Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, May 17, 2015

Hikayat Saidina Amir Hamzah

Di mulai dengan nama Allaha Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama Wa Baha Nasataa’yana Ba Allaha A’laya. Ini hikayat Amir Al Mukminin Hamzah radhoya Allaha a’naha yang amat indah2 mahsyur namanya pada segala alam dan ialah raja segala laki laki yang tiada berlawan di tengah medan. Maka barang siapa membaca dia atau mendengar dia serasa membaca Qoroana tiga puluh demikianlah pahalanya.Maka yang menceritakan hikayat daripada permulaan sampai kesudahan di ceterakan Amir Al Mukminin Abas dan Amir Al Mukminin Hamzah radhoya Allaha a’naha dan Sayadana Abawa Thoalaba bahawa mereka itu sekelian pada zaman hadrat rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.Tatkala mereka itu ada hadir mengadap rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama baginda itulah mahkota sekelian nabi dan segala wali dan penghulu segala Arab dan Ajam.

Sebermula Arash dan Kursi dan Qalam dan Luh dan syurga dan neraka dan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dengan segala isinya jadi kerana nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama baginda itulah nabi Awala Al Zamaana dan Akhoro Al Zamaana nabi itulah itulah bertanya kisah ini kepada Amir Al Mukminin Abas dan kepada Amir Al Mukminin Hamzah. Maka Amir Al Mukminin Abas pun menceritakan kisah kepada Mahamada Rosawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama serta dengan sahabat sekellian kerana tuan2 itu tuha umur daripada nabi Allaha Akhoro Al Zamaana lagi pula mama kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.

Maka Amir Al Mukminin Abas pun menceritakan kisah ini kepada segala sahabatnya rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seperti syair Mahamada Kada Ba Romaa’dana Kaafa Wa Al Nawana yakni Mahamada Bajawaya yakni Mahamada itu kelebihan daripada Kaf dan Nun. Jawadala Tanala Shataya Nakaroarowana yakni bahawa apabila hati dukacita maka bacakanlah hikayat ini nescaya hilang dukacitanya ini yakni hikayat ini Bajawaya yakni daripada kata Amir Al Mukminin Abas bercetera tuntut oleh kamu bahawa hikayat ini pada menyukakan hati segala manusia dan menghilangkan kedukaan di dalam dunia juga.

Telah di katakan oleh Abas daripada zaman yang telah lalu mengatakan cetera tatkala baharu masa yang telah lalu itu dalamnya peri mengatakan cetera raja Nusirwan dan segala raja2 banyak dan daripada raja Rom dan raja Iraq dan segala raja yang lain daripada terlalu ajaib segala bunyinya dan terlalu indah2 ajaib dalamnya bagai2 perkataan yang indah2 daripada peri mengatakan keelokkan rupa dan ikal rambutnya seperti tambaga di tuang dan peri negeri Rom bernama Saqolan dan Saqilan kedua itu datangnya oleh Amir Hamzah dengan hulubalang dan laskarnya jadi takluk dan dalam negeri Yunan pun .. seperti Qorun Dewanah namanya itupun telah matilah di bunuh oleh Amir Al Mukminin adanya dengan tanah yang lumat itu.

Barang siapa mendengar akan hikayat ini daripada permulaan datang kepada kesudahan mereka itu beroleh iaitu seperti mendengar orang membaca Qoroana tiga puluh juga kerana dari ajaib tersebutkan ini kisah Amir Al Mukminin Hamzah Arab bahawa di dalamnya perbagai perkataan riwayat segala perkataan di dalamnya itulah perkataan Amir Al Mukminin Hamzah Arab yang tiada berbagai2 hikayat ialah pahlawan Arab dan Ajam dan ialah raja segala laki laki kepada tengah melakukan kesukaan makan minum dengan segala laskar dan sehala bunyi bunyian dan ialah yang seperti harimau lebar gholib di dalam negeri Arab mahsyurlah namanya daripada Masyrik dan Maghrib.

Shahdan dengan elok rupanya dan manis perkataannya dan ialah daripada anak cucu nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama sedia kala kerjanya berperang juga di tengah medan dan ialah penghulu segala laskar Arab yang syahid dan ialah hulubalang yang gagah pada tatkala perang di tengan medan dan pada itu di anugerahi mahkota akan segala raja2 dan ialah yang mengenakan anting2 kepada telinga segala pahlawan dan ialah yang duduk di atas singgahsana Kiani kepada zaman itu seorang pun tiada sebanding denagn dia itu dan ialah laki2 yang duduk di atas pahlawan pelana kuda yang .. dan segala raja2 pun habis mengikut titahnya pada masa itu tatkala raja2 yang di laut dan di darat pun semuanya jadi takluk kepadanya dan ialah yang empunya tujuh Qoroana daripada Qoroana dan ialah raja di dalam tujuh penjuru dunia lagi murah pada segala hulubalang dan rakyat dan hamba sahayanya sekelian.

Mahsyurlah pekertinya pada segala alam dunia lakunya seperti harimau tatkala hadap seterunya pada hari perang itu dan ialah yang berburu di dalam bukit Qof dan ialah .. yang bernama Kerada dan ialah yang menghalamkan negeri yang bernama Tamajil Berzi  dan ialah murid Jibril A’layaha Al Salama dan ialah mama rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan ialah yang membunuh naga yang maha besar dan ialah yang gagah daripada segala yang gagah berani daripada segala yang berani sekelian di dalam hukumnya iaitulah yang bernama Amir Al Mukminin Hamzah johan pahlawan alam abana Khowaja A’bada Al Matholaba cucu A’bada Al Manaana.Demikianlah bunyi hikayat ini di hikayatkan oleh yang empunya hikayat dahulu kala daripada zaman itu datang sekarang mahsyurlah wartanya dari atas angin datang ke bawah angin dan mahsyurlah namanya pada segala alam dunia ini Wa Allaha Aa’lama Ba Al Showaaba.


Cetera yang pertama Al kisah demikian bunyinya peri mengatakan kelakuan Al Qosa menteri dan Khowaja Bakhota Jamaala demikianlah di ceterakan oleh yang empunya cetera ini. Sekali sepertuan adda seorang raja pada suatu negeri Medayan namanya dan rajanya itu bernama Qoybaroya akan negeri itu terlalulah luas maha besar negeri itu. adapun raja itu terlalu adil dan murahnya lagi bangsawan dan budiman lagi dermawan dan di kasih oleh segala menteri dan hulubalang dan segala rakyatnya isi negeri Medayan itu semuanya terlalulah kasih akan rajanya itu sebab adilnya dan murahnya dan seorang pun segala raja2 tiada dapat melalui titahnya dan tiada dapat mengikut kelakuannya sekelian raja2 itu di dalam hukumnya dan takluknya.

Adapun akan raja itu empat puluh empat ada menterinya dan tujuh ratus bentaranya dan dua ratus pahlawannya yang gagah lagi kenamaan duduk di atas kerusi yang keemasan dan sembilan ratus raja2 yang memakai mahkota bertatahkan ratna mutu manikam. Maka adapun raja2 itu sepuluh laksa hulubalang memakau zirah besi tiada kelihatan tubuhnya mengenderai kuda semberani dan tiga puluh ribu hamba tebusan memakai pakaian yang keemasan berikat pinggang dewangga berumbai2kan mutiara sekelian mereka itu khidmat kepadanya senatiasa sehari2 hadir mengadap.

Adapun penghulu segala menteri itu terlalu adil lagi budiman Al Qosa menteri namanya dan barang sembahnya berlakulah kepada raja2 iaitu terlalu sempurna pada ilmu hulubalang dan hikmat peperangan dalam negeri itu seorang pun tiada dapat menyamai. Maka dalam negeri itu juga ada seorang daripada Asalama maka namanya Khowaja Bakhota Jamaala di sebut orang sebab ia daripada anak cucu nabi2 juga lain daripada itu semuanya kafir menyembah berhala dan menyembah api sia2 adanya.

Al kisah di ceterakan orang yang empunya cetera ini demikian bunyinya adapun akan Al Qosa menteri dan Khowaja Bakhota Jamaala itu terlalu sekali berkasih kasihan seperti orang bersaudara lakunya seketika pun tiada bercerai sedia kala kejapan2 tiada kholi demikialah perinya jika belum Al Qosa menteri bertemu dengan sahabatnya Khowaja Bakhota Jamaala belum ia pergi mengadap raja.

Sekali persetua seperti adat yang dahulu itu pada suatu hari datang Al Qoda menteri ke rumah Bakhota Jamaala di lihatnya Tholifah Roman maka di gerakkan kepalanya maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai saudaraku Al Qosa menteri mengapakah maka saudaraku menggerakkan kepada jua” maka kata Al Qosa menteri “Hai saudaraku kulihat kepada Thoifah Ruma ku bahawa empat puluh hari lagi suatu mara besar datang kepada tuan hamba mara itu. jika tiada baik2 kiranya sampai kepada nyawa tuan hamba akan padahnya”.

Setelah di dengar Khowaja Bakhota Jamaala kata Al Qosa menteri demikian itu maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai saudaraku betapa bicaramu hal yang demikian itu sepatut boleh menolakkan bala itu katakan apalah kiranya supaya hamba turut” . Maka kata Al Qosa menteri “Hai saudaraku adapun bicara hamba hendaklah tuan hamba berkhalwat empat puluh hari jangan keluar daripada rumahmu dan jangan berkata2 dengan seorangpun”.

Arakian maka Al Qosa menteri pun kembalilah ke rumahnya maka Khowaja Bakhota Jamaala pun berkhalwatlah di rumahnya duduk empat puluh hari maka pada ketika kurang sehari daripada empat puluh hari itu datanglah Al Qosa menteri berseru2 katanya “Hai saudaraku pertetapkan hatimu adapun mara yang besar itu telah lepaslah daripada tuan hamba sekarang sehari juga lagi tinggal kemudian daripada itu lepaslah tiada mengapa. Akan sekarang nescaya kebajikan juga tuan hamba beroleh. Hai saudaraku bangkitlah engkau mari kita berjalan ke padang itu bersukaan dan makan buahan yang lazat rasanya harum baunya bungaan itu kita pakai”.

Setelah mendengar kata Al Qosa menteri demikian maka Khowaja Bakhota Jamaala pun turunlah maka kedua mereka itupun berjalanlah berpegang2 tangan keluar melihat termasa. Setelah datang kepada antara jalam itu maka Khowaja Bakhota Jamaala pun hendak qodha hajat maka iapun berkata2 kepada Al Qosa menteri “Hai saudaraku tuan hamba berdiri di sini seketika hamba hendak qodha hajat” maka tatkala itu di beri izin Al Qosa menteri. Maka Khowaja Bakhota Jamaala pun berjalanlah menuju jalan masuk kepada penjuru taman itu maka iapun qodha hajatlah setelah sudah ia qodha hajat mengangkat suatu batu hendak istinja.

Maka di lihatnya di bawah batu itu ada suatu lubang bekas di ikat orang maka dengan batu ikatan itu maka rupa batu itu terlalu halus indah2 sekali perbuatannya. Maka Khowaja Bakhota Jamaala pun masuk ke dalam lubang itu maka di lihatnya di dalam itu suatu pintu maka di dalam pintu itu suatu bilik di ikat dalam itu dengan batu kelihatan suatu perbendaharaan berisi empat puluh tempayan penuh dengan emas maka di bawah batu emas itu tempat kedudukan perbendaraan Qarun tandanya itu adalah di surat pada batu emas itu.

Setelah Khowaja Bakhota Jamaala melihat emas itu terlalu banyak maka iapun berfikir di dalam hatinya “Adapun akan harta ini harta Bayata Al Maala. Apa gunanya baiklah aku memberi tahu sahabatku Al Qosa menteri supaya harta ini di bahagikan kepada segala fakir miskin”. Telah sudah berfikir demikian maka Khowaja Bakhota Jamaala pun memberi tahu Al Qosa menteri katanya “Hai saudaraku Al Qosa menteri adapun hamba bertemu dengan suatu bendaharaan empat puluh buah tempayan berisi emas terlalu banyak” maka kata Al Qosa menteri “”Hai saudaraku di mana tempat itu”.

Maka lalu di pegangnya tangan Khowaja Bakhota Jamaala serta katanya “Tunjukkan apalah kiranya kepada hamba supaya hamba pun melihat dia” maka Khowaja Bakhota Jamaala membawa Al Qosa menteri kepada tempat perbendaharaan itu hingga kelihatan perbendaharaan itu maka di tunjukkan oleh Khowaja Bakhota Jamaala.Serta Al Qosa menteri melihat harta perbendaharaan itu terlalu banyak maka hatinya pun terlalu sukacita mukanya berseri2 seperti bunga raya kembang.

Maka ia pun berfikir di dalam hatinya “Adapun harta ini terlalu banyak jika aku ambil dengan tahu Khowaja Bakhota Jamaala ini nescaya keluarlah rahsia ini seperti kata orang tuha2 dahulu kala jika memenggal kepala orang jika pada saudara pun jadi di beri tahu demikianlah adatnya pekerjaan ini pun demikian juga ku kerjakan supaya terbunyi rahsia ini sempurnalah aku. Adapun Bakhota Jamaala ini ada di atas perbendaharaan inilah aku bunuh supaya seumur hidup datang kepada anak cucuku pun memakannya tiada habis dan suatu pun tiada balanya akan daku dan akan anak cucuku”.

Setelah sudah ia berfikir demikian itu maka di tangkapnya hendak di rampas akan Khowaja Bakhota Jamaala maka Khowaja Bakhota Jamaala pun jatuh terlentang lalu di naiknya ke atas dadanya serta mengunus pedangnya lalau di hantarkan pada lehernya maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai sahabatku inilah pekerjaan yang sia2 tiada teguh janjinya dan teguh setianyamu. Pekerjaan apa engkau kerjakan ini”. Maka kata Al Qosa menteri “Hai sahabatku inilah sebaik2 kerjaku hendak membunuh engkau supaya rahsia ini jangan lagi keluar” maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Demi tuhan yang menjadikan aku dan akan rahsia ini tiadalah aku katakan pada seorang jua pun”.

Maka berapa pun di katanya tiada juga di dengar oleh Al Qosa menteri maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai sahabatku adapun pada bicaraku engkaulah sahabatku yang terlebih baik daripada sahabatku yang lain pda bicaraku tiada akan sampai hatimu hendak perbuar akan daku demikian”. Maka beberapa di kata itupun tiada di perkenan oleh Al Qosa menteri tatkala itu Khowaja Bakhota Jamaala pun tahulah bahawa Al Qosa menteri ini dengan sesungguhnya hendak membunuh dia itu maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai saudaraku telah aku ketahuilah kehendakmu hendak membunuh aku dengan sungguh hatimu maka redhalah aku dengan titah tuhan seru sekelian alam. Telah terserahlah nyawa aku di dalam tanganmu tetapi ada suatu pesanku kepada tuan hamba jangan tiada engkau sampaikan”.

Maka kata Al Qosa menteri “Hai Bakhota Jamaala “Apa pesanmu itu katakanlah kepada aku supaya aku dengarkan dahulu kerana aku tiadalah akan menghidupi akan dikau” maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Adapun akan sekarang ini akan isteriku yang di rumah aku itu hamil aku tinggalkan kerana aku sekarang telah berlayarlah daripada negeri yang fana ke negeri yang baqo. Adapun akan isteriku itu melainkan Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya juga yang menghidup akan dia tiada yang lain daripada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya dan tiada lebih kuasa daripadanya.

Adapun akan harta ini barang seribu dinar emas berikan kepada isteriku itu dan katakan kepadanya akan suamimu itu sudah di tolong oleh seorang saudagar di berinya berlayar ke negeri Khowaran sekarang ia pergi. Inilah seribu dinar emas di kirimkan kepada aku suruh berikan kepadamu. Sebermula adalah pesannya suruh sampaikan juga amanatnya kepadamu jika engkau beroleh anak laki2 di suruh namakan Khowaja Baza Mahar Hakim dan baik2 pelihara olehmnu demikianlah amanatnya dan jika anak perempuan mana bicaramulah”.

Maka pesan Bakhota Jamaala itupun di kabulkan oleh menteri sudah itu maka Khowaja Bakhota Jamaala pun di sembelih oleh Al Qosa menteri di atas perbendaharaan itu. setelah Al Qosa menteri sudah membunuh Khowaja Bakhota Jamaala maka lalu di tanamkan di atas perbendaharaan itu juga kemudian dari itu di ambil seribu dinar emas itu di berikan kepada isteri Khowaja Bakhota Jamaala itu semuanya di sampaikan seperti amanatnya.


Maka pada hati isteri Khowaja Bakhota sungguhnyalah seperti kata Al Qosa menteri itu maka akan emas itupun di ambil oleh isteri Khowaja Bakhota Jamaala. Shahdan hatinya pun terlalulah sukacitanya maka Al Qosa menteri pun kembalilah memanggil laskar dan sahayanya sekelian maka di suruhnya pagar taman itu teguh2. Setelah sudah Al Qosa menteri pun mendirikan sebuah mahligai di atas taman perbendaharaan itu maka keliling mahligai itu di tanamkan berbagai2 pohon kayu. Maka Al Qosa menteri pun sedia kala melakukan kesukaan sentiasa makan dan minum dan segala hulubalangnya serta dengan segala bunyi bunyian Wa Allaha Aa’lama Ba Al Showaaba.

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete