Ba Sama Al Laha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Monday, November 29, 2010

Asal Kejadian

Ba Sama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Sabahana Allaha Wa Al Hamada Lalaha Wa Laa Alaha Alaa Allaha Wa Allaha Akabara Wa Laa Hawala Wa Laa Qowata Alaa Ba Allaha Al A’laya Al A’zhoyama Al Qoshoyara.


Maka tersebutlah cerita daripada setengah pendita yang arif budiman pada ahli Al ilmu Maulana Shayahona Saidi Al Dayana Abana A’raba Qodasa Allaha Rawaha Al Azayaza akan menceritakan daripada asal bangsa Jana dan segala dewa-dewa maka sekarang ini hamba mengaturkan di dalam hikayat seperti zahir ia kepada segala yang budiman dan segala raja-raja yang berbangsa dewa-dewa dari kerana yang dahulu di jadikan Allaha Sabahana Wa Ta A’laya di dalam dunia ini itulah bangsa jin dan dewa-dewa yang turun temurun menjadi raja kebetaraan dan menteri yang kenamaan pada antara segala manusia yang dibawah angin sampai pada sekarang.

Maka adapun daripada awal mulanya di jadikan Allaha Sabahana Wa Ta A’laya baka Jana bernama Jana Manajana seorang dirinya terdahulu ia daripada Nabi Allaha Adama Alayaha Al Salama dari dalam dunia ini seribu tahun lamanya dijadikan Allaha Sabahana Wa Ta A’laya Jana Manajana itu daripada hujung api yang tiada berasap seperti firman Allaha Sabahana Wa Ta A’laya dalam Quran Wa Kholaqo Al Jaana Mana Maaraja Mana Naara ertinya di jadikan Allaha Ta A’laya Jana daripada hujung api yang tiada berasap.

Maka Allaha Sabahana Wa Ta A’laya menjadikan nabi Allaha Adama itu daripada anasir yang empat iaitu api dan angin dan air dan tanah sebab itulah maka segala manusia itu masing-masing dengan tabiatnya dan peelnya dan lakunya dan untungnya baik dan jahat dan adalah yang taat dan yang maksiat dan yang lain-lain lagi daripada itu masing-masing menyatakan tabiatnya daripada anasir yang empat itu menjadi berbagai-bagai perangainya dan kelakuannnya segala manusia.

Maka bahawasanya apabila Allaha Sabahana Wa Ta A’laya menjadikan tubuh manusia yang kasar dan tebal itu dinagarahkan Allaha Ta A’laya tuhan bernama Rahamana Al Rahayama dan ruh yang halus lagi suci daripada segala yang suci itu daripada nur cahaya amat cemerlang gilang-gemilang yang tiada di samakan cahayanya dengan cahaya matahari dan bulan dan bintang dan api dan segala permata seperti firman Allaha Ta A’laya di dalam Quran Anaya Kholaqo Basyaraa Fanaa Basawayataha Wa Nafakhota Fayaha Mana Rawahaha Wa Jaalala Kama Al Samaa’ Wa Al Abashora ertinya bahawasanya aku menjadikan segala manusia itu maka apabila ia sempurnalah maka kutiupkan nyawaku dan jadilah mereka mendengar dan melihat.

Maka persetua pada suatu hari tuan Sheikh Abu Said Al Harari Radhoya Allaha Anaha dalam duduk diadap oleh segala muridnya yang beratus-ratus itu tiba-tiba datang seorang laki-laki. Maka sembahnya laki-laki itu “ Ya tuanku guru kalam ampun dan rahayama tuan hamba maka hambamu hendak menanya duli paduka tuanku yang mengalam lagi hakim adapun ruh makhluk itu tiada makhluk? “

Maka ia pun menjawab bahawasanya sebenar-benarnya ruh dijadikan Allaha Ta A’laya di bawah Amar Kana (Jadi) maka apabila tiada dijadikan Allaha Ta A’laya maka betapa mengikrarkan mengaku tuhan pada tatkala firman Allaha Ta A’laya Alasata Ba Raba Kama Qoalawa Balaya bermula adapun adalah ruh itu qiam dengan badan dan serta ialah masatahayaka nama hayat dan dengan dia juga tetapi akal dan sertanya ia berdiri mengambil hajat Allaha dan jikalau kiranya tiada akal kepada segala manusia itu maka tinggal sia-sialah ruh itu. Maka tiada ilmu yang memilih daripada segala yang memilih daripada segala yang baik dan jahat dan membezakan antara halal dan haram dan tiada lagi jadi mendapat ilmu ruhnya suatu dan jikalau tiada berilmu juga ada akal perinya nescaya akal itulah mencari ilmu dan juga adalah ilmunya sekalipun jikalau tiada ada akalnya nescaya baik-baiklah pekerjaannya yang tiada layak daripada hukum Allaha Ta A’laya dan perintah Rasul Allaha Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama.

Maka barangsiapa adalah baginya ilmu dan hilanglah daripadanya jahil dan barangsiapa adalah baginya akal nescaya hilanglah daripada gilanya dan bebal itu pada segala manusia mengerjakan yang di haramkan Allaha Ta A’laya dengan rasulnya dan di tinggalkan segala diwajibkan Allaha Sabahana Wa Ta A’laya daripadanya. Maka ilmu yang diketahuinya dan ajar oleh gurunya sia-sia jualah kerana gurunya disuruhkannya mengerjakan segala yang fardhu seperti sembahyang lima waktu dan puasa pada bulan ramadhan dan mengeluarkan zakat dan naik haji ke rumah Allaha dan barang bahagian dan bahawasanya segala diharamkan Allaha dan rasulnya nescaya wajiblah gurunya mengajar dia maka tiadalah segala-gala peel padanya kerana tiadalah baginya akal yang khas.

Maka sebab itulah kata segala ulama-ulama bahawasanya akal itu permulaan iman dan pertengahan iman dan kesudahan iman kerana barangsiapa yang ada baginya akal yang khas nescaya adalah padanya iman dan jika adalah iman sentiasalah ia menjunjung titah Raba Al A’lamayana daripada segala amar dan tahayanya dan keluar padanya kafir dan maksiat kerana bersalahan segala ilmu-ilmu daripada ruh itu dan kata jumhur Matakalamayana pandai ahli Al Usul bahawasanya ruh itu jazam lathoyafa yang mesra di dalam badan seperti mesra air dalam pohon kayu yang hijau dan kata Ahli Al Hakikat bahawasanya ruh itu seperti jauhari yang terlebih cahayanya dengan dialah melihat segala yang ghaib-ghaib dan beroleh kashaf Ahli Al Hakikat dan jika terhijablah ruh itu daripada memeliharakan segala rahsianya maka berbuat jahatlah segala anggota dengan tiada berdaya daripada hukum Allaha Ta A’laya perangai mengikut hawa nafsunya kerana itulah jadi ruh itu tajali dan ghaib dan antara sukacita dan dukacita. Maka barangsiapa mengenal dirinya maka adalah ia mengenal ruh dan barangsiapa mengenal ruh makasanya mengenal tuhannya seperti sabda nabi Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama Mana A’rafa Nafasaha Faqoda A’rafa Rabaha ertinya barangsiapa mengenal dirinya bahawasanya mengenal tuhannya kerana diri itu baginya dua perkara. Satu diri zahir dan kasar dan kedua diri batin dan halus.

Adapun diri zahir itulah menjadi anasir yang empat perkara seperti yang telah tersebut dahulu itu dan nafsunya empat perkara juga. Pertama-tama nafsu Amarah namanya peelnya empat perkara satu munafik, kedua fasik, ketiga mengadu-ngadu dan mengumpat-ngumpat dan keempat menganiaya orang iaitu perangai syaitan.

Kedua nafsu Sawaya namanya peelnya empat perkara. Satu makan, kedua minum, ketiga tidur, keempat wati iaitu perangai binatang dan ketiga nafsu Lawamah namanya peelnya tujuh perkara. Satu makan yang halal dan memakai yang halal, kedua mencari ilmu, ketiga perkataan yang benar, keempat merendahkan diri kepada Allaha dan pada segala sama manusia, keenam kebaktian, ketujuh mendirikan rukun Asalama dan keempat nafsu Mathomayanata namanya peelnya dua perkara satu mengenal diri kedua mengenal tuhannya bermula jazam lathoyafa itu yang aniaya yang halus adalah bicaranya pada kitab yang bashar dan yang lanjut-lanjut maka dalam hikayat Al Kitab ini hanyalah sedikit jualah Wa Allaha Aa’lama Al Qoshosho.

Maka ceritera akan oleh orang yang empunya ceritara ini maka nagarahkan Allaha Ta A’laya kepada Jana Manajana itu sifat Qohar yang melakukan pekerjaan kebetaraan dan kekuasaan dititahkan Allaha Ta A’laya mengelilingi dunia di bukit Kaf. Hataya maka lamanya dengan iradat Allaha maka datanglah rindu hatinya Jana Manajana itu tiada lagi menderita sebab ia seorang dirinya tiada berteman. Maka dengan takdir Allaha Ta A’laya melimpahkan kuasa kebesarannya kepada Jaana Manajaana maka ia pun berputeralah tiga orang laki-laki.

Pertama Sheikh Tangkala namanya, kedua Sheikh Wayanaya namanya, ketiga Sheikh Jaharanang namanya. Adapun Sheikh Wayanaya itulah menjadi keturunan bangsa segala dewa-dewa dan mambang daripada segala anak cucunya. Maka adapun Sheikh Jaharanang itulah menjadi dia bangsa keturunan cendera dan pari sampai kepada segala anak cucunya.

Arakian maka Sheikh Tangkala itulah naik kerajaan ganti paduka ayahanda baginda dengan sifat qoharnya dan mengerjakan titah Allaha tuhan Malaka Al Kudus. Maka ramailah alam dunia ini berjalan keliling dengan laskar dan rakyat dan hulubalang dengan beberapa kesukaan tanda kebesaran serta bunyi-bunyian gendang gong ribu kecapi di nadanya dan serunai nafiri yang lengkap senjatanya. Hataya maka paduka baginda Sheikh Tangkala pun berputera dua orang laki-laki berani gagah pahlawan sedang besar dengan tingginya ialah bernama Betara Indera Guru dan kedua bernama Sheikh Wawanang.

Arakian maka Batara Indera Guru itulah naik kerajaan mengganti paduka ayahanda itu. Maka Sheikh Wawanang itulah asal bangsa keturunan menjadi hantu dan syaitan dan Betara Indera Guru itu berputeralah dua orang laki-laki seorang bernama Betara Indera Barama dan kedua seorang buta sebelah matanya bernama Maharaja Lawaka. Maka paduka Betara Indera Barama itulah yang naik kerajaan menggantikan ayahanda baginda itupun berputeralah seorang laki-laki gagah berani kuat perkasa. Habislah segala jana dari Masyrik ke Maghrib dialahkannya. Maka digelarkannya dengan nama Betara Indera Manayasa.

Maka berputeralah seorang laki-laki bernama Maharaja Indera Palashara, ialah menjadi raja daripada segala jana dan segala dewa-dewa di dalam dunia ini. Muda perkasa gagah berani tiada lawan lagi oleh segala pahlawan. Maka iapun berputeralah dua orang laki-laki, seorang bernama Maharaja Tangkala Pandita dan kedua bernama Betara Indera Ratu.

Maka Betara Indera Ratu itulah menjadi raja segala jin yang di bawah perintahnya dengan laskarnya dan bala tenteranya dan penggawa hulubalangnya yang lengkap dengan alat senjatanya, panji-panji sulam naga berparadakan air emas dan berhulukan dengan emas merah tujuh ribu dan hulubalang yang gagah ternama yang berpayung kertas kerajaan yang berkilauan dan cemerlang bertuliskan dengan air emas dan air suasa dan menterinya yang besar tujuh ratus ribu yang bermakota keemasan bertatahkan ratna mutu manikam berumbai-umbaikan mutiara dan puadi dan berbaju yang keemasan dan kain yang keemasan. Maka tiada di boleh ditentang nyata daripada sebab amat gilang gemilang dan berkilat kilatnya dan berpayung obor-obor warna yang keemasan. Maka pada seorang-seorang menterinya itu tujuh laksa tujuh keti tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh orang yang yang berbaju besi dan berketopong besi lain daripada segala rakyat bala tenteranya tiadalah terpemanai banyaknya.

Bermula kotanya sembilan lapis daripada batu hitam dan antaranya daripada selapis-selapis kota itu tujuh bulan perjalanan jauhnya. Maka baginda itulah keturunan menjadi raja memegang kerajaan di negaranya Lawawawaha. Ialah raja memperanakkan Sangayara Kadayanga Wa Allaha Aa’lama Al Qodhoyara.

Sumber: Kitab Bayama (Bima) http://www.sabrizain.org/malaya/library/

Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan atas bangsa-bangsa. (32) Al Dakhona

Dan ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Qur’an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan lalu mereka berkata: "Diamlah kamu". Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya memberi peringatan. (29) Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. (30) Hai kaum kami, terimalah orang yang menyeru kepada Allaha dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allaha akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. (31) Dan orang yang tidak menerima orang yang menyeru kepada Allaha maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allaha di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allaha. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata". (32) Al Ahaqofa

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (6) Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasul Allaha. Kalau ia menuruti kamu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan tetapi Allaha menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, (7) Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain boleh jadi mereka lebih baik dari mereka dan jangan pula wanita-wanita, wanita-wanita lain boleh jadi wanita-wanita lebih baik dari wanita dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (11) Al Hajarata

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmat. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, (2) dan kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (3) Al Jamaata

Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa. (40) Untuk mengganti dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. (41) Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, (42) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala, (43) dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. (44) Al Maa'raja

Thursday, November 18, 2010

Tempat Yang Tinggi

Dikatakan: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan". (24) Dikatakan: "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu kamu akan dibangkitkan. (25)

Hai anak Adama, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allaha, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (26)

Hai anak Adama, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (27) Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allaha menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah: "Sesungguhnya Allaha tidak menyuruh perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allaha apa yang tidak kamu ketahui? (28) Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan "Luruskanlah mukamu di setiap shalat dan sembahlah Allaha dengan mengikhlaskan keta’atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan kamu akan kembali kepada-Nya". (29)

Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung selain Allaha, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. (30)

Hai anak Adama, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allaha tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (31) Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allaha yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (32)

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (67) Al Nahala

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allaha dengan sesuatu yang Allaha tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengada-adakan terhadap Allaha apa yang tidak kamu ketahui". (33)

Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat memajukannya. (34)

Hai anak Adama, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. (35) Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (36)

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allaha atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam Kitab; hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami untuk mengambil nyawanya, utusan Kami bertanya: "Di mana yang biasa kamu sembah selain Allaha?" Orang-orang musyrik itu menjawab: "Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami," dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. (37) Dikatakan: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk dia mengutuk kawannya; sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu: "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka". Allaha berfirman: "Masing-masing mendapat yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui". (38) Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan". (39)

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lobang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. (40) Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. (41)

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya. (42) Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka; mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allaha yang telah menunjuki kami kepada ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allaha tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul Tuhan kami, membawa kebenaran". Dan diserukan kepada mereka: "Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." (43)

Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka: "Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Tuhan kamu menjanjikannya?" Mereka menjawab: "Betul". Kemudian seorang penyeru mengumumkan di antara kedua golongan itu: "Kutukan Allaha ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, (44) orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allaha dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat." (45)

Dan di antara keduanya ada batas; dan di atas tempat yang tinggi itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga:" Salama Alaya Kama". Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera. (46) Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu". (47) Dan orang-orang yang di atas tempat yang tinggi memanggil beberapa orang yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan: "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfa’at kepadamu". (48) Dikatakan: "Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allaha?" Dikatakan: "Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak kamu bersedih hati. (49)

Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga: "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzkikan Allaha kepadamu". Mereka menjawab: "Sesungguhnya Allaha telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir, (50) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka". Maka pada hari ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami. (51) Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (52)

Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali takwilnya, pada hari datangnya takwil itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu: "Sesungguhnya telah datang rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafa’at yang akan memberi syafa’at bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan?" Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan. (53)

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allaha yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu Dia bersemayam di atas singgahsana. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allaha. Maha Suci Allaha, Tuhan semesta alam. (54)
Berdo’alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allaha tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (55) Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allaha amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (56)

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya; hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (57) Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allaha; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersyukur. (58) Al Aa'rafa

Wednesday, November 17, 2010

Memahami Melayu dan Kehebatannya

Penipuan sejarah dan agama telah mengelirukan kebanyakan manusia tentang bangsa Melayu itu sendiri. Namun, bangsa Melayu juga adalah bangsa yang bijaksana. Walaupun sejarah2 telah diubah, namun kita masih mempunyai pantun2 Melayu yang di tulis di zaman dahulu bagi memahami bagaimana pendirian bangsa Melayu itu sendiri yang amat hebat. Perhatikan pantun2 di bawah dan bagi orang Melayu yang taksub dgn Islam, Empayar Melayu tidak mungkin di bina oleh orang Islam kerana orang Islam terkenal sebagai TAKUT MATI.

Bangat-bangat menanam delima, Buah ranum merah menyala,
Ingat-ingat pesan panglima, Hilang Melayu hilang dunia.


Ada satu anak Limbungan, Pergi ke pasar membeli kacang,
Memang jalak ayam sabungan, Biasa mati tengah gelanggang.

Ambil bilah di rumpun jering, Jering bersanggit di batang pinang,
Kalau jalak lawan biring, Belum tentu kalah menang.

Ambil kapak belah ke kundur, Baik terbelah si ibu kaki,
Walau setapak saya tak undur, Itu adat anak laki-laki.

Ambil perpat buatkan titi, Ambil kapak belahkan kundur,
Berempat engkau menanti, Setapak haram aku tak undur.

Anak Cina jual ikan, Jual mari ikan tenggiri,
Senjata kubawa kalau tak makan, Dunia tak guna kutengok lagi.

Anak dekut hutan Merlimau, Jumpa landak meniti batang,
Kalau takut karam di laut, Saya tak mahu berlayar seorang.

Anak dekut hutan Merlimau, Jumpa landak meniti batang,
Kalau takut makan rimau, Tidak saya berjalan seorang.

Anak dekut kebun Cik Daud, Tangkap seekor di celah sarang,
Kalau takut karam di laut, Saya tak mahu berlayar seorang.

Anak haruan lima-lima, Pilih saja yang mana besar,
Saya bukan ayam betina, Remak botak pantang berkisar.

Anak kuda mati direjam, Mati terlentang di tepi padang,
Memang ada senjata tajam, Saya tunggu apa yang datang.

Anak lipan sawah padi, Cari makan tepi pantai,
Senjata simpan dalam peti, Jumpa musuh baru pakai.

Anak musang jalan meniti, Titi mari atas pagar,
Tuan helang saya rajawali, Sama-sama mari meyambar.

Anak yu karang-karang, Mari karang kepala titi,
Sudah berjumpa lawan yang garang, Bertentang mata bergoncang hati.

Anaik-anik daun kedayan, Sungguhnya anik pembungkus nasi,
Anik-anik kedayan, Sungguhnya anik berani mati.

Apa bunga tiada bertangkai, Tanam budak tepi perigi,
Sama biasa main di pantai, Haram tak takut berpantang mati.

Apa guna pergi ke bendang, Kalau tidak bertanam padi,
Apa guna senjata di sandang, Kalau tidak berani mati.

Apalah guna pakai kasut, Duri apa lekat di kaki,
Apalah guna ilmu di tuntut, Jika tidak berani mati.

Banyak nyamuk kuala Gaung, Nyamuk tidak takut api,
Banyak dosa saya tanggung, Sedikit tidak takut mati.

Batu belah batu bertungkup, Hendak makan telur temakul,
Dari awal saya tak takut, Berani tebang berani memikul.

Berapa dalam laut Inggeris, Dalam lagi laut Belanda,
Berapa tajam hujung keris, Tidak takut menahan dada.

Berapa dalam laut Inggeris, Saya berani menebar jala,
Berapa dalam tikaman keris, Saya berani menahan dada.

Berapa dalam lubuk Beladin, Terlebih dalam lubuk Muarang,
Berapa tajam pisau dan ladin, Terlebih tajam mata pedang.

Berapa dalam laut Inggeris, Saya berani menebar jala,
Berapa tajam mata keris, Saya berani membuang jiwa.

Berapa dalam sungai Palembang, Tempat orang turun menjala,
Sungguh ada senjata di pinggang, Tidak boleh di tikam saja.

Berapa dalam sungai Senggarang, Dalam lagi sungai Kores,
Berapa dalam renungan orang, Tajam lagi hujung keris.

Berapa dalam Teluk Kemang, Saya berani tebar jala,
Berapa ramai anak Demang, Saya berani membuang nyawa.

Bolehkah abang menebar jala, Dapat seekor ikan selangat,
Berani abang menahan dada, Biar mati bertindih mayat.

Buah kuini di dalam timba, Hendak di bawa ke rumah Cik Kasa,
Jalan mati lagi di cuba, Inikan pula jalan biasa.

Buah salak di dalam piring, Buah kedondong atas jendela,
Kalau jalak lawan biring, Nanti tedung menuntut bela.

Buah salak lambung-lambungan, Jatuh sebiji di sawah padi,
Saya jalak ayam sabungan, Di sini tempat ku tempa mati.

Budak-budak tanam lengkuas, Tanam mari tepi kota,
Sudah jumpa tempat yang luas, Cukup sedap main senjata.

Bukan dedak sebarang dedak, Dedak seberang laut jati,
Bukan budak sebarang budak, Budak ini berani mati.

Burung berbunyi awan melindung, Patah galah di hujung desa,
Kau sawa aku tedung, Sama-sama mengadu bisa.

Cik Ali membelah kundur, Kundur terletak atas papan,
Apa jadi saya tak undur, Tumpah darah atas papan.

Cik Sabtu mengasah kapak, Buat pagar tepi sempadan,
Begini lama senjata ku bawa, Belum jejas daging di badan.

Dari perlis pergi ke Sabah, Datang ke Sabah berjalan kaki,
Biar mati bertumpah darah, Namun ku undur tidak sekali.

Di tepi lorong duduk mengadap, Nanti lalu anak Cik Ali,
Kalau biring keratkan sayap, Memang tak boleh lawan lagi.

Dua tiga ku sepak raga, Datang sepak ku sepak juga,
Dua tiga keris di dada, Datang lekuk ku lekuk juga.

Encik Isa anak Palembang, Dari Patani lalu ke Kelantan,
Sekelian bias lagi ku buang, Inikan pula bisa di badan.

Encik Lebai naik ke bukit, Menangkap ayam di pohon gaharu,
Orang kebal lukanya sedikit, Remuk di dalam orang tak tahu.

Gantung kelambu tinggi berdiri, Tempat gajah melonggok tulang,
Adik takut undurlah diri, Biarlah saya mati seorang.

Hisap rokok di atas batu, Keluar di hidung asap apinya,
Jalak berkokok biring tak tahu, Tedung pula jaga dirinya.

Ikan bawal berenang petang, Beli ikan di tepi dewan,
Hendak ku cuba di medan perang, Segala musuh hendak di tawan.

Jarum panjang kerat nangka, Betik masak tepi penanggah,
Jangan tuan syak wasangka, Keris pendek seorang sebilah.

Kalau tak beli jangan di belek, Kata orang bijak cerdik,
Kalau dah undur tikam balik, Itu tanda umur nak pendek.

Kapal belayar dari Melati, Hendakmembawa barang tembaga,
Kalau belayar lautan api, Memang berani berbuang nyawa.

Kata tuan gula kundur, Tumpah tanah diatas papan,
Lepas lari jangan undur, Tumpah darah di hadapan.

Kenapa pecah piringku itu, Pecah ditatang di tapak tangan,
Jalak biring jadikan satu, Tedung ada tunggu di laman.

Ke seberang kami dahulukan, Melihat jejati olongan kami,
Berperang kami dahulukan, Mana yang mati tanggungan kami.

Keris sempena Ganja Iras, Bisanya empat puluh hari,
Kemana panglima muda berhias, Menegak adil membela diri.

Macam mana orang hutan hendak, Orang hutan hendak orang berkaki,
Macam mana orang berkehendak, Orang berkehendak berani mati.

Main sengat pantang di pegang, Main senduk bawa berlaga,
Main semangat berjuang gelanggang, Main meredah hujan tenaga.

Masuk hutan mencari rotan, Singgah berhenti keramat datuk,
Begini garang jalak di medan, Dari mana datang berkokok.

Memang jala menangkap ikan, Pasir kita tempat bermain,
Memang saya nak tunjukkan, Kalau berani mari bermain.

Muatan sarat beribu bungkal, Hendak berniaga negeri besar,
Sayap ku kerat taji ku tinggal, Kiri kanan habis kucakar.

Nampak beting jauhnya pelik, Nampak perahu pergi balik,
Sungguh biring jatuh tergolek, Undur-undur dia terkam balik.

Orang bertekak di Tanjung Jati, Hendak balik tiada perahu,
Musuh di tembak kalau tak mati, Apa guna banyak peluru.

Patah atap kerana buluh, Atap di jalin dengan tali,
Patah sayap bertongkat paruh, Namun ku undur pantang sekali.

Pecah sudu pecah pingganku, Main gasing beramah tamah,
Bukan jodoh bukan lawanku, Macam anjing di bawah rumah.

Pecah-pecah sepak raga, Tentang sepak ku sepak juga,
Tujuh bilah keris di dada, Tentang lekuk ku lekuk juga.

Pergi ke kedai membeli arang, Bawa dapur memasak kerang,
Apa guna harimau garang, Kalau tidak memakan orang.

Pergi ke teluk turun mandi, Turun mandi di Kuala Kelantan,
Racun bisa makan tak mati, Inikan pula mabuk santan.

Pintu kota gantunglah jam, Kayu bernama si kayu jati,
Kalau senjata kurang tajam, Sekali tikam haram tak mati.

Pisau raut ulu sekerat, Pakai anak panglima desa,
Dari laut naik ke darat, Memang nak cari senjata yang bisa.

Raja bermadah mandi bersiram, Burung merpati terbang sila,
Berapa lama tuah ayam, Mati gelanggang bujang juara.

Sapu tangan berisi bunga, Itu bernama bunga cempaka,
Kalau tidak dengan bencana, Habis kuharu orang di kota.

Saya ke darat ke rumah Zaharah, Mari mengambil buah keranji,
Biar ku mati bertumpah darah, Namun menyerah tidak sekali.

Selagi langit payungi awan, Hujan juga merintis embun,
Selagi sampai segala tujuan, Badan binasa musuh berembun.

Sirandah daunnya hijau, Ambil sepenggal akan pelacut,
Tinggi rendah mata meninjau, Akan mencari lawanan patut.

Tak guna ayam di kampung, Ayam hitam memakai taji,
Tidaklah guna berikat bengkung, Kalau tak boleh menahan negeri.

Tetak atap di susun jangan, Buluh muda sedang mengkawan,
Sudah di dekat undur jangan, Orang muda segan melawan.

Tetak atap di susun jangan, Buluh muda sedang mengkawan,
Sudah minta undur jangan, Badan muda sedang melawan.

Umpan mari kulit duku, Orang mengail jauh ke laut,
Kalau nyawa di hujung kuku, Nyawa kau juga di hujung rambut.

Yam Tuan pergi ke rimba, Tangkap merbuk pandai berlagu,
Janganlah tuan mencabar hamba, Takut penumbuk hinggap ke dagu.

Yu parang yu tenggiri, Jarang-jarang gigi di depan,
Tuntut ilmu kebaikan diri, Senjata mengidam darah di badan.

Apa guna berambut panjang, Kalau tidak berani mati,
Apa guna untungnya abang, Adik tidak berguna lagi.

Monday, November 15, 2010

Majlis Raja-raja Melayu

Majlis Raja-Raja merupakan sebuah badan rasmi yang ditubuhkan mengikut Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebagai tempat bagi Raja-Raja dan Yang di-Pertua - Yang di-Pertua Negeri bertemu dan berbincang. Dalam beberapa perkara yang tertentu, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan supaya memperolehi nasihat daripada Majlis Raja-Raja. Urusan pemilihan dan perlantikan Yang di-Pertuan Agong juga terletak pada Majlis Raja-Raja. Selain itu, majlis ini merupakan kuasa tertinggi dalam hal ehwal Islam di Malaysia. Majlis ini dianggotai oleh semua Sultan dan Yang di-Pertua Negeri di Malaysia.

Mengikut peraturan hanya Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Raja-Raja sahaja yang layak mempengerusikan mesyuarat dan ia dipengerusikan mengikut giliran yang ada dalam susunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Majlis. YAB Menteri Besar/Ketua Menteri hadir sebagai penasihat kepada DYMM Raja-Raja dan TYT Yang di Pertua Yang di-Pertua Negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong hanya berangkat hadir pada mesyuarat hari kedua dengan diiringi oleh YAB Perdana Menteri sebagai penasihat. Ini menjadikan mesyuarat ini sebagai mesyuarat ‘tertinggi’ di Malaysia. Walau bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong biasanya hanya hadir jika mesyuarat tersebut akan melantik Yang di-Pertuan Agong atau Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang seterusnya atau ia membincangkan polisi negara. Timbalan Perdana Menteri tidak tergolong dalam Majlis Raja-Raja.

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dilantik sebagai setiausaha Majlis Mesyuarat Raja-Raja.

Sejarah Penubuhan

Sejarah Majlis Raja-Raja bermula dengan penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Pada 1 Julai 1896, Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang terdiri daripada Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang telah ditubuhkan. Sehubungan dengan itu, satu Majlis Raja-Raja Melayu bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah ditubuhkan untuk membincangkan hal-ehwal dan kepentingan bersama dengan Pemerintah Inggeris.

Mesyuarat Pertama Majlis Raja-Raja Negeri Melayu Bersekutu, atau lebih dikenali sebagai Mesyuarat Durbar telah diadakan pada 13 - 17 Julai 1897 di Istana Negara, Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Negeri Perak. Durbar timbul daripada perkataan Urdu-Parsi Durbar yang membawa maksud istana raja. Durbar juga bermaksud perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja-Raja ataupun gabenor atau wizurai British di India pada masa dahulu.

Raja-Raja Melayu yang hadir dalam mesyuarat Durbar tersebut ialah DYMM Sultan Idris Murshidul Aadzam Shah (Negeri Perak), DYMM Sultan Abdul Samad (Negeri Selangor), DYMM Tuanku Muhammad Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan DYMM Sultan Ahmad (Negeri Pahang).

Pihak Inggeris pula diwakili oleh Sir Charles Mitchell, Gabenor Negeri-Negeri Selat dan Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Sir Frank Swettenham (pengerusi mesyuarat), Residen Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Hugh Clifford, Residen Inggeris di Pahang, J.P Rodgers, Residen Inggeris di Selangor dan W.H. Treacher, Residen Inggeris di Perak. Mesyuarat Durbar telah diadakan sebanyak 9 kali hingga tahun 1939. (42 tahun hanya 9 mesyuarat).

Apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dalam tahun 1948, keahliannya ditambah dengan kemasukan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu iaitu Negeri Sembilan , Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Namanya juga telah di pendekkan menjadi Majlis-Raja-Raja. Mesyuarat pertama bagi tempoh ini telah diadakan pada 18 Februari 1948 di Kuala Lumpur dan telah dipengerusikan oleh DYMM Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar, Sultan Johor. Pihak Inggeris diwakili oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu. Antara Februari 1948 hingga Ogos 1957 mesyuarat Majlis Raja-Raja telah diadakan sebanyak 50 kali (9 tahun bermakna purata 5 kali setahun).

Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya, negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi ahli dan ini diikuti pula oleh Sabah dan Sarawak apabila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963. Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang pertama selepas merdeka telah diadakan pada 30 dan 31 Oktober 1957 dan dipengerusikan oleh DYMM Sultan Syed Putra ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail, Raja Perlis.

Kuasa Majlis Raja2

Pada 1983, pindaan untuk memindahkan kuasa mengisytiharkan darurat diserahkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Bagaimanapun pindaan itu ditolak oleh Majlis Raja-Raja. Sebagai komprominya, Yang Dipertuan Agong diberi kuasa memulangkan rang undang-undang ke Dewan Rakyat untuk dipertimbangkan semula. Pindaan Perlembagaan 1994 juga tidak mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Kuasa raja melantik menteri besar merupakan kuasa formal sahaja. Tetapi dalam keadaan tidak menentu seperti di Perlis dan Perak pada 2008, kuasa raja akan menjadi sangat signifikan. Begitu juga di Terengganu dalam perlantikan Menteri Besar Terengganu 2008.

Fakta2 tentang sejarah Majlis Raja2

1 July 1896 - Tiada rekod dan merupakan tahun lompat

Durbar - Tiada rekod ttg maksud perkataan ini

Istana Negara, Bukit Chandan - Bukit Chandan terletak dalam daerah Kuala Kangsar, Perak. Istana Iskandariah dibina di atas bukit kecil bernama Bukit Chandan Jarak Kuala Kangsar ke Bukit Chandan kira-kira 2 km sahaja. Pada peringkat awal, tidak ada istana kukuh daripada batu yang dibina untuk Sultan Perak bersemayam. Istana Sultan Perak cuma rumah yang dibina daripada kayu yang bermutu tinggi sahaja yang dibina di tepi Sungai Perak. Kawasan tepi sungai Perak terutama di Hilir Perak, memang tidak ada kawasan berbukit-bukau. Apabila Raja Idris ditabalkan menjadi Sultan dalam tahun 1877, baginda telah membuat istana di atas sebuah bukit berhampiran dengan Batang Hari (Sungai Perak) kerana Sayong selalu sahaja di tenggelami air apabila Sungai Perak bah. Akhirnya bukit tersebut dinamakan Baginda dengan sebutan Bukit Chandan, gelarannya Seri Andalan.

DYMM Sultan Idris Murshidul Aadzam Shah - Sultan Idris Murshidul Aadzam Shah ibni al-Marhum Raja Bendahara Alang Iskandar menjadi Sultan Perak dari 26 Jul 1887 - 14 Jan 1916 . Baginda Lahir pada 19 Jun 1849 dan mangkat pada 14 Januari 1916. Pada tahun 1895, baginda membawa Perak menyertai Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Baginda digantikan oleh puteranya yang tua, Sultan Abdul Jalil Nasruddin Muhtaram Shah. Baginda telah dimakamkan di Bukit Chandan, Kuala Kangsar, Perak. Jadi perjumpaan Durbar ini tahun 1895 ke 1897?

DYMM Sultan Abdul Samad - Sultan Abdul Samad ialah Sultan Selangor Darul Ehsan yang menetap di Jugra. Baginda lahir di Bukit Melawati, Kuala Selangor tetapi sebaliknya berpindah ke Jugra, Kuala Langat. Sultan Abdul Samad adalah putera Raja Abdullah ibni Almarhum Sultan Ibrahim Shah. Baginda dilahirkan pada tahun 1811. Baginda memerintah dari tahun 1857 sehingga baginda mangkat pada 6 Februari 1898. Semasa pemerintahan beliau, Semenyih dan Beranang serta Broga dimasukkan ke dalam sempadan negeri Selangor. Sementara Lukut dikeluarkan dari jajahan negeri Selangor, diserahkan kepada Negeri Sembilan. Waris Sungai Ujong yang tidak setuju dengan hal tersebut, tidak dapat berbuat apa-apa. Beliau menghadiri mesyuarat majlis raja2 yg pertama pada umur 86 tahun dan mangkat setahun selepas itu.

DYMM Tuanku Muhammad - Tiada rekod. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan adalah raja berperlembagaan di Negeri Sembilan sejak 1957. Sebelum itu, Yang di-Pertuan Besar adalah raja yang memerintah semua tanah jajahan adat di Negeri Sembilan. Permulaan perlantikan Yang di-Pertuan Besar ini berlaku pada abad ke 17 Masehi. Sebelum itu Negeri Sembilan adalah dibawah takluk kesultanan Melayu Johor. Pada separuh pertama abad ke-17 itu, Kerajaan Melayu Johor sentiasa diancam oleh orang-orang Acheh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1607-1636). Ini menjadikan Kerajaan Melayu Johor tidak berupaya untuk melindungi Negeri Sembilan. Pada masa yang sama orang-orang Bugis yang dikepalai oleh Daing Kemboja telah memasuki Negeri Sembilan membuat huru hara dan memaksa orang-orang Negeri Sembilan keturunan Minangkabau mengakui Daing Kemboja sebagai raja di Negeri Sembilan. Ini bertentangan dengan pendirian orang-orang Minangkabau ini.
Satu utusan telah mengadap Sultan Johor untuk meminta supaya seorang raja dilantik di Negeri Sembilan. Bagaimanapun permintaan ini tidak dapat ditunaikan dan Sultan Johor telah membenarkan orang-orang Negeri Sembilan ini mencari anak raja dari negeri lain untuk dipertuankan di Negeri Sembilan. Dengan itu maka pemimpin-pemimpin setempat di Negeri Sembilan lantas menghantar wakil untuk mengadap Yang Di-Pertuan Pagar Ruyung di Tanah Minangkabau. Permintaan utusan orang Negeri Sembilan ini telah diperkenankan dan telah melantik Raja Melewar menjadi Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama. Raja Melewar telah mengetuai angkatan perang orang-orang Negeri Sembilan menghalau Daing Kemboja dari tanah Negeri Sembilan.

DYMM Sultan Ahmad - Tiada rekod

Sir Charles Mitchell - Tiada rekod.

Sir Frank Swettenham - Sir Frank Athelstane Swettenham (1850- 11 Jun 1946) ialah Residen Jeneral pertama untuk Negeri-negeri Melayu Bersekutu (kini sebahagian Malaysia) antara 1 Julai 1896 hingga 1901. Beliau merupakan salah satu daripada hampir 40 orang pegawai Empayar British yang menentangi Malayan Union. Disebabkan pengalamannya di Tanah Melayu, Swettenham mencipta kamus "Perbendaharaan kata bahasa Inggeris-bahasa Melayu" ("Vocabulary of the English and Malay languages") serta menerbitkan dua buah buku, iaitu "Keterangan-keterangan Ringkas Melayu" ("Malay Sketches") dan "Surat-surat Tanpa Alamat" ("Unaddressed Letters").
Dilahirkan di Belper, Derbyshire, England (carian tempat ini tak wujud) sebagai anak keempat James Oldham Swettenham, Swettenham menjadi kadet Perkhidmatan Awam Negeri-Negeri Selat pada tahun 1870. Tiba di Singapura pada Januari 1871, beliau lulus dalam peperiksaan akhir pengajian Melayu pada Julai 1872 dan menjadi Penolong Pemungut Hasil Tanah. Jawatan-jawatan yang dipegangnya kemudian termasuk:
1872-1873: Pemungut Hasil Tanah bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai
1874: Duta khas negeri Perak pada bulan Januari, Jun, dan Julai; Penolong Residen Negeri Perak pada bulan Disember
1876: Penolong Setiausaha Kolonial bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
1881: Setiausaha Kolonial
1882: Residen Inggeris di Selangor
1886: Pesuruhjaya bagi Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu di Pameran Kolonial dan India.
1889: Residen Perak. Masa ini beliau berumur 39 tahun. Bukankah beliau Residen Jeneral Negeri2 Melayu Bersekutu?
1901: Ketua Residen bagi Tanah-Tanah Melayu Bersekutu. Swettenham bersara pada tahun 1904, dan dilantik menjadi pengerusi Suruhanjaya Diraja Mauritius. Beliau bersara pada umur 54 tahun.

Malayan Union yang ditubuhkan pada 1 April 1946 (masa ini Frank Swettenham berumur 96 tahun tapi bukankah beliau telah bersara?) di King's House (Carcosa Seri Negara) selepas Perang Dunia II merupakan sebuah gabungan Negeri-negeri Melayu dengan Negeri-negeri Selat (tanpa Singapura) untuk menjadi pengganti British Malaya.

Hugh Clifford - Sir Hugh Charles Clifford, GCMG, GBE (5 Mac 1866 - 18 December 1941) merupakan seorang pentadbir penjajah British. GBE - The Most Excellent Order of the British Empire atau Perintah Paling Cemerlang oleh Empayar British adalah anugerah kesatriaan Great Britain ataupun England yang diasas oleh Raja George V pada 4 Jun 1917. Anugerah kesatriaan ini terdiri dari lima kelas di dalam division awam dan ketenteraan ; yang mana pangkat teratas seperti tersenarai di bawah adalah darjah tertinggi menurut turutan:
Knight or Dame Grand Cross (GBE)
Knight or Dame Commander (KBE or DBE)
Commander (CBE)
Officer (OBE)
Member (MBE)
Dua gelaran teratas adalah gelaran tertinggi dan pemengangnya termasuk di dalam kategori “knighthood” atau di dalam bahasa melayu sebagai “kesatriaan” yang memberi gelaran “Sir” untuk lelaki dan “Dame” untuk wanita. Terdapat satu lagi jenis anugerah iaitu “British Empire Medal” yang mana penerimanya bukan dari anggota pemerintah (bukan rakyat England). Anugerah tersebut sudah tidak lagi diguna pakai atau diberi di England pada masa kini, tetapi masih digunakan oleh beberapa negara-negara komanwel sahaja seperti Bahamas dan Cook Islands. Beliau menghadiri mesyuarat Durbar 1897 pada usia 31 tahun.

J.P Rodgers - Tiada rekod.

W.H Treacher - Tiada rekod. Bukankah residen Perak Frank Swettenham?

DYMM Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar - Sultan Sir Ibrahim Sultan Abu Bakar (17 September 1873 - 8 Mei 1959; gelaran penuh: Sultan Ibrahim al-Mashur ibni al-Marhum Sultan Sir Abu Bakar) memerintah Johor dari tahun 1895 hingga 1959. Baginda merupakan sultan yang ke-22 di negeri Johor, dan yang ketiga di bawah Wangsa Temenggong. Wangsa Temenggong telah dimulakan dengan bantuan pihak British di bawah Sir Stamford Raffles.
Diputerakan sebagai Tunku Ibrahim Iskandar di Istana Bidadari, Serangoon, Singapura, Sultan Ibrahim merupakan anakanda tunggal kepada Sultan Abu Bakar Daeng Ibrahim dan Inche Zubaida binti Abdullah Inche Besar (isteri kedua Sultan Abu Bakar). Baginda belajar di bawah guru peribadi.
Pada 23 Mei 1891, Baginda dilantik sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Besar, Johor Bahru. Sultan Ibrahim menaiki takhta pada 4 Jun 1895 semasa kemangkatan Sultan Abu Bakar. Baginda diisytiharkan sebagai sultan pada 7 September dan dimahkotai pada 2 November. Mesyuarat Majlis Raja2 pertama 1948 dan ini bermakna beliau berumur 75 tahun.

Sir Thomas Stamford Raffles (6 Julai 1781 - 5 Julai 1826) adalah salah seorang yang menjumpai dan merekodkan Bunga Patma bersama dengan Dr Jospeh Arnold pada tahun 1816. Bunga Patma spesies itu diberi nama Rafflesia arnoldii sempena nama mereka. Bunga patma itu dijumpai di bandar Bangkahulu (Bencoolen) di Sumatera. Stamford Raffles telah memikirkan ttg Wangsa Temenggong kira2 100 tahun lebih awal.

Hamba melihat banyak percanggahan fakta2 pada sejarah penubuhan majlis raja2. Tujuan penubuhannya pula semata2 menjaga kepentingan penjajah dan menjajah bangsa Melayu dengan Islam. Selama bangsa Melayu hidup di jajah melalui Islam dan meninggalkan agama nenek moyang mereka iaitu Asalama, selama itulah musuh2 tuhan dpt menguasai dunia.

Sunday, November 14, 2010

Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah Yg Di SembunyikanSeorang sejarawan pernah berujar bahwa sejarah itu adalah versi atau sudut pandang orang yang membuatnya. Versi ini sangat tergantung dengan niat atau motivasisi pembuatnya. Barangkali ini pula yang terjadi dengan Majapahit, sebuah kerajaan maha besar masa lampau yang pernah ada di negara yang kini disebut Indonesia. Kekuasaannya membentang luas hingga mencakup sebagian besar negara yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara. Namun demikian, ada sesuatu yang ‘terasa aneh’ menyangkut kerajaan yang puing-puing peninggalan kebesaran masa lalunya masih dapat ditemukan di kawasan Trowulan Mojokerto ini. Sejak memasuki Sekolah Dasar, kita sudah disuguhi pemahaman bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada dalam sejarah masa lalu kepulauan Nusantra yang kini dkenal Indonesia. Inilah sesuatu yang terasa aneh tersebut. Pemahaman sejarah tersebut seakan melupakan beragam bukti arkeologis, sosiologis dan antropologis yang berkaitan dengan Majapahit yang jika dicerna dan dipahami secara ‘jujur’ akan mengungkapkan fakta yang mengejutkan sekaligus juga mematahkan pemahaman yang sudah berkembang selama ini dalam khazanah sejarah masyarakat Nusantara.


‘Kegelisahan’ semacam inilah yang mungkin memotivasi Tim Kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta untuk melakukan kajian ulang terhadap sejarah Majapahit. Setelah sekian lama berkutat dengan beragam fakta-data arkeologis, sosiologis dan antropolis, maka Tim kemudian menerbitkannya dalam sebuah buku awal berjudul ‘Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah Yang Tersembunyi’.
Buku ini hingga saat ini masih diterbitkan terbatas, terutama menyongsong Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Sejarah Majapahit yang dikenal selama ini di kalangan masyarakat adalah sejarah yang disesuaikan untuk kepentingan penjajah (Belanda) yang ingin terus bercokol di kepulauan Nusantara.

Akibatnya, sejarah masa lampau yang berkaitan dengan kawasan ini dibuat untuk kepentingan tersebut. Hal ini dapat pula dianalogikan dengan sejarah mengenai PKI. Sejarah berkaitan dengan partai komunis ini yang dibuat dimasa Orde Baru tentu berbeda dengan sejarah PKI yang dibuat di era Orde Lama dan bahkan era reformasi saat ini. Hal ini karena berkaitan dengan kepentingan masing-masing dalam membuat sejarah tersebut.

Dalam konteks Majapahit, Belanda berkepentingan untuk menguasai Nusantara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Untuk itu, diciptakanlah pemahaman bahwa Majapahit yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia adalah kerajaan Hindu dan Islam masuk ke Nusantara belakangan dengan mendobrak tatanan yang sudah berkembang dan ada dalam masyarakat.Apa yang diungkapkan oleh buku ini tentu memiliki bukti berupa fakta dan data yang selama ini tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Beberapa fakta dan data yang menguatkan keyakinan bahwa kerajaan Majpahit sesungguhnya adalah kerajaan Asalama atau Kesultanan Majapahit adalah sebagai berikut:

1. Ditemukan atau adanya koin-koin emas Majapahit yang bertuliskan kata-kata ‘Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha’. Koin semacam ini dapat ditemukan dalam Museum Majapahit di kawasan Trowulan Mojokerto Jawa Timur. Koin adalah alat pembayaran resmi yang berlaku di sebuah wilayah kerajaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sangat tidak mungkin sebuah kerajaan Hindu memiliki alat pembayaran resmi berupa koin emas bertuliskan kata-kata Tauhid.

2. Pada batu nisan Syeikh Maulana Malik Ibrahim yang selama ini dikenal sebagai Wali pertama dalam sistem Wali Songo yang menyebarkan Asalama di Tanah Jawa terdapat tulisan yang menyatakan bahwa beliau adalah Qadhi atau hakim agama Asalama kerajaan Majapahit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Agama Asalama adalah agama resmi yang dianut oleh Majapahit karena memiliki Qadhi yang dalam sebuah kerajaan berperan sebagai hakim agama dan penasehat bidang agama bagi sebuah kesultanan atau kerajaan Asalama.

3. Pada lambang Majapahit yang berupa delapan sinar matahari terdapat beberapa tulisan Arab, yaitu shifat, asma, ma’rifat, Adama, Mahamada, Allaha, tauhid dan dzat. Kata-kata yang beraksara Arab ini terdapat di antara sinar-sinar matahari yang ada pada lambang Majapahit ini.Untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai lambang Majapahit ini, maka dapat dilihat pada logo Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, atau dapat pula dilihat pada logo yang digunakan Muhammadiyah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Majapahit sesungguhnya adalah Kerajaan Asalama atau Kesultanan Asalama karena menggunakan logo resmi yang memakai simbol-simbol Asalama.

4. Pendiri Majapahit, Raden Wijaya, adalah seorang masalama. Hal ini karena Raden Wijaya merupakan cucu dari Raja Sunda, Prabu Guru Dharmasiksa yang sekaligus juga ulama Asalama Pasundan yang mengajarkan hidup prihatin layaknya ajaran-ajaran sufi, sedangkan neneknya adalah seorang masalamata, keturunan dari penguasa Sriwijaya. Meskipun bergelar Kertarajasa Jayawardhana yang sangat bernuasa Hindu karena menggunakan bahasa Sanskerta, tetapi bukan lantas menjadi justifikasi bahwa beliau adalah seorang penganut Hindu.
Bahasa Sanskerta di masa lalu lazim digunakan untuk memberi penghormatan yang tinggi kepada seseorang, apalagi seorang raja. Gelar seperti inipun hingga saat ini masih digunakan oleh para raja muslim Jawa, seperti Hamengku Buwono dan Paku Alam Yogyakarta serta Paku Buwono di Solo.

Di samping itu, Gajah Mada yang menjadi Patih Majapahit yang sangat terkenal terutama karena Sumpah Palapanya ternyata adalah seorang masalama. Hal ini karena nama aslinya adalah Gaj Ahmada, seorang ulama Asalama yang mengabdikan kemampuannya dengan menjadi Patih di Kerajaan Majapahit. Hanya saja, untuk lebih memudahkan penyebutan yang biasanya berlaku dalam masyarakat Jawa, maka digunakan Gajahmada saja. Dengan demikian, penulisanGajah Mada yang benar adalah Gajahmada dan bukan ‘Gajah Mada’.

Pada nisan makam Gajahmada di Mojokerto pun terdapat tulisan ‘Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha’ yang menunjukkan bahwa Patih yang biasa dikenal masyarakat sebagai Syeikh Mada setelah pengunduran dirinya sebagai Patih Majapatih ini adalah seorang masalama.

5. Jika fakta-fakta di atas masih berkaitan dengan internal Majapahit, maka fakta-fakta berikut berhubungan dengan sejarah dunia secara global. Sebagaimana diketahui bahwa 1253 M, tentara Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Akibatnya, Timur Tengah berada dalam situasi yang berkecamuk dan terjebak dalam kondisi konflik yang tidak menentu.
Dampak selanjutnya adalah terjadinya eksodus besar-besaran kaum masalama dari Timur Tengah, terutama para keturunan Nabi yang biasa dikenal dengan‘Al Lawayaha. Kelompok ini sebagian besar menuju kawasan Nuswantara (Nusantara) yang memang dikenal memiliki tempat-tempat yang eksotis dan kaya dengan sumberdaya alam dan kemudian menetap dan beranak pinak di tempat ini. Dari keturunan pada pendatang inilah sebagian besar penguasa beragam kerajaan Nusantara berasal, tanpa terkecuali Majapahit.Inilah beberapa bukti dari fakta dan data yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Majapahit adalah Kesultanan Asalama yang berkuasa di sebagian besar kawasan yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara ini. Sekali lagi terbukti bahwa sejarah itu adalah versi, tergantung untuk apa sejarahitu dibuat dan tentunya terkandung di dalamnya beragam kepentingan.
Hamba akan bukakan juga rahsia Malaka (Melaka) yang sebenarnya dan mengapakah bukti2 kewujudannya cuba di sembunyikan? Masanya pasti tiba bagi kebangkitan semula dan tiada yang dapat menolak kehendak Allaha yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Wednesday, November 10, 2010

Penulis nafi buku punca bunuh

SHARHAN menyangkal dakwaan bukunya menjadi punca seorang anak membunuh ibunya Isnin lalu.

11 November 2010

BESUT – Penulis buku Perubatan Islam Menangkis Kejahatan Makhlus Halus menyangkal dakwaan mengatakan buku tulisannya itu menjadi punca kepada tindakan seorang anak membunuh ibunya di Felda Chini Timur 1, Pahang kelmarin.

Sharhan Shafie yang berkelulusan Bahasa Arab dan Pengajian Islam dari Universiti Al-Azhar, Mesir kesal jika ada di kalangan ahli keluarga mangsa mengesyaki isi kandungan buku tulisannya itu telah mendorong pada tindakan suspek yang membunuh ibunya.
Menurut beliau, buku sulung yang ditulisnya itu langsung tidak mengandungi unsur-unsur kurafat yang boleh mendorong seseorang untuk bertindak di luar kawalan termasuk membunuh.

Malah kata Sharhan, dalam proses penulisan buku itu, beliau banyak membuat rujukan kepada tokoh-tokoh agama termasuk mufti dari beberapa buah negeri bagi memastikan buku yang ditulis itu tidak mengandungi perkara yang bercanggah dengan agama.
Beliau memberitahu, tujuan utama penulisan buku yang diterbitkan pada tahun 2005 itu ialah semata-mata untuk berdakwah selain menggalakkan umat Islam yang menghidap penyakit menggunakan al-Quran dan hadis sebagai rawatan.

“Cara terapi al-Quran ini mengelakkan umat Islam menggunakan kaedah rawatan khurafat dan karut serta lebih banyak menghabiskan wang.
“Kalau dilihat, hari ini ramai di kalangan umat Islam yang gemar mengamalkan perubatan mengunakan kaedah menurun dengan jin sebagai pendamping yang salah di sisi agama Islam,” kata beliau kepada Kosmo! di sini semalam.
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir, hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan, sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang dengan isterinya. Dan mereka itu tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allaha. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfa’at. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (102) Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allaha adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. (103) Al Baqarata

Thursday, November 4, 2010

Alif Lam Mim Ra - Al Mara

14:5 Ketika raja Mesir (Firaun) mendengar bahwa bangsa Asara Yala sudah lari, ia dan para pejabatnya menyesal dan berkata, "Apa yang kita buat? Mengapa kita biarkan orang-orang Asara Yala itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak?"14:6 Lalu raja menyiapkan kereta perang dan tentaranya.14:7 Ia berangkat dengan semua keretanya, termasuk 600 kereta istimewa, yang dikendarai oleh para perwiranya.14:8 Memang TUHAN menjadikan raja keras kepala, sehingga ia mengejar orang Asara Yala yang sedang dalam perjalanan meninggalkan negeri itu di bawah perlindungan tuhan.14:9 Tentara Mesir dengan semua kuda, kereta dan pengendaranya mengejar orang Asara Yala, dan menyusul mereka di perkemahan mereka di pantai laut dekat Pi-Hahirot.

14:10 Ketika orang Asara Yala melihat raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada tuhan minta pertolongan. 14:11 Kata mereka kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu itu!14:12 Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi! Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini!"14:13 Musa menjawab, "Jangan takut! Bertahanlah! Kamu akan melihat apa yang dilakukan Allaha untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang, tak akan kamu lihat lagi.14:14 Allaha akan berjuang untuk kamu, dan kamu tak perlu berbuat apa-apa."

14:15 Kata Allaha kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak minta tolong? Suruhlah orang Asara Yala jalan terus!14:16 Angkat tongkatmu dan acungkan ke atas laut. Maka air akan terbagi dan orang Asara Yala dapat menyeberangi laut dengan berjalan di dasarnya yang kering.14:17 Orang Mesir akan Kujadikan keras kepala sehingga mereka terus mengejar orang Asara Yala, dan Aku akan menunjukkan kekuasaan-Ku atas raja Mesir, pasukannya, kereta-kereta serta para pengendaranya.14:18 Maka orang Mesir akan tahu bahwa Akulah Allaha."

14:19 Lalu malaikat Allaha, yang ada di depan pasukan Asara Yala, pindah ke bagian belakang. Dan pindahlah juga tiang awan sampai berada14:20 di antara pasukan Mesir dan pasukan Asara Yala. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga sepanjang malam kedua pasukan itu tak dapat saling mendekati.14:21 Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan TUHAN membuat angin timur bertiup dengan kencangnya sehingga air laut mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup, dan mengubah laut menjadi tanah kering.14:22 Air terbagi dua, dan waktu orang Asara Yala menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air di kanan kirinya merupakan tembok.14:23 Orang Mesir dengan semua kuda, kereta dan pengendaranya mengejar terus dan mengikuti orang Asara Yala ke tengah laut.

14:24 Menjelang fajar tuhan memandang dari tiang api dan awan kepada tentara Mesir dan mengacaubalaukannya.14:25 Ia membuat roda-roda kereta mereka macet, sehingga dengan susah payah mereka maju. Kata orang Mesir, "Tuhan berjuang untuk orang Asara Yala melawan kita. Mari kita lari dari sini!"14:26 Kata Allaha kepada Musa, "Acungkanlah tanganmu ke atas laut, maka air akan kembali, dan menenggelamkan orang Mesir, kereta-kereta dan pengendara-pengendaranya."14:27 Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut dan pada waktu fajar merekah, air kembali pada keadaannya yang semula. Orang Mesir berusaha menyelamatkan diri, tetapi tuhan menenggelamkan mereka ke dalam laut.14:28 Air laut berbalik dan menutupi kereta-kereta, pengendara-pengendara, dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Asara Yala ke tengah laut, sehingga mereka mati semua.14:29 Tetapi ketika orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air merupakan tembok di kanan kirinya.

14:30 Pada hari itu TUHAN menyelamatkan bangsa Asara Yala dari serangan orang Mesir, dan mereka melihat mayat-mayat orang Mesir terdampar di pantai.14:31 Ketika orang Asara Yala melihat bagaimana TUHAN yang dengan kuasa-Nya yang besar mengalahkan orang Mesir, mereka heran sekali sehingga percaya kepada-Nya dan kepada Musa, hamba-Nya itu.15:1 Lalu Musa dan orang-orang Israel menyanyikan nyanyian ini untuk memuji Allaha, "Aku mau menyanyi bagi Allaha, sebab Ia telah menang dengan gemilang. Semua kuda dan penunggangnya dilemparkan-Nya ke dalam laut.15:2 Allaha pembelaku yang kuat; Dialah yang menyelamatkan aku. Ia tuhanku, aku mau memuji Dia, Allaha pujaan nenek moyangku, kuagungkan Dia.15:3 Allaha adalah pejuang yang perkasa, Allaha, itulah nama-Nya.15:4 Tentara Mesir dan semua keretanya dilemparkan-Nya ke dalam laut. Perwira-perwira yang paling gagah tenggelam di laut .15:5 Mereka ditelan laut yang dalam, dan seperti batu turun ke dasarnya.15:6 Kekuatan-Mu sangat menakjubkan, ya Allaha, Kaubuat musuh habis berantakan.15:7 Dengan keagungan-Mu yang besar Kaubinasakan semua yang melawan Engkau. Kemarahan-Mu berkobar seperti api, dan membakar mereka seperti jerami.15:8 Laut Kautiup, air menggulung tinggi, berdiri tegak seperti tembok, sehingga dasar laut dapat dilalui.15:9 Kata musuh, 'Mereka akan kukejar dan kutangkap, kuhunus pedangku, dan kutumpas mereka. Lalu semua harta mereka kurampas, kubagi-bagikan dan kunikmati sampai puas.'15:10 Tetapi Allaha dengan sekali bernapas mendatangkan bagi Mesir hari yang nahas. Mereka tenggelam seperti timah yang berat di dalam gelora air yang dahsyat.15:11 Tuhan mana dapat menandingi Engkau, ya Allaha Yang Mahamulia dan suci? Siapa dapat membuat keajaiban-keajaiban dan perbuatan besar seperti Allaha?15:12 Kaurentangkan tangan kanan-Mu, maka lenyaplah musuh ditelan bumi.15:13 Kaupimpin bangsa yang telah Kauselamatkan ini, karena Engkau setia kepada janji-Mu. Dengan kekuatan besar mereka Kaulindungi, dan Kaubimbing ke tanahmu yang suci.15:14 Bangsa-bangsa mendengarnya dan gemetar; orang Palestin dan para pemimpin Edom gempar. Orang Moab yang perkasa menggigil, orang Kanaan berkecil hati.15:15 (15:14)15:16 Mereka sangat ketakutan menyaksikan kekuatan Allaha. Waktu umat-Mu lewat, musuh tak kuasa menahan; loloslah bangsa yang telah Kaubebaskan.15:17 Lalu Asara Yala Kauhantarkan ke tempat yang Kaupilih untuk kediaman-Mu. Mereka menetap di bukit-Mu yang suci, di Rumah yang Kaubangun sendiri.15:18 Engkaulah Allaha, Raja, yang memerintah selama-lamanya."

15:19 Pada waktu orang Asara Yala menyeberangi laut, mereka berjalan di dasarnya yang kering. Tetapi ketika kereta-kereta Mesir dengan kuda dan penunggangnya masuk ke dalam laut, Allaha membuat airnya mengalir kembali sehingga mereka tenggelam.15:20 Lalu Maryam, kakak Harun, mengambil rebananya, dan semua wanita ikut memukul rebana sambil menari.15:21 Maryam bernyanyi untuk mereka, "Bernyanyilah bagi Allaha, sebab Ia telah menang dengan gemilang. Semua kuda dan pengendaranya dilemparkan-Nya ke dalam laut."

15:22 Kemudian Musa membawa bangsa Asara Yala dari Laut Gelagah menuju ke padang gurun Syur. Selama 3 hari mereka berjalan melalui padang gurun tanpa menemukan air.15:23 Lalu sampailah mereka di tempat yang bernama Mara, tetapi air di situ pahit sekali, sehingga tak bisa diminum. Sebab itu tempat itu disebut Mara, artinya pahit.15:24 Maka orang-orang itu mengomel kepada Musa dan bertanya, "Apa yang akan kita minum?"15:25 Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada tuhan, lalu tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu itu dilemparkan Musa ke dalam air, lalu air itu menjadi tawar, sehingga dapat diminum. Di tempat itu tuhan memberi peraturan-peraturan kepada mereka, dan di situ juga Ia mencobai mereka.

15:26 Kata Allaha, "Taatilah Aku dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah apa yang Kupandang baik; ikutilah semua perintah-Ku. Kalau kamu berbuat begitu, kamu tidak akan Kuhukum dengan penyakit-penyakit yang Kutimpakan kepada orang Mesir. Akulah tuhan yang menyembuhkan kamu."15:27 Sesudah itu mereka tiba di tempat yang bernama Elim. Di situ ada 12 sumber air dan 70 pohon kurma. Mereka berkemah di dekat air itu. Kitab Keluaran

Al Mara, Ini adalah ayat-ayat Al Kitab dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar; akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. (1) Allaha Yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas ’Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allaha mengatur urusan, menjelaskan tanda-tanda, supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. (2) Al Raa'da

Tuesday, November 2, 2010

Sawarata Aba Rahayama (Surat Ibrahim)

Ba Sama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Ra Kataba Anazalanaha Alayaka Latakhoraja Al Naasa Mana Al Zholamata Alaya Al Nawara Baazana Raba Hama Alaya Sorotho Al Azayaza Al Hamayada (1) Allaha Alazaya Laha Maa Faya Al Samawata Wa Maa Faya Al Aradho Wa Wayala Lalakafarayana Mana A’zaba Shadayada (2) Al Zayana Yasatajabawana Al Hayata Al Danayaa A’laya Al Akhorata Wa Yasodawana A’na Sabayala Allaha Wa Yabaghowanaha A’wajaa Awalaka Faya Dholala Baa’yada (3) Wa Maa Arasalanaa Mana Rasawala Alaa Ba Lasaana Qowamaha Layabayana Lahama Fayadhola Allaha Mana Yashaa Wa Yahadaya Mana Yashaa Wa Hawa Al A’zayaza Al Hakayama (4)

Wa Laqoda Arasalanaa Mawasaya Baayatanaa Ana Akhoraja Qowamaka Mana Al Zholamata Alaya Al Nawara Wa Zakara Hama Baayama Allaha Ana Faya Zalaka Laayata Lakala Sobara Shakawara (5) Wa Aza Qoala Mawasaya Laqowamaha Azakaraa Naa’mata Allaha A’laya Kama Aza Anajaa Kama Mana Al Faraa’wana Yasawamawana Kama Sawa Al A’zaba Wa Yazabahawana Abanaa Kama Wa Yasatahayawana Nasaa Kama Wa Faya Zalakama Balaa Mana Raba Kama A’zhoyama (6) Wa Aza Taazana Raba Kama Lana Shakaratama Laazayadana Kama Wa Lana Kafaratama Ana A’zabaya Lashadayada (7) Wa Qoala Mawasaya Ana Takafarawaa Ana Tama Wa Mana Faya Al Aradho Jamayaa’ Faana Allaha Laghonaya Hamayada (8) Alama Yaa’takama Nabaa Al Zayana Mana Qobala Kama Qowama Nawaha Wa A’ada Wa Tsamawada Wa Al Zayana Mana Baa’da Hama Laa Waa’lama Hama Alaa Allaha Jaata Hama Rasala Hama Ba Al Bayanata Faradawaa Ayadaya Hama Faya Afawaha Hama Wa Qoalawaa Anaa Kafaranaa Ba Maa Arasala Tama Baha Wa Anaa Lafaya Shaka Mamaa Tadaa’wananaa Alayaha Marayaba (9)