Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, October 16, 2011

Kembali Kepada Allaha Taa'laya (sambungan kitab Asal Makrifat)

Bab ini fasal ilmu usul tasawuf maka adalah jalan kita kembali kepada Allaha Taa’laya itu empat martabat pertama jalan syariat, kedua jalan thorikat, ketiga jalan hakikat, keempat jalan makrifat. Adapun asal syariat itu daripada tanah dan asal thorikat itu daripada air dan asal hakikat itu daripada angin dan asal makrifat itu daripada api.

Soal: Syariat itu tanah mana dan thorikat itu air mana dan hakikat itu angin mana dan makrifat itu api mana. Jawab: Syariat itu tanah Nawaranaya (nurani) dan thorikat itu air Maa Al Hayata dan hakikat itu angin Nafasa dan makrifat itu api Alaha Al A’zhoyama.

Soal: Apa erti tanah nurani dan apa erti air Maa Al Hayata dan apa erti angin Nafasa dan apa erti Alaha Al A’zhoyama. Jawab: Tanah nurani itu nur Mahamada, air Maa Al Hayata itu ruh Mahamada, angin Nafasa budi Mahamada, api Alaha Al A’zhoyama itu ialah Zat tuhan yang maha besar.

Soal: Syariat itu apa kepada kita dan thorikat itu apa kepada kita dan hakikat itu apa kepada kita dan makrifat itu apa kepada kita. Jawab: Adapun syariat itu ibarat tubuh dan thorikat ibarat hati dan hakikat itu ibarat nyawa dan makrifat itu ibarat sayara (rahsia).

Soal: Dimana makam syariat dan dimana makam thorikat dan dimana makam hakikat dan dimana makam makrifat. Jawab: Makam syariat itu kepada lidah dan makam thorikat itu kepada hati dan makam hakikat itu kepada nyawa dan makam makrifat itu kepada rahsia.

Soal: Syariat itu apa kepada Allaha dan thorikat itu apa kepada Allaha dan hakikat itu apa kepada Allaha dan makrifat apa kepada Allaha. Jawab: Syariat itu afaal Allaha dan thorikat itu asama Allaha dan hakikat itu sifat Allaha dan makrifat itu Zat Allaha.

Soal: Mana rupanya amal syariat dan mana rupanya amal thorikat dan mana rupanya amal hakikat dan mana rupanya amal makrifat. Jawab: Adapun amal syariat itu pembacaan lidah dan pekerjaan anggota tubuh dan amal thorikat itu zikir hati dan diketahui perjalanan nafas yang keluar masuk di dalam sehari semalam dua puluh empat ribu maka daripada perjalanan nafas itulah dijadikan perhitungan jam kerana kepada seribu nafas yang keluar masuk itu menjadi satu jam dan dua belas ribu kepada siang jadi dua belas jam dan dua belas ribu kepada malam jadi dua belas jam menjadi sehari semalam dua puluh empat jam. Wa Allaha Aa’lama. Dan amal hakikat itu khusyuk dan tawadho ertinya khusyu itu tiada lali hati kita kepada Zat Allaha dan ertinya tawadho itu menyerahkan diri kita kepada Zat Allaha beserta takut dan malunya. Dan amal makrifat itu senantiasa di dalam Masyahadaha adapun makna Masyahadaha itu memandang akan afaal Allaha dan memandang kepada segala-gala kekayaan Allaha dengan tiada lali kepada tiap-tiap siang dan malam.

Soal: Syariat itu kalimah apa dan thorikat itu kalimah apa dan hakikat itu kalimah apa dan makrifat itu kalimah apa. Jawab: Syariat itu kalimah Laa dan thorikat itu kalimah Alaha dan hakikat itu kalimah Alaa dan makrifat itu kalimah Allaha.

Soal: Berapa sifat yang terkandung di dalam kalimah Laa dan berapa sifat yang terkandung di dalam kalimah Alaha dan berapa sifat yang terkandung di dalam Alaa dan berapa sifat yang terkandung di dalam kalimah Allaha. Jawab: Akan datang peraturannya, Syariat – Laa 6, Awajawada, Qodayama, Baqo, Makholafaha, Qoyamaha, Wahadayata. Thorikat – Alaha 6, Samaa’, Bashora, Kalama, Samayaa’, Bashoyara, Matakalayama. Hakikat – Alaa 4, Qodarata, Qodayara, Aradata, Marayada. Makrifat – Allaha 4, Hayata, Haya, A’lama, A’alayama

Soal: Laa itu kalimah apa dan Alaha itu kalimah apa dan Alaa itu kalimah apa dan Allaha itu kalimah apa. Jawab: Laa itu kalimah nafi dan Alaha itu kalimah menafi dan Alaa itu kalimah isbat dan Allaha itu kalimah mengisbat.

Soal: Apa makna nafi dan apa makna menafi dan apa makna isbat dan apa makna mengisbat. Jawab: Makna nafi itu menolak daripada menduakan Allaha dan makna menafi itu yang menolak daripada iktikad hati kita dan makna isbat itu jazam yang putus dan makna mengisbat itu yang dijazamkan kepada Zat Waahayada Al Qohara yakni tuhan yang esa lagi bersifat kekerasan.

Soal: Laa itu makam apa dan Alaha itu makam apa dan Alaa itu makam apa dan Allaha itu makam apa. Jawab: Laa itu makam syariat dan Alaha itu makam thorikat dan Alaa itu makam hakikat dan Allaha itu makam makrifat.

Soal: Dimana kesempurnaan syariat dan dimana kesempurnaan thorikat dan dimana kesempurnaan hakikat dan dimana kesempurnaan makrifat. Jawab: Kesempurnaan syariat itu kepada afaal Allaha dan kesempurnaan thorikat itu kepada Asama Allaha dan kesempurnaan hakikat itu kepada Zat Allaha

Soal: Dimana mati syariat itu dan dimana mati thorikat itu dan dimana mati hakikat dan dimana mati makrifat itu. Jawab: Mati syariat kepada nur Mahamada dan mati thorikat kepada nafas Mahamada dan mati hakikat kepada ruh Mahamada dan mati makrifat kepada Nazhora Mahamada. Wa Allaha Aa’lama.

Soal: Ahadayata itu martabat siapa dan Wahadata itu martabat siapa dan Wahadayata itu martabat siapa. Jawab: Ahadayata itu martabat Zat Allaha dan Wahadata itu martabat nur Mahamada dan Wahadayata itu martabat Adam.

Soal: Allaha itu apa kepada Mahamada. Jawab: Allaha itu rahsia Mahamada.

Soal: Mahamada itu apa kepada Allaha. Jawab: Mahamada itu kekasih Allaha.

Soal: Adam itu apa kepada Allaha. Jawab: Adam itu afaal Allaha lagi dalil Allaha.

Soal: Adam itu apa kepada Mahamada. Jawab: Adam itu anak nur Mahamada dan seperti hadis nabi Anaa Baaba Al Rawaha Wa Adama Baaba Al Baashara ertinya nur Mahamada bapa segala-gala nyawa dan nabi Adam bapa segala-gala tubuh. Wa Allaha Aa’lama.

4 comments:

  1. Salam tuan.. Boleh terangkan apa maksud afaal Allaha?? Dari mana datang perkataan afaal Allaha ni? Saya berminat nak tau. Tapi susah nak faham la ayat2 tuan ni..

    ReplyDelete
  2. Salam tuan.......ingin bertanya kiranya boleh dari mana datangnya perkatan Mahamada dan Allaha........memang kita memahami maknanya Muhammad dan Allah.....cuma ingin penerangan bagaimana adanya/lahirnya sebutan sedemikian......mohon serat kajinya moga bermanfaat........wassalam.

    ReplyDelete