Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Wednesday, August 17, 2011

Sakhoyara Al Amayara membawa Iman

Al kisah fasal Sakhoyara Al Amayara membawa iman dan isterinya pun membawa iman kepada agama Asalama. Maka kata sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha bahawa adalah pada tatkala sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha berjalan pergi mencari sayadana Zabayara bana A’wama radhoya Allaha a’naha pada tatkala itu dengan firman Allaha Taa’laya datang Jabarayala A’layaha Al Salama membawa wahayu kepada sayadana rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di dalam Madinah ujarnya “Yaa Akhoya Mahamada, Allaha Taa’laya memberi salam kepada tuan hamba. Berfirman tuhan menyuruh persampaikan kepada tuan hamba akan firmannya itu”. Maka Jabarayala A’layaha Al Salama pun dimaklumkan kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan hal ehwal sayadana Zabayara kena penjara diperazab oleh raja Barasa Ghowala dan hal ehwal syaitan menyuruh segala isi Makah itu pergi bunuh akan sayadana A’laya itu dan hal ehwal A’bada Allaha dan Maqoyala dan Khonatholata keluar daripada Makah pergi mencari sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Maka hal Maqoyala dan Khonatholata sudah dibunuh oleh sayadana A’laya radhoya Allaha dan hal A’bada Allaha membawa iman dan hal sayadana A’basa radhoya Allaha a’naha menyuruh Majayada pergi memberi tahu kepada sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha". Telah sudahlah Jabarayala berkata lalu katanya “Yaa Akhoya Mahamada, segeralah tuan hamba hantar bantu akan sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha” maka Jabarayala pun ghaiblah.

Serta rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama mendengar ujar Jabarayala itu lalu disuruh Balala panggillah sahabat mari ke masjid maka Balala pun pergilah panggil segala sahabat. Telah datanglah tuan-tuan itu mengadap rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di dalam masjid maka rasul Allaha pun naik keatas mimbar memuji-muji akan Allaha Sabahana Wa Taa’laya. Telah sudah memuji-muji akan Allaha Taa’laya diberi tahu kepada segala sahabat-sahabat akan firman Allaha Taa’laya yang dibawa oleh Jabarayala A’layaha Al Salama itu dengan sabda pula sayadana rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Ya tuan-tuan sekelian, Yaa Akhowana Al Masalamayana, bahawa adalah A’laya itu ada pergi seorang dirinya mencari Zabayara itu. Firman Allaha Taa’laya menyuruh hantar bantu kepada dia. Apalah ikhtiar bagi tuan-tuan ini katakanlah kepada hamba” maka sembah Saa’yada abana Amayara radhoya Allaha “Ya nabi Allaha, adalah bagi hamba ini suatu nasihat jika sekiranya tuan hamba suka hendak mendengar maka maulah hamba hendak berkata”. Maka sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Hai Saa’yada cubalah engkau kata supaya aku ketahui” maka sembah Saa’yada katanya “Pada fikiran hamba jika sekiranya tuan hamba menyuruh Fadholaya abana A’basa radhoya Allaha a’naha serta seribu hulubalang yang mengenderai kuda pergi sangatlah baik kerana Fadholaya itu ketahui akan segala perkara dan resam negeri tempat itu. Ia dapat membantu akan sayadana A’laya abana Abaya Tholaba radhoya Allaha a’naha”. Maka rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pun sangatlah suka mendengar sembah Saa’yada abana Amayara itu serta mengucap syukur ke hadrat Allaha Taa’laya seraya bersabda “Ya Saa’yada, sangatlah benar yang engkau berkata itu telah aku pun ingat juga seperti yang engkau berkata itu”.

Maka rasul Allaha pun turunlah dari atas mimbar duduk bersama-sama sahabat, maka rasul Allaha memanggil sayadana Fadhoyala abana A’basa radhoya Allaha a’naha maka datanglah ia mengadap rasul Allaha maka sabda rasul Allaha “Telah pada hari ini aku sudah menjadi akan engkau Amir memerintah di atas seribu hulubalang. Pergilah engkau membantu A’laya itu”. Maka sembah Fadhoyala lalu iapun memakailah segala alat senjata. Telah sudah mustaib, maka rasul Allaha pun diberi kepadanya suatu panji-panji dipegang akan panji-panji itu berjalanlah ia dengan seribu hulubalangnya menuju jalan ke negeri Waadala Shokhoraha mencari sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Sambil berjalan sambil mengucap tahlil dan takbir. Telah sudah Fadhoyala berangkat keluar daripada Madinah, maka rasul Allaha pun menyuruh kepada A’mara abana Amayara Dhomaraya dan A’bada Allaha abana Salahawaya radhoya Allaha a’naha pergi dahulu memberi khabar kepada sayadana A’laya. Sabda rasul Allaha kepada keduanya “Hai kamu, memberi khabar kepada A’laya katakan kepadanya firman Allaha Taa’laya yang dibawa oleh Jabarayala kepada aku dan aku sudah mengantarkan Fadhoyala dengan seribu hulubalang menyuruh bantu akannya”. Setelah sudah rasul Allaha berpesan kepada keduanya maka keduanya pun pacu kudanya dipelarikan seperti angin tiadalah berhenti.

Hataya adalah selang dua hari masuk ketiga hari pada waktu Maghrib maka bertemulah A’mara Amayara Dhomaraya dan A’bada Allaha dengan sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha. Maka sayadana A’laya pun sangatlah suka hatinya keduanya itu bertanya kepada keduanya “Apakah khabar tuan-tuan bawa itu katakanlah kepada hamba supaya hamba ketahui”. Maka sembah A’mara abana Amayara radhoya Allaha a’naha “Ya A’laya, bahawa adalah Allaha Sabahana Wa Taa’laya berfirman kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama menyuruh hantar bantu kepada tuan hamba”. Maka di tanya sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha “Ya A’mara, apakah bunyinya firman Allaha Taa’laya. Cubalah engkau katakan kepada hamba”. Maka sembah A’mara abana Amayara itu “Bahawa adalah firman Allaha Taa’laya itu di bawa Jabarayala A’layaha Al Salama ujarnya Allaha Taa’laya menyuruh hamba memberi tahu kepada tuan hamba bahawa adalah Zabayara itu sudah terdapat kepada raja Barasa Ghowala di penjarakannya di dalam penjara dan diperbuat azab akan dia dan Iblis pun menyuruh isi Makah pergi bunuh akan tuan hamba keluar tiga orang daripada Makah. Di dalam yang tiga orang itu Maqoyala dan Khonatholata itu tuan hamba sudah bunuh dan A’bada Allaha itu sudah membawa iman dan sayadana A’basa menyuruh Majayada sahayanya pergi memberi tahu kepada tuan hamba. Inilah wahyu daripada Allaha Taa’laya datang memberi tahu kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Serta rasul Allaha mendengar hal yang demikian diantarkan hamba kedua ini mari memberi tahu kepada tuan hamba. Serta disuruh pergi bersama-sama dengan tuan hamba kemudian maka di hantarkan Fadhoyala serta dengan seribu hulubalang mengenderai kuda mari bantu tuan hamba”.

Serta sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha mendengar sukalah ia seraya menerima syukur ke hadrat Allaha Taa’laya maka kerana Fadhoyala abana A’basa radhoya Allaha a’naha hendak datang membantu ia. Maka ia pun serta A’mara abana Amayara Dhomaraya dan A’bada Allaha pun duduklah menanti pada tempat itu hingga sampai sehari semalam tiada bergerak daripada tempat itu. Lepas sehari semalam dilihat tiada juga Fadhoyala radhoya Allaha a’naha sampai maka sayadana A’laya dan A’mara abana Amayara dan A’bada Allaha pun berangkat daripada tempat itu pergi singgah pada suatu dusun yang ada banyak buah-buahan dan ada sungai jernih airnya. Telah duduklah sayadana A’laya pada tempat itu sehari semalam itu tiada juga Fadhoyala abana A’basa sampai pada tempat itu. Lalu sayadana A’laya pun serta A’mara abana Amayara dan A’bada Allaha pun berangkat pula daripada dusun itu hingga sampai kepada suatu simpang jalan. Maka bertanya sayadana A’laya kepada A’mara abana Amayara “Ya A’mara, pada simpang jalan yang mana jalan hendak pergi ke negeri Waadala Shokhoraha itu”. Maka sembah A’mara abana Amayara katanya “Pada simpang yang disebelah kanan itu jalan hendak pergi ke negeri Yaman. Daripada Yaman itulah dekat dengan negeri Waadala Shokhoraha. Akan tetapinya sangatlah sukar jalan itu kerana banyak belukar hutan duri payah hendak berjalan, air pun tiada pada jalan itu dan simpang yang disebelah kiri itu sangatlah jauh banyak likunya. Sungguhpun jauh senang berjalan, air pun banyak pada serata-rata jalan itu”.

Setelah itu maka bermesyuaratlah ketiganya pada jalan mana hendak berjalan itu. Telah sudah putus daripada mesyuarat, di dalam pada itu kelihatan daripada jauh lebu duli berbangkit ke udara. Maka ketiganya pun duduklah melihat akan lebu duli itu serta menanti hendak tahu apa akan halnya. Maka sabda sayadana A’laya kepada A’mara abana Amayara dan A’bada Allaha “Tuan-tuan duduklah disini, biar hamba pergi melihat akan hal lebu duli itu” maka sayadana A’laya pun berangkat pergilah menuju labu duli itu. Maka serta sayadana A’laya sampai sedikit jauh lalu sayadana A’laya pun berhentilah melihat akan hal yang datang itu. Kelihatanlah kepada sayadana A’laya seorang laki-laki memakai baju merah dikenakan suatu tajak daripada permata manikam kepada kepalanya dan dikenakan pada tangannya gelang daripada intan manikam dan dikenakan pada pinggangnya kain babitnya daripada sutera dan dikenakan pada bahunya kanan pedang daripada hulu emas bertatahkan intan manikam dan disebelah bahunya kiri diselindangkan pedang dan suatu tombak dikenderai diatas kuda hitam dan banyak hulubalang berjalan di kanan dan dikiri dihadapan dibelakangnya berjalan mengiringnya dan adalah dihadapannya ada seorang sahaya hitam mengenderai kuda dipegang pada tangannya tali kang seekor unta di bawa berjalan. Di atas unta itu dimuatnya suatu penjara sangkar ber ruang daripada emas dan pada leher unta itu digantung daging kambing yang sudah sembelih.

Maka hulubalangnya itu datang berjumpa dengan sayadana A’laya diberi salam maka disahut oleh sayadana A’laya akan salam mereka itu. Lalu masing-masing pun turunlah dari atas kudanya maka disangkakan oleh sayadana A’laya yang datang ini seorang raja besar juga lakunya. Sayadana A’laya pun tiadalah mau berjalan di hadapan raja itu lalu berdiri jauh sedikit daripada mereka itu. Maka setelah itu berdirilah ia hulubalang yang mengenderai kuda hitam pada sama tengah hulubalang-hulubalangnya itu berseru-seru katanya “Takut seteruku kepada kaki kuda ini dan adalah kuda ini dapat melompat keatas kota yang tinggi-tinggi itu dan adalah tombakku ini dapat mengambil nyawa seteruku itu dan adalah pedangku itu gagah mahsyur pada serata alam duniaku ini dan apakala di dengar oleh segala raja-raja akan namaku itu masing-masing bergementar segala anggotanya dan apakala segala raja-raja mendengar aku berangkat segala masing-masing pun lemah segala anggotanya merek itu masing-masing nanti lari masuk ke dalam hutan”. Telah sudah ia berseru-seru itu lalu ia turun dari atas kudanya duduk diatas hamparan. Kemudian dititah disuruh sahayanya pacakkan daging yang dibawa itu maka sahayanya pun dipacakkan dipanggang daging kambing itu di taruh didalam suatu tabak dihantarkan kehadapan hulubalang itu. Sekelian itu semuanya pun sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha melihat lalu baliklah sayadana A’laya mendapat A’mara abana Amayara dan A’bada Allaha. Maka lepas sayadana A’laya dating itu maka hulubalang itu pun dikeluarkan isterinya dari dalam penjara emas itu memakan daging itu dengan sekenyang-kenyang perutnya. Telah sudah isterinya makan di masukkan pula di dalam penjara itu. Maka kemudian hulubalang itu pun minum arak anggur itu serta bercakap-cakap dengan nyaring suaranya maka terdengarlah kepada sayadana A’laya akan suaranya hulubalang itu.

Maka kata A’mara abana Amayara “Wahai hulubalang itu sangatlah kasihnya kepada sahayanya lebih yang dimakannya itu diberi pula makan kepada sahayanya”. Di dalam hal yang demikian maka sayadana Fadhoyala radhoya Allaha a’naha serta dengan seribu hulubalang itu pun sampailah pada tempat itumaka bertemu dengan sayadana A’laya berdakap-dakap dengan sayadana A’laya serta duduk berkata-kata. Maka dilihat oleh hulubalang itu seraya memberi hukum kepada sahayanya “Pergi engkau siasat siapa yang ada berhimpun pada tempat itu”. Maka sahaya hitam itupun memakai senjata lalu pergilah mendapat sayadana A’laya seraya bertanya “Siapa tuan hamba ini, kemana hendak pergi” maka kata A’mara abana Amayara “Hai utusan, pergi kamu katakan kepada penghulumu itu bahawa adalah kami ini bintang di langit dan pelita dayana Al Asalama dan sayadana kami itu iaitu pedang yang amat tajam dan penghulu kepada segala mereka yang beriman dan bangsanya daripada kaum bani A’danana, namanya Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan yang datang ini sahabatnya”. Maka sahaya itu pun balik memberi tahu kepada tuannya katanya “Ya tuanku, adalah kaum itu sahabat Mahamada Rasawala Allaha”. Maka hulubalang itu mendengar terlalu marahnya merah padam mukanya lalu ia memberi hukum kepada pegawainya “Pergi kamu fanakan sahabat-sahabat Mahamada itu”. Maka pegawai itu pun pergilah naik kudanya memacu berdiri di hadapan kaum Asalama. Seraya berseru-seru katanya “Siapakah hendak mati marilah melawan dengan aku”. A’naana abana Sabara radhoya Allaha a’naha lalu dikertakkan kudanya pergi melawan dengan sahaya hitam itu. Ditetakkan sahaya hitam itu ditangkis maka sahaya hitam itu pun dibalas tetaknya, kenalah rusuk A’naana lalu matilah A’naana masuk syurga.

Demi dilihat oleh Nawafala dikertakkan kudanya masuk berhadapan sahaya hitam itu, ditetaknya dengan pedangnya ditangkis oleh sahaya hitam dirapat dekat dipegang tali ikat pinggang Nawafala itu dihela gugurlah Nawafala ke bumi diikat akan Nawafala itu maka dengan sebab kena ikat itu lalu Nawafala pun syahidlah. Maka demi dilihat oleh ayahnya Nawafala itu, naik marahnya dikertakkan kudanya masuk ke medan melawan dengan sahaya hitam itu, dibunuh oleh sahaya hitam itu akan ayahnya Nawafala itu syahidlah ia. Demi dilihat oleh Saa’yada anak Amayara naik marahnya, dikertakkan kudanya masuk kemudian melawan dengan sahaya hitam itu, ditetak oleh sahaya hitam itu kena kepada batang lehernya Saa’yada itu maka Saa’yada pun syahidlah masuk syurga. Dengan hal yang demikian itu sepuluh kaum Asalama mati dibunuh oleh sahaya hitam itu berseru-seru katanya “Siapa lagi hendak melawan dengan aku marilah ke medan ini”. Demi di dengar oleh Naqomana lalu ia pun dikertakkan kudanya masuk pula ke medan melawan dengan sahaya hitam itu. Ditetaknya oleh Naqomana akan kepada sahaya hitam itu belah dua masuk neraka jahanam.

Demi dilihat oleh tuannya hulubalangnya itu sudah mati maka naiklah marahnya, dipakai senjata dipacu kudanya masuk ke medan berdiri ia berbetulan dengan laskar Asalama berseru-seru katanya “Hai A’raba, pada hari ini tiada kamu seorang jua pun nanti terlepas daripada aku. Matilah kamu sekelian aku bunuh menjadi umpan pada engkau ini”. Maka Naqomana pun terkam pergi dekat dengan kudanya hulubalang itu hendak ditetak kepada hulubalang itu maka dipintas oleh hulubalang melompat daripada tempatnya. Sambil ia perlarikan kudanya sambil di tetak kepada Maqomana kena bahu Naqomana lantas mata pedangnya kena kepada A’bada Allaha kepada batang lehernya putus dua mati keduanya. Maka kaum Asalama pun ia merasai takut hendak melawan dengan dia. Maka Fadhoyala radhoya Allaha a’naha pun melihatlah segala kaum Asalama tiada berani hendak berhadap dengan hulubalang itu lalu ia pergi bermesyuarat dengan sayadana A’laya. Katanya “Ya A’laya, jika tuan hamba tiada pergi menahankan amuk hulubalang itu nescaya habislah nanti mati kaum Asalama itu”. Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun naik keatas Dawadala dipegang Zawa Al Faqora pada tangan kanannya lalu dikertakkan kudanya masuk kemudian berdiri berhadap dengan kuda hulubalang itu. Maka bertanya hulubalang itu kepada sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha “Hai orang muda, siapa engkau ini tiadakah engkau tahu aku ini pahlawan yang gagah perkasa. Sebab engkau tiada tahu akan aku inilah maka engkau terlanjur datang berhadapku maka patut sangatlah aku ini tuha memaafkan kesalahanmu itu kerana engkau orang muda tiada berakal yang sempurna. Palinglah kudamu balik ketempatmu itu dan janganlah engkau sangkakan aku bagi redha yang kebanyakan itu”.

Demi didengar oleh sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha akan seru hulubalang itu terlalu sangat marahnya seraya berseru-seru ujarnya “Hai seteru Allaha dan rasul, tiadakah engkau ketahui aku ini kaum bani Hashayama, namaku A’laya anak Abaya Tholaba” maka sahut katanya “Hai anak A’raba, janganlah engkau berbanyak kata, katupkan mulutmu” lalu dihunus pedangnya ditetakkan kepada sayadana A’laya ditangkis dengan Zawa Al Faqoranya maka seru pahlawan itu melawan menetak pedang, bertikam tombak daripada pagi-pagi hingga datang tengah hari tiada berlelah-lelahan sungguhpun tiada berlelahan keduanya hulubalang itu tiada larat bergerak daripada tempatnya kerana sangat letihnya. Maka berkata hulubalang itu “Hai A’laya anak Abaya Tholaba, kuda aku sudah tiada larat hendak berjalan, nantilah engkau di sini aku hendak pergi ambil kuda yang lain. Sebelum aku datang janganlah engkau bergerak daripada tempat ini”. Maka sahut sayadana A’laya “Kerjakanlah seperti kehendakmu itu” mak hulubalang itu pun segeralah ia pergi ketempatnya, di naik keatas kuda yang lain dikertakkan masuk ke medan berdiri betul dengan sayadana A’laya seraya berseru-seru katanya “Hai A’laya, pada rasaku engkau ini tiada dikenal akan daku ini. Bahawa adalah aku ini pahlawan alamlah mahsyur namaku pada serata-rata alam ini. Akulah yang bernama perkasa alam dan beberapa kotaraja-raja itu aku fanakan dan beberapa banyak pahlawan yang gagah perkasa aku bunuh. Maka engkau ini apalah jadi kepada aku undurlah kamu daripada hadapanku”.

Maka sabda sayadana A’laya “Hai hulubalang yang gagah perkasa, beri apalah tahu kepada aku namamu supaya matimu dengan tiada bernama” maka sahut katanya “Bahawa adalah namaku Sakhoyara Al Amayara”. Maka kata sayadana A’laya “Benar juga namamu itu. Jika engkau hendak hidup terlebih baik engkau mengucap kalimah Laa Alaha Alaa Allaha, Mahamada Rasawala Allaha. Apakala engkau mengucap kalimah ini nescaya engkau nanti beroleh berlebih-lebih pangkat martabat yang tinggi adanya”. Maka katanya Sakhoyara Al Amayara “Ya A’laya, seperti kamu beberapa banyaklah sudah melihat janganlah engkau menunjuk tipu daya engkau ini kepada aku. Tunjukkanlah kepada orang lain yang lemah semangatnya itu” lalu ia mengunus pedangnya berlari-lari ke sana ke mari menerkam hendak menetak sayadana A’laya maka sayadana A’laya pun naik marahnya lalu melompat sayadana A’laya seperti burung terbang melayang pergi menangkap tali ikat pinggangnya itu, diterajang kudanya terhambalang ke bumi. Ditarik oleh Sakhoyara Al Amayara itu dari atas kudanya di hempaskan kebumi, diikat kaki tangan baik-baik disuruhkan kepada Fadhoyala abana A’basa radhoya Allaha a’naha disuruh jaga baik-baik.

Maka Fadhoyala pun diikat baik-baik akan Sakhoyara Al Amayara itu dibawa taruh di dalam kawal. Demi dilihat oleh isterinya yang duduk dalam sangkar emas itu akan hal suaminya sudah tertangkap maka ia naik marahnya lalu dihunus pedangnya berlari-lari masuk ke dalam kaum Asalama. Ditetak seorang Asalama mati kemudian dibunuh dua orang laki-laki jadi tiga orang seraya berseru-seru katanya “Hai umat Mahamada, sekali-kali tiada daku mau lepas kamu sekelian. Mengapa kamu perbuat azab suamiku itu, jangan sangkakan aku ini perempuan maka akulah pahlawan yang hendak mengambil akan nyawamu sekelian itu dan akulah yang membunuh segala raja-raja dan pahlawan yang bernama-nama itu dan beberapa kota-kota aku fanakan dan akulah yang menjadikan negeri-negeri akan hutan aku menjadikan negeri dengan kuat gagah perkasaku. Barang siapa berani hendak melawan dengan aku, keluarlah mari melawan dengan aku ini”. Maka sabda sayadana A’laya kepada orang hulubalang Asalama bernama Shofawa “Pergilah engkau melawan dengan perempuan itu” maka Shofawa pun dikertakkan kudanya masuk ke medan melawan dengan perempuan itu. Dibunuh oleh perempuan itu mari Shofawa kemudian keluar pula saudara Shofawa itu pun dibunuh mati.

Dilihat oleh sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha akan hal perempuan itu lalu sayadana A’laya pun keluarlah ke medan seraya berkata “Adalah ia ini perempuan tiadalah harus aku tetakkan ia dengan pedang” lalu sayadana A’laya pun dipalu perempuan itu dengan hulu pedangnya kena kepada tubuh perempuan itu lalu rebahlah ke bumi. Lalu sayadana A’laya diletakkan belakangnya ke atas dada perempuan itu ditekan maka perempuan itu pun tiada boleh bergerak beberapa di gagahi hendak bangkit tiadalah terbangkit lalu perempuan itupun merasai sakit seraya berseru-seru katanya “Hai Pahlawan Alam, janganlah tuan hamba membuat akan hamba ini kesakitanlah kerana hamba ini seorang perempuan. Tiadalah harus bagi tuan hamba membuat ke atas hamba ini”. Lalu perempuan itupun mengucap kalimah Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha, Mahamada Rasawala Allaha maka sayadana A’laya pun sangatlah suka cita serta mendengar perempuan itu mengucap kalimah lalu sayadana A’laya pun dilepaskan perempuan itu. Di jawat khadam sayadana A’laya itu seraya berkata “Ya Pahlawan, bahawa adalah hamba ini daripada perempuan yang hormat anak bangsawan kerana sebab nasib celaka maka akan menjadi gerangan yang demikian ke atas hamba. Maka sekarang ini hamba serah diri kepada tuan hamba, tuan hambalah memeliharakan hamba ini. Hamba pintalah kepada tuan hamba melepaskan suami hamba itu”.

Maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha pun disuruh bawa Sakhoyara Al Amayara. Maka datanglah ia maka sabda sayadana A’laya kepadanya “Hai Amayara, telah isterimu itu sudah ia membawa iman kepada agama Asalama. Maka kamu pun baiklah iman kepada agama Asalama. Apakala kamu membawa iman maka bolehlah kamu duduk bersama-sama isteri kamu dengan selamat hidupmu. Jika kamu tiada mau membawa iman bercerailah kamu dengan dia”. Maka sahut Sakhoyara Al Amayara katanya “Ya A’laya, unjukkanlah tanganmu supaya hamba mengucap kalimah maka sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha di unjukkan tangannya dijawat oleh Sakhoyara Al Amayara itu seraya mengucap kalimah Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ashahada Ana Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Sudah ia mengucap kalimah maka dilepaskan akan dia daripada kawal. Setelah itu sayadana A’laya pun sangatlah suka cita hatinya kerana Sakhoyara Al Amayara dan isterinya sudah membawa iman kepada agama Asalama dan segala kaum Asalama pun suka citalah hatinya mereka itu.

Maka bertanya Sakhoyara Al Amayara kepada sayadana A’laya “Kemanakah hajat tuan hamba hendak pergi” maka sahut sayadana A’laya “Telah hajat hati hamba hendak pergi ke negeri Barasa Ghowala anak Hajaba itu”. Maka katanya “Yaa Abaa Hasana, marilah kita segera berangkat pergi ke negerinya kerana hamba pun sudah menaruh hajat hendak ke negerinya itu. Hambalah akan menjadi bantu tuan hamba”. Maka sabda sayadana A’laya “Apakah mulanya gerangan tuan hamba hendka pergi ke negerinya itu” maka sahut katanya “Ya raja kepada segala kaum Al Masalamayana, Yaa A’laya, bahawa adalah isteri hamba ini sepupu dengan hamba iaitu anak bapa saudara hamba namanya Qonadana. Adalah baginya seorang saudaranya laki-laki maka akan saudaranya itu di tangkap oleh Barasa Ghowala itu dipenjarakan dia. Dari kerana sebab itu maka hajat hamba hendak pergi melawan berperang dengan dia hendak melepaskan ipar hamba itu daripada penjara. Jika hamba tiada pergi melepaskan ipar hamba itu nescaya isteri hamba ini nanti dicerainya akan hamba. Dari kerana sebab itu maka hamba berangkat mari kepada pihak jalan ini lalu berjumpalah dengan tuan hamba lalu hamba pun beroleh nasib yang baik membawa iman kepada agama Asalama”.

Serta sayadana A’laya mendengar hal yang demikian itu terlalu sangat suka cita hatinya seraya mengucap syukur ke hadrat Allaha Taa’laya maka sabda sayadana A’laya “Hai Amayara, jika demikian engkau ini aku menjadikan sahabatku dan aku meletakkan penghulu laskarku yang disebelah kananku itu. Maka sayadana A’laya pun bersabda “Jika demikian marilah kita pergi ke negeri Barasa Ghowala itu melawan berperang dengan dia mudah-mudahan Allaha Taa’laya nanti tolong kepada kita melepaskan iparmu itu daripada penjara malaun itu”. Maka haripun malamlah, masing-masing duduklah pada tempat itu telah pada waktu subuh maka sayadana A’laya pun menjadi imam dan segala kaum Asalama menjadi maamum sembahyang subuh. Telah sudah selesai daripada sembahyang maka berjalan sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha dahulu daripada kaumnya seperti rupa harimau garang dan Fadhoyala radhoya Allaha a’naha serta dengan kaum Asalama berjalan mengiring sayadana A’laya menuju jalan ke negeri Waadala Shokhoraha.


Sumber: Hikayat A'mara Amayara Al Dhomaraya

No comments:

Post a Comment