Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, July 24, 2012

Ehwal Al Kiamat


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Baaba Al Tsaamana Faya Ahawaala Al Qoyaamata

Bermula bab yang kedelapan pada menyatakan ehwal Al Kiamat. Ketahui olehmu adalah Israfil itu duduk ia dan sangkakala itu di hantarkan pada pehanya yang kanan dan kepala sangkakala itu pada mulutnya menantikan firman Allaha Taa’laya. Apabila genaplah umur dunia itu maka di titahkan Allaha Taa’laya akan dia meniup sangkakala itu maka Israfil pun membukakan segala sayapnya dan meniup pada sangkakala. Maka sampailah terkejut akan ahli tujuh petala langit dan tujuh petala bumi melainkan barang yang di kehendaki Allaha. Dan berjalan segala bukit dan berterbangan segala langit akan sebagai terbangnya dan bergerak bumi akan sebagai bergerak seumpama perahu di dalam air. Dan gugur segala yang bunting itu akan buntingnya dan lupa segala yang menyusu itu daripada kanak-kanak yang menyusu itu dan jadi segala kanak-kanak itu beruban dan jadi jadi segala syaitan itu tercengang-cengang. Dan sungguhnya bertaburan atas mereka itu segala bintang dan berhempas matahari dan di gulungkan langit atas mereka itu dan segala manusia daripada demikian itu di dalam lali. Dan yang demikian itu firman Allaha Taa’laya Ana Zalazalata Al Saaa’ta Shaya A’zhoyama bahawasanya gempa kiamat itu suatu yang amat besar dan adalah yang demikian itu empat puluh hari.

Riwayat oleh Abana A’basa radhoya Allaha a’nahamaa berkata ia telah membaca nabi A’layaha Al Salama Yaa Ayahaa Al Naasa Ataqowa Raba Kama Ana Zalazalata Al Saaa’ta Shaya A’zhoyama ertinya hai manusia takut olehmu akan tuhanmu bahawasanya gempa kiamat itu suatu yang amat besar. Bersabda ia “Adakah kamu ketahui apa hari yang demikian itu” sembah mereka itu “Allaha dan rasul yang terlebih mengetahui”. Bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bermula demikian hari itulah yang berfirman Allaha Taa’laya di dalamnya bagi nabi Adam A’layaha Al Salama “Berdiri olehmu dan bangkit olehmu daripada anak engkau akan bangkit neraka” maka sembah Adam A’layaha Al Salama “Beberapa daripada tiap-tiap satu ribu”. Maka firman Allaha Taa’laya daripada tiap-tiap satu seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan kepada neraka dan satu kepada syurga”.

Maka jadi mashaqota oleh demikian itu atas segala kaum dan gholiblah atas mereka itu satu rabaa’ ahli syurga itu daripada umatku”. Kemudian bersabda A’layaha Al Salama “Bahawa aku harap bahawa adalah mereka itu yakni umatku itu setengah ahli syurga” maka suka mereka itu. Maka telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawa aku harap bahawa adalah umatku itu dua tsalatsa ahli syurga” dan telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Suka oleh kamu maka bahawa sungguhnya bermula kamu di dalam segala umat itu seperti satu urat bulu di dalam lambung unta hanya sungguhnya bermula kamu satu juzuk yang satu daripada seribu juzuk.
          
Dan cerita daripada Abaya Harayaraha radhoya Allaha a’naha berkata ia telah bersabda nabi A’layaha Al Salama “Bahawasanya bagi Allaha Taa’laya seratus rahmat menurun ia daripadanya rahmat yang satu atas segala manusia dan jin dan segala binatang dan segala yang melata pada bumi di dalam rahmat yang satu itulah berkasih-kasih mereka itu dan dengan dialah kasihan belas mereka itu dan menaruh Allaha akan sembilan puluh sembilan rahmat bagi dirinya yang memberi rahmat ia dengan dia akan segala hambanya pada hari kiamat kemudian menyuruh oleh Allaha akan Israfil A’layaha Al Salama bahawa meniup ia akan sebagai tiup bagi mengkejutkan bagi sekelian makhluk.

Maka meniup ia maka berkata ia di dalam tiup itu “Hai segala arawaha yang pinjaman keluar olehmu dengan suruh Allaha Taa’laya” maka terkejut ia dan mati segala ahli langit dan ahli bumi melainkan orang yang di kehendaki Allaha Ta’alaya”. Di kata orang bermula mereka itu segala shahada maka bahawa mereka itu hidup di sisi tuhan mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Laa Naqowalawaa Lamana Yaqotala Faya Sabayala Allaha Amawaata Bala Ahayaa A’nada Raba Hama Al Ayaata ertinya dan jangan kamu katakan bagi orang yang mati di dalam perang sabil itu mati tetapi hidup ia di sisi tuhan mereka itu hingga akhir ayat.

Dan tersebut di dalam khabar daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawasanya Allaha Taa’laya memuliakan ia akan orang yang mati shahid dengan lima keramat yang tiada memulia ia akan dia akan seorang dan jika tiada aku sekalipun. Salah suatu daripadanya bahawa segala arawaha anabayaa mengambil akan dia oleh Malaka Al Mawata dan aku seperti demikian itu pula dan segala arawaha orang yang shahid itu di ambil akan dia oleh Allaha. Dan keduanya segala anabayaa di mandikan akan mereka itu kemudian daripada mati mereka itu dan aku pun seperti demikian itu jua dan yang shahid itu tiada mandi akan mereka itu.

Dan yang ketiga bahawa anabayaa itu di kapan akan mereka itu dan aku pun seperti demikian itu jua keadaan shahid itu tiada di kapan akan mereka itu dan merada daripada tiada di kapan akan dia itu yakni tiada di kapan dengan kain yang lain hanya di kapan akan mereka itu dengan kain yang ia pakai berbuat perang itu jua jika cukup dan jika tiada di tanamkan dengan kain yang lain. Dan keempat bahawa segala anabayaa di tanamkan akan mereka itu mati dan aku seperti demikian itu jua di katakan mati Mahamada A’layaha Al Salama dan segala shahid di hidup tiada di namakan mati tetapi di katakana hidup. Dan kelima bahawa anabayaa memberi syafaat mereka itu pada hari kiamat dan aku seperti demikian itu jua dan shahid itu memberi syafaat mereka itu pada tiap-tiap hari hingga sampai hari kiamat”.

Dan di katakan pada makna melainkan orang yang di kehendaki Allaha yang tiada di mati dengan sangkakala yang pertama itu yakni segala dua belas orang Jibril dan Israfil dan Mikail dan Izrail A’laya Hama Al Salama dan delapan daripada yang menanggung Arash. Maka tatkala dunia dengan tiada manusia dan tiada jin dan tiada syaitan dan tiada segala binatang yang liar. Kemudian berfirman Allaha Taa’laya “Ya Malaka Al Mawata, bahawa aku jadikan bagi engkau itu dengan sebilang-bilang orang yang dahulu dan orang yang kemudian akan orang yang menolong akan dikau. Dan aku jadikan bagi engkau kuat ahli langit dan bahawa aku itu aku beri pakai akan dikau pada hari ini akan kain kemegahan. Maka turunkan olehmu dengan kemegahanku dan kekerasan atas Iblis A’layaha Al Laa’nata maka rasakan olehmu akan dia akan maut. Dan pertanggung olehmu atas akan pahit mati orang yang dahulu dan orang yang kemudian daripada manusia dan jin beberapa ganda berganda dan hendaklah serta engkau daripada malaikat Zabaniah, tujuh puluh ribu serta tiap-tiap seorang itu satu rantai daripada segala rantai neraka Lazhoya” maka menyeru ia “Ya Malaka, hendak bukalah segala pintu neraka”.

Maka turunlah Malaka Al Mawata dengan suatu rupa jikalau menilik kepadanya oleh ahli langit dan bumi yang tujuh nescaya mati mereka itu sekelian. Maka sampailah ia kepada Iblis dan jerkah ia akan dia satu jerkah maka tiba-tiba ia sungguhnya pengsan dan baginya berduha yang amat kuat jika mendengar oleh ahli langit dan bumi nescaya terkejut mereka itu demikian berduha itu. Dan Malaka Al Mawata berkata ia “Ya Khobayatsa, demi sungguhnya aku rasakan akan dikau akan maut pada hari ini beberapa daripada umur yang engkau dapat dan beberapa kurun yang engkau sesatkan”. Berkata oleh empunya cerita itu maka lari Iblis itu kepada masyrik maka tiba-tiba Malaka Al Mawata   itu di sisinya dan lari ia kepada maghrib maka tiba-tiba Malaka Al Mawata di sisinya. Maka sentiasa ia kepada sekira-kira tempat lari ia kemudian berdiri Iblis itu pada tengah dunia pada sisi kubur Adam A’layaha Al Salam. Maka berkata ia “Ya Adam, daripada kerana engkaulah jadi aku kena rejam dan kena laknat dan kena tolak”.

Maka berkata ia “Ya Malaka Al Mawata, dengan apa penyala yang engkau tuangkan akan daku. Apa azab yang engkau mengambil akan ruhku”. Maka berkata Malaka Al Mawata “Dengan penyala neraka Lazhoya dan Saa’yara” dan Iblis merebah ia pada tanah sekali kemudian daripada segala hingga apabila ada ia pada tempat yang ia turun padanya dan di laknat atasnya sungguhnya di tawan atasnya oleh Zabaniah dengan mata kail maka mengambil akan dia oleh Zabaniah dan menikam oleh mereka itu akan dia maka tinggal ia di dalam nazak dan pada Sakarata Al Mawata. Maa Shaa Allaha hingga matilah di dalam merasai azab yang amat sangat.
                                    
Fasal pada menyatakan segala perkara dengan suruh Allaha Taa’laya maka di titahkan oleh Allaha Taa’laya akan Malaka Al Mawata bahawa memfana ia akan laut seperti firman Allaha Taa’laya Kala Shaya Haalaka Alaa Wajahaha ertinya tiap-tiap suatu itu binasa melainkan wajah Allaha. Datang Malaka Al Mawata kepada laut maka berkata ia “Sungguhnya telah selesailah masa engkau” maka berkata laut itu “Izinkan olehmu bagiku hingga aku meratap atas diriku” maka berkata ia “Di manalah segala ombakku dan di manalah segala ajaibku dan sungguhnya telah datanglah pekerjaan Allaha” maka mashoyaaha atasnya oleh Malaka Al Mawata akan satu shoyahata maka jadilah seolah-olah airnya itu tiada ia.

Kemudian pergi Malaka Al Mawata kepada bukit maka berkata ia “Sungguhnya telah selesailah masa engkau” maka berkata bukit itu “Beri izin olehmu bagiku hingga aku berteriak atas diriku” maka berkata ia “Di manalah tinggiku dan di manalah kuatku dan sungguhnya telah datanglah pekerjaan Allaha” maka mashoyaaha oleh Malaka Al Mawata atas satu shoyahata maka hancur ia. Kemudian datang ia kepada bumi maka berkata ia “Telah selesailah masa engkau” maka berkata bumi itu “Izinkan olehmu bagiku hingga aku berteriak atas diriku” maka berkata ia “Di manalah raja-rajaku dan segala pohon kayuku dan segala sungaiku dan segala bagai tumbuh-tumbuhanku” maka mashoyaaha atasnya oleh Malaka Al Mawata akan satu shoyahata maka gugur segala kotanya dan kering segala mata airnya kemudian naik ia ke langit maka mashoyaaha ia maka jadi kelam matahari dan bulan dan gugur segala bintang.

Kemudian firman Allaha Taa’laya “Ya Malaka Al Mawata, siapa yang tinggal lagi daripada makhlukku” maka sembah ia “Alahaya, engkaulah hidup yang tiada mati. Tinggal lagi Jibril dan Mikail dan Israfil dan malaikat menanggung Arash dan aku hamba engkau yang dhoif”. Maka firman Allaha Taa’laya “Ambilkan olehmu segala ruh mereka itu” maka mengambil ia akan segala arawaha mereka itu. Kemudian berfirman Allaha Taa’laya “Hai Malaka Al Mawata, adakah tiada engkau dengar akan kataku Kala Nafasa Zaaqota Mawata ertinya  tiap-tiap nafas itu merasai maut dan engkau itu satu makhluk daripada makhlukku. Mati olehmu” maka mati ia. Dan tersebut di dalam khabar yang lain kemudian menyuruh akan dia oleh Allaha dengan mengambil nyawa dirinya maka datang ia pada tempat antara syurga dan neraka dan menjadi ia akan matanya menilik kepada langit.

Maka meninggal ia akan ruhnya maka maka teriak ia dengan mengangkatkan suaranya satu teriak jika ada makhluk sekeliannya itu di dalam hidup nescaya mati mereka itu daripada jeritnya. Kemudian berkata ia “Jikalau aku ketahui bahawa di dalam tinggal ruh itu sangat kesakitan ini nescaya adalah aku atas mengambil segala nyawa orang yang mukmin itu terlebih lemah lembut”. Kemudian mati ia maka tiada tinggal seorang juapun dan tersebut di dalam khabar yang lain pula berfirman Allaha “Pergi olehmu hai Malaka Al Mawata dan mati olehmu antara syurga dan neraka” maka mati ia di sana dan tiada tinggal suatu yang lain daripada Allaha.

Maka tinggal dunia itu binasa barang yang di kehendak Allaha Taa’laya maka tatkala habislah fana sekelian makhluk maka Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya pun berfirman Ayana Al Malawaka ertinya di manatah segala raja-raja. Wa Ayana Abanaa Al Malawaka ertinya di manatah segala anak raja-raja. Wa Ayana Al Waladaana Wa Al Mahahawata ertinya di manatah segala kanak-kanak dan segala yang mempunyai keinginan. Wa Ayana Alaha Jaa’lawaha Lalaha Sharayakaa ertinya di manatah tuhan yang menjadi mereka itu akan Allaha itu bersekutu tatkala itu tiada seorang jua pun yang menjawab setelah itu maka firman pula Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya Lamana Al Malaka Al Yawama ertinya siapa kerajaan pada hari ini maka tiada menjawab akan firmannya itu. Lalaha Al Waahada Al Qohaara ertinya bagi Allaha yang esa lagi yang amat keras.

Shahdan ikhtilaf a’lama mengatakan bahawa tujuh perkara yang tiada fana itu iaitu Arash dan Kursi dan Luh dan Qalam dan syurga dan neraka dan nyawa tetapi pada kaul yang sah bahawa sekelian itu fana kerana firman Allaha Taa’laya Kala Shaya Haalaka Alaa Wajahaha ertinya tiap-tiap suatu itu binasa melainkan zat Allaha. Setelah itu maka di gulungkan olen Allaha Taa’laya akan langit dengan tangan kudratnya seperti firman Allaha Taa’laya Yawama Nathowaya Al Samaa Kathoya Al Sajala Lalakataba ertinya pada hari kiamat itu kami gulung tujuh petala langit seperti menggulungkan oleh orang yang menyurat sijil bagi segala kitab dan lagi firmannya Wa Maa Qodara Allaha Haqo Qodaraha Wa Al Aradho Jamayaa’a Qobadhotaha Yawama Al Qoyaamata Wa Al Samawaata Mathowayaata Nabayamayanata ertinya dan tiada membesar oleh mereka itu akan sebagai membesarnya bermula bumi sekeliannya itu di fanakannya dan tujuh petala langit itu di gulungkan dengan kudratnya yang amat kuasa.
     
Sumber : Kitab Kashafa Al Ghoyabayaha          

No comments:

Post a Comment