Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, October 25, 2011

Perihal Martabat Tujuh (Kitab Asal Makrifat)

Soal: Yang mana dinamakan martabat tujuh itu.

Jawab: Kenyataannya kepada alam yang tujuh iaitu pertama alam Malakawata dan kedua alam Jabarawata dan ketiga alam Lahawata dan keempat alam Shahawata dan kelima alam Ajasama dan keenam alam Misal dan ketujuh alam Insan.

Soal: Alam Malakawata itu ruh apa namanya dan alam Jabarawata itu ruh apa namanya dan alam Lahawata itu ruh apa namanya dan alam Shahawata itu ruh apa namanya dan alam Ajasama itu ruh apa namanya dan alam Misal itu ruh apa namanya dan alam Insan itu ruh apa namanya.

Jawab: Alam Malakawata itu Rawaha Al Qodasa iaitu Zat Allaha dan alam Jabarawata itu ruh Adhofaya iaitu nur Mahamada dan alam Lahawata itu ruh jasmani iaitu nabi Adam dan alam Ajasama itu ruh A’qolaya iaitu nyawa segala-gala akal dan alam Misal itu ruh Nabata yakni ruh segala-gala tumbuhan dan alam Insan ruhani iaitu yang bermimpi kepada waktu tidur segala-gala anak Adam. Wa Allaha Aa’lama.

Alam MalakawataQodarata, Alam JabarawataAradata, Alam LahawataA’lama, Alam ShahawataHayata, Alam AjasamaSamaa’, Alam Misal – Bashora, Alam Insan – Kalama

Alam MalakawataYaa QoharaKamayalaha ahli yang Kamayala Makamayala (Kamil Mukamil)

Alam JabarawataYaa GhonayaMaradhoyaha segala-gala wali Allaha

Alam LahawataYaa QoyawamaRadhoyaha segala anabaya Allaha

Alam ShahawataYaa HayaMatholamaanaha segala-gala nabi

Alam AjasamaYaa HawaLawamaha segala-gala malaikat

Alam Misal – Yaa AllahaMalamaha segala-gala mukmin yang soleh

Alam Insan – Laa Alaha Alaa AllahaAmaraha segala-gala syaitan

Maka itulah pakaian segala wali-wali Allaha yang dahulu kalanya. Ana Shaa Allaha mudah-mudahan mendapat pangkat dunia dan akhirat melayakan Allaha mereka itu dunia dan akhirat akan tetapi mahulah mengikut isyaratnya bagi petua guru-guru yang dahulu kalanya. Ana Shaa Allaha akan sempurnalah baginya dunia dan akhirat. Wa Allaha Aa’lama.

Maka adalah syarat segala-gala wali Allaha itu dua belas perkara. Pertama mengenal akan tuhan yang menjadikan segala-gala alam ini dan kedua mengenal akan kejadian diri kita ini dan ketiga taubat segala-gala dosa dan keempat diamalkan barang yang fardhu dan barang yang sunat dan kelima menghilangkan was-was syaitan dan keenam tiada berbuat aniaya kepada segala-gala hamba Allaha dan ketujuh tiada bersahabat dengan segala-gala maksiat dan kedelapan menghinakan dirinya dan kesembilan murah hatinya dan kesepuluh manis mukanya dan kesebelas redha hukum Allaha dan kedua belas sabar kepada tiap-tiap pekerjaan. Wa Allaha Aa’lama.

1 comment: