Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, October 28, 2014

Matematik Kaabah

Kaabah berbentuk segi 4 dan mempunyai 3 tiang di dalamnya.

بسم الله الرحمن الرحيم
Kalimat Basama Allaha memilik 3 Alif sebagaimana 3 tiang yang terdapat di dalam Kaabah. 3 tiang itu melambangkan 3 martabat ketuhanan iaitu Ahadiah, Wahada, Wahadaniah.

Kalimat ini di hitung mengikut jadual geometri:
Basama (2+60+40) = 102 Allaha (1+30+30+5) = 66
Al Rohamana (1+30+200+8+40+50) = 329 Al Rohayama (1+30+200+8+10+40) = 289
102 + 66 + 329 + 289 = 786
Jika di campur menjadi nombor tunggal 7+8+6 = 21 (2+1) = 3

Kalimat tauhid dan rasul adalah tertulis pada mangga Kaabah.
لا اله الا الله
Kalimat tauhid jika di hitung mengikut jadual geometri:
Laa (30+1) Alaha (1+30+5) Alaa (1+30+1) Allaha (1+30+30+5) =165
Jika di campur menjadi nombor tunggal 1+6+5 = 12 (1+2) = 3

Nama Allaha dalam nombor tunggal (1+30+30+5) = 66 (6+6) = 12 (1+2) = 3
Nama Hawa dalam nombor tunggal (5+6) = 11 (1+1) = 2

محمد رسول الله
Kalimat rasul jika di hitung mengikut jadual geometri:
Mahamada (40+8+40+4) Rosawala (200+60+6+30) Allaha (1+30+30+5) = 454
Jika di campur menjadi nombor tunggal 4+5+4 =13 (1+3) = 4

Mengapa kaabah berbentuk 4 segi? Semesta alam di bina dari nur Mahamada manakala alam kekuasaan tuhan atau alam tinggi terdiri dari 4 alam iaitu alam Malakawata, Jabarowata, Lahawata dan Shahawata.

Nama Mahamada dalam nombor tunggal (40+8+40+4) = 92 (9+2) = 11 (1+1) = 2
Nama Ahamada dalam nombor tunggal (1+8+40+4) = 53 (5+3) = 8

Nombor tunggal bagi kalimat tauhid dan rasul 3+4 = 7

Surat Al Fatahah sebanyak 7 ayat
الله محمد
Nombor tunggal bagi Allaha Mahamada (3+2) = 5

Rukun agama ialah 5 dan solat yang di perintahkan sebanyak 5 kali sehari.

Makam Ibrahim terletak di luar Kaabah.
Nabi Ibrahim merupakan nabi yang ke-7 di utus ke dunia.
Adam, Shayatsa, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim
Semasa mikraj nabi kita berjumpa dengan nabi Ibrahim di langit yang ke 7
Kita di perintahkan untuk tawaf sebanyak 7 kali menyamai i petala langit
ابراهيم
Nama Ibrahim dalam nombor tunggal (1+2+200+1+5+10+40) = 259 (2+5+9) = 16 (1+6) = 7