Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, January 20, 2013

Kisah Asaraa Wa Maa'raja

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama
 
Kumulai kitab ini dengan nama Allaha yang amat murah lagi amat mengasihani hambanya yang mukmin di dalam negeri Akhirat. Al Hamada Lalaha Al Manaana A’laya A’baadaha Banaa’ma Laa Tahashoya Segala puji bagi Allaha yang memberi atas hambanya dengan beberapa nikmat Allaha yang tiada terhingga. Wa Al Sholaata Wa Al Salaama A’laya Mana Asaraya Baha Mana Al Masajada Al Haraama Alaya Al Masajada Al Aqoshoya Dan rahmat Allaha dan salamnya atas mereka itu yang di jalankan pada malam dengan dia daripada Masjid Al Haram kepada Masjid Aqsa. Wa A’laya Alaha Wa Ashohabaha Zawaya Al Fadhoala Alataya Laa Tasataqoshoya Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat di hingga.

Wa Baa’da Fahazaa Taa’layaqo Lathoyafa Faya Kala Mana Al Asaraa Wa Al Maa’raaja Adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu takliq yang sedikit pada menyatakan tiap-tiap daripada Al Asaraa Wa Al Maa’raaja. Wa Samayataha Ba Kafaayata Al Mahataaja Faya Al Asaraa Wa Al Maa’raaja Dan kunamai akan dia dengan Kafaayata Al Mahataaja Faya Al Asaraa Wa Al Maa’raaja. Jaa’laha Allaha Khoalashoa Lawajahaha Al Karayama Telah menjadikan Allaha Taa’laya semata-mata bagi zatnya yang maha mulia. Naafaa’a Lathoalabaha Yawama Al Maaba Lagi memberi manafaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allaha Taa’laya. Firman Allaha Taa’laya Sabahaana Alazaya Asaraya Baa’daha Layalaa Mana Al Masajada Al Haraama Alaya Al Masajada Al Aqoshoya Alazaya Baarakanaa Hawalaha Lanarayaha Mana Ayaatanaa Anaha Hawa Al Samayaa’ Al Bashoyara Maha suci tuhan yang menjalankan dengan hambanya Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pada malam daripada Masjid Al Haram kepada Masjid Al Aqsa yang kami berkatkan kelilingnya supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib kudrat kami bahawasanya iaitu amat mendengar dan amat melihat.

Faedah tersebut di dalam syarah Maa’raaja ghoyathoya bagi Sheikh Qolayawabaya tersebut di dalam hadis sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Mana Qoala Sabahaana Allaha Alafa Marata Faya Kala Yawama Faqoda Ashataraya Nafasaha Mana Allaha Bamaa’naya Aa’taqohaa Mana Al Naara Barang siapa membaca Sabahaana Allaha Wa Bahamadaha seratus kali pada tiap-tiap hari di ampunkan dosanya dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Dan lagi sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Mana Sabaha Allaha Maata Marata Ba Al Ghodaata Wa Maata Al Marata Ba Al A’shaya Kaana Kamana Haja Maata Hajata Wa Mana Hamada Allaha Kazalaka Kaana Kamana Ghozaa Maata Ghozawata Wa Mana Halala Allaha Kazalaka Kaana Kamana Aa’taqo Maata Raqobata Wa Mana Kabara Allaha Kazalaka Lama Yaata Ahada Yawama Al Qoyaamata Bamatsala Maa Ataya Baha Ala Mana Qoala Matsala Awazaada A’layaha Barang siapa mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya seratus kali pada pagi-pagi dan seratus kali pada petang-petang adalah seperti mereka yang mengerjakan seratus kali haji dan barang siapa mengucap Al Hamada Lalaha seperti demikian itu adalah seperti mereka yang perang sabil Allaha seratus perang dan barang siapa mengucap tahlil seperti demikian itu adalah seperti mereka yang memerdekakan seratus sahaya dan barang siapa mengucap takbir seperti demikian itu tiada di datangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang di datangkan dengan dia melainkan mereka yang mengucap seumpama itulah atasnya.

Dan lagi sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Mana Qoala Laa Alaha Alaa Allaha Sabaa’yana Alafa Marata Faqoda Ashataraya Nafasaha Mana Allaha Barang siapa mengucap Laa Alaha Alaa Allaha tujuh puluh ribu kali maka sungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allaha. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini bahawa segianya di kerjakan segala perkara yang tersebut itu kerana adalah hikayat daripada seorang muda daripada ahli Al Kashaf mati ibunya maka ia kerjakan panggilan bagi kematiannya dan di himpunkan beberapa manusia yang banyak dan adalah pada mereka itu seorang Sheikh daripada ahli Al Sufi. Maka tatkala berhimpun mereka itu maka hasillah bagi orang murid itu berubah warnanya dan berteriak dan menyesal maka di tanya oleh orang yang hasillah daripada demikian itu.

Maka katanya “Aku lihat ibuku sanya telah di bawa ke neraka dan ia seksa di dalam neraka” dan adalah Sheikh Sufi itu mendengar akan perkataan itu dan adalah baginya zikir yang sudah di sediakan bagi dirinya tujuh puluh ribu. Maka berkata ia pada dirinya “Hai tuhanku, bahawasanya telah aku sediakan zikir tujuh puluh ribu bagi diriku dan aku saksi akan dikau banawasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini”. Maka tiada selesai cita hati Sheikh itu dengan demikian hingga berdirilah orang muda itu tertawa-tawa maka di tanya orang baginya akan dia maka berkata ia “Telah aku lihat ibuku itu di keluarkan daripada api neraka di bawa ke syurga”. Maka berkata Sheikh itu “Maka hasillah bagiku daripada dua faedah, suatu sahih kashafnya orang muda itu dan keduanya sahih hadis”. 

Dan lagi firman Allaha Taa’laya Wa Al Najama Azaa Hawaya Maadhola Shoahaba Kama Wa Maa Ghowaya Demi bintang ketika apabila mengaram lagi hilang tiada sesat taulan kamu itu daripada jalan yang sebenarnya dan tiada jahil dan tertipu daya. Wa Maa Yanathoqo A’na Al Hawaya Ana Hawa Alaa Wahaya Yawahaya Dan tiada berkata ia dengan barang yang di datangkan kamu itu daripada hawa nafsunya tiada ia melainkan wahyu yang di wahyukan Allaha kepadanya. A’lamaha Shadayada Al Qowaya Zawa Marata Faasatawaya Wa Hawa Ba Al Afaqo Al Aa’laya Telah mengajarkan dia oleh malaikat yang sangat kuat yakni mahar ilmunya atau hafaznya yang mempunyai keras dan kuat iaitu Jibril A’layaha Al Salama. Maka tetap ia dan iaitu pada tepi langit yang tinggi iaitu tempat terbit matahari pada hal atas rupanya yang asli yang di jadikan Allaha Taa’laya akan dia iaitu enam ratus sayapnya satu-satu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyrik dan maghrib. Maka melihat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan adalah nabi itu di bukit Jabal Nur maka lalu pengsan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka lalu rebah.

Maka turun Jibril kepada nabi pada hal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia kemudian maka firmannya Tsama Danaya Fatada Laya Fakaana Qoaba Qowasayana Awa Adanaya Faawahaya Alaya A’badaha Maa Awahaya Kemudian maka hampir ia Jibril itu kepada nabi maka bertambah hampirnya maka adalah kiranya hampir busaran dan panah atau terlebih hampir lagi maka mewahyu Allaha Taa’laya kepada hambanya Jibril barang yang di wahyukan ia kepada Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maa Kazaba Al Fawaada Maa Raaya Tiada ia mendustakan oleh hati Mahamada itu barang yang di lihatnya dengan matanya akan rupa Jibril yang asli. Afatamaa Rawanaha A’laya Maa Yaraya Maka adakah kamu bantahi hai musyrikin atas barang yang di lihatnya itu.

Wa Laqoda Raaha Nazalata Akhoraya A’nada Sadarata Al Manatahaya A’nadahaa Janata Al Maawaya Dan sungguhnya telah melihat nabi pula akan Jibril atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain tatkala pada Sadarata Al Manatahaya ketika mikraj pada kayu bidara yang Manatahaya pada kanan Arash pada ialah syurga yang bernama Janata Al Maawaya. Aza Yaghoshaya Al Sadarata Maa Yaghoshaya Maa Zaagho Al Bashora Wa Maa Thoghoya Tatkala berbelit-belit oleh Sadarata itu barang rupa yang berbelit-belit daripada rupa burung dan lainnya barang yang menghairankan dia akal tiada berpaling oleh matanya dan tiada melalui pula ia daripada memandangkan barang yang tiada di izinkan dia. Laqoda Raaya Mana Ayata Rabaha Al Kabaraya Sungguhnya telah melihat ia daripada beberapa tanda tuhannya yang amat besar daripada beberapa ajaib Malakawata seperti rupa pada Waara Farafa yang hijau keduanya yang memenuhi langit dan Jibril enam ratus sayapnya.

Faedah telah ijmak segala a’lama bahawasanya Asaraa dan Maa’raaja itu adalah keduanya itu dengan dia ruh dan jasad dan adalah keduanya itu pada malam yang satu daripada Makah dahulu daripada hijrah dengan setahun. Kata setengah kemudian daripada mati Abawa Thoalaba dan Sataya Khodayajaha pada malam Isnin pada tujuh likur hari bulan Rejab dan tiada jatuh seseorang daripada anabaya yang dahulu-dahulu. Kata Mawalafa A’faya Allaha A’naha antara nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pada Bayata Allaha di dalam hajar berguling di atas lambungnya yang kanan antara dua kaki bapamu dan anak bapamu dan iaitu Hamazaha dan Jaa’fara anak Abawa Thoalaba.

Tiba-tiba datang akan dia Jibril dan Mikail dan satu malaikat maka menanggung mereka itu akan dia hingga di datangkan kepada Zamazama. Maka melentangkan mereka itu akan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama atas belakangnya maka adalah yang memerintahkan segala perkara itu Jibril maka membelahkan dadanya daripada labah hingga ke bawah perutnya. Kemudian maka berkata Jibril bagi Mikail “Bawa olehmu dengan satu batil daripada air Zamazama supaya aku sucikan hatinya dan supaya luas dadanya”. Kemudian maka di keluarkan jantungnya dan di belahnya kemudian di basuhnya akan dia tiga kali dengan tiga batil daripada air Zamazama dan di keluarkan barang yang di dalamnya daripada darah yang hitam. Maka berkata ia “Inilah bahagian syaitan” dan berulang-ulang Mikail kepada Jibril dengan tiga batil air Zamazama. Kemudian maka di datangkan Jibril dengan sesuatu batil yang lain pula daripada emas penuh di dalamnya hikmat dan iman maka menuangkan Jibril ke dalam dada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka penuhlah dengan hikmat dan ilmu dan yakin dan Asalama kemudian maka di tutupnya dan di jahitnya dengan ketiadaan pedih dan sakit.

Kemudian maka di meteraikan antara dua belikatnya dengan Khoatama Al Nabawata kemudian maka di datangkan dengan Boraq daripada syurga yang berpelana lagi berkekang. Maka iaitu suatu binatang yang putih lagi besar daripada hamar dan kecil daripada baghal empat kakinya yang amat pantas perjalanannya. Maka adalah antara satu langkah pada satu langkah kira-kira seperlihatan mata lagi bergerak-gerak dua telinganya. Apabila naik kepada bukit maka panjang dua kakinya yang belakang dan apabila turun bukit maka panjang dua kaki hadapannya lagi ada baginya dua sayapnya pada asal dua pehanya menterbangkan dengan keduanya itu akan kakinya.

Maka tatkala hendak menunggang nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan dia maka meliarkan dan mempayahkan tunggangnya. Maka menghantar Jibril akan tangannya pada lehernya serta berkata Jibril akan dia “Tiadakah engkau malu hai Boraq. Demi Allaha, tiada seorang menunggang akan dikau yang terlebih mulia pada Allaha Taa’laya daripadanya”. Maka tatkala mendengar Boraq itu akan perkataan Jibril maka penuh tubuhnya dengan peluh dan tetap ia serta merendahkan dirinya hingga naik rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan dia.

Kata Abawa Saa’yada bana Al Masayaba rahamaha Allaha iaitu Boraq yang di tunggang oleh nabi Ibrahim A’layaha Al Salama tatkala datang ke Bayata Allaha Al Haraama ziarah anaknya Ismail dan Sataya Hajara.  Maka berjalan ia pada hal Jibril pada pihak kanan serta memegang belakangnya dan Israfil pada pihak kirinya serta memegang kekangnya. Maka sentiasa berjalan hingga sampai kepada satu dusun yang banyak Nakhola yakni pohon kurma. Maka berkata Jibril “Turun ya Mahamada di sini” maka sembahyang dua rakaat maka turun ia dan sembahyang dua rakaat kemudian maka menunggang ia akan Boraq. Maka berkata Jibril baginya “Adakah tuan hamba tahu tempat sembahyang itu” maka sabdanya “Tiada”. Maka katanya “Itulah Thoyabata yakni Madinah Al Manawarata dan keduanya tuan hamba berpindah” dan sentiasa berjalan Boraq itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki sekira-kira sepelihatan mata.

Maka berkata Jibril “Turun ya Mahamada sembahyang dua rakaat” maka turun ia maka sembahyang nabi dua rakaat seperti yang di suruhnya. Kemudian maka menunggang ia katanya “Adakah tuan hamba tahu apa tempat ini” maka sabdanya “Tiada”. Katanya “Itulah Madayana pada pohon yang di dengar nabi Musa Kalaama Allaha dan khothobanya”. Maka sentiasa berjalan ia kemudian berkata Jibril “Turun ya Mahamada maka sembahyang dua rakaat” maka memperbuat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seperti yang di suruhnya. Kemudian maka menunggang ia maka berkata Jibril baginya “Adakah tuan hamba ketahui apa tempat sembahyang itu” maka sabdanya “Tiada”. Maka katanya “Itulah tuan hamba sembahyang pada Bayata Lahama tempat di peranakkan nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salaama”. 

Dan antara adalah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berjalan tiba-tiba melihat akan A’farayata (Ifrit) daripada jin menuntut akan dia dengan cambung api dan jadilah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiap-tiap berpaling melihat akan dia. Maka berkata Jibril “Mahukah hamba ajarkan tuan hamba beberapa kalimah apabila membaca akan dia nescaya padam cambungnya dan rebah ia atas mukanya” maka bersabda ia “Bahkan”. Maka berkata Jibril “Ucap olehmu Aa’waza Ba Wajaha Allaha Al Karayama Wa Ba Kalamaataha Al Taamaata Alataya Laa Yajaa Wazahana Barawa Laa Faajara Mana Shara Maa Yanazala Mana Al Samaa Wa Maa Yaa’raja Fayahaa Wa Mana Shara Maa Zaraa Faya Al Aradho Wa Maa Yakhoraja Manahaa Wa Mana Sharafatayana Al Layala Wa Al Nahaara Wa Mana Shara Thowaaraqo Al Layala Wa Al Nahaara Alaa Thoaraqoa Yathoraqo Ba Khoyara Yaa Rahamana” maka mengucap nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka tersungkur ia dan padam cambungnya.
Kemudian sentiasa berjalan ia hingga berdapat atas beberapa kaum yang berhuma pada tiap-tiap hari dan mengetam pula pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap di ketamnya kembali ia seperti barang yang dahulunya maka sabdanya “Apa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah beberapa kaum yang berperang sabil Allaha di ganda Allaha Taa’laya bagi mereka itu kebajikannya yang satu kepada tujuh ratus ganda dan lebih yang amat banyak seperti firman Allaha Wa Maa Anafaqo Tama Mana Shaya Fahawa Yakholafaha Wa Hawa Khoyara Al Raazaqoyana Dan barang yang kamu nafkahnya daripada sesuatu maka iaitu di gantinya dan iaitu sebaik-baik yang memberi rezeki”.

Dan sentiasa berjalan ia hingga berdapat dengan bau yang harum maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Ya Jibril, apa bau yang harum ini” maka katanya “Inilah bau Maashathoha yakni perempuan yang menyisirkan anak Firaun dan bau anaknya dan suaminya. Antara adalah ia tiap-tiap menyisir akan dia apabila jatuh sisir pada tangannya maka berkata ia Basama Allaha Naa’sa Faraa’wana Dengan nama Allaha binasa Firaun”. Maka berkata anak Firaun “Adakah bagi kamu tuhan yang lain daripada bapaku” maka berkata Maashathoha “Bahkan tetap ia tuhan engkau dan tuhan bapa engkau”. Maka berkata anak Firaun itu “Adakah redha engkau bahawa aku khabarkan bapaku” maka katanya “Bahkan” maka pergilah ia mengkhabarkan bapanya Firaun.
Maka di serunya akan dia maka tatkala datang ia maka kata Firaun baginya “Adakah bagimu tuhan yang lain daripada aku” maka  kata Maashathoha itu “Bahkan tetap tuhanku dan tuhan kamu itu Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya”. Maka tatkala mendengar Firaun akan dia sangat marah ia maka adalah bagi Maashathoha itu suaminya dan dua anaknya satu besar dan satu kecil lagi menyusu. Maka di seru pula akan suaminya dan menyuruh ia akan keduanya kembali kepada agamanya dan mengulangi ia akan keduanya maka enggan keduanya itu daripada mengikut. Kemudian berkata Firaun “Bahawasanya aku hendak bunuh akan keduanya kamu jikalau tiada kedua kamu kembali kepada agama kamu”. Maka berkata Maashathoha “Kebajikan kamu bagi kami jika engkau bunuh akan kami bahawa engkau jadikan kami pada kubur yang satu. Maka engkau tanam akan kami sekelian padanya”. Maka berkata Firaun “Bagimu yang kamu tuntut itu sebab ada kebajikan kamu bagi kami”.

Maka menyuruh Firaun mendatangkan dengan satu kawah tembaga maka di panaskan di atas api pada hal penuh air di dalamnya. Kemudian menyuruh menjatuhkan Maashathoha dan suaminya dan anaknya ke dalam kawah itu maka di jatuhkan mula-mulanya akan suaminya dan anaknya yang besar. Maka tatkala hendak di jatuhkan pula anaknya yang kecil lagi menyusu maka mengambil Maashathoha shafaqota kasih sayang akan anaknya kerana kecilnya. Bahawa mencita ia atas kembali kepada barang yang di tuntut Firaun ibadat yang lain daripada Allaha Taa’laya bahawa jangan ia jatuhkan anaknya yang kecil ke dalam kawah. Maka menutur akan dia Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan anak yang kecil itu dengan katanya “Hai ibuku, jatuhkan dirimu ke dalam kawah dan jangan tertangguh daripada menjatuh maka bahawasanya engkau atas agama yang sebenarnya”. Maka menjatuh ia akan dirinya kemudian daripada jatuhkan anaknya yang kecil itu.
Faedah bermula segala anak yang berkata-kata di dalam buai itu sepuluh orang seperti yang tersebut di dalam nazam yang di nazamkan oleh Jalaala Al Sayawathoya rahamaha Allaha Taa’laya dengan katanya shair Takalama Faya Al Mahada Al Nabaya Mahamada - Wa Yahaya Wa A’yasaya Wa Al Kholayala Wa Marayama - Wa Mabaraya Jarayaja Tsama Shaahada Yawasafa - Wa Thofala Lazaya Al Akhodawada Yarawayaha Masalama - Wa Maashathoha Faya A’hada Faraa’wana Thofalahaa - Wa Faya Zamana Al Haadaya Al Mabaaraka Yakhotama. Berkata di dalam buai itu nabi Mahamada dan nabi Yahaya dan nabi A’yasaya dan nabi Ibrahim Al Kholil dan Sataya Marayama dan yang melepaskan Jarayaja. Kemudian maka yang menaik saksi bagi Yusuf dan kanak-kanak pada Akhodawada yakni anak yang menyuruh akan ibunya menjatuhkan dirinya di dalam lubang di dalamnya api yang sangat nyala yang di riwayat pada kitab Masalama dan Maashathoha pada zaman Firaun anaknya dan pada zaman nabi yang Haadaya Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama namanya Mabaaraka yang menyempurnakan sepuluh orang.

Maka kisah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama itu tatkala keluar daripada perut ibunya bersin ia maka mengucap ia Al Hamada Lalaha maka menyahut segala malaikat dengan katanya Yarahamaka Allaha. Dan pada satu riwayat oleh perkataan nabi tatkala keluarnya itu Allaha Akabara Kabayaraa Wa Al Hamada Lalaha Katsayaraa Wa Sabahaana Allaha Bakarata Wa Ashoyalaa. Dan kisah nabi Yahaya bahawa ia menaik saksi bagi nabi A’yasaya pada hal umurnya setahun dan sebulan dengan katanya Ashahada Anaka A’bada Allaha Wa Rasawalaha. Dan kisah nabi itu seperti yang tersebut di dalam Qoraana tatkala keluar daripada perut ibunya kemudian daripada saat jua dengan katanya Anaya A’bada Allaha Ataanaya Al Kataaba Wa Jaa’lanaya Nabayaa hingga akhir ayat. Dan kisah nabi Ibrahim tatkala keluar ia daripada perut ibunya bangun berdiri ia atas dua kakinya berkata ia Laa Alaha Alaa Allaha Wahadaha Laa Sharayaka Laha Laha Al Malaka Wa Laha Al Hamada Lalaha Alazaya Hadaanaa. Maka sampai suaranya pada segala bumi dan mendengar segala binatang.

Dan kisah Siti Mariam itu seperti yang tersebut di dalam Qoraana dengan katanya menjawab bagi pertanyaan nabi Zakaria dengan katanya dari buah kayu yang bukan musimnya maka jawab Siti Mariam pada hal umurnya tengah dua tahun dengan katanya Hawa Mana A’nada Allaha Ana Allaha Yarazaqo Mana Yashaa Ba Ghoyara Hasaaba. Dan kisah yang melepaskan Jarayaja tatkala di tuduh orang akan berzina dan anak ini ia empunya anak maka bertanya Jarayaja itu akan kanak-kanak itu maka sahut ia “Aku anak si anu gembala kambing”. Dan kisah shaahada Yusuf itu seperti yang tersebut di dalam Qoraana dengan firmannya Ana Kaana Qomayashoha Qoda Mana Dabara hingga akhir ayat. Dan kisah Thofala Akhodawada itu adalah seorang raja yang zalim ia menyala-nyalakan api di dalam lubang yang besar memasukkan segala manusia yang tiada mengikut agamanya kafir itu ke dalam api itu. Maka ada satu perempuan ada baginya anak yang kecil umurnya tujuh bulan pada hal benci ia akan di jatuhkan ke dalam api itu. Maka berkata anak itu “Hai ibuku, jangan engkau terkejut maka bahawasanya engkau atas jalan yang betul”.

Dan kisah anak Maashathoha itu telah terdahulu sebutnya. Dan kisah Mabaaraka itu iaitu bahawasanya satu perempuan datang kepada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dengan satu anaknya yang kecil maka mengambil nabi ia akan anaknya dudukkan pada ribanya. Maka bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dengan sabdanya “Hai gholaama, siapa aku ini” maka sembah gholaama itu dengan katanya “Engkaulah rasul Allaha yang sebenarnya maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau dan binasa bagi mereka yang menyalahi akan dikau” maka di namakan dia anak itu Mabaaraka Yamaamaha. Wa Allaha Aa’lama Ba Al Shodaada.

Maka sentiasa berjalan nabi dan Jibril hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Tiap-tiap di pecahnya maka kembali pula seperti dahulu kalanya dan tiada lumpuh mereka itu daripadanya sekali-kali. Maka sabdanya “Siapa ini Jibril” maka katanya “Mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang”. Kemudian maka datang pula di atas beberapa kaum pada hadapan mereka itu satu perca dan pada belakang mereka itu satu perca menutupi akan dua bayamanaa nya. Dahulukan mereka itu seperti dahulukan binatang ke padang memakan mereka itu akan Zaqowama iaitu bara api jahanam dan batunya. Maka sabdanya “Siapa ini ya Jibril” maka katanya “Itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Maa Zholamanaa Hama Wa Lakana Kaanawaa Anafasa Hama Yazholamawana Dan tiada zalim kami akan mereka itu dan tetapi adalah mereka itu mezalim akan dirinya”.

Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak lagi baik di dalam periuk dan lagi ada pula daging yang mentah lagi busuk. Maka memakan mereka itu akan daging yang mentah lagi busuk itu dan di tinggalkan daging yang masak yang baik. Maka sabdanya “Apa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah laki-laki daripada umat tuan hamba ada perempuannya yang halal yang baik maka di tinggalkan bermalam padanya. Dan mendatang ia akan perempuan yang zaa’nayaha maka bermalam padanya dan mendatang ia sertanya hingga subuh. Dan perempuan daripada umat tuan hamba keluar daripada suaminya maka datang kepada laki-laki yang zaanaya maka bermalam sertanya hingga subuh”.

Kemudian maka lalu pula atas suatu kayu yang mempunyai beberapa durinya dan cawangnya tiada lalu yakni tiada bersentuh kain dan sesuatu melainkan di cariknya. Maka sabdanya “Apa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah umpama beberapa kaum daripada umat tuan hamba duduk ia pada jalan mengintai-ngintai orang lalu di rampasnya”. Kemudian membaca Jibril akan firman Allaha Taa’laya Wa Laa Taqoa’dawaa Ba Kala Shoraatho Tawaa’dawana Dan jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang. Kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berenang di dalam sungai daripada darah di lontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Maka sabdanya “Apa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah laki-laki yang memakan riba”.

Kemudian maka datang pula atas laki-laki sungguhnya telah menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia tiap-tiap tiada kuasa di tambahi lagi. Maka sabdanya “Apa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah laki-laki daripada umat tuan hamba ada padanya beberapa amanah manusia tiada kuasa ia menunaikan dia dan di tambahi lagi”. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidahnya dan bibirnya dengan penggunting besi. Tiap-tiap di guntingnya kembali pula seperti dahulunya tiada lumpuh mereka itu sekali-kali. Maka sabdanya “Siapa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah Khothobaa Al Fatanata yakni orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenarnya daripada umat tuan hamba dan tiada ia kerjakan bagi dirinya”.

Kemudian datang pula akan beberapa kaum adalah kuku mereka itu daripada tembaga mengaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya hingga keluar daging dan darah tiap-tiap di garunya kembali pula sepertinya. Maka sabdanya “Siapa mereka itu ya Jibril” maka katanya “Inilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat dan menjatuh pada kemaluan manusia”. Kemudian maka datang pula atas satu lubang yang sempit mulutnya maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan yang besar maka jadilah ia berkehendak kembali masuk kepada lubang itu tiada dapat lagi. Maka sabdanya “Apa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah seumpama seorang laki-laki daripada umat tuan hamba berkata-kata dengan satu kalimah yang amat besar daripada yang di murkai Allaha Taa’laya kemudian maka menyesal ia maka tiada kuasa mengembalikan lagi”.

Maka antara adalah berjalan tiba-tiba di seru oleh yang menyeru pada pihak kanannya dengan katanya “Yaa Mahamada Anazhoranaya Asaalaka yakni hai Mahamada nanti akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau” tiada menjawab nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Kemudian maka sabdanya “Apa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah seru yahudi adapun jika tuan hamba jawab akan dia nescaya banyak umat tuan hamba jadi yahudi”. Dan antara berjalan pula tiba-tiba di seru oleh yang menyeru daripada pihak kiri dengan katanya “Yaa Mahamada Anazhoranaya Asaalaka yakni hai Mahamada nanti akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau” maka tiada ia menjawab akan panggilan itu. Maka sabdanya “Apa ini Jibril” maka katanya “Inilah seru Nashoaraya adapun jikalau tuan hamba jawab akan dia nescaya banyak umat tuan hamba jadi Nasrani”.

Dan antara berjalan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiba-tiba dengan satu perempuan hal keadaannya membukakan dua lengannya dan adalah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang di jadikan Allaha Taa’laya. Maka menyeru ia dengan katanya “Yaa Mahamada Anazhoranaya Asaalaka yakni hai Mahamada nanti akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau” maka tiada berpaling nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama kepadanya. Maka sabdanya “Apa perempuan ini ya Jibril” maka katanya “Inilah dunia adapun jikalau tuan hamba jawab akan dia nescaya memilih oleh umat tuan hamba akan dunia atas akhirat”.

Dan antara berjalan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiba-tiba berdapat akan satu orang tuha duduk jauh daripada jalan. Menyeru dengan katanya “Halama Yaa Mahamada ertinya hadir olehmu hai Mahamada” maka berkata Jibril “Berjalan hai Mahamada”. Maka sabdanya “Siapa orang tuha ini” maka katanya “Inilah A’dawa Allaha Abalayasa (Iblis) berkehendak ia bahawa mencenderungkan kepadanya”. Kemudian maka berjalan ia tiba-tiba berdapat satu perempuan yang tuha di tepi jalan maka berkata ia “Yaa Mahamada Anazhoranaya Asaalaka yakni hai Mahamada nanti olehmu akan daku. Aku hendak bertanya akan dikau”. Maka sabdanya “Apa perempuan ini ya Jibril” maka katanya “Inilah umur dunia tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tuha ini jua”.    

Kemudian maka berjalan ia hingga sampai kepada Madayanaha Bayata Al Maqodasa maka masuk nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pada pintu kanan hingga sampai kepada masjid. Maka turun ia daripada Boraq maka mengambil Jibril akan Boraq menuntun akan dia hingga sampai kepada Shokhora satu batu yang terhampir. Maka di cucukkan dia dengan tangannya maka tetak batu itu dan di tambatnya akan Boraq. Maka masuk nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan Jibril ke dalam masjid daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan. Kemudian maka sembahyang ia dan Jibril dua rakaat Tahayata Al Masajada maka tatkala selesai keduanya tiada ada berhenti melainkan sedikit hingga di lihatnya akan manusia yang amat banyak penuh masjid. Maka mengenal nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan segala nabi dan lainnya antara yang berdiri dan rukuk dan sujudnya.

Kemudian maka bang Jibril maka qomat pula ia maka berdiri sekelian mereka itu menanti akan siapa yang jadi imamnya. Maka mengambil Jibril dengan tangannya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka di dahulukan dia pada mihrab maka sembahyang ia dengan segala manusia itu dua rakaat. Kata Kaa’ba Al Ahabaara maka tatkala bang Jibril maka turun beberapa malaikat daripada langit dan berhimpun pula sekelian Anabayaa dan Marasalayana kerana sembahyang mereka itu di belakang nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka tatkala berpaling yakni selesai daripada memberi salam maka kata Jibril baginya “Adakah tuan hamba tahu siapa yang sembahyang di belakang tuan hamba ini” maka sabdanya “Tiada”. Maka katanya “Iaitulah Arawaaha segala nabi dan marasalayana yang di wahayakan Allaha Taa’laya”.

Kemudian memuji akan tuhannya “Maka bahawasanya aku memuji pula atas tuhanku dengan katanya Al Hamada Lalaha Alazaya Arasalanaya Rahamata Lalaa’alamayana Kaafata Lalanaasa Bashayaraa Wa Nazayaraa Segala puji bagi Allaha tuhan yang menyuruh akan daku hal keadaannya memberi rahmat bagi sekelian alam lagi lengkap bagi segala manusia menyukakan dan menakutkan. Wa Anazala A’laya Al Qoraana Fayaha Tabayaanaa Lakala Shaya Dan menurunkan atasku Qoraana padanya itu menyatakan bagi tiap-tiap sesuatu. Wa Jaa’la Amataya Khoyara Amata Akhorajata Lalanaasa Dan menjadikan umatku itu sebaik-baik umat yang di keluarkan bagi segala manusia.

Wa Jaa’la Amataya Wasatho Wa Jaa’la Amataya Hama Al Awalawana Wa Hama Al Akhorawana Dan menjadikan umatku itu yang di pilihi dan menjadikan umatku itu mereka itu yang umat yang permulaan takdirnya dan mereka itu yang kesudahan pada wujudnya. Wa Sharaha Laya Shodaraya Wa Wadhoa’ A’naya Wa Zaraya Wa Rafaa’ Laya Zakaraya Wa Jaa’lanaya Faatahaa Wa Khoatamaa Dan meluaskan bagiku dadaku dan membuangkan daripada aku dosaku dan di angkatkan bagiku sebutanku dan menjadikan daku permulaan dan kesudahan. Maka tatkala selesai nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada memuji maka bersabda nabi Ibrahim “Dengan inilah kelebihan kamu ya Mahamada”.

Maka hasillah nabi dahaga akan sangat dahaga maka mendatangkan Jibril dengan tiga bejana, satu daripada labana dan satu daripada khomar dan satu daripada a’sala dan satu riwayat air tawar. Maka memilih nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan labana maka di benar oleh Jibril. Maka berkata ia “Telah tuan hamba pilih akan asal kejadian dan jika tuan hamba meminum akan khomar ini nescaya banyak sesat umat tuan hamba dan tiada yang mengikut melainkan sedikit jua”.

Maka melihat rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan bidadari maka memohon segala mereka itu kepada Allaha Taa’laya akan ziarah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka di izinkan dia. Maka duduk ia pada sisi Shokhorata Bayata Al Maqodasa maka memberi salam nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan mereka itu maka menjawab akan salam. Dan bertanya pula nabi akan mereka itu “Siapa ini” maka sahutnya “Adalah kami yang baik lagi amat elok beberapa isteri bagi kaum yang suci mereka itu daripada dosa lagi tetap mereka itu tiada musafir dan tiada pergi datang lagi kekal tiada fana”. Faedah warada daripada hadis adalah bidadari itu di jadikan Allaha Taa’laya daripada Zafran dan pada satu riwayat daripada tasbih malaikat atau daripada titik air sayap Jibril tatkala keluar ia daripada sungai syurga.

Kemudian di datangkan dengan Maa’raaja iaitu tangga yang sangat eloknya tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Adalah baginya beberapa anak tangga satu daripada emas dan satu daripada perak iaitu di keluarkan daripada syurga yang bernama Faradawasa. Di tatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah dan pada kanannya beberapa malaikat dan pada kirinya demikian pula. Dan tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga itu lima ratus tahun seperti antara langit dan bumi dan satu langit kepada satu langit yang di atas lima ratus tahun juga. Maka tangga yang pertama daripada Shokhorata di angkat kepada langit yang pertama maka datang tangga yang kedua pula pada langit yang kedua di angkatkan dia hingga langit yang ketiga demikianlah dan tebal tiap-tiap langit itu lima ratus tahun demikian pula.

Maka mendirikan tangga itu Jibril maka naiklah ia serta Jibril atas tangga yang pertama maka terangkat naik maka mengikut pula Shokhorata. Maka berkata Jibril “Berhenti olehmu” maka berhenti ia demikianlah tergantung antara langit dan bumi dengan tiada bertali hingga hari kiamat. Maka adalah demikian itu beberapa lama hingga lalu di bawahnya perempuan yang hamil. Maka melihat ia akan batu itu maka terkejut lalu gugur anaknya di dalam perut maka di bina di bawahnya supaya jangan terkejut orang yang lalu di bawahnya.  

Maka adalah antara langit dunia ini satu laut yang Makafawafa yakni yang tertegah daripada titik airnya ke bawah maka adalah besarnya jikalau di nisbahkan dengan segala laut dunia ini seumpama setitiknya jua. Maka naiklah keduanya itu hingga sampai kepada langit dunia pada pintu yang di namakan Baaba Al Hafazhota dan yang menunggu dia malaikat namanya Asamaa A’yala tiada ia naik ke atas dan tiada ia turun kebawah sekali-kali melainkan hari wafat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama jua dan adalah sertanya tujuh puluh ribu malaikat di bawah khadamnya. Kata a’lama al hikmat bahawasanya adalah langit dunia ini di jadikan daripada mawaja yang Makafawafa yakni daripada ombak yang tertegah. Adalah ia terlebih putih daripada labana dan nyata hijau itu daripada hijau bukit Kaf kerana ia di jadikan daripada zamrud yang hijau.

Dan langit yang kedua daripada batu yang putih dan langit yang ketiga di jadikan daripada besi dan langit yang keempat daripada tembaga dan langit yang kelima di jadikan daripada perak dan langit yang keenam di jadikan daripada emas dan langit yang ketujuh di jadikan daripada yaakut yang merah. Adapun Karasaya (Kursi) itu maka di jadikan daripada yaakut yang putih dan Arash di jadikan daripada yaakut yang hijau. Kata Kaa’ba Al Ahabaara telah menjadikan Allaha Taa’laya akan Arash daripada jauhar yang hijau baginya seribu ribu dan enam ratus ribu kepala dan tiap-tiap satu kepala seribu ribu dan enam ratus ribu mukanya dan tiap-tiap satu mukanya itu seribu ribu dan enam ratus ribu lidah dan tiap-tiap satu lidah seribu ribu dan enam ratus ribu loghat dan satu loghat itu mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya dengan berlain-lainan bangsanya.

Maka menuntut buka Jibril maka berkata yang menunggu pintu langit dunia itu “Siapa ini” maka sahut ia “Aku Jibril” dan katanya pula “Siapa serta kamu” katanya “Mahamada”. Katanya “Telah di bangkitkan padanya” maka sahut Jibril “Telah di bangkit kepadanya”. Maka di bukanya maka katanya “Marahabaa Waahalaa Hayaaha Allaha Mana Akho Wa Mana Kholayafata Fanaa’ma Al Akho Wa Naa’ma Al Kholayafata Wa Naa’ma Al Majaya Jaa Telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya telah memanjangkan Allaha daripada saudara dan daripada khalifah Allaha maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang datang itu datangnya”.

Maka masuk keduanya maka lalu daripadanya tiba-tiba padanya nabi Adam A’layaha Al Salama seperti kelakuan yang di jadikan Allaha Taa’laya. Di lintangkan atasnya segala Arawaaha zuriatnya apabila melihat ia akan zuriatnya yang mukmin maka berkata ia “Inilah ruh yang baik dan nafas yang baik di jadikan akan dia pada A’layayana”. Dan apabila melihat atas ruh zuriatnya yang kafir maka katanya “Inilah ruh yang jahat dan nafas yang jahat di jadikan akan dia pada Sajayana”. Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum dan pada pihak kirinya beberapa manusia dan ada padanya satu pintu pula yang keluar daripadanya bau yang busuk. Maka apabila melihat pihak kanan tertawa ia dan suka ia dan apabila melihat pihak kirinya duka citanya dan menangis ia.

Maka memberi salam nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka menjawab salam. Kemudian berkata ia Marahabaa Ba Al Abana Al Shoalaha Wa Al Nabaya Al Shoalaha Telah dapat keluasan dengan anak yang sholeh dan nabi yang sholeh”. Maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Ya Jibril apa laki-laki ini dan apa manusia yang banyak-banyak dan apa pintu ini” maka kata Jibril “Inilah bapa tuan hamba Adam dan yang di kanan dan yang di kirinya itu daripada beberapa manusia zuriatnya. Yang pihak kanan itu ahli syurga dan yang pihak kirinya itu ahli neraka maka apabila melihat pihak kanannya tertawa-tawa dan apabila melihat pihak kirinya menangis. Dan pintu yang pihak kanan itu pintu syurga dan bau yang keluar daripadanya itu bau syurga dan pintu yang pihak kiri itu pintu neraka dan baunya itu bau neraka. Maka apabila melihat zuriatnya yang masuk syurga tertawa-tawa ia dan apabila melihat akan zuriatnya yang masuk neraka menangis ia”.

Kemudian maka berjalan pula ia maka di dapatnya akan mereka yang memakan riba dan memakan harta anak yatim dan dapat pula akan mereka yang berzina atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji. Kemudian melihat akan orang yang berzina itu bergantung dengan susu mereka itu. Kemudian maka naik nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama serta Jibril kepada langit yang kedua maka telah terdahulu bahawasanya adalah ia daripada batu yang putih. Maka menuntut buka Jibril maka berkata yang menunggu pintu itu “Siapa ini” maka katanya “Jibril”. Katanya “Dan siapa serta kamu” katanya “Mahamada” katanya “Telah di bangkitkan kepadanya” katanya “Bahkan”. Maka di bukanya maka berkata ia seperti kata yang menunggu langit dunia demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya.

Dan masuk keduanya maka tiba-tiba ada padanya dua anak saudara ibunya iaitu A’yasaya dan Yahaya anak Zakaria hal keadaannya menyerupa salah seorang bagi taulannya pada pakaiannya dan rambutnya dan ada serta keduanya beberapa kaum keduanya. Dan tiba-tiba adalah A’yasaya bulat tubuhnya lagi sederhana dan warna tubuhnya antara merah dan putih dan terhulur rambutnya seolah-olah ia keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Maka memberi salam nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan keduanya maka menjawab keduanya akan salam dan berkata keduanya “Marahabaa Ba Al Akho Wa Al Nabaya Al Shoalaha Telah dapat keluasan dengan saudara yang sholeh dan nabi yang sholeh” dan mendoa keduanya dengan kebajikan.

Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang ketiga telah terdahulu bahawa ada ia daripada besi. Menuntut buka Jibril maka di katakan baginya seperti dahulu jua demikian pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Maka di bukakan maka masuk ia tiba-tiba di dapat padanya nabi Yusuf A’layaha Al Salama dan sertanya beberapa daripada kaumnya. Maka memberi salam nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka menjawab ia akan salam maka berkata ia “Marahabaa Ba Al Akho Al Shoalaha Wa Al Nabaya Al Shoalaha Telah berdapat tempat keluasan dengan saudara yang sholeh dan nabi yang sholeh” dan mendoa ia dengan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok barang yang di jadikan Allaha Taa’laya telah di lebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Maka sabdanya “Ya Jibril, siapa ini” maka katanya “Inilah saudara tuan hamba nabi Yusuf”.

Kemudian maka naik pula nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama serta Jibril kepada langit yang keempat telah terdahulu ia daripada tembaga. Maka menuntut buka Jibril maka di katanya seperti dahulu jua maka di bukanya maka masuk keduanya. Maka tiba-tiba di dapatnya nabi Adarayasa (Idris) sungguhnya telah di tentukan Allaha dengan bahawasanya di angkatkan dia akan tempat yang tinggi. Maka memberi salam nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama atasnya maka menjawab ia akan salam maka berkata ia “Marabahaa Ba Al Abana Al Shoalaha Wa Al Nabaya Al Shoalaha Telah dapat tempat keluasan dengan anak yang sholeh dan nabi yang sholeh dan mendoakan ia dengan kebajikan.

Faedah adalah nabi Idris itu hidup berjumpa dengan nabi dengan ruh dan jasad tiada ia mati pada tiup sangkakala kemudian kerana ia sudah mati dahulu kembali hidup pula maka adalah ia tiada di binasakan seperti Hawara dan Waladaana dan Arash dan Kursi dan Luh dan Qalam dan Janata dan neraka dan ruh. Maka adalah segala perkara itu Asatatsanaa daripada firman Allaha Taa’laya Kala Mana A’layahaa Faana dan Kala Shaya Haalaka Ala Wajahaha. Dan demikian lagi nabi A’yasaya itupun berjumpa dengan ruh dan jasad belum ia mati lagi akan turun pada akhir zaman ke dunia kemudian mati di kuburkan di Madinah serta nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan yang lain daripada keduanya itu dengan Arawaaha hanya Wa Allaha Aa’lama.

Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang kelima telah terdahulu ia daripada perak. Maka menuntut buka Jibril maka di katakan baginya seperti dahulu jua maka di bukakan bagi keduanya maka masuk keduanya. Maka tiba-tiba ada di dalamnya nabi Harun dan adalah setengah janggutnya putih dan setengahnya hitam dan bahawasanya hampir sampai kepada pusatnya daripada panjangnya. Dan kelilingnya beberapa kaum daripada bani Israil dan ia menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Maka tatkala memberi salam nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama atasnya maka menjawab ia akan salam. Maka sabdanya “Siapa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah Harun yang di kasihi oleh segala kaumnya”.

Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang keenam dan telah terdahulu ia daripada emas. Maka menuntut buka Jibril maka di katakan seperti dahulu jua maka di bukakan. Maka melihat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di dalamnya beberapa anabayaa pada pihak kanan jalan dan kirinya. Maka jadilah berjalan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dengan satu nabi kepada satu dan seorang sendirinya dan satu yang lain beberapa kaum sertanya demikianlah di dapatnya beberapa banyak. Kemudian maka lalu pula ia dengan beberapa manusia yang amat banyak maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Siapa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah Musa dan sertanya segala kaumnya dan tetapi angkat kepala tuan hamba”.

Maka mengangkat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan kepalanya maka tiba-tiba di dapatnya akan hitam yang amat banyak dan sungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini. Maka kata baginya “Inilah umat tuan hamba dan lain daripada ini tujuh puluh ribu masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab dan lagi aku pinta tambah maka di tambahi pula tiap-tiap satu daripadanya tujuh puluh ribu yang lain pula”. Maka tatkala lalu nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripadanya maka tiba-tiba di dapatnya dengan nabi Musa. Iaitu seorang laki-laki yang merah kulitnya lagi tinggi lagi banyak bulunya lagi berdiri bulunya sekira-kira jikalau di pakai dua baju nescaya terus keluarnya.

Maka tatkala hampir nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama memberi salam atasnya maka menjawab ia akan salam. Kemudian maka berkata ia “Marahabaa Ba Al Akho Al Shoalaha Wa Al Nabaya Al Shoalaha Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang sholeh dan nabi yang sholeh” mendoa ia baginya dengan kebajikan. Kemudian berkata ia “Telah menyangka oleh manusia iaitu bani Israil bahawasanya aku terlebih mulia atas Allaha Taa’laya daripada ini yakni daripada Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tetapi ia terlebih mulia atas Allaha Taa’laya daripada aku”.

Maka lalu nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan dia maka menangis nabi Musa. Maka di kata orang baginya “Apa yang menangiskan tuan hamba” maka sabdanya “Menangis akan daku barang yang meluputkan daku daripada pahala sebab luput umatku daripada beriman akan daku dan tiada beriman melainkan sedikit jua. Dan adalah anak ini di bangkitkan kemudian daripada aku masuk umatnya ke dalam syurga terlebih banyak daripada umatku. Dan menyangka oleh bani Israil bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allaha Taa’laya daripada segala anak Adam dan ini satu laki-laki daripada anak Adam kemudian daripadaku di dalam dunia dan aku pada akhirat dan ikutannya terlebih banyak daripada yang mengikut akan daku. Maka jikalau adalah ia kemuliaannya pada dirinya tiada yang mengikut akan dia tiada aku hiraukan dan tetapi yang mengikut akan dia daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku”.

Kemudian maka naik keduanya kepada langit yang ketujuh iaitu telah terdahulu daripada yaakut yang merah. Maka menuntut buka Jibril maka di katanya seperti dahulu jua maka tatkala di bukanya maka masuk keduanya. Maka tiba-tiba dengan Ibrahim A’layaha Al Salama hal keadaannya bersandar ia belakangnya kepada Bayata Al Maa’mawara dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya. Maka memberi salam nabi atasnya maka menjawab ia akan salamnya dan berkata ia baginya “Marahabaa Ba Al Abana Al Shoalaha Wa Al Nabaya Al Shoalaha Telah berdapat tempat keluasan dengan anak yang sholeh dan nabi yang sholeh” dan mendoa ia baginya dengan kebajikan. Kemudian berkata “Hai anakku, bahawasanya engkau berjumpa dengan tuhan engkau pada malam ini dan bahawasanya umat engkau terlebih di pilihi lagi akhir umat dan terlebih dhoif umat. Maka jika kuasa engkau bahawa engkau minta hajat pada tuhanmu pada umat kamu maka perbuat”.

Kemudian bersabda pula ia “Ya Mahamada, suruh umatmu membanyakkan bertanam di dalam syurga maka bahawasanya tanahnya sangat baik lagi sangat luas”. Maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Dan apa tanaman syurga itu” maka sabdanya “Iaitu Laa Hawala Wa Laa Qowata Alaa Ba Allaha”. Dan pada satu riwayat yang lain “Khabarkan olehmu ya Mahamada akan mereka itu bahawasanya syurga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya dan tanamannya itu dengan lima kalimat di tanamkan tiap-tiap satu kalimahnya bagi orang yang mengucap akan dia satu pohon kayu di dalam syurga dan iaitu Sabahaana Allaha Wa Al Hamada Lalaha Wa Laa Alaha Alaa Allaha Wa Allaha Akabara Wa Laa Hawala Wa Laa Qowata Alaa Ba Allaha”.

Dan lagi adalah padanya beberapa kaum duduk sertanya adalah muka mereka itu seumpama kertas dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain muka mereka itu warnanya itu putih tetapi berubah sedikit. Maka berdiri segala mereka itu yang warna berubah itu masuk ia pada satu sungai maka mandi mereka itu di dalamnya. Kemudian maka keluar ia dan keluar ia daripada warnanya suatu yakni bersih ia sedikit. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain maka mandi ia di dalamnya dan keluar ia daripadanya maka bersih pula daripada dahulu. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga maka mandi di dalamnya maka jadilah mereka itu seumpama taulannya maka datang mereka itu duduk pada taulannya.

Maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Siapa itu ya Jibril yang putih muka mereka itu dan siapa yang ada pada warna muka mereka itu sesuatu dan apa sungai ini”. Maka katanya “Adapun segala mereka yang putih muka mereka itu maka iaitulah kaum yang tiada memakaikan yakni tiada menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim yakni dengan maksiat. Dan adapun segala mereka yang ada pada muka mereka itu sesuatu itu maka mereka itu yang menyempurnakan amalnya yang sholeh dan yang lainnya kejahatan maka taubat ia maka di terima oleh Allaha Taa’laya akan taubatnya. Dan adapun sungai ini maka yang pertama A’fawaa Allaha dan keduanya Naa’mata Allaha dan ketiganya Wa Saqoa Hama Raba Hama Shara Abaa Thohawaraa”.

Kemudian di katanya akan baginya “Inilah tempat tuan hamba dan tempat umat tuan hamba” maka tiba-tiba terbahagi dua bahagi. Dan pada satu riwayat “Maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku dua bahagi satunya atas mereka itu kain yang putih dan satu bahagi kain mereka itu kelabu”. Kemudian maka masuk nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan Bayata Al Maa’mawara maka masuk sertanya mereka itu yang atas mereka itu kain yang putih dan di dindingkan akan yang lain iaitu yang atasnya kain kelabu dan mereka itu atasnya kebajikan yakni agama Asalama. Maka sembahyang nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan sembahyang sertanya segala mukmin.

Maka tiba-tiba memasuk ke dalam Bayata Al Maa’mawara itu tiap-tiap hari tujuh puluh ribu malaikat dan tiada ia keluar lagi hingga hari kiamat. Dan bahawasanya adalah Bayata Al Maa’mawara itu pada langit yang ketujuh di bawah syurga dan berbetulan dengan Kaa’bata Allaha. Jikalau di jatuhkan daripadanya batu nescaya jatuh di atas Kaa’bata Allaha. Kemudian maka keluar ia dan keluar sertanya segala mereka itu yang mukmin itu. Kemudian di bawa pula nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bejana tiga itu dan memilih akan labana maka membenarkan dia Jibril dengan katanya “Telah tuan hamba pilih akan kejadian bagi tuan hamba dan umat tuan hamba”.

Kemudian maka di angkatkan keduanya kepada Sadarata Al Manatahaya dan kepadanya kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi. Maka di terima daripadanya dan kepadanya kesudahan barang yang turun daripada pihak atas maka di ambil daripadanya. “Maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu baginya batang maka keluar daripada asal pohonnya itu empat sungai, suatu sungai daripadanya air yang tiada berubah dan yang kedua daripada labana yang tiada berubah rasanya dan ketiga daripada arak yang lazat bagi orang yang meminum dan keempat sungai daripada air madu yang suci daripada lilin. Maka adalah naungnya sekira-kira di perlari kuda pada bayang-bayangnya itu tujuh puluh tahun tiada memutuskan dia. Dan adalah buahnya seperti qorabaha air dan daunnya adalah seperti telinga gajah pada rupanya hampirlah satu daunnya itu bahawa menutup akan segala umat ini”. 

Dan pada satu riwayat satu daunnya menutup-nutup akan segala makhluk dan tiap-tiap daun ada malaikat yang mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya. Maka berbalit-balit ia warnanya yang bersalah-salahan api ia maka tatkala berbalit-balit daripada pekerjaan Allaha Taa’laya yang turun barang yang berbalit-balit dan berubah-ubah dan berpalang-palang maka jadi yaakut dan zabarjad dan lain daripada keduanya. Maka tiada kuasa seseorang bahawa merupakan dan menghinggakan sifatnya daripada eloknya dan adalah pada cawangnya beberapa belalang daripada emas dan tiba-tiba adalah pada asalnya empat sungai pula dua sungai tersembunyi dan dua sungai yang nyata.

Maka sabda nabi “Apa sungai ini ya Jibril” maka katanya “Adapun dua sungai yang tersembunyi itu maka iaitu dua sungai di dalam syurga, satu Salasalabayala dan satu Zanajabayala maka dua sungai yang zahir itu iaitu Nil dan Furat”. Dan melihat pula nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan Jibril pada Sadarata Al Manatahaya akan rupanya yang asli dan adalah baginya enam ratus sayapnya dan satu-satu sayapnya memenuhi akan alam ini dan bertaburan daripada sayapnya barang yang menghairankan daripada Dara dan yaakut.

Kemudian maka masuk pula nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan Jibril ke dalam syurga. Maka melihat di dalamnya barang yang tiada pernah di lihat oleh mata dan tiada di dengar oleh telinga dan tiada terlintas oleh hati manusia. Maka adalah syurga itu delapan, pertama lagi yang terlebih afdal lagi terlebih tinggi Janata Al Faradawasa iaitu tempat ketetapan segala anabayaa dan segala shahid dan sholihin. Kedua Janata A’dana, ketiga Janata Al Kholada, keempat Janata Al Naa’yama, kelima Janata Al Salaama, keenam Janata Al Maawaya, ketujuh Janata Al Jalaala, kedelapan Janata Al Maqoama Wa Al Qoraara. Adalah Janata Al Faradawasa itu daripada emas dan Janata A’dana itu daripada Qoshoba Al Janata dan Janata Al Kholada itu daripada marjan dan Janata Al Naa’yama itu daripada perak dan Janata Al Maawaya itu daripada zabarjad yang hijau dan Janata Al Salaama itu daripada yaakut yang merah dan Janata Al Jalaala itu daripada lawalawa yang putih dan Janata Al Maqoama Wa Al Qoraara itu daripada kasturi yang harum.

Maka tiba-tiba adalah di dalamnya beberapa kubah lawalawa yang berongga maka tiba-tiba aku lihat bersurat pintu syurga itu shodaqota dengan sepuluh gandanya dan hutang dengan delapan belas ganda. Maka sabdanya “Betapa kelakuan ini ya Jibril memberi hutang terlebih afdal daripada memberi sedekah” maka katanya “Kerana yang meminta itu terkadang meminta ia padahal ia mempunyai dan yang berhutang itu tiada ia berhutang melainkan kerana hajatnya”. Maka tiba-tiba adalah sungai daripada labana yang tiada berubah rasanya dan sungai daripada arak yang lazat bagi yang meminum dan sungai daripada madu yang jernih. Dan tiba-tiba adalah buah delima seumpama timba dan demikian lagi segala buah-buah kayunya maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga.

Dan tiba-tiba pula burungnya seumpama unta maka sembah sayadana Abawa Bakara Al Shodayaqo “Ya rasul Allaha bahawasanya demikian burung itu baik rasanya” maka sabdanya “Di makan akan dia itu terlebih lazat rasanya dan bahawasanya aku harap bahawa engkau memakan daripadanya”. Kemudian maka melihat pula nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan sungai Al Kawatsara. Maka adalah di dalamnya tujuh puluh ribu persakho mengalir ia di atas batu yaakut dan zabarjad dan pada tepinya lawalawa yang besar lagi berongga dan adalah mengalir ia kepada hawadho nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dengan di saluran dan adalah bejananya yakni gayungnya seperti bintang di langit daripada emas dan perak dan tanahnya daripada kasturi yang amat harum.

Kemudian maka keluar nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada syurga maka melihat pula akan neraka. Maka tiba-tiba ada di dalamnya ghodhoba Allaha atas seterunya dan naqomahanya jikalau di jatuhkan padanya batu dan besi nescaya di makannya dan tiba-tiba ada padanya beberapa kaum yang memakan bangkai. Maka sabdanya “Siapa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat”. Dan melihat pula akan Maalaka yang menunggu neraka iaitu seorang malaikat yang sangat masam mukanya di ketahui akan marahnya pada mukanya. Maka memberi salam ia akan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka menjawab nabi akan salamnya.

Maka adalah neraka itu tujuh pangkat, yang pertama Jahanama dan keduanya Lazhoya dan ketiga Hathomaha dan keempat Saa’yara dan kelima Saqora dan keenam Jahayama dan ketujuh Haawayaha. Dan tiap-tiap pintu satu daripadanya di dalam yang lainnya dan dalam satu-satunya itu dari atas ke bawahnya tujuh ratus lima tahun dan kayunya dan baranya anak Adam dan batu yang di sembahnya Naa’waza Ba Allaha Manahaa. Maka adalah melihat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama itu mahatamala akan rupanya atau di jadikan Allaha ketika itu kerana adalah waarada daripada cerita hadis neraka itu di bawah tujuh petala bumi.

Kemudian di angkatkan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama ke atas Sadarata Manatahaya. Maka menutup akan dia oleh awan maka terkemudian Jibril daripadanya serta berhenti ia dan memasukkan Jibril akan nabi ke dalam nur. Maka berkata ia baginya “Anata Wa Rabaka ertinya engkau dan tuhan engkau” dan pada satu riwayat bersabda nabi akan Jibril “Di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya” maka berkata Jibril “Inilah tempatku jikalau lalu aku nescaya terbakar aku dengan nur”. Maka lalu nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan tujuh puluh ribu hijab daripada nur hingga sampai kepada Masatawaya tempat mendengar Shorayafa Al Aqolaama yakni Qalam menyurat pada Lawaha Mahafawaza.

Maka melihat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di sana akan seorang laki-laki yang ghaib ia di dalam nur Arash. Maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Siapa ini iakah malaikat” maka katanya “Tiada” dan “Iakah nabi” maka katanya “Tiada”. Maka sungguhnya ia seorang laki-laki adalah ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebutkan zikir Allaha dan hatinya dengan masjid dan tiada memaki akan dua ibubapanya sekali-kali. Dan pada satu riwayat bahawasanya tatkala sampai pada tempat itu maka hasillah bagi nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama liar hati. Maka mendengar ia akan suara seperti suara Abawa Bakara Al Shodayaqo berkata ia “Berhenti ya Mahamada maka bahawasanya tuhan lagi sembahyang”.

Maka hairan nabi daripada mendahului sayadana Abawa Bakara kepada demikian maqam ini dan daripada sembahyang tuhanku. Maka aku bertanya tatkala munajat akan demikian itu maka firmannya “Tatkala adalah Abawa Bakara itu taulan kamu dan jinak dengan dia. Aku jadikan suatu malaikat yang menyerupa ia dengan rupa suara Abawa Bakara supaya hilang daripada kamu liar hati. Dan adapun sembahyangku itu iaitu kataku Ana Allaha Wa Malakataha Yasholawana A’laya Al Nabaya Yaa Ayahaa Alazayana Amanawaa Sholawaa A’layaha Wa Salamawaa Tasalayamaa”.

Kemudian maka di angkatkan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama kepada Hadhorata Al Qodasa maka melihat ia akan tuhannya Sabahaanaha Wa Taa’laya dengan barang yang patutnya dengan dia dan dengan tiada berkifayat dengan mata kepala kuat yang di jadikan Allaha Taa’laya pada keduanya. Maka tiada jatuh bagi seorang segala nabi dan mursalin melihat dengan mata kepala sebelum mata itu yang lain daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka ia pun lalu sujud kepada hadratnya dan sembah maka firmannya Sabahaanaha Wa Taa’laya “Ya Mahamada” maka sembahnya “Labayaka”. Maka firmannya “Angkatkan kepalamu dan pohonkan barang yang engkau kehendak aku berikan” maka angkat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama kepalanya.

Maka bersembah dengan katanya “Yaa Raba Qoda Atakhozata Abaraahayama Kholayalaa Wa Aa’thoyataha Malakaa A’zhoyamaa Bahawasanya hai tuhanku telah engkau jadi akan Ibrahim Kholil dan engkau beri akan dia kerajaan yang amat besar. Wa Kalamata Mawasaya Takalayamaa Dan engkau berkata-kata akan Musa akan beberapa perkataan. Wa Aa’thoyata Daawada Malakaa A’zhoyamaa Wa Alanata Laha Al Hadayada Wa Sakhorata Laha Al Jabaala Dan engkau berikan Daud kerajaan yang amat besar dan engkau lembutkan baginya besi dan engkau mudahkan baginya segala bukit.

Wa Aa’thoyata Yaa Raba Salayamaana Malakaa A’zhoyamaa Wa Sakhorata Laha Al Jana Wa Al Anasa Wa Al Shayaathoyana Yaa’malawana Laha Maa Yashaa Wa Sakhorata Laha Al Raayaha Wa Aa’thoyata Malakaa Laa Yanabaghoya Laahada Mana Baa’daha Dan engkau beri hai tuhanku akan Sulaiman kerajaan yang amat besar dan engkau mudahkan baginya jin dan manusia dan syaitan yang bekerja baginya barang yang di kehendakinya dan engkau mudahkan baginya angin dan engkau beri akan dia kerajaan yang tiada patut bagi seorang yang kemudian. Wa A’lamata Yaa Raba A’yasaya Al Tawaraata Wa Al Anajayala Wa Jaa’lataha Yabaraya Alaa Kamaha Wa Al Abarasho Wa Yahaya Al Mawataya Ba Azanaka Wa Aa’zataha Wa Amaha Mana Al Shayathoana Al Rajayama Falama Yakana Lalashayathoana A’laya Hamaa Sabayalaa. Dan engkau ajarkan hai tuhanku akan A’yasaya Taurat dan Injil dan engkau jadikan akan dia menghilangkan buta dan sopak dan menghidupkan yang mati dengan izin engkau dan engkau pelihara akan dia dan ibunya daripada syaitan Al Rajayama maka tiada bagi syaitan atas keduanya jalan”.

Maka firman Allaha Taa’laya Qoda Atakhozanaka Habayabaa Wa Arasalataka Lalanaasa Kaafata Bashayaraa Wa Nazayaraa Maka sungguhnya telah aku jadikan akan dikau kekasih dan kusuruhkan akan dikau bagi segala manusia sekeliannya menyukakan dan menakutkan mereka itu. Wa Sharahata Laka Shodaraka Wa Wadhoa’ta A’naka Wa Zaraka Wa Rafaa’ta Laka Zakaraka Dan aku luaskan bagi kamu dada kamu dan aku buangkan daripada kamu dosa kamu dan aku angkat bagi sebutan kamu. Wa Jaa’lata Amataka Khoyara Amata Akhorajata Lalanaasa Wa Jaa’lata Amataka Wasathoa Dan aku jadikan umat kamu itu sebaik-baik umat yang di keluarkan bagi segala manusia dan aku jadikan umat kamu itu yang pertengahan. Wa Jaa’lata Amataka Hama Al Awalawana Wa Al Akhorawana Wa Jaa’lata Amataka Laa Tajawaza Lahama Khothobata Wa Laa Sholaata Hataya Yashahadawaa Anaka A’badaya Wa Rasawalaya Dan aku jadikan umat kamu itu mereka itu yang permulaan dan kesudahan dan aku jadikan umat kamu itu tiada melalui bagi mereka itu kejahatan dan sembahyang hingga naik saksi mereka itu bahawasanya engkau hambaku dan pesuruhku.

Wa Jaa’lata Amataka Aqowaamaa Qolawaba Hama Anaa Jayalahama Faya Qolawaba Hama Dan aku jadikan daripada umat kamu beberapa kuat hati mereka itu pengajaran di dalam hati mereka itu. Wa Jaa’lataka Awala Al Nabayayana Kholaqoa Wa Akhora Hama Baa’tsaa Dan aku jadikan akan dikau awal nabi kejadian dan akhir nabi bangkitnya. Wa Jaa’lataka Awala Mana Yaqodhoya Laha Yawama Al Qoyaamata Dan aku jadikan dikau awal mereka itu yang di hukumkan pada hari kiamat. Wa Aa’thoyataka Sabaa’a Mana Al Matsaanaya Lama Aa’thohaa Nabayaa Qobalaka Dan aku berikan dikau akan tujuh ayat yang di ulang-ulangi akan dia di dalam sembahyang iaitu Faatahata tiada kuberi akan dia akan satu nabi yang dahulu-dahulu daripada kamu. Wa Aa’thoyataka Khowaatayama Sawarata Al Baqorata Mana Kanaza Tahata Al A’rasha Lama Aa’thohaa Nabayaa Qobalaka Dan aku berikan dikau kesudahan surat Al Baqorata daripada perbendaharaan di bawah Arash tiada kuberi akan dia seorang nabi dahulu-dahulu daripada kamu.

Wa Aa’thoyanaka Tsamaanayata Asahama Al Asalaama Wa Al Hajarata Wa Al Shodaqota Wa Al Amara Ba Al Maa’rawafa Wa Al Nahaya A’na Al Manakara Wa Jaa’lataka Faatahaa Wa Khotamaa Wa Aa’thoyataka Lawaa Al Hamada Faadama Wa Mana Dawanaha Tahata Lawaaka Dan aku berikan dikau delapan kelebihan iaitu Asalama dan berpindah dan sedekah dan menyuruh dengan makruf dan menegah daripada mungkar dan aku jadikan akan dikau permulaan dan kesudahan dan aku berikan dikau panji-panji kepujian maka Adam dan lainnya di bawah panji-panji engkau. Wa Anaya Yawama Kholaqota Al Samawaata Wa Al Aradho Qoda Faradhota A’layaka Wa A’laya Amataka Khomasayana Sholaata Faqoma Bahaa Anata Wa Amataka Dan bahawasanya aku pada hari aku jadikan tujuh petala langit dan bumi sungguhnya telah aku fardhukan atas kamu dan atas umat kamu lima puluh sembahyang maka dirikan dengan dia kamu dan umat kamu.   

Kemudian maka tatkala selesailah daripada munajat akan tuhannya kembali ia hingga terbuka awan yang dahulu yang di namakan dia Rafarafa hijau dan yang hijab Al Nur itu. Telah mengambil Jibril dengan tangannya turun hingga ia kepada nabi Ibrahim A’layaha Al Salama maka tiada berkata baginya suatu. Kemudian maka datang kepada nabi Musa A’layaha Al Salama maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Sebaik-baik sahabat itu Musa adalah ia menolong kami”. Maka katanya “Apa di perbuat akan kamu oleh tuhan kamu ya Mahamada dan apa yang di fardhukan kamu dan umat kamu” maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Iaitu memfardhukan Allaha Taa’laya akan daku dan akan umatku lima puluh sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam”.

Maka berkata nabi Musa “Kembali engkau ya Mahamada kepada tuhan kamu dan pohonkan ringan daripada kamu dan daripada umat kamu maka bahawasanya umat kamu itu tiada kuasa demikian itu. Bahawasanya aku cubakan manusia yang dahulu-dahulu daripada kamu dan aku cubakan dia bani Israil terlebih sangat keras sungguhnya pada yang kurang daripada ini maka lemah mereka itu dan tinggal mereka itu akan dia dan bahawasanya umat kamu terlebih dhoif tubuhnya dan hatinya dan pelihatannya dan pendengarnya”. Maka tatkala mendengar nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama demikian itu berpaling ia kepada Jibril maka meisyarat kepadanya Jibril dengan kembali ia hingga sampai kepada Sadarata Al Manatahaya maka menutup pula oleh awan yang dahulu. Maka tatkala melalui hingga sampai kepada Hadhorata Al Qodasa lalu sujud ia serta bersembah ia “Hai tuhanku ringankan olehmu daripada umatku maka bahawasanya terlebih dhoif umat”. Maka firmannya Sabahaanaha Wa Taa’laya “Sungguhnya telah kuringankan daripada mereka itu lima sembahyang”.

Kemudian maka turun nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan terbuka awan dan kembali pula kepada Musa. Maka katanya baginya “Telah di kurangkan daripada aku lima sembahyang” maka kata nabi Musa “Kembali olehmu kepada tuhan kamu maka pohonkan ringan maka bahawasanya umat kamu tiada kuasa demikian itu”. Maka kembali pula nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka di kurangkan pula lima sembahyang dan sentiasa kembali pergi datang oleh nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama antara Musa dan tuhannya di kurangkan lima-lima sembahyang hingga tinggal lima sembahyang pada sehari semalam.

Maka firmannya “Telah kujadikan lima sembahyang itu pahala lima puluh sembahyang gandanya tiap-tiap satu sepuluh tiada menukar perkataan yang pada aku dan tiada mehilangkan suratanku lagi. Dan barang siapa mencita-cita akan berbuat kebajikan maka tiada di kerjakannya nescaya di suratkan baginya sesuatu kebajikan maka jika ia mengerjakan dia nescaya di suratkan baginya sepuluh kebajikan. Dan barang siapa cita dengan berbuat kejahatan maka tiada di kerjakannya akan dia maka tiada di suratkan baginya suatu kejahatan dan jika di kerjakannya akan dia di suratkan suatu kejahatan jua”.

Kemudian maka turun ia hingga sampai kepada Musa maka mekhabarkan dia dengan di kurangkan lima-lima tinggal lima. Maka berkata baginya “Kembali olehmu ya Mahamada kepada tuhan kamu maka pohonkan ringan maka bahawasanya umat kamu tiada kuasa demikian itu” maka sabdanya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Sungguhnya telah aku pergi datang kepada tuhanku beberapa kali hingga malulah aku akan tuhanku dan tetapi kuserahkan pekerjaanku ini baginya”. Maka tatkala itu menyeru oleh yang menyeru “Sungguhnya telah aku lalukan yang kufardhukan dan kuringankan daripada hambaku” maka berkata nabi Musa “Turun olehmu ya Mahamada Basama Allaha”. Maka turunlah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan Jibril dan tiada lalu dengan beberapa Jemaah daripada malaikat melainkan berkata mereka itu baginya “Wa A’layaka Yaa Mahamada Ba Al Hajaamata Mara Amataka Ba Al Hajaamata Lazamkan olehmu ya Mahamada dengan berbekam dan suruh olehmu umat kamu dengan berbekam”.

Faedah adapun berbekam itu terlebih afdal daripada berfataqo dan sunat berbekam syarak dan pada tabib jikalau ada suatu yang berkehendak kepadanya atau sebab banyak darah atau berat tubuhnya atau lainnya istimewa pula pada negeri yang panas seperti negeri Hajaaza seperti sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Al Hajaamata Yawama Al Tsalaatsa Lasabaa’ A’sharata Mana Al Shahara Dawaa Ladaa Sanata Bermula berbekam pada hari Selasa pada dua belas hari bulan daripada tiap-tiap bulan ubat setahun riwayat Thobaraanaya dan lagi sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Al Hajaamata Faya Al Raasa Shafaa Mana Sabaa’ Azaa Maanawayaa Shoahabahaa Mana Al Janawana Wa Al Shodaaa’ Wa Al Jazaama Wa Al Barasho Wa Al A’naasa Wa Wajaa’ Al Dhorasa Wa Zholamata Yajadahaa Faya A’yanayaha Bermula berbekam pada kepala itu ubat daripada tujuh penyakit apabila meniatkan empunyanya, pertama daripada gila dan kedua daripada penyakit dan ketiga daripada penyakit budak dan keempat daripada sopak dan kelima daripada sakit mengantuk dan keenam daripada sakit gusi dan ketujuh daripada penyakit kelam yang dapat akan dia daripada dua matanya riwayat Thobaraanaya.

Dan lagi sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Al Hajaamata A’laya Al Rayaqo Amatsala Wa Fayahaa Shafaa Wa Barakata Wa Yazayada Faya Al Hafazho Wa Al A’qola Faahatajamawaa A’laya Barakata Allaha Yawama Al Khomayasa Wa Ajatanabawaa Al Hajaamata Yawama Al Jamaa’ta Wa Al Sabata Wa Yawama Al Ahada Wa Ahatajamawaa Yawama Al Atsanayana Wa Al Tsalaatsaa Faanaha Al Yawama Alazaya A’afaa Allaha Fayaha Ayawaba Mana Al Balaa Wa Ajatanabawaa Al Hajaamata Yawama Al Arabaa’ Faanaha Al Yawama Alazaya Abatalaya Fayaha Ayawaba Wa Maa Yabadawa Jazaama Wa Al Abarasho Alaa Faya Yawama Al Arabaa’ Wa Faya Layalata Al Arabaa’ Bermula berbekam sebelum lagi makan itu terlebih patut dan padanya berkat dan bertambah akal maka berbekam olehmu atas berkat Allaha Taa’laya pada hari Khamis dan jauhkan berbekam pada hari Jumaat dan Sabtu dan hari Ahad dan berbekam olehmu pada hari Isnin dan Selasa maka bahawasanya ia hari yang di sembuhkan Allaha Taa’laya padanya nabi Ayub daripada bala dan jauhkan olehmu berbekam pada hari Rabu maka bahawasanya ia hari yang di bala padanya nabi Ayub dan tiada di nyata penyakit budak dan sopak melainkan pada hari Rabu atau pada malam Rabu riwayat Abana Maajaha dan Haakama.

Al Hajaamata Takaraha Awala Al Halaala Wa Laa Yarajaya Nafaa’haa Hataya Yanaqosho Al Halaala Bermula berbekam itu makruh pada awal bulan dan tiada harap manafaatnya hingga kurang bulan riwayat Abana Habayaba maka adalah hadis yang tersebut pilih berbekam ini tersebut di dalam Jaamaa’ Al Shoghoyara bagi alamat Jalaala Al Dayana Al Sayawathoya Rahamata Allaha Taa’laya A’layaha. Maka di faham daripada beberapa hadis ini berbekam itu di tuntut tetapi hari Selasa tujuh belas hari bulan tiap-tiap bulan itu terlebih utama dan jikalau tiada pada hari Isnin pada Nashofa Al Akhoyara pada tiap-tiap bulan dan yang watara daripadanya itu awalaya apabila tiada sangat hajatnya. Maka jika sangat mudharat maka ketika mudharat itu di kerjakan tiada makruh lagi dan berfataqo itu makruh jika tiada takut dan jika takut mudharatnya maka haram pula.

Kemudian maka turun nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berserta dengan Jibril kepada langit dunia. Maka bersabda nabi “Ya Jibril tiada hamba lalu akan isi langit dan memberi salam akan mereka itu melainkan menjawab ia dan memuliakan dan tertawa-tawa melainkan satu orang tiada tertawa-tawa”. Maka katanya “Ya Mahamada itulah Maalaka yang menunggu neraka dan kelakuannya tiada tertawa-tawa ia masa di jadikan Allaha Taa’laya dan tiada tertawa-tawa bagi seorang jikalau tertawa-tawa bagi seorang nescaya tertawa-tawa ia bagi tuan hamba”. Maka tatkala adalah ia sampai kepada langit dunia maka menilik ia ke bawah maka tiba-tiba melihat ia akan debu dan asap dan suara yang mersik. Maka sabdanya “Apa ini ya Jibril” maka katanya “Inilah syaitan yang menutup atas mata manusia anak Adam hingga tiada berfikir mereka itu kepada barang yang dalam Malakawata Al Samawaata Wa Al Aradho dan jikalau tiada demikian itu nescaya melihat mereka itu akan beberapa ajaib.

Kemudian maka turun ia kepada Bayata Al Maqodasa maka menunggang akan Boraq dahulu itu dan berjalan berhadap ke Makah maka lalu pada beberapa unta bagi kaum Qorayasha yang datang ia daripada Sham pada tempat bagian bagian. Dan ada padanya suatu unta atasnya dua karung suatu hitam dan satu putih maka tatkala berbetulan aku dengan dia terkejut ia dan berkeliling maka jatuh unta itu maka patah ia dan di tinggalkan unta itu. Kemudian di dapatnya dan di himpunkan satu maka memberi salam Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama atas mereka itu maka berkata mereka itu “Ini suara Mahamada” dan mengingkarkan setengahnya. Dan berdapat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan satu qodaha yakni mangkuk kayu yang besar berisi air maka meminum nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Dan berkekalan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berjalan hingga hampir Makah maka sabdanya “Hai Jibril bahawasanya kaumku tiada membenarkan daku” maka kata Jibril “Membenarkan tuan hamba Abawa Bakara”.

Maka sampai ke Makah dan kepada segala sahabatnya dahulu sedikit daripada Subuh. Maka turun nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada Boraq terangkat Boraq itu ke langit ke dalam syurga. Dan berkekalan duduk nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pada rumahnya maka tatkala Subuh maka keluar ia daripada rumahnya hal keadaannya berfikir pada pekerjaannya dan memutuskan ia lagi ketahuinya bahawasanya segala manusia itu mendustakan dia kerana adalah pekerjaan itu mencarikkan adat. Maka duduk nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama hal keadaannya dukacita maka lalu dengan dia A’dawa Allaha dan A’dawa rasulnya Abawa Jahala.

Maka melihat akan dia dukacita maka datang ia hingga duduk kepadanya maka berkata ia bagi nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dengan bersenda-senda baginya “Adakah ada bagimu sesuatu khabar” maka menjawab nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahkan”. Maka katanya “Apa ia” maka sabdanya “Sungguhnya telah di jalankan daku pada malam ini” maka katanya “Kemana di jalankan kamu” maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Kepada Bayata Al Maqodasa”. Maka katanya “Di jalankan kamu kepada Bayata Al Maqodasa berpagi-pagi kamu antara kami” maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahkan”. Maka tiada melihat Abawa Jahala bahawa mendustakan nabi kerana takut ia pada sangkanya akan nabi mengingkarkan katanya dahulu itu maka ia menyeru segala kaumnya. Maka berkata Abawa Jahala bagi nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Adakah engkau lihat jika aku serukan kaummu kepada kami engkau khabarkan mereka itu barang yang kamu datangkan dengan dia seperti kamu khabarkan daku”.

Maka katanya “Hai segala bani Kaa’ba, hai bani Lawaya, berhimpunlah kamu sekelian kepada aku” maka bersegera segala kaum itu daripada kedudukan mereka itu kepada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan kepada Abawa Jahala A’layaha Laa’nata Allaha. Maka berkata Abawa Jahala itu “Khabarkan olehmu ya Mahamada kepada segala kaummu dengan barang yang kamu khabarkan daku” maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawasanya aku sungguhnya telah di jalan akan daku pada malam ini”. Maka berkata mereka itu “Kemana di jalankan dikau” maka sabdanya “Kepada Bayata Al Maqodasa” maka berkata pula mereka itu “Maka berpagi-pagi kamu antara kami” maka sabdanya “Bahkan”. Maka tatkala mendengar mereka itu maka gempa mereka itu dan bersalah-salahan hal mereka itu dan perkataan mereka itu. Maka setengahnya bertepuk tangannya dan setengah yang menghantarkan tangannya pada kepalanya.

Maka tatkala sangat gempa mereka itu maka datang beberapa orang daripada musyrikin kepada sayadana Abawa Bakara pada hal ia di rumahnya dan berkata mereka itu baginya “Bahawasanya sahabat engkau mengata ia bahawasanya ia datang daripada Bayata Al Maqodasa pada malam ini”. Maka kata sayadana Abawa Bakara “Adakah ia berkata demikian itu” maka sahut mereka itu “Bahkan” maka berkata sayadana Abawa Bakara “Ia yang sebenarnya”. Maka datang sayadana Abawa Bakara kepada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka di dapat akan dia sertanya beberapa kaum Qorayasha.  

Maka berkata Mathoa’ma abana A’daya A’layaha Laa’nata Allaha katanya “Ya Mahamada, tiap-tiap pekerjaan kamu dahulu daripada hari ini adalah mudah lain daripada kata kamu hari ini. Bahawasanya aku naik saksi bahawa perkataan kamu ini dusta dan kami berjalan pelari unta mempatutkan dia kepada Bayata Al Maqodasa hal keadaannya pergi sebulan demikian pula. Maka kamu sangka bahawa engkau datang akan dia pergi datang pada satu malam jua. Demi Laata dan A’zaya tiada aku percaya akan dikau”. Maka menjawab sayadana Abawa Bakara Al Shodayaqo sangat marah maka berkata ia “Hai Mathoa’ma, sejahat-jahat perkataan ini barang yang kamu berkata bagi anak saudara kamu sungguhnya telah engkau tuduhkan dia dengan dusta. Demi Allaha bahawasanya aku naik saksi akan dia ia sebenarnya”. Maka dengan sebab itulah di namakan dia Abawa Bakara Al Shodayaqo Radhoya Allaha A’naha dan namanya A’bada Allaha bana Abaya Qohaafaha dan Laqobanya A’tayaqo.

Kemudian maka berkata mereka itu “Ya Mahamada sifatkan olehmu akan kami rupa Bayata Al Maqodasa betapa binanya daripada batu atau betapa dan betapa kelakuannya daripada panjangnya dan pendeknya dan betapa hampirnya dengan bukit”. Maka adalah hadir di sana beberapa orang yang tahu ia akan sifat Bayata Al Maqodasa maka mensifatkan oleh nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bagi mereka itu dengan katanya “Adapun binanya bagian-bagian dan kelakuannya bagian-bagian dan hampir bukitnya bagian-bagian”. Maka senantiasa nabi mensifatkan bagi mereka itu maka kesamaran atas nabi setengah sifatnya maka hasil bagi nabi kesusahan akan sebagai susah yang tiada seumpama dahulu-dahulu.

Maka di datangkan Bayata Al Maqodasa oleh Jibril ke Makah di hantarkan dia terlebih hampir kepada nabi daripada kampong A’qoyala. Kata Qoyala bahawasanya telah memukul sayadana Jibril dengan sayapnya maka hilang dinding antara nabi dan Bayata Al Maqodasa hingga melihat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan dia dan kata Qoyala di rupakan Allaha Taa’laya rupa Bayata Al Maqodasa di hadapan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka mensifatkan nabi akan mereka itu tiap-tiap di tanyainya akan dia hingga berhenti daripada tanyanya. Kemudian bertanya akan pintunya maka berkata mereka itu “Ya Mahamada, beberapa pintu masjid itu” maka jadilah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama melihat dan membilang akan dia satu-satu dan mekhabarkan bagi mereka itu dengan dia akan segala rupanya hingga habis.

Maka adalah sayadana Abawa Bakara Radhoya Allaha A’naha berkata ia baginya tiap-tiap berkata nabi “Shodaqota Shodaqota” hingga selesai dan berkata pula ia “Anaa Ashahada Anaka Shoadaqo Anaa Ashahada Anaka Rasawala Allaha”. Maka sebab itulah di namakan dia Abawa Bakara Al Shodayaqo seperti yang telah tersebut dahulu. Maka berkata kaum setengah akan setengahnya “Adapun sifatnya maka demi Allaha sungguhnya telah kena daripadanya”. Kemudian maka berkata mereka itu bagi sayadana Abawa Bakara “Adakah engkau benarkan dia bahawasanya ia pergi ke Bayata Al Maqodasa pada malam ini maka kembali kepada kamu dahulu daripada Subuh” maka berkata sayadana Abawa Bakara Radhoya Allaha A’naha “Bahkan dan bahawasanya demi Allaha aku benarkan dia pada barang yang terlebih jauh daripada itu dan bahawasanya aku benarkan dia dengan segala khabar di dalam tujuh petala langit pada satu pagi dan satu petang”.

Dan adalah ia bersahabat dengan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pada hal umur nabi delapan belas tahun. Adalah dahulu daripada ini sayadana Abawa Bakara itu sekali sepertua pergi berniaga kepada Sham atau ke Yaman maka mimpi ia bagian-bagian. Maka di khabarkan Bahayaraa Al Rahaaba maka berkata ia “Jikalau sungguh mimpi engkau ini maka bahawasanya lagi akan di bangkitkan satu nabi daripada kaummu dan lagi adalah engkau wazirnya pada hidupnya dan khalifahnya pada ketika matinya maka sembunyi ia akan dia”. Maka tatkala di bangkitkan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama risalat maka duduk rasul Allaha pada masjid menyeru manusia kepada tauhid maka berkata mereka itu ia duduk di masjid mendakwa akan nabi dan menyeru manusia kepada agamanya.

Maka datang sayadana Abawa Bakara kepada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka sembah ia “Ya Mahamada telah sampai kepada hamba daripada tuan hamba bagian-bagian” maka sabdanya “Bahkan”. Maka katanya “Demi Allaha tiada hamba dapat pada tuan hamba dusta tetapi apa tanda yang tuan hamba dakwa itu” maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Mimpi kamu dahulu itu”. Maka katanya “Berikan tangan tuan hamba supaya hamba ambil janji”. Maka mengucap ia maka adalah ia awal awal Asalama daripada laki-laki dan Sataya Khodayajaha awal Asalama daripada perempuan.

Maka berkata pula segala musyrikin “Ya Mahamada, ceritakan kami daripada beberapa unta kami yang membawa dagangan dari Sham itu dari mana mereka itu” maka sabdanya “Sungguhnya telah datang aku atas beberapa unta bani Falaana pada rawahaa satu dusun kira-kira delapan marhalah dari Makah. Sungguhnya telah hilang bagi mereka itu satu unta maka pergi mereka itu menuntut akan dia kemudian di dapatnya. Dan lagi aku dapat satu qodaha ada air di dalamnya maka aku minum akan dia kemudian maka sampai aku kepada beberapa unta bani Falaana di tempat bagian-bagian ada padanya satu jamala yang merah atas dua karung satu putih dan satu hitam. Maka tatkala berbetulan aku dengan dia lari ia terkejut dan berkeliling-keliling maka rebah ia lalu patah kakinya kemudian sampai aku kepada beberapa unta bani Falaana pada tanaa’yama di dahulukan dia satu jamala yang waaraqo yang kelabu dan falaafata nya hitam dan di atas dua karung yang hitam keduanya.

Maka berkata mereka itu “Manakala datangnya” maka sabdanya “Pada hari Rabu” maka tatkala adalah hari Rabu keluar segala Qorayasha kepada zahir Makah dan menantilah mereka itu akan datangnya. Maka terkemudian datangnya hingga hampir jatuh matahari maka nabi pun minta doa kepada Allaha Taa’laya maka di lebihkan baginya dengan saat dan di habiskan baginya matahari hingga datang. Dan tatkala datang berhadaplah segala Qorayasha bertanya akan mereka itu yang datang itu dengan katanya “Adakah hilang bagimu satu unta kemudian kamu dapat akan dia” maka sahut mereka itu “Bahkan”. Dan bertanya pula akan yang lainnya “Adakah bagimu patah kaki unta yang merah” maka sahut mereka itu “Bahkan”. Dan katanya pula “Adakah pada kamu satu qodaha di dalamnya air di minumkan orang akan airnya tiada kamu tahu” sahut seorang daripada mereka itu “Demi Allaha kami taruh di dalamnya air dengan tanganku maka tiada seorang daripada kami meminum akan dia dan tiada menumpahkan dia maka tiba-tiba tiada ada padanya air”.

Maka tatkala adalah segala pekerjaan yang di khabarkan itu sekeliannya benar maka tiada ada baginya jalan pada mendustakan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka kembali mereka itu kepada a’naada dan mungkar dan dholaala dan kafir maka di tuduh akan dia dengan sihir dan kahaanaha. Dan berkata mereka itu “Telah benar walayada perkataannya itu” maka adalah setengah mereka itu yang murtad daripada Asalamanya dan setengahnya yang munafik pada perkataannya. Dan setengahnya yang mencercakan dan mendustakan dan setengah yang membenarkan dan membetulkan dan setengahnya yang terhenti pada kelakuannya dan pekerjaannya dan setengahnya yang terdada pada hatinya.

Maka di turunkan Allaha Taa’laya firmannya Wa Maa Jaa’lanaa Al Rawayaa Alataya Arayanaaka Alaa Fatanata Lalanaasa Dan tiada kami jadikan akan pelihat yang kami perlihatkan kamu ya Mahamada melainkan fitnah bagi segala manusia. Kata Abana A’baasa Radhoya Allaha A’nahamaa dan adalah nyata pada ayat ini bahawasanya Asaraa dan Maa’raaja itu adalah keduanya dengan ruh dan jasadnya. Kata Anasa Radhoya Allaha A’naha adalah Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama kemudian daripada masa Asaraa itu adalah baunya amat harum seperti bau pengantin selama-lamanya.

Inilah akhir barang menyahaja fakir yang mahataaja kepada rahmat Allaha Daawada bana A’bada Allaha Fathonaya pada mentaswidkan bicara Asaraa dan Maa’raja daripada bahasa A’rab kepada bahasa Jawi. Risalat Najama Al Dayana Al Ghoyathoya setengah syarahnya bagi Ahamada Shahaaba Al Dayana Al Qolayawabaya pada hari Selasa antara Zohor dan A’sar di dalam Makaha Al Masharafata pada dua puluh tujuh haribulan Al Maharama Al Haraama pada hajarata nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seribu dua ratus dua puluh empat.

Selesailah merumikan risalat ini oleh fakir yang mengharapkan redha tuhannya Shayakho Zaayanaya bana Nazaraya pada hari Ahad antara Subuh dan Zohor di dalam negeri Melaka pada lapan haribulan Rabayaa’ Al Awala pada hajarata nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seribu empat ratus tiga puluh empat. Mahadaya-asalama.blogspot.com    

Haamadaa Wa Shaakara Allaha Awalaa Wa Akhoraa Wa Zhoaharaa Wa Baathonaa Wa Masholayaa Wa Masalamaa A’laya Khoyara Kholaqoha Mahamada Wa Alaha Wa Shohabaha Kalamaa Zakaraha Al Zaakarawana Wa Kalamaa Ghofala A’na Zakaraha Al Ghoafalawana. Wa Radhoya Allaha Taa’laya A’na Alaha Wa Ashohabaha Wa Zarayataha Ajamaa’yana Sabahaana Rabaka Raba Al A’zata A’maa Yashofawana Wa Salaama A’laya Al Marasalayana. Wa Al Hamada Lalaha Raba Al A’alamayana Amayana.                                                  

1 comment:

  1. salam tuan...saya tertarik dengan penulisan2 tuan dalam blog ini...tapi saya menghadapi sedikit kesukaran dalam memahami certain2 perkataan...contohnya, asalama, zaya qornaya, dll...jadi, di sini sebenarnya saya ingin pohon jasa baik tuan sekiranya terdapat penulisan2 tuan dalam versi bahasa melayu standard untuk dikongsi bersama...tq... =)

    ReplyDelete