Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, September 7, 2010

Kisah Adam Dan Hawa

Kebanyakan manusia mempunyai pemahaman tentang kejadian manusia melalui kitab2 yg ditulis oleh manusia. Dengan ini mereka gagal memahami apakah yg di kenali sebagai manusia. Apabila gagal memahami maksud diri maka sudah tentu tidak menemui dan menghayati kewujudan tuhan di dlm kehidupan sehari hari. Mari kita perhatikan firman tuhan supaya beroleh pengertian yg sebenar tentang siapa manusia itu sebenarnya.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (30) Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!" (31) Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(32) Allaha berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allaha berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" (33) Dan ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. (34) Dan Kami berfirman: "Hai Adam diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (35) Al Baqarah

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (26) Dan Kami telah menciptakan jin sebelum dari api yang sangat panas. (27) Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (28) Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. (29) Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, (30) kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama yang sujud itu. (31) Allaha berfirman: "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak bersama-sama mereka yang sujud itu?" (32) Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk". (33) Al Hajara

Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". (71) Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya". (72) Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. (73) kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. (74) Allah berfirman: "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu termasuk orang-orang yang tinggi?". (75) Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah". (76) Allaha berfirman: "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, (77) sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan". (78) Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan". (79) Allaha berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, (80) sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya". (81) Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, (82) kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. (83) Sod

Dan tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?" (61) Dia berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil". (62) Al Isra

Dan ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. (50) Al Kahfi

Beberapa perkara yg difahami mengikut al quran ialah tuhan di dlm firmannya tidak pernah mengatakan memberi nama kpd isteri Adam. Ini bermakna Hawa bukanlah nama yg merujuk kpd isteri Adam. Iblis hanya melihat dari segi fizikal adam dan gagal melihat Adam itu dari segi spiritualnya. Jadi apakah sebenarnya Hawa? Hawa di dlm al quran bermaksud Dialah. Semasa tuhan menciptakan manusia dgn sebaik2 kejadian, tuhan memberikan sebahagian ruhnya kpd setiap manusia. Ini beerti bagi setiap manusia yg diiringi roh tuhan, tuhan sentiasa bersama2 mereka dan adalah lebih dekat dgn mereka dari yg mereka sangkakan. Roh tuhan inilah pasangan bagi setiap Adam. Ini bermakna Hawa bukanlah merujuk kpd kaum wanita dan tiada hujjah al quran di mana tuhan berfirman Wahai Bani Hawa.. Semua firman tuhan di dlm al quran apabila merujuk kpd manusia, tuhan akan firman "Wahai Bani Adam". Ini menunjukkan bahawa setiap manusia tidak mengira jantina adalah Adam dari segi lahirnya dan di iringi ruh tuhan bersamanya.

Apabila memahami hakikat kejadian manusia ini, jelaslah bhw setiap Adam itu di uji tuhannya dan segala yg di lakukan Adam di persaksikan oleh ruh tuhan. Di sini tujuan kejadian manusia ialah memperhambakan diri kpd penciptanya dan tuhan di kebanyakan firmannya menyebut "Apakah manusia tidak memerhatikan dari apa dia diciptakan.." Bagi org2 beriman yg memahami hakikat ini akan sentiasa menjaga tingkahlakunya dan sentiasa melakukan perkara2 yg di sukai tuhan. Manusia yg beriman juga akan berusaha menyatukan Adam dan ruh tuhan di dlm dirinya dgn Allaha tanpa menyengutukan Allaha dgn sesuatu makhluk. Allaha memaafkan dosa2 yg di lakukan manusia kecuali menyengutukannya kerana dgn menyengutukan tuhan, manusia itu bukan sahaja mengkhianati tuhan malah mengkhianati dirinya sendiri.

Beriman dgn Allaha juga bermaksud manusia itu akan mencapai kelebihan yg tidak terbatas. Ini adalah kerana ruh bagi orang2 yg beriman akan menjadi pembantu mereka di dlm kehidupan sehari2. Manusia mencapai tahap kebijaksanaan yg tidak terbatas kerana ruh tuhan itu mempunyai sifat2 bijaksana. Manusia akan mewarisi kebanyakan sifat2 tuhannya sebagai contoh pengasih, penyayang, perkasa, kaya, hebat, raja dan lain2 lagi. Semua sifat tuhan adalah sifat2 yg positif dan dengan ini org2 beriman itu akan dilebihkan dari semua umat manusia yg lain. Ini maksud tuhan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan menjadi umatnya yg terbaik.

No comments:

Post a Comment