Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, October 6, 2011

Ashola Maa'rafayata (Asal Makrifat)


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama Al Hamada Allaha Raba Al A’lamayana.


Dengan nama Allaha dahulu kepada tiap-tiap pekerjaan ia jua tuhan yang amat murah di dalam negeri dunia dan ia jua yang amat mengasihani kepada segala-gala hambanya di dalam negeri akhirat iaitu kepada segala orang yang mukmin, yang solih dengan berkat Sayada Al Marasalayana. Maka dikarang suatu kitab ini dengan bahasa Jawi iaitu supaya mengetahui asal kejadian segala-gala alam dunia ini dan mengetahui jalan kejadian diri kita ini dan mengetahui keadaan rahsia Zat Allaha dan sifat Allaha dan afaal Allaha dan asama Allaha. Ialah tuhan yang menjadikan segala-gala alam dunia ini maka inilah kitab yang bernama Ashola Maa’rayafata (Asal Makrifat) iaitu ibu daripada segala-gala kitab tasawuf yang sudah termahsyur daripada empat mazhab iaitu Shafaa’ya, Malayaka, Hanafaya, Hanabalaya iaitu mengikut jalan sahabat yang empat iaitu Abawa Bakara, A’mara, A’tamana, A’laya Karama Allaha Wajaha.
Dan tatkala masa belum jadi langit dan bumi dan belum jadi A’rasha dan Karasaya dan belum jadi Lawaha dan Qolama dan segala-gala alam pun belum lagi jadi iaitu awal pertama Zat Allaha Taa’laya jua yang ada di dalam ilmunya dan keadaannya itu awal tiada permulaan dan akhirnya tiada kesudahan dan sedia ia selama-lamanya dan kekal ia selama-lamanya dan bersalahan dengan segala-gala yang baharu dan berdiri ia sendirinya dan lagi esa zatnya dan esa sifatnya dan esa afaalnya dan esa asamanya dan berkuasa ia selama-lamanya dan berlaku ia sebarang kehendaknya dan tahu ia selama-lamanya dan hidup ia sendirinya dan ia jua yang amat mendengar lagi yang amat melihat dan berkata-kata sendirinya Kana Anaa A’bada Maa Raba yakni Jika aku jadi hamba mana tuhan aku. Maka tiada ada yang menyahut akan perkataan itu dan lagi firman yang telah disyarakkan oleh a’lama Kana Anaa Raba Maa A’bada yakni Jika aku jadi tuhan manalah hamba aku maka tiada yang menyahut.Maka itulah martabat Laataqoyana namanya yakni tiada ada kenyataan maka berkehendaklah tuhan menyatakan dirinya ketuhanan itu iaitu menzahirkan qudrat iradatnya dan seperti hadis nabi Awala Maakholaqo Allaha Taa’laya Nawara Hababaya Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama iaitu kekasih dirinya. Maka Nur Mahamada itulah yang bernama sifat Jamala dan Zat Allaha itulah yang bernama sifat Jalala. Maka berdampinglah sifat Jalala dan sifat Jamala dan dibahasakan A’raba Kawana adapun makna Kawana jamak Nur Mahamada kepada Zat Allaha maka asyiklah keduanya dan mengasyik rindu merindu maka turunlah Naqotaha (noktah) yang setitik iaitu menjadi nyawa penghulu kita nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan melimpah kepada segala-gala nyawa nabi-nabi yang lain dan limpah kepada nyawa segala-gala awalaya dan anabaya dan limpah daripada nyawa anabaya itu jadilah nyawa segala mukmin yang solih dan segala-gala nyawa insan yang arif dan limpah daripada nyawa insan itu jadilah nyawa segala-gala malaikat dan limpah daripada nyawa malaikat itu jadilah nyawa segala-gala jin Asalama.Dan limpah daripada nyawa jin Asalama jadilah nyawa segala-gala makhluk yang kafir dan jin kafir. Dan limpah daripada nyawa jin kafir itu jadilah nyawa segala-gala binatang. Dan limpah daripada nyawa binatang itu jadilah ruh tumbuh-tumbuhan iaitu ruh Nabata namanya. Dan limpah daripada ruh Nabata itu jadilah anasir yang empat perkara iaitu api, angin, air, tanah. Dan daripada asap api itu tuhan jadikan tujuh petala langit dan daripada wap api itu tuhan jadikan matahari dan bulan dan segala-gala bintang dan daripada buih air itu tuhan jadikan tujuh petala bumi dan daripada ombak air itu tuhan jadikan bukit dan pulau akan menjadi paku alam dunia ini. Maka itulah yang bernama Fayakawana (Fayakun) dan ibaratnya Kawana (Kun) itu tanam benih dan Fayakawana itu tumbuhlah benih yang ditanam itu menjadi penuhlah segala-gala isi alam dunia in. Demi Allaha Demi Rasawala itulah sebenar-benar alam suci makrifat namanya.


Maka barang siapa yang yang tiada percaya akan perkataan itu maka dijadikan Allaha Taa’laya orang itu kafir ia selama-lamanya dan barang siapa yang percaya maka ialah Asalama yang sebenar-benarnya lagi suci makrifatnya dan lagi fahamlah baik-baik kerana pengenal ini yang penghabisan martabat iaitu segala-gala nyawa kita ini anak daripada Nur Mahamada kerana hadis nabi Mahamada Baaba Al Arawaha ertinya Nur Mahamada itu bapa segala-gala nyawa dan Zat Allaha itu ibu segala-gala nyawa dan nabi Adama Baaba Al Bashara ertinya nabi Adam itu ialah bapa segala-gala tubuh dan Siti Hawa itu ibu segala-gala tubuh. Maka itulah yang bernama rahsia Zat Allaha dan seperti firman Allaha Al Anasana Saraha Wa Anaa Saraha ertinya bermula insan itu rahsia aku dan aku rahsia ia dan lagi hadis nabi Wa Al Masalamana Akhowana yakni segala-gala Asalama itu saudara kita kerana nyata sekelian alam dunia ini satu ibu dan satu bapa iaitu kepada batinnya Nur Mahamada dan Zat Allaha maka itulah ibu bapa yang batin dan Adam dan Hawa itu ibu bapa yang zahir. Wa Allaha Aa’lama.


Adapun firman Allaha Wa Kholaqota Al Ashayaa Laajalayaka Wa Kholaqotaka Laajalaya ertinya aku jadikan segala-gala alam itu keranamu Ya Mahamada dan aku jadikan engkau itu kerana aku dan lagi hadis nabi Anaa Mana Allaha Wa Al Mawamanayana Mana ertinya kata Mahamada aku daripada Allaha dan segala-gala mukmin itu daripada aku dan lagi kenyataan Allaha Taa’laya itu diatas empat martabat iaitu Zat, sifat, afaal, asama. Adapun Zat Allaha itu rahsia nyawa kita dan sifat Allaha itu menghidupkan nyawa kita dan asama Allaha itu zikir nafas kita yang keluar masuk dan afaal Allaha itu jadilah rupa tubuh kita yang ada sekarang ini. Dan afaal Allaha itu martabat syariat dan asama Allaha itu martabat thorikat dan sifat Allaha itu martabat hakikat dan Zat Allaha itu martabat makrifat. Dan sebenar-benar afaal Allaha itu kenyataan kepada tubuh kita dan sebenar-benar asama Allaha itu kenyataan kepada hati kita dan sebenar-benar sifat Allaha itu kenyataan kepada nyawa kita dan sebenar-benar Zat Allaha itu kenyataan kepada rahsia nyawa kita.


Adapun hakikat tubuh itu kepada afaal Allaha dan hakikat hati itu kepada asama Allaha dan hakikat nyawa itu kepada sifat Allaha dan hakikat rahsia itu kepada Zat Allaha. Adapun makna Zat itu diri Allaha dan makna sifat itu rupa Allaha yang bersalahan dengan segala-gala yang baharu dan makna afaal itu perbuatan Allaha dan makna asama itu nama Allaha dan seperti firman Allaha Taa’laya di dalam Qoraana Wa Faya Anafasa Kama Afalaa Tabashoyarawana ertinya di dalam diri kamu mengapa tiada kamu lihat aku. Wahai sekelian saudara kami cubalah difikirkan baik-baik dan difahamkan nyata-nyata kerana tiap-tiap nyawa itu hidup ia dengan sifat hayat Allaha dan tiap-tiap berkuasa nyawa itu melainkan nyatalah dengan sifat qudrat Allaha dan tiap-tiap berkehendak nyawa itu nyatalah dengan sifat iradat Allaha dan tiap-tiap tahu nyawa itu nyatalah dengan sifat ilmu Allaha dan tiap-tiap mendengar itu dengan sifat Samaa’ Allaha dan tiap-tiap melihat itu dengan sifat Bashora Allaha dan tiap-tiap berkata-kata itu dengan sifat Kalama Allaha. Maka itulah kenyataan Allaha Taa’laya di dalam diri kita. Wa Allaha Aa’lama.


Qola Al Nabaya Shola Allaha A’layaha Wa Salama Mana A’rafa Nafasaha Faqoda A’rafa Rabaha ertinya kata nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama Barang siapa mengenal dirinya rata-rata bahawasanya mengenallah ia tuhan yang nyata. Maka inilah jalan mengenal asal kejadian diri kita ini maka wajib kita iktikadkan di dalam hati kita Allaha Taa’laya jua yang menjadikan segala-gala alam ini dengan kudrat ertinya adapun anasir daripada tuhan itu empat perkara, pertama wujud, kedua ilmu, ketiga nur, keempat shahawada dan anasir daripada nabi itu empat perkara pertama sayara, kedua ruh, ketiga iman, keempat budi dan anasir daripada malaikat itu empat perkara, pertama penglihatan, kedua pendengaran, ketiga penciuman, keempat perkataan dan anasir daripada bapa itu empat perkara, pertama otak, kedua urat, ketiga tulang, keempat sendi dan anasir daripada ibu itu empat perkara, pertama darah, kedua daging, ketiga kulit, keempat roma. Wa Allaha Aa’lama.


Adapun asal tubuh kita ini daripada air Manaya (mani) ibu bapa kita dan asal mani itu daripada darah dan asal darah itu daripada otak dan asal otak itu daripada Maa’nayakama (manikam) dan asal manikam itu daripada Nur Mahamada. Wa Allaha Aa’lama.


Adapun tatkala awal dikandung bapa kepada dahinya, Manikam Allaha namamu dan tatkala turun ke dada Haqo Maa’mawara namamu dan tatkala turun di hujung kalam qubul Jalayala namamu dan tatkala berpindah kepada rahim ibu Naqotaha (noktah) namamu dan tatkala empat puluh hari dikandung ibu A’laqoha namamu dan tatkala enam puluh hari dikandung ibu Nathofaha namamu dan tatkala delapan puluh hari dikandung ibu Halayama namamu dan tatkala seratus dua puluh hari Mazhoha namamu dan tatkala enam bulan dikandung ibu Hayawala namamu dan tatkala sembilan bulan dikandung ibu Basama Allaha Al Karayama namamu dan tatkala genap dua belas bulan sampai ia dipintu besar Dalayala Allaha namamu dan tatkala zahir di dalam dunia Makholaqo (makhluk) namamu dan tatkala sudah bersuci dan bergerak pusat Mahamada namamu dan tatkala boleh berdiri Rabaha Ahamada namamu dan tatkala tahu baik dan jahat salah dan benar A’qoyala (akil) namamu dan tatkala diketahui segala-gala hukum Allaha Tholayaba (tholib)namamu dan tatkala percaya kepada hukum Allaha Ayamana (Iman) namamu dan tatkala menjunjung titah Allaha Asalama namamu dan tatkala mengesakan Zat Allaha Tawahayada (Tauhid) namamu dan tatkala mengenal keadaan rahsia Zat Allaha Maa’rayafata (makrifat) namamu dan Kataba pun namamu dan Nur Hidayah pun namamu dan Lawaha Mahafawaza pun namamu dan Anaa Al Haqo pun namamu. Wa Allaha Aa’lama.

No comments:

Post a Comment