Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, November 4, 2010

Alif Lam Mim Ra - Al Mara

14:5 Ketika raja Mesir (Firaun) mendengar bahwa bangsa Asara Yala sudah lari, ia dan para pejabatnya menyesal dan berkata, "Apa yang kita buat? Mengapa kita biarkan orang-orang Asara Yala itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak?"14:6 Lalu raja menyiapkan kereta perang dan tentaranya.14:7 Ia berangkat dengan semua keretanya, termasuk 600 kereta istimewa, yang dikendarai oleh para perwiranya.14:8 Memang TUHAN menjadikan raja keras kepala, sehingga ia mengejar orang Asara Yala yang sedang dalam perjalanan meninggalkan negeri itu di bawah perlindungan tuhan.14:9 Tentara Mesir dengan semua kuda, kereta dan pengendaranya mengejar orang Asara Yala, dan menyusul mereka di perkemahan mereka di pantai laut dekat Pi-Hahirot.

14:10 Ketika orang Asara Yala melihat raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada tuhan minta pertolongan. 14:11 Kata mereka kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu itu!14:12 Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi! Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini!"14:13 Musa menjawab, "Jangan takut! Bertahanlah! Kamu akan melihat apa yang dilakukan Allaha untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang, tak akan kamu lihat lagi.14:14 Allaha akan berjuang untuk kamu, dan kamu tak perlu berbuat apa-apa."

14:15 Kata Allaha kepada Musa, "Mengapa engkau berteriak minta tolong? Suruhlah orang Asara Yala jalan terus!14:16 Angkat tongkatmu dan acungkan ke atas laut. Maka air akan terbagi dan orang Asara Yala dapat menyeberangi laut dengan berjalan di dasarnya yang kering.14:17 Orang Mesir akan Kujadikan keras kepala sehingga mereka terus mengejar orang Asara Yala, dan Aku akan menunjukkan kekuasaan-Ku atas raja Mesir, pasukannya, kereta-kereta serta para pengendaranya.14:18 Maka orang Mesir akan tahu bahwa Akulah Allaha."

14:19 Lalu malaikat Allaha, yang ada di depan pasukan Asara Yala, pindah ke bagian belakang. Dan pindahlah juga tiang awan sampai berada14:20 di antara pasukan Mesir dan pasukan Asara Yala. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga sepanjang malam kedua pasukan itu tak dapat saling mendekati.14:21 Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan TUHAN membuat angin timur bertiup dengan kencangnya sehingga air laut mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup, dan mengubah laut menjadi tanah kering.14:22 Air terbagi dua, dan waktu orang Asara Yala menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air di kanan kirinya merupakan tembok.14:23 Orang Mesir dengan semua kuda, kereta dan pengendaranya mengejar terus dan mengikuti orang Asara Yala ke tengah laut.

14:24 Menjelang fajar tuhan memandang dari tiang api dan awan kepada tentara Mesir dan mengacaubalaukannya.14:25 Ia membuat roda-roda kereta mereka macet, sehingga dengan susah payah mereka maju. Kata orang Mesir, "Tuhan berjuang untuk orang Asara Yala melawan kita. Mari kita lari dari sini!"14:26 Kata Allaha kepada Musa, "Acungkanlah tanganmu ke atas laut, maka air akan kembali, dan menenggelamkan orang Mesir, kereta-kereta dan pengendara-pengendaranya."14:27 Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut dan pada waktu fajar merekah, air kembali pada keadaannya yang semula. Orang Mesir berusaha menyelamatkan diri, tetapi tuhan menenggelamkan mereka ke dalam laut.14:28 Air laut berbalik dan menutupi kereta-kereta, pengendara-pengendara, dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Asara Yala ke tengah laut, sehingga mereka mati semua.14:29 Tetapi ketika orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air merupakan tembok di kanan kirinya.

14:30 Pada hari itu TUHAN menyelamatkan bangsa Asara Yala dari serangan orang Mesir, dan mereka melihat mayat-mayat orang Mesir terdampar di pantai.14:31 Ketika orang Asara Yala melihat bagaimana TUHAN yang dengan kuasa-Nya yang besar mengalahkan orang Mesir, mereka heran sekali sehingga percaya kepada-Nya dan kepada Musa, hamba-Nya itu.15:1 Lalu Musa dan orang-orang Israel menyanyikan nyanyian ini untuk memuji Allaha, "Aku mau menyanyi bagi Allaha, sebab Ia telah menang dengan gemilang. Semua kuda dan penunggangnya dilemparkan-Nya ke dalam laut.15:2 Allaha pembelaku yang kuat; Dialah yang menyelamatkan aku. Ia tuhanku, aku mau memuji Dia, Allaha pujaan nenek moyangku, kuagungkan Dia.15:3 Allaha adalah pejuang yang perkasa, Allaha, itulah nama-Nya.15:4 Tentara Mesir dan semua keretanya dilemparkan-Nya ke dalam laut. Perwira-perwira yang paling gagah tenggelam di laut .15:5 Mereka ditelan laut yang dalam, dan seperti batu turun ke dasarnya.15:6 Kekuatan-Mu sangat menakjubkan, ya Allaha, Kaubuat musuh habis berantakan.15:7 Dengan keagungan-Mu yang besar Kaubinasakan semua yang melawan Engkau. Kemarahan-Mu berkobar seperti api, dan membakar mereka seperti jerami.15:8 Laut Kautiup, air menggulung tinggi, berdiri tegak seperti tembok, sehingga dasar laut dapat dilalui.15:9 Kata musuh, 'Mereka akan kukejar dan kutangkap, kuhunus pedangku, dan kutumpas mereka. Lalu semua harta mereka kurampas, kubagi-bagikan dan kunikmati sampai puas.'15:10 Tetapi Allaha dengan sekali bernapas mendatangkan bagi Mesir hari yang nahas. Mereka tenggelam seperti timah yang berat di dalam gelora air yang dahsyat.15:11 Tuhan mana dapat menandingi Engkau, ya Allaha Yang Mahamulia dan suci? Siapa dapat membuat keajaiban-keajaiban dan perbuatan besar seperti Allaha?15:12 Kaurentangkan tangan kanan-Mu, maka lenyaplah musuh ditelan bumi.15:13 Kaupimpin bangsa yang telah Kauselamatkan ini, karena Engkau setia kepada janji-Mu. Dengan kekuatan besar mereka Kaulindungi, dan Kaubimbing ke tanahmu yang suci.15:14 Bangsa-bangsa mendengarnya dan gemetar; orang Palestin dan para pemimpin Edom gempar. Orang Moab yang perkasa menggigil, orang Kanaan berkecil hati.15:15 (15:14)15:16 Mereka sangat ketakutan menyaksikan kekuatan Allaha. Waktu umat-Mu lewat, musuh tak kuasa menahan; loloslah bangsa yang telah Kaubebaskan.15:17 Lalu Asara Yala Kauhantarkan ke tempat yang Kaupilih untuk kediaman-Mu. Mereka menetap di bukit-Mu yang suci, di Rumah yang Kaubangun sendiri.15:18 Engkaulah Allaha, Raja, yang memerintah selama-lamanya."

15:19 Pada waktu orang Asara Yala menyeberangi laut, mereka berjalan di dasarnya yang kering. Tetapi ketika kereta-kereta Mesir dengan kuda dan penunggangnya masuk ke dalam laut, Allaha membuat airnya mengalir kembali sehingga mereka tenggelam.15:20 Lalu Maryam, kakak Harun, mengambil rebananya, dan semua wanita ikut memukul rebana sambil menari.15:21 Maryam bernyanyi untuk mereka, "Bernyanyilah bagi Allaha, sebab Ia telah menang dengan gemilang. Semua kuda dan pengendaranya dilemparkan-Nya ke dalam laut."

15:22 Kemudian Musa membawa bangsa Asara Yala dari Laut Gelagah menuju ke padang gurun Syur. Selama 3 hari mereka berjalan melalui padang gurun tanpa menemukan air.15:23 Lalu sampailah mereka di tempat yang bernama Mara, tetapi air di situ pahit sekali, sehingga tak bisa diminum. Sebab itu tempat itu disebut Mara, artinya pahit.15:24 Maka orang-orang itu mengomel kepada Musa dan bertanya, "Apa yang akan kita minum?"15:25 Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada tuhan, lalu tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu itu dilemparkan Musa ke dalam air, lalu air itu menjadi tawar, sehingga dapat diminum. Di tempat itu tuhan memberi peraturan-peraturan kepada mereka, dan di situ juga Ia mencobai mereka.

15:26 Kata Allaha, "Taatilah Aku dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah apa yang Kupandang baik; ikutilah semua perintah-Ku. Kalau kamu berbuat begitu, kamu tidak akan Kuhukum dengan penyakit-penyakit yang Kutimpakan kepada orang Mesir. Akulah tuhan yang menyembuhkan kamu."15:27 Sesudah itu mereka tiba di tempat yang bernama Elim. Di situ ada 12 sumber air dan 70 pohon kurma. Mereka berkemah di dekat air itu. Kitab Keluaran

Al Mara, Ini adalah ayat-ayat Al Kitab dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar; akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. (1) Allaha Yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas ’Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allaha mengatur urusan, menjelaskan tanda-tanda, supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. (2) Al Raa'da

3 comments:

 1. Assalamualaikum,

  Berikut ialah beberapa kajian dan bahan bukti yang akan memberi kita faham dengan jelas tentang gerakan senyap Kaum Muda dan Wahabbi Salafi yang sedang mengancam aqidah umat islam di negara ini.

  SILA KLIK http://www.docstoc.com
  UNTUK CARIAN TAJUK-TAJUK BERIKUT
  • Bangsa Melayu Mengikut Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah
  • Tok Ayah Zid Kedai Lalat
  • Kuasa Tiang Kepada Cita-Cita
  • 40 Mutiara Hikmat Serambi Mekah
  • Jaringan Wahabbi Sdn Bhd
  • Jom Kenali Dr Maza & Co
  • Ahlul Bait Yang Dicerca

  SILA KLIK http://www.4shared.com
  UNTUK CARIAN TAJUK-TAJUK BERIKUT
  • Rasulullah Budak Kampung
  • Maulid Tandingi Krismas
  • Sifat 20 Tidak Wajib (Nik Aziz)
  • Wahabbi Adalah ASWJ (Hadi Awang – Part 1)
  • Wahabbi Adalah ASWJ (Hadi Awang – Part 2)
  • Asma’ Wa Sifat (Hadi Awang)
  • Sifat 20 – Dr Mohd Asri al-Wahabbi
  • Sifat 20 – Rasul Dahri al-Wahabbi
  • Sifat 20 – Fathul Bari al-Wahabbi

  Taklif pengkaji telah pun selesai, maka terserahlah kepada budi bicara pembaca sekalian untuk menerima ataupun sebaliknya. Bagi mereka yang mendapat hidayah, maka bertindaklah mengikut kadar upaya tangan (kuasa/undi), lidah (dakwah/hebahan) atau hati (doa) bagi mempertahankan aqidah hakiki Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang bersendikan mazhab tauhid Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari ra dan Imam Abu Mansur al-Maturidi ra; mazhab feqah Imam Abu Hanifah ra, Imam Malik bin Anas ra, Imam Muhammad as-Syafie ra atau Imam Ahmad bin Hanbal ra; mazhab tasauf Imam Ghazali qsa dan Imam Junaid al-Baghdadi qsa.


  FAKEH KHALIFAH SAKA
  fakeh@hush.com

  ReplyDelete
 2. Tuan Hamba Fakeh,
  Di sini hamba membicarakan AGAMA ASALAMA iaitu agama nabi Ibrahim dan kebenaran berdasarkan kitab2 yg di turunkan kpd nabi2. Hamba membangkitkan semula bangsa Melayu yg selama ini tertipu oleh musuh2 tuhan.

  ReplyDelete
 3. salam

  bro, tak cukup dengan kau membetulkan dan mencipta kitab baru atas dasar "mesejnya yang penting", kau buat pulak agama baru. hehe. memang sah hebat kau ni. dan agama ini aku pasti khas untuk bangsa melayu. melayu mana yang tertipu ni? dan sekarang melayu mana pulak kau nak tipu?
  semuga Tuhan aku bagi hidayah.

  ReplyDelete