Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Saturday, June 25, 2011

Hakikat Sufi

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Hamada Lalaha Alazaya Hadayaa Shofawata A’badaha Al Manahanaha Al Rashayada Wa Anaa’ma A’laya Hama Baa’da Shahadata Al Tawahayada Wa Aharasa A’qoa’da Hama A’na Zholamata Al Tashakayala Wa Al Taradayada Wa Asaqo Lahama Alaya Atabaa’ Rasawalaha Sayadanaa Mahamada Al Mashothofaya Wa Aqonaa Atsara Shohabaha Al A’zhomaya Ba Al Taqodayada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Wa A’laya Alaha Wa Shohabaha Ba Al Sholawata Alataya Lafayahaa Qothoa’ Wa Latabadayada Wa Yaa’daAdapun kemudian daripada itu maka ini kitab yang simpan yang bernama Hakikat Al Haqoqota Al Showafaya. Ketahui hai Tholib, dikurnia Allaha Ta A’laya kiranya akan kita taufik dan hidayat kepada martabat umat nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama yang beroleh kurnia Allaha Ta A’laya dalam akhirat itu. Bahawasanya jika seorang manusia dalam hatinya tasdiq jua tiada dengan ikrarnya akan zat Allaha Ta A’laya dan akan segala sifat Allaha zatnya dan akan sifat peelnya dan mentashodiqkan bahawa nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka ia itu bernama Mawamana (mukmin) pada Allaha Ta A’laya dan pada segala malaikat yang maqorabin dan jika seseorang manusia dalam dalam hatinya tasdiq seperti yang terbit dengan ikrarnya maka ia itu bernama mukmin kepada Allaha Ta A’laya dan kepada segala malaikat yang maqorabin dan pada kita manusia sekeliannya dan jika seseorang daripada mukmin itu gholi atasnya berbuat amal sholih maka ia itu bernama Sholaha (sholih). Maka seseorang daripada sholih itu, gholi atas berbuat ibadat kepada Allaha maka ia itu bernama A’bada (abid) dan jika seseorang daripada abid itu melegang dunia mengharap akhirat maka ia itu bernama Zahada (zuhud) dan sekianya atas kita mengetahui martabat umat nabi Mahamada rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama yang khas daripada martabat yang tersebut itu.Adapun martabat mereka itu yang khas daripada mereka itu sekelian martabat Salaka (salik). Maka martabat salik itu berapa martabat, ada suatu daripada mereka itu yang buka jalan kepada Allaha Ta A’laya dengan makrifat tamaha itu jua. Maka iaitu bernama salik, kedua daripada mereka itu beserta dengan bersuci iktikadnya daripada kasih akan lain daripada Allaha Ta A’laya dan bersuci kaulnya dan amalnya dan halnya daripada segala yang tiada redho Allaha Ta A’laya itu maka ia itu bernama Showafaya (sufi). Ketiga daripada mereka itu serta memandang wujud Allaha Ta A’laya yang tajalaya (tajali) itu dengan mata hatinya pada segala tempat tajalayanya itu pada ketika jatuh pandangnya kepada segala tempat tajalinya itu jua maka iaitu bernama A’rafa (arif), keempat daripada mereka itu berahi akan wujud Allaha Ta A’laya yang tajalinya itu maka ia itu bernama A’shaqo (asyik), kelima daripada mereka itu serta mentahqiqkan wujud Allaha Ta A’laya yang tajali pada segala tempat tajali itu maka ia itu bernama Mahaqoqo (mahaqiq), keenam daripada mereka itu gholi atasnya wujud Allaha yang tajali pada tempatnya tajali yang ditahqiqkan itu maka ia itu bernama Walaya (wali) Allaha.Maka demikianlah jadi adat Allaha Ta A’laya yang berlaku pada alam shahadat ini pada menjadikan hambanya daripada suatu martabat kepada suatu martabat itu. Aa’lama Ayaha Al Tholaba, Wa Faqola Allaha Wa Ayaana Maa’ Al Hadayata itu pada mengenal wali Allaha itu bahawasanya mahaqiq itu hamba Allaha yang damping kepada Allaha Ta A’laya. Apakala dikurniai Allaha Ta A’laya akan dia gholi wujudnya yang tajali itu maka adalah ia bernama wali Allaha yang am yang tiada tertentu bilang mereka itu. Tiada mereka itu diketahui orang dan tiada dikenal seseorang bahawa ia wali Allaha sehingga diri mereka itupun tiada mengetahui diri mereka wali. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada segala wali Allaha am itu, empat ribu wali Allaha maka bernama mereka itu pada ahli Allaha wali Allaha yang khas.


Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada segala wali Allaha yang khas itu, tiga ratus wali Allaha maka nama mereka itu Akhoyara. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada mereka itu sembilan puluh sembilan bilang mereka itu seperti bilang Asama Al Hasanaya bagi Allaha Ta A’laya yang sembilan puluh sembilan itu maka nama mereka itu Abarara (Abrar). Maka dengan mereka itulah tetap alam shahadat ini dan mereka itulah ganti berganti akan martabat wali Allaha yang terkhas daripada mereka itu hingga hari kiamat. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada yang sembilan puluh sembilan itu, dua belas wali Allaha maka nama mereka itu Abrar maka dengan mereka itulah tetap alam badala. Mereka itulah yang menghukumkan segala hukum buruj bintang yang dua belas itu dan menghukumkan segala barang yang sampai kepada alam shahadat ini.


Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada yang dua belas itu wali Allaha sepuluh orang. Maka bernama mereka itu Naqoba bilang mereka itu seperti bilang sahabat nabi Allaha yang sepuluh orang yang diakad nabi Allaha masuk syurga itu. Maka mereka itulah yang menceritakan segala pekerjaan ghaib kepada orang kebanyakan itu dengan diberi akan Allaha Ta A’laya tahu mereka itu. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada wali yang sepuluh orang itu wali Allaha tujuh orang maka nama mereka itu Nakhoda dan kerja mereka itu memelihara kan iklim tujuh itu. Maka ada seorang daripada mereka itu Qothoba (kutub) pada suatu iklim itu.


Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada segala wali Allaha yang tujuh orang itu wali Allaha, empat orang maka nama mereka itu Awatada (autad) dan bilang mereka itu seperti bilang sahabat yang empat orang yang khalifah nabi Allaha itu. Maka maqam mereka itu di masyrik kaa’bata Allaha yang mulia dan maghrib dan dikanan dan dikirinya. Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada wali Allaha yang empat orang itu, dua orang wali Allaha maka nama keduanya autad jua maka ada dua orang itu umpama seorang wazir pada raja-raja yang besar. Pada wali Allaha yang bernama kutub dan ghowatsa itu maka seorang daripada dua itu antara kanan kutub dan pekerjaan mengerjakan perintah pada alam malakawata dan alam ghaib itu dengan izin kutub dan ghowatsa itu dan yang seorang laki-laki dan antara kiri kutub dan ada pekerjaannya mengerjakan perintah pada alam malaka dan alam shahadat ini dengan izin kutub dan ghowatsa.


Shahdan dijadikan Allaha Ta A’laya daripada wali Allaha yang dua itu, seorang bernama kutub dan yang memberi perintah kepada wali Allaha yang dua tersebut itu. Maka wali Allaha yang bernama kutub itu tiada ia mengerjakan suatu pekerjaan dan tiada ia memerintahkan suatu perintah dengan ikhtiar dirinya hanya dengan nyata padanya tajali Allaha Ta A’laya memberi dia tahu. Maka ia mengerjakan suatu pekerjaan dan ia itu memerintahkan suatu perintah dan telah datang pada suatu riwayat daripada hadis nabi Allaha Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama itu bilang mereka itu empat puluh orang maka yang dua puluh dua orang daripada mereka itu maqamnya di negeri Sham dan delapan belas orang di negeri Iraq. Apakala mati seorang daripada mereka itu nescaya digantikan Allaha Ta A’laya pada martabatnya daripada yang lain daripada yang kebawah mereka itu martabat maka yang autad mereka itu tiga orang apakala mati kutub yang pada masa itu nescaya digantikan Allaha Ta A’laya daripada autad tiga orang itu akan gantinya.


Adapun segala wali Allaha yang tertentu bilang itu tiada mereka itu kekenalan pada orang yang am tetapi mereka itu sekelian berkenal-kenalan dan tahu mereka itu akan martabat diri mereka itu dengan diberi Allaha Ta A’laya tahu akan mereka itu dan ada mereka itu bertemu dengan kaum mereka itu di harama makata Allaha yang mulia itu pada ketika haji mereka itu. Adapun apakala datang qada Allaha Ta A’laya mematikan kutub dan ghowatsa itu kerana bahawa wali yang dikiri itu terlebih sempurna jalannya daripada wali Allaha yang dari kanan itu kerana bahawa ia kemudian daripada terqonya kepada wujud Allaha Ta A’laya itu. Maka jika mati seorang wali Allaha daripada dua orang itu maka akan gantinya daripada wali Allaha yang terkebawah daripadanya mereka itu kerana martabat mereka itu tertinggi daripada segala martabat umat nabi Mahamada rasawala Allaha hanya yang keatas mereka itu martabat pada Allaha Ta A’laya martabat segala nabi Allaha A’layaha Al Salama.
Ketahui olehmu hai Tholib dikurnia Allaha Ta A’laya kiranya akan kita taufik dan hidayat pada mengetahui dan mengenal apa hikmat Allaha Ta A’laya menjadikan walaya itu dan hikmat Allaha Ta A’laya mengurnia wali itu keramat. Adapun hikmat Allaha Ta A’laya menjadikan wali itu daripada Allaha Ta A’laya hendak hendak menyatakan kenyataan yang tiada lagi dalamnya syak dan khawas di dalam alam shahadat ini. Shahdan daripada Allaha Ta A’laya hendak menyatakan kenyataan benar nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pada segala kata kenyataan segala perbuatannya dan pada segala kelakuannya hingga datang kepada yawama al qoyamata kerana bahawa segala wali Allaha itu sekeliannya mengikut nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama pada zahirnya dan pada batinnya. Adapun Allaha Ta A’laya mengurnia keramat akan wali Allaha Ta A’laya itu daripada hendak menyatakan kenyataan mukjizat nabi Mahamada rasawala Allaha yang tiada berkeputusan dan tiada berkesudahan hingga datang yawama al qoyamata kerana keramat yang pada segala wali Allaha yang daripada umat nabi Mahamada Rasawala Allaha menyatakan mukjizat nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama.


Jua ketahui Ayaha Al Tholaba wa faqola Allaha Ta A’laya Al Thorayafa Al Hadaya pada mengenal sebenar-benar wali Allaha itu bahawasanya wali Allaha itu mengenanya dua perkara, suatu mengenanya pada laghota kedua mengenanya pada ashotholaha. Maka mengenanya pada yang laghota itu karib ertinya yang damping kepada Allaha Ta A’laya dan mengenanya pada ashotholaha terbahagi kepada dua bahagi, suatu wali am namanya kedua wali khas namanya. Maka yang wali yang am itu barangsiapa membawa iman akan Allaha Ta A’laya dan akan nabi Mahamada rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan berbuat amal sholih maka sanya ia wali Allaha pada Allaha Ta A’laya dan pada ahli Allaha dengan dalil firman Allaha Ta A’laya Allaha Walaya Al Zayana Amanawa Al Khoyara Jahama Mana Zholamata Al Nawara. Kedua wali khas yang dengan makrifat tamaha maka takrif wali yang khas itu Hawa Al Fanaa Faya Allaha Wa Al Baqoa. Maka yang demikian itu tiada diperoleh seorang hamba Allaha yang salik hanya jika dikehendaki Allaha Ta A’laya akan mereka itu. Maka jadi wali Allaha itu maka dikurnianya akan dia martabat itu maka demikian lah jua jadi adat Allaha Ta A’laya hingga sampai kepada wali Allaha yang tiada tertentu bilang mereka itu. Maka jika mati seorang atau dua orang atau lebih daripada mereka itu maka dijadikan Allaha Ta A’laya akan gantinya daripada segala sufi yang mahaqiq itu. Maka digantikan Allaha Ta A’laya akan gantinya daripada mukmin yang sholih yang khas itu maka demikian lah jua jadi adat Allaha Ta A’laya hingga yawama al qoyamata. Maka ketika Allaha Ta A’laya hendak membinasakan alam shahadat ini dan pada ketika hendak berdirilah yawama al qoyamata itu maka jika mati mereka itu tiadalah mereka itu berganti maka pada ketika itulah yawama al qoyamata.


Ketahui hai tholib, dijadikan Allaha Ta A’laya kiranya kita kepada kaum salik yang sufi yang mahaqiq itu dengan sempurna dan sejahteranya dari dunia datang ke ahirat kerana segala kaum salik yang sufi lagi mahaqiq itu masuk kandang kaum aulia Allaha dan ditetapkan Allaha Ta A’laya kiranya kita di akhirat kepada sebenar-benar sufi itu. Bahawasanya martabat sufi itu tertinggi daripada martabat mukmin yang khas dan daripada martabat sholih yang khas dan daripada martabat abid yang khas dan daripada zuhud yang khas kerana segala mereka itu yang tersebut itu sekelian tiada memasuki jalan makrifat Allaha yang tamaha hanya diqoda akan makrifat Allaha yang a’maha jua iaitu makrifat yang persanggarahan tauhid dan iman dan Asalama yang pada syariat jua. Maka makrifat tamaha itu makrifat akan Allaha Ta A’laya yang persanggarahan tauhid dan iman dan Asalama yang pada hakikat. Adapun yang bernama sufi itu yang membuka jalan kepada Allaha Ta A’laya dengan makrifat tamaha dari kerana itulah tertinggi dan terutama martabat sufi daripada martabat sholih yang khas dan daripada abid yang khas dan daripada zuhud yng khas.


Ketahui hai Tholib, dikurnia Allaha Ta A’laya kiranya akan kita yang membuka jalan salik itu taufik dan hidayat kepada sebenar-benar salik. Bahawasanya sekianya atas kita mengetahui dengan aniayat dan hidayat pada kasabnya yang demikian itu dinagarahi Allaha Ta A’laya kiranya akan kita hidayat kepada mengerjakan yang demikian itu dengan berkat hadirat nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan dengan berkat segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mulia-mulia itu dan dengan berkat azat segala wali Allaha yang tersebut itu. Amayana raba al alamayana.


Setelah kita ketahui dan kita kenal segala martabat itu maka sekianya atas kita mengetahui dan mengenal dengan sempurna pengetahuan dan pengenal kita apa yang bernama tasawuf itu suci hanya daripada kasih akan lain daripada Allaha Ta A’laya dan yang hias amal dirinya dengan mengerjakan segala sanata nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama yang lain daripada segala fardhu itu. Adapun yang sufi itu hamba Allaha yang pilihan Allaha Ta A’laya daripada segala kaum salik yang beroleh untung makrifat Allaha yang tamaha dan dijadikan Allaha Ta A’laya hal mereka itu atas lagi yang mengerjakan segala yang difardhukan Allaha Ta A’laya dan atas lagi yang meninggalkan segala yang haram dan atas lagi yang mengerjakan segala sanata nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Adapun kaum sufi itu asalnya suatu kaum jua tiada bercampur dengan yang lain. Maka zaman nyatalah kaum dholalat itu hingga datang kepada zaman kita sekarang ini terbahagi kepada dua belas bahagi kaum. Maka dalamnya sebelas kaum jatuh kepada yang dholalat dan kepada kaum yang bidaah dan kepada kaum yang zindiq dan suatu kaum jua daripada mereka itu sejahtera dan terpelihara daripada kaum yang dholalat dan daripada kaum yang bidaah dan daripada kaum yang zindiq itu.


Shahdan telah ada mereka itu tetap pada maqam salik sufi yang mahaqiq daripada kaum ahli al sanata wa al jamaa’ta dipeliharakan Allaha Ta A’laya kiranya kita daripada termasuk kepada kaum yang dholalat dan kaum bidaah dan kaum zindiq itu dan dikurnia Allaha Ta A’laya kiranya kita masuk kepada kandang kaum salik yang sufi yang mahaqiq itu dengan sempurnanya dari dunia datang ke akhirat supaya kita peroleh nama sufi shidiq yang beroleh martabat segala nabi Allaha itu. Adapun kaum sufi yang sebelas yang jatuh kepada kaum dholalat itu pertama kaum Habayaha namanya, kedua kaum Awalayayaha namanya, ketiga kaum Shamarahayaha namanya, keempat kaum Abahayaha namanya, kelima kaum Halayaha namanya, keenam kaum Halawalayaha namanya, ketujuh kaum Hawarayaha namanya, kedelapan kaum Fatahayaha namanya, kesembilan kaum Matajahalayaha namanya, kesepuluh kaum Matakasalayaha namanya, kesebelas kaum Al Hasayaha namanya. Maka iktikad segala kaum yang sebelas itu sekelian iktikad dholalat yang jatuh kepada iktikad kafir yang zindiq. Maka sekianya atas salik yang sufi yang mahaqiq mengetahui iktikad mereka itu sekeliannya. Setelah di ketahui maka sekianya ia pelihara daripadanya dengan sempurna peliharanya supaya terpelihara ia daripada jatuh kepada kaum mereka itu.Sumber: Kitab Fardhu Sunat

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete