Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Friday, August 3, 2012

Seksa meninggalkan sembahyang, derhaka ibu bapa dan minum arak


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Aku mulai makhotashora ini dengan nama Allaha Taa’laya yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini lagi yang amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat itu. Al Hamada Lalaha Alazaya Hadaanaa Alaya Shoraatho Masataqoyama Wa Al Sholaata Wa Al Salaama A’laya Sayadanaa Mahamada Wa A’laya Alaha Wa Shohabaha Ajamaa’yana. Segala puji-puji itu tertentu bagi Allaha tuhan yang menunjuk kami kepada jalan yang betul dan rahmat Allaha dan salamnya atas penghulu kami nabi Mahamada dan atas segala keluarganya dan sahabatnya sekelian mereka itu.

Amaa Baa’da Adapun kemudian dari itu maka adalah tatkala hijrah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seribu seratus delapan puluh empat tahun maka sanya telah meminta kepada aku oleh seorang daripada sahabatnya yang besar pada aku pada menghimpunkan suatu risalat pada menyatakan ilmu hadis yang muafakat atas mazhab ahli Al Sunat Wa Al Jamaaa’ta. Pada hal aku memindahkan daripada bahasa A’rab kepada bahasa Melayu supaya beroleh manafaat dengan dia kiranya bagi barang siapa yang tiada tahu bahasa A’rab. Maka memperkenankan oleh fakir yang dhoif lagi bebal yang tiada mempunyai ilmu dan amal pada hal aku berpegang kepada Allaha Taa’laya iaitu Haji A’bada Allaha anak A’bada Al Mabayana, Shaafaa’ya mazhabnya dan bahawa di jadikan kiranya makhotashora ini tulus ikhlas bagi hadratnya yang mulia dan kunamai hadis ini Tanabayaha Al Ghoafalayana ertinya mengingatkan bagi orang lali kerana sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bermula menunjukkan atas kebajikan itu serasa-rasa pahala berbuat dia - Riwayat Bakhoaraya dan Masalama.

Maka adalah kitab hadis ini aku jadikan itu dua belas bab dan yang pertama pada menyatakan seksa orang yang meninggalkan sembahyang dan bab yang kedua pada menyatakan seksa orang yang derhaka kepada bapanya. Dan bab yang ketiga pada menyatakan seksa orang yang meminum arak dan tuak dan bab yang keempat pada menyatakan orang yang berbuat zina dan bab yang kelima pada menyatakan seksa orang yang berliwat.  Dan bab yang keenam pada menyatakan seksa orang yang makan riba dan bab yang ketujuh pada menyatakan seksa orang yang menangis berbaji sabaqo dan bab yang kedelapan pada menyatakan seksa orang yang tiada memberi zakat. Dan bab yang kesembilan pada menyatakan seksa orang yang membunuh-bunuh samanya Asalama dengan tiada sebenarnya dan bab yang kesepuluh pada menyatakan seksa hak perempuan atas suaminya dan bab yang kesebelas pada menyatakan huru hara kiamat dan bab yang kedua belas pada menyatakan syurga dan segala isinya. 

Al Baaba Al Awala Faya A’qowabata Naaraka Al Sholaata

Bermula bab yang pertama pada menyatakan seksa orang yang meninggalkan sembahyang. Qoala Allaha Taa’laya Wa Yaqowamawaa Al Sholaata Wa Yawatawaa Al Zakaata Zalaka Dayana Al Qoyamata telah berfirman Allaha dan dirikan olehmu akan sembahyang dan berikan olehmu akan zakat dan demikian itu agama yang sebenarnya dan telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bermula sembahyang itu tiang agama barang siapa mendirikan dia maka sanya mendirikan agama dan barang siapa meninggalkan dia maka serasa-rasa ia meruntuhkan agama. Qoala Al Nabaya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Maa Bayana Al Masalama Wa Al Manaafaqo Alaa Taraka Al Sholaata Faana Taraka Haa Jaahada Al Wajawaba Haa Kaana Kaafaraa dan sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiada berbeza Asalama dan munafik melainkan orang yang meninggalkan sembahyang dan jika di tinggalkan pada hal munkir akan wajibnya adalah orang itu kafir Naa’waza Ba Allaha Mana Haa.

Dan cerita daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Barang siapa meringan-ringan akan sembahyang maka di seksa atasnya lima belas dan enam perkara di dalam dunia dan tiga perkara pada ketika matinya dan tiga perkara di dalam kuburnya dan tiga perkara ketika bertemu dengan tuhannya”. Maka sembah sahabat “Ya rasul Allaha, apa-apa seksa yang dalam dunia ini” sabdanya “Pertama-tama di ambil oleh Allaha Taa’laya akan berkat daripada umurnya dan kedua di ambil oleh Allaha Taa’laya berkat pada rezekinya dan ketiga di ambil oleh Allaha Taa’laya namanya yang sholeh pada mukanya dan keempat tiada terpelihara baginya agama Asalama dan kelima tiap-tiap amal yang di amalkan di dalam dunia daripada segala amal kebajikan tiada di beri pahala atasnya dan keenam tiada di angkatkan doanya oleh malaikat ke langit”. Maka sembah segala sahabat “Apa seksa tatkala matinya” maka sabdanya “Adalah di matikannya dengan kehinaan dan kedua matinya dengan sangat lapar dan ketiga matinya dengan sangat dahaganya jikalau di tuangkan air yang di dalam dunia ini itupun tiada memuaskan dahaganya”.

Maka sembah sahabat “Apa-apa seksa yang di dalam kuburnya” maka sabdanya “Adalah di picakkan Allaha Taa’laya di dalam kuburnya dan di suruh oleh Allaha Taa’laya akan malaikat yang menyeksa akan dia hingga datang kepada hari kiamat. Dan adalah yang menyeksa orang yang meninggalkan sembahyang itu beberapa ular namanya ular itu Shajaaa’ Al Aqoraa’ dan kedua matanya daripada api neraka dan kuku malaikat itu daripada besi kersani dan panjang kukunya perjalanan sehari semalam dan pada tangannya suatu cokmar daripada besi. Maka berkata malaikat itu kepada mayat maka suaranya seperti guruh yang keras berkata-katalah ia “Aku di suruh tuhanku bahawa aku memalu akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang subuh hingga zohor dan engkau meninggalkan sembahyang zohor hingga asar dan engkau meninggalkan sembahyang asar hingga maghrib dan engkau meninggalkan sembahyang maghrib hingga isya dan engkau meninggalkan sembahyang isya hingga subuh”. Maka adalah tiap-tiap kali palunya itu maka tertanam mayat ke dalam bumi tujuh puluh hasta maka di keluarkannya pula dengan kukunya kepada tempat permulaan. Maka di palu pula maka tiadalah berhenti lagi hingga hari kiamat Naa’waza Ba Allaha Mana Zalaka”.

Maka sembah sahabat “Apa yang menyeksakan pada ketika bertemu dengan tuhannya” maka sabdanya “Di suruhkan oleh Allaha Taa’laya akan malaikat daripada segala malaikat azab dan pada tangannya suatu rantai panjangnya tujuh puluh hasta. Maka di gantungkan pada lehernya maka di masukkan rantai itu pada mulutnya maka di keluarkan pula pada duburnya. Kemudian di hela atas mukanya dan atas belakangnya kemudian maka bersuara-suara malaikat itu “Inilah balas orang yang meninggalkan sembahyang fardhu yang di suruhkan Allaha Taa’laya” kemudian maka di bawa ke dalam neraka”. Dan cerita daripada A’bada Allaha bana A’basa radhoya Allaha a’nahamaa jikalau di jatuhkan rantai itu kepada bumi ia nescaya terbakar sekelian bumi ini. "Dan kedua tiada menilik Allaha Taa’laya kepadanya dengan tilik rahmat dan ketiga tiada di pilih akan dia dan baginya seksa yang terlebih panas”.

Wa Qoala Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Mana Sholaya Al Shobaha Faya Jamaaa’ta Arabaa’yana Yawamaa Lama Yafataha Rakaa’ta Waahadata Kataba Baraata Mana Al Naara Wa Al Nafaaqo dan telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang siapa sembahyang subuh dengan berjemaah empat puluh hari tiada hilang dalamnya suatu rakaat maka di suratkan oleh Allaha bagi orang itu lepas daripada api neraka dan lepas daripada munafik. Dan riwayat daripada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang siapa sembahyang subuh pada hal ia berjemaah kemudian maka duduk menyebut-nyebut zikir Allah Taa’laya hingga naik matahari maka di surat oleh Allaha Taa’laya baginya pahala haji serta umrah sempurna keduanya. Dan suatu riwayat di perbuat Allaha Taa’laya baginya di dalam syurga firdaus tujuh puluh mahligai daripada emas dan perak.

Wa Qoala Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Matsala Al Sholaata Al Khomasa Kamatsala Nahara Jaara A’laya Baaba Ahada Kama Yaghosala Manaha Kala Yawama Khomasa Maraata Hala Yabaqoya A’layaha Wasakho Qoalawaa Laa Yaa Rasawala Allaha Qoala Kazalaka Al Sholaata Maghosala Al Zanawaba dan telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Adalah sembahyang lima waktu seumpama sungai yang mengalir ia di hadapan pintu seorang daripada kamu maka mandilah kamu tiap-tiap hari lima kali” maka sabdanya “Adakah tinggal dakinya pada tubuh mereka itu”. Maka sembah segala sahabat “Tiadalah tinggal daki pada tubuh mereka itu” maka sabdanya “Demikianlah sembahyang lima waktu yang sempurna itu membasuhkan segala dosanya”.

Qoala Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang siapa memelihara akan air sembahyangnya dan waktunya dan rukuknya dan lainnya iaitu pada hal di ketahuinya bahawa sembahyang itu sebenar-benar atasnya maka di haramkan oleh Allaha Taa’laya tubuhnya daripada api neraka. Dan cerita daripada Anasa radhoya Allaha a’naha adalah ruh nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pada dadanya dan iaitu berkata ia “Berwasiat aku kepadamu barang mana jangan kamu meninggalkan sembahyang” maka sentiasalah wasiat itu dengan menyuruh sembahyang hingga putus kalamnya. Dan bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Azaa Taraka Al A’bada Faradhoa Wa Ahadaa Kataba Asamaha A’laya Baaba Al Naara ertinya sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama apabila meninggalkan dia seorang akan suatu fardhu maka menyuruh oleh Allaha Taa’laya malaikat menyurat nama orang itu pada pintu neraka.

Dan cerita daripada Abana A’baasa radhoya Allaha a’nahama berkata ia adalah kudengar sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bermula orang yang meninggalkan sembahyang itu bahawasanya berkata ia tiada baginya pada Asalama dan tiada di terima Allaha Taa’laya tauhidnya dan imannya dan sedekahnya dan puasanya dan shahadatnya telah lepaslah Allaha Taa’laya daripadanya. Dan lagi bersabda ia bermula orang yang meninggalkan sembahyang pada hal sihat badannya maka tiada di tilik oleh Allaha Taa’laya kepadanya dengan tilik rahmat dan baginya itu azab yang amat sakit melainkan bahawa ia taubat ia daripadanya.

Dan lagi bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bermula sepuluh jenis daripada umatku di seksakan akan dia oleh Allaha Taa’laya pada hari kiamat dan di suruh mereka itu ke dalam neraka jahanam dan telah gugurlah daging mukanya itu”. Maka sembah segala sahabat “Apa-apa jenis orang itu ya rasul Allaha” maka sabdanya “Orang yang zina sudah tua dan kedua raja yang zalim dan ketiga orang yang minum arak dan tuak dan keempat orang yang derhaka akan ibu bapanya dan kelima orang yang berjalan dengan mengumpat-ngumpat orang dan keenam orang dusta dan ketujuh orang yang tiada memberi zakat dan kedelapan orang yang aniaya orang dan kesembilan orang yang meninggalkan sembahyang dan kesepuluh orang yang mengadu-ngadu melainkan maka bahawa ia taubat daripadanya. 

Adapun orang yang meninggalkan sembahyang itu berganda-ganda seksanya. Maka di datangkan pada hari kiamat pada hal menghantarkan kedua tangannya atas tengkoknya dan segala malaikat memalu mereka itu akan dia dan di buka baginya pintu neraka jahanam maka masuklah ia seperti kilat maka gugurlah kepalanya dahulu dan bersama-sama mereka itu dengan Qarun dan Haman pada neraka yang terkebawah. Dan cerita daripada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bersabda ia tiada halal harta zakat pada orang yang meninggalkan sembahyang dan tiada harus kita sekedudukan dengan dia dan tiada harus sekampung dengan dia maka bahawasanya Allaha Taa’laya menurunkan laknat atasnya. Pertama mukanya hitam pada hari kiamat bagi orang yang meninggalkan sembahyang.

Wa Qoala Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bahawasanya bersabda ia kulihat laki-laki daripada umatku datang Sakarata Al Mawata pada hal ia berbuat taat akan ibu bapanya maka di tolakkan daripadanya kebajikan. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umatku sanya mengena ia seksa kubur maka datang nisabnya melepaskan dia daripadanya. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umatku sanya telah sampailah Malaka Zabaniah hendak menyeksa akan dia hingga datang zikirnya dan tasbihnya maka di sucikan akan dia. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umatku sanya telah sampai kepadanya malaikat azab maka datanglah sholawatnya maka di sucikan akan dia daripada mereka itu. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umatku terlalu dahaga daripada air maka puasanya menaungi akan dia. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umatku sanya di hadapannya kelam dan belakangnya pun kelam maka datang haji serta umrah maka di keluarkan akan dia. Dan aku lihat seorang laki-laki daripada umatku berkata segala mukmin dengan dia dan ia tiada boleh berkata-kata maka datanglah Sholata Al Rahama. Dan aku lihat seorang laki-laki mengena ia bunga api pada mukanya dan tubuhnya maka datanglah sedekahnya maka jadilah sejahtera atas mukanya dan kepalanya.  
                              
Al Baaba Al Tsaanaya Faya Bayaana A’qowabata Haqowaqo Al Waaladayana

Qoala Allaha Taa’laya Wa Laa Taqola Lahamaa Afa Wa Laa Tanahara Hamaa Wa Qola Lahamaa Qowalaa Karayamaa bermula bab yang kedua pada menyatakan seksa orang yang derhaka kepada ibu bapanya. Telah berkata Allaha Taa’laya dan jangan engkau kata bagi kedua ibu bapa Afa dan jangan engkau gertak bagi keduanya dan kata olehmu bagi keduanya akan kata yang mulia yakni lemah lembut. Dan telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiada beza antara orang yang derhaka kepada ibu bapanya dan antara Iblis di dalam neraka melainkan darjat yang satu dan tiada berbeza antara orang yang berbuat baik kepada ibu bapanya dan antara segala anabaya di dalam syurga melainkan darjat yang satu dan iaitu sekampung dengan segala anabaya dalam syurga.

Dan telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pada malam Maa’raaja ke langit aku lihat beberapa orang yang tergantung sekeliannya pada pelepah kurma dan mereka itu di dalam neraka maka kataku “Apa orang itu ya Jibril” maka katanya kepada aku “Ya Mahamada, itulah orang menyumpah ibu bapanya”. Wa Qoala Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berwasiat aku bagimu dengan sembahyang dan berbuat baik kepada ibu bapanya dan barang yang ada dalam tangan kamu. Maka bahawasanya berbuat baik akan Waaladayana itu menambahi umurnya tiga tahun maka ia berbuat baik akan Waaladayana maka di jadikan Allaha Taa’laya umurnya yang tiga tahun itu jadi tiga puluh tahun. Dan jika ia menyumpah akan Waaladayana maka di jadikan Allaha Taa’laya umurnya yang tiga tahun itu jadi tiga hari. Wa Qoala Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang siapa derhaka kepada Waaladayana maka sanya derhaka kepada Allaha Taa’laya dan kepada rasulnya dan yang terlebih seksa bagi segala manusia dalam neraka jahanam itu tiga jenis pertama orang yang derhaka akan ibu bapanya dan kedua orang yang zina dan ketiga orang yang syirik kepada Allaha Taa’laya.

Dan cerita daripada setengah orang yang sholeh-sholeh berkata ia aku berjalan atas kubur orang pada malam hari maka aku lihat suatu kubur pada hal keluar asap terlalu banyak. Maka berhenti aku melihat kepadanya maka tiba-tiba kubur itu terbelah dan keluar daripadanya seorang manusia terlalu hitam mukanya dan pada tangannya tongkat daripada besi dan di hadapannya seekor hamar memalu atas kepalanya kemudian tertutuplah kuburnya. Lalu berjalanlah aku tiba-tiba bertemu seorang perempuan maka bertanya aku kepadanya daripada hal demikian itu. Maka berkata perempuan itu “Inilah orang yang Zaanaya dan Al Khomara dan menyumpah ibu bapanya serta berkata ia berteriak-teriaklah engkau seperti aku. Maka tatkala mati di jadikan Allaha Taa’laya akan dia hamar dan adalah menyeksa itu pada tiap-tiap malam”. Maka berlindung aku kepada Allaha Taa’laya daripada pekerjaan isi neraka dan aku pohonkan ampun dan rahmat bahawasanya Allaha Taa’laya rahman dan rahim.
        
Al Baaba Al Tsaalatsa Faya Bayaana A’qowabata Shaaraba Al Khomara

Qoala Al Nabaya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Laa’na Allaha Al Khomara Wa Bayaa’ Haa Wa Shaara Bahaa Wa Mashataraya Haa bermula bab yang ketiga pada menyatakan seksa orang yang minum arak. Sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama telah di laknatkan Allaha Taa’laya atas orang yang berbuat khomar dan yang berjual dia dan yang meminum dia dan yang membeli dia. Dan telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama lagi akan datang pada hari kiamat orang yang meminum khomar hal keadaannya hitam mukanya dan merah dua matanya dan lidahnya sampai kedua susunya. Maka keluar daripada mulutnya itu nanah maka terlalu benci segala manusia kepadanya maka jangan sekali-kali memberi salam kepadanya dan jangan ziarah kepadanya tatkala ia sakit dan jangan di sembahyangkan apabila ia mati. Maka bahawasanya Allaha Taa’laya menyeksa seperti orang yang menyumpah ibu bapanya dan barang siapa meminum khomar di dalam dunia ini maka di haramkan Allaha Taa’laya atasnya di dalam syurga.

Qoala Al Nabaya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bersabdanya lagi akan dia keluarkan Shaaraba Al Khomara (peminum arak) daripada kuburnya terlalu busuk daripada bangkai dan suatu pendil yang tergantung pada lehernya dan suatu qodaha (gelas) pada tangannya dan penuhkan barang antara kulitnya dan dagingnya beberapa ular dan kala dan di pakainya dua kausnya daripada api maka hangatnya dua kaus itu sampai kepada otaknya dan iaitu sekedudukan dengan Firaun dan Haman dan Qorun. Wa Rawaya A’na A’ashaha radhoya Allaha A’naha maka telah berkata ia sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang siapa memberi makan orang yang meminum khomar satu laqomaha (suapan) di binasakan atas tubuhnya dengan beberapa ular dan kala dan lompatnya yang menggigit ia hingga hari kiamat dan barang siapa menyampaikan hajatnya maka serasa menolong meruntuhkan agama Asalama dan barang siapa memberi pinjam satu dirham daripadanya maka serasa-rasa menolong membunuh seorang mukmin yang sholeh dan barang siapa menghalalkan khomar maka bahawasanya orang itu lepaslah ia daripada aku dan aku pun lepaslah daripadanya.

Wa Rawaya Salamaya radhoya Allaha a’naha berkata ia aku dengar daripada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang siapa meminum khomar tiada di terima Allaha Taa’laya amalnya tujuh hari maka bahawasanya di hilangkan Allaha Taa’laya akalnya maka tiada di terima daripadanya kebajikannya empat puluh hari maka apabila mati di dalam empat puluh hari itu hal keadaannya telah berkata anak Masaa’wada radhoya Allaha a’naha aku dengar daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bersabda ia apabila mati orang minum khomar daripada seorang daripada hamba Allaha empat kali minum sanya menyeksa oleh Allaha Taa’laya atasnya dengan beberapa seksa dan di surat namanya pada sajayana (tahanan) dan tiada di terima daripada mereka itu sembahyangnya dan puasanya dan sedekahnya melainkan jika taubat ia daripadanya.

Dan cerita daripada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bersabda ia telah di halaukan oleh Malaka Zabaniah akan orang yang minum khomar ke dalam neraka. Maka apabila hampirlah kepada neraka maka di bukakannya neraka dan di jatuhkan ke bawah neraka serta di seksa ia dengan tongkat besi demikianlah selama-lama seperti firman Allaha Taa’laya Kalamaa Nadhojata Jalawada Hama Badalanaa Hama Jalawadaa Ghoyara Haa Layazawa Qowaa Al A’zaaba ertinya tiap-tiap barang yang hilang kulit mereka itu daripada pukul malaikat maka di gantikan Allaha Taa’laya kulit yang lain pula supaya merasai kesakitan dan dahaganya terlalu sangat maka meminta kepada Malaka Zabaniah akan air. Maka di bawa oleh Zabaniah air kehadapannya tembaga yang hancur dan apabila di minum ia maka gugurlah segala giginya dan apabila sampailah air itu kepada perutnya yang di dalam dan keluar ia dalam duburnya. Kemudian maka di kembalikan pula seperti dahulunya maka inilah seksa orang yang minum khomar Naa’waza Ba Allaha Mana Haa.

Wa Qoala Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang siapa ada di dalam hatinya seratus ayat daripada Qoraana pada hal ia minum khomar, telah datanglah ia pada hari kiamat tiap-tiap suatu huruf daripadanya menyumpah akan dia di hadapan tuhan Raba Al A’alamayana dan barang siapa di sumpah Qoraana atasnya orang itu binasa. Wa Qoala A’tamaana bana A’faana radhoya Allaha a’naha jauhkan olehmu daripada khomar. Maka bahawasanya adalah pada umat nabi yang dahulu seorang laki-laki terlalu sangat berbuat ibadat kepada Allaha Taa’laya. Maka datang seorang perempuan terlalu jahat perangai kepadanya pada hal berkata ia “Aku datang memanggil akan dikau kerana menjadikan bagi kamu”. Maka datanglah laki-laki itu sertanya dan masuklah keduanya di dalam rumah lalu di tutup pintunya serta di bawa kepada laki-laki itu seorang kanak-kanak laki-laki dan suatu qodaha (gelas) daripada khomar.

Maka berkata perempuan itu “Bahawasanya aku panggil akan dikau menyuruh zina dengan aku atau membunuh kanak-kanak ini atau engkau minum khomar ini. Maka jika tiada engkau kerjakan suatu daripada tiga perkara ini nescaya tiada aku buka pintu ini”. Maka di fikir laki-laki “Aku membunuh kanak-kanak terlalu besar dosa” dan di fikirkan zina itupun besar dosanya lalu ia ambil qodaha khomar serta di minumnya akan dia. Maka tatkala sudah di minumnya akan dia maka ia lalu mabuk dan di bunuhlah kanak-kanak itu dan berzina pula ia dengan perempuan itu di dalam mabuknya. Maka jauhkan olehmu daripada khomar maka bahawasanya tiada berhimpun sekali-kali serta iman.   
   
Sumber: Kitab Tanabayaha Al Ghoafalayana

No comments:

Post a Comment