa Nahana Nasabaha Bahamadaka Wa Naqodasa Laka ertinya berdatang sembah segala malaikat Ya tuhanku siapa yang hendak engkau jadikan raja di dalam bumi itu ialah yang berbuat kerja fasada di dalam dunia dan membunuh segala manusia dan kami adalah sentiasa memuji-muji dan tasbih dan tahlil dan taqodayasa dan takbir akan dikau terlebih daripada rupa ini daripada khalifah.

Maka firman Allaha Taa’laya Anaya Aa’lama Maa Laa Taa’lamawana ertinya segala malaikat Bahawasanya aku terlebih tahu daripada barang yang tiada kamu ketahui maka Allaha Taa’laya memberi nyawa pada lembaga Adama A’layaha Al Salama dan dijadikan khalifah pada antara segala anak cucunya dan menghukumkan dengan hukum adil. Adapun zaman hayat Adama A’layaha Al Salama di dalam tahta kerajaan segala anak cucunya itu adalah bilangannya mereka itu empat puluh ribu banyaknya. Maka nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama menyampaikan titah Allaha Taa’laya pada segala anak cucunya dan mengerjakan kebajikan di dalam agama Asalama dan melarangkan daripada berbuat kejahatan.

Maka hadrat Adama A’layaha Al Salama duduk suatu tempat yang sunyi jauh daripada anak cucunya dengan dukacitanya maka duduk dengan sangat percintaannya sehari-hari maka tiadalah dapat kenyang makan nasi hingga dengan kelaparan adanya dan sekalipun tiada berkata-kata dengan seseorang juapun dengan sukanya atau tertawa melainkan dengan masygulnya jua. Maka daripada hal yang demikian itu jadilah tubuh nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama terlalulah amat kurus dengan dhaifnya dan tulang belakangnya dan tulang dadanya pun kelihatan seperti tangga dan adalah tiap-tiap hari segala anak cucunya datanglah menghantarkan makanan dan minuman dan pakaian. Suatupun tiada mau terimanya duduk dengan dukacitanya dengan percintaan maka segala anak cucunya pun bertanya nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama katanya “Hai bapa kami, bahawa kami lihat bapa kami dukacita duduk dengan percintaan betapa halnya yang demikian itu hendaklah bapa kami nyatakan pada kami sekelian”.

Maka kata nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama “Hai segala anak cucuku, betapa dapat kukatakan percintaanku ini yang terlalu amat sukarnya kerana dahulu tempatku di dalam syurga diatas tujuh petala langit. Maka suatu salahku daripada alpaku maka dikeluarkan daku di dalam syurga di buangkan kau kebawah tujuh lapis langit, keatas bumi inilah tempatku sekarang dan jika lagi kau berbuat kejahatan diatas bumi ini nescaya di buangkan pula aku ke bawah tujuh petala bumi. Maka apalah hal aku masa tatkala itu siapa dapat menolongku dan dapatkah aku duduk dengan kesukaan dengan sebab itulah dukacitaku duduk di dalam percintaanku”. Maka segala anak cucunya mendengar kata nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama demikian itu lalu sekeliannya pun menangis.

Bermula tersebut di dalam kitab Qoshosho Al Anabayaa adalah seribu lima ratus tahun lamanya nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama mengerjakan tahta kerajaan dengan dukacitanya dan memeliharakan anak cucunya. Setelah nabi Adama A’layaha Al Salama sudah tuha maka dipilihnya pada antara segala anak cucunya dua orang, seorang namanya Tsayatsa dan seorang namanya Kayawa Mawatsa. Maka suhuf yang diturunkan Allaha Taa’laya pada nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama itu kepada Tsayatsa dan menyuruhkan pekerjaan agama dan mengajarkan syariat pada Kayawa Mawatsa tahta kerajaan adil. Setelah itu maka nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama pun kembalilah kerahmat Allaha Taa’laya. Kemudian maka anak nabi Allaha Adama, Kayawa Mawatsa namanya menjadi raja duduk di dalam menghukumkan pada antara segala manusia dengan hukum adil.

Bermula tersebut di dalam kitab Aba Al Malakawaka bahawasanya di dalam alam ini tiada yang terlebih besar dan sukar daripada pekerjaan segala nabi. Pertama-tama pekerjaan nabawata iaitu pekerjaan segala nabi maka itulah asal kebesaran dan kesukaran dan percintaan dan kesakitan dan segala bala dan barang sebagainya semuanya di dalam pekerjaan nabawata. Kedua pekerjaan Hakawamata itulah yang terlebih sukar daripada segala pekerjaan nabi jua memeliharakan segala hamba Allaha dan mengasihani fakir dan miskin dan menyuruhkan dan menunjukkan jalan kebajikan dan menghukumkan antara segala hamba Allaha dengan adil. Inilah pekerjaan Hakawamata itu. Adapun segala nabi yang mengerjakan tahta kerajaan itu enam orang, pertama nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama, kedua nabi Allaha Yawasafa A’layaha Al Salama, ketiga nabi Allaha Daawada A’layaha Al Salama, kempat nabi Allaha Salayamana A’layaha Al Salama, kelima nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama, keenam nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Inilah firman Allaha Taa’laya Yaa Ayahaa Al Zayana Amanawaa Athoyaa’wa Allaha Wa Athoyaa’wa Al Rasawala Wa Alawa Al Amara Mana Kama ertinya Hai segala mereka yang beriman ikut olehmu akan Allaha Taa’laya dan pesuruhnya dan yang menghukumkan kamu yakni raja kamu.

Adapun yang harus diikut raja itu yang mengikut hukum Allaha dan hukum rasul Allaha dan syariat nabi. Mula jikalau raja itu tiada mengikut hukum Allaha dan syariat nabi betapa engkau ikut raja derhaka dan jahil dan kafir jua jawab yang kamu ikut segala raja-raja yang yang adil memakai hukum Allaha dua perkara. Pertama-tama kami ikut perkataannya, kedua ikut segala kerjaan. Adapun raja-raja yang salah itu kami ikut katanya di dalam tahta kerajaan dan tiada kami ikut kerjanya yang salah itu. Adapun soal adalah raja yang A’ashoya(derhaka) itu harus kita menyanggah segala katanya dan segala kerjanya maka betapa kamu ikut katanya itu jawab adapun kami ikut katanya itu kerana menolakkan fitnah dan fasada di dalam negeri jua jikalau bukan kerana kesukaran tiadalah harus kamu ikut katanya dan kerjanya dan melihat mukanya pun tiada harus kerana raja itu salah berpaling hukum Allaha maka yang berpaling daripada hukum Allaha dan meninggal syariat nabi itu seteru Allaha Taa’laya dan seteru rasul Allaha Taa’laya. Bermula adalah segala raja-raja pada zaman itu terlalu amat banyak pekertinya yang demikian itu melainkan barang yang dibukakan Allaha Taa’laya hatinya pada bicara yang benar itulah yang adil adanya.

Bermula hikayat tersebut di dalam kitab Qoshosho Al Anabayaa tatkata Faraa’wana(Firaun) ditenggelamkan Allaha Taa’laya dengan murkanya. Maka dijadikan Allaha Taa’laya raja di dalam negeri Mashoyara(Mesir) itu nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama dengan anugerahnya maka dihimpunkan oleh nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama pangkat nabawata dan pangkat hikmat keduanya daripada zaman itu dan negeri Bayata Al Maqodayasa yang kiblat nabi itu dalam hukum. Suatu kaum yang bernama Amalaqoha(Amalek) maka firman Allaha Taa’laya menitahkan nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama berperang dengan Amalek. Apabila nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama mendengar titah Allaha Taa’laya demikian maka dihimpunkan kaum bani Asara Yala dijadikan dua belas panji-panji. Daripada suatu panji-panji itu dua puluh ribu laki-laki dan suatu panji-panji itu seorang Faqoyaba dijadikan penghulunya. Menyatakan nama Faqoyaba seperti firman Allaha Taa’laya Wa Akhona Zhoayashaaqo Banaya Asara Yala Wa Baa’tsaa Fahama Shataya A’shara Naqoyabaa.

Maka nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama pun membawa kaum bani Asara Yala ke negeri Bayata Al Maqodayasa berperang dengan Amalek maka Amalek pun alahlah maka negeri Bayata Al Maqodayasa pun diambil oleh nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama dan diperbaiki Masajada Al Aqoshoya itu. Adapun nabi Allaha Mawasaya duduk dijadikan khalifah di dalam negeri Mesir itu tiga puluh sembilan tahun. Tiada mencari seekor kuda kenaikannya pergi datang mengerjakan pekerjaan membaiki negeri melainkan berjalan jua dan mengerjakan kerja segala hamba Allaha dan selamanya ia jadi khalifah tiada ia mencari rumah tempat ia duduk di dalamnya barang sehari dengan sentosanya dan tiada mencari makanan sehari juapun yang yang akan dimakannya pada ketika lapar selama-lamanya. Barang di mana malam disanalah ia berhenti dan segala kaum bani Asara Yala pada tiap-tiap hari ada seorang menghantarkan makanan kepada nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama pada barang dimana tempat ia berhenti. Demikianlah perinya sehingga datang mautnya.

Bermula hikayat tatkala nabi Allaha Yawasafa A’layaha Al Salama duduk diatas tahta kerajaan di dalam negeri Mesir menghukumkan segala hamba Allaha maka tubuh nabi Allaha Yawasafa pun kurus dan dhoif daripada sehari kepada sehari makin bertambah-tambah lemahnya dan berubah warna mukanya maka suatu penyakit pun tiada kepadanya. Maka segala menteri pun tercenganglah melihat hal rajanya demikian itu tiada diketahuinya apa penyakit itu maka paa suatu hari berdatang sembah segala menteri “Ya nabi Allaha, apa penyakit tuan hamba ini katakanlah supaya nyata kepada hamba sekelian supaya tabib dapat mengubati”. Maka kata nabi Allaha Yawasafa “Hai menteriku, ketahui olehmu adapun penyakit yang menjadikan tubuhku itu sebab lapar jua maka ubatnya makanan. Maka selamanya aku duduk di atas tahta kerajaan sudah lima belas tahun sekalipun tiada nafsuku menghendaki makan roti maka betapa tiada jadi dhoif tubuhku dan pucat warna mukaku”.

Maka sembah menteri itu “Ya nabi Allaha, barang makanan yang dikehendaki oleh tuan hamba ada semuanya betapa memberi sakit tuan hamba terlalu amat sangat jadi demikian ini. Tiada mau makan barang yang dikehendaki oleh tuan hamba”. Maka kata nabi Allaha Yawasafa “Hai menteriku, kerana aku menyertai orang lapar di dalam negeri Mesir ini kerana aku tiada tahu halnya orang lapar itu. Maka pada hari kiamat Allaha Taa’laya bertanya kepada aku bahawa engkau dengan kebesaranmu dan kemuliaanmu maka alpa engkau daripada segala hambaku yang lapar di dalam negeri Mesir dan tiada engkau periksa kesukaran mereka itu yang wajib padamu memeliharakan mereka itu. Pada masa apa jawabku pada Allaha Taa’laya”.

Bermula hikayat tatkala nabi Allaha Daawada A’layaha Al Salama duduk diatas tahta kerajaan menghukumkan segala hamba Allaha maka masa di dalam mihrab mengadap kiblat sembahyang dua rakaat maka meminta doa kepada Allaha Taa’laya “Ya tuhanku, engkau jua yang amat mengetahui halku, engkau anugerahi apa kiranya akan daku sesuatu pekerjaan supaya aku mencari rezeki yang halal di dalam pekerjaan itu”. Maka diperkenankan Allaha Taa’laya doanya mengajarkan pekerjaan besar akan nabi Allaha Daawada seperti firman Allaha Taa’laya Wa A’lamanaha Shoa’ta Labawasa. Bermula nabi Allaha Daawada apabila mengerjakan suatu pekerjaan besi jadi lembut seperti lilin pada tangannya. Maka nabi Allaha Daawada A’layaha Al Salama pun berbuat zirah daripada besi itulah yang mahsyur zirah Daawada namanya ialah yang menyegel ajaib dan ghozi memakai dia pada hari perang dengan kafir dan memeliharakan dengan dia adanya yang dipakai berperang dengan kafir dan pada zaman nabi Allaha Daawada A’layaha Al Salama berbaju besi keluarlah dalam alam.

Tersebut di dalam kitab Kholafara Al Marasalayana bermula hikayat tatkala nabi Allaha Salayamana A’layaha Al Salama duduk diatas tahta kerajaan menghukumkan segala makhluk Allaha Taa’laya maka diperbuat oleh nabi Allaha Salayamana periuk muat di dalamnya sepuluh ekor unta yang sama dengan gajah besarnya banyaknya seribu periuk. Maka periuk seribu itu dua kali bertanak pagi dan petang akan makanan segala orang yang mengadap dia senantiasa hari yang demikian itu seperti firman Allaha Taa’laya di dalam Qoraana Wa Jafaana Ka Al Jawaba Wa Qoda Wararaa Sayaata. Bermula pada zaman itu tiap-tiap hari seribu periuk nasi masak dalam mahligai nabi Allaha Salayamana senantiasa hari akan makanan mereka itu sekelian.

Adapun hal nabi Allaha Salayamana puasa dan lapar duduk diatas tahta kerajaan menghukumkan antara segala makhluk Allaha Taa’laya maka di dalam berkata-kata hukum tangannya masygul berbuat bakul apabila lepas daripada berhukum maka bakul itu dijualnya dan daripada harga bakul itulah dibelikan roti shaa’yara akan dimakannya dan lagi apabila tiada bertemu dengan fakir maka tiada dibukanya puasanya itu. Apabila bertemu dengan fakir maka dibukakan puasanya serta dibahaginya akan fakir itu makanan. Pada suatu hari nabi Allaha Salayamana A’layaha Al Salama berangkat dengan tahta kerajaan dan kebesarannya yang termahsyur di dalam alam ini. Bahawa kata kerajaan itu iaitu diterbangkan oleh angin dan awan menaungi diatas maka beberapa jin dan manusia dibawahnya maka tatkala itu lalu pada antara negeri maka ada seorang fakir melihat tenteranya itu maka kata fakir itu Sabahana Allaha kebesaran apa ini maka Allaha Taa’laya menganugerahi kepada anak Daawada”. Setelah nabi Allaha Salayamana mendengar kata fakir itu lalu disuruhnya berhenti dan disuruh panggilnya akan fakir itu maka kata nabi Allaha Salayamana “Hai fakir, bahawa Allaha menganugerahi kebesaran ini pada aku jikalau engkau mengata sekali kalimah Laa Alaha Alaa Allaha dengan tulus ikhlas serta faham dengan maknanya telebihlah kebesaranmu di dalam akhirat daripada kebesaran anak Daawada di dalam dunia”. Maka nabi Allaha Salayamana pun menjamu fakir itu makanan-makanan dan membuka puasanya dengan roti Shaa’yara itu.

Sumber: Kitab Taja Al Salathoyana

Tuesday, August 23, 2011

Sayadana A'laya Munajat Memohon Hujan

Fasal ini pada menyatakan sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha munajat pohonkan kepada Allaha Taa’laya menurunkan hujan. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha serta dengan segala kaum Asalama pun berjalanlah siang malam menuju jalan ke negeri Waadala Shokhoraha itu hingga sampai keempat harinya. Maka panas pun sangatlah keras maka bumi padang itupun habis merekah tanah-tanah maka air pun tiada diperoleh pada padang itu. Segala sahabat dan dan kaum Asalama pun sangatlah dahaganya dan segala binatang-binatang kuda dan unta pun berbunyi-bunyi kerana lapar air. Maka segala sahabat pun pergilah mengadap sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha disembahkan akan hal ketiadaan air itu sangatlah dahaganya. Demi didengar oleh sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha akan hal sahabat-sahabatnya itu maka sayadana A’laya pun bertanya kepada A’mara abana Amayara Dhomaraya “Ya A’mara, apakah nama tempat ini dipanggil orang akan dia”.

Maka sembah A’mara abana Amayara “Ya A’laya, bahawa adalah tempat ini bernama Lahawaa, inilah tempat perhimpunan segala binatang yang buas-buas. Pada musim kemarau segala binatang-binatang itu kena hangat panas matahari nescaya habislah mati binatang-binatang itu dan lagi banyak hantu syaitan duduk berhimpun bermain-main pada tempat ini”. Serta sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha mendengar sabda A’mara abana Amayara maka sabda sayadana A’laya “Ya A’mara, maka sekarang ini adalah segala sahabat-sahabat kita ini sangatlah dahaganya, dimanakah ada tempat air itu. Betapa kita hendak beroleh air”. Maka sembah A’mara abana Amayara “Bahawa adalah sedikit jauh daripada tempat ini adalah suatu dusun yang punya nabi Allaha A’yasa di dalam dusun itu adalah suatu kolam berisi air. Pada waktu ini ada airkah atau tiadakah itu pun tiada hamba ketahui tetapi biarlah hamba pergi lihat” lalu A’mara abana Amayara pun pergilah ke dusun itu maka dilihat kolam di dalam dusun itu tiada air. Maka A’mara abana Amayara pun duduklah berfikir-fikir dimanakah ada air itu.Di dalam hal yang demikian itu maka datanglah seorang hulubalang mengenderai kuda datang mari kehadapan A’mara abana Amayara itu katanya “Hai orang tuha, siapa kamu ini, daripada mana engkau datang ini, kemana hendak pergi”. Maka sahut A’mara abana Amayara katanya “Bahawa adalah aku seorang Masalamayana, sahabat rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama”. Serta hulubalang itu mendengar seru A’mara abana Amayara itu seraya berkata-kata di dalam hatinya “Aku lihat kepada cakapnya dan kelakuannya orang tuha ini seperti kelakuan A’mara abana Amayara itu. Tiadalah lain daripadanya yang boleh mari kepada tempat ini kerana ialah yang biasa mari kesini. Jika demikian maka aku hendak pura-pura hendak bertanya kepadanya” maka ditanya oleh hulubalang itu kepada A’mara abana Amayara katanya “Ya sheikh, Marahaba Marahaba, betapakah tuan hamba meninggalkan Rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama itu datang kemari”. Maka A’mara abana Amayara tiada tahu hulubalang itu berniat khianat di dalam hatinya lalu A’mara abana Amayara pun sahut katanya “Maka hamba ini dengan izin rasul Allaha itulah maka hamba datang kemari”. Maka A’mara abana Amayara bertanya “Hai hulubalang engkau ini daripada kaum mana” maka hulubalang kafir itu disembunyikan bangsanya kerana hendak membuat khianat itu lalu katanya “Adalah aku ini daripada kaum bani A’tabana bahawa adalah aku ini dan segala kaum keluargaku itu semuanya sudah membawa iman”.

Ditanya pula kepada A’mara abana Amayara “Ya sheikh, tuan hamba ini apakah namamu” maka sahut A’mara abana Amayara katanya “Adalah nama hamba A’mara abana Amayara Dhomaraya”. Maka kata kafir itu “Bahawa dahulu daripada ini pun aku sudah tahu dan dengarkan nama tuan hamba dan perangai tuan hamba itu maka sekarang ini Allaha Taa’laya sudah pertemukan hamba dengan tuan hamba. Telah ajaiblah hamba kerana hamba dengan perinya sudah hamba bertemu dengan tuan hamba ini sekarang ini apalah mulanya tuan hamba dengan seorang diri mari ke dalam hutan rimba ini. Apa hajat tuan hamba”. Maka kata A’mara abana Amayara “Bahawa adalah A’laya anak Abaya Tholayaba serta dengan seribu laskarnya berangkat daripada Madinah hendak pergi ke negeri Barasa Ghowala itu serta sampai ke tempat ini sudah putus air maka jadi hamba ini mari mencari air pada tempat ini”. Maka kafir celaka itupun bekata di dalam hatinya “Wahai pergi ke hutan hendak mencari pelanduk, pelanduk itu dengan perinya mari menyerahkan dirinya kepada aku” seraya katanya dengan gelak-gelak “Ya A’mara abana Amayara, jika tuan hamba pergi sedikit jauh lagi nescaya nanti beroleh air”.

Telah sudah itu maka hulubalang itu pun palingkan kudanya berjalan balik pergi mendapat laskarnya seraya berkata “Yaa Qowamaya, bahawa telah aku sudah berjumpa dengan seorang utusan Mahamada anak A’bada Allaha itu namanya A’mara abana Amayara Dhomaraya. Ia duduk dibalik hutan ini kasadnya mencari air hendak beri kepada seribu orang laskar A’laya anak Abaya Tholayaba itu ada dibalik bukit ini. Pergilah kamu dengan segeranya menangkap A’mara abana Amayara itu bawa kemari kepada aku”. Maka sembah kaum kafir itu lalu setengah daripada mereka itupun berlari-larilah pergi ketempat A’mara abana Amayara itu tangkap akan A’mara abana Amayara itu ikat baik-baik seraya berkata “Hai sipencuri, lamalah sudah kami mencari engkau ini tiada kami berjumpa. Sekarang ini kamu beroleh pada tangan kami ingatlah baik-baik akan dirimu kerana kamu ini ada banyak dosamu dahulu daripada ini pekerjaan kamu hingga duduk mencuri menyamun inilah kehidupanmu. Berapa lama sudah kamu ini tiada siapa-siapa pun beroleh tangkap akan kamu, pandai kamu berselindungkan diri kamu. Sekarang ini seumpama seekor burung dengan perihalnya sudah masuk kena jerat. Hai A’mara, jangan engkau iangat engkau terlepas daripada tangan kami melainkan engkau ini mati juga”. Setelah sudah kaum kafir itu berkata-kata diheret akan A’mara abana Amayara itu ada yang palu pukul godam kepada A’mara Amayara itu hingga keluar darah daripada badannya. Di bawa akan A’mara abana Amayara itu mengadap pada penghulunya maka kata penghulu itu “Hai orang tuha A’mara, engkau datanglah mengadap aku ini” lalu disuruh bubuh rantai belenggu kepada kaki tangan leher A’mara abana Amayara itu. Kemudian disuruh palu dengan cemeti kuda maka di palu oranglah akan dia. Maka A’mara abana Amayara pun tiadalah tertahan lagi sakitnya lalu ia pun mengucap syukur ke hadrat Allaha Taa’laya seraya Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Rajaa’wana. Tiada berhenti ia daripada mengucap tasbih dan zikir akan Allaha Taa’laya itu.

Bermula sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha duduklah menanti-nanti ditempat bernama Lahawana itu akan menanti A’mara abana Amayara itu pergi mencari air lamalah sudah tiada mari. Di dalam hal yang demikian itu maka datanglah segala sahabat mengadukan halnya kepada sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Sembah mereka itu “Bahawa adalah hamba sekelian sangatlah lapar air, lemah lumpuhlah segala anggota hamba sekelian. Bahawa pada tatkala hamba sekelian mengikut Rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pergi kepada tempat yang tiada air maka baginda itu diangkat dua belah tangannya menadah kelangit dipohonkan kepada Allaha Taa’laya menurunkan hujan. Apakala dipinta doa itu Allaha Taa’laya kabulkan doa baginda itu. Maka sekarang cubalah tuan hamba pinta doa kepada Allaha Taa’laya pohon akan hujan itu supaya hamba sekelian menghapus dahaga air itu”. Maka sayadana A’laya pun menadahkan tangannya kelangit berseru-seru katanya
“Yaada, Yaada, Al Masataa’lazaya, Yaa Alahaya Raba, engkaulah tuhan yang amat ketahui dan yang amat mengasihi akan hambanya dan yang amat kuasa diatas segenap perkara dengan barang yang dipohon oleh hambamu daripada mu. Maka engkaulah tuhan yang menganugerahi di atas hambamu yang lapar air itu”.

Shahdan di dalam sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha meminta doa itu maka kelihatanlah suatu awan hitam diatas langit dunia itu. Lepas seketika maka turunlah hujan yang amat lebat pada tempat itu serta mengapuskan pada serata-rata padang Lahawana itu mengalir air hujan itu seperti laut maka segala sahabat-sahabat pun mengucap syukur ke hadrat Allaha Taa’laya lalu masing-masing pun mandi dan minum dan mengisilah di dalam tempayan-tempayan akan membuat perbekalan berjalan. Setelah itu maka hilanglah dahaga masing-masing dan segarlah segala anggota yang lemah itu. Maka haripun malamlah masing-masing pun tidurlah pada tempat masing-masing pada malam itu. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha tiada tidur kerana ia duduk dengan masygul akan mengingat-ingat akan A’mara abana Amayara radhoya Allaha a’naha hingga sampai subuh lalu berdirilah sembahyang subuh. Maka sayadana A’laya beserta dengan sahabat-sahabat sembahyang itu maka sudah selesai daripada sembahyang maka sabda sayadana A’laya kepada A’bada Allaha abana Sahawanaya “Bahawa adalah A’mara abana Amayara Dhomaraya itu pergi mencari air hingga sampai sekarang ini tiada ia balik. Pada fikir aku sudah kena tangkap, ditangkap oleh seterunya itu maka adalah kamu ini biasa berjalan pada tempat ini. Segeralah kamu berjalan pergi mencari A’mara itu apakala engkau bertemu dengan seteru kita engkau segeralah balik memberi tahu kepada aku”.

Maka sembah A’bada Allaha lalu ia berjalanlah pergi mencari A’mara itu maka dipergi pula pertama pada dusun yang A’mara abana Amayara pergi mencari air itu. Dipandang keliling-keliling serata-rata tempat itu lalu ia berjalan pada serata-rata tempat itu. Kelihatanlah kepadanya lebu duli berbangkit keudara serta mendengar pula riuh rendah bunyi kuda-kuda berjalan. Demi didengar akan kaki kuda-kuda itu berjalan mari menuju tempat duduk itu lalu ia berkata di dalam hatinya “Bahawa adalah yang datang ini seteru jua lakunya apakala mereka itu melihat aku ini tiada nanti dilepaskan akan daku ini. Terlebih baiklah aku membuat suatu helah supaya aku ini terlepas bala seteru itu”. Lalu ditanggalkan kain ditanamkan di dalam lubang tanah, dikenakan pada pinggangnya sekeping kain buruk-buruk. Diambil suatu keping batu dipalukan kepalanya hingga sampai keluar darah sambil ia berteriak-teriak seraya berkata “Ya nasibku, ya nasibku” dengan nyaring suaranya. Di dalam hal yang demikian, maka sampailah segala kaum kafir dekat dengan A’bada Allaha. Ditanyanya oleh kaum kafir kepadanya “Hai orang tuha, apalah mula gerangan engkau duduk menangis-nangis dan apalah kena tubuh badanmu itu luka-luka keluar darah. Siapa yang memalu kepadamu itu, engkau orang negeri mana, daripada mana engkau datang ini”.
Maka kata A’bada Allaha “Bahawa adalah aku ini daripada kaum bani Hadayabaha dan adalah aku ini anak bangsawan dan adalah aku ini empunya banyak hak harta kambing lembu unta dan sahaya-sahaya pun banyak dan kaum keluarga pun banyak. Pada tatkala masa aku duduk dengan suka ria dengan kaum keluargaku tiba-tiba datanglah A’mara orang habatan itu serta dengan kaumnya mari merampas hak hartaku maka akupun menjadi papalah. Kemudian aku pergi pergi mengadukan hal kepada penghulu kaum bani Tayaza maka penghulu itu pun menaruh belas kasihan kepada aku. Diberi kepada aku lima ekor lembu dan sepuluh ekor unta dan sedikit dinar. Maka akupun dan saudaraku pun berjalanlah mari pada jalan ini tiba-tiba datanglah A’laya anak Abaya Tholayaba serta dengan kaumnya mari rampas ambil hak hartaku dan saudaraku itupun dibunuhnya dan aku pun dipalu hingga sampai keluar darah lalu ia pergi daripada tempat ini. Maka akupun tanamlah saudaraku pada tempat ini, inilah kuburnya”.

Serta kaum kafir mendengar kata A’bada Allaha itu percayalah oleh kaum kafir lalu mereka itupun menaruh belas kasihan kepada A’bada Allaha seraya “Ya saudaraku A’raba, tiadalah engkau dengar seloka orang tuha-tuha itu perkara yang telah jadi jangan disesalkan. Benda yang ghaib tiada nanti diperolehnya balik, nyawa yang bercerai daripada tubuh tiada masuk balik. Hai orang tuha, janganlah engkau menaruh duka cita, marilah engkau pergi mendapat kaum keluarga kami maka kami boleh beri akan kamu hak harta”. Demi didengar oleh A’bada Allaha bana Sahawanaya akan perkataan kaum kafir itu seraya berkata di dalam hatinya “Wahai sekali ini sikafir ini sudahlah terkena hajat aku maka dapatlah aku melakukan seperti hajatku itu” lalu kata A’bada Allaha kepada kaum kafir itu “Jika ada belas kasihan tuan-tuan maka hamba pun sukalah hendak mengikut tuan hamba” lalu A’bada Allaha pun bangun daripada tempat duduknya berjalan perlahan-lahan rebah rempuh seperti orang yang amat letih terbongkok-bongkok ia berjalan lepas sedikit jauh ia pura-pura merebahkan dirinya di atas bumi. Demi dilihat oleh kaum kafir itu berlari-lari mereka itu pergi angkat akan A’bada Allaha itu disapukan pasir-pasir dari atas tubuh A’bada Allaha itu dipegangkan tangannya A’bada Allaha itu dibawa berjalan perlahan-lahan. Dalam berjalan itu pura-pura dibuat hendak rebah diampu oleh kaum kafir itu tiada diberi rebah hingga sampai ke dalam kaum keluarga kafir itu.

Bahawa pada tatkala A’bada Allaha berjalan itu dipandang kekiri dan kekanan lalu dilihat akan A’mara abana Amayara itu ada terantai duduk di dalam kawal maka bertanya A’bada Allaha kepada kaum kafir “ Ya tuan-tuan yang dermawan, siapa orang yang tekena rantai itu”. Maka sahut kaum kafir itu katanya “Ya saudaraku orang tuha, bahawa adalah seterumu Mahamada itu punya utusan namanya A’mara abana Amayara Dhomaraya”. Serta A’bada Allaha mendengar A’bada Allaha itu lalu iapun pura-pura menggoncang-goncang kepalanya dikebam-kebam akan bibirnya diunjuk-unjukkan tangannya seraya berkata dengan marahnya “Demi tuhan A’za Wa Lata dan Habala itu, hai A’mara tiada aku lepaskan engkau daripada sini maka aku nanti bunuh aka dikau, darahmu itu aku minum dengan sebab aniaya tuanmu Mahamada itu maka aku jadi demikian rupa. Hai A’mara, suruh tuanmu itu Mahamada datang kemari melepaskan dikau daripada sini”. Sambil ia berkata diambil batu pura-pura ia melontarkan kepada A’mara abana Amayara itu. Banyaklah perkataan yang kotor-kotor dimaki nista kepada A’mara itu lalu diambil suatu cemeti kuda daripada tangan kaum kafir itu pura-pura berlari-lari ia hendak memalu-malu kepada A’mara abana Amayara itu.

Demi dilihat oleh kaum kafir itu akan perbuatan A’bada Allaha itu mereka itupun sangatlah suka cita hatinya mereka itu. Maka percayalah mereka itu sama sendirinya A’bada Allaha itu seteru kepada A’mara itu. Maka A’mara abana Amayara pun tunduk kepalanya seraya tersenyum berkata-kata di dalam hatinya “Telah aku ini daripada bala kafir kena jerat pada kaum kafir itu maka A’bada Allaha ini membuat makarnya dan helah hendak melepaskan akan dirinya dan diriku ini daripada bala kafir itu”. Setelah itu maka berfikir pula A’bada Allaha “Betapa aku ini hendak melepaskan akan diriku daripada bala kafir celaka ini aku hendak perdayakan kafir celaka ini” lalu ia berkata kepada kaum kafir itu “Ya tuan-tuan yang dermawan, yang baik budi, hamba ini terlalu sangat karam hati hamba tiadalah dapat memandang muka A’mara itu. Beri apalah izin kepada hamba pada malam ini serahkan kepada hamba akan A’mara ini hamba hendak membuat balas akan kepadanya sebagaimana A’laya membuat kepada saudara hamba itu sebagai itu juga hamba hendak balas kepada A’mara itu supaya puas hati hamba”.

Maka kata kaum kafir itu “Hai orang tuha, maka kami pun sangatlah suka hendak serahkan A’mara itu kepadamu kerana ia itu orang derhaka. Kami serahkan ia kepadamu barang kehendakmu kerjakanlah kepadanya maka pada esok hari kami nanti beri kepadamu kuda dan unta dan dinar akan hadiah kepadamu”. Maka kata A’bada Allaha “Ya saudaraku, bahawa adalah tuan-tuan sekelian ini snagatlah menaruh kasihan sayang kepada hamba maka apalah hamba hendak balaskan kepada tuan-tuan sekelian ini melainkan tuhan kita Habala lah dapat membalaskan kebajikan kepada tuan-tuan sekelian ini. Janganlah tuan-tuan memberi kepada hamba kuda unta dan dinar itu, apakala hamba bertemu dengan A’laya nescaya nanti diperbuat seperti yang demikian dahulu kepada hamba sangatlah takut hamba akan dia itu. Jika tuan-tuan sekelian ada menaruh belas kasihan kepada hamba beri apalah kepada hamba barang seratus dinar sahaja cukuplah belanja hamba hendak pulang ke rumah hamba”. Maka kata kafir itu “Baiklah boleh kami hadirkan seperti kehendak hati kamu itu” dan kata pula kaum kafir itu “Hai orang tuha, ingat baik-baik barang kali A’mara itu perdayakan kamu nanti dilarikan daripada sini apakala dilari maka tiadalah nanti sampai hajatmu itu dan kami pun nanti beroleh sakit hati dari kerana sebab itu. Maka engkau maulah jaga baik-baik akan dia kerana ialah itu orang habatan”.

Telah sudah kaum kafir itu berkata-kata diserahkan A’mara itu kepada A’bada Allaha maka haripun malamlah. Maka A’bada Allaha pun diambil cemeti kuda dipalu-palu kepada A’mara seraya berkata “Rasalah olehmu hai pencuri, tuan engkau itu membuat aniaya keatasku maka akupun membuat keatasmu. Pada malam ini aku hendak bunuh akan dikau”. Demi dilihat oleh kaum kafir itu “Bahawa sungguhlah orang tuha ini menaruh sakit hatinya kepada utusan Mahamada itu” lalu masing-masing pun sukalah dan percayalah akan A’mara itu seteru kepada A’bada Allaha. Telah itu maka kaum kafir pun merasai mengantuk lalu masing-masing pun rebah tidur lena tiada sedarkan dirinya masing-masing. Adalah pada waktu tengah malam dilihat oleh A’bada Allaha akan kaum kafir itu sudah tidur lena lalu iapun lari uraikan rantai dikaki tangan A’mara abana Amayara itu seraya berkata “Ya A’mara, bahawa adalah aku ini A’bada Allaha bana Sahawanaya”. Demi didengar oleh A’mara abana Amayara terlalulah sangat suka hatinya seraya berkata “Wahai nyawaku yang hilanglah itu telah datanglah masuk kedalam badanku. Telah hiduplah aku pada malam ini”.

Setelah itu maka A’bada Allaha pun pergilah kedalam tempat tidur penghulu kafir itu. Dilihat penghulu kafir celaka itu pun ada tidur lena seperti mati lalu ia buka daripada leher penghulu itu suatu akik emas daripada intan manikam dan diambil suatu peti kecil yang berisi dinar. Setelah sudah diambil lalu iapun mari pula mendapat A’mara abana Amayara itu. Setelah sudah keduanya berkemas diambil pula pedang kaum kafir itu seorang sebilah lalu perlahan-lahan kelaur dari dalam penjara itu. Sambil brjalan sambil berseru-seru katanya “Hai kaum kafir, dengarlah aku hendak berkata bahawa adalah aku ini sudah ambil akik dileher penghulu kamu dan petinya pun sudah aku ambil dan A’mara abana Amayara pun sudah aku bawa pergi bersama-sama aku. Bahawa aku ini sahabat Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan adalah namaku A’bada Allaha abana Sahawanaya” berturut-turut dikatakan dengan nyaring suaranya “Jika siapa-siapa daripada kamu ada hajat hendak ikut aku marilah ikut daripada belakang aku ini”. Telah sudah ia berkata-kata lalu iapun dan A’mara pun berjalanlah seperti angin pantasnya.

Bahawa adalah A’mara itu berjalan dipandang kebelakang sambil berkata tutur kepada kaum kafir itu di dengar oleh kaum kafir seru A’bada Allaha itu masing-masing terkejut jaga daripada tidurnya lalu naik keatas kudanya memacu berlari-lari berdahulu-dahuluan menghambat A’bada Allaha dan A’mara itu maka tiada juga terhambat oleh kaum kafir akan A’bada Allaha dan A’mara itu kerana keduanya terlalu pantas berjalan terlebih pantas daripada kuda kaum kafir. Bahawa pda tatkala itu sayadana A’laya radhoya Allaha a’nahapun duduk berjalan kesana kemari mencari A’bada Allaha dan A’mara itu maka denga takdir Allaha Sabahana Wa Taa’laya lalu bertemulah sayadana A’laya denga kduanya. Maka datanglah keduanya member salam kepada sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha lalu ia maklumkan segala hal ehwal yang telah jadi itu kepada sayadana A’laya. Maka sabda sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha “Ya A’bada Allaha, jika sekiranya tuan hamba tiada mari di dalam saat ini juga nescaya hamba nanti pergi kepada tempat kafir itu. Ana Shaa Allaha Taa’laya hamba bunuh akan kaum kafir itu”. Telah sudah sayadana A’laya berkata-kata dengan A’bada Allaha lalu diberi hukum suruh kepada kaum Masalamayana bersiap hendak berangkat berjalan daripada tempat itu. Wa Allaha A’alama.Sumber: Hikayat A'mara Amayara Dhomaraya

Saturday, August 20, 2011

Taja Al Salathoyana (Mahkota Raja-raja)

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Hamada Lalaha Alazaya Laa Sharayaka Laha Faya Al Malakaha Wa Laa Hakama A’nadaha, Laha Al Malaka Wa Laha Al Hakama Wa Hawa Ahakama Al Hakamayana Kamaa Qoala Faya Katabaha Al Qodayama ertinya Segala puji bagi Allaha, ianya jua tuhan seru sekelian alam. Bahawa yang tiada di dalam alam kerajaannya itu sekutu dan tiadalah yang menghukumkannya ia jua yang empunya hukum dan ia jua yang empunya kerajaan. Ialah yang terkeras hukumnya daripada sekelian hukum seperti firman Allaha Taa’laya di dalam kitabnya yang Qadim akan hambanya Qola Allahama Malaka Al Malaka, Tawataya Al Malaka Mana Tashaa Wa Tanazaa’ Al Malaka Mana Tashaa Wa Taa’za Mana Tashaa Wa Tazala Mana Tashaa, Bayadaka Al Khoyara Anaka A’laya Kala Shaya Qodayara ertinya Kata olehmu ya Mahamada, Ya tuhanku yang mempunyai kerajaan, mendatangkan kerajaan barang siapa dikehendakinya dan mengeluarkan daripada kerajaan bagi barang siapa yang dikehendakinya dan dimuliakan bagi barang siapa yang dikehendakinya dan di hinakannya bagi barang siapa yang dikehendakinya dengan kudratnya jua segala kebajikan itu, bahawa engkau atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Tawalaja Al Layala Faya Al Nahara Wa Tawalaja Al Nahara Faya Al Layala Wa Takhoraja Al Haya Mana Al Mayata Wa Takhoraja Al Mayata Mana Al Haya Wa Tarazaqo Mana Tashaa Baghoyara Hasaba ertinya Ialah tuhan memasukkan malam di dalam siang dan memasukkan siang di dalam malam dan mengeluarkan hidup daripada mati dan mengeluarkan mati daripada hidup dan memberi rezeki barang siapa dikehendakinya dengan tiada dapat dikira-kira.

Shaa’ra Allaha Taa’laya, ia jua yang sebenarnya itu lagi berkuasa. Sebenarnya lihatlah kuasa yang menjadikan ia akan masa, maha sucilah ia daripada masa. Sebenarnya dijadikan segala bahasa itu ia jua yang empunya bahasa daripada segala bahasa. Sebenarnya katanya manusia daripadanya segala daripadanya itu adalah termanis kepada rasanya. Sebenarnya puji tuhan itu jua ia kata majazi dengan memuji ia bahasa. Sebenarnya kemudian daripada itu rahmat Allaha Taa’laya dan selamatnya yang tiada berkesudahan adanya. Wa Maa Arasalanaka Alaa Rahamata Lalaa’lamayana ertinya Tiada jua yang menyuruhkan kamu akan di dalam alam ini melainkan rahmat jua bagi isi sekelian alam ini. Bermula daripada kata, erti kata itu wajiblah atas segala Asalama bahawa mengucap syukur akan tuhan seru alam sekelian yang demikian maha mulia pesuruhnya dijadikan penghulu di atas kamu. Bahawa yang cahaya namanya dan rahmat adanya seperti cahaya juga namanya Mashothofaya Mahamada Rahamata Allaha itu Adama Mashothofaya Mahamada segala nabi yang nyata di dalam dunia dan dengki dengan engkar hapuslah segala.

Qola Al Nabaya Shola Allaha A’layaha Wa Salama Anaa Madayanata Al A’lama Wa A’laya Baabaha ertinya Akulah kota alam dan A’laya pintu kuat alam. Kemudian daripada itu bahawa inilah kitab yang maha mulia yang menerangkan pekerti segala raja-raja dan menteri dan hulubalang dan rakyat dan barang yang bergantung dengan pekerjaan segala kerajaan dengan ibaratnya yang ehsan dan rajanya yang simpan beroleh manafaat bagi yang membaca dia dan dinamai kitab Taja Al Salathoyana ertinya Mahkota segala raja-raja. Sebab dinamai kitab ini demikian itu dari pihak kemuliaannya kerana barang siapa raja-raja menyimpan kitab ini jika senantiasa dibacanya serta di turut barang yang ada perkataan di dalamnya maka ialah raja yang sempurna yang ada padanya mahkota.

Ketahuilah olehmu bahawasanya segala cerita di dalam kitab ini semuanya atas dua puluh empat fasal. Maka fasal yang pertama peri pada menyatakan mengenal dia manusia. Fasal yang kedua pada menyatakan peri mengenal tuhan yang menjadikan sekelian alam ini. Fasal yang ketiga pada menyatakan mengenal dunia dan kehidupan manusia itu betapa. Fasal yang keempat pada menyatakan kesalahan kehidupan manusia. Fasal yang kelima pada menyatakan peri pangkat sultan. Fasal yang keenam pada menyatakan peri perbuatan adil. Fasal yang ketujuh pada menyatakan pekerti segala raja-raja yang adil. Fasal yang kedelapan pada menyatakan peri pekerti segala raja-raja kafir yang adil. Fasal yang kesembilan pada menyatakan peri pekerjaan raja-raja yang zalim. Fasal yang kesepuluh pada menyatakan peri pekerjaan segala menteri.

Fasal yang kesebelas pada menyatakan segala kitab yang menyurat seperti firman Allaha Taa’laya. Fasal yang kedua belas pada menyatakan peri pekerti pesuruh. Fasal yang ketiga belas pada menyatakan peri segala pegawai raja kerajaan. Fasal yang keempat belas pada menyatakan peri memeliharakan anak. Fasal yang kelima belas pada menyatakan peri khidmat yang besar. Fasal yang keenam belas pada menyatakan peri yang berbudi. Fasal yang ketujuh belas pada menyatakan peri segala syarat kerajaan. Fasal yang kedelapan belas pada menyatakan ilmu Qoyafata. Fasal yang kesembilan belas pada menyatakan ilmu firasat. Fasal yang kedua puluh pada menyatakan peri segala rakyat dan raja. Fasal yang kedua puluh satu pada menyatakan peri rakyat segala kafir dan raja Asalama. Fasal yang kedua puluh dua pada menyatakan peri senjata dan ehsan. Fasal yang kedua puluh tiga pada menyatakan peri upaya dan a’hadaya. Fasal yang kedua puluh empat pada menyatakan peri kesalahan kitab ini.

Fasal yang pertama pada menyatakan peri mengenal diri maka hendaklah di ketahui kejadiannya seperti sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Mana A’rafa Nafasaha Faqoda A’rafa Rabaha ertinya Barang siapa mengenal dirinya maka sesungguhnya mengenal dirinya.

Putus

Lain maka dikembalikan nyawa dan dihimpunkan ke padang Mahsyar di nyatakan segala amalnya yang baik dan yang jahat tatkala hidupnya di dalam dunia dan seperti biji sawi sekalipun kebajikannya itu dan kejahatannya ditunjukkan jua pada hari itu tiada lebih dan tiada kurang daripada kira-kiranya seperti firman Allaha Taa’laya Famaa Yaa’mala Matsaqoala Zarata Khoyara Yaraha Famana Wa Mana Yaa’mala Matsaqoala Zarata Shara Yaraha ertinya Maka barang siapa berbuat amal yang baik jikalau seperti zarah juapun dilihatnya jua kebajikannya dan barang siapa berbuat amal yang jahat jikalau seperti zarah jua pun dilihatnya jua kejahatannya.

Bermula pada hari kiamat, segala raja-raja yang membesarkan dirinya di dalam dunia maka pada hari itu dihimpunkan Allaha Taa’laya atas rupanya sujud di bawah kaki segala manusia dan segala raja-raja dan segala hakim-hakim yang melalaikan hukum pada orang yang dihukum pada hari itu dikemudiankan daripada segala hukum manusia yang banyak dan jadi terhalalah ia dan segala raja-raja yang zalim yang menyakiti segala hamba Allaha Taa’laya pada hari itu terlebih hina daripada segala yang hina, berjalan-jalanlah daripada kesakitan dan bagai-bagai bahaya. Dan segala keluarganya dan anak cucunya yang dikasihnya dan yang dipeliharakan pada hari itu seorang pun tiada hampir akan menolong kesakitannya melainkan lari jua daripadanya seperti firman Allaha Yawama Yaghora Al Mara Mana Akhoyaha Wa Amaha Wa Abayaha Wa Shohabataha Wa Banayaha Lakala Mara Mana Hama Yawamaza Shaana Yaghonayaha ertinya Pada hari itu lari segala manusia daripada saudaranya dan ibubapanya dan isterinya dan anaknya pada hari itu pekerjaan masygul akan dirinya atas kesalahan segala manusia.

Fasal bab yang kedua pada menyatakan peri mengenal tuhan yang menjadikan sekelian alam. Firman Allaha Taa’laya Wa Maa Kholaqota Al Jana Wa Al Anasa Alaa Layaa’badawana ertinya Dan tiada jua dijadikan jin dan manusia melainkan mengenal aku yakni mengenal barang yang wajib dan yang mustahil dan yang harus padanya, bukan mengenal akan zatnya. Maka yang demikian itu mustahil sekali-kali jikalau nabi yang marasala atau malaikat yang maqorabin sekalipun tiada akan sampai mengenal akan zatnya seperti sabda nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama Sabahanaka Maa A’rafanaa Lahaqo Maa’rafataka ertinya Mahasuci engkau tiada kami kenal engkau dengan sebenarnya mengenal dikau. Bermula tiada jalan mengenal Allaha Taa’laya melainkan dengan budi bicara dan mengenal dalil yang menunjukkan keadaan Allaha yang kuasa, yang berkehendak, yang tahu, yang mendengar, yang melihat, yang tiada menyengutui barang perbuatannya. Bermula segala warna-warna dan yang indah-indah dan yang bergerak dan yang bertemu dan yang diam dan yang bercerai-cerai daripada suatu sifat kepada suatu sifat mustahil jadi sendirinya melainkan ada jua yang menjadikan sekelian itu iaitu Allaha Sabahana Wa Taa’laya. Dalil dan firman Allaha Taa’laya Allaha Alazaya Kholaqo Al Samawata Wa Al Aradho ertinya Allaha Taa’laya jua yang menjadikan tujuh petala langit dan bumi.

Bermula ketahui olehmu bahawa Allaha Taa’laya yang menjadikan sekelian alam itu bukan jawahar kerana jawahar itu mempunyai pihak tahayana (berwaktu) dan bukan A’radho karana A’radho itu tiada dapat berdiri sendirinya dan bukan jisim kerana jisim itu bersusun. Maka Allaha Taa’laya itu tiada dapat diperikan dan tiada dapat dirupakan dan tiada dapat dihinggakan dan tiada dapat dibayang dan tiada dikenakan pada masa dan zaman dan tiada menyerupai dia sesuatu jua pun seperti firman Allaha Layasa Kamatsala Shayaya Wa Hawa Al Samayaa’ Al Bashoyara ertinya Tiada seumpamanya susuk juapun dan ia jua yang amat mendengar lagi amat melihat. Bermula Kalam Allaha Taa’laya itu qodim lagi azali yang tiada huruf dan tiada suara dan tiada diam, bukan pembacaan dan bukan suratan dan bukan suhuf ia yang kita surat dan yang kita hafazkan. Adapun firman Allaha Taa’laya Qoraana itu Kalam Allaha Taa’laya dalilnya menunjukkan Kalama Nafasaya yang qodim.

Bermula melihat Allaha Taa’laya pada hari kiamat segala mawamana (mukmin) kemudian daripada masuk syurga itu harus pada akal dan wajib pada syarak seperti firman Allaha Taa’laya Wajawaha Yawamaza Naazhorata Alaya Rabahaa Naazhorata ertinya Muka segala mukmin pada hari kiamat gilang-gemilang cahayanya melihat kepada tuhannya dengan mata kepalanya dan sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Ana Kama Satarawana Rataba Kama Yawama Al Qoyamata Kamaa Tarawana Al Qomara Layalata Al Badara ertinya Sesungguhnya kamu melihat tuhan kamu pada hari kiamat seperti melihat bulan pada malam purnama. Bermula kata ulama melihat Allaha Taa’laya itu tiada jauh dan tiada hampir dan tiada besar dan tiada kecil dan tiada pancaindera dan tiada diatas dan tiada dibawah tiada bertempat dan tiada berpihak dan tiada dapat diumpamakan.

Bermula ketahui olehmu bahawa Allaha Taa’laya menjadikan segala perbuatan hambanya seperti iman dan taat dan kafir dan maksiat sekeliannya itu kehendak Allaha dan kuasanya. Adapun perbuatan hamba yang kebajikan seperti iman dan taat itu kehendak Allaha dan dijadikan dan dikuasainya dan disuruhnya dan keredhaannya. Adapun perbuatan hamba yang kejahatan seperti kafir dan maksiat itu ketahui kehendak Allaha dan dijadikannya dan dikuasainya tetapi tiada disuruh dan tiada keredhaannya. Maka untung baik dan untung jahat itu ditentukannya dan dianugerahi Allaha akan hamba itu beri bicara dan ikhtiar sebab inilah diberi pahala dan diseksai dengan dia. Dalil firman Allaha Taa’laya Allaha Kholaqo Kama Wa Maa Taa’malawana ertinya Allaha Taa’laya menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu kemudian wajib atas hamba Allaha percaya dan mengingatkan dan iktikadkan dia bahawa barang yang dititahkan Allaha Taa’laya kepada pesuruhnya menyampaikan kepada makhluk seperti menceritakan seksa kubur kepada segala kafir dan setengah mukmin yang derhaka dan memberi nikmat kubur kepada segala mukmin yang taat dan di aniaya Manakara Wa Nakayara di dalam kubur dan dihimpunkan kepadang Mahsyar dan timbang amal mereka itu kebajikan dan kejahatan dan melalui titi Sorotho Al Masataqoyama dan mandi dan minum air telaga Kawatsara dan dimasukkan segala mukmin ke dalam syurga kekal selama-lamanya dan dimasukkan segala kafir dan munafik ke dalam neraka kekal selamanya dan dimasukkan mukmin yang derhaka ke dalam neraka sekira-kira dosanya kemudian maka di masukkan kedalam syurga kekal selamanya.

Adapun nabi-nabi banyaknya itu seketi dua laksa empat ribu maka di dalamnya yang marasala tiga ratus tiga belas orang. Maka yang keturunan kitabnya delapan orang dan mempunyai syariat enam orang maka yang pertama nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama dan yang kemudian nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Adapun malaikat itu terlalu amat banyak tiada siapa mengetahui banyaknya melainkan Allaha Taa’laya jua yang mengetahui akan banyaknya hingga penuh tujuh lapis langit daripada kebanyakan mereka itu. Dan adapun segala kitab Allaha yang diturunkan atas rasulnya itu sebenar-benarnya maka banyaknya seratus empat kitab. Adapun keramat segala wali itu benar jua adanya dan yang tersebut benar daripada segala nabi itu hadrat Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama jua yang terlebih daripada segala wali itu Abawa Bakara dan A’mara dan A’tamana dan A’laya. Maka inilah segala perkataan yang wajib mengikut dia bagi segala Asalama.
Sumber: Kitab Taja Al Salathoyana

Wednesday, August 17, 2011

Sakhoyara Al Amayara membawa Iman

Al kisah fasal Sakhoyara Al Amayara membawa iman dan isterinya pun membawa iman kepada agama Asalama. Maka kata sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha bahawa adalah pada tatkala sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha berjalan pergi mencari sayadana Zabayara bana A’wama radhoya Allaha a’naha pada tatkala itu dengan firman Allaha Taa’laya datang Jabarayala A’layaha Al Salama membawa wahayu kepada sayadana rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di dalam Madinah ujarnya “Yaa Akhoya Mahamada, Allaha Taa’laya memberi salam kepada tuan hamba. Berfirman tuhan menyuruh persampaikan kepada tuan hamba akan firmannya itu”. Maka Jabarayala A’layaha Al Salama pun dimaklumkan kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan hal ehwal sayadana Zabayara kena penjara diperazab oleh raja Barasa Ghowala dan hal ehwal syaitan menyuruh segala isi Makah itu pergi bunuh akan sayadana A’laya itu dan hal ehwal A’bada Allaha dan Maqoyala dan Khonatholata keluar daripada Makah pergi mencari sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Maka hal Maqoyala dan Khonatholata sudah dibunuh oleh sayadana A’laya radhoya Allaha dan hal A’bada Allaha membawa iman dan hal sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha menyuruh Majayada pergi memberi tahu kepada sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha". Telah sudahlah Jabarayala berkata lalu katanya “Yaa Akhoya Mahamada, segeralah tuan hamba hantar bantu akan sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha” maka Jabarayala pun ghaiblah.

Serta rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama mendengar ujar Jabarayala itu lalu disuruh Balala panggillah sahabat mari ke masjid maka Balala pun pergilah panggil segala sahabat. Telah datanglah tuan-tuan itu mengadap rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di dalam masjid maka rasul Allaha pun naik keatas mimbar memuji-muji akan Allaha Sabahana Wa Taa’laya. Telah sudah memuji-muji akan Allaha Taa’laya diberi tahu kepada segala sahabat-sahabat akan firman Allaha Taa’laya yang dibawa oleh Jabarayala A’layaha Al Salama itu dengan sabda pula sayadana rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Ya tuan-tuan sekelian, Yaa Akhowana Al Masalamayana, bahawa adalah A’laya itu ada pergi seorang dirinya mencari Zabayara itu. Firman Allaha Taa’laya menyuruh hantar bantu kepada dia. Apalah ikhtiar bagi tuan-tuan ini katakanlah kepada hamba” maka sembah Saa’yada abana Amayara radhoya Allaha “Ya nabi Allaha, adalah bagi hamba ini suatu nasihat jika sekiranya tuan hamba suka hendak mendengar maka maulah hamba hendak berkata”. Maka sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Hai Saa’yada cubalah engkau kata supaya aku ketahui” maka sembah Saa’yada katanya “Pada fikiran hamba jika sekiranya tuan hamba menyuruh Fadholaya abana A’basa radhoya Allaha a’naha serta seribu hulubalang yang mengenderai kuda pergi sangatlah baik kerana Fadholaya itu ketahui akan segala perkara dan resam negeri tempat itu. Ia dapat membantu akan sayadana A’laya abana Abaya Tholaba radhoya Allaha a’naha”. Maka rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pun sangatlah suka mendengar sembah Saa’yada abana Amayara itu serta mengucap syukur ke hadrat Allaha Taa’laya seraya bersabda “Ya Saa’yada, sangatlah benar yang engkau berkata itu telah aku pun ingat juga seperti yang engkau berkata itu”.

Maka rasul Allaha pun turunlah dari atas mimbar duduk bersama-sama sahabat, maka rasul Allaha memanggil sayadana Fadhoyala abana A’basa radhoya Allaha a’naha maka datanglah ia mengadap rasul Allaha maka sabda rasul Allaha “Telah pada hari ini aku sudah menjadi akan engkau Amir memerintah di atas seribu hulubalang. Pergilah engkau membantu A’laya itu”. Maka sembah Fadhoyala lalu iapun memakailah segala alat senjata. Telah sudah mustaib, maka rasul Allaha pun diberi kepadanya suatu panji-panji dipegang akan panji-panji itu berjalanlah ia dengan seribu hulubalangnya menuju jalan ke negeri Waadala Shokhoraha mencari sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Sambil berjalan sambil mengucap tahlil dan takbir. Telah sudah Fadhoyala berangkat keluar daripada Madinah, maka rasul Allaha pun menyuruh kepada A’mara abana Amayara Dhomaraya dan A’bada Allaha abana Salahawaya radhoya Allaha a’naha pergi dahulu memberi khabar kepada sayadana A’laya. Sabda rasul Allaha kepada keduanya “Hai kamu, memberi khabar kepada A’laya katakan kepadanya firman Allaha Taa’laya yang dibawa oleh Jabarayala kepada aku dan aku sudah mengantarkan Fadhoyala dengan seribu hulubalang menyuruh bantu akannya”. Setelah sudah rasul Allaha berpesan kepada keduanya maka keduanya pun pacu kudanya dipelarikan seperti angin tiadalah berhenti.

Hataya adalah selang dua hari masuk ketiga hari pada waktu Maghrib maka bertemulah A’mara Amayara Dhomaraya dan A’bada Allaha dengan sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Maka sayadana A’laya pun sangatlah suka hatinya keduanya itu bertanya kepada keduanya “Apakah khabar tuan-tuan bawa itu katakanlah kepada hamba supaya hamba ketahui”. Maka sembah A’mara abana Amayara radhoya Allaha a’naha “Ya A’laya, bahawa adalah Allaha Sabahana Wa Taa’laya berfirman kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama menyuruh hantar bantu kepada tuan hamba”. Maka di tanya sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha “Ya A’mara, apakah bunyinya firman Allaha Taa’laya. Cubalah engkau katakan kepada hamba”. Maka sembah A’mara abana Amayara itu “Bahawa adalah firman Allaha Taa’laya itu di bawa Jabarayala A’layaha Al Salama ujarnya Allaha Taa’laya menyuruh hamba memberi tahu kepada tuan hamba bahawa adalah Zabayara itu sudah terdapat kepada raja Barasa Ghowala di penjarakannya di dalam penjara dan diperbuat azab akan dia dan Iblis pun menyuruh isi Makah pergi bunuh akan tuan hamba keluar tiga orang daripada Makah. Di dalam yang tiga orang itu Maqoyala dan Khonatholata itu tuan hamba sudah bunuh dan A’bada Allaha itu sudah membawa iman dan sayadana A’basa menyuruh Majayada sahayanya pergi memberi tahu kepada tuan hamba. Inilah wahyu daripada Allaha Taa’laya datang memberi tahu kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Serta rasul Allaha mendengar hal yang demikian diantarkan hamba kedua ini mari memberi tahu kepada tuan hamba. Serta disuruh pergi bersama-sama dengan tuan hamba kemudian maka di hantarkan Fadhoyala serta dengan seribu hulubalang mengenderai kuda mari bantu tuan hamba”.

Serta sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha mendengar sukalah ia seraya menerima syukur ke hadrat Allaha Taa’laya maka kerana Fadhoyala abana A’basa radhoya Allaha a’naha hendak datang membantu ia. Maka ia pun serta A’mara abana Amayara Dhomaraya dan A’bada Allaha pun duduklah menanti pada tempat itu hingga sampai sehari semalam tiada bergerak daripada tempat itu. Lepas sehari semalam dilihat tiada juga Fadhoyala radhoya Allaha a’naha sampai maka sayadana A’laya dan A’mara abana Amayara dan A’bada Allaha pun berangkat daripada tempat itu pergi singgah pada suatu dusun yang ada banyak buah-buahan dan ada sungai jernih airnya. Telah duduklah sayadana A’laya pada tempat itu sehari semalam itu tiada juga Fadhoyala abana A’basa sampai pada tempat itu. Lalu sayadana A’laya pun serta A’mara abana Amayara dan A’bada Allaha pun berangkat pula daripada dusun itu hingga sampai kepada suatu simpang jalan. Maka bertanya sayadana A’laya kepada A’mara abana Amayara “Ya A’mara, pada simpang jalan yang mana jalan hendak pergi ke negeri Waadala Shokhoraha itu”. Maka sembah A’mara abana Amayara katanya “Pada simpang yang disebelah kanan itu jalan hendak pergi ke negeri Yaman. Daripada Yaman itulah dekat dengan negeri Waadala Shokhoraha. Akan tetapinya sangatlah sukar jalan itu kerana banyak belukar hutan duri payah hendak berjalan, air pun tiada pada jalan itu dan simpang yang disebelah kiri itu sangatlah jauh banyak likunya. Sungguhpun jauh senang berjalan, air pun banyak pada serata-rata jalan itu”.

Setelah itu maka bermesyuaratlah ketiganya pada jalan mana hendak berjalan itu. Telah sudah putus daripada mesyuarat, di dalam pada itu kelihatan daripada jauh lebu duli berbangkit ke udara. Maka ketiganya pun duduklah melihat akan lebu duli itu serta menanti hendak tahu apa akan halnya. Maka sabda sayadana A’laya kepada A’mara abana Amayara dan A’bada Allaha “Tuan-tuan duduklah disini, biar hamba pergi melihat akan hal lebu duli itu” maka sayadana A’laya pun berangkat pergilah menuju labu duli itu. Maka serta sayadana A’laya sampai sedikit jauh lalu sayadana A’laya pun berhentilah melihat akan hal yang datang itu. Kelihatanlah kepada sayadana A’laya seorang laki-laki memakai baju merah dikenakan suatu tajak daripada permata manikam kepada kepalanya dan dikenakan pada tangannya gelang daripada intan manikam dan dikenakan pada pinggangnya kain babitnya daripada sutera dan dikenakan pada bahunya kanan pedang daripada hulu emas bertatahkan intan manikam dan disebelah bahunya kiri diselindangkan pedang dan suatu tombak dikenderai diatas kuda hitam dan banyak hulubalang berjalan di kanan dan dikiri dihadapan dibelakangnya berjalan mengiringnya dan adalah dihadapannya ada seorang sahaya hitam mengenderai kuda dipegang pada tangannya tali kang seekor unta di bawa berjalan. Di atas unta itu dimuatnya suatu penjara sangkar ber ruang daripada emas dan pada leher unta itu digantung daging kambing yang sudah sembelih.

Maka hulubalangnya itu datang berjumpa dengan sayadana A’laya diberi salam maka disahut oleh sayadana A’laya akan salam mereka itu. Lalu masing-masing pun turunlah dari atas kudanya maka disangkakan oleh sayadana A’laya yang datang ini seorang raja besar juga lakunya. Sayadana A’laya pun tiadalah mau berjalan di hadapan raja itu lalu berdiri jauh sedikit daripada mereka itu. Maka setelah itu berdirilah ia hulubalang yang mengenderai kuda hitam pada sama tengah hulubalang-hulubalangnya itu berseru-seru katanya “Takut seteruku kepada kaki kuda ini dan adalah kuda ini dapat melompat keatas kota yang tinggi-tinggi itu dan adalah tombakku ini dapat mengambil nyawa seteruku itu dan adalah pedangku itu gagah mahsyur pada serata alam duniaku ini dan apakala di dengar oleh segala raja-raja akan namaku itu masing-masing bergementar segala anggotanya dan apakala segala raja-raja mendengar aku berangkat segala masing-masing pun lemah segala anggotanya merek itu masing-masing nanti lari masuk ke dalam hutan”. Telah sudah ia berseru-seru itu lalu ia turun dari atas kudanya duduk diatas hamparan. Kemudian dititah disuruh sahayanya pacakkan daging yang dibawa itu maka sahayanya pun dipacakkan dipanggang daging kambing itu di taruh didalam suatu tabak dihantarkan kehadapan hulubalang itu. Sekelian itu semuanya pun sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha melihat lalu baliklah sayadana A’laya mendapat A’mara abana Amayara dan A’bada Allaha. Maka lepas sayadana A’laya dating itu maka hulubalang itu pun dikeluarkan isterinya dari dalam penjara emas itu memakan daging itu dengan sekenyang-kenyang perutnya. Telah sudah isterinya makan di masukkan pula di dalam penjara itu. Maka kemudian hulubalang itu pun minum arak anggur itu serta bercakap-cakap dengan nyaring suaranya maka terdengarlah kepada sayadana A’laya akan suaranya hulubalang itu.

Maka kata A’mara abana Amayara “Wahai hulubalang itu sangatlah kasihnya kepada sahayanya lebih yang dimakannya itu diberi pula makan kepada sahayanya”. Di dalam hal yang demikian maka sayadana Fadhoyala radhoya Allaha a’naha serta dengan seribu hulubalang itu pun sampailah pada tempat itumaka bertemu dengan sayadana A’laya berdakap-dakap dengan sayadana A’laya serta duduk berkata-kata. Maka dilihat oleh hulubalang itu seraya memberi hukum kepada sahayanya “Pergi engkau siasat siapa yang ada berhimpun pada tempat itu”. Maka sahaya hitam itupun memakai senjata lalu pergilah mendapat sayadana A’laya seraya bertanya “Siapa tuan hamba ini, kemana hendak pergi” maka kata A’mara abana Amayara “Hai utusan, pergi kamu katakan kepada penghulumu itu bahawa adalah kami ini bintang di langit dan pelita dayana Al Asalama dan sayadana kami itu iaitu pedang yang amat tajam dan penghulu kepada segala mereka yang beriman dan bangsanya daripada kaum bani A’danana, namanya Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan yang datang ini sahabatnya”. Maka sahaya itu pun balik memberi tahu kepada tuannya katanya “Ya tuanku, adalah kaum itu sahabat Mahamada Rasawala Allaha”. Maka hulubalang itu mendengar terlalu marahnya merah padam mukanya lalu ia memberi hukum kepada pegawainya “Pergi kamu fanakan sahabat-sahabat Mahamada itu”. Maka pegawai itu pun pergilah naik kudanya memacu berdiri di hadapan kaum Asalama. Seraya berseru-seru katanya “Siapakah hendak mati marilah melawan dengan aku”. A’naana abana Sabara radhoya Allaha a’naha lalu dikertakkan kudanya pergi melawan dengan sahaya hitam itu. Ditetakkan sahaya hitam itu ditangkis maka sahaya hitam itu pun dibalas tetaknya, kenalah rusuk A’naana lalu matilah A’naana masuk syurga.

Demi dilihat oleh Nawafala dikertakkan kudanya masuk berhadapan sahaya hitam itu, ditetaknya dengan pedangnya ditangkis oleh sahaya hitam dirapat dekat dipegang tali ikat pinggang Nawafala itu dihela gugurlah Nawafala ke bumi diikat akan Nawafala itu maka dengan sebab kena ikat itu lalu Nawafala pun syahidlah. Maka demi dilihat oleh ayahnya Nawafala itu, naik marahnya dikertakkan kudanya masuk ke medan melawan dengan sahaya hitam itu, dibunuh oleh sahaya hitam itu akan ayahnya Nawafala itu syahidlah ia. Demi dilihat oleh Saa’yada anak Amayara naik marahnya, dikertakkan kudanya masuk kemudian melawan dengan sahaya hitam itu, ditetak oleh sahaya hitam itu kena kepada batang lehernya Saa’yada itu maka Saa’yada pun syahidlah masuk syurga. Dengan hal yang demikian itu sepuluh kaum Asalama mati dibunuh oleh sahaya hitam itu berseru-seru katanya “Siapa lagi hendak melawan dengan aku marilah ke medan ini”. Demi di dengar oleh Naqomana lalu ia pun dikertakkan kudanya masuk pula ke medan melawan dengan sahaya hitam itu. Ditetaknya oleh Naqomana akan kepada sahaya hitam itu belah dua masuk neraka jahanam.

Demi dilihat oleh tuannya hulubalangnya itu sudah mati maka naiklah marahnya, dipakai senjata dipacu kudanya masuk ke medan berdiri ia berbetulan dengan laskar Asalama berseru-seru katanya “Hai A’raba, pada hari ini tiada kamu seorang jua pun nanti terlepas daripada aku. Matilah kamu sekelian aku bunuh menjadi umpan pada engkau ini”. Maka Naqomana pun terkam pergi dekat dengan kudanya hulubalang itu hendak ditetak kepada hulubalang itu maka dipintas oleh hulubalang melompat daripada tempatnya. Sambil ia perlarikan kudanya sambil di tetak kepada Maqomana kena bahu Naqomana lantas mata pedangnya kena kepada A’bada Allaha kepada batang lehernya putus dua mati keduanya. Maka kaum Asalama pun ia merasai takut hendak melawan dengan dia. Maka Fadhoyala radhoya Allaha a’naha pun melihatlah segala kaum Asalama tiada berani hendak berhadap dengan hulubalang itu lalu ia pergi bermesyuarat dengan sayadana A’laya. Katanya “Ya A’laya, jika tuan hamba tiada pergi menahankan amuk hulubalang itu nescaya habislah nanti mati kaum Asalama itu”. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun naik keatas Dawadala dipegang Zawa Al Faqora pada tangan kanannya lalu dikertakkan kudanya masuk kemudian berdiri berhadap dengan kuda hulubalang itu. Maka bertanya hulubalang itu kepada sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha “Hai orang muda, siapa engkau ini tiadakah engkau tahu aku ini pahlawan yang gagah perkasa. Sebab engkau tiada tahu akan aku inilah maka engkau terlanjur datang berhadapku maka patut sangatlah aku ini tuha memaafkan kesalahanmu itu kerana engkau orang muda tiada berakal yang sempurna. Palinglah kudamu balik ketempatmu itu dan janganlah engkau sangkakan aku bagi redha yang kebanyakan itu”.

Demi didengar oleh sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha akan seru hulubalang itu terlalu sangat marahnya seraya berseru-seru ujarnya “Hai seteru Allaha dan rasul, tiadakah engkau ketahui aku ini kaum bani Hashayama, namaku A’laya anak Abaya Tholaba” maka sahut katanya “Hai anak A’raba, janganlah engkau berbanyak kata, katupkan mulutmu” lalu dihunus pedangnya ditetakkan kepada sayadana A’laya ditangkis dengan Zawa Al Faqoranya maka seru pahlawan itu melawan menetak pedang, bertikam tombak daripada pagi-pagi hingga datang tengah hari tiada berlelah-lelahan sungguhpun tiada berlelahan keduanya hulubalang itu tiada larat bergerak daripada tempatnya kerana sangat letihnya. Maka berkata hulubalang itu “Hai A’laya anak Abaya Tholaba, kuda aku sudah tiada larat hendak berjalan, nantilah engkau di sini aku hendak pergi ambil kuda yang lain. Sebelum aku datang janganlah engkau bergerak daripada tempat ini”. Maka sahut sayadana A’laya “Kerjakanlah seperti kehendakmu itu” mak hulubalang itu pun segeralah ia pergi ketempatnya, di naik keatas kuda yang lain dikertakkan masuk ke medan berdiri betul dengan sayadana A’laya seraya berseru-seru katanya “Hai A’laya, pada rasaku engkau ini tiada dikenal akan daku ini. Bahawa adalah aku ini pahlawan alamlah mahsyur namaku pada serata-rata alam ini. Akulah yang bernama perkasa alam dan beberapa kotaraja-raja itu aku fanakan dan beberapa banyak pahlawan yang gagah perkasa aku bunuh. Maka engkau ini apalah jadi kepada aku undurlah kamu daripada hadapanku”.

Maka sabda sayadana A’laya “Hai hulubalang yang gagah perkasa, beri apalah tahu kepada aku namamu supaya matimu dengan tiada bernama” maka sahut katanya “Bahawa adalah namaku Sakhoyara Al Amayara”. Maka kata sayadana A’laya “Benar juga namamu itu. Jika engkau hendak hidup terlebih baik engkau mengucap kalimah Laa Alaha Alaa Allaha, Mahamada Rasawala Allaha. Apakala engkau mengucap kalimah ini nescaya engkau nanti beroleh berlebih-lebih pangkat martabat yang tinggi adanya”. Maka katanya Sakhoyara Al Amayara “Ya A’laya, seperti kamu beberapa banyaklah sudah melihat janganlah engkau menunjuk tipu daya engkau ini kepada aku. Tunjukkanlah kepada orang lain yang lemah semangatnya itu” lalu ia mengunus pedangnya berlari-lari ke sana ke mari menerkam hendak menetak sayadana A’laya maka sayadana A’laya pun naik marahnya lalu melompat sayadana A’laya seperti burung terbang melayang pergi menangkap tali ikat pinggangnya itu, diterajang kudanya terhambalang ke bumi. Ditarik oleh Sakhoyara Al Amayara itu dari atas kudanya di hempaskan kebumi, diikat kaki tangan baik-baik disuruhkan kepada Fadhoyala abana A’basa radhoya Allaha a’naha disuruh jaga baik-baik.

Maka Fadhoyala pun diikat baik-baik akan Sakhoyara Al Amayara itu dibawa taruh di dalam kawal. Demi dilihat oleh isterinya yang duduk dalam sangkar emas itu akan hal suaminya sudah tertangkap maka ia naik marahnya lalu dihunus pedangnya berlari-lari masuk ke dalam kaum Asalama. Ditetak seorang Asalama mati kemudian dibunuh dua orang laki-laki jadi tiga orang seraya berseru-seru katanya “Hai umat Mahamada, sekali-kali tiada daku mau lepas kamu sekelian. Mengapa kamu perbuat azab suamiku itu, jangan sangkakan aku ini perempuan maka akulah pahlawan yang hendak mengambil akan nyawamu sekelian itu dan akulah yang membunuh segala raja-raja dan pahlawan yang bernama-nama itu dan beberapa kota-kota aku fanakan dan akulah yang menjadikan negeri-negeri akan hutan aku menjadikan negeri dengan kuat gagah perkasaku. Barang siapa berani hendak melawan dengan aku, keluarlah mari melawan dengan aku ini”. Maka sabda sayadana A’laya kepada orang hulubalang Asalama bernama Shofawa “Pergilah engkau melawan dengan perempuan itu” maka Shofawa pun dikertakkan kudanya masuk ke medan melawan dengan perempuan itu. Dibunuh oleh perempuan itu mari Shofawa kemudian keluar pula saudara Shofawa itu pun dibunuh mati.

Dilihat oleh sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha akan hal perempuan itu lalu sayadana A’laya pun keluarlah ke medan seraya berkata “Adalah ia ini perempuan tiadalah harus aku tetakkan ia dengan pedang” lalu sayadana A’laya pun dipalu perempuan itu dengan hulu pedangnya kena kepada tubuh perempuan itu lalu rebahlah ke bumi. Lalu sayadana A’laya diletakkan belakangnya ke atas dada perempuan itu ditekan maka perempuan itu pun tiada boleh bergerak beberapa di gagahi hendak bangkit tiadalah terbangkit lalu perempuan itupun merasai sakit seraya berseru-seru katanya “Hai Pahlawan Alam, janganlah tuan hamba membuat akan hamba ini kesakitanlah kerana hamba ini seorang perempuan. Tiadalah harus bagi tuan hamba membuat ke atas hamba ini”. Lalu perempuan itupun mengucap kalimah Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha, Mahamada Rasawala Allaha maka sayadana A’laya pun sangatlah suka cita serta mendengar perempuan itu mengucap kalimah lalu sayadana A’laya pun dilepaskan perempuan itu. Di jawat khadam sayadana A’laya itu seraya berkata “Ya Pahlawan, bahawa adalah hamba ini daripada perempuan yang hormat anak bangsawan kerana sebab nasib celaka maka akan menjadi gerangan yang demikian ke atas hamba. Maka sekarang ini hamba serah diri kepada tuan hamba, tuan hambalah memeliharakan hamba ini. Hamba pintalah kepada tuan hamba melepaskan suami hamba itu”.

Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun disuruh bawa Sakhoyara Al Amayara. Maka datanglah ia maka sabda sayadana A’laya kepadanya “Hai Amayara, telah isterimu itu sudah ia membawa iman kepada agama Asalama. Maka kamu pun baiklah iman kepada agama Asalama. Apakala kamu membawa iman maka bolehlah kamu duduk bersama-sama isteri kamu dengan selamat hidupmu. Jika kamu tiada mau membawa iman bercerailah kamu dengan dia”. Maka sahut Sakhoyara Al Amayara katanya “Ya A’laya, unjukkanlah tanganmu supaya hamba mengucap kalimah maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha di unjukkan tangannya dijawat oleh Sakhoyara Al Amayara itu seraya mengucap kalimah Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ashahada Ana Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Sudah ia mengucap kalimah maka dilepaskan akan dia daripada kawal. Setelah itu sayadana A’laya pun sangatlah suka cita hatinya kerana Sakhoyara Al Amayara dan isterinya sudah membawa iman kepada agama Asalama dan segala kaum Asalama pun suka citalah hatinya mereka itu.

Maka bertanya Sakhoyara Al Amayara kepada sayadana A’laya “Kemanakah hajat tuan hamba hendak pergi” maka sahut sayadana A’laya “Telah hajat hati hamba hendak pergi ke negeri Barasa Ghowala anak Hajaba itu”. Maka katanya “Yaa Abaa Hasana, marilah kita segera berangkat pergi ke negerinya kerana hamba pun sudah menaruh hajat hendak ke negerinya itu. Hambalah akan menjadi bantu tuan hamba”. Maka sabda sayadana A’laya “Apakah mulanya gerangan tuan hamba hendka pergi ke negerinya itu” maka sahut katanya “Ya raja kepada segala kaum Al Masalamayana, Yaa A’laya, bahawa adalah isteri hamba ini sepupu dengan hamba iaitu anak bapa saudara hamba namanya Qonadana. Adalah baginya seorang saudaranya laki-laki maka akan saudaranya itu di tangkap oleh Barasa Ghowala itu dipenjarakan dia. Dari kerana sebab itu maka hajat hamba hendak pergi melawan berperang dengan dia hendak melepaskan ipar hamba itu daripada penjara. Jika hamba tiada pergi melepaskan ipar hamba itu nescaya isteri hamba ini nanti dicerainya akan hamba. Dari kerana sebab itu maka hamba berangkat mari kepada pihak jalan ini lalu berjumpalah dengan tuan hamba lalu hamba pun beroleh nasib yang baik membawa iman kepada agama Asalama”.

Serta sayadana A’laya mendengar hal yang demikian itu terlalu sangat suka cita hatinya seraya mengucap syukur ke hadrat Allaha Taa’laya maka sabda sayadana A’laya “Hai Amayara, jika demikian engkau ini aku menjadikan sahabatku dan aku meletakkan penghulu laskarku yang disebelah kananku itu. Maka sayadana A’laya pun bersabda “Jika demikian marilah kita pergi ke negeri Barasa Ghowala itu melawan berperang dengan dia mudah-mudahan Allaha Taa’laya nanti tolong kepada kita melepaskan iparmu itu daripada penjara malaun itu”. Maka haripun malamlah, masing-masing duduklah pada tempat itu telah pada waktu subuh maka sayadana A’laya pun menjadi imam dan segala kaum Asalama menjadi maamum sembahyang subuh. Telah sudah selesai daripada sembahyang maka berjalan sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha dahulu daripada kaumnya seperti rupa harimau garang dan Fadhoyala radhoya Allaha a’naha serta dengan kaum Asalama berjalan mengiring sayadana A’laya menuju jalan ke negeri Waadala Shokhoraha.


Sumber: Hikayat A'mara Amayara Al Dhomaraya

Friday, August 12, 2011

A'bada Allaha membawa Iman

Al kisah A’bada Allaha membawa iman adanya. Maka berkata Abana A’basa radhoya Allaha a’naha, bahawa adalah pada suatu hari pada tengah malam maka gholi segala isi Makah itu tidur. Maka datanglah Iblis A’layaha Laa’nata itu naik ke atas bukit Abawa Tabayasa berseru-seru dengan nyaring suaranya demikian serunya “Hai segala hulubalang Makah yang gagah berani, dengarlah baik-baik aku hendak berkata bahawa adalah A’laya anak Abaya Tholaba itu dengan seorang dirinya itu sudah berangkat daripada negeri Madinah itu berjalan pergi menuju negeri raja Barasa Ghowala. Inilah masa yang baik bagi kamu sekelian membunuh A’laya itu. Dahulu daripada ini pun sudah kau sekelian berniat hati hendak membunuh A’laya itu sekarang ini terlebih baik berangkat pergi menyempurnakan seperti hajat kamu itu”. Demi isi Makah itu mendengar seru Iblis itu masing-masing pun bangunlah daripada tidurnya keluar daripada rumahnya berlari-lari pergi duduk berhimpun di dalam Harama Kaa’bata Allaha itu. Maka Abawa Safayana pun marilah duduk di dalam Harama itu lalu ia bertanya kepada isi Makah itu “Adakah kamu sekelian ini tahu siapa yang empunya suara itu”. Maka jawab seorang daripada orang yang banyak itu “Ya Abawa Safayana, apa sebab mula gerangan padah menyeru yang demikian itu sebab adalah hendak mencari barang suatu padah sebab itulah diseru dengan suara yang demikian rupa”.

Maka kata Abawa Safayana “Cubalah engkau katakan apa ertinya bunyi suara yang berbunyi itu beri tahu kepada aku”. Maka kata laki-laki itu “Bahawa adalah suara itu suara tuhan kita Habala itu. Jika hendak jadi barang suatu-suatu apa-apa diatas kita demikianlah diserukan member ingat akan kita. Bahawa adalah A’laya anak Abaya Tholaba itu beberapa banyak daripada kaum keluarga kita ini dibunuhnya dari kerana sebab itulah tuhan kita memberi tahu kepada kita inilah waktu yang baik yang boleh membuat A’laya itu. Membalas akan lara orang kaum keluarga kita itu adanya sekarang ini. Jika dua tiga orang pergi menanti mengadangkan jalan yang A’laya berjalan itu dapatlah dibunuh akan A’laya itu. Apakala dikerjakan yang demikian di atas A’laya itu tuhan kita nanti menaruh kasih sayang kepada kita”. Maka di dalam antara orang banyak-banyak itu adalah seorang laki-laki bernama A’bada Allaha “Akulah hendak pergi membunuh A’laya itu”. Kemudian bangkit pula seorang laki-laki bernama Haqowayala “Aku pun hendak pergi” kemudian bangkit pula seorang laki-laki bernama Khonatholata abana Abawa Safayana “Akupun hendak pergi membunuh A’laya itu”.

Maka setelah sudahlah tiga orang itu mengaku hendak pergi mengadang sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha maka kata Abawa Safayana “Wahai di dalam tanah A’raba ini tiadalah siapa-siapa yang aku lihat dapat menyamai dengan tiga orang ini. Maka adalah tiga orang ini orang yang bernama, jika pergi nescaya nanti sempurna pekerjaannya itu. Sebelum disempurnakannya tiadalah ia balik melainkan diperbuat dengan sungguh hatinya”. Setelah itu maka Abawa Safayana diberi tiga orang itu tiga ekor kuda Iraq yang pantas berjalan seraya katanya “Jika kamu pergi dengan segeranya nescaya kamu berjumpa dengan A’laya itu dijalan. Apakala kamu bertemu dengan dia janganlah menaruh kasihan lagi bunuh akan dia. Apakala mati A’laya itu baharulah kita boleh duduk senang dan dengan kaum keluarga kita tiadalah nanti duduk berkelahi berbantah-bantahan dengan kaum Asalama itu dan lagi pun tuhan kita berhala Habala itu nanti menaruh kasih sayang kepadamu”.

Setelah itu maka tiga orang hulubalang itu pun mengenderai kuda masing-masing berlari-lari berdahulu-dahuluan berlumba-lumba kasad hendak pergi dengan segeranya mendapat sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Bahawa adalah dipelarikan kudanya itu seperti burung terbang pantasnya. Serta sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha mendengar kaum kafir itu bermuafakat hendak pergi bunuh sayadana A’laya seraya berkata di dalam hatinya “Wahai adalah kaum kafir ini sudah bermuafakat hendak bunuh anak saudaraku A’laya itu. Barangkali A’laya itu duduk dengan alpanya terlebih baik aku memberi tahu kepadanya supaya diingatkan dirinya”. Setelah sudah ia berkata-kata di dalam hatinya lalu ia memanggil seorang khadamnya yang bernama Majayada.

Telah datanglah Majayada itu katanya “Hai Majayada, bahawa adalah aku ini hendak suruh kamu pergi di atas suatu pekerjaan yang amat besar. Apakala kamu kerjakan maka aku merdekakan engkau dan aku nanti nikahkan perempuan daripada bangsa Qomaraha dan lagi aku nanti beri padamu lima puluh dinar emas akan penatmu itu”. Maka sembah Majayada “Ya sayadana, hambalah redha hendak mengunjung sabda tuan hamba itu katakanlah kepada hamba supaya hamba kerjakan dia dengan segeranya”. Maka sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha pun sangat sukacita hatinya seraya berkata “Hai Majayada, bahawa adalah tiga orang daripada kaum A’raba yang iblis itu sudah keluar dari dalam Makah, kasad mereka itu hendak pergi mencari A’laya anak Abaya Tholaba itu hendak dibunuh akan dia. Maka A’laya itu pun sudahlah keluar dari dalam Madinah itu dengan seorang dirinya. Engkau ini yang aku harap percaya sebab inilah aku memberi tahu akan rahsia ini. Sekarang engkau kenderai keatas kuda aku itu pergi, jangan diberi tahu kepada siapa-siapa pun. Cari A’laya itu khabarkan hal itu kepadanya supaya ia ingat akan dirinya dan katakan salamku kepadanya”. Maka Majayada pun tunduk menyembah dijawat tangan sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha.

Setelah itu Majayada pun berkenderalah diatas kuda itu dipacunya keluar dari dalam negeri Makah itu lari seperti burung terbang adanya. Bahawa adalah kira-kira kuda itu lari seperti burung terbang tiada tahu kemana perginya di bawa akan Majayada pada jalan yang sesat masuk ke dalam hutan rimba. Telah bertemulah dengan binatang buas-buas lalu Majayada pun palingkan kudanya daripada dalam hutan itu lalu berhentilah pada suatu tempat. Lepas seketika maka Majayada pun merasai tubuhnya hemat hendak berjalan daripada tempat itu maka hendaklah di naik keatas kudanyaitu. Maka kudanya tiada mau berjalan beberapa dikertak tiada juga mau berjalan maka Majayada berfikir di dalam hatinya “Wahai kuda ini merasai penat berjalan sebab inilah ia tiada mau berjalan. Jika demikian baiklah aku berhenti dahulu pada tempat ini lepas seketika baiklah aku berjalan”. Lalu Majayada pun rebah tidurlah, diikat kang kudanya pada kakinya lalu ia pun tidurlah, hendak tidur tiadalah boleh tidur kerana segala anggotanya itu sakit dan lagi pun ia duduk mengikut akan pesanan sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha tiada ia lupa di dalam hatinya sambil ia duduk bersyair-syair akan menyukakan hatinya.

Adalah mengena syairnya itu bahawa adalah "Aku ini datang hendak mencari sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha mengapalah aku ini duduk pada tempat ini. Jika aku berlambatan di sini nescaya sayadana A’laya itu nanti tiada aku berjumpa dan jika aku berjumpa jika tiga orang Araba syaitan itu berjumpa dengan sayadana A’laya nescaya nanti dibunuhnya akan sayadana A’laya itu. Dahulu daripada itu aku berniat hendak juga pergi mencari sayadana A’laya itu badanku celaka ini pula merasai sakit. Dahulu daripada aku hendak memberi tahu pesanan sayadana A’basa itu kepada sayadana A’laya. Jika tiga orang bertemu dengan sayadana A’laya nescaya nanti mereka itu bunuh akan dia. Sudah bertemukah atau tiadakah bertemu pun tiadalah aku ketahui akan halnya. Jika aku berlambatan di sini jika jadi aku tiada mengunjung akan pesanan tuanku itu”. Di dalam ia duduk berkata-kata syairnya dengan seorang dirinya maka dengan takdir Allaha Taa’laya, sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun sampailah kepada tempat Majayada duduk itu lalu sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun mendengarlah suara orang bersyair. Berhentilah sayadana A’laya jauh sedikit kasad hendak mendengar akan syair itu lalu sayadana A’laya pun berselindung dirinya di balik hutan.

Telah sudah di dengarnya baik-baik dikenallah akan suara itu suara Majayada lalu sayadana A’laya pun masuklah rapat dekat dengan Majayada itu seraya berseru-seru katanya sayadana A’laya “Hai Majayada, dengan ketolongan Allaha Sabahana Wa Taa’laya janganlah engkau menaruh takut kepada siapa-siapa. Bahawa adalah aku ini A’laya anak Abaya Tholaba. Barang siapa melawan dengan daku maka aku nanti pecahkan kepalanya beri keluar otaknya. Maka adalah aku ini tiada engkarkan seperti sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama melainkan aku berjalan di atas jalan yang sebenarnya itu. Jika aku hendak sesat berjalan pun pada malam hari kerana aku tiada berapa tahu berjalan pada malam hari”. Demi didengar oleh Majayada akan seru sayadana A’laya itu tiadalah dikenalnya juga seraya berkata “Siapa pada malam hari ini datang menyampuk akan daku ini laki-laki yang mana begitu berani datang dekat dengan aku ini?”. Lalu iapun dihunus pedangnya lalu ia bangkit daripada tempatnya tidur itu katanya “Hai laki-laki, siapa kau katakan kepada aku siapa engkau itu supaya aku hendak tahu akan dikau ini”. Maka sabda sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha “Hai Majayada, bukankah engkau bersyair itu engkau sebutkan di dalam syairmu mencari laki-laki yang disuruh cari itu. Akulah akan laki-laki itu dan akulah harimau bagi Abaya Tholaba itu dan akulah A’laya anak Abaya Tholaba dan akulah menantu sayadana rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama”.

Maka baharulah Majayada dikenalkan akan sayadana A’laya itu lalu iapun tunduk menyembah pada kaki sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha seraya berkata “Ya tuan batu jemala hamba, bahawa adalah hamba ini khadam bagi bapa saudara tuan hamba sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha. Bahawa adalah baginda itu menyuruh hamba mari mencari tuan hamba disuruh persembahkan suatu rahsia kepada tuan hamba sebab inilah maka hamba datang mencari tuan hamba. Bahawa adalah rahsia itu tiga orang daripada isi Makah daripada bangsa A’raba iblis itu seorang bernama A’bada Allaha, Maqoyala dan Khonatholata. Bahawa adalah tiga orang itu sudah berangkat keluar dari dalam Makah berjalan pergi mencari tuan hamba hendak bunuh tuan hamba. Maka maulah tuan hamba duduk mengingat-ingat akan diri supaya jangan terdapat kepada tangan mereka itu dan ayahanda itu pun kirim salamnya kepada tuan hamba” dan segala hal ehwal isi Makah itupun semuanya dimaklumkan kepada sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha.

Serta sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha dengar seraya berkata “Hai Majayada, pertetapkan hatimu jangan kamu bergerak daripada tempat ini duduklah kamu bersama-samaku disini melihat akan kuasa Allaha itu. Bahawa adalah pada fikiranku ketiga mereka itu nanti berjalan pada jalan ini tiada ada jalan yang lain melainkan daripada jalan inilah nanti mereka itu berjalan”. Di dalam sayadana A’laya duduk berkata-kata itu maka terdengarlah riuh rendah bunyi kaki kuda berjalan maka sabda sayadana A’laya “Hai Majayada, telah sudah aku mendengar suara orang ketiga itu ada berjalan mari pada tempat ini”. Maka sayadana A’laya dan Majayada pun berselindunglah pada suatu pokok kayu. Lepas seketika maka ketiga orang itupun marilah hampir tempat sayadana A’laya berselindung itu. Tiada ditahu akan sayadana A’laya ada pada tempat itu kerana sebab malam hari lalu mereka itu berkata-kata sama sendirinya. Kata A’bada Allaha kepada dua orang itu “Hai saudaraku, pada fikiranku bahawa adalah A’laya itu tak dapat tiada ia ada dibalik pohon kayu besar itu kerana aku medapat baunya”. Maka kata Maqoyala “Jika A’laya itu tiada di balik pohon itu bahawa aku nanti penggalkan lehermu dengan pedangku ini”. Maka A’bada Allaha pun merasai takut lalu katanya “Ya sahabatku, janganlah kita pergi kepada tempat itu kerana kita datang daripada jauh dengan penat lelah segala anggota kita pun merasai lumpuh. Baiklah kita berhenti dahulu kita pesihatkan tubuh badan kita”. Telah sudah maka ketiga pun pergilah berhenti di bawah sepohon kayu jauh sedikit daripada pohon kayu yang sayadana A’laya berselindung itu. Apakala sudah kita sihat kita makan makanan apakala pagi-pagi hari kita bangkit pergi mencari A’laya itu. Jika ia pergi dahulu daripada kita, kita kejarkan dia. Apakala kita dahulu daripadanya kita nanti akan dia”. Setelah itu maka ketiganya pun berhentilah maka makan makanan.

Pada waktu itu maka kata sayadana A’laya kepada Majayada “Hai Majayada, tiada aku lihat kemana pergi ketiga orang itu. Barangkali mereka itu pergi singgah dibawah pohon kayu dekat dengan bukit itu. Marilah kita pergi lihat”. Maka sayadana A’laya pun dengan Majayada pergi dekat dengan mereka itu sebalik hutan. Maka sabda sayadana A’laya “Hai Majayada, engkau duduk disini engkau lihat kuasa Allaha Taa’laya hendak memalukan keatas mereka itu yang seteru kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama itu” lalu sayadana A’laya radhoya Allaha dibukakan serbannya dan bajunya diberi pada Majayada maka dipegang Zawa Al Faqora pada tangannya lalu ia naik keatas bukit. Dipandang kepada tiga orang itu tengah duduk makan makanan maka A’bada Allaha itu tengah ia duduk suap nasinya maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun diambil suatu batu dilontarkan diantara A’bada Allaha dengan dua orang sahabatnya. Maka batu itupun gugurlah kehadapan A’bada Allaha. Serta gugur batu itu maka A’bada Allaha pun terkejut, nasi yang ditangannya itu pun gugurlah daripada tangannya dan iapun rebahlah terlentang di bumi. Maka yang lagi dua orang itu pun terkejutlah lalu rebah diatas bumi mengelupur di atas bumi seorang dengan seorangnya tiada boleh berkata-kata. Lepas seketika kata A’bada Allaha “Ya sahabatku, pada fikiranku pada tempat ini banyak binatang yang buas-buas dan banyak hantu-hantu dan jin duduk mengusik kita ini. Marilah kita pergi lihat pada tempat hantu syaitan itu”. Lalu ketiganya pun berjalanlah daripada tempat itu hendak naik keatas bukit itu.

Maka sayadana A’laya pun diguling batu dari atas bukit turun kebawah sambil ia duduk melompat-lompat di atas bukit itu. Demi dilihat oleh ketiga mereka itu seraya berkata “Wahai di atas bukit itu ada banyak syaitan yang jahat itu duduk bertari-tari maka akan syaitan inilah membuat jahanam makanan kita sampai kita tiada boleh makan makanan”. Maka kata A’bada Allaha “Ya sahabatku, lihatlah oleh kamu akan tamasya aku maka aku hendak pergi buat akan syaitan itu” lalu A’bada Allaha itu pun naiklah meragang keatas bukit itu. Dilihat oleh sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha akan A’bada Allaha itu meragang bukit maka sayadana A’laya perbuat pura-pura dirinya seperti orang penyakit lalu berlari-lari daripada kemuncak bukit itu merebah akan dirinya daripada mata A’bada Allaha. Serta A’bada Allaha melihat sayadana A’laya sudah rebah daripada matanya lalu iapun turun balik mendapat yang dua orang sahabatnya seraya berkata “Yaa Akhoya, maka akan syaitan itu sudahlah lari daripada aku tiada ia lagi diatas bukit itu. Marilah kita pergi mencari anak Abaya Tholaba itu kita bunuh akan dia kita mari pun mencari dia bukan kita mari hendak membunuh hantu syaitan itu”. Maka kata Maqoyala “Sebelum aku bunuh akan hantu itu tiadalah aku mau undur daripada sini kerana hantu itu merosakkan makananku” lalu ia hunuskan pedangnya melompat naik ke atas bukit mencari hantu itu.

Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun dilihat akan Maqoyala ada naik keatas bukit itu lalu baginda pun berdirilah pula pada tempat diatas kemuncak bukit itu sambil melompat-lompat melontarkan dengan batu. Demi dilihat oleh Maqoyala katanya “Hai syaitan yang amat jahat, engkaulah yang membuat binasa akan makanan kami itu engkaulah yang melontarkan kami dengan batu. Sekali ini tiada aku mau lepaskan kamu daripada tanganku”. Maka sayadana A’laya pun melompat-lompat kesana dan kemari seperti burung terbang melayang jatuh ke atas Maqoyala itu dipegang tali ikat pinggang diangkat ke atas kepalanya di keliling-keliling lalu dihempas ke bumi di atas batu, remuk redam segala tulangnya mampuslah Maqoyala itu. Maka akan khabarnya tiada tahu kepada A’bada Allaha dan sahabatnya Khonatholata. Maka kata Khonatholata kepada A’bada Allaha “Mengapa Maqoyala itu tiada mari. Lama sudah ia duduk berkelahi dengan hantu itukah atau hantu itu bunuh akan diakah. Maka baiklah engkau pergi melihat akan dia, apakala engkau berjumpa dengan hantu itu engkau bunuh akan dia keratkan kepalanya bawa kepada aku. Jika engkau tiada keratkan kepalanya hantu itu, demi tuhan Habala dan Lata Wa A’za itu akulah memenggalkan kepalamu dengan pedangku ini”. Maka A’bada Allaha segeralah naik keatas bukit itu lepas itu maka yakinlah ia ada hantu itu diatas bukit itu.

Demi sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha melihat A’bada Allaha itu datang makin ia bertari-tari melompat-lompat di atas bukit itu serta sampai dekat dengan A’bada Allaha. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun melompat menangkap tali ikat pinggang A’bada Allaha itu dihela-hela dikunjung-kunjung. Maka A’bada Allaha pun dikenalnya akan sayadana A’laya seraya berkata “Demi tuhan Kaa’bah, bahawa adalah engkau ini bukannya hantu syaitan. Adalah engkau penghulu mahkota segala pahlawan dan raja kepada segala laki-laki dan raja-raja di dalam alam ini dan engkau anak cucu Hashayama dan engkaulah daripada orang yang mulia dan engkaulah harimau bagi kaum Hashayama itu dan engkaulah yang bernama A’laya anak Abaya Tholaba. Demi rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama, jangan engkau bunuh akan daku ini. Lepaskan daku telah redhalah aku membawa iman kepada agama Asalama” lalu A’bada Allaha pun mengucap kalimah Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ashahada Ana Mahamada A’badaha Wa Rasawalaha. Setelah sudah ia mengucap kalimah shahadat maka sayadana A’laya lepaskan dia lalu ia pun menjawat khadam sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha minta izin hendak turun daripada atas bukit itu.

Maka diberi izin lalu turunlah pergi mendapat akan Khonatholata seraya berkata “Ya Khonatholata telah aku sudah pergi mendapat syaitan itu. Aku berkata-kata dengan dia bahawa adalah kaum keluarga syaitan itu berkaum dengan kaum keluarga kita. Maka dahulu daripada ini aku kenal akan syaitan dan iapun kenal akan daku ini sebab inilah ia lepas akan daku tiada dibunuhnya akan daku dan aku pun tiadalah hati hendak melawan dengan dia dan apa sudah jadi diatas sahabat Maqoyala itu pun tiada aku ketahui. Ya Khonatholata, engkau sekarang ini pergilah melihat akan syaitan itu dan bunuhlah akan dia kemudian carilah akan sahabat kita Maqoyala itu bawa kemari dan jika engkau tiada kuasa hendak bunuh akan syaitan itu, buatlah sahabat dengan dia supaya ia boleh tolong kita membunuh A’laya itu”. Maka Khonatholata pun sukalah lalu ia naik ke atas bukit itu maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun berdiri-diri tiada bergerak daripada tempat itu. Serta Khonatholata melihat sayadana A’laya berdiri maka Khonatholata pun berdiri daripada jauh seraya berkata “Hai syaitan, undurlah kamu daripada tempat ini. Nyahlah kamu dari sini jika engkau tiada mau undur tolonglah kamu akan kami ini pergi bersama-sama kami membunuh A’laya anak Abaya Tholaba itu. Jika engkau redha katakanlah kepada aku kerana A’laya itu banyaklah dosanya ia membuat segala kaum keluarga kami dan penghulu kami dan dirampasnya segala hak harta kami dan pada tiap-tiap hari duduk membuat seteru dengan kami. Maka aku pintalah banyak-banyak kepadamu akan menolong akan kami”. Maka sayadana A’laya pun bertempiklah seperti guruh membelah bumi maka Khonatholata pun rebah pengsan di bumi maka berlari-lari sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha naik ke atas dadanya dicekik lehernya itu baik-baik serya berkata “Hai seteru Allaha dan rasul, perkataan apa engkau berkata itu. Sangatlah marahnya seperti api terbakar di dalam dadanya”.

Lepas seketika maka Khonatholata pun siumanlah daripada pengsannya seraya berkata dikenal akan A’laya itu “Ya A’laya, janganlah tuan hamba cekik akan leherku kerana aku hendak berkata barang sepatah dua dengan tuan hamba. Maka sabda sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha “Hai seteru Allaha dan rasul Allaha, apalah kehendakmu katakanlah kepada aku”. Maka katanya “Pada tempat ini tiada aku mau hendak bunuh akan dikau. Aku hendak tangkap engkau ini bawa pergi kehadapan tuhan kami berhala yang bernama Habala dan Lata Wa A’za. Dihadapannya itulah aku hendak bunuh akan dikau”. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun lepas akan dia seraya berkata “Hai Khonatholata, sekarang ini sudahlah aku lepaskan dikau, buatlah seperti kehendak hatimu kepada aku”. Maka Khonatholata pun melompat-lompat kasad hendak menangkap akan sayadana A’laya maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun melompat dengan sekali lompat dipegang kaki Khonatholata itu disentak lalu Khonatholata pun rebah ke bumi, di heret oleh sayadana A’laya akan Khonatholata dihempaskan keatas batu, remuk redamlah hancur luluh segala tulangnya lalu iapun matilah masuk neraka jahanam.

Setelah itu maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun turunlah dari atas bukit itu mendapat Majayada maka Majayada pun beribu-ribu mengucap syukur ke hadrat Allaha Taa’laya sambil memandang kepada muka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Maka sabda sayadana A’laya kepada Majayada “Ya Majayada, engkau segeralah balik pergi ke Makah mendapat sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha engkau persampaikan salamku kepadanya. Barang yang telah jadi disini semuanya pun engkau maklumkan kepadanya”. Maka sembah A’bada Allaha “Ya A’laya, telah hamba ini sudahlah membawa iman kepada agama Asalama, beri apalah izin kepada hamba maka hamba hendak balik ke Makah maka hamba tiadalah mau zahirkan iman kepada kaum kafir jika hamba zahirkan nescaya nanti mereka itu seksakan hamba dan anak isteri hamba. Maka hajat hamba itu hendak pindah pergi ke Madinah mengunjung rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Sebelum hamba berangkat tiadalah hamba zahirkan iman hamba ini”. Maka sabda sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha “Hai A’bada Allaha, kerjakanlah seperti kehendak hatimu. Baliklah kamu pergi ke Makah dengan segeranya pergi bersama-sama Majayada ini”. Maka A’bada Allaha dan Majayada pun menjawat khadam sayadana A’laya lalu berjalanlah balik menuju ke negeri Makah. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun duduklah pada tempat itu sehari semalam. Lepas daripada itu maka sayadana A’laya pun berjalanlah daripada tempat itu menuju jalan ke negeri Waadala Shokhoraha mencari Zabayara bana A’wama radhoya Allaha a’naha adanya.
Sumber: Hikayat A'mara Amayara Dhomaraya