Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, August 1, 2011

Barasa Ghowala - Penyembah Berhala


Al kisah A’mara abana Amayara Dhomaraya radhoya Allaha a’naha. Shahdan lepas daripada rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama memberi izin suruh bawa pergi perempuan tuha itu maka perempuan tuha itu pun memberi salam kepada rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan segala sahabat-sahabat lalu pergilah ia duduk bersama-sama dengan seorang sahabat rasul Allaha. Setelah itu maka sabda rasul Allaha demikian sabdanya “Ya sahabat hamba sekelian, sudahkah tuan-tuan mendengar pengaduan perempuan tuha itu. Adakah siapa-siapa daripada tuan-tuan ini tahun akan Barasa Ghowala malaun, dimana negerinya itu katakanlah kepada hamba”. Maka seorangpun tiada menyahut seru rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Hataya lepas seketika maka bangkitlah A’mara abana Amayara Dhomaraya berdiri dihadapan Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama dengan memberi hormat takzim katanya “Ya nabi Allaha, maka hambalah yang dapat bermaklumkan kebawah khadam tuan hamba akan hal ehwal malaun Barasa Ghowala itu dan peri perbuatannya dan kelakuannya dan negerinya dan bangunannya kota parit negerinya itu kebanyakan laskar tenteranya dan peri hal perempuan tuha itu pun dan negerinya dan kota paritnya itu. Demi didengar Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama akan perkataan A’mara abana Amayara Dhomaraya radhoya Allaha a’naha itu terlalu sangat suka hati seraya bersabda “Ya A’mara, Allaha Sabahana Wa Taa’laya dikurnia akan engkau ini tsawaba dunia dan akhirat itu” lalu Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pun meminta doa kepada Allaha Sabahana Wa Taa’laya akan mengampunkan dosa A’mara abana Amayara Dhomaraya itu.


Setelah itu maka sabda rasul Allaha “Ya A’mara, engkau khabarkan kepada aku akan hal malaun Barasa Ghowala itu”. Maka A’mara abana Amayara Dhomaraya radhoya Allaha a’naha pun duduk dihadapan Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama dengan hormat takzim serta dipuji-puji akan rasul Allaha seraya katanya “Ya nabi Allaha, bahawa pada tatkala masa hamba didalam jahiliah belum membawa iman kepada agama Asalama itu, tiadalah hamba tahu halal dan haram. Hamba kerjakan barang sekehendak hamba. Adalah pekerjaan hamba itu hinggap duduk mencari beberapa istana raja-raja itu hamba masuk mencari-cari segala hak harta raja-raja itu dan beberapa ekor kuda orang hamba curi bawa pergi jual dan beberapa buah rumah orang A’raba hamba masuk mencuri hartanya dan beberapa harta orang hamba rampaskan di jalan raya. Maka senantiasa hamba duduk di dalam hutan apakala menanti orang lalu-lalang membawa harta hamba rampaskan dan bunuh tubuhnya dan makanan hamba itu binatang di dalam hutan rimba hingga sampailah beberapa lamanya hamba duduk menyamun dan merampas dan mencuri hak harta orang-orang itulah pekerjaan hamba.

Bermula adalah pada sekali pada suatu hari hamba pergi kepada sebuah kaki bukit hendak memburu binatang serta hendak menyamun, tiba-tiba datanglah seekor harimau tunggal berhadap dengan hamba di angkat ekornya digoyang-goyang hendak melompat keatas hamba. Demi hamba melihat akan hal harimau itu hendak melompat menerkam hamba, maka hamba pun dengan ketakutan lalu larilah hamba daripada hutan itu tiadalah hamba paling kebelakang. Sehabis-habis kuasa hamba maka hamba lari membawa diri hamba masuk kedalam sebuah jajahan negeri Waadala Shokhoraha yang ditepi laut itu lalu berhentilah hamba di dalam negeri Waadala Shokhoraha itu. Hamba lihat tanah bumi itu banyaklah tumbuh-tumbuhan daripada pelbagai aneka jenis pohon kayu dan tanam-tanaman dan negeri Waadala Shokhoraha itupun banyaklah tumbuh-tumbuhan.

Maka didalam negeri itu dan di dalam hutan rimba itupun penuh sungguh dengan manusia laki-laki dan perempuan tiadalah terhisab lagi banyaknya dan warna manusia itu hitam legam seperti arang dan tubuh badan mereka itu banyak tumbuh bulu roma dan kuat mereka itu terlebih daripada harimau jantan dan seperti kambing lembu dan unta tiada terkira-kira banyaknya maka di dalam antara gembala kambing lembu unta itu ada seorang gembala kambing baik pula bahasanya. Maka hamba membuat sahabat akan dia maka hamba duduklah bersama-sama dengan dia dipeliharanya akan hamba. Demi hamba lihat akan budi bahasanya itu sangatlah baik maka pada suatu hari ia duduk bersuka-sukaan maka hamba tanya kepadanya siapa yang punya negeri ini. Maka katanya adalah negeri ini yang punya seorang raja namanya Hajaba bangsanya bani Qodawama dan adalah kaum bani Qodawama itu mereka itu sangat gagah berani daripada kaum A’raba dan terlebih pemurah daripada kaum A’raba.

Kemudian ditanya pula kepada hamba “Engkau ini orang negeri mana dan daripada mana engkau datang kemari ini?”. Maka sahut hamba “Adalah aku ini daripada kaum bangsa A’raba yang mulia itu dan kedudukan aku itu sangatlah senang dari kerana sebab bersakit hati dengan kaum keluargaku, maka aku mengembara pada segenap tempat lalu aku jatuh pada tempat ini maka tiadalah tempat aku hendak menyerahkan diriku itu. Maka dahulu daripada ini pun sudahlah aku mendengar akan kemurahan raja negeri ini yang bernama Hajaba itu maka hajat aku perhambakan diriku kepadanya”. Demi didengar oleh gembala kambing itu lalu ia merasai kasih sayang seraya berkata “Hai musafir, janganlah engkau bersusah-susah hati, akulah nanti membawamu pergi mengadap raja Hajaba itu dengan berkat tolong tuhan kami berhala Al Lata Wa A’zaa Wa Habala itu. Nanti raja tolong kepadamu barang kehendakmu nanti dikurniakan”. Setelah itu maka beberapa hari lamanya maka gembala kambing itupun dibawalah hamba pergi mengadap raja itu maka hamba pun tunduk sujud kepadanya. Beberapa hamba puji-puji akan raja dengan puji yang amat sangat maka ujar raja berkata “Siapa kamu ini katakan kepada aku”. Maka kata hamba “Adalah hamba ini seorang fakir miskin yang tiada punya daya upaya sangatlah miskin hamba ini tiada siapa pun akan menolong hamba ini. Maka haraplah hamba akan raja menolong hamba ini demi tuhan A’lata Wa A’zaaWa Habala itu. Tuankulah yang hamba harap akan menolong hamba ini”.

Demi didengar akan perkataan yang hamba berkata lemah lembut itu maka raja itu pun berasa belas kasihan yang amat sangat seraya sabdanya “Hai musafir, duduklah engkau bersama-samaku di dalam istanaku ini. Barang kehendakmu itu aku beri kepadamu lalu hamba pun duduklah di bawah istananya dipeliharakan hamba dengan pelihara yang amat sangat dikasih akan hamba ini seperti dikasih akan anaknya sendiri. Maka hamba pun siang dan malam hingga duduk menaruh hajat hendak juga membuat binasa akan dia apakala beroleh paksa ketika itulah hamba hendak kerjakan seperti niat hati hamba itu. Bahawa adalah bagi raja Hajaba itu seorang anak laki-laki namanya Maharayaqo Laqoba, tubuh badannya itu sangatlah besar tinggi dan baunya bernaik kuah, lengannya tangannya itu bulat, warna tubuhnya hitam legam seperti arang dan kelakuannya seperti harimau garang dan perbuatannya hingga duduk menyamun hak harta orang, perkataannya pun dusta tipu kecoh semuanya itu dikerjakan, senantiasa hingga ia duduk minum arak dan tuak, pekerjaan zina itu sangatlah suka ia kerjakan dan senantiasa ia membuat kesakitan keatas isi desanya dan tiada menaruh belas kasihan akan manusia dan tiada takut akan murka Allaha Taa’laya dan tiada ia mahu mengikut seperti ajaran orang tuha-tuha itu dan diperhinakan orang besar-besar itu dan apakala dibunuh orang itu diminum darahnya orang itu dan sopan santun pun tiada kepadanya dan tiada diambil peduli akan bapanya Hajaba itu. Maka dilawannya bertengkar-tengkar dan dikata tutur pula kepada bapanya dan dikata bapanya engkau ini sudah tuha tiada berakal, terlebihlah baik engkau berikan kepada aku pekerjaan raja ini, tiada engkau beri nescaya aku penggalkan lehermu. Maka bapanya itupun tiadalah kuasa hendak perikan anaknya itu lalu ia bermesyuarat dengan menterinya maka sabdanya “Barangsiapa dapat perikan anakku itu maka aku nanti beri padanya hak harta dan sebuah negeri”. Maka seorang juapun tiadalah dapat hendak perikan anaknya itu lalu duduklah berdiam diri.

Hataya adalah pada suatu hari telah berhimpunlah isi desa kecil besar pergi mengadap raja Hajaba dimaklumkan kepada raja itu akan perbuatan anaknya Maharayaqo itu. Demikian sembah isi desa itu “Ya raja, bahawa adalah hukum adat yang diadatkan di dalam negeri ini pada hari ini sudahlah batal akan adat itu dibatalkan oleh anakmu Maharayaqo itu. Anak isteri kami diperosakkan dan hak harta pun banyak dirampasnya jika demikian tiadalah dapat hamba sekelian ini menahan akan perbuatannya itu. Hamba sekelian hendak pindahlah pergi barang kemana-mana tiadalah hamba sekelian mau duduk lagi didalam negeri ini”. Demi didengar oleh raja persembahan mereka itu sangatlah menaruh dukacita percintaan yang amat sangat seraya ujarnya “Ya Ahawa, telah sudahlah aku dengarkan persembahan kamu, telah percayalah aku dengan sebenarnya. Maka aku ini tiada kuasa hendak membuat barang suatu juapun kepadanya. Jika sekiranya kamu sekelian ada kuasa bunuh akan dia dengan hukum aku tiadalah aku murka akan kamu kerana takut akan daku kerana aku tahu baik-baik akan perbuatan anakku itu maka akupun sangatlah menaruh takut akan dia”.

Demi didengar oleh mereka itu akan perkataan raja Hajaba itu maka masing-masing pun tunduk berkata-kata sama sendiri “Wahai adalah kita ini mari mengadukan hal kita kepadanya maka iapun pula menyuruh kita hukumkan anaknya, betapalah kita dapat kerjakan seperti titahnya itu”. Telah sudah mereka itu bermesyuarat sembah katanya “Ya raja, telah tuan hamba sudahlah tahu baik-baik akan budi pekerti dan perbuatan anak tuan hamba itu. Ubahkanlah namanya Maharayaqo letakkan namanya Barasa Ghowala” maka raja itupun diletakkan nama anaknya itu Barasa Ghowala. Setelah itu maka isi desa itupun masing-masing pulanglah kerumahnya duduk dengan kemasygulan bangkit hendak kerumah. Maka ujar raja Hajaba “Hai isi desaku ini, pada pandanganku ini maka kamu sekelian ini menaruh marah kepada aku”. Maka sahut mereka itu “Ya raja, sekali-kali tiada hamba menaruh duka percintaan di dalam hati. Janganlah tuan hamba berfikir yang demikian”. Lalu mereka itupun pulanglah kerumahnya duduk dengan kemasygulan. Bahawa maka siapalah daripada isi desa itu pergi kepada Barasa Ghowala itu barang yang telah jadi dihadapan bapanya itu.

Maka ia dengan marahnya diluar di jalan raya ditangkap seorang daripada isi desa itu dipenggalkan lehernya laki-laki itu diikat dihujung tombaknya dibawa pergi mengadap bapanya seraya katanya “Hai bapaku, lihatlah oleh kamu kepala ini maka kepalamu pun nanti aku kerjakan seperti ini juga ingat-ingat baik-baik dirimu itu. Maka engkau sudha menaruh kasih sayang kepada isi desa dan isi desa itupun menaruh kasih sayang kepadamu. Barang yang dikata oleh mereka itu engkau sangatlah percaya dan engkau bermuafakat dengan mereka itu hendak bunuh akan daku ini. Jika demikian halnya maka akupun tiadalah mau belas kasihan kepada mereka itu dan kepadamu barang kehendakku aku hendak kerjakan seperti hatiku dan lagipun namaku Maharayaqo engkau ubahkan dengan nama Barasa Ghowala”. Sambil ia berkata dicabut pedangnya seraya berkata kepada bapanya “Lihatlah oleh kamu akan perbuatan Barasa Ghowala itu” lalu dipegang pedangnya itu digoyang-goyang sambil bertempik-tempik dengan nyaring suaranya. Segala menteri dan hulubalang yang ada di dalam majlis itu semuanya habis takut masing-masing menundukkan kepalanya.

Demi dilihat oleh bapanya akan hal Barasa Ghowala itu sudah menaruh marah lalu ujarnya “Hai anakku, buah hatiku, jemala mahkotaku” sambil ia mendakap dicium akan dahinya, dipuji-puji akan dia dan katanya “Hai anakku, kerana aku ini sudahlah tuha tiadalah kuasa hendak memerintah desa ini. Engkaulah akan menjadi gantiku pekerjaan raja ini aku berikan kepadamu. Tiadalah siapa-siapa warisku yang dapat menggantikan aku melainkan engkaulah warisku. Maka sekarang ini mengapalah engkau menaruh marah kepada aku dan tiadakah mendengar nasihat orang tuha-tuha itu Ibu bapa itulah yang patut ajarkan nasihat bagi anaknya dan jika ibu bapa tiada memberi nasihat kepada anak, orangkah hendak mengajar nasihat kepada anaknya itu. Hai anakku cubalah engkau ingat-ingat baik-baik akan perkataanku ini dan jika ibu bapa itu menaruh marah kepada anaknya patut sangatlah bagi anak itu menaruh sabar dan seperti sabar ibu bapa itu maka orang-orang itu maukah menaruh sabar dan akan rakyat kita diperbuat salah sekalipun maka maulah kita menaruh sabar dan maafkan kesalahannya itu. Apakala kita menaruh sabar segala mereka itu nanti menaruh hormat dan kasih kepada kita dan apakala ditaruh hormat kepada kita dan takut pun ada pada mereka itu kepada kita. Maka bolehlah kita melakukan hukum kita kepadanya dan barang perkataan kita pun nanti diturutkan. Maka sekarang ini adalah engkau ini seorang anak raja jika engkau perbuat aniaya keatas isi desa itu kepada siapa mereka itu pergi mengadukan halnya tiada dapat tiada mereka itu nanti mari mengadukan halnya kepada aku kerana aku ini raja memerintah desa ini. Jika engkau ini menjadi raja kepadamu nanti mereka itu mengadukan halnya. Pada tatkala mengadukan halnya maka maulah kita perbaik akan hati mereka itu beri suka supaya mereka itu menaruh sayang kepada kita. Hai anakku dan buah hatiku, cubalah engkau berfikir baik-baik akan perkataan ku ini baik-baik”.

Demi didengar akan nasihat bapanya maka iapun tunduk berfikir seraya berkata di dalam hatinya “Wahai benar sekali perkataan bapaku itu terlebih aku menurut seperti nasihatnya. Lepas daripada itu maka bapanya itu pun disuruh biduanda membawa akan makanan maka dibawalah dihantarkan kehadapan anaknya itu pelbagai-bagai aneka jenis makanan disuruh anaknya itu makan seraya bersabda “Hai anakku, santaplah akan nikmat ini bersama-sama ayahanda”. Maka bapanya pun santaplah akan nikmat itu lalu iapun santaplah bersama-sama bapanya sambil santap sambil diberi nasihat oleh bapanya akan dia dengan nasihat yang baik-baik serta dengan lemah lembut katanya. Lepas daripada santap itu dipenuhkan oleh bapanya arak anggur di dalam suatu cawan diberi akan anaknya itu minum maka diminum olehnya dengan sungguh-sungguh hatinya hingga sampai habis anggur itu. Demi diminumnya arak itu hilanglah akalnya timbul mabuk maka matanya pun merah dan perkataannya pun tiada berketahuan dan kepalanya pun bergoyang-goyang tiadalah boleh diangkatkan kepalanya dan air liurnya pun meleleh. maka lepas seketika maka Maharayaqo pun rebahlah tidur tiada sedarkan dirinya terhantar seperti mati.

Demi dilihat oleh Hajaba akan anaknya itu sudah mabuk tiada sedarkan dirinya itu seraya ia berkata di dalam hatinya “Pada sekali ini dapatlah aku melakukan seperti kehendak hatiku” lalu diambil tali dan rantai maka dirantaikan kaki tangannya di suruh kepada penghulu kawal penjara seraya bersabda “Jaga baik-baik akan anak derhaka ini jangan diberi keluar daripada penjara itu”. Maka penghulu penjara itu lalu dikerjakan seperti titah rajanya itu. Maka pada keesokan harinya telah hilanglah mabuknya itu dilihatnya akan kaki tangannya itu kena rantai duduk di dalam penjara dikawal orang akan dia seraya berkata “Wahai aku ini sudah kena tipu ditipu oleh bapaku akan daku ini. Ialah yang empunya pekerjaan ini”. Maka iapun naik marahnya tiada terkira-kira marahnya itu dikerat kakinya dan dipandang kekanan dan kekiri seraya berkata “Sbelum aku mati pada sehari pun aku hendak juga balas perbuatan yang diperbuat oleh bapaku keatas aku ini” seraya berkata kepada penghulu penjara itu “Hai penghulu, tolonglah akan daku ini melepaskan rantai yang ditanganku ini kelak engkau nanti aku balaskan dengan kebajikan”. Sembah katanya “Tiadalah hamba berani kerana titah ayahanda menyuruh jaga akan tuan hamba ini baik-baik. Tiada disuruh lepaskan keluar dari dalam penjara ini. Maka Barasa Ghowala pun bertempik serta dengan tangisnya dan menyebut-nyebut nama bapanya mengadukan halnya.
Maka bapanya pun datanglah melihat Barasa Ghowala itu di dalam penjara. Maka ujarnya Barasa Ghowala “Hai bapaku, mengapa tuan hamba membuat membuat kesakitan yang demikian ini rupanya keatas hamba ini. Bahawa adalah hamba ini anak tuan hamba. Sampailah hati ayahanda membuat keatas hamba”. Maka ujar raja Hajaba “Hai anakku yang derhaka, rasa olehmu seperti perbuatanmu diperolehnya, tiadakah engkau ketahui seloka orang zaman dahulu-dahulu itu “Adapun suka itu dahulu merasai sakit itu”. Kemudian inilah dibalaskan kepadamu yang engkau perbuat diatas aku ini dihadapan majlis orang banyak itu engkau mengunus pedang hendak memenggalkan batang leherku. Suka-sukalah aku melepaskan akan diriku daripada balamu maka engkau sampai hati hendak membunuh akan daku. Maka aku tiada sampai hati hendak bunuh akan engkau kerana aku ini bapamu dan engkau itu anakku. Kasadku hendak dengan sehabis-habis kuasa aku memberi nasihat kepadamu sebab itulah aku penjaramu sehingga engkau beroleh akal yang sempurna. Sebelum engkau beroleh akal yang sempurna matilah engkau didalam penjara ini”.

Kemudian raja Hajaba memberi hukum kepada penghulu penjara itu menyuruh jaga baik-baik akan anaknya Barasa Ghowala itu jangan dilepaskan akan dia. Jika ia terlepas aku penggalkan lehermu sekelian itu lalu ia berangkat balik keistananya. Maka Barasa Ghowala pun duduklah di dalam penjara itu menanggung duka sengsara siang dan malam hingga duduk menangis meratap dengan pelbagai-bagai ratapnya seraya berkata kepada penghulu penjara itu “Kamu menaruhlah barang sedikit belas belas kasihan kepada aku, tolonglah kepada aku maka aku boleh beri kepadamu dinar, uraikanlah rantai ditanganku itu kerana sangat aku merasai sakit”. Maka sembah penghulu itu “Wahai tiadalah hamba berani hendak uraikan kerana titah ayahanda itu menyuruh perazabkan tuan hamba ini” maka telah duduklah si Barasa Ghowala itu menanggung azab di dalam penjara itu kerana ia membuat derhaka kepada ayahnya maka ayahnya perazabkan ia didalam penjara.

Bermula adalah seorang sahabatnya bernama Mahayasaqo sepengaji dengan dia maka ia terdengarlah akan sahabatnya Barasa Ghowala itu sudah menanggung duka sengsara di dalam penjara itu. Maka ia pun menarik nafasnya serta menaruh duka percintaan yang besar seraya berkata di dalam hatinya “Betapalah aku ini hendak berjumpa dengan sahabatku itu”. Di dalam hal yang demikian maka hari pun malamlah maka pergilah ia hampir jendela penjara itu diseru nama Barasa Ghowala itu katanya “Hai sahabatku Barasa Ghowala, ya sahabatku Barasa Ghowala” berturut-turut diserunya. Demi didengar oleh Barasa Ghowala diangkat kepalanya diperati baik-baik dikenalkan sahabatnya Mahayasaqo itu melaungnya lalu iapun menangislah seraya berkata “Hai sahabatku Mahayasaqo telah aku ini sudah mendapat azab sengsara di dalam penjara ini. Tiadakah boleh engkau mencari daya upaya akan melepaskan aku ini daripada azab ini” serta didengar oleh Mahayasaqo akan seru sahabatnya itu seraya berkata di dalam hatinya “Pada ketika ini yang patut akan menolong akan sahabatku ini sebagaimana sekalipun dengan daya upaya sehabis-habis kuasa. Maka maulah dilepaskannya daripada penjara ini”.

Lalu ia pun pada waktu itu juga dengan hajatnya ia pergi keistana raja Hajaba itu pada waktu baginda itu berbaring-baring. Dipinta izin kepada penghulu yang menjaga istana raja itu dimasuk mengadap raja Hajaba disembahkan segala nasihat baik-baik kepada baginda itu katanya “Ya shah alam, sangatlah baik diperbuat diatas anakanda itu maka sekarang inilah sudah selamat sentosa rakyat di dalam negeri ini dan segala rakyat bela memuji-muji akan keadilan tuan hamba. Anak yang jahat sudah tuanku hukumkan dia apakala terlepas daripada penjara itu nescaya nanti dibunuh shah alam kerana dahulu daripada ini sebelum ia masuk didalam penjara ia sudah berkata pada seharipun ia hendak bunuh akan shah alam. Maka hamba pun beberapa nasihat yang baik-baik hamba beri kepadanya bukankah bapa engkau itu jangan diperbuat pekerjaan yag demikian itu maka tiada juga ia mau dengar katanya. Sebagaimana sekalipun aku hendak bunuh juga akan bapaku itu. Serta hamba mendengar perkataannya anak tuan hamba maka datang persembahkan kepada tuan hamba supaya tuanku mengingat baik-baik kerana tuan hamba ini sangat menaruh kasih sayang kepada anakanda itu apakala tuanku menaruh kasih sayang barangkali tuanku lepaskan dia atau ia terlepas daripada penjara itu tiada dapat tiada nanti ia bunuh akan tuanku. Demikianlah niat hatinya itu jika sekiranya tuanku serahkan kepada hamba dengan mudah sahaja patik perlenyapkan daripada dunia ini” serta raja Hajaba mendengar nasihat Mahayasaqo itu dipandang kekiri dan kekanan seraya berkata di dalam hatinya “Sayang aku hendak membunuh anakku itu dan adalah Mahayasaqo ini sahabat anakku itu. Ia hendak memperbuat kebajikan kepada aku sebab inilah ia mari mengadapku dimaklumkan segala ehwalnya anakku itu”.

Setelah itu maka sabda raja Hajaba “Hai Mahayasaqo, jika demikian hal anakku itu maka aku serahkanlah anakku itu kepadamu, engkaulah jaga akan dia baik-baik”. Maka sembah Mahayasaqo “Ya shah alam, jika sekiranya shah alam memberi kepada hamba suatu surat istimewa maka dapatlah hamba pergi memerintahkan penjara itu serta memeliharakan akan anakanda itu kerana dia telah sudah sampai ajalnya”. Raja Hajaba itu kerana mendengar nasihat Mahayasaqo yang penipu itu ditipu akan raja Hajaba itu. Raja tiada tahu akan khianatnya, dikabulkan seperti permintaan Mahayasaqo itu lalu diperbuat surat istimewa diberi kepada Mahayasaqo itu diturunkan mohornya diserah beri kepada Mahayasaqo itu. Seumpama dimasuk hutan dicari pelanduk dan landak ada dibawah tapak kakinya seumpama itu mudahnya sahaja diperolehlah pekerjaan yang kebajikan raja Hajaba itu akan melepaskan sahabatnya itu serta ia dapat surat itu. Maka ia pun dengan suka rianya dibawa pergi mendapat pada penghulu kawal penjara itu diunjukkan surat itu. Dilihat oleh penghulu itu seraya berkata “Wahai pada sekali ini terlepaslah aku daripada bala ini dan terlepaslah aku daripada duka sengsara menunggu penjara ini” lalu diserahkan pekerjaan menunggu penjara itu kepada Mahayasaqo itu maka penghulu penjara itupun pulanglah kerumahnya.

Maka Mahayasaqo pun masuklah kedalam penjara itu pergi mengadap Maharayaqo itu dibukakan segala rantai yang di kaki tangannya itu maka kata Barasa Ghowala “Ya sahabatku, nyawa yang hilang daripada tubuhku telah masuklah balik ia kedalam jasadku”. Bangunlah ia terlompat–lompat seperti harimau melompat-lompat dihadapan Mahayasaqo itu seraya katanya “Ya sahabatku, baik sekali hikmatmu itu” maka si derhaka Mahayasaqo itu katanya “Ya sahabatku Barasa Ghowala, pada keesokan harinya apalah nanti jadi keatasku nanti diperbuat oleh bapamu itu Allaha yang ketahui jika engkau hendak baik sedikit dan selamat pada malam ini juga engkau penggalkan batang leher bapamu itu beri mati. Apakala mati ia tiada siapa-siapa nanti memberi kesakitan kepadamu hilanglah daripadamu segala mara bahaya itu” serta Barasa Ghowala mendengar nasihat Mahayasaqo itu lalu ia pulanglah kerumahnya. Maka diambil sebilah pedang pergilah ia masuk kedalam istana ayahandanya. Maka ayahnya tengah tidur gholib lalu digerak akan bapanya maka bangkitlah ayahnya itu maka kata Barasa Ghowala “Hai bapaku, pada waktu ini telah sampai ajalmu hendak mati” maka ujar bapanya “Hai anak yang derhaka, siapakah yang melepasmu daripada penjara itu” maka Barasa Ghowala tiada memberi jawab lalu disambut dengan pedangnya kepada batang leher bapanya penggal dua. Dipakai pakaian ayahnya dan dikenakan cincin kerajaan ayahnya itu.

Telah pada keesokan harinya pagi-pagi dinaik keatas tahta singgahsana ayahandanya itu. Telah datanglah segala hulubalang menteri dan pegawai mengadap. Demi dilihat oleh hulubalang menteri itu akan Barasa Ghowala itu seraya berkata sama sendirinya “Wahai si aniaya ini sudah menjadi raja” maka masing-masing pun hairan takjub lalu menaruh takut dan khowaf duduklah masing-masing pada tarafnya dan memberi hormat takzim kepadanya. Demi dilihat oleh Barasa Ghowala akan kelakuan hulubalang menteri itu katanya “Mengapa kamu sekelian duduk seperti kambing takut akan harimau itu. Pada kelmarin mengapa kamu sekelian tiada menaruh takut yang demikian itu. Marilah kamu sekelian hampirku disini”. Maka masing-masing pun dengan takut berkisar-kisar pergi hampir lalu diunjukkan kepala ayahnya itu kepada mereka itu katanya “Kepala siapa ini katakan kepada aku” maka sembah mereka itu “Kepala ayahanda tuanku”. Maka katanya “Barangsiapa daripada kamu ini engkar daripada aku dan daripada hukumku seperti ini juga aku penggal akan lehermu itu”. Maka sembah mereka itu dengan ketakukan katanya “Daulat tuanku shah alam, sekali-kali tiada patik ini mau engkar hukum tuan patik ini. Patik-patik sekelian menyerahkan diri patik kepada kebawah duli tuan patik. Tuankulah akan memelihara patik ini barang titah pun patik telah terjunjunglah diatas batu kepala patik sekelian”.

Setelah itu maka Barasa Ghowala pun diberi A’sho ertinya tongkat kerajaan kepada seorang pegawai disuruh bawa pergi diunjukkan kepada datuk perdana menteri katanya “Bawa pergi tongkatku ini unjukkan kepada datuk itu suruh ia segera mari mengadap aku”. Maka pegawai itupun dibawa pergi tongkat kerajaan itu diunjukkan kepada menteri itu pun tiada dengan kenalnya berlarilah dengan gopoh-gapah pergi mengadap Barasa Ghowala. Dilihat kepada Barasa Ghowala seraya berkata di dalam hatinya “Kemanakah pergi raja Hajaba itu, ini Barasa Ghowala yang berbuat aniaya akan menjadi raja. Betapa ia akan menjadi raja tiadalah aku ketahui akan hal kejadian ini”. Maka Barasa Ghowala dipandang kepada muka menteri seraya berkata di dalam hatinya dengan marah “Dengan sebab menteri inilah maka ayahku murka akan daku” lalu dihunuskan pedangnya dipenggalkan batang leher menteri putus dua.

Kemudian disuruh penggal penghulu kawal penjara itu dan seratus tujuh pegawai yang dibawah perintahnya. Telah mereka itupun sangkakan raja Hajaba panggil lalu mereka itupun tiada memakai senjata pergi mengadap Barasa Ghowala itu. Melihat bukannya raja Hajaba katanya mereka itu “Wahai aniaya ini betapa ia beroleh pekerjaan raja pada masa ini. Duduk didalam penjara itu kita buat sengsara padanya maka sekarang ini ia sudah menjadi raja tak dapat tiada ia nanti seksakan kita”. Di dalam hal yang demikian itu disuruh segala pegawai berdiri bersaf-saf dihadapannya. Telah sudah berdiri dihunus pedangnya dipenggalkan leher mereka itu. Kemudian dititahkan pula menyuruh panggil segala penghulu-penghulu dan rakyat belamari mengadap. Telah marilah sekelian mereka itu mengadapnya serta mereka itu memandang kepada mukanya seperti singa dihadapan mereka itu maka mereka itupun merasai takut mengetar-ngetar segala tulang sendi. Maka masing-masing pun tunduk kepalanya dengan ketakutan tiada berani berkata-kata seorang pun dihadapannya. Demi dilihat akan mereka itu maka berseru-seru katanya dengan nyaring suaranya “Hai sekelian kamu, mengapa kamu duduk berdiam diri dengan ketakutan itu. Janganlah kamu sekelian menaruh gusar didalam hati. Marilah kamu hampirku ini kerana aku hendak memberi nasihat kepada kamu”.

Maka mereka itupun dengan ketakutan pergi berdiri dihadapannya bersaf-saf lalu Barasa Ghowala itupun diambil kepala bapanya itu diunjukkan kepada mereka itu ditanya “Siapakah yang empunya kepala ini? Katakan olehmu kepadaku”. Maka sembah mereka itu dengan lemah-lembut “Ya shah alam, bahawa adalah kepala ini empunya ayahanda tuan patik. Ya shah alam, siapakah yang memenggalkan kepala ayahanda itu. Jika sekiranya shah alam memberi tahu kepada patik-patik ini maka patik sekelian nanti bukan satu kepala seratus kepala nanti patik penggalkan”. Maka sahut katanya “Hai kamu sekelian, siapa yang berani memenggalkan leher bapaku ini melainkan akulah yang memenggalkan dia. Tiada aku menaruh kasih sayang akan bapaku itu kerana ia membuat aniaya akan daku maka aku penggalkan batang lehernya. Maka sekarang ini barangsiapa daripada kamu atau daripada kaum keluarga kamu atau daripada kaum keluargaku atau daripada menteriku atau hulubalangku tiada mau menurut seperti titahku membuat derhaka akan daku ini seperti ini juga aku penggalkan leher bapaku ini. Demikian itu nanti aku penggal batang lehernya, tubuh badannya nanti aku beri makan beruang dan burung iring dan serigala hutan itu dan barang siapa menurut seperti titahku mereka itu aku beri tanah kampong dan hak hartanya dan aku beri pekerjaan dan kebesaran dan pangkat martabat baginya” serta mereka itu mendengar seru Barasa Ghowala itu masing-masing berkata sama sendirinya “Sedangkan bapanya dibunuh apakah jadi akan kita ini kepadanya. Baginya kecil ianya sudah membunuh bapanya itu, ini pula ia sudah menjadi raja lebih lagi daripada itu nanti dikerjakan keatas kita ini sekelian. Apalah gunanya kita memberi jawab kepadanya yang kurang akal itu, terlebih baik mengaku barang katanya supaya selamat kita duduk di dalam desa ini”.


Di dalam hal yang demikian itu, bahawa adalah seorang daripada kaum keluarga raja Hajaba, seorang tuha gagah berani. Demi didengar akan perkataan dan perbuatan Barasa Ghowala keatas bapanya itu maka orang tuha itupun naik marahnya lalu melompat dihadapan Barasa Ghowala itu seraya berseru-seru katanya “Hai Barasa Ghowala, engkau ini membuat pekerjaan yang sangat tiada baik. Adakah patut engkau membunuh bapamu, adakah engkau pernah dengar baik dahulu atau sekarang ada siapa-siapa membuat pekerjaan membunuh bapa sendiri itu, baik daripada anak raja-raja atau anak rakyat itu ada membuat pekerjaan seperti engkau membuat itu. Cubalah engkau fikir baik-baik patutkah atau tiada patutkah. Bahawa adalah pekerjaan yang engkau buat itu langit dan bumi dan pohon kayu dihutan itu tiada redha ia akan perbuatanmu itu. Demi Lata Wa A’zaa dan Habala jika sekiranya aku siapa ada bantu kepada aku ini sekarang aku nanti balas diat bapamu itu dan aku nanti ambil akan nyawamu itu” serta Barasa Ghowala mendengar seru orang tuha itu, iapun naik marahnya merah padam mukanya diurut-urut misainya seraya berkata “Hai si tuha, cuba aku hendak mendengari akan keratmu dengan aku dihadapan khalayak yang banyak ini” lalu dihunus pedangnya melompat turun dari atas tahta menerkam kehadapan orang tuha, ditetaknya keatas kepala orang itu belah dua, matilah orang tuha itu.


Demi dilihat oleh menteri dan hulubalang orang besar-besar dan rakyat bela akan perbuatan Barasa Ghowala itu masing-masing pun takut yang amat sangat mereka itu seperti burung-burung takut akan rajawali rupanya. Masing-masing tunduk kepalanya ke bumi sambil menyembah katanya “Ya shah alam, mengapalah tuanku menaruh gusar kepada patik hamba yang hina ini. Maka patik hamba sekelian ini tiada pernah membuat derhaka kebawah duli shah alam. Siang dan malam patik hingga duduk menaruh kasih sayang kepada tuan patik maka tuan patik demikian juga menaruh belas kasihan kepada patik hamba yang hina ini dan lagipun patik-patik ini menaruh hajat hendak membuat kebajikan kebawah duli shah alam”. Maka ujar Barasa Ghowala katanya “Hai kamu sekelian, pertetapkanlah hati kamu janganlah berubah daripada waad yang kamu sembahkan itu. Maka aku pun sukalah sangat hendak memeliharakan kamu sekelian ini dan pada hari ini aku ambilkan kamu sekelian ini menjadi pegawai-pegawaiku dan kalau-kalau nanti aku beri kepada kamu gaji terlebih-lebih banyak daripada ayahku beri kepadamu itu”. Telah sudah ia berkata-kata lalu ia memberi hadiah persalin kepada mereka itu, diterima oleh mereka itu. Maka daripada hari itu segala menteri hulubalang dan penghulu dan pegawai-pegawai itu menurutlah seperti titah Barasa Ghowala itu.

Setelah itu maka Barasa Ghowala pun berangkatlah daripada negerinya diiring oleh segala hulubalang menteri berjalan pergi kenegeri yang dibawah takluk kepadanya. Maka datanglah raja-raja mengadapnya diberi hadiah kepada mereka itu persalin kepada raja-raja itu. Disuruh pula himpunkan siapa-siapa yang hendak menjadi laskar kepadanya dan disuruh beri gaji kepada orang-orang itu maka raja-raja itupun mengunjungkan titahnya dikerjakan seperti titahnya Barasa Ghowala itu. Setelah itu bertitah pula Barasa Ghowala kepada hulubalang-hulubalang yang khas suruh pergi mencari laskar dinegeri yang jauh, siapa-siapa yang suka yang hendak masuk di dalam pekerjaannya disuruh beri dinar dahulu daripada masuk bekerja itu maka dikerjakan oleh hulubalangnya seperti titahnya.

Hataya tiada berapa lamanya maka banyaklah daripada kaum A’raba daripada segenap tempat mari masuk makan gaji kepada raja Barasa Ghowala itu, oleh kaum A’raba yang datang membuat khidmat kepadanya lebih kurang selaksa orang mengenderai kuda dan selaksa daripada laskar yang berjalan kaki dan sepuluh ribu daripada hulubalang gagah perkasa. Maka akan sekelian manusia yang datang itu diperbuat rumah diberi mereka itu duduk dengan sempurnanya serta diberi pula kepada mereka itu senjata dengan secukup lengkap dan makan dengan sempurna pada tiap-tiap hari dan bulan diberi gaji. Dipeliharakan mereka itu dengan tulus ikhlas hatinya tiada diberi hati mereka itu susah. Kemudian daripada itu diperhiaskan pula negerinya yang bernama Waadala Shokhoraha diikat kota parit dan mahligai dan rumah dan kubah yang indah-indah terlebih-lebih baik dan elok seratus kali elok daripada zaman ayahnya itu dan segala dagang pun suka datang berniaga di dalam negeri itu. Bertambah-tambah pula banyak rakyat bela duduk di dalam negeri itu maka berkata isi desa itu “Wahai adalah Barasa Ghowala celaka ini diperelok negerinya kerana hendak dipadamkan namanya yang zalim itu. Dikerjakan yang demikian rupa supaya dipuji orang akan dia”.

Setelah itu adalah pada suatu hari, Barasa Ghowala duduk seorang dirinya berfikir-fikir seraya berkata didalam hatinya “Tiadalah aku ini mau menyembah berhala Lata Wa A’zaa dan Habala kerana berhala itu disembah datuk nenek dan moyangku itu maka aku hendak perbuat akan satu berhala yang baharu, kepadanya aku hendak sembahkan kerana aku raja yang baru maka berhala itu pun baik yang baharu”. Setelah sudah ia berfikir-fikir lalu dikerahkan segala pendita dan segala ahli sihir dan nujum dan tukang-tukang yang pandai. Telah datanglah mereka itu mengadapnya maka sabdanya “Hai kamu sekelian, maka adalah kehendak aku ini hendak membuat sebuah rumah berhala berhadapan mahligai yang dalam kotaku yang kelima itu. Ikat oleh kamu dengan batu permata hijau dan merah dan di dalamnya itu mau diperbuat dengan emas dan perak dan dengan papan cendana dan lukiskan pada diwalnya itu rupa gambar pelbagai-bagai gambar dan buatkan di dalamnya itu ditengah-tengah rumah berhala itu gambar seekor gajah daripada emas dan gantungkan di dalam rumah berhala itu kendil dan pelita pelbagai-bagai pelita dan hamparan di dalamnya hamparan yang songket-songket daripada mutiara dan permata jauhar dan gantungkan tirai dewangga daripada kain dan sutera dan didalam tirai itu letakkan berhalaku itu". Telah sudah ia memberi hukum diberi kepada segala pendita itu beribu-ribu dinar belanjakan akan hendak dibangunkan rumah berhala itu. Maka sembah mereka itu dengan suka hatinya mereka itu diambillah dinar itu masing-masing pulanglah kerumahnya duduk bersiap.


Telah sudah bersiap, diikatlah sebuah rumah berhala seperti kehendak hati raja Barasa Ghowala itu. Lepas sedikit masa telah sudah rumah berhala itu pun sudahlah seperti kehendak hatinya. Dipersembahkan kebawah dulinya Barasa Ghowala itu berangkatlah raja pergi melihat. Demi dilihatnya sangatlah suka hatinya lalu diberi hadiah persalin kepada segala pendita itu ikut kadar masing-masing adanya. Setelah itu disuruh pula kepada pendita-pendita itu membuat suatu berhala besar daripada permata hijau dan disuruh kenakan pada dua biji matanya dua biji manikam merah dan lain manikam diperhiaskan akan berhala itu. Setelah sudah diperbuat akan berhala itu maka Barasa Ghowala itu pun serta dihamburkan kepada berhala itu dengan berkat susu-susu diletakkan namanya berhala itu Patasa.

Telah sudah siap dikerahkan segala kaum keluarganya dan hulubalang menteri dan rakyat balanya dan Barahamana diarakkan berhala itu daripada istananya masuk kedalam rumah berhala yang dperbuat itu. Diletakkan berhala diatas geta yang diperbuat dengan papan cendana disendikan dengan intan manikam. Telah sudah diletakkan disembelihkan beribu-ribu unta dan kambing lembu dipujakan berhala itu. Pertama Barasa Ghowalalah merebahkan dirinya sembah dihadapan berhala itu kemudian segala rakyat bala, genderang bunyi-bunyian pun dipalu oranglah dihadapan berhala itu. Telah sudah disembah-sembah akan berhala itu dibangun daripada sembah itu seraya bersabda “Hai kaum keluargaku dan hulubalang menteriku dan rakyat belaku daripada hari ini maulah kamu sekelian sembah akan tuhan kita ini. Tiada tuhan yang lain daripada ia itu dan tolak buangkanlah akan berhala A’zaa Wa Lata dan Habala itu”. Maka sembah segala mereka itu “Ya shah alam, daripada hari ini patik-patik sekelian sangatlah hendak menyembah tuhan ini. Inilah tuhan yang sebenar-benarnya” lalu sekelian pun merebahkan pula dirinya dihadapan berhala itu seraya berkata “Ya tuhan Patasa, pelihara adalahmu akan hambamu sekelian dan pelihara olehmu akan raja kami ini dan binasakan olehmu akan seteru-seteru itu”.

Demi dilihat oleh Barasa Ghowala akan hal rakyat belanya itu tunduk sembah berhala itu lalu iapun sangatlah suka hatinya seraya berkata kepada penghulu kawal rumah berhala itu “Siang dan malam janganlah sunyi daripada memberi makan dan minum kepada segala fakir miskin dan jangan sunyi daripada memalu genderang dihadapan tuhanku ini. Jangan engkau lali daripada titahku barang yang apa engkau kehendak pohonkan kepada aku maka aku boleh hadirkan akan dia”. Setelah itu maka daripada hari Barasa Ghowala memberi hukum itu tiadalah gholi siang malam manusia pergi mari memuja-muja akan berhala itu. Tiadalah berhenti orang-orang pergi mari masuk kedalam rumah berhala itu maka adalah Barasa Ghowala itu delapan hari sekali berangkat pergi sembah berhala itu adanya. Bahawa pada tatkala Barasa Ghowala berangkat pergi puja itu dibawa sertanya kambing, lembu, unta dan makanan-makanan dipuja akan berhala itu. Demikianlah adatnya itu dikerjakan pada tiap-tiap delapan hari itu dan diberi hadiah sedekah pula kepada Barahamana dan orang yang ada di dalam rumah berhala itu dinar seraya berkata kepada pegawai dan rakyatnya “Hai kamu, janganlah alpa daripada membuat bakti kepada tuhanku dan tuhan kamu ini. Jika kamu tiada menurut seperti titahku nescaya aku bunuh akan kamu”. Maka kerana sebab takut akan hukum Barasa Ghowala itu segala manusia pun turutlah seperti dilihat oleh Barasa Ghowala akan hal rakyat belanya sudah mendengar dan turut seperti hukumnya. Maka ia memberi titah kepada hulubalangnya menyuruh rampas dan samun kafilah yang tiada mau masuk berniaga ke dalam negerinya dan disuruh lingkar negerinya yang tiada takluk kepadanya. Maka dikerjakan oleh hulubalangnya dan barangsiapa-siapa menurut seperti hukumnya dilepaskan dan barang siapa tiada menurut dibunuhnya akan mereka itu diambil hak harta mereka itu dihimpunkan kedalam khazanahnya.

Di dalam hal yang demikian itu, maka adalah sebuah negeri jauh sedikit daripada negerinya. Raja negeri itu daripada bangsa A’raba empunya banyak hak hartanya daripada emas dan perak dan kambing, lembu, unta. Demi didengar oleh Barasa Ghowala akan kekayaan raja A’raba itu maka ia himpunkan segala rakyat belanya berangkat pergi melingkar negeri itu. Maka raja A’raba itupun berangkatlah di dalam kotanya diiring oleh hulubalangnya tujuh ratus berkenderai kuda melawan berperang dengan raja Barasa Ghowala itu. Demi dilihat oleh raja Barasa Ghowala akan hal raja itu tiada mahu tunduk ditanya kepada perdana menteri “Adakah engkau kenal akan rupa raja A’raba itu dan jika engkau kenal tunjukkan kepada aku supaya aku ambil akan nyawanya daripada jauh”. Maka sembah perdana menteri itu “Daulat tuanku shah alam, bahawa adalah raja A’raba itu pada masa ini ia ada berkenderaan diatas kuda berdiri ditengah hulubalangnya, dipayung oleh pegawainya dengan payung kuning berumbai-umbai mutiara dan permata-permata jauhar dan dipegang pada tangannya panji-panji merah, inilah raja A’raba itu. Demi didengar oleh Barasa Ghowala lalu ia pandang kepada raja A’raba itu kelihatanlah kepadanya rupa raja itu, lalu dikarangkan anak panahnya dituju betul dengan dahinya raja itu. Dilepaskan anak panahnya melayang-layang seperti burung pergi mengenakan kepada dahi raja A’raba itu terus ketengkuknya lalu mati raja A’raba itu. Maka habis lari segala hulubalangnya maka raja Barasa Ghowala dan rakyat belanya masuk kedalam kota ditangkap segala hulubalang raja A’raba itu diambillah segala hak hartanya raja itu dan hulubalang raja itu diperbuat tawanan, diletakkan hulubalangnya menjadi raja di dalam negeri itu maka daripada itu Barasa Ghowala pun berangkatlah balik kenegerinya.

Ya rasul Allaha, bahawa adalah raja Barasa Ghowala punya pedang itu serupa dengan pedang yang ketujuh yang di dalam kaa’bata Allaha itu yang keluar dari dalam bumi daripada tujuh mazhab bumi itu. Di dalam tujuh pedang itu suatu pedang itu diperoleh Barasa Ghowala itu, apakala pedangnya itu diletakkan diatas batu bukit nescaya batu nanti hancur seperti lilin dan seperti pedang itu hamba lihat ada pada tangan Mahadaya Qorayaba. Peri maka raja Barasa Ghowala itu sebab ia mendapat pedang yang demikian rupa beberapa negeri ditakluknya.

Pada tatkala pada masa itu maka datanglah seorang A’raba dibawa seekor kuda merah yang amat pantas berjalan pada serata negeri hendak dijual akan kudanya itu. Maka segala raja-raja pun berkehendak hendak beli kerana sangat banyak harganya tiada berani raja-raja hendak beli. Akhirnya A’raba itu pun pergilah ke negeri Waadala Dhoharaha hendak dijualkan kudanya di dalam negeri itu maka segala menteri hulubalang dan pegawai pinta beli tiada dijualnya kerana mereka itu pinta kurang harganya. Katanya A’raba harga kudanya itu muat seekor unta dinar itulah harganya. Maka mereka itupun tiadalah jadi beli kerana banyak sekali harganya maka banyaklah orang-orang menawar kuda itu tiada dijual oleh A’raba itu tiada kena harganya. Di dalam hal yang demikian itu, maka terdengarlah akan khabar itu kepada raja Barasa Ghowala maka disuruh bawa akan kuda itu kehadapannya. Dilihat oleh raja Barasa Ghowala diselidik baik-baik akan hal kuda itu, sukalah ia hendak beli ditanya harganya kepada A’raba itu katanya “Harga kuda ini seekor unta dimuat dinar”. Demi didengar oleh raja Barasa Ghowala akan harganya kuda itu begitu banyak lalu naik marah dihunus pedangnya seraya berkata “Hai A’raba yang buat akal, bagian harganya inilah harganya ambil oleh kamu” lalu dipenggalkan lehernya tuan kuda itu. Diambil kuda itu ditambat di dalam bangsal kuda.

Demi hamba lihat akan hal Barasa Ghowala itu seraya berkata-kata di dalam hati hamba “Pada seharipun aku hendak curi kuda ini” lalu hamba pergilah kerumah kuda itu hamba membuat khidmat kepada orang yang menjaga kuda itu. Maka penghulu itupun sangatlah menaruh harap percaya akan hamba ini. Pada tiap-tiap hari hambalah gosok kuda itu beri mandi, makan hamba pelihara baik-baik. Bahawa adalah pada suatu malam pada waktu yang sunyi telah hamba dengan penghulu duduk berkata-kata hamba keluarkan ubat bius dari dalam baju hamba pura-pura hamba hendak hisap pada hidung hamba. Ditanya oleh penghulu itu kepada hamba apa itu maka kata hamba ubat menyuci otak dan mencerah mata, dipinta kepada hamba maka hamba beri kepadanya lalu ia hisaplah ubat bius itu lalu ia pun lena rebah kebumi tiada sedarkan dirinya terhantar seperti orang mati. Maka hamba pun uraikan kuda itu daripada tempatnya itu lalu hamba bawa lari pacu pelarikan pergi sembunyi pada suatu jajahan jauhnya sepuluh persangga bumi daripada negeri itu. Maka disitulah hamba berhenti maka disitu pun ada pegawai raja Barasa Ghowala duduk menjaga jajahan itu. Maka turunlah hamba pada jajahan itu singgah duduk bersama-sama pegawai itu lalu hamba pun duduk membuat khidmat kepada mereka itu. Maka mereka itupun menaruh pula kasih kepada hamba.

Hataya tiada berapa hari lamanya hamba duduk bersama-sama pegawai itu maka hamba keratkan bulu tengkuk kuda itu beri pendek dan dandankan bulu tengkuknya dan jambulnya dan ekornya itu. Maka sudah berubah rupa kuda itu maka hamba bawa masuk ke dalam negeri, hamba jual pula kepada raja Barasa Ghowala dengan harga yang murah. Maka si malaun itu tiada dikenalnya akan hamba dan kudanya itu dibeli daripada hamba, dipuji-puji akan hamba maka hamba serahkan kuda itu kepadanya maka berniat pula hamba hendak mencuri akan kuda itu. Hataya tiada berapa lamanya hamba pergi pula membuat khidmat kepada orang yang menjaga kuda itu. Demikianlah juga hamba perbuat seperti hamba berbuat kepada penghulu itu. Hamba curi pula kuda itu bawa pergi jual kepada anak biduanda raja Barasa Ghowala namanya Malaka abana Mawarata. Kemudian hamba curi pula kuda itu daripadanya hamba jual pula kepada penghulu yang lain-lain. Curi jual kuda itu lepas seorang kepada seorang hingga sampai enam puluh kali akhirnya hamba jual kuda hablur bulunya menjadi putih. Hamba jual kepada raja Barasa Ghowala itupun tiada puas hati hendak juga curi harta Barasa Ghowala itu.

Boleh hati hamba hendak diatas janggutnya yang berumbai-umbai mutiara itu maka pada suatu hari pergilah hamba membuat khidmat kepada penghulu kawal istananya Barasa Ghowala itu. Pelbagai-bagai jenislah hamba membuat khidmat kepada penghulu itu. Pada suatu malamkata pengawal itu “Hai khadamku, pada malam ini aku hendak pergi kerumah isteriku. Engkau jaga dipintu mahligai ini akan gantiku, jangan beri siapa-siapa masuk kedalam istana ini”. Diharap akan hamba maka pergilah ia kerumah isterinya kemudian telah sudah ia pergi maka hamba pakai pakaiannya hamba duduk jaga dipintu itu. Kemudian hamba panggil segala pegawai-pegawai yang ada duduk menjaga pintu istana yang di dalam itu. Katanya hamba kepada mereka itu “Telah aku beroleh hukum daripada raja menyuruh kamu sekelian pulang kerumah pada malam ini”. Maka mereka itupun percayalah lalu masing-masing pun pulanglah kerumahnya. Maka hamba pun pada waktu itu adalah tengah malam maka masuklah kedalam istana. Hamba lihat raja Barasa Ghowala itu ada beradu diatas genta yang keemasan. Hamba pergi hampirnya, hamba hembuskan ubat bius pada hidungnya lalu ia pun gholilah tiada sedarkan dirinya lalu hamba cukurkan janggutnya yang bertatah dengan intan manikam itu. Hamba masukkan kedalam berjana hamba kemudian hamba ambilkan pula barang-barang yang indah-indah daripada intan manikam, hamba pun tiadalah nanti lagi lalu hamba keluar daripada dalam istana. Hamba lari daripada negeri Waadala Shokhoraha itu mari duduk berdiam didalam negeri Madinah itu adanya.

Maka sekarang ini sudah dua puluh tahun lamanya hamba meninggalkan negeri Waadala Shokhoraha itu pada fikir hamba bahawa adalah raja Barasa Ghowala itu makin hari makin banyak dihimpunkan hak hartanya dan laskarnya tiadalah seorang raja-raja di dalam alam ini dapat menjadi raja menyamai banyak harta dan banyak laskar dan adalah negeri Waadala Shokhoraha itu tujuh lapis kotanya dan tiadalah seorang raja-raja di dalam dunia ini ditanah A’raba dapat melawan dengan dia. Tiada berani raja-raja itu dapat mengadap berperang dengan dia dan segala perbendaharaan dan rumah-rumah isi makanan manusia dan gajah, kuda, unta dan alat senjata peperangan ditaruh didalam kota yag kelima dan adalah baginya raja Barasa Ghowala itu empunya tujuh anak laki-laki. Rupanya masing-masing seperti rupa harimau jantan dijadikan seorang anaknya itu penghulu sebuah-sebuah kota, tujuh anak tujuh kotanya menjadi penghulu dan pada seorang-seorang beberapa banyak pahlawan dan hulubalang yang gagah berani dibawah perintahnya dan ada pula baginya seorang anak perempuan elok rupanya, pandai pula bijaksana daripada segenap perkara dan baik budi pekertinya, pandai pula bermain senjata dan pandai mengenderai kuda dan unta dan gajah.

Dan adalah adat raja Barasa Ghowala itu pada tiap-tiap tahun pada hari besarnya dibawa anaknya dan isterinya pergi puja akan berhala Patasa itu disembelih kambing, lembu, unta diperbuat perjamuan di dalam rumah berhala itu. Pada tatkala dipuja itu maka syaitan iblis itupun masuklah kedalam berhala itu barang yang disoal oleh raja Barasa Ghowala kepada berhala Patasa itu dijawab oleh syaitan itu. Maka raja Barasa Ghowala pun percayalah dan sukalah dipuji-puji akan berhalanya terkadang gholi ia seorang masuk memuji akan berhala itu pada waktu itupun syaitan itu memberi jawab yang baik-baik yang memberi suka hatinya. Maka disembelihlah kambing, lembu diambil darahnya itu disapukan dimulut berhala itu dengan tangannya sendiri. Demikianlah hal Barasa Ghowala, ya rasul Allaha lagi ia banyak perbuatan si malaun itu tiadalah dapat hamba binakan ada yang lupa ada yang ingat setengah. Sehingga ini habislah hamha ingat ya nabi Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama yang boleh hamba maklumkan kepada tuan hamba. Telah sudah tamat kisah A’mara abana Amayara Dhomaraya Radhoya Allaha A’naha adanya.


Sumber: Hikayat A'mara Amayara Dhomaraya

No comments:

Post a Comment