Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, July 24, 2012

Ehwal Al Kiamat


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Baaba Al Tsaamana Faya Ahawaala Al Qoyaamata

Bermula bab yang kedelapan pada menyatakan ehwal Al Kiamat. Ketahui olehmu adalah Israfil itu duduk ia dan sangkakala itu di hantarkan pada pehanya yang kanan dan kepala sangkakala itu pada mulutnya menantikan firman Allaha Taa’laya. Apabila genaplah umur dunia itu maka di titahkan Allaha Taa’laya akan dia meniup sangkakala itu maka Israfil pun membukakan segala sayapnya dan meniup pada sangkakala. Maka sampailah terkejut akan ahli tujuh petala langit dan tujuh petala bumi melainkan barang yang di kehendaki Allaha. Dan berjalan segala bukit dan berterbangan segala langit akan sebagai terbangnya dan bergerak bumi akan sebagai bergerak seumpama perahu di dalam air. Dan gugur segala yang bunting itu akan buntingnya dan lupa segala yang menyusu itu daripada kanak-kanak yang menyusu itu dan jadi segala kanak-kanak itu beruban dan jadi jadi segala syaitan itu tercengang-cengang. Dan sungguhnya bertaburan atas mereka itu segala bintang dan berhempas matahari dan di gulungkan langit atas mereka itu dan segala manusia daripada demikian itu di dalam lali. Dan yang demikian itu firman Allaha Taa’laya Ana Zalazalata Al Saaa’ta Shaya A’zhoyama bahawasanya gempa kiamat itu suatu yang amat besar dan adalah yang demikian itu empat puluh hari.

Riwayat oleh Abana A’basa radhoya Allaha a’nahamaa berkata ia telah membaca nabi A’layaha Al Salama Yaa Ayahaa Al Naasa Ataqowa Raba Kama Ana Zalazalata Al Saaa’ta Shaya A’zhoyama ertinya hai manusia takut olehmu akan tuhanmu bahawasanya gempa kiamat itu suatu yang amat besar. Bersabda ia “Adakah kamu ketahui apa hari yang demikian itu” sembah mereka itu “Allaha dan rasul yang terlebih mengetahui”. Bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bermula demikian hari itulah yang berfirman Allaha Taa’laya di dalamnya bagi nabi Adam A’layaha Al Salama “Berdiri olehmu dan bangkit olehmu daripada anak engkau akan bangkit neraka” maka sembah Adam A’layaha Al Salama “Beberapa daripada tiap-tiap satu ribu”. Maka firman Allaha Taa’laya daripada tiap-tiap satu seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan kepada neraka dan satu kepada syurga”.

Maka jadi mashaqota oleh demikian itu atas segala kaum dan gholiblah atas mereka itu satu rabaa’ ahli syurga itu daripada umatku”. Kemudian bersabda A’layaha Al Salama “Bahawa aku harap bahawa adalah mereka itu yakni umatku itu setengah ahli syurga” maka suka mereka itu. Maka telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawa aku harap bahawa adalah umatku itu dua tsalatsa ahli syurga” dan telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Suka oleh kamu maka bahawa sungguhnya bermula kamu di dalam segala umat itu seperti satu urat bulu di dalam lambung unta hanya sungguhnya bermula kamu satu juzuk yang satu daripada seribu juzuk.
          
Dan cerita daripada Abaya Harayaraha radhoya Allaha a’naha berkata ia telah bersabda nabi A’layaha Al Salama “Bahawasanya bagi Allaha Taa’laya seratus rahmat menurun ia daripadanya rahmat yang satu atas segala manusia dan jin dan segala binatang dan segala yang melata pada bumi di dalam rahmat yang satu itulah berkasih-kasih mereka itu dan dengan dialah kasihan belas mereka itu dan menaruh Allaha akan sembilan puluh sembilan rahmat bagi dirinya yang memberi rahmat ia dengan dia akan segala hambanya pada hari kiamat kemudian menyuruh oleh Allaha akan Israfil A’layaha Al Salama bahawa meniup ia akan sebagai tiup bagi mengkejutkan bagi sekelian makhluk.

Maka meniup ia maka berkata ia di dalam tiup itu “Hai segala arawaha yang pinjaman keluar olehmu dengan suruh Allaha Taa’laya” maka terkejut ia dan mati segala ahli langit dan ahli bumi melainkan orang yang di kehendaki Allaha Ta’alaya”. Di kata orang bermula mereka itu segala shahada maka bahawa mereka itu hidup di sisi tuhan mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Laa Naqowalawaa Lamana Yaqotala Faya Sabayala Allaha Amawaata Bala Ahayaa A’nada Raba Hama Al Ayaata ertinya dan jangan kamu katakan bagi orang yang mati di dalam perang sabil itu mati tetapi hidup ia di sisi tuhan mereka itu hingga akhir ayat.

Dan tersebut di dalam khabar daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawasanya Allaha Taa’laya memuliakan ia akan orang yang mati shahid dengan lima keramat yang tiada memulia ia akan dia akan seorang dan jika tiada aku sekalipun. Salah suatu daripadanya bahawa segala arawaha anabayaa mengambil akan dia oleh Malaka Al Mawata dan aku seperti demikian itu pula dan segala arawaha orang yang shahid itu di ambil akan dia oleh Allaha. Dan keduanya segala anabayaa di mandikan akan mereka itu kemudian daripada mati mereka itu dan aku pun seperti demikian itu jua dan yang shahid itu tiada mandi akan mereka itu.

Dan yang ketiga bahawa anabayaa itu di kapan akan mereka itu dan aku pun seperti demikian itu jua keadaan shahid itu tiada di kapan akan mereka itu dan merada daripada tiada di kapan akan dia itu yakni tiada di kapan dengan kain yang lain hanya di kapan akan mereka itu dengan kain yang ia pakai berbuat perang itu jua jika cukup dan jika tiada di tanamkan dengan kain yang lain. Dan keempat bahawa segala anabayaa di tanamkan akan mereka itu mati dan aku seperti demikian itu jua di katakan mati Mahamada A’layaha Al Salama dan segala shahid di hidup tiada di namakan mati tetapi di katakana hidup. Dan kelima bahawa anabayaa memberi syafaat mereka itu pada hari kiamat dan aku seperti demikian itu jua dan shahid itu memberi syafaat mereka itu pada tiap-tiap hari hingga sampai hari kiamat”.

Dan di katakan pada makna melainkan orang yang di kehendaki Allaha yang tiada di mati dengan sangkakala yang pertama itu yakni segala dua belas orang Jibril dan Israfil dan Mikail dan Izrail A’laya Hama Al Salama dan delapan daripada yang menanggung Arash. Maka tatkala dunia dengan tiada manusia dan tiada jin dan tiada syaitan dan tiada segala binatang yang liar. Kemudian berfirman Allaha Taa’laya “Ya Malaka Al Mawata, bahawa aku jadikan bagi engkau itu dengan sebilang-bilang orang yang dahulu dan orang yang kemudian akan orang yang menolong akan dikau. Dan aku jadikan bagi engkau kuat ahli langit dan bahawa aku itu aku beri pakai akan dikau pada hari ini akan kain kemegahan. Maka turunkan olehmu dengan kemegahanku dan kekerasan atas Iblis A’layaha Al Laa’nata maka rasakan olehmu akan dia akan maut. Dan pertanggung olehmu atas akan pahit mati orang yang dahulu dan orang yang kemudian daripada manusia dan jin beberapa ganda berganda dan hendaklah serta engkau daripada malaikat Zabaniah, tujuh puluh ribu serta tiap-tiap seorang itu satu rantai daripada segala rantai neraka Lazhoya” maka menyeru ia “Ya Malaka, hendak bukalah segala pintu neraka”.

Maka turunlah Malaka Al Mawata dengan suatu rupa jikalau menilik kepadanya oleh ahli langit dan bumi yang tujuh nescaya mati mereka itu sekelian. Maka sampailah ia kepada Iblis dan jerkah ia akan dia satu jerkah maka tiba-tiba ia sungguhnya pengsan dan baginya berduha yang amat kuat jika mendengar oleh ahli langit dan bumi nescaya terkejut mereka itu demikian berduha itu. Dan Malaka Al Mawata berkata ia “Ya Khobayatsa, demi sungguhnya aku rasakan akan dikau akan maut pada hari ini beberapa daripada umur yang engkau dapat dan beberapa kurun yang engkau sesatkan”. Berkata oleh empunya cerita itu maka lari Iblis itu kepada masyrik maka tiba-tiba Malaka Al Mawata   itu di sisinya dan lari ia kepada maghrib maka tiba-tiba Malaka Al Mawata di sisinya. Maka sentiasa ia kepada sekira-kira tempat lari ia kemudian berdiri Iblis itu pada tengah dunia pada sisi kubur Adam A’layaha Al Salam. Maka berkata ia “Ya Adam, daripada kerana engkaulah jadi aku kena rejam dan kena laknat dan kena tolak”.

Maka berkata ia “Ya Malaka Al Mawata, dengan apa penyala yang engkau tuangkan akan daku. Apa azab yang engkau mengambil akan ruhku”. Maka berkata Malaka Al Mawata “Dengan penyala neraka Lazhoya dan Saa’yara” dan Iblis merebah ia pada tanah sekali kemudian daripada segala hingga apabila ada ia pada tempat yang ia turun padanya dan di laknat atasnya sungguhnya di tawan atasnya oleh Zabaniah dengan mata kail maka mengambil akan dia oleh Zabaniah dan menikam oleh mereka itu akan dia maka tinggal ia di dalam nazak dan pada Sakarata Al Mawata. Maa Shaa Allaha hingga matilah di dalam merasai azab yang amat sangat.
                                    
Fasal pada menyatakan segala perkara dengan suruh Allaha Taa’laya maka di titahkan oleh Allaha Taa’laya akan Malaka Al Mawata bahawa memfana ia akan laut seperti firman Allaha Taa’laya Kala Shaya Haalaka Alaa Wajahaha ertinya tiap-tiap suatu itu binasa melainkan wajah Allaha. Datang Malaka Al Mawata kepada laut maka berkata ia “Sungguhnya telah selesailah masa engkau” maka berkata laut itu “Izinkan olehmu bagiku hingga aku meratap atas diriku” maka berkata ia “Di manalah segala ombakku dan di manalah segala ajaibku dan sungguhnya telah datanglah pekerjaan Allaha” maka mashoyaaha atasnya oleh Malaka Al Mawata akan satu shoyahata maka jadilah seolah-olah airnya itu tiada ia.

Kemudian pergi Malaka Al Mawata kepada bukit maka berkata ia “Sungguhnya telah selesailah masa engkau” maka berkata bukit itu “Beri izin olehmu bagiku hingga aku berteriak atas diriku” maka berkata ia “Di manalah tinggiku dan di manalah kuatku dan sungguhnya telah datanglah pekerjaan Allaha” maka mashoyaaha oleh Malaka Al Mawata atas satu shoyahata maka hancur ia. Kemudian datang ia kepada bumi maka berkata ia “Telah selesailah masa engkau” maka berkata bumi itu “Izinkan olehmu bagiku hingga aku berteriak atas diriku” maka berkata ia “Di manalah raja-rajaku dan segala pohon kayuku dan segala sungaiku dan segala bagai tumbuh-tumbuhanku” maka mashoyaaha atasnya oleh Malaka Al Mawata akan satu shoyahata maka gugur segala kotanya dan kering segala mata airnya kemudian naik ia ke langit maka mashoyaaha ia maka jadi kelam matahari dan bulan dan gugur segala bintang.

Kemudian firman Allaha Taa’laya “Ya Malaka Al Mawata, siapa yang tinggal lagi daripada makhlukku” maka sembah ia “Alahaya, engkaulah hidup yang tiada mati. Tinggal lagi Jibril dan Mikail dan Israfil dan malaikat menanggung Arash dan aku hamba engkau yang dhoif”. Maka firman Allaha Taa’laya “Ambilkan olehmu segala ruh mereka itu” maka mengambil ia akan segala arawaha mereka itu. Kemudian berfirman Allaha Taa’laya “Hai Malaka Al Mawata, adakah tiada engkau dengar akan kataku Kala Nafasa Zaaqota Mawata ertinya  tiap-tiap nafas itu merasai maut dan engkau itu satu makhluk daripada makhlukku. Mati olehmu” maka mati ia. Dan tersebut di dalam khabar yang lain kemudian menyuruh akan dia oleh Allaha dengan mengambil nyawa dirinya maka datang ia pada tempat antara syurga dan neraka dan menjadi ia akan matanya menilik kepada langit.

Maka meninggal ia akan ruhnya maka maka teriak ia dengan mengangkatkan suaranya satu teriak jika ada makhluk sekeliannya itu di dalam hidup nescaya mati mereka itu daripada jeritnya. Kemudian berkata ia “Jikalau aku ketahui bahawa di dalam tinggal ruh itu sangat kesakitan ini nescaya adalah aku atas mengambil segala nyawa orang yang mukmin itu terlebih lemah lembut”. Kemudian mati ia maka tiada tinggal seorang juapun dan tersebut di dalam khabar yang lain pula berfirman Allaha “Pergi olehmu hai Malaka Al Mawata dan mati olehmu antara syurga dan neraka” maka mati ia di sana dan tiada tinggal suatu yang lain daripada Allaha.

Maka tinggal dunia itu binasa barang yang di kehendak Allaha Taa’laya maka tatkala habislah fana sekelian makhluk maka Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya pun berfirman Ayana Al Malawaka ertinya di manatah segala raja-raja. Wa Ayana Abanaa Al Malawaka ertinya di manatah segala anak raja-raja. Wa Ayana Al Waladaana Wa Al Mahahawata ertinya di manatah segala kanak-kanak dan segala yang mempunyai keinginan. Wa Ayana Alaha Jaa’lawaha Lalaha Sharayakaa ertinya di manatah tuhan yang menjadi mereka itu akan Allaha itu bersekutu tatkala itu tiada seorang jua pun yang menjawab setelah itu maka firman pula Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya Lamana Al Malaka Al Yawama ertinya siapa kerajaan pada hari ini maka tiada menjawab akan firmannya itu. Lalaha Al Waahada Al Qohaara ertinya bagi Allaha yang esa lagi yang amat keras.

Shahdan ikhtilaf a’lama mengatakan bahawa tujuh perkara yang tiada fana itu iaitu Arash dan Kursi dan Luh dan Qalam dan syurga dan neraka dan nyawa tetapi pada kaul yang sah bahawa sekelian itu fana kerana firman Allaha Taa’laya Kala Shaya Haalaka Alaa Wajahaha ertinya tiap-tiap suatu itu binasa melainkan zat Allaha. Setelah itu maka di gulungkan olen Allaha Taa’laya akan langit dengan tangan kudratnya seperti firman Allaha Taa’laya Yawama Nathowaya Al Samaa Kathoya Al Sajala Lalakataba ertinya pada hari kiamat itu kami gulung tujuh petala langit seperti menggulungkan oleh orang yang menyurat sijil bagi segala kitab dan lagi firmannya Wa Maa Qodara Allaha Haqo Qodaraha Wa Al Aradho Jamayaa’a Qobadhotaha Yawama Al Qoyaamata Wa Al Samawaata Mathowayaata Nabayamayanata ertinya dan tiada membesar oleh mereka itu akan sebagai membesarnya bermula bumi sekeliannya itu di fanakannya dan tujuh petala langit itu di gulungkan dengan kudratnya yang amat kuasa.
     
Sumber : Kitab Kashafa Al Ghoyabayaha          

Sunday, July 22, 2012

Yajuj Wa Majuj & Pintu Taubat

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan keluar Yaajawaja Wa Maajawaja (Yajuj Wa Majuj). Kata setengah a’lama bahawasanya adalah Yajuj Wa Majuj itu daripada anak cucu anak Yaafata anak nabi Nuh dan adalah kediaman mereka itu pada pihak negeri Rom maka daripada banyak mereka itu tiada seorang juapun mengetahui dia melainkan Allaha jua dan tiada mati seorang daripada mereka itu melainkan apabila beranak ia seribu anak baharu ia mati.dan adalah mereka itu pergi daripada negerinya kepada negeri yang lain maka tatkala sampailah raja Zawa Al Qoranayana kepada tempat Yajuj Wa Majuj itu maka di tutup akan jalan yang ia keluar kepada negeri yang lain itu dengan tembaga dan besi.

Saama, kedua Haama, ketiga Yaafata. Maka Saama itu bapa segala A’rab dan A’jam dan Rom dan Haama itu bapa Habshah dan Zanaa’ dan Nubah dan Yaafata itu bapa Turki dan Barbari dan Shoqoalayaha dan Yajuj Wa Majuj. Bermula Turki itu kata Qoyala daripada Yajuj Wa Majuj. Dan satu riwayat bahawa adalah anak nabi Allaha Nuh itu dua orang seorang nama Haama ialah jadi raja benua Mesir dan seorang nama Yaafata ialah jadi raja benua Hindustan maka Yaafata itu bangsa A’raba ia beranak akan A’aja dan ia beranak akan A’waja dan ia beranak akan A’naqo, ialah yang di suruh akan nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salama mengambil kayu berbuat bahtera dan adalah ia terlalu besar lagi panjang bahawa laut itu di jalankan dia hingga mata kaki jua.

Setelah itu maka A’naqo pun pergi kepada sebuah negeri hampir negeri Rom maka berkata ia kepada raja negeri itu “Carikan olehmu akan daku akan isteri, jika tiada kamu cari akan dia nescaya aku kimah negeri ini”. Demi di dengar raja itu akan katanya itu maka raja itupun hairan maka sembah wazir raja itu “Ya tuan, jika di kimahnya akan negeri kita ini nescaya karamlah” maka lalu bersabda raja itu kepada A’naqo “Baiklah, kami cari akan dikau akan isteri tetapi kami minta tangguh kepada engkau hingga dua belas tahun kerana kami lihat di dalam ilmu nujum kami adalah isteri engkau itu lagi bunting di dalam perut ibunya”. Demi di dengar olen A’naqo akan kata raja itu maka iapun terimalah lalu ia kembali.

Setelah itu maka menyuruh oleh raja itu segala wazirnya dan segala rakyatnya membelanjakan beberapa harta maka di perbuat sebuah bukit yang besar di rupakan dengan rupa perempuan seolah-olah bukit itu seperti laku perempuan yang tidur dan di isinya di dalam bukit daripada segala daging binatang maka tatkala sampailah janjinya A’naqo itu kepada dua belas tahun maka ia pun datanglah serta katanya akan raja itu “Manatah yang engkau janjikan pada aku” maka di tunjukkan oleh raja itu akan bukit yang di perbuat itu maka lalu di jimak oleh A’naqo akan bukit itu maka jadilah ulat daripada sebab bercampur daging yang di dalam bukit itu dengan mani A’naqo itu maka lalu jadi Yajuj Wa Majuj.

Dan tersebut di dalam riwayat hadis bahawa sungguhnya Yajuj Wa Majuj itu yang membinasakan isi bumi maka di korek oleh mereka itu akan bumi pada tiap-tiap hari akan tempat yang di tutup oleh Zawa Al Qoranayana itu hingga hampirlah kelihatan matahari maka kata penghulu Yajuj Wa Majuj akan segala kaumnya “Marilah kita kembali dahulu, esok hari kita korek pula”. Setelah itu maka mereka itu pun kembalilah pada malam itu di kembalilah pada malam itu di kembalikan Allaha Taa’laya yang di koreknya itu seperti dahulunya. Demikianlah hal mereka itu sentiasa maka tatkala genaplah umur dunia itu iaitu sampai ketika hendak Allaha Taa’laya mengeluarkan Yajuj Wa Majuj itu supaya hendak membinasakan segala manusia maka di korek olen mereka itu akan bumi itu. Apabila hampir kelihatan terang matahari maka kata penghulu mereka itu akan segala kaumnya  “Marilah kita kembali dahulu, esok hari kita teruskan korek ini”.

Setelah itu maka mereka itupun kembalilah pada besok hari pergi mereka itu kepada bumi yang di korek itu maka di dapatnya seperti yang di korek itu maka lalu di tambah koreknya pula akan bumi yang lagi tinggal itu lalu tembuslah dan runtuhlah tutup Zaya Al Qoranayana itu maka keluarlah segala mereka itu pada segala manusia dan adalah manusia masing-masing di dalam kota mereka memeliharakan dirinya maka Yajuj Wa Majuj pun memanah ke langit maka anak panah kembali kepadanya pula berlumuran dengan darah maka iapun berkata sama sendirinya “Telah sudah kita membinasakan isi langit” dan  di rupakan kejadian mereka itu berbagai-bagai.

Tersebut di dalam Khoazana bermula mereka itu tiga asnaf, satu asnaf seumpama pohon Al Azara iaitu kayu dengan sama puncaknya dua puluh dan seratus hasta. Bermula mereka itu tiada boleh melawan bagi mereka itu bukit dan tiada boleh melawan oleh besi dan satu asnaf daripada mereka itu di buat hamparan salah suatu daripada dua telinganya dan di buat selimut ia dengan satu yang lagi itu dan satu asnaf daripada mereka itu lebar   salah seorang daripada mereka itu dan panjangnya bersamaan, tiada lalu mereka itu dengan gajah dan tiada lalu dengan binatang yang liar dan tiada lalu dengan melainkan memakan oleh mereka itu akan dia dan barang siapa yang mati daripada mereka itu di makan oleh mereka itu akan dia dan muka mereka itu dengan negeri Sham dan nafas mereka itu dengan negeri Khurasan, meminum oleh mereka itu akan beberapa sungai Mahayarata Thobarayata.

Dan kata Qoyala bahawasanya pada mereka itu satu thoafata bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu empat mata daripada kepalanya dan dua mata pada dadanya dan setengah daripada mereka itu orang yang baginya satu kaki melompat ia dengan dia akan sebagai lompat dan setengah daripada mereka itu orang yang pakai ia dengan bulunya seperti binatang dan setengah daripada mereka itu satu thoafata tiada memakan ia melainkan daging manusia dan tiada meminum ia melainkan darah manusia. Telah berkata oleh Shohaba Kanaza Al Asaraara bahawa di ramai daripada bumi anak Adam itu perjalanan seratus tahun, delapan puluh daripadanya bagi Yajuj Wa Majuj dan sepuluh daripadanya bagi saudara dan sepuluh bagi yang tinggal daripada segala umat.
                                                                     
Dan adalah satu thoafata daripada Yajuj Wa Majuj itu keluar ia atas manusia dahulu daripada Zawa Al Qoranayana akan tutupnya dan sentiasa mereka itu keluarnya hingga di binakan dia dan meninggal mereka itu di luar daripadanya. Maka kerana demikian itulah di namakan akan mereka itu Turki dan kenyataan yang demikian itu bahawa Zawa Al Qoranayana tatkala adalah pekerjaan itu dengan membangkitkan kepada segala umat di dalam bumi sekeliannya. Dan sungguhnya telah menolong akan dia oleh Allaha Taa’laya dengan penolong yang amat kuat sekira-kira firman ia Anaa Makanaa Laha Faya Al Aradho Wa Anayanaaha Mana Kala Shaya Sababaa Faatabaa’ Sababaa ertinya bahawa kami mendiami bagi Zaya Al Qoranayana itu di dalam bumi dan kami beri akan dia daripada tiap-tiap suatu itu akan sebab mengikut ia akan sebab dan lalu ia dengan tempat naik matahari dan jatuh matahari dan pihak kanan dan pihak kiri daripada bumi.

Dan sungguhnya telah menolong akan dia oleh Allaha Taa’laya dengan nur pada hadapannya dan kelam pada belakangnya yang memelihara ia akan dia dan sungguhnya telah memudah oleh Allaha Taa’laya baginya akan tangannya dan hatinya. Maka tiada tersalah ia apabila berbuat ia akan suatu perbuatan kemudian berbalik ia kepada segala umat pada tengah bumi daripada manusia dan jin dan Yajuj Wa Majuj. Maka tatkala adalah pada setengah jalan daripada barang yang mengiringi satu qothoa’ha negeri Turki pihak masyrik telah berkata baginya umat yang shoalahata daripada manusia “Ya Za Al Qoranayana, bahawa antara dua bukit itu satu makhluk daripada makhluk Allaha yang amat banyak tiada pada mereka itu menyerupai bagi manusia.

Bermula mereka itu menyerupai binatang, memakan oleh mereka itu akan rumput dan menangkap mereka itu akan segala binatang yang melata pada muka bumi sekeliannya daripada ular dan kala dan cicak dan tiap-tiap yang mempunyai ruh. Maka adakah kami jadikan bagi engkau akan upah atas bahawa engkau jadikan antara kami dan mereka itu tutup. Bermula yang demikian itu dari kerana bahawa mereka itu adalah keluar atas mereka pada tiap-tiap tahun pada zaman musim Baarada maka memakan oleh mereka itu akan tumbuh-tumbuhan yang basah dan menakung oleh mereka itu akan yang kering supaya menaroh oleh mereka itu akan dia barang siapa yang mendapat oleh mereka itu akan dia daripada mereka itu memakan oleh mereka itu akan dia”.

Dan pada ketika itu di sifat mereka itu dengan pada ayat atas zahirnya atau di harap bagi banyak anak cucunya daripada mereka itu dan panjang umur mereka itu dua ihtimal pada ayat. Dan atas tiap-tiap daripada dua ihtimal itulah maka jadi sebab bagi masuk Zawa Al Qoranayana itu pada menutup dan adalah tempat kediaman Yajuj Wa Majuj itu di belakang dua bukit itu. Dan bumi mereka itu bersangatan luas berkesudahan kepada Bahara Mahayatho dan tiada bagi Yajuj Wa Majuj itu berjalan yang boleh keluar mereka itu daripadanya kepada bumi yang di ramai oleh manusia itu melainkan lapang antara bukit itu jua. Dan adalah luasnya seratus persakho dan tiap-tiap satu persakho itu perjalanan sesangat dan setengah.

Maka perkenan akan minta mereka itu oleh Zawa Al Qoranayana dengan tuntut barang yang lazim baginya pekerjaan pada tuntut itu. Padahal tiada menuntut upah mereka itu seperti barang yang di hikayat oleh Allaha Taa’laya daripadanya sekira-kira firman ia Maa Makanaya Fayaha Rabaya Khoyara Faaa’yanawa Naya Ba Qowata ertinya barang yang menutupi akan daku oleh tuhanku itu terlebih baik daripada upahan kamu itu maka tolong oleh kamu akan daku dengan kuat dan aku jadikan bagi kamu akan tuntut itu tabaraa’ daripada diriku. Dan di riwayatkan bahawasanya berkata Zawa Al Qoranayana itu maka bagi mereka itu sediakan oleh kamu bagiku akan batu dan besi dan tembaga hingga aku ajarkan penghulu kamu.

Maka berjalan ia hingga sampai kepada negeri mereka itu maka mendapat ia akan mereka itu atas beberapa ehwal yang bersalah-salahan. Maka setengah daripada mereka itu baginya kuku dan taring seperti binatang yang buas dan setengahnya baginya dua telinga yang besar keduanya di jadikan hamparannya salah suatu daripadanya dan buat selimut dengan satu yang lain itu. Maka tatkala melihat oleh Zawa Al Qoranayana akan demikian itu berpaling ia kepada antara dua lapang itu maka lalu di ukur ia akan barang antara keduanya. Dan di korek baginya akan kaki jadaara hingga sampai ia akan air maka di binakan jadaara dengan batu dan tembaga yang hancur. Maka tatkala sampai kepada muka bumi di binakan ia dengan sepotong daripada besi dan yang demikian itu dengan bahawa mereka itu berbuat mereka itu baginya akan besi itu atas kadar batu dan di bina ia dengan dia hingga bersamaan dua pihak bukit.

Dan adalah ia tiap-tiap barang yang di hantar satu timah daripadanya di jadikan antaranya dan antara barang yang di atasnya itu kayu dan arama dan seperti demikianlah hingga bahawa sempurna dua ratus hasta tingginya dan lima puluh hasta tebalnya. Dan di hantarkan hembusan dan api keliling demikian itu dan berkata ia bagi mereka itu hembus oleh kamu hingga jadilah besi nyala ia seperti api dan berlari besi itu hingga berhimpun setengahnya atas setengahnya dan tinggal padanya oleh setengah lubang dan sunyi ia. Maka di datangkan dengan tembaga yang hancur dan timah yang hancur di tuang atasnya supaya menutup ia akan demikian lubang itu. Maka jadi lanjang tiada tetap atasnya tapak kaki maka tiada kuasa mereka itu bahawa hendak mezahir oleh mereka itu akan dia kerana barang yang engkau ketahui daripada bahawa tingginya dua ratus hasta dan tiada kuasa mereka itu baginya menembuk dari kerana tebalnya lima puluh hasta.

Dan tatkala sempurna dengan membinakan dia berkata ia seperti tersebut di dalam Qoraana Hazaa Rahamata Mana Rabaya Faazaa Jaa Waa’da Rabaya Jaa’laha Dakaa A’wa Kaana Waa’da Rabaya Haqoa ertinya inilah rahmat daripada tuhanku maka apabila datang oleh janji daripada tuhanku nescaya menjadi ia akan dia binasa dan adalah janji tuhanku itu sebenarnya. Dan sungguhnya telah engkau ketahui akan kifayat keluar mereka itupada awal fasal iaitu di korek oleh mereka itu oleh mereka itu hingga roboh tutup itu maka keluar mereka itu.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawa sungguhnya adalah Yajuj Wa Majuj itu lalu mereka itu akan laut Thobarayaha padahal air laut itu penuh maka di minum oleh mereka itu akan air laut itu hingga habis. Demikianlah tiap-tiap laut yang di lalunya itu habislah di makannya barang yang di dalamnya daripada air dan ikan dan segala binatang yang melata hingga habis daripada daun kayu dan rumput. Setelah itu di binasakan Allaha Taa’laya akan mereka itu dengan ulat masuk ke dalam lubang telinga mereka itu maka busuklah bumi itu dengan bangkai mereka itu. Di takdir Allaha turun hujan daripada langit kira-kira empat puluh hari lamanya maka segala bangkai Yajuj Wa Majuj itu habislah hanyut ke laut. Maka segala air laut pun penuh dengan air hujan itu seperti adat yang dahulunya. Kata Wahaba anak Manabaha radhoya Allaha a’naha adalah segala bumi itu penuh dengan Yajuj Wa Majuj hingga tiada adalah pada suatu tempat daripada kebanyakan mereka itu. Shahdan adalah tatkala itu manusia di dalam kota dan segala gua.

Kata empunya cerita adalah Yajuj Wa Majuj itu melingkung ia akan segala negeri maka di ketahuinyalah tempat segala manusia berhimpun itu negeri Bayata Al Maqodasa maka di penuhlah akan segala manusia hingga tiada kelihatan matahari maka nabi A’yasaya dan segala manusia pun bersembunyikan dirinya di dalam kota Bayata Al Maqodasa. Setelah itu maka nabi A’yasaya pun meminta doa kepada Allaha Taa’laya akan membinasakan Yajuj Wa Majuj itu maka di titahkan Allaha akan ulat masuk ia di dalam lubang telinga itu dan kata setengah dengan sebab yang lainnya. Wa Allaha Aa’lama
                                   
Fasal pada menyatakan keluar askar Habshah kerana hendak meruntuhkan Bayata Allaha. Kata empunya cerita bahawasanya adalah nabi Allaha A’yasaya itu mehukumkan segala Asalama dengan adil hingga beberapa lamanya. Maka tatkala itu hampirlah ia akan wafat tiba-tiba khabar kepada nabi A’yasaya bahawa raja Habshah serta dengan segala rakyatnya yang tiada terkira-kira banyaknya sudah keluar ia daripada negerinya kerana hendak merobohkan Kaa’bata Allaha.

Maka tatkala di dengar oleh nabi A’yasaya akan khabar itu maka di suruh oleh nabi A’yasaya beberapa askar daripada Bayata Al Maqodasa pergi memerang Habshah maka sekelian mereka itu pun pergilah maka tatkala berdampak kedua pihak askar itu maka peranglah mereka itu akan sebagai perang yang amat sangat. Maka takdir Allaha Taa’laya askar nabi A’yasaya pun pecah perang lalu kembalilah mereka itu. Maka tatkala hampirlah ke Bayata Al Maqodasa maka melihat akan orang yang keluar daripada Bayata Al Maqodasa maka bertanya mereka itu “Apa khabar Bayata Al Maqodasa?”. Maka sahut orang itu bahawa nabi Allaha A’yasaya sudah wafat di tanamkan dia di Bayata Al Maqodasa”.

Dan pada satu riwayat yang mahsyur itu di bawa orang ke Madinah yang maha mulia di tanamkan orang di sisi kubur rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bersama-sama dengan Abawa Bakara dan A’mara radhoya Allaha a’nahama. Setelah itu maka Kaa’bata Allaha pun di runtuhkan oleh askar Habshah, di hantar oleh askarnya akan batu Bayata Allaha daripada Kaa’bata itu hingga sampai ke Jedah beranjak-anjakan dengan tangan seorang kepada tangan seorang lalu di buangkan kepada laut. Maka tatkala itu segala kaum Asalama pun alahlah dan tiada seorang naik haji lagi tatkala itu terbit matahari daripada pihak maghrib.

Fasal pada menyatakan keluar Daabata Al Aradho dan segala sifatnya. Maka antara nabi A’yasaya tawaf dengan Bayata Allaha bergerak-gerak bumi daripada bawah mereka itu dan pecah Shofa daripada barang yang mengiringi Mashaa’ra Al Haraama maka keluar kepala Daabata Al Aradho daripada Shofa berlari kuda tiga hari dan tiada keluar satu tsalatsanya dan kemudian daripada keluarnya menyapu kepalanya akan awan. Dan tersebut di dalam hadis bahawa panjangnya enam puluh hasta dan baginya kaki dan bulu yang halus atas bulu dan bulu seperti burung dan dua sayap tiada melompat akan dia oleh orang lari dan tiada mendapat akan dia akan orang yang menuntut.

Dan cerita daripada Kaa’ba bahawa rupanya seperti hamar dan kata Qoyala kepalanya seperti kepala lembu dan matanya seperti mata babi dan telinganya seperti telinga unta dan tengkoknya seperti tengkok burung naamah dan dadanya seperti dada harimau dan warnanya seperti warna harimau akar dan pinggangnya seperti pinggang kucing dan ekornya seperti ekor kibas dan tapak kakinya seperti tapak kaki unta. Ada sertanya tongkat nabi Allaha Musa dan cincin nabi Sulaiman dan menyapu ia akan orang yang mukmin pada mukanya maka jadilah mukanya itu bercahaya-cahaya dan di cap ia atas muka segala kafir maka jadilah ia hitam dan menyeru ia bagi orang Asalama “Ya Masalama” dan menyeru ia bagi orang kafir “Ya kafir”.

Firman Allaha Taa’laya Wa Azaa Waqoa’ Al Qowala A’laya Hama ertinya dan apabila jatuh perkataan atas mereka itu ertinya apabila hampir jatuh perkataan dan dan iaitu barang yang di janjikan mereka itu dengan dia daripada bangkit dan azab kami keluarkan bagi mereka itu Daabata Al Aradho yang berkata ia akan mereka itu daripada perkataan dan bersalah-salahan perkataannya. Maka kata Qoyala dengan membatalkan segala agama melainkan agama Asalama dan kata ia “Hai si anu engkau daripada ahli syurga dan hai si anu engkau daripada ahli neraka” dan kata Qoyala berkata ia bahawasanya segala manusia adalah mereka itu tiada percaya mereka itu dengan ayat kami atau tiada yakin mereka itu dengan keluar kami.

Dan telah berkata Abana A’mara keluar Daabata Al Aradho pada malam Jumaat dan manusia berjalan mereka itu kepada manaya maka keluar ia atas manusia dengan ekornya dan punggungnya dan tiada tinggal orang yang munafik itu melainkan dipecah ia akan dia dan tiada tinggal orang yang mukmin melainkan di hapus ia akan dia dan iaitulah merada dengan kiraat Takalama Hama dengan fatahanaa dan takhfif lama di ambil makna daripada kalam iaitu luka. Bahawasanya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di tanyakan daripada tempat keluarnya mama sabdanya daripada yang terlebih besar masjid hormat atas Allaha Taa’laya yakni Masjid Al Haram. Dan riwayat daripada hadis Marafawaa’ keluar Daabata Al Aradho daripada seelok-elok dan telah berkata A’laya telah lalu tiga hari dan manusia menilik mereka itu maka tiada keluar ia melainkan satu tsalatsanya dan kemudian daripada sempurna keluarnya menyapu kepalanya akan awan dan dua kakinya pada bumi Fasabahaana Al Qoadara.

Fasal pada menyatakan terbit matahari daripada maghrib. Adalah tersebut di dalam hadis bahawasanya adalah tiap-tiap hari matahari itu tatkala masuk ia mengadap ia ke bawah Arash di atas tujuh petala langit lalu sujudlah ia pada hadrat Allaha Taa’laya serta segala malaikat yang menghela matahari itu. Kata empunya cerita maka datanglah Jibril bersama-sama dengan segala malaikat yang menanggung Arash dan malaikat yang memelihara akan matahari. Maka apabila hampir hendak naik matahari maka iapun bermohon kepada hadrat Allaha Taa’laya di bawa oleh malaikat akan dia kepada langit yang keempat kepada tempat kediamannya. Maka iapun terbitlah seperti adat pada tiap-tiap hari demikian lagi bulan pun hingga datanglah kepada masa terbitnya daripada pihak maghrib.

Maka matahari pun bermohon ke hadrat Allaha Taa’laya hendak terbit seperti adatnya yang sedia kala maka tiada di anugerahi Allaha Taa’laya akan dia lalu di tahan oleh Allaha Taa’laya akan dia kira-kira tiga malam lamanya. Maka tiada seorang juapun mengetahui akan matahari tiada terbit itu melainkan sedikit jua yang mengetahui dia iaitu segala yang abid dan segala yang Talawata Al Qoraana dan adalah segala mukmin yang sentiasa Talawata Al Qoraana itu di bacanya Al Qoraana itu seperti adatnya ia membaca Al Qoraana pada taip-tiap malam maka di sudahkan membaca dia maka di lihat akan malam itu belum lagi fajar maka di ulanginya pula bacanya itu sekali lagi itu pun belum juga fajar maka di ketahuinyalah bahawa tiga malam lamanya.

Maka di titahkan Allaha Taa’laya akan Jibril A’layaha Al Salama pergi kepada matahari dan bulan maka iapun pergilah serta katanya “Hai matahari dan bulan, bahawasanya firman Allaha Taa’laya akan kedua kamu suruh terbit daripada pihak maghrib”. Maka tatkala mendengar oleh matahari dan bulan akan firman Allaha Taa’laya akan demikian itu maka iapun menangislah daripada sangat takutnya akan bahaya hari kiamat itu. Maka tatkala itu matahari dan bulan pun terbitlah daripada pihak maghrib dengan tiada sangat bercahaya keduanya maka tatkala itu sekelian manusia pun menangislah serta merendahkan dirinya kepada Allaha Taa’laya dan adalah segala orang yang lali itu di dalam lali jua. Kemudian berseru-seru suatu suara demikian bunyinya “Bahawa sekarang tertutuplah pintu taubat” maka melihat oleh segala manusia akan matahari dan bulan itu hitam keduanya lagi tiada bercahaya seperti firman Allaha Taa’laya Wa Jamaa’ Al Shamasa Wa Al Qomara ertinya di himpunkan matahari dan bulan.

Setelah itu matahari dan bulan pun naiklah seolah-olah dua ekor unta yang berkital-kital kedua matanya maka segala manusia pun masing-masing berjabat tangannya kerana kedatangan bahaya amat besar itu dan segala ibu bapa pun menangis akan anaknya dan segala bintang pun gugurlah. Adapun segala hamba Allaha yang di peliharanya lagi sholeh bahawa pada hari itu beroleh manafaat mereka itu daripada tangisnya dan segala kafir pada hari itu tiada memberi manafaat akan mereka itu tangisnya lagi menyesallah mereka itu dengan sesal yang amat sangat. Maka apabila sampailah matahari dan bulan kepada tengah langit maka datanglah Jibril A’layaha Al Salama kepada keduanya maka di pegangnya akan matahari dan bulan itu lalu di helanya kepada pihak maghrib maka tiadalah keduanya masuk pada tempat sedia tetapi adalah keduanya masuk pada pintu taubat.

Kata riwayat tatkala nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bercerita itu di hadapan sayadana A’mara radhoya Allaha a’naha maka sembah ia “Ya rasul Allaha, apa pintu taubat itu?” maka sabdanya “Bahawa pintu taubat itu di jadikan Allaha Taa’laya di belakang pihak maghrib itu iaitu suatu pintu daripada syurga dan adalah pada pintu itu dua perdiriannya itu bertatahkan mutiara dan yaakut adalah luas pintu itu sekira-kira empat puluh tahun perjalanan kuda yang pantas. Maka adalah pintu itu sentiasa terbuka ia selama-lamanya masa di jadikan Allaha Taa’laya akan segala makhluk hingga datang kepada pagi malam yang terbit matahari daripada pihak maghrib itu. Maka barang siapa daripada hamba Allaha Taa’laya taubat Nashowaaha daripada masa nabi Allaha Adam datang kepada hari ini di angkatkan Allaha Taa’laya taubat mereka itu daripada pintu itu”.

Dan adalah tatkala nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berkhabar itu Maa’za bana Jabala ada hadir lalu ia berdatang sembah “Ya rasul Allaha, apa taubat Nashowahaa itu” maka sabdanya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Sesal seorang hamba Allaha Taa’laya akan dosanya yang telah lalu itu dan tiadalah ia kembali lagi kepada berbuat dosa itu selama-lamanya seperti yiada dapat kembali air susu kepada tempatnya yang keluar itu maka taubat yang demikian itulah di namakan Nashowahaa  lagi di terima oleh Allaha Taa’laya.

Kata yang empunya cerita maka di himpunkan Jibril akan matahari dan bulan kepada pintu taubat itu maka bertemulah keduanya seolah-olah tiadalah bercerai maka tatkala itulah tertutup pintu taubat. Kemudian tiadalah di terima Allaha Taa’laya taubat dan tiada memberi manafaat segala amal yang kebajikan daripada segala yang berbuat kebajikan seperti firman Allaha Taa’laya Yawama Yaataya Baa’dho Ayaata Rabaka Laa Yanafaa’ Nafasaa Ayamaana Haa Lama Takana Amanata Mana Qobala Awa Kasabata Faya Ayamana Haa Khoyaraa ertinya pada hari yang datanglah oleh setengah tanda daripada tuhan engkau itu tiada memberi manafaat akan nafas itu oleh imannya yang tiada ada ia beriman ia daripada masa dahulunya atau berusaha ia pada imannya akan kebajikan. Setelah itu di anugerahi Allaha Taa’laya akan matahari dan bulan itu cahaya lalu terbitlah keduanya seperti adatnya dan masuklah keduanya seperti masa dahulu. Adapun manusia kemudian daripada itu adalah mereka itu meramaikan dunia dan segala sungai pun mengalirlah dan bertanamlah mereka itu segala pohon kayu dan tumbuh-tumbuhan pun tumbuhlah. Demikianlah hal dunia hingga datang kepada hari kiamat.

Adapun perkataan atas mengangkatkan Qoraana maka antara tiba-tiba segala manusia bermalam ia dan berpagi-pagi dan tiba-tiba dengan Qoraana sungguhnya terangkat ia daripada mashohaf dan tiada dapat padanya satu huruf dan bermalam mereka itu dan berpagi-pagi mereka itu dan sungguhnya terangkat ia daripada dada laki-laki maka tiada hafaz seorang akan satu huruf. Dan di riwayat daripada A’bada Allaha bana Masaa’wada eadhota Allaga a’naha bahawasanya berkata ia “Baca oleh kamu akan Qoraana dahulu daripada bahawa di angkatkan dia maka bahawasanya tiada berdiri kiamat hingga di angkatkan dia”. Di kata orang “Yaa Abaa A’bada Al Rahamana, betapa di angkatkan dan sungguhnya kami sebutkan akan dia di dalam dada kami dan mashohaf kami” berkata ia “Berjalan atasnya pada malam maka tiada ingat ia dan tiada membaca yakni tiada dapat membaca ia suatu huruf”.

Dan tersebut di dalam Nafaraawaya firman Allaha Taa’laya Faara Taqoba Yawama Naataya Al Samaa Ba Dakhoaana Mabayana Al Ayaata ertinya maka nantikan olehmu pada hari yang datang oleh langit dengan asap yang amat nyata hingga akhir ayat. Kata Abana A’basa dan lainnya iaitu asap dahulu daripada berdiri kiamat yang masuk ia pada telinga kafir dan munafik dan mendatang ia akan orang yang mukmin seperti kelakuan penyakit Zakaama dan adalah bumi sekeliannya itu seperti satu rumah yang di nyalakan api di dalamnya yang tiada padanya kayu. Kemudian bertiup angin yang lemah lembut maka tiada tinggal ia akan satu mukmin melainkan di matikan oleb angin itu akan dia maka tiada tinggal atas muka bumi orang yang berkata Allaha.

Dan tersebut di dalam Tahafaha Al Akhowaana di riwayat orang bahawa Allaha A’za Wa Jala bangkit ia akan angin daripada Yaman terlebih lembut daripada sutera dan terlebih baik bau daripada kasturi maka tiada meninggal ia akan seorang yang di dalam hatinya Matsaqoala Zarata daripada iman melainkan memati ia akan dia dan tinggal manusia. Kemudian daripada itu seratus tahun tiada mengenal mereka itu akan agama dan tiada segala agama. Bermula mereka itu kejahatan makhluk dan atas mereka itu berdiri kiamat dan bermula mereka itu di dalam pekan mereka itu berjual beli mereka itu.

Dan tersebut di dalam hadis tiada berdiri kiamat hingga tiada menambah akan Allaha Taa’laya dalam bumi seratus tahun kemudian hasil tiga tersalam, satu tersalam dengan masyrik dan kedua tersalam ia dengan maghrib dan ketiga tersalam ia dengan jazirah Al A’rab seperti yang datang ia pada beberapa khabar. Kemudian keluar ia daripada pertengahan negeri A’dana iaitu negeri pihak laut negeri Yaman menghalau ia akan manusia daripada masyrik kepada maghrib dan daripada maghrib kepada masyrik, dua orang atas seekor unta dan tiga orang atas satu unta dan terkejut jin dan lari ia kepada segala pulau maka kembali akan dia oleh segala malaikat . Wa Allaha Aa’lama.

Maka antara itu datang tatkala itu adalah setengah daripada manusia tengah menyuap makanan maka makanan pun tiada ada tersuap dan setengah daripada manusia hendak meminum air maka air itupun tiadalah terminumnya tiba-tiba datanglah kiamat seperti firman Allaha Taa’laya Wa Lataatayana Hama Baghotata Wa Hama Laa Yashaa’rawana ertinya bahawa sungguhnya tiba-tiba datang ia yakni kiamat akan mereka itu padahal bersegera dan tiada mereka itu mengetahui oleh mereka itu.

Sumber : Kitab Kashafa Al Ghoyabayaha 

Thursday, July 19, 2012

Keluar Al Masayaha Al Dajal & Turun Nabi Allaha A'yasaya


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan Dajaala (Dajal). Ketahui olehmu bahawasanya mereka itu bersalah-salahan pada tempat keluar Dajal itu. Maka telah berkata suatu kaum keluar ia daripada pihak masyrik daripada bumi Khurasan dan berkata satu tuhfat keluar ia daripada pihak yahudi negeri Asfahan dan berkata satu kaum keluar ia daripada bumi Kufah dan bersalah-salahan pada orang yang mengikutnya maka kaul yahudi dan segala perempuan yang berzina dan segala anak-anak mereka itu ertinya segala anak zina maka kaul yang kebanyakan mengikutnya yahudi. Telah berkata arif Al Shaa’raanaya di riwayatkan bahawa seorang laki-laki datang ia akan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka sembah ia “Ya rasul Allaha, khabarkan olehmu akan daku daripada Dajal. Adakah daripada anak Adam ia atau daripada anak Iblis” maka sabdanya “Ia daripada anak Adam dan ibunya daripada Iblis dan ia daripada agama kamu”. Hai segala jemaah yahudi dan inilah memberi faedah ia akan bahawa orang bertanya itu yahudi.

Dan telah berkata Al Arif pula telah berkata setengah a’lama bahawa Dajal itu tiada beranak dan lagi di peranakkan dia pada akhir zaman. Telah berkata Al Qurtubi rahamata Allaha Taa’laya pula yang pertama itu yang sahnya iaitu Dajal itu sudah di peranak orang akan dia yakni wujud daripada zaman nabi A’layaha Al Solaata Wa Salama dan telah berkata Al Arif pula dan sungguhnya bersalahan segala manusia daripada pekerjaannya Dajal akan sebagai ikhtilaf yang amat banyak kerana barang yang jatuh atas dua tangannya daripada segala perkara yang mencarikkan adat yang bernafi hal kedaifan serta bahawasanya ia sangat mendusta. Telah berkata setengah a’lama dan yang di sisiku bahawasanya fitnah yang mencuba oleh Allaha dengan dia akan segala hambanya yang mukmin maka di binasakan Allaha akan orang yang binasa ia daripada nyata-nyata dan mehidup ia akan orang yang hidup daripada nyata-nyata sungguhnya di cuba oleh Allaha akan kaum Musa pada zamannya dengan anak lembu maka boleh fitnah dengan dia oleh segala kaumnya maka binasalah mereka itu dan lepas oleh orang yang di tunjuk akan dia oleh Allaha dan memelihara ia akan dia daripada mereka itu. Inilah sekeliannya di binakan atas kaul yang sah daripada wujudnya di dalam zaman hidup nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiada bahawasanya lagi akan beranak pada akhir zaman.

Telah berkata Wahaba bermula alamat keluarnya itu bahawa bertiup angin yang sangat keras seperti barang yang bertiup ia pada hari A’ad dan alamat yang demikian itu meninggal oleh manusia itu berbuat kebajikan dan meninggal mereka itu akan menyuruh dengan maaruf dan meninggalkan menegah daripada mungkar dan menumpah darah, menghalalkan zina dan meminum arak dan masygul segala laki-laki bermain liwat dengan laki-laki seperti berbuat liwat. Maka pada ketika demikian itulah keluar Dajal atas hamar yang buta mata lagi keji muka, panjang hidungnya lagi terpotong ekornya tengkok belakangnya keluar daripada Dajal itu segala ular dan kala sertanya sekelian alat senjata dan memanjang ia akan tangannya mencapai ia akan awan dan mengharung ia akan laut daripada panjangnya dan tiada mengikut akan dia daripada segala binatang melainkan hamar dan kebanyakan tenteranya itu segala anak zina dan ahli Al A’dhoba dan orang yang celaka dan tukang sihir.

Dan adapun segala orang yang mukmin maka jadi mereka itu di dalam kedukaan dan kepicikan dan kerunsingan kerana meninggal mereka itu masjid dan diam mereka itu di dalam rumah mereka itu daripada kerana kafir ini. Bermula matahari itu naik di dalam demikan hari itu atas beberapa warna yang bersalahan sekali merah dan sekali putih dan sekali hitam dan sekali kuning dan bumi itu bergerak dan segala muslimun sabra mereka itu hingga mendengar mereka itu dengan datang Mahdi maka suka mereka itu dengan datangnya. Dan tersebut di dalam risalat Al Sheikh Shobaana di dalam Masanada Ahamada daripada hadis jabar keluar Dajal di dalam masa ringan daripada agama dan membelakangkan daripada ilmu empat puluh malam meratakan pada segala bumi.

Bermula sehari daripadanya seperti setahun dan hari yang kedua daripadanya seperti sebulan dan hari yang ketiga daripadanya seperti satu jumaat dan bermula segala harinya itu seperti kamu inilah dan baginya hamar yang mengendera ia akan dia. Bermula barang yang antara dua telinga itu empat puluh hasta maka berkata ia bagi segala manusia “Aku tuhan kamu” dan padahal tuhan kamu itu tiada buta tersurat antara dua matanya itu kafir, membaca akan dia oleh tiap-tiap mukmin yang menyurat dan yang tiada menyurat datang ia akan tiap-tiap air dan segala jalan melainkan Madinah dan Makah telah menegah akan keduanya oleh Allaha Taa’laya atasnya dan telah berdiri segala malaikat dengan pintu keduanya dan serta beberapa bukit daripada roti.

Bermula segala manusia itu di dalam kelaparan melainkan orang yang mengikut ia akan dia dan sertanya dua sungai, sabdanya “Aku yang terlebih mengetahui dengan keduanya itu daripada Dajal itu” satu sungai di katakan syurga dan satu sungai di katakan neraka maka barang siapa masuk ia akan dia yang di namakan ia akan dia akan syurga itu maka iaitu di dalam neraka kepada hari akhirat dan barang siapa yang memasuk ia akan dia yang di namakan ia akan dia akan neraka itu maka iaitu di dalam syurga pada hari akhirat. Bersabda ia dan bangkitlah sertanya beberapa syaitan yang berani-berani dan sertanya fitnah yang amat besar yang menyuruh ia akan langit itu hujan maka hujan ia pada barang yang melihat oleh manusia dan membunuh ia akan nyawa dan menghidup ia akan dia maka berkata ia “Adakah berbuat seumpama ini melainkan tuhan” maka lagi segala manusia kepada bukit Al Dakhoana dengan dengan negeri Sham, di hadir ia akan mereka itu bersangatan kena hadir mereka itu.

Dan tersebut di dalam riwayat bahawa Dajal itu keluar ia daripada negeri Ashobahaana dan sertanya sembilan puluh ribu daripada yahudi dan ialah yang terlebih sangat fitnah atas segala manusia namanya Masayaha dengan Ha yang tiada bertitik kerana bahawasanya merata akan ia akan muka bumi di dalam empat puluh hari dan di namakan pula dengan Masayakho dengan Kho yang bertitik kerana bahawasanya hilang salah suatu daripada dua matanya dan tiada tetap butanya maka terkadang pada mata kanan dan terkadang pada mata kiri dan baginya beberapa bukit daripada biji-bijian makan hingga kenyang dan sertanya rupa syurga dan sertanya rupa neraka maka neraka itu syurga dan syurga itu neraka yakni orang yang masuk neraka Dajal itu masuk syurga akhirat dan orang yang masuk syurga Dajal itu masuk ia neraka akhirat. Menyuruh ia akan bahawa langit itu hujan maka hujan ia dan menyuruh akan bumi itu bahawa tumbuh maka tumbuh ia masak ia akan sekelian bumi melainkan Bayata Al Maqodasa dan Makah dan Madinah dan Jabal Thowara. Keluar baginya oleh seorang laki-laki daripada ahli Madinah maka berkata Dajal itu bagi laki-laki itu “Adakah engkau beriman dengan daku” maka jawab ia “Tiada aku beriman” maka di suruh bunuh ia akan dia. Kemudian maka menghidup ia akan dia dan berkata ia baginya “Adakah engkau beriman akan daku” maka jawab ia “Tiada aku beriman, tiada bertambah aku pada engkau melainkan yakin pada engkau ini dusta” maka mencampak ia akan dia ke dalam api maka jadilah ia atasnya syurga.

Kata Qoyala bahawasanya laki-laki itu ialah Khodhora (Khidir) dan sahihnya bahawasanya lain daripada Khidir dan tiada mengerasi ia atas yang lainnya. Bermula awal hari daripada segala hari itu seperti setahun dan satu hari seperti sebulan dan satu hari seperti sejumaat dan yang tinggal daripada segala hari itu seperti hari kami inilah sembah mereka itu “Ya rasul Allaha, apa kami berbuat pada segala hari yang panjang ini” sabdanya “Kira-kirakan olehmu baginya akan segala waktu itu dengan ijtihad kamu kerana ibadat dan dengan di sandarkan kepada baghowaya”.

Cerita daripada Asamaa banata Yazayada Al Anashoaraya berkata ia “Adalah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di dalam rumahku pada satu hari maka menyebut ia akan Dajal maka sabda ia “Bahawa dahulu daripadanya itu tiga tahun di tahankan hujan daripada langit, tahun yang pertama di tegahkannhujan daripada lagi itu satu tsalatsa hujan dan bumi itu satu tsalatsa tumbuh-tumbuhannya dan tahun yang kedua di tegahkan langit dua tsalatsa hujannya dan bumi di tegahkan dua tsalatsa tumbuh-tumbuhan dan tahun yang ketiga di tegahkan langit sekali-kali tiada hujan dan bumi tiada tumbuh sekali-kali maka tiada tinggal segala yang mempunyai kuku yang pecah dan tiada yang tinggal segala yang mempunyai kuku yang tiada pecah daripada segala binatang melainkan binasa ia.

Dan bahawasanya setengah daripada sangat fitnah itu bahawa datang A’rabaya maka berkata Dajal itu baginya “Khabarkan olehmu akan daku jika aku hidupkan bagi engkau akan unta engkau, adakah engkau ketahui bahawa aku itu tuhan engkau” maka sahut laki-laki itu “Bahkan” maka di rupakan ia bagi laki-laki itu umpama untanya terlebih elok ia barang yang ada dahulunya nisbah yang susunya dan tambungnya. Dan datang laki-laki yang lain pula sungguhnyalah telah mati saudaranya dan bapanya maka berkata Dajal itu “Khabarkan olehmu akan daku jika aku hidupkan bagi engkau akan bapa engkau dan saudara engkau, adakah tiada engkau ketahui bahawasanya aku itu tuhan engkau” maka berkata ia “Bahkan” maka merupa baginya oleh syaitan umpama saudaranya dan bapanya.

Kemudian keluar nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama kerana hajatnya kemudian kembali ia bermula kaum itu di dalam dukacita daripada barang yang mencerita ia akan mereka itu dengan dia maka bersabda ia “Jika keluar ia dan aku di dalam kamu maka aku mejajahkan akan dia dan jika tiada aku di dalam kamu maka bahawasanya tuhanku itu mengganti ia akan daku atas tiap-tiap orang yang mukmin”. Telah berkata Asamaa “Maka aku kata ya rasul Allaha, bahawa kami itu kami ajaibkan akan sebagai ajaibnya maka tiada kami buat roti akan dia hingga kami lapar betapa dengan orang yang mukmin” maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha WA Salama “Memadai ia akan mereka itu oleh barang yang memadai ia akan ahli langit daripada tasbih dan taqdisnya”.

Dan bersalahan a’lama pada namanya maka telah berkata kaum iaitu Shoafa bana Shoada yang bangsa yahudi di peranakkan dia pada zaman nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan di riwayat bahawasanya namanya A’bada Allaha dan adalah ia bermain-main serta kanak-kanak maka bersabda nabi baginya “Adakah engkau naik saksi bahawa aku ini rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama” maka berkata Dajal “Adakah engkau naik saksi bahawa aku ini rasul Allaha”. Berkata Qoyala bahawasanya yahudi namanya Shoyaada diam ia empat puluh tahun tiada beranak isterinya. Maka kemudian daripada itu maka beranak ia akan Dajal maka sampailah sabda marasalayana pekerjaannya. Maka berjalan nabi A’layaha Al Salama kepadanya dan berselindung ia dengan pelepah tamar dan berhimpun ia daripadanya dan orang yang sertanya daripada segala sahabatnya hingga sampai ia kepadanya.

Maka menyeru akan dia oleh ibunya “Ya Shoafa, ini Mahamada di sisi kepala engkau” maka bersabda baginya oleh rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Adakah engkau beriman dengan daku” maka berkata ia “Tiada engkau rasul yang Amayana” maka bersabda baginya oleh rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Sungguhnya aku bilangkan bagi engkau akan pekerjaan” maka berkata Dajal “Al Dakho Al Dakho” yakni asap-asap maka bersabda baginya oleh nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Jauh olehmu dan tiada ketinggian kadar engkau dan maknanya bahawa nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama sungguhnya telahnmenyembunyi ia baginya pada dirinya. Firman Allaha Taa’laya Faarataqoba Yawama Taataya Al Samaa Badakhoana Mabayana ertinya maka nantikan olehmu pada hari yang datang oleh langit itu dengan asap yang amat nyata kerana dakwanya mengetahui ia akan yang ghaib-ghaib maka tiada mengetahui ia dan hanya berkata ia Al Dakho (asap). 

Bermula yang demikian itu menyemburi baginya daripada syaitan kerana keadaan mereka itu mencampak oleh mereka itu kepadanya akan setengah perkataan tetapi jika engkau kata bahawasa nabi Allaha itu maksum daripada menilik oleh syaitan atas barang yang di dalam rahsianya. Telah menjawab daripada yang demikian itu oleh beberapa syarah hadis dengan bahawa rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama mekhabari akan segala mereka itu yang sertanya daripada sahabat dengan bahawasanya menyembunyi ia pada dirinya baginya akan ayat ini maka faham olehmu syaitan itu daripada sahabat tiada daripada nabi dan mencampak oleh syaitan itu akan dia atas Dajal itu maka tiada faham Dajal itu melainkan katanya Al Dakho yakni asap maka kerana demikian itulah sabda baginya oleh nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama  akan barang yang telah dahulu itu. Maka berkata Sayadana A’mara radhoya Allaha a’naha “Aku bunuh akan dia ya rasul Allaha” maka bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Tinggal olehmu akan dia jika ada ia Dajal maka tiada dapat mengerasi oleh engkau atasnya dan jika tiada ia Dajal maka tiadalah kebajikan bagi engkau pada membunuh akan dia”.

Telah berkata alamat Shajaaa’ya dan tersebut di dalam Anakara Maanaya bahawasanya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama hanya bersabda jika ada ia Dajal dari kerana bahawasanya pada ketika demikian itu tiada ada ia waadhoha baginya pekerjaan. Dan tersebut di dalam Qosatholaanaya bahawasanya laki-laki ini berkahwin ia dan di peranakkan baginya dan masuk ia akan Makah dan Madinah dan Asalama ia dan mati ia pada hal muslim dengan lathofa ertinya maka ia bukan Dajal yang lagi akan datang akhir zaman.

Kemudian mendoa nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan Allaha Taa’laya bahawa di angkatkan ia akan dia daripada negeri Hajaaza maka mengangkatkan ia akan dia kepada satu pulau daripada segala pulau laut hingga sampai waktu keluarnya dan menunjukkan ia bagi demikian itu barang yang riwayat daripada Faathomaha banata Qoyasa berkata ia bahawa Tayamaa Ladaaraya bercerita akan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawasanya mengendera ia akan kapal yang berlayar pada laut serta tiga puluh laki-laki daripada ahli Al Sham di dalam perjalanan daripada orang yang terpotong anggota dan jazam maka bermain dengan mereka oleh ombak satu bulan di dalam laut maka mendiami oleh mereka itu kepada jazirah maka masuk mereka itu padanya maka berjumpa akan mereka itu oleh binatang sangat banyak bulunya tiada di kenal mereka itu hadapannya daripada belakangnya sebab banyak bulunya.

Berkata mereka itu “Ajaib engkau, apa engkau ini” maka berkata ia “Aku Jasaasaha” berkata mereka itu “Maka khabarkan olehmu akan kami” maka jawab ia “Tiada aku mekhabarkan akan kamu tetapi pergi oleh kamu akan seorang pada fawanaqo ini. Maka bahawasanya kepadanya melihat akan kamu itu dengan terlebih rindunya”. Berkata mereka itu maka tatkala menyebut oleh binatang itu akan seorang laki-laki itu maka terkejut oleh kami itu daripadanya bahawa ada ia syaitan. Maka berjalan kami hingga masuk kami akan fawanaqo yakni rumah tempat yahudi bertapa maka tiba-tiba di dalamnya itu seorang laki-laki yang amat besar kami lihat akan dia akan seorang makhluk di dalam bersangat terikat di himpunkan dua tangannya kepada tengkoknya barang yang antara dua lututnya hingga kepada dua mata kakinya itu rantai dengan besi.

Kami kata “Ajaib engkau, siapa engkau” berkata orang besar itu “Sungguhnya kuasa kamu atas khabar akan daku maka kata oleh kamu akan daku siapa kamu”. Maka berkata mereka itu “Bermula sekelian kami ini manusia daripada A’rab mengenderai kami akan perahu bahariah maka memain dengan kami oleh ombak satu bulan maka kami masuk pulau ini maka kami berjumpa akan binatang yang banyak bulu maka berkata ia aku Al Jasaasaha sahaja oleh kamj kepada laki-laki yang di dalam fawanaqo ini maka kami berhadap kepada engkau padahal bersegera” maka berkata orang besar itu “Khabarkan oleh kamu akan daku daripada pohon kurma yang bernama Shanaana itu adakah berbuah ia” kami kata “Bahkan”. Berkata ia “Ketahui oleh kamu bahawasanya lagi akan hampir bahawa tiada berbuah ia”. 

Berkata ia “Khabarkan oleh kamu akan daku daripada negeri Bahayarata Thobarayaha adakah padanya air” kami kata “Ia amat banyak airnya”. Berkata ia “Ketahui oleh kamu bahawa airnya itu hampir bahawa hilang ia”. Berkata ia “Khabarkan oleh kamu akan daku daripada mata air Zaa’raayata yakni nama bagi tempat yang sedikit tumbuh-tumbuhan. Adakah pada mata air itu airnya dan adakah yang bertanam-tanam zaraa’ oleh ahlinya dengan air a’yana itu” kami kata “Bahkan, ia banyak air dan ahlinya berzaraa’ mereka itu daripada airnya”. Berkata ia “Khabarkan oleh kamu akan daku daripada nabi yang Amayana apa yang berbuat ia”. Kami kata “Sungguhnya keluar ia daripada Makah dan berhenti ia di Madinah” berkata ia “Berperang akan dia oleh kaum A’rab” kami kata “Bahkan”. Berkata ia “Betapa ia berbuat dengan mereka itu” maka kami khabar akan akan dia “Bahawasanya hanya sungguhnya telah zahir ia atas orang yang mengiringi ia akan dia daripada A’rab maka taat mereka itu akan dia” dan “Bahawa aku mengkhabarkan kamu daripada diriku ini bahawa aku inilah Al Masayaha Al Dajaala. Hampir-hampir bahawa di izinkan bagiku pada keluar maka aku keluar dan aku meratakan pada segala bumi maka tiada aku tinggal akan satu qoriah melainkan aku binasakan dia di dalam empat puluh malam melainkan Makah dan Madinah” maka bermula keduanya itu di tegahkan keduanya atasku Anatahaya”

Shadan adalah segala Asalama itu sangatlah susah di dalam kesakitan daripada bahaya Dajal dengan kesakiran yang amat sangat lalu keluarlah mereka itu daripada negerinya masing-masing bersegera kepada pihak negeri berdahulu-dahuluan pergi kepada Bayara Al Maqodasa mendapatkan Imam Mahdi maka Imam Mahdi pun keluarlah mendatang akan Dajal dan memayung akan dia awan memayung akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama lalu berperanglah ia dengan Dajal akan sebagai perang yang amat sangat hingga terbunuh daripada askar Dajal itu lebih daripada tiga puluh ribu maka di titahkan Allaha angin bertiup maka matilah daripada askar Dajal empat puluh ribu. Setelah itu maka di bunuh oleh Imam Mahdi dengan askarnya akan askar Dajal kira-kira lebih seratus ribu maka Imam Mahdi pun berseru-seru karanya “Binasa kamu, jangan kamu ikut akan yang buta matanya sebelah itu, ialah Dajal yang sesat”. Maka jawab segala askar Dajal itu “Tiada kami beriman akan dia hanya sungguhnya kami berkehendak akan diri kami jua kerana makanan jua” maka menasahkan Allaha Taa’laya akan rupa mereka itu dengan rupa babi.

Kata empunya cerita maka pecahlah perang Imam Mahdi dan askarnya lalu ia masuk ke dalam kota Bayata Al Maqodasa serta dengan askarnya ke dalam kota Bayata Al Maqodasa serta di tutup pintu kota itu. Maka Dajal pun datanglah melingkungi kota itu. Maka kesakitanlah segala Asalama serta minta doa mereka itu kepada Allaha Taa’laya dengan  takdir Allaha Taa’laya, tiba-tiba kedengaran suatu suara daripada langit demikian bunyinya “Hai segala Asalama, datanglah kepadamu penolong daripada pihak kami”.

Fasal pada menyatakan turun nabi A’yasaya anak Mariam A’layaha Al Salama dan pada satu riwayat menyuruh oleh Allaha Taa’laya akan Jibril A’layaha Al Salama bahawa turun ia dengan A’yasaya anak Mariam A’layaha Al Salama kepada bumi dan ia pada hari itu di dalam langit yang kedua. Maka datanglah oleh Jibril kepadanya san berkata ia “Ya Rawaha Allaha dan kalimat Allaha, bermula tuhan engkau kirim salam akan dikau dan menyuruh ia akan dikau dengan turun kepada bumi”. Maka turun ia dan sertanya tujuh puluh ribu daripada malaikat dan atas kepalanya serban yang hijau dan kata setengah kaul hitam dan ia menyangkutkan dengan pedang lagi mengendera ia atas kuda daripada syurga dan dengan tangannya lembing. Maka apabila turun ia kepada bumi menyerulah yang menyeru daripada langit “Telah datanglah akan kamu sinar dan telah hilang bathil”.

Maka awal-awal orang yang dengar dengan demikian itu Mahdi dan banyaklah aman pada zaman A’yasaya itu hingga bermain kanak-kanak dengan ular dan segala binatang yang bisa maka tiada memberi mudharat ia akan dia. Dan bermain harimau serta kambing dan di bukakan perbendaharaan bumi dan banyak kemurahan dan kelapangan dan jualkan seekor lembu dengan seratus dinar kerana banyak perhumaan dan kuda dengan satu dinar kerana sedikit berperangnya. Dan kalau masaara peroleh perempuan daripada Madinah kepada Kufah dan daripada Mesir kepada Sawayasa tiada membawa ia akan bekal sertanya kerana banyak barang suatu yang tumbuh oleh bumi daripada kebajikan dan berkat dan satu tangkai a’nab itu memadai sepuluh orang makan.

Maka tatkala sampailah A’yasaya itu ke masjid Bayata Al Maqodasa lalu di sandarkan lembingnya pada penjuru masjid. Maka di lihat oleh Mahdi akan nabi Allaha A’yasaya maka di ilhamkan Allaha Taa’laya ke dalam hatinya bahawa inilah nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama. Tatkala itu Imam Mahdi hendak sembahyang subuh serta berjemaah maka ia pun undur lalu hendak di jadikan imam sembahyang itu nabi Allaha A’yasaya maka nabi A’yasaya pun tiada mau jadi imam maka Mahdi jadi imam. Maka tatkala sudah sembahyang maka lalu di hantar oleh nabi A’yasaya akan tangannya atas belikat Imam Mahdi itu serta kata nabi Allaha A’yasaya akan dia “Hai Imam Mahdi, berpaling engkau kepada aku”. Maka Imam Mahdi pun berpaling berhadaplah kepada nabi A’yasaya maka kata nabi Allaha A’yasaya “Bukakan olehmu pintu kota negeri ini” dan adalah tatkala itu serta Dajal tujuh puluh ribu yahudi maka pintu kota pun di bukakan oranglah.

Maka berjalanlah A’yasaya A’layaha Al Salama kepada Dajal itu maka tatkala di lihat akan dia oleh Dajal itu, gementarlah ia seperti barang yang gementar mayang kurma pada angin yang sangat kuat. Maka datang akan dia oleh A’yasaya A’layaha Al Salama dan dengan tangannya lembing maka apabila melihat akan lembing itu oleh Dajal hancurlah ia seperti hancur timah di atas api. Maka berkata baginya oleh nabi A’yasaya A’layaha Al Salama “Adakah tiada engkau bahawa engkau berbuat pada hari ini suatu amal yang jahat maka tolak olehmu daripada diri engkau akan bunuh ini”. Kemudian menikam oleh nabi A’yasaya itu akan dia dengan lembing maka lalu rebah padahal mati.

Kemudian menghantar oleh Mahdi dan segala sahabatnya akan padang segala sahabat Dajal itu. Maka membunuh oleh mereka itu akan sekelian sahabat Dajal itu maka segala askar Dajal pun pecahlah lalu lari bersembunyi di balik batu dan rongga kayu. Maka dengan takdir Allaha Taa’laya segala batu dan pohon kayu pun berseru-seru katanya “Hai segala muslimin, marilah kamu bunuh akan yahudi ia bersembunyi pada aku ini” maka di bunuh Asalamalah  akan sekelian mereka itu.

Dan telah datang daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bahawasanya bersabda bahawa A’yasaya berhenti pada kami tiada ia jadi khalifahku atas kamu maka barang siapa mendapat ia akan dia maka sampaikanlah akan dia akan salamku. Maka bahawasanya membunuh ia akan babi dan memecah ia akan salib nasrani dan naik haji ia di dalam tujuh puluh ribu manusia di dalam mereka itu Ashohaaba Al Kahafa maka bahawasanya mereka itu haji mereka itu. Dan telah jadi ijmak atas bahawa A’yasaya A’layaha Al Salama itu mengikut bagi syariat ini yakni syariat nabi kita tiada ia dengan mempunyai syariat sendiri yang astaqolal pada ketika turunnya dari kerana bahawa A’yasaya A’layaha Al Salama tiada mengurang ia daripada martabat ijtihad mutlak dan tempat mengambil dalil ia akan segala hukum itu daripada Qoraana dan sunat. Dan setengah daripada Atsaara bahawasanya nabi A’yasaya itu berkahwin ia dan beranak baginya supaya tahqiq mengikut nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.

Bermula manusia pada zamannya di dalam aman dan kemurahan. Riwayat Masalama bahawasanya di kata orang bagi bumi tumbuh olehmu akan buah kayu engkau maka awalaya aku dan memakan oleh laki-laki yang kuat daripada buah delima dan bernaung mereka itu dengan kulitnya dan memberi berkat oleh Allaha Taa’laya pada laban hingga bahawa satu unta di perah memadai ia akan beberapa jemaah yang banyak daripada manusia. Dan jatuh aman di dalam zamannya hingga bersama-sama cari makan harimau sdrta unta dan harimau serta lembu dan harimau akar serta kambing dan bermain kanak-kanak dengan ular dan tiada mengena bahaya oleh salah seorang daripada mereka itu. Dan terserah segala pekerjaan daripada Mahdi dan adalah Mahdi serta Ashohaaba Al Kahafa itu yang bermula mereka itu daripada mengikut Mahdi itu daripada jumlah mengikut akan A’yasaya.

Dan sembahyang nabi A’yasaya di belakang Mahdi akan sebagai sembahyang subuh dan yang demikian itu tiada memberi cedera pada martabat tubuhnya. Dan menyerulah Mahdi bagi nabi A’yasaya akan segala pekerjaan dan membunuh ia akan Dajal dan mati Mahdi di dalam negeri Bayata Al Maqodasa dan beratur segala pekerjaan sekeliannya bagi A’yasaya. Dan diam ia di dalam bumi kemudian daripada turunnya empat puluh tahun. Kemudian mati ia dan di sembahyang atasnya oleh segala muslimun dan hikmat pada turunnya nabi A’yasaya tiada lainnya daripada segala anabayaa iaitu kerana hendak menolak atas yahudi pada sangka mereka itu telah membunuh oleh mereka itu akan dia maka menyata oleh Allaha akan dusta mereka itu. Wa Allaha Aa’lama.

Sumber : Kitab Kashafa Al Ghoyabayaha       

Tuesday, July 17, 2012

Imam Mahdi

Basama Allaha Al Rahamana Al RahayamaFasal pada menyatakan Amama Mahadaya (Imam Mahdi) dan menyatakan bahawasanya adakah ia daripada anak Hasana atau Hasayana dan daripada mana ia keluar dan alamat keluarnya dan bahawasanya mebayaah dua kali. Cerita daripada Thobaraanaya (Tabrani) daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bermula Mahdi itu daripada kami mesudahi dengan dia agama seperti barang yang memulai agama itu dengan kami”. Dan berkata Maqotala bana Salayamaana dan orang yang mengikut akan dia daripada segala mufasirin pada firman Allaha Taa’laya Wa Anaha Laa’lama Lalasaaa’ta dan bahawasanya Allaha itu mengetahui akan kiamat berkata ia iaitu Mahdi adalah pada akhir zaman telah berkata Maqotala itu terkadang mengambil dalil bagi ini dengan barang yang mengeluar akan dia oleh nasaai daripada sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Lana Tahalaka Amata Anaa Awalahaa Wa Mahadayahaa Wa Sathohaa Wa Al Masayaha Abana Marayama Akhorahaa ertinya tiada binasa umat ini bermula aku itu olehnya dan Mahdinya itu pertengahannya dan A’yasaya Al Masih abana Mariam itu akhirnya.

Tersebut pada kata Qorathobaya daripada hadis Abana Masaa’wada dan lainnya bahawasanya keluar ia pada akhir zaman daripada maghrib kesudah-sudahan negeri berjalan oleh penolong itu daripada hadapannya empat puluh mil. Bermula tonggolnya itu putih dan kuning di dalamnya itu tersurat padanya Asama Allaha Al Aa’zhoma di suratkan dia maka tiada pecah baginya tonggol itu maka membangkit ia akan segala tonggol itu kaum. Sungguhnya telah mengambil oleh Allaha bagi mereka itu akan janji beroleh penolong dan menang. Awalaka Hazaba Allaha Alaa Ana Hazaba Allaha Hama Al Mafalahawana hingga akhir hadis dengan panjangnya. Dan tersebut di dalam hadis pula maka datanglah oleh manusia daripada pihak dan tiap-tiap tempat maka mebaiah oleh mereka itu akan dia pada ketika itu antara rukun Hajar Al Aswad dan Maqam Ibrahim padahal benci ia bagi mebaiah yang kedua itu kemudian daripada mebaiah yang pertama dengan bumi maghrib.

Dan tersebut di dalam risalat Al Shayakho Al Shobaana berkata ia diambil daripada beberapa hadis yang lain bahawasanya keluar Mahdi daripada pihak masyrik daripada negeri Hajaza. Bermula kaul yang berkata dengan keluar ia daripada pihak maghrib itu tiada asal baginya seperti barang yang menjaga atasnya oleh Al A’laqomaya aku kata dan mudah-mudahan bermula jamak itu mamakana kerana di amalkan dengan dua riwayat dengan bahawa di tanggungkan akan hadis keluar ia daripada pihak masyrik itu atas zahir yang sempurna dengan dalil mebaiah yang kedua antara rukun dan maqam Ibrahim kemudian daripada mebaiah yang pertama seperti barang yang sabit pada riwayat Qurtubi dan inilah daripada Al Mahaqoqo Al Shobaana yang tiada layak dengan maqamnya. Maka bahawasanya riwayat Qurtubi itu memberi faedah bagi mebaiah dua kali sungguhnya telah muafakat akan dia padanya oleh Abana Hajara dan demikian lagi Al Qothoba Al Shaa’raanaya sungguhnya telah memberi faedah akan dia di dalam metafsirnya dan lafaznya di riwayatkan bahawasanya keluar pada akhir zaman oleh seorang laki-laki di kata orang baginya Mahdi keluar ia daripada kesudahan bumi maghrib berjalan oleh segala orang yang menolongkan dia itu antara hadapannya empat puluh mil.

Bermula tonggol itu putih dan kuning padanya itu tersurat padanya Asama Allaha Al Aa’zhoma di suratkan dia maka tiada pecah baginya oleh tonggol itu dan perdirinya tonggol itu dan awal membangkitkan dia itu daripada tepi laut dengan suatu tempat di katakan baginya maasaha daripada bukit al maghrib. Maka membangkit ia akan tonggol ini serta kaum sungguhnya telah mengambil oleh Allaha Taa’laya bagi mereka itu akan janji dapat penunang dan kemenangan Awalaka Hazaba Allaha Alaa Ana Hazaba Allaha Hama Al Mafalahawana hingga bahawa berkata ia maka datanglah manusia daripada tiap-tiap tempat maka mebaiah oleh mereka itu akan dia di dalam Makah antara rukun dan maqam Ibrahim dan padahal ia benci bagi mebaiah ini yang kedua kali kemudian daripada mebaiah akan dia oleh manusia dengan pihak maghrib atasnya.

Bermula Mahadaya (Mahdi) itu daripada anak Fathomaha dengan muafakat segala jumhur maka tersebut di dalam khabar Masalama dan Abaya Daawada dan Nasaaya dan Abana Maajaha dan Bayahaqoya dan yang lainnya “Bermula Mahdi itu keluargaku daripada anak Fathomaha” dan pada riwayat Abana A’saakara daripada A’laya bana Al Hasayana daripada bapanya “Sukakan olehmu hai Fathomaha, Al Mahdi itu daripada engkau”. Dan telah mengeluar oleh Ahamada dan Abawa Daawada dan Taramazaya dan Abana Maajaha “Jikalau tiada tinggal daripada masa itu melainkan sehari yang satu nescaya di bangkit oleh Allaha padanya akan seorang laki-laki daripada keluargaku yang memenuh akan dia adilnya seperti barang yang memenuh ia zalimnya”. Dan pada satu riwayat Abaya Daawada dan Taramazaya “Jika tiada tinggal daripada dunia ini melainkan hari yang satu nescaya di panjangkan oleh Allaha Taa’laya akan demikian hari itu hingga di bangkitkan Allaha padanya seorang laki-laki daripada ahli bayataku yang muafakat oleh namanya akan namaku dan oleh nama bapanya akan nama bapaku yang memenuh akan bumi itu baginya dan adilnya seperti barang yang memenuh ia zalimnya dan jawaranya”.

Dan telah mengeluar oleh Haakama di dalam sahihnya “Turunlah dengan umatku pada akhir zaman oleh bala yang sangat daripada raja-raja mereka itu tiada pernah di dengar bala yang terlebih sangat daripadanya maka tiada dapat oleh seorang laki-laki akan tempat berselindung. Maka di bangkit oleh Allaha akan seorang laki-laki daripada keluargaku ahli bayataku yang memenuh ia akan bumi itu baik dan adilnya seperti barang yang memenuh ia akan zalim dan jawara yang kasih akan dia oleh orang yang mendiam bumi dan yang mendiam langit dan menurun oleh langit akan hujannya dan mengeluar oleh bumi itu akan segala tumbuh-tumbuhannya tiada memegang ia akan suatu. Telah hiduplah Mahdi itu pada mereka itu tujuh tahun atau delapan tahun atau sembilan tahun, mencita-cita akan hidup oleh segala yang mati itu dengan barang yang di perbuat oleh Allaha dengan ahli bumi itu daripada kebajikannya”.
 
Dan telah mengeluar oleh Abawa Naa’yama “Lagi akan membangkit oleh Allaha akan seorang laki-laki daripada keluargaku, jarang gigi hadapan, luas dahinya ertinya tersingkat rambut daripada dahinya, yang memenuh ia akan bumi adilnya yang mencurah ia akan hartanya akan sebagai curah”. Dan telah mengeluar oleh Rawayaanaya dan Thobaraanaya dan lainnya daripada keduanya “Bermula Mahdi itu daripada anakku dan mukanya itu seperti bintang terkarang, bermula warnanya itu warna A’rabaya dan jisimnya jisim Asaraa Yala (Israel) ertinya tinggi memenuh ia akan buminya itu adilnya seperti barang yang memenuh bumi itu jawara yang redhalah akan jadi khalifah itu oleh ahli langit dan ahli bumi”. Dan telah datang Waarada pula di dalam kitab Halayata bahawasanya Mahdi itu orang muda lagi bercelak dua matanya lagi halus dua keningnya, tinggi hidungnya lagi bongkok sedikit hujung hidungnya itu lembut janggutnya, atas pipi yang kanannya itu tahi lalat.

Dan telah berkata Sheikh Qothoba Al Ghowatsa Sayadaya Mahaya Al Dayana bana Al A’rabaya di dalam fatawahaata ketahuilah olehmu bahawasanya tiada dapat tiada daripada keluar Mahdi itu tetapi tiada keluar ia hingga memenuh bumi itu jawara dan zholamaa maka memenuh ia akan dia qosathoa dan a’dalaa dan iaitu daripada keluarga nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada walada Fathomaha radhoya Allaha a’nahaa. Bermula neneknya itu Al Hasana bana A’laya bana Abaya Thoalaba. Bermula bapanya Al Amama Hasana Al A’sakaraya abana Al Amama A’laya Al Taqoya bana Al Amama Mahamada Al Taqoya Al Amama Al Amama A’laya Al Radhoa anak Al Amama Mawasaya Al Kaazhoma anak Al Amama Jaa’fara Al Shodaqo anak Al Amama Mahamada Al Baaqoraa anak Al Amama Zayana Al A’abadayana A’laya anak Al Amama Al Hasayana anak Al Amama A’laya bana Abaya Thoalaba radhoya Allaha a’naha yang muafakat namanya akan nama rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pada kejadiannya dan hampir daripadanya pada perangainya terlebih kebajikan manusia dengan dia akan ahli Kufah.

Membahagi ia akan harta dengan bersamaan dan mengadil ia dengan dia pada segala rakyat, berjalan khodhora antara hadapannya, hidup ia lima tahun atau tujuh tahun atau sembilan tahun, mengikut ia akan bekas rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama, baginya seorang malaikat yang membetul ia akan dia daripada sekira-kira tempat tiada melihat ia akan dia, mengalah ia akan negeri Madinah, Rom dengan takbir serta tujuh puluh ribu daripada muslimin yang mengerasi oleh Allaha dengan sebabnya akan Asalama kemudian daripada lemahnya. Dan menghidup ia akan Asalama kemudian daripada matinya dan menggugur ia akan khazanah dan menyeru ia kepada agama Allaha itu dengan pedang. Maka barang siapa enggan ia di bunuhnya dan barang siapa membantah ia akan dia nescaya di hina, mehukum ia dengan agama yang khoalasho daripada ijtihadnya dan bersalahan ia pada gholib daripada segala hukumnya akan segala mazhab a’lama.

Maka menanggung oleh mereka itu bagi demikian itu kerana sangka mereka itu bahawasanya Allaha Taa’laya tiada membaharu-baharui ia akan kemudian daripada imam mereka itu akan mujtahid dan memanjang ia pada sebutnya waqoanya serta mereka itu. Kemudian berkata ia dan ketahui olehmu bahawasanya Mahdi itu apabila keluar ia suka dengan dia oleh sekelian muslimin khoasho mereka itu dan alim mereka itu dan baginya beberapa laki-laki yang di bangsakan kepada tuhan mereka itu yang mendiri oleh mereka itu akan dakwanya dan menolong oleh mereka itu akan dia. Bermula mereka itulah wazir baginya yang menanggung oleh mereka itu akan keberatan mamalakaha daripadanya dan menolong oleh mereka itu akan dia atas barang yang taklid akan dia oleh Allaha dengan dia.

Di turun atasnya A’yasaya anak Marayama A’layaha Al Salama dengan menara yang putih pada pihak negeri Damsyik. Berpegang ia atas dua orang malaikat seorang daripada pihak kanan dan seorang daripada pihak kirinya. Bermula manusia itu di dalam sembahyang Asar maka undur imam daripada maqamnya maka mendahulu ia maka sembahyang ia dengan manusia jadi imam ia akan manusia dengan sunat Sayadana Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan memecah ia akan berhala Nashoranaya dan membunuh ia akan babi dan mengambil oleh Allaha Taa’laya kepadanya akan Mahdi suci lagi menyucikan.

Dan telah berkata Sayadaya A’bada Al Wahaaba Al Shaa’raanaya di dalam kitab Yawaaqoyata Wa Al Jawaahara bermula Mahdi itu daripada Al Imam Al Hasayana Al A’sakaraya dan beranaknya pada malam Nashofa (nisfu) daripada bulan Shaa’ban pada tahun lima dan lima puluh dan dua ratus kemudian daripada seribu dan kekal ia hingga bahawa berhimpun ia dengan nabi A’yasaya anak Marayama A’layaha Al Salama seperti demikian itulah mekhabar akan daku oleh Sheikh Hasana Al A’raaqoya dan muafakat akan dia atas yang demikian itu Sayadaya A’laya Al Khowaasho. Apabila engkau ketahui yang demikian naqli itu daripada mahqiq ini daripada Qothoba Al Bashaa’raanaya itu zahir bagi engkau tiada bernafi-nafian dengan mudah bicara. Bermula yang demikian itu dari kerana Imam Sayadaya Al Hasana Al A’sakaraya itu antara neneknya Al Hasayana itu enam daripada bapanya maka di ketahui daripada yang demikian bahawa Imam yang mazkur itu tiada ia bapa Mahdi mabaasharaha dan bahawa bapanya yang mabaasharaha itu A’bada Allaha seperti barang yang sabit pada setengah riwayat dan di ketahui orang akan bahawa di tentukannya akan Imam Al A’sakaraya dengan di sebut itu kerana keadaannya awal yang mahsyur daripada pihak bapanya A’bada Allaha yang tersebut demikian itulah kuat pada yang pertama daripada menolakkan bernafi-nafian dan telah muafakat segala a’lama Shaafaa’yata atas zahir Mahdi pada masa yang lagi akan datang.

Dan adapun hadis yang menunjukkan tiada Mahdi sekali-kali itu melainkan nabi A’yasaya seperti barang yang meriwayat akan dia oleh Abana Maajaha bahawasanya rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bersabda Laa Yazadaada Al Amara Al Ashadata Wa Laa Al Danayaa Alaa Adabaaraa Wa Laa Al Naasa Al Ashahaa Wa Laa Taqowama Al Saaa’ta Alaa A’laya Sharaara Al Naasa Wa Laa Mahadaya Alaa A’yasaya Abana Marayama ertinya tiada bertambah segala pekerjaan itu melainkan mashaqota dan tiada bertambah dunia melainkan ke belakang dan tiada bertambah segala manusia atas dunia melainkan kikir dan tiada berdiri kiamat melainkan atas segala manusia yang jahat dan tiada Mahdi melainkan A’yasaya abana Marayama.

Maka telah menjawab oleh arif Shaa’raanaya telah berkata Imam Al Qurtubi dan ini hadis tiada bernafi-nafian ia akan barang yang dahulu pada beberapa hadis Mahdi kerana bahawa makna hadis ini membesarkan sanya A’yasaya kerana a’shomahanya dan kamalnya maka tiada bernafi-nafian ia akan wujud Mahdi dan telah datang pada setengah daripada beberapa riwayat bahawasanya menyeru pada ketika zahirnya dan di atas kepalanya seorang malaikat “Inilah Mahdi khalifah Allaha maka ikut oleh kamu akan dia” maka berhadaplah atasnya oleh segala manusia dan meminum oleh mereka itu akan kasihnya dan bahawasanya memilik ia akan bumi masyriknya dan maghribnya dan bahawa segala mereka yang membaiah oleh mereka itu akan dia awal-awalnya antara rukun dan maqam dengan sebilang-bilang ahli Badar. Kemudian datang akan dia oleh segala wali abadaala negeri Sham dan wali Najabaa, negeri Mesir dan wali A’shoaba ahli Al Sharaqo dan segala yang umpama mereka itu dan membangkit oleh Allaha baginya akan beberapa tentera daripada negeri Khurasan dengan beberapa tunggul yang hitam padahal menolong baginya kemudian berhadap ia kepada negeri Sham dan pada satu riwayat kepada Kufah.

Bermula jamak antara dua kaul itu mamakana dan bahawa Allaha Taa’laya menguat akan dia dengan tiga ribu daripada malaikat dan bahawa ahli Al Kahafa (Al Kahfi) itu setengah daripada orang yang menolong akan dia. Telah berkata Asataada Al Sayawathoya pada ketika itu maka rahsia takhir mereka itu kepada masa ini kerana hendak memuliakan mereka itu dengan kemuliaan mereka itu dengan masuk mereka itu pada umat ini ertinya dan menolong mereka itu bagi khalifah yang sebenar dan bahawasanya mendahulukan tenteranya itu Jibril dan Mikail atas akhirnya. Dan bahawasanya adalah kemudian daripada mati Mahdi itu Al Qohathoanaya dan iaitu laki-laki daripada ahli Al Yaman yang mengadil ia pada segala manusia dan berjalan ia akan sebagai jalan Mahdi.

Adapun hadis telah lalu di sebut iaitu sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Laa Yazadaada Al Amara Alaa Shadata Wa Laa Al Danayaa Alaa Adabaaraa Wa Laa Al Naasa Al Ashahaa Wa Laa Taqowama Al Saaa’ta Alaa A’laya Sharaara Al Naasa Wa Laa Mahadaya Alaa A’yasaya Abana Marayama. Maka banyak perkataan pada hadis ini dan atas takdir sahnya tiada Mahdi itu maksum melainkan A’yasaya atau tiada Mahdi itu atas atholaqo yang lainnya datang ia kemudiannya.

Telah berkata Abana Hajara di dalam kitab Showaaa’qo bermula yang terlebih zahirnya bahawa keluar Mahdi itu dahulu daripada turun nabi A’yasaya dan bahawa zahirnya itu kemudian daripada gerhana bulan pada awal malam daripada Ramadhan dan gerhana matahari pada nisfu daripada Ramadhan maka bahawasanya seumpama yang demikian itu tiada dapat akan dia masa di jadikan Allaha tujuh petala langit dan bumi. Telah berkata Sharaqoawaya dan kata Qoyala bahawa masa Mahdi itu empat puluh tahun yang berhimpun serta A’yasaya di dalam tujuh tahun atau sembilan tahun dan terdahulu ia atasnya dengan terlebih banyak daripada tiga puluh tahun dan takhir daripadanya oleh A’yasaya tiga puluh tahun dan lebih sedikit dari kerana masa diamnya empat puluh lima tahun.

Telah berkata Sharaqoawaya dan ini tiada berlawan ia akan barang yang terdahulu daripada kesudahan diam Mahdi itu sembilan tahun. Berkata ia dari kerana bahawa sembilan tahun itu iaitu yang tinggal ia padanya dengan memilik bumi sekeliannya dan bahawa adalah memiliknya daripada permulaannya itu empat puluh tahun dan tempat beranaknya di dalam negeri Madinah dan kata Qoyala negeri pihak maghrib kemudian berpindah ia daripada Madinah kepada Bayata Al Maqodasa. Telah berkata ia bermula beberapa hadisnya itu sampai ia akan sebagai sampai mutawatir yang maknawi maka bagi angkaranya.

Telah berkata ia dan adapun barang yang datang waraada daripada bahawasanya tiada Mahdi melainkan A’yasaya abana Marayama maka iaitu serta keadaanya dhaif daripada hafaz di takwilkan dengan bahawasanya maknanya tiada Mahdi maksum yang mutlak melainkan A’yasaya abana Marayama atau makna tiada berkata bagi Mahdi itu melainkan dengan mesyuarat akan A’yasaya kerana di binakan atas bahawasanya setengah daripada wazirnya. Dan telah berkata ia pada tempat yang lain pula masuklah oleh sekelian raja-raja pada taat akan dia dan pada ketika mebaiahnya pada kali yang pertama itu adalah umurnya dua puluh lima tahun dan kata Qoyala tetapi terlebih banyak daripada tujuh ratus tahun.

Dan kata setengah adalah Imam Mahdi itu di dalam kerajaan kira-kira dua puluh tahun mengalah ia akan beberapa negeri yang besar-besar seperti Sham dan beberapa pula negeri. Setelah itu maka Imam Mahdi pun menghimpunkan beberapa askar kerana hendak berperang akan negeri Rom maka iapun berjalan dengan askarnya hingga sampailah ke negeri Rom lalu berperanglah mereka itu dengan orang negeri Rom. Maka di bunuh oleh askar Mahdi akan orang Rom itu sekira-kira banyaknya satu keti. Maka negeri Rom pun alah dan telah terdahulu jua hikayat itu runtuh kota negeri Rom itu dengan takbir jua. Kemudian lalu pergilah mereka itu ke negeri Qosathona Thoyanayaha (Konstantiniah) tempat kediaman raja Rom adalah besarnya negeri itu dua belas persakho lintangnya dan dua belas persakho bujurnya.

Dan di dalam negeri itu istana sultan Rom dan ada pada keliling istana itu sebuah kota luasnya kira-kira suatu persakho dan adalah pada kota itu tiga ratus pintu daripada besi. Dan di dalamnya sebuah rumah berhala dan dinding rumah berhala itu daripada emas dan perak. Dan adapun di dalam rumah berhala itu suatu tempat menyembah berhala lintangnya empat hasta dan bujurnya pun empat hasta bertatah dengan mutiara dan yaakut. Dan adalah tempat raja menyembah berhala itu kadar enam jengkal linrangnya dan enam jengkal bujurnya sanalah tempat raja itu menyembah berhala.

Maka tatkala sampailah Imam Mahdi ke negeri itu lalu iapun berperanglah serta ia mengucap takbir maka segala askar raja Rom pun pecahlah maka negeri Konstantiniah pun alah dan raja negeri itu pun mati di bunuh oleh Imam Mahdi serta segala hulubalangnya. Maka segala harta rampasan pun terlalu banyak di ambil oleh askar Imam Mahdi tiada terkira banyaknya hingga adalah di ambil seorang laki-laki akan permatanya sekuat membawa dia. Kemudian daripada itu orang negeri yang takluk kepada Imam Mahdi pun datang kepada Imam Mahdi mekhabarkan bahawa Dajaala (Dajal) sudah keluar dan banyak segala manusia berhimpunlah kepadanya. Setelah itu Imam Mahdi pun pergi kepada Bayata Al Maqodasa.   

Sumber : Kitab Kashafa Al Ghoyabayaha