Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Saturday, September 1, 2012

Kisah Kiamat & Kebangkitan


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Baaba Al A’sharawana Faya Zakara Al Showara Wa Al Baa’tsa Wa Al Hashara

Bermula bab yang kedua puluh pada menyatakan Showara dan Baa’tsa dan Hashara. Ketahui olehmu bahawasanya Israfil A’layaha Al Salama yang punya Qorana (tanduk) dan menjadi Allaha Allaha Taa’laya akan Luh Mahfuz itu daripada dara yang putih panjangnya barang yang antara langit dan bumi tujuh kali dan di gantung akan dia dengan Arash. Tersurat padanya barang yang sabit hingga hari kiamat dan bagi Israfil itu empat sayapnya satu sayap dengan maghrib dan satu sayap menutup akan dia dan satu sayap menutup dengan dia kepalanya dan mukanya kuning daripada takut akan Allaha Taa’laya menudungkan kepalanya melihat kepada jahat Arash. Dan salah suatu daripada tiang Arash itu atas bahunya dan tiada menanggung akan Arash itu melainkan dengan kudratnya. Maka bahawasanya kecil ia daripada takut akan Allaha Taa’laya hingga seumpama burung A’shofawara maka apabila mehukum Allaha Taa’laya dengan suatu pada Luh Mahfuz di bukakan tutup pada mukanya dan melihat ia kepada barang yang mehukum Allaha daripada hukum dan suruh.

Dan tiada pada malaikat yang terlebih hampir tempat daripada Arash daripada Israfil A’layaha Al Salama dan antaranya dan antara Arash tujuh hijabnya daripada satu hijab kepada satu hijab perjalanan lima ratus tahun dan antara Jibril dan Israfil tujuh puluh hijab. Sungguhnya telah mehantarkan Showara atas ribanya yang kanan dan kepala Showara atas mulutnya maka melihat ia akan suruh Allaha Taa’laya. Manakala datang ia maka meniup ia padanya maka apabila selesai masa dunia hampirlah Showara itu daripada muka Israfil maka mehimpun Israfil akan sayapnya yang empat kemudian meniup ia pada Showara. Dan kata Qoyala menjadi Malaka Al Mawata akan salah satu daripada tapak tangannya di bawah bumi yang ketujuh dan yang satunya di atas langit yang ketujuh maka mengambil ia akan segala ruh ahli langit dan ahli bumi dan tiada tinggal di dalam bumi itu melainkan Iblis laa’nata Allaha A’layaha dan tiada tinggal di langit melainkan Jibril dan Mikail dan Israfol dan Izrail A’layahama Al Sholaata Al Salama dan mereka itu yang diasatatsanakan oleh Allaha Taa’laya pada firmannya Faaza Nafakho Faya Al Showara Fashoa’qo Mana Faya Al Samawaata Wa Mana Faya Al Aradho Alaa Mana Shaa Allaha Al Ayata maka apabila di tiup pada Showara maka mati mereka itu yang di dalam langit dan mereka yang di dalam bumi melainkan mereka yang di kehendaki oleh Allaha Taa’laya hingga akhir ayat.

Dan riwayat daripada Abaya Harayaraha ia sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bahawasanya Allaha Taa’laya menjadikan Showara dan baginya empat cawangnya satu cawangnya daripadanya pada maghrib dan satu cawang daripadanya pada masyrik dan satu cawang daripadanya di bawah bumi yang ketujuh yang di bawah dan satu cawang daripadanya di atas langit yang ketujuh yang di atas. Dan pada Showara itu daripada berapa pintu dengan bilang-bilang segala ruh dan padanya tujuh puluh rumah pada satu daripadanya segala ruh malaikat dan pada satu daripadanya segala ruh jin dan pada satu daripadanya ruh manusia dan pada satu daripadanya segala ruh syaitan dan pada satu daripadanya segala ruh binatang melata-lata di bumi hingga semut hingga sempurna tujuh puluh jenis. Membagi akan dia oleh Allaha Taa’laya akan Israfil A’layaha Al Salama maka dia mehantarkan dia atas mulutnya melihat ia manakala di suruh maka meniup ia tiga kali, tiup satu fazaa’ terkejut dan kedua tiup mati dan ketiga tiup baa’tsa bangkit hidup.

Telah berkata Hazayafaha “Ya rasul Allaha, betapa ada segala makhluk tatkala di tiup sangkakala” sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Ya Hazayafaha dan demi diriku di tangan kudratnya, di tiup pada Showara dan berdiri kiamat dan pada hal seorang laki-laki sungguhnya telah mengangkatkan satu suap kepada mulutnya maka tiada kuasa memakan akan dia dan mengangkatkan pakaian antara hadapannya supaya di pakainya maka tiada kuasa memakai akan dia dan mengangkatkan tempat air atas mulutnya supaya meminum akan dia maka tiada terminum akan dia.

Al Baaba Al Haadaya Wa Al A’sharawana Faya Zakara Nafakhota Al Shoa’qo Tsama Nafakhota Al Fazaa’

Bermula bab yang dua puluh satu pada menyatakan tiup Shoa’qo kemudian tiup Fazaa’ dan di tiup pada Showara maka sampailah terkejutnya segala ahli langit dan bumi melainkan barang yang di kehendaki oleh Allaha Taa’laya. Dan berjalanlah segala bukit akan sebagai berjalan dan bergerak langit akan sebagai gerak dan gempa bumi akan sebagai gempa seumpama perahu di dalam air. Dan beranak segala orang bunting akan anaknya dan lali segala orang yang menyusu akan anaknya dan jadilah segala kanak-kanak beruban dan jadilah segala syaitan itu tercengang. Dan sungguhnya telah berhamburan atas mereka itu segala bintang dan di gerhanakan matahari dan di jauhkan langit dari atas mereka itu dan pada hal segala manusia daripada yang demikian itu lali. Dan yang demikian itu firman Allaha Taa’laya Ana Zalazalata Al Saaa’ta Shaya A’zhoyama bahawasanya gempa kiamat itu perkara yang amat besar dan adalah yang demikian itu empat puluh hari.

Dan riwayat daripada sayadana A’bada Allaha bana A’baasa radhoya Allaha a’nahamaa berkata ia telah membaca nabi A’layaha Al Salama akan firman Allaha Taa’laya Yaa Ayahaa Al Naasa Ataqowaa Raba Kama Ana Zalazalata Al Saaa’ta Shaya Azhoyama hai segala manusia takut olehmu akan tuhan kamu bahawasanya gempa kiamat itu suatu yang sangat besar. Sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Adakah kamu sekelian tahu apa itu hari” berkata mereka itu “Allaha dan rasulnya terlebih mengetahui”. Sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Demikian hari itulah yang berkata Allaha Taa’laya padanya bagi Adam A’layaha Al Salama berdiri olehmu dan bangkitkan daripada anak engkau bangkitkan neraka. Maka berkata Adam A’layaha Al Salama “Berapa daripada tiap-tiap seribu”. Firman Allaha Taa’laya daripada tiap-tiap seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kepada neraka dan satu ke syurga demikian itu atas kaum dan mengeras atas mereka itu tangis dan dukacita”.

Maka sabda nabi A’layaha Al Salama “Aku harap bahawa adalah kamu sekelian besar yang ahli syurga” kemudian sabda nabi A’layaha Al Salama “Aku harap bahawa adalah kamu sekelian setengah ahli syurga” maka sukalah sahabat sekelian. Maka sabda nabi A’layaha Al Salama “Aku harap bahawa adalah sekelian dua tsalatsa ahli syurga” dan sabda nabi A’layaha Al Salama “Suka olehmu maka bahawasanya kamu sekelian nisbah kepada umat seperti satu buli pada lambung unta hanya sungguhnya kamu sekelian itu satu jaza daripada seribu jaza”. Dan daripada Abaya Harayaraha radhoya Allaha a’naha berkata ia sabda nabi A’layaha Wa Salama “Bahawasanya bagi Allaha Taa’laya seratus rahmat telah di turunkan satu rahmat daripadanya atas segala manusia dan jin dan binatang dan hawaama di dalam bumi. Maka dengan satu rahmat yang berkasih sayanglah dengan dia dan memfanakan sembilan puluh sembilan rahmat yang rahmat ia atas segala hambanya dengan dia pada hari kiamat”.

Kemudian menyuruh ia akan Israfil A’layaha Al Salama bahawa meniup akan tiup bagi mati maka meniuplah ia maka berkata ia “Hai segala ruh yang di pinjam keluarlah olehmu dengan suruh Allaha Taa’laya” maka matilah segala ahli langit dan bumi melainkan mereka itu yang di kehendaki oleh Allaha Taa’laya. Kata setengah mereka itulah syuhada maka bahawasanya mereka itu hidup pada tuhan mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Laa Taqowalawaa Lamana Faya Sabayala Allaha Amawaataa Bala Ahayaa Al Ayata dan jangan berkata olehmu bagi orang yang mati perang sabil itu mati tetapi segala mereka itu hidup.

Dan tersebut dalam hadis daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawasanya Allaha Taa’laya muliakan orang mati syahid itu dengan lima kemuliaan yang tiada memuliakan akan dia akan seorang dan tiada aku salah suatu daripadanya. Bahawasanya segala ruh anabaya itu mengambil akan dia Malaka Al Mawata dan aku pun demikian juga dan segala ruh shahada itu mengambil akan dia Allaha Taa’laya dan yang kedua bahawasanya segala shahada tiada di mandi akan mereka itu dan yang ketiga bahawasanya anabaya di kapan akan mereka itu dan aku pun demikian juga dan segala shahada tiada di kapan akan mereka itu dan yang keempat bahawasanya anabaya di namakan mereka itu orang mati dan akunpun demikian juga di kata orang mati Mahamada A’layaha Al Salama dan bahawasanya shahada itu hidup mereka itu tiada di namakan mereka itu mati tetapi di kata akan mereka itu hidup dan yang kelima bahawasanya segala anabaya mensyafaat mereka itu hari kiamat dan aku pun demikian juga dan segala shahada mensyafaat oleh mereka itu tiap-tiap hari hingga hari kiamat”.

Dan di kata orang pada makna Al Amana Shaa Allaha melainkan mereka yang mereka yang di kehendaki olen Allaha itu yakni tinggal dua belas orang Jibril dan Israfil dan Mikail dan Izrail A’laya Hama Al Sholaata Wa Al Salama dan lapan daripada Hamalata Al A’rasha maka tinggallah dunia dengan tiada manusia dan jin dan syaitan dan tiada binatang liar. Kemudian berkata Allaha Taa’laya “Hai Malaka Al Mawata bahawasanya aku menjadi bagi engkau bilang Awalayana dan Akhorayana pertolong dan aku jadi bagi engkau kuat ahli langit dan bumi dan aku pakai akan dikau ini hark pakaian marah maka turun olehmu dengan marahku dan kekerasanku atas Iblis A’layaha Al Laa’nata maka engkau rasakan akan dia mati dan tanggungkan atas payah mati orang yang dahulu dan orang yang kemudian daripada manusia dan jin akan ganda-berganda dan hendaklah ada serta engkau itu daripada malaikat Al Zabaniah tujuh puluh ribu serta tiap-tiap seorang daripada mereka itu aatu rantai daripada rantai neraka Lazhoya”.

Maka menyeru ia akan Malaka supaya membuka ia akan segala pintu neraka maka turun Malaka Al Mawata dengan rupa jikalau melihat kepadanya ahli langit dan bumi yang tujuh nescaya mati mereka itu sekeliannya. Maka sampai kepada Iblis dan menegah dan menakut ia akan sekali takut maka tiba-tiba sungguhnya telah pengsannya dan baginya suara jikalau mendengar akan dia ahli langit dan bumi nescaya mati mereka itu daripada suara itu. Dan Malaka Al Mawata berkata “Hai Khobayatsa, nescaya aku rasakan dikau mati ini hari berapa daripada engkau dapat akan dia dan berapa manusia engkau sesat akan dia” berkata ia maka lari Iblis ke masyrik maka tiba-tiba Izrail ada di sana dan lari ke maghrib maka tiba-tiba ada ia di sana. Maka sentiasa kemana-mana tempat dia lari kemudian berdiri Iblis pada tengah dunia pada kubur Adam A’layaha Al Salama maka berkata ia “Hai Adam, dari kerana engkau jadi aku di rejam akan daku dan di laknat akan daku dan di halau akan daku”.

Maka berkata ia “Hai Malaka Al Mawata dengan apa minum engkau beri akan daku dan dengan apa azab engkau ambil akan ruhku” maka berkata ia “Dengan minuman Lazhoya dan Saa’yara” dan Iblis itu jatuh di tanah sekali kemudian dari sekali hingga apabila adalah ia pada tempat yang turun dari langit padanya dan di laknat padanya dan sungguhnya telah menuang atasnya oleh malaikat Zabaniah dengan pengain maka mengambil akan dia Zabaniah dan menikam mereka itu akan dia maka tinggallah di dalam nazak dan di dalam Sakaraata Al Mawata berapa masa yang di kehendaki akan dia oleh Allaha Taa’laya.

Al Baaba Al Tsaanaya Wa Al A’sharawana Faya Zakara Fanaa Al Ashayaa Baamara Allaha Taa’laya

Bermula bab yang kedua puluh dua pada menyatakan fana sekelian perkara suatu dengan suruh Allaha Taa’laya. Di suruh akan Malaka Al Mawata bahawa memfanakan segala laut seperti firman Allaha Taa’laya Kala Shaya Haalaka Alaa Wajahaha tiap-tiap suatu itu binasa melainkan zatnya. Maka datang Malaka Al Mawata kepada segala laut maka berkata ia “Sungguhnya telah selesai masa engkau” maka berkata laut “Izinkan olehmu bagiku hingga aku meratap atas diriku”. Maka berkata ia “Di mana segala ombakku dan di mana segala ajaibku dan sungguhnya telah datang suruh Allaha” maka menjerit atasnya Malaka Al Mawata akan sekali jerit maka seolah-olah airnya tiada ada dahulu.

Kemudian datang kepada segala gunung maka berkata ia “Sungguhnya telah selesai masa engkau” maka berkata berkata segala gunung “Izinkan olehmu bagiku hingga aku meratap atas diriku”. Maka berkata ia “Mana tinggiku dan mana kuatku dan sungguhnya telah datang suruh Allaha maka menjerit atas Malaka Al Mawata sekali jerit maka hancurlah ia. Kemudian datang ia kepada bumi maka berkata ia “Telah selesai masa engkau” maka berkata bumi “Izinkan olehmu bagiku hingga aku meratap atas diriku”. Maka berkata ia “Di mana segala raja-rajaku dan segala pohon kayuku dan segala sungaiku dan segala macam-macam tumbuh” maka menjerit atasnya Malaka Al Mawata sekali jerit maka gugurlah segala dindingnya dan timbuslah segala mata airnya.

Kemudian naik ia kelangit maka menjerit ia maka gerhanalah matahari dan bulan dan gugurlah berhamburan dan segala najawama. Kemudian berkata Allaha Taa’laya “Hai Malaka Al Mawata, siapa lagi yang tinggal daripada makhlukku” maka berkata ia “Tuhanku, engkaulah yang hidup yang tiada mati. Tinggal lagi Jibril dan Mikail dan Israfil dan Hamalata Al A’rasha dan aku hamba engkau yang dhoif”. Maka firman Allaha Taa’laya “Ambil olehmu akan segala ruh mereka itu” maka mengambillah ia akan ruh mereka itu. Kemudian firman Allaha Taa’laya “Hai Malaka Al Mawata, adakah tiada engkau dengar akan perkataanku Kala Nafasa Zaaqota Al Mawata tiap-tiap nafas itu merasakan mati dan engkau itu satu makhluk daripada makhlukku. Mati olehmu” maka mati ia.

Dan tersebut di dalam hadis yang lain kemudian menyuruh akan dia oleh Allaha Taa’laya dengan mengambil akan ruh dirinya datang ia kepada tempat antara syurga dan neraka dan menjadi akan dia matanya ke langit maka meninggal ia akan ruhnya maka menjerit akan satu jeritnya jikalau adalah segala makhluk sekelian hidup nescaya mati mereka itu daripada jeritnya. Kemudian berkata ia “Jikalau tahu aku akan bahawa nazakkan ruh itu ini sakitnya nescaya adalah aku atas mengambil ruh mukminin itu terlebih kasih sayang”. Kemudian mati ia maka tiada tinggal seorang dan tersebut pada hadis yang lain firman Allaha Taa’laya “Pergi olehmu dan mati olehmu antara syurga dan neraka” maka matilah ia di sana dan tiada tinggal suatu melainkan Allaha Taa’laya maka tinggallah dunia binasa berapa lama yang di kehendaki oleh Allaha Taa’laya.
                      
Al Baaba Al Tsaalatsa Wa Al A’sharawana Faya Zakara Maa Yahashara Mana Al Kholaaqo

Bermula bab yang kedua puluh tiga pada menyatakan barang yang mahashara Allaha Taa’laya daripada segala makhluk tersebut di dalam hadis apabila menghendak Allaha Taa’laya bahawa mahashara kan segala makhluk itu mehidup akan Jibril dan Mikail A’layaha Hama Al Salama dan Israfil dan Izrail A’laya Hama Al Salama. Awalnya Israfil maka mengambil ia Showara daripada Arash maka membangkit oleh Allaha Taa’laya kepada Radhowaana (Ridhwan) maka berkata ia “Hai Ridhwan, perhiasi olehmu akan segala syurga dan susun olehmu akan segala pakaian bagi Mahamada A’layaha Al Salama dan umatnya”.

Kemudian datanglah mereka itu dengan Boraq dan makotanya dan panji-panji pujian dan dua pakaian daripada pakaian syurga maka awal-awal yang di hidupkan oleh Allaha Taa’layaitu daripada binatang iaitu Boraq. Maka firman Allaha Taa’laya bagi mereka itu “Pakai oleh kamu akan dia” maka memakai mereka itu akan dia pelana yang bertatah daripada yaakut yang merah dan kekangnya daripada zabarjad yang hijau dan dua pakaian, salah satu daripadanya hijau dan yang satunya kuning. Maka firman Allaha Taa’laya bagi mereka itu “Pergi olehmu kepada kubur Mahamada A’layaha Al Salama” maka pergi mereka itu dan sungguhnya telah jadilah bumi itu bumi yang rata tiada rendah dan tiada tinggi dan tiada tumbuh-tumbuhan maka tiadalah mengetahui mereka itu di mana kuburnya.

Maka zahirlah nur Mahamada A’layaha Al Salama seumpama tiang daripada kubur hingga keatas langit maka berkata Jibril A’layaha Al Salama “Panggil olehmu hai Israfil maka engkaulah yang mahashara Allaha Taa’laya akan segala makhluk dengan tangan engkau”. Maka berkata ia baginya “Hai Jibril, seru olehmu maka engkau itu kekasihnya di dalam dunia” maka berkata ia “Aku malu daripadanya”. Maka berkata Israfil A’layaha Al Salama “Seru olehmu hai Mikail” maka berkata Mikail A’layaha Al Salama “Al Salaama A’layaka Yaa Mahamada” maka tiada menjawab ia akan dia. Maka berkata mereka itu bagi Malaka Al Mawata “Seru olehmu” maka berkata Malaka Al Mawata “Hai ruh yang baik kembali olehmu kepada badan yang baik” maka tiada menjawab akan dia seorang. Kemudian menyeru Israfil A’layaha Al Salama “Hai ruh yang baik masuk olehmu kepada badan” maka tiada menjawab akan dia seorang. Kemudian menyeru Izrail A’layaha Al Salama “Hai ruh yang baik berdiri olehmu bagi fasal Al Qodhoa dan bagi hisab dan lintang atas tuhan Al Rahamana”.

Maka pecah kubur maka tiba-tiba ia duduk dalam kuburnya mengibaskan tanah daripada kepalanya dan janggutnya. Maka memberi akan dia oleh Jibril A’layaha Al Salama dua pakaian dan Boraq maka berkata ia “Hai Jibril, apa hari ini” maka berkata ia “Hari kiamat dan Yawama Al Hasharata Wa Al Nadaamata. Ini hari Boraq dan hari bercerai dan hari berjumpa”. Maka berkata ia “Hai Jibril, suka olehmu akan daku” maka berkata ia “Bermula syurga itu sudah perhiasi bagi datang engkau dan neraka itu sudah di kunci”. Maka berkata ia “Tiada aku tanyakan dikau daripada ini tetapi aku tanya akan dikau daripada umat aku yang berdosa. Mudah-mudahan engkau tinggal akan mereka itu di atas Shorotho Al Masataqoyama”. Maka berkata Israfil “Dan demi kebesaran tuhanku, hai Mahamada tiada aku tiup sangkakala bangkit dahulu daripada diri engkau” maka berkata ia “Sekarang ini baru baik hatiku dan tetap mataku” maka mengambil ia akan makota dan pakaian maka memakai ia akan keduanya maka menaik ia akan Boraq.

Al Baaba Al Raabaa’ Wa Al A’sharawana Faya Zakara Shofata Al Baraaqo

Bermula bab yang kedua puluh empat pada menyatakan sifat Boraq baginya dua sayap yang terbang ia antara langit dan bumi dan mukanya seperti muka manusia dan lidahnya seperti lidah A’rab, nyata dua haajaba nya, besar dua tanduknya, kecil dua telinganya dan keduanya daripada zabarjad yang hijau, hitam dua matanya. Dan di kata orang seperti bintang yang cemerlang dan ubun-ubunnya daripada yaakut yang merah dan ekornya seperti ekor lembu bertatah dengan emas yang merah. Dan di kata orang pada eloknya seperti merak, besar daripada hamar dan kecil daripada baghal dan hanya sanya di namai akan dia Baraa’qo kerana berjalannya dan segeranya seperti kilat.

Maka tatkala hampir kepada nabi A’layaha Al Salama supaya naik akan dia, liarlah ia dan berkata “Hai Jibril dan demi kebesaran tuhanku tiada menaiki akan daku melainkan nabi Al Haashamaya Al Abathohaya Al Qorashaya Mahamada bana A’bada Allaha Shoahaba Al Qoraana” maka berkata ia “Akulah Mahamada bana A’bada Allaha”. Maka menaiklah ia akan dia kemudian pergi ia ke syurga maka tunduk ia sujud. Menyeru yang menyeru “Angkat olehmu akan kepalamu ya Mahamada, bukan ini hari rukuk dan sujud tetapi ini hari hisab dan balas. Angkat olehmu akan kepalamu dan minta olehmu di beri akan kamu”. Maka berkata ia “Hai tuhanku, barang engkau janji akan daku pada umatku” berkata ia “Aku bagi akan dikau akan barang yang redha engkau dengan dia” seperti firman Allaha Taa’laya Wa Lasawafa Yaa’thoyaka Rabaka Fataradhoya dan lagi membagi akan dikau oleh tuhan engkau maka redha engkau akan dia.

Kemudian menyuruh Allaha Taa’laya akan langit bahawa hujan ia maka hujanlah langit akan air seperti mani laki-laki empat puluh hari. Maka adalah air di atas tiap-tiap suatu dua belas zaraaa’ maka tumbuhlah makhluk dengan demikian air itu seperti tumbuh sayur-sayuran hingga sempurna segala jasad mereka itu seperti barang yang dahulu kala di dalam dunia. Kemudian mengganti Allaha Taa’laya akan bumi yang di amalkan di atas akan maksiat maka di tuangkan atasnya daripada hamim maka di datangkan dengan bumi daripada perak yang putih maka di tuangkan atasnya daripada air syurga. Dan riwayat daripada Sataya A’ashaha radhoya Allaha A’nahaa berkata ia “Hai rasul Allaha, pada hari yang di gantikan bumi dengan bumi yang lain, di mana ada manusia” sabda nabi A’layaha Al Salama “Hai A’ashaha, engkau tanyakan akan aku daripada suatu yang besar tiada menanya akan daku daripadanya yang lain daripada engkau. Bahawasanya segala manusia itu hari atas Shorotho Al Masataqoyama”.
                 
Al Baaba Al Khoamasa Wa Al A’sharawana Faya Zakara Nafakhota Al Showara Lalabaa’tsa

Bermula bab yang kedua puluh lima pada menyatakan tiup sangkakala bagi bangkit kemudian berfirman Allaha Taa’laya “Hai Israfil, berdiri olehmu dan tiup olehmu pada Showara akan tiup bangkit”. Maka meniup ia dan menyeru ia “Hai segala ruh yang kelu dan segala tulang yang hancur dan segala jasad yang hancur dan segala urat yang berpotong-potong dan segala kulit yang carik-carik dan segala bulu yang gugur-gugur, berdiri olehmu bagi fasal Al Qodhoa”. Maka berdirilah mereka itu dengan suruh Allaha Taa’laya dan demikian itu firman Allaha Taa’laya Faazaa Hama Qoyaama Yanazhorawana maka tiba-tiba mereka itu berdiri melihat mereka itu kepada langit sungguhnya telah bergerak-gerak dan kepada bumi sungguhnya telah di ganti dan kepada unta sungguhnya telah di hampakan dan kepada binatang yang buas sungguhnya telah di hashara kan sama manusia dan kepada laut sungguhnya telah di nyalakan api dan kepada segala nafas sungguhnya telah di duakan dan kepada Zabaniah sungguhnya telah di hadirkan dan kepada matahari sungguhnya telah di gulungkan dan kepada Mizan sungguhnya telah di dirikan dan kepada syurga sungguhnya telah di dekatkan.

Mengetahuilah diri seorang barang yang telah di hadirkan dan yang demikian itu firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Yaa Wayalanaa Baa’tsanaa Mana Maraqodanaa Hazaa Maa Waa’da Al Rahamana Wa Shodaqo Al Marasalayana berkata mereka itu hai kecelakaan kami siapa yang membangkit akan kami daripada tempat ketiduran kami ini barang yang telah menjanji oleh Allaha Taa’laya dan telah benarlah segala mursalin. Maka keluar mereka itu daripada kuburnya tiada berkata lagi bertelanjang dan tanya rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada makna firman Allaha Taa’laya Yawama Yanafakho Faya Al Showara Fataatawana Afawaa Jaa pada hari yang di tiup pada sangkakala maka datanglah mereka itu berjemaah-jemaah maka menangis rasul Allaha hingga basah tanah daripada air matanya.

Kemudian sabdanya A’layaha Al Salama “Hai yang bertanya engkau tanya akan daku daripada pekerjaan yang amat besar. Bahawasanya di hashara kan pada hari kiamat berapa kaum daripada umatku atas dua belas macam. Adapun yang pertama maka di hashara kan mereka itu atas rupa kera dan mereka itu ahli fitnah pada manusia seperti firman Allaha Taa’laya Wa Al Fatanata Ashada Mana Al Qotala bermula fitnah itu terlebih sangat daripada bunuh. Dan yang kedua di hashara kan mereka itu atas rupa babi dan mereka itu ahli Al Sahata yakni haram seperti firman Allaha Taa’laya Samaaa’wana Lalakazaba Akaalawana Lalasahata mendengarlah mereka itu dusta dan makanlah mereka itu bagi sahata. Dan yang ketiga di hashara kan mereka itu buta buta matanya tercengang mereka itu maka bergantung dengan mereka itu manusia dan mereka itu yang zalim pada hukum seperti firman Allaha Taa’laya Wa Azaa Hakama Tama Bayana Al Naasa Ana Tahakamawaa Ba Al A’dala Ana Allaha Naa’maa Yaa’zho Kama Baha Ana Allaha Kaana Samayaa’a Bashoyaraa dan apabila mehukum oleh kamu antara manusia bahawa mehukum oleh kamu dengan adil. Bahawasanya Allaha Taa’laya sebaik-baik yang mengajar akan kamu dengan dia. Bahawasanya Allaha Taa’laya itu adalah ia sangat mendengar dan sangat melihat.

Dan yang keempat di hashara kan mereka itu tuli dan kelu dan mereka itu yang takjub mereka itu dengan segala ilmunya seperti firman Allaha Taa’laya Ana Allaha Laa Yahaba Kala Makhotaala Fajawara bahawasanya Allaha Taa’laya tiada kasih akan orang yang takbur dan orang yang bermegah-megah. Dan yang kelima di hashara kan mereka itu mengalir daripada segala mulut mereka itu tanah dan memamah mereka itu akan segala lidah mereka itu dan mereka itu segala a’lama yang menyalahi perkataan mereka itu akan perbuatannya seperti firman Allaha Taa’laya Ataamarawana Al Naasa Ba Al Bara Wa Tanasawana Anafasa Kama Al Ayata adakah menyuruh kamu akan manusïa dengan kebajikan dan lupa kamu akan diri kamu. Dan yang keenam di hashara kan mereka itu dan atas jasad mereka itu kudis daripada api dan mereka itu yang jadi saksi dengan dusta.

Dan yang ketujuh di hashara kan segala tapak kaki mereka itu atas muka mereka itu terikat dengan ubun-ubun mereka itu dan mereka itu terlebih busuk daripada bangkai dan mereka itu yang mengikut oleh mereka itu syahwatnya dan lazatnya dan haram seperti firman Allaha Taa’laya Awalaka Alazayana Ashatarawaa Al Hayaata Al Danayaa Ba Al Akhorata mereka itulah yang membeli mereka itu kehidupan dunia dengan akhirat. Dan yang kedelapan di hashara kan mereka itu seperti orang mabuk jatuh kanan dan kiri dan mereka itulah yang menegah akan hak Allaha Taa’laya Yaa Ayahaa Alazayana Amanawaa Anafaqowaa Mana Thoyabaata Maa Kasaba Tama Al Ayata hai mereka yang beriman mereka itu nafkahlah oleh kamu daripada baik barang yang berusaha oleh kamu. Dan yang kesembilan di hashara kan mereka itu dan atas mereka itu serawal daripada mebalangkinya dan mereka itu yang tiada menegahkan daripada mengumpat-ngumpat akan manusia seperti firman Allaha Taa’laya Wa Laa Tajasasawaa Wa Laa Yaghotaba Baa’dho Kama Baa’dhoa dan jangan mencari-cari keaib orang dan jangan mengumpat-ngumpat setengah kamu akan setengah.

Dan yang kesepuluh di hashara kan mereka itu keluar segala lidah mereka itu daripada belakang mereka itu dan mereka itu orang yang mengadu-ngadu akan manusia. Dan yang kesebelas di hashara kan mereka itu mabuk dan mereka itulah yang berkata-kata di dalam segala masjid dengan perkataan dunia seperti firman Allaha Taa’laya Wa Ana Al Masaajada Lalaha bahawasanya segala masjid itu bagi Allaha Taa’laya. Dan yang kedua belas di hashara kan mereka itu atas rupa babi dan mereka itulah yang makan riba seperti firman Allaha Taa’laya Laa Taakalawaa Al Rabaa Adhoa’afaa Madhoaa’fata Al Ayata jangan memakan oleh kamu akan riba ganda-berganda.

Dan pada hadis yang shoheh daripada Maa’za bana Jabala radhoya Allaha a’naha daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama sabda ia apabila adalah hari kiamat dan hari Al Hasharata Wa Al Nadaamata Mahashara Allaha Taa’laya akan umatku daripada kubur mereka itu atas dua belas jemaah. Adapun jemaah yang pertama maka di hashara kan mereka itu daripada kuburnya tiada bagi mereka itu tangan dan kaki. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya inilah mereka yang menyakiti akan jiran, mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu maka inilah balas mereka itu dan tempat kembali mereka itu kepada neraka seperti firman Allaha Taa’laya Wa Al Jaara Zaya Al Qorabaya Wa Al Jaara Al Janaba Wa Al Shoahaba Ba Al Najaba Al Ayata jiran yang hampir kepada engkau pada jiran atau nasab dan jiran yang jauh kazalaka dan taulan pada safara atau shonaa’ta. Dan adapun jemaah yang kedua maka di hashara kan mereka itu daripada kubur mereka itu atas rupa daabata iaitu babi. Maka menyeru oleh orang yang menyeru pada pihak Allaha Taa’laya inilah mereka yang bermain-main di dalam sembahyang, mati ia dan tiada taubat ia maka inilah balasan mereka itu dan tempat kembalinya itu kepada neraka seperti firman Allaha Taa’laya Fawayala Lalamasholayana Alazayana Hama A’na Sholaata Hama Saahawana maka wayala itu wadi jahanam bagi segala mereka yang sembahyang mereka itu yang bermain-main dan lali daripada sembahyang mereka itu.

Dan adapun jemaah yang ketiga maka di hashara kan mereka itu daripada kubur mereka itu dan perut mereka itu seumpama bukit penuh daripada ular dan kala seperti segala baghal. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya inilah mereka yang menegah mereka itu akan zakat, mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu maka inilah balasan mereka itu dan tempat kembalinya itu api neraka seperti firman Allaha Taa’laya Wa Alazayana Yakarawana Al Zahaba Wa Al Fadhota Wa Laa Yanafaqowana Hamaa Faya Sabayala Allaha Fabashara Hama Ba A’zaaba Alayama Yawama Yahamaya A’laya Haa Faya Naara Jahanama dan mereka menyimpankan mereka itu akan emas dan perak dan tiada di nafkahkan dia pada sabil Allaha maka suka olehmu akan mereka itu dengan azab yang sangat fidyah pada hari yang di bakar atasnya pada neraka jahanam. Maka menjadi Allaha Taa’laya dengan tiap-tiap satu daanaqo itu iaitu duit yang kecil daripadanya luh daripada api neraka maka di selar dengan dia segala dahinya dan segala lambungnya dan segala belakangnya. Hazaa Maa Kanaza Tama Laanafasa Kama Fazawaqowaa Maa Kana Tama Tashakarawana inilah barang yang menyimpan kamu bagi diri kamu maka rasa olehmu barang yang adalah kamu simpan akan dia.

Dan adapun jemaah yang keempat maka di hashara kan mereka itu daripada kubur mereka itu mengalir daripada segala mulut mereka itu darah dan segala perut mereka itu terhulur atas bumi dan api keluar daripada mulut mereka itu. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya inilah mereka yang dusta pada jual dan beli, mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu maka inilah balasan mereka itu dan kembali mereka itu kepada api neraka seperti firman Allaha Taa’laya Ana Alazayana Yashatarawana Baa’hada Allaha Wa Ayamaana Hama Tsamanaa Qolayalaa bahawa mereka itu yang membeli mereka itu dengan janji Allaha Taa’laya dan sumpah mereka itu akan harga yang sedikit. Dan adapun jemaah yang kelima maka di hashara kan mereka itu daripada kubur mereka itu terlindung mereka itu daripada manusia dan bau mereka itu terlebih busuk daripada bangkai. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya inilah maka yang sembunyi akan maksiat dengan sembunyi daripada manusia dan tiada takut mereka itu daripada Allaha Taa’laya dan mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu dan inilah balasan mereka itu dan kembali mereka itu kepada api neraka seperti firman Allaha Taa’laya Yasatakhofawana Mana Al Naasa Wa Laa Yasatakhofawana Mana Allaha Al Ayata berlindung mereka itu pada manusia dan tiada berlindung mereka itu daripada Allaha.

Dan adapun jemaah yang keenam maka di hashara kan mereka itu daripada kuburnya potong segala halkumnya dari belakang. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya inilah mereka itu yang naik saksi dengan dusta, mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu maka inilah balasan mereka itu dan kembalinya kepada api neraka seperti firman Allaha Taa’laya Wa Alazayana Laa Yashahadawana Al Zawara Al Ayata dan mereka yang tiada naik saksi mereka itu dengan dusta hingga akhir ayat. Dan adapun jemaah yang ketujuh maka di hashara kan mereka itu daripada kubur mereka itu tiada bagi mereka itu lidah mengalir daripada segala mulut mereka itu darah dan nanah. Maka menyeru yang menyeru inilah mereka yang menegah mereka itu akan saksi yang sebenarnya, mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu maka inilah balasan mereka itu dan kembalinya kepada api neraka seperti firman Allaha Taa’laya Wa Laa Takatamawaa Al Shahaadata Wa Mana Yakatama Haa Faanaha Atsama Qolabaha Al Ayata dan jangan kamu sembunyi akan saksi dan barang siapa yang sembunyi akan dia maka bahawasanya berdosalah hatinya.

Dan adapun jemaah yang kelapan maka di hashara kan mereka itu daripada kubur mereka itu menutupkan kepala mereka itu dan segala kaki mereka itu di atas kepala mereka mengalir daripada faraj mereka itu berupa sungai daripada nanah dan danur. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya inilah mereka yang berzina mereka itu, mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu maka inilah balasan mereka itu dan kembalinya kepada api neraka seperti firman Allaha Taa’laya Wa Laa Taqorabawaa Lazanaa Anaha Kaana Faahashata Al Ayata dan jangan hampir kamu akan zina bahawasanya adalah ia fahashata keji. Dan adapun jemaah yang kesembilan maka di hashara kan mereka itu daripada kubur mereka itu hitam segala muka mereka itu, biru segala mata mereka itu, parut mereka itu penuh daripada api neraka. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya inilah mereka yang memakan akan harta anak yatim dengan zalim, mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu maka inilah balasan mereka itu dan kembalinya kepada api neraka seperti firman Allaha Taa’laya Ana Alazayana Yaakalawana Amawaala Al Yataamaya Zholamaa Ana Maa Yaakalawana Faya Bathowana Hama Naara Al Ayata bahawasanya mereka yang memakan akan harta anak yatim dengan zalim hanya sungguhnya memakan mereka itu di dalam perut mereka itu api neraka.

Dan adapun jemaah yang kesepuluh maka di hashara kan mereka itu daripada kubur mereka itu dengan jazaama dan sopak. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya inilah mereka yang derhaka mereka itu akan dua ibu bapanya, mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu maka inilah balasan mereka itu dan kembalinya kepada api neraka seperti firman Allaha Taa’laya Wa Aa’badawaa Allaha Wa Laa Tasharakawaa Baha Shayatsaa Wa Ba Al Waaladayana Ahasaanaa Al Ayata dan ibadat olehmu akan Allaha Taa’laya dan jangan sekutu oleh kamu dengan dia akan suatu dan dengan dua ibu bapa itu akan kebajikannya. Dan adapun jemaah yang kesebelas maka di hashara kan mereka itu daripada kubur mereka itu buta hatinya dan segala gigi mereka itu seperti tanduk lembu dan segala bibir mereka itu terhantar atas dada mereka itu dan segala lidah mereka itu atas perut mereka itu dan perut mereka itu terhantar atas peha mereka itu, keluar daripada perut mereka itu cemar. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak tuhan Al Rahamana inilah mereka yang meminum arak, mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu dan inilah balasan mereka itu dan kembalinya kepada api neraka seperti firman Allaha Taa’laya Ana Maa Al Khomara Wa Al Mayasara Wa Al Anashoaba Wa Al Aralaama Rajasa Mana A’mala Al Shayathona hanya sungguhnya arak dan judi dan anashoaba dan azalaama itu najis haram daripada amal syaitan.

Dan adapun jemaah yang kedua belas maka di hashara kan meeka itu daripada kubur mereka itu dan segala muka mereka itu seperti bulan purnama maka lalulah mereka itu atas atas Shorotho Al Masataqoyama seperti kilat yang menyambar. Maka menyeru yang menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya inilah mereka yang beramal mereka itu akan amal yang sholeh dan menegah mereka itu daripada maksiat dan memeliharakan mereka itu akan sembahyang yang lima waktu dengan berjemaah, mati mereka itu atas taubat maka inilah balasan mereka itu dan kembali mereka itu kepada syurga dan maghofarata dan radhowaana dan rahmat dan nikmat kerana mereka itu redha mereka itu daripada Allaha Taa’laya dan Allaha Taa’laya redha daripada mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Ana Alazayana Qoalawaa Rabanaa Allaha Tsama Asataqoamawaa Tatanazala A’laya Hama Al Malaakata Ana Laa Takhoafawaa Wa Laa Tahazanawaa Wa Abasharawaa Ba Al Janata Alataya Kana Tama Tawaa’dawana bahawasanya mereka yang berkata mereka itu tuhan kami itu Allaha kemudian istiqomat mereka itu turunlah atas meeka itu segala malaikat bahawa jangan kamu takut dan jangan kam dukacita dan suka oleh kamu dengan syurga yang adalah kami di janjikan akan kamu.
                                                       
Al Baaba Al Saadasa Wa Al A’sharawana Faya Zakara Nashawara Al Kholaaqo Mana Al Qobawara

Bermula bab yang kedua puluh enam pada menyatakan bangkit segala makhluk dari kubur. Di kata orang bahawasanya makhluk apabila di bangkitkan mereka itu daripada kuburnya berhenti mereka itu berdiri atas segala tempat yang di bangkitkan atas empat puluh tahun tiada makan dan tiada minum dan tiada duduk dan tiada berkata-kata. Di kata orang “Hai rasul Allaha dengan apa di kenalkan orang mukmin hari kiamat” sabda nabi A’layaha Al Salama “Bahawasanya umatku ghora mahajalawana daripada bekas wudhu”. Dan tersebut di dalam hadis apabila adalah hari kiamat membangkit Allaha Taa’laya akan segala makhluk daripada kubur mereka itu maka datang malaikat kepada kubur mukmin dan menyapu mereka itu akan tanah daripada mereka itu melainkan tempat sujud mereka itu maka tiada hilang daripadanya demikian bekas itu maka menyeru yang menyeru tiadalah demikian tanah itu daripada kubur mereka itu dan hanya tanah tempat sembahyang mereka itu tinggal olehmu akan barang yang atas mereka itu hingga lalu mereka itu akan Shorotho Al Masataqoyama dan masuk mereka itu akan syurga hingga bahawa tiap-tiap yang melihat kepada mereka itu mengetahui bahawasanya mereka itu khadam aku dan segala hamba aku.

Dan riwayat daripada Jaabara bana A’bada Allaha radhoya Allaha a’naha bahawasanya berkata ia sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Apabila adalah hari kiamat di bangkit orang dalam kubur mewahaya Allaha Taa’laya kepada Ridhwan “Hai Ridhwan, bahawasanya aku sungguhnya telah aku keluarkan segala orang yang puasa daripada kubur mereka itu lapar dan dahaga maka berhadaplah engkau akan mereka itu dengan daging bakar dan buah kayu daripada syurga”. Maka berteriak Ridhwan “Hai Falaana  dan hai Waladaana yang tiada mereka itu baligh” maka datanglah mereka itu dengan berapa talam daripada nur dan berhamburanlah mereka itu padanya terlebih banyak daripada hujan dan bintang di langit dan segala daun kayu dengan berapa buah kayu yang banyak dan makan yang lemak-lemak dan segala minuman yang lazat. Maka apabila bertemu akan mereka itu memberi makanlah ia daripada yang demikian itu dan berkata bagi mereka itu “Makan olehmu dan minum olehmu hanaya dengan barang yang telah lalu olehmu pada berapa hari yang telah lalu”.

Dan riwayat daripada Sayadana A’bada Allaha bana A’baasa radhoya Allaha a’nahamaa bahawasanya berkata ia sabda nabi A’layaha Al Salama “Tiga orang berjabat salam malaikat akan mereka itu pada hari yang di keluarkan mereka itu daripada kuburnya. Pertama orang mati shahid, kedua orang puasa Ramadhon, ketiga orang puasa hari A’rafah. Dan daripada Sataya A’ashaha radhoya Allaha a’nahaa sabda nabi A’layaha Al Salama “Bahawasanya dalam syurga itu berapa mahligai daripada mutiara dan yaakut dan zabarjad dan emas dan perak”. Berkata aku “Hai rasul Allaha, bagi siapa ini mahligai” sabda nabi A’layaha Al Salama “Bagi orang puasa hari A’rafah dan sabda nabi A’layaha Al Salama “Hai A’ashaha, bahawa sekasih-kasih hari kepada Allaha Taa’laya itu hari Jumaat dan hari A’rafah dari kerana padanya daripada rahmat dan bahawa yang murka segala hari kepada Iblis itu hari Jumaat dan hari A’rafah. Hai A’ashaha, barang siapa berpagi-pagi hal keadaannya puasa hari A’rafah membuka Allaha Taa’laya atasnya tiga puluh baaba daripada kebajikan dan mengunci daripadanya tiga puluh baaba daripada kejahatan maka apabila berbuka ia dan minum air minta ampun baginya tiap-tiap urat yang dalam jasadnya berkata ia hai tuhanku, bagi rahmat akan dia hingga naik fajar”.

Dan tersebut di dalam hadis yang lain keluarlah segala yang puasa daripada kubur mereka itu dan di kenal akan mereka itu dengan bau mulut dengan puasa mereka itu di sambut akan mereka itu dengan beberapa dari makanan dan beberapa cerek air. Berkata bagi mereka itu “Makan oleh kamu maka sungguhnya telah lapar kamu pada masa orang kenyang dan minum olehmu maka sungguhnya telah dahaga olehmu pada masa puasa segala manusia dan bersenang olehmu”. Maka makanlah mereka itu dan minumlah mereka itu dan bersenang-senanglah mereka itu dan segala manusia di dalam hisab. Dan sungguhnya telah datang pada hadis tiada hancur sepuluh orang, pertama segala nabi, kedua orang yang pergi perang sabil Allaha dan ketiga orang a’lim dan keempat orang mati shahid dan kelima orang menanggung Qoraana dan keenam raja yang adil dan ketujuh tukang bang dan kedelapan perempuan apabila mati dalam nifasnya dan kesembilan orang yang di bunuh dengan zalim dan kesepuluh orang yang mati hari Jumaat dan malamnya.

Dan tersebut dalam hadis daripada nabi A’layaha Al Salama di hashara kan manusia hari kiamat itu seperti yang diperanakkan oleh ibunya bertelanjang dan tiada berkasut. Telah berkata Sataya A’ashaha radhoya Allaha a’nahaa “Bermula segala laki-laki dan perempuan itu sama-sama” sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahkan” berkata ia “Hai kemaluanku melihatlah setengah mereka itu akan setengahnya” maka memukul nabi A’layaha Al Salama tangannya atas belikatnya. Dan sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Hai anak Abaya Qohafata, telah masygul manusia itu hari daripada melihat memandang mereka itu kepada langit berhentilah mereka itu empat puluh tahun tiada makan dan tiada minum dan berpeluh tiap-tiap seorang daripada mereka itu kerana malu daripada Allaha Taa’laya. Maka setengah mereka itu orang yang sampai peluh kedua kakinya dan setengah mereka itu orang yang sampai peluh dua betisnya dan setengah mereka itu orang yang sampai peluh perutnya dan setengah mereka itu orang yang sampai peluh dadanya dan setengah mereka itu orang yang sampai peluh mukanya dan peluh itu adalah ia sebab lama berhenti”.

Dan berkata Sataya A’ashaha “Hai rasul Allaha adakah di hashara kan seorang berpagi-pagi hari kiamat” sabda nabi A’layaha Al Salama “Segala anabaya dan segala ahli mereka itu dan mereka yang puasa Rajab dan Shaa’ban dan Ramadhon atas berturut-turut dan sekelian manusia lapar itu hari melainkan al anabaya dan segala ahli mereka itu dan orang yang puasa akan Rajab dan Shaa’ban dan Ramadhon kerana mereka itu semuanya kenyang tiada lapar dengan mereka itu dan tiada dahaga”. Dan dikata orang di halau akan mereka itu dengan sekeliannya kepada bumi Mahashara pada sisi Bayata Al Maqodasa pada bumi yang di kata baginya Al Saaharata seperti firman Allaha Taa’laya Faana Maa Haya Zajarata Wa Ahadata Faazaa Hama Ba Al Saaharata maka sungguhnya iaitu teguh dan berkat yang sekali maka tiba-tiba mereka itu dengan Saaharata.

Dan di kata orang bahawasanya segala makhluk pada hari kiamat adalah mereka itu seratus dua puluh saf tiap-tiap satu saf perjalanan empat puluh tahun dan lintang tiap-tiap saf perjalanan dua puluh tahun. Dan kata orang bahawasanya orang mukmin daripada mereka itu tiga saf dan yang tinggalnya semuanya kafir. Dan riwayat daripada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bahawasanya umatku seratus dua puluh saf dan ini terlebih saf dan sifat mukminin bahawasanya mereka itu putih segala muka mereka itu Ghora Mahajalayana dan sifat orang kafir bahawasanya mereka itu hitam segala muka mereka itu di rantai akan mereka itu serta syaitan.

Al Baaba Al Saabaa’ Wa Al A’sharawana Faya Zakara Sawaqo Al Kholaaqo Alaya Al Mahashara

Bermula bab yang kedua puluh tujuh pada menyatakan halau segala makhluk kepada Mahashara. Di kata orang di halau segala kafir dengan kaki mereka itu dan di halau segala mukminin dengan kenderaan mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Yawama Nahashara Al Mataqoyana Alaya Al Rahamana Wafadaa Wa Nasawaqo Al Majaramayana Alaya Jahanama Waradaa pada hari yang kami hashara kan segala mutaqin kepada tuhan Al Rahamana itu berkenderaan dan kami halaukan segala mujrimin kepada jahanam itu berjalan kaki. Telah berkata Sayadana A’laya Karama Allaha Wajahaha di hashara kan segala mukminin berkenderaan atas kenderaan mereka itu hari kiamat. Firman Allaha Taa’laya “Hai malaikatku, jangan kamu halau akan segala hambaku berjalan kaki tetapi naikkan olehmu akan mereka itu atas kenderaan mereka itu. Maka bahawasanya mereka itu telah beradat mereka itu naik kenderaan di dalam dunia. Adalah permulaan sulbi bapa mereka itu kenderaannya kemudian daripada itu perut mak mereka itu kenderaannya sembilan bulan.

Maka tatkala beranak ia akan mereka itu adalah riba mereka itu dua tahun kerana menyusu akan dia jadi kenderaannya hingga besar sedikit maka batang leher bapa mereka itu jadi kenderaannya. Kemudian kuda dan baghal dan khimar kenderaan mereka itu di darat dan perahu di laut maka tatkala mati mereka itu maka batang leher saudara mereka itu kenderaan. Dan tatkala berdiri di kubur mereka itu jangan kamu jalan akan mereka itu berjalan kaki. Maka bahawasanya mereka itu telah beradat berkenderaan dan tiada kuasa atas berjalan kaki dan datang oleh kamu bagi mereka itu akan segala kenderaan dan iaitu segala Adhohayata maka naik akan dia” dan datanglah mereka itu kepada tuhan A’za Wa Jala dan dari kerana demikian sabda nabi A’layaha Al Salama A’zhomawaa Dhohaayaa Kama Faana Haa Yawama Al Qoyamata Mathoayaa Kama besarkan olehmu akan Adhohayata kamu maka bahawasanya ia hari kiamat itu kenderaan kamu.  
  
Al Baaba Al Tsaamana Wa Al A’sharawana Faya Zakara Hara Yawama Al Qoyaamata

Bermula bab yang kedua puluh lapan pada menyebutkan panas hari kiamat. Tersebut dalam hadis apabila adalah hari kiamat mehimpun Allaha Taa’laya akan mereka itu yang dahulu dan kemudian pada bumi yang satu dan hampir matahari daripada kepala mereka itu dan sangatlah atas mereka itu hari kiamat panas maka keluar satu a’naqo daripada api seperti naung. Kemudian menyeru yang menyeru “Hai segala makhluk, pergi oleh kamu kepada naung” maka pergi mereka itu dan mereka itu tiga faraqah, satu faraqah mukminin dan satu faraqah munafikin dan satu faraqah kafirin. Maka apabila berhimpunlah segala makhluk itu kepada naung itu jadilah naung itu tiga bahagi, satu bahagi bagi panas dan satu bahagi bagi asap dan satu bahagi bagi cahaya. Maka dari kerana demikian itu firman Allaha Taa’laya Anatholaqowaa Alaya Zhola Zaya Tsalaatsa Shaa’ba Al Ayata pergi olehmu kepada naung yang mempunyai tiga cawang.

Dan yang panas itu berdiri atas kepala munafik kerana mereka itu memelihara akan diri mereka itu daripada panas di dalam dunia seperti di kata pada mereka itu Qoalawaa Laa Tanafarawaa Faya Al Hara Qola Naara Jahanama Ashada Hara Alawa Kaanawaa Yafaqohawana dan berkata mereka itu “Jangan pergi kamu kepada panas”. Kata olehmu ya Mahamada “Api neraka jahanam itu terlebih sangat panas jikalau adalah mereka itu faham”. Dan asap itu berhenti atas kepala segala kafirin kerana mereka itu adalah mereka itu di dalam dunia di dalam nur dan akhirat di dalam kelam maka demikian itu firman Allaha Taa’laya Yakhorajana Hama Mana Al Nawara Alaya Al Zholamaata mengeluar mereka itu akan dia daripada nur kepada kelam. Dan cahaya itu berhenti atas kepala mukminin kerana mereka itu adalah mereka itu di dalam kelam dan di dalam akhirat di dalam nur seperti firman Allaha Taa’laya Allaha Walaya Alazayana Amanawaa Yakhoraja Hama Mana Al Zholamaata Alaya Al Nawara bermula Allaha Taa’laya merintahkan segala mereka yang beriman mekeluar ia akan mereka itu daripada kelam kepada nur. Firman Allaha Taa’laya kepada sifat mereka itu hari kiamat Yawama Taraya Al Mawamanayana Wa Al Mawamanaata Yasaa’ya Nawara Hama Bayana Ayadaya Hama Wa Ba Ayamaana Hama Basharaa Kama Al Yawama Janaata Tajaraya Mana Tahata Haa Al Anahaara Al Ayata pada hari yang engkau lihat akan segala mukminin dan mukminat yang berjalan cahaya mereka itu di hadapan dan di kanan mereka itu kesukaan kamu ini hari berapa syurga yang mengalir dari bawahnya berapa sungai.

Sabda nabi A’layaha Al Salama tujuh orang yang di naung akan mereka itu oleh Allaha Taa’laya di dalam naung Arashnya pada hari yang tiada naung melainkan naungnya, pertama raja yang adil dan kedua orang muda yang jadi dalam ibadat akan Allaha Taa’laya dan ketiga dua laki-laki yang berkasih-kasih keduanya dan keempat laki-laki yang menuntut akan dia oleh perempuan yang mempunyai keelokan maka berkata ia bahawasanya aku takut akan Allaha Taa’laya Raba Al A’alamayana dan kelima laki-laki yang zikir Allaha Taa’laya hal keadaannya sunyi sendirinya maka keluar air matanya daripada takut akan Allaha Taa’laya dan keenam laki-laki yang bersedekah dengan kanannya maka menyembunyi akan dia daripada kirinya dan ketujuh laki-laki yang bergantung hatinya dengan segala masjid.

Bersabda nabi A’layaha Al Salama apabila mehimpun Allaha Taa’laya akan segala makhluk menyeru yang menyeru “Di mana ahli Al Fadhola maka berdiri beberapa manusia dan mereka itu sedikit dengan bersegera-segera kepada syurga. Maka datang akan mereka itu oleh malaikat maka berkata ia “Kami lihat akan kamu sekelian bersegera-segera kepada syurga maka siapa kamu” berkata mereka itu “Kami ahli Al Fadhola”. Maka berkata mereka itu “Apa kelebihan kamu” berkata mereka itu “Apabila di zalim kami sabar kami dan apabila di buat orang kejahatan atas kami maafkan kami”. Maka berkata malaikat bagi mereka itu “Masuk oleh kamu akan syurga maka sebaik-baik balas orang yang beramal itu syurga”. Kemudian menyeru pula orang yang menyeru “Di mana ahli Al Shobara” maka berdiri manusia yang sedikit segera kepada syurga maka berhadap akan dia oleh malaikat. Maka berkata ia “Kami lihat akan kamu segera kepada syurga maka siapa kamu” maka berkata mereka itu “Kami sekelian ahli Al Shobara”. Maka berkata malaikat itu “Apa sabar kamu” maka berkata mereka itu “Kami sabar atas taat akan Allaha Taa’laya dan kami sabar daripada maksiat akan Allaha Taa’laya” maka berkata malaikat bagi mereka itu “Masuk oleh kamu kepada syurga”.

Kemudian menyeru pula orang yang menyeru “Di mana segala orang yang berkasih-kasih pada Allaha Taa’laya” maka berdiri manusia yang sedikit segera kepada syurga. Maka berhadap akan mereka itu oleh malaikat maka berkata ia “Kami lihat akan kamu segera kepada syurga maka siapa kamu”. Maka berkata mereka itu “Kami yang berkasih-kasih kerana Allaha Taa’laya dan yang berjanji kerana Allaha Taa’laya” maka di kata bagi mereka itu “Masuk oleh kamu akan syurga”. Sabda nabi A’layaha Al Salama di hantarkan Mizan kemudian daripada masuk syurga oleh mereka itu.

Dan adapun panji-panji kepujian maka iaitu di atas langit yang ketujuh di tanya orang akan rasul Allaha A’layaha Al Salama daripada panji-panji kepujian dan lintangnya dan panjangnya. Maka sabda nabi A’layaha Al Salama “Panjangnya perjalanan seribu tahun tersurat atasnya Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha dan lintangnya barang yang antara langit dan bumi. Dan segala kakinya daripada yaakut yang merah dan tempat di pegang itu daripada perak yang putih dan zabarjad yang hijau dan baginya tiga jurai daripada cahaya, satu di masyrik dan satu lagi di tengah dunia dan satu lagi maghrib. Tersurat padanya tiga sathora yang pertama Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama dan yang kedua Al Hamada Lalaha Raba Al A’alamayana dan yang ketiga Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha panjang tiap-tiap sathora perjalanan seribu tahun dan padanya tujuh puluh ribu panji-panji, di bawah tiap-tiap panji tujuh puluh ribu saf daripada malaikat, pada tiap-tiap saf lima ratus ribu malaikat yang mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya dan taqdis akan dia. Telah berkata Jara Jaanaya makna sabda nabi panji-panji kepujian dengan tanganku itu bahawasanya apabila adalah hari kiamat maka panji-panji itu di dirikan antara hadapan nabi A’layaha Al Salama dan segala mukminin keliling panji-panji itu daripada masa Adam hingga hari kiamat. Dan adalah segala kafir itu dalam kesenangan daripada api neraka selama panji-panji kepujian itu terdiri maka apabila di palingkan akan panji-panji maka waktu itu baru di halaukan segala kafir kepada neraka.

Dan tersebut dalam hadis apabila adalah hari kiamat di berikan Lawaa Al Shodaqo bagi Sayadana Abaya Bakara radhoya Allaha a’naha dan tiap-tiap yang shidiq adalah di bawah panji-panjinya. Dan Lawaa Al Faqohaa bagi Sayadana Maa’aza bana Jabala radhoya Allaha a’naha dan tiap-tiap orang yang fakih di bawah panji-panjinya. Dan Lawaa Al Zahada bagi Abaya Zara radhoya Allaha a’naha dan tiap-tiap orang yang zahad adalah ia di bawah panji-panjinya. Dan Lawaa Al Faqoraa bagi Abaya Al Daradaa radhoya Allaha a’naha dan tiap-tiap orang yang fakir di bawah panji-panjinya. Dan Lawaa Al Sakhoawata bagi A’tamaana radhoya Allaha a’naha dan tiap-tiap orang yang sakhoawata di bawah panji-panjinya. Dan Lawaa Al Shahadaa bagi Sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha dan tiap-tiap orang yang shahid di bawah panji-panjinya. Dan Lawaa Al Qoraa bagi Abaya bana Kaa’ba radhoya Allaha a’naha dan tiap-tiap orang yang qori di bawah panji-panjinya. Dan Lawaa Al Mawazanayana bagi Sayadana Balaala radhoya Allaha a’naha dan tiap-tiap orang yang tukang bang di bawah panji-panjinya. Dan Lawaa Al Maqotawalayana Zholamaa bagi Sayadana Hasayana radhoya Allaha a’naha dan tiap-tiap orang yang di bunuh dengan zalim di bawah panji-panjinya. Bermula yang demikian itu firman Allaha Taa’laya Yawama Nadaa’wa Kala Anaasa Ba Amaama Hama pada hari yang kami seru tiap-tiap manusia dengan imam mereka itu.

Dan tersebut dalam hadis apabila adalah hari kiamat berdiri segala makhluk dan bersangatan dengan mereka itu dahaga dan melejam peluh akan mereka itu. Maka membangkit Allaha Taa’laya akan Jibril kepada Mahamada A’layaha Al Salama maka berkata ia “Hai Mahamada, kata bagi umat engkau mendoa mereka itu akan daku dengan nama yang mendoa engkau akan daku dalam dunia tatkala kesusahan”. Maka menyeru ia akan umatnya dengan demikian itu maka berkata mereka itu Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama. Maka tatkala di hukum oleh Allaha Taa’laya antara segala makhluk kemudian firman Allaha Taa’laya bagi segala umat “Jikalau tiada kamu sebut akan daku dengan ini nama nescaya aku panjangkan atas kamu hukum seribu tahun”.

Kemudian mehukum Allaha Taa’laya antara segala binatang yang liar dan segala binatang yang jinak hingga mehukum ia bagi binatang yang tiada bertanduk daripada yang punya tanduk dan kemudian berkata Allaha Taa’laya bagi binatang yang liar dan bahaama jadilah kamu tanah tatkala demikian itu berkata orang yang kafir Yaa Laya Tanaya Kanata Taraabaa mudah-mudahan adalah aku itu tanah. Telah berkata Maqoatala sepuluh daripada binatang itu masuk syurga unta nabi Sholeh dan lembu nabi Ibrahim dan kibas nabi Ismail dan lembu nabi Musa dan ikan nabi Yunus dan hamar Sayadana Aziz dan semut nabi Sulaiman dan belatuk Balqis dan unta nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan anjing ahli Al Kahafa menjadikan dia oleh Allaha Taa’laya pada rupa kibas dan masuk akan dia syurga “Adakah tiada engkau lihat bahawasanya anjing masuk syurga pada pertengahan kekasihnya” maka tiada di halau orang yang a’si dalam tauhid masa lima puluh tahun atau dahulu daripada rahmatnya dan nama anjing itu hilang daripadanya dan di nama akan dia Tawaarama dan kata Qoyala Fathomayara dan kata Qoyala Hawabaana dan warnanya kuning.

Dan di kata orang di datangkan dengan satu malam hari kiamat daripada segala a’lama daripada umat nabi Mahamada maka di hentikan di hadapan Allaha Taa’laya. Maka berkata Allaha Taa’laya “Hai Jibril, ambil olehmu dengan tangannya dan pergi olehmu dengan dia kepada nabinya Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama”. Maka datanglah dengan dia kepada nabi A’layaha Al Salama dan dia di tepi telaga menuang akan manusia dengan bejana. Maka berdiri nabi A’layaha Al Salama menuang akan a’lama dengan tapak tangannya maka berkata segala manusia “Hai rasul Allaha, menuang engkau akan manusia dengan bejana dan menuang engkau akan a’lama dengan tapak tangan engkau”. Maka sabdanya “Bahkan kerana manusia adalah mereka itu masygul mereka itu di dalam dunia dengan berniaga. Mereka itu adalah segala a’lama masygul mereka itu dengan ilmu”.

Telah berkata Faqoyaha rahamata Allaha Taa’laya afdal segala amal itu berkasih bagi awalaya Allaha Taa’laya dan berseteru dengan seteru Allaha Taa’laya dan atas ini datang pada hadis bahawasanya nabi Musa A’layaha Al Salama munajat akan tuhannya maka firman Allaha Taa’laya “Adakah engkau beramal bagiku akan satu amal” kata nabi Musa “Hai tuhanku, aku sembahyang  bagi engkau dan puasa aku dan bersedekah aku dari kerana engkau dan aku mengucap tasbih bagi engkau dan aku puji bagi engkau dan aku baca kitab taurat engkau dan aku zikir akan dikau”. Firman Allaha Taa’laya “Hai Musa, adapun sembahyang itu maka bagi engkau barahaana dan adapun puasa itu bagi engkau perisai dan sedekah itu bagi engkau naung dan tasbih itu berapa pohon kayu di dalam syurga dan adapun membaca kitab aku itu bagi engkau mahligai dan bidadari dan adapun zikir engkau bagi aku itu maka bagi engkau nur. Maka ini sekelian bagi engkau ya Musa maka apa amal yang engkau amalkan bagiku”. Kata Musa “Hai tuhanku, tunjukkan olehmu akan daku atas amal iaitu bagi engkau” firman Allaha Taa’laya “Hai Musa adakah engkau tolong akan waliku dan adakah engkau seteru bagiku akan seteruku”. Maka mengetahuilah Musa A’layaha Al Salama bahawasanya afdal segala amal itu kasih akan Allaha dan murka bagi Allaha. 

Fasal kemudian mehukum Allaha Taa’laya antara segala makhluk maka apabila berhenti mereka itu di hadapan Allaha Taa’laya di kata orang di mana Ashohaaba Mazholama maka terdahulu dua laki-laki maka di ambil daripada hasanat zalim maka di tolakkan kepada yang kena zalim pada hari yang tiada dinar dan tiada dirham maka sentiasa di ambil daripada hasanatnya hingga tiada tinggal baginya satu hasanat dan di ambil daripada daripada kejahatan yang kena zalim itu maka di kembalikan atas yang mezalim maka apabila habislah segala hasanatnya di kata orang “Kembali olehmu kepada neraka maka bahawasanya tiada di zalim ini hari bahawasanya Allaha Taa’laya sangat segera berhisab yakni segera membalas”.

Dan atas ini datang pada hadis telah mewahaya Allaha Taa’laya kepada Musa A’layaha Al Salama “Bahawa engkau kata bagi kaum engkau jika berbuat mereka itu satu perbuatan memasuk akan mereka itu akan syurga”. Maka kata nabi Musa “Hai tuhanku, maka jika adalah mereka itu sudah mati sekalipun” firman Allaha Taa’laya “Hai Musa, maka bahawasanya aku hidup tiadaku mati selama-lamanya. Kata olehmu bagi mereka itu hendaklah meredha mereka itu akan daku”. Berkata Musa “Betapa hal meredha mereka itu akan dikau” firman Allaha Taa’alaya “Dengan empat perkara dengan menyesal hati dan istigfar dengan lidah dan keluar air mata dan khidmat segala anggota”.
 
Al Baaba Al Taasaa’ Wa Al A’sharawana Faya Qoraba Al Janata

Bermula bab yang kedua puluh sembilan pada menyatakan hampir syurga. Firman Allaha Taa’laya dan di dekatkan syurga itu bagi orang yang muttaqin dan di nyatakan neraka bagi orang yang salah. Dan tersebut di dalam beberapa hadis apabila adalah hari kiamat firman Allaha Taa’laya “Hai Jibril, hampir akan olehmu syurga bagi orang yang muttaqin dan di nyatakan jahanam bagi orang yang salah” maka jadilah syurga itu kepada kanan Arash dan neraka kiri Arash kemudian di halurkan Shoratho Al Masataqoyama atas neraka dan di dirikan Mizan. Kemudian firman Allaha Taa’laya “Di mana pilihan aku Adam dan di mana Kholil aku Ibrahim dan di mana Kalam aku Musa dan di mana ruh aku A’yasaya dan di mana kekasih aku Mahamada. Berdiri oleh kamu sekelian di kanan Mizan”.

Kemudian firman Allaha Taa’laya “Hai Ridhwan, buka olehmu akan segala pintu syurga dan hai Malaka buka olehmu akan segala pintu neraka” kemudian datang malaikat Rahmat dengan pakaian dan malaikat Azab dengan belenggu dan rantai dan segala baju dengan belangkin dan menyeru Hai segala makhluk, lihat olehmu kepada Mizan maka bahawasanya di timbang amal si anu anak si anu”. Kemudian menyeru yang menyeru “Hai ahli syurga, kekal tiada mati dan hai ahli neraka kekal tiada mati maka demikian itu firman Allaha Taa’laya Wa Anazara Hama Yawama Al Hasarata Azaa Qodhoya Al Amara takut olehmu akan mereka itu hari hasarata tatkala di hukum akan pekerjaan.  
      
Al Baaba Al Tsalaatsawana Faya Zakara A’zhoma Al Saaa’ta Yaa’naya Dahashata Haa

Bermula bab yang ketiga puluh pada menyatakan besar kiamat yakni hairannya dan tercengangnya. Tersebut dalam hadis di riwayatkan bahawasanya sebesar-besar saat yang datang atas seorang hamba Allaha di dalam dunia itu tatkala keluar ruhnya apabila celik dua matanya dan terbuka dua lubang hidungnya dan gugur dua bibirnya dan dua dagunya dan berpeluh dua keningnya dan tertutup dua telinganya dan tersimpul lidahnya. Maka tiada menjawab ia akan jawab dan tiada kembali akan perkataan dan masuk dua matanya dan terhulur segala sendinya dan telah putus perhubungan dan telah renggang segala kekasihnya dan bercerai daripadanya kerabatnya dan me wadaa’ akan dia dua malaikatnya. Maka tinggallah ia tercengang sungguhnya berubah akalnya dan boleh syaitan daripada merampas akan dia dan demikian saat itu sangat besar dan sungguhnya telah di tutup Baaba Al Tawabata atasnya. Maka yang terafdal barang yang berkata-kata dengan dia seorang hamba Allaha Taa’laya pada demikian waktu itu kalimat shahadat.

Dan adapun sebesar-besar saat yang datang atasnya di dalam akhirat maka apabila di tiup sangkakala dan di bangkitkan yang di dalam kubur dan bergantung mazholawama dengan zalim dan adalah segala saksi itu malaikat. Dan yang bertanya itu Allaha Taa’laya dan azab dalam neraka jahanam dan nikmat itu dalam syurga dan beranak tiap-tiap perempuan yang bunting itu akan anaknya dan engkau lihat akan manusia mabuk dan pada hal tiada mereka itu mabuk dan tetapi azab Allaha Taa’laya itu sangat pedih dan jadilah kanak-kanak itu beruban. Pada demikian itu seperti firman Allaha Taa’laya Fa Kayafa Tataqowana Ana Kafara Tama Yawamaa Yajaa’la Al Waladaana Shayabaa maka betapa takut kamu jika kafir kamu pada hari yang jadilah segala kanak-kanak itu beruban. Dan firman Allaha Taa’laya Ana Kaanata Al Ashoyahata Wa Ahadata Al Ayata tiada ada kiamat itu melainkan jerit yang satu. Wa Sayaqo Alazayana Ataqowaa Raba Hama Alaya Al Janata Zamaraa Al Ayata dan di halau mereka itu yang takut akan tuhannya kepada syurga Janaa’ta.

Dan di kata orang naik saksi atas mereka itu tujuh saksi, tempat jadi saksi firman Allaha Taa’laya Yawamaza Tahadatsa Akhobaara Haa Al Ayata itu hari berkhabar ia akan segala khabarnya. Dan masa jadi saksi seperti hadis menyeru tiap-tiap hari aku hari yang baharu dan aku atas amal engkau itu jadi saksi dan lidah jadi saksi seperti firman Allaha Taa’laya dalam surat Al Nawara Yawama Tashahada A’laya Hama Al Sanata Hama Al Ayata pada hari yang jadi saksi segala lidah mereka itu dan segala anggota jadi saksi seperti firman Allaha Taa’laya Wa Takalamanaa Ayadaya Hama Wa Tashahada Arajala Hama Mamaa Kaanawaa Yakasabawana dan berkata-kata akan kamu segala tangan mereka itu dan naik saksi segala kaki mereka itu dengan barang yang berusaha mereka itu akan dia.

Dan dua malaikat yang memeliharakan kita itu jadi saksi seperti firman Allaha Taa’laya Wa Ana A’laya Kama Lahaafazhoyana Karaamaa Kaatabayana Yaa’lamawana Maa Tafaa’lawana dan bahawasanya atas kamu segala malaikat yang memeliharakan akan kamu Karama Katibin yang mengetahui mereka itu barang yang berbuat kamu akan dia. Dan surat amal itu jadi saksi seperti firman Allaha Taa’laya Hazaa Kataabanaa Yanathoqo A’laya Kama Ba Al Haqo ini surat yang bertutur ia atas kamu dengan sebenarnya dan Allaha Taa’laya jadi saksi firman Allaha Taa’laya Anaa Kanaa A’laya Kama Shahawadaa Al Ayata bahawasanya kami adalah kami atas kamu jadi saksi maka betapalah hal engkau hai a’si kemudian daripada saksi atas engkau ink sekelian saksi”. 
                                                         
Al Baaba Al Haadaya Wa Al Tsaalatsawana Faya Zakara Tathoyara Al Kataba Yawama Al Qoyaamata

Bermula bab yang ketiga puluh satu pada menyatakan terbang segala surat hari kiamat. Di hikayatkan daripada Abaya Zara radhoya Allaha a’naha bahawasanya berkata ia sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiada juga daripada satu mukmin melainkan baginya pada tiap-tiap hari satu surat amal yang baru. Maka apabila di lipat dan tiada di dalamnya asataghofara maka iaitu hitam ia dan apabila di lipat mana ada dalamnya asataghofara adalah baginya cahaya yang cemerlang. Telah berkata Faqoha Rahamaha Allaha Taa’laya tiada jua daripada satu orang di dalam dunia melainkan atasnya dua malaikat yang di wakilkan keduanya daripada Allaha Taa’laya memelihara oleh keduanya akan dia malam dan siang dan menyurat keduanya akan segala amalnya baiknya dan jahatnya bermainnya.

Dan sungguhnya firman Allaha Taa’laya Wa Ana A’laya Kama Lahafazhoyana Karaama Kaatabayana Al Ayata dan bahawasanya atas kamu itu berapa malaikat yang memeliharakan kamu Karama Katibin. Dan di angkatkan baginya tiap-tiap hari kitab dan pada tiap-tiap malam kitab dan di himpunkan segala kitab yang setahun itu pada malam Nisfu Shaa’ban dan keluarkan perkataan yang lagho-lagho nya dan perbuatan yang lagho-lagho dan di himpunkan surat tiap-tiap tahun di dalam sijil. Maka apabila sampailah ajalnya dan ia dalam nazak di himpunkan segala sijil itu setengahnya dengan setengahnya. Maka apabila keluar ruhnya di lipat dan di gantung pada batang lehernya dan di cap atasnya dan di jadikan sertanya di dalam kubur. Dan inilah makna firman Allaha Taa’laya Wa Kala Anasaana Al Zamanaaha Thoaraha Faya A’naqoha dan tiap-tiap manusia itu kami kalungkan surat amalnya pada batang lehernya dan sungguhnya di tentukan batang leher itu kerana ia tempat kalung dan daripada barang yang mehiasi dan barang yang mencelai.

Wa Naharaja Laha Yawama Al Qoyaamata Kataabaa Yalaqoaha Manashawara dan kami keluarkan baginya hari kiamat satu kitab berjumpalah akan dia terhurai segala amalnya baik dan jahat dan di kata orang baginya Aqoraa Kataabaka bacalah oleh kamu akan kitab engkau. Kafaya Ba Nafasaka Al Yawama A’layaka Hasayabaa memadailah ia dengan diri engkau ini hari atas engkau itu yang mehisab. Dan apabila mehimpun Allaha Taa’laya akan segala makhluk pada hari kiamat dan menghendaki mehisab akan mereka itu terbanglah atas mereka itu surat amal mereka itu seperti embun dan menyeru daripada pihak Allaha Taa’laya “Hai si anu, ambil akan surat engkau dari belakang engkau” maka tiadalah kuasa seorang bahawa mengambil akan suratnya melainkan bahawa dengan barang yang menyurat Allaha Taa’laya dengan dia.

Maka segala Ataqoyaa di bagi akan surat mereka itu dengan kanan mereka itu dan segala Ashaqoyaa celaka dengan kiri mereka itu dan segala kafir dari belakang mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Amaa Mana Awataya Kataabaha Ba Shamaalaha Al Ayata dan adapun mereka yang di bagi surat amalnya dengan kirinya. Wa Amaa Mana Awataya Kataabaha Waraa Zhoharaha Fasawafa Yadaa’waa Tsabawaraa Wa Yasholaya Saa’yaraa Al Ayata dan adapun orang yang di bagi surat amalnya dari belakangnya maka lagi menyeru mereka itu akan kebinasaan dan masuk ia akan neraka. Dan demikian lagi manusia pada hisab atas tiga pangkat, satu di hisabkan akan hisab sangat kemudian binasa yang sedikit dan mereka itulah yang Anaqoyaa dan satu pangkat di hisabkan hisab yang sangat kemudian binasa mereka itu dan mereka itu segala kafir dan satu pangkat di hisabkan dan berbantah-bantah akan mereka itu kemudian lepas mereka itu dan iaitu segala orang yang a’si.

Dan tersebut di dalam hadis nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bahawasanya sabda nabi A’layaha Al Salama senantiasa dua tapak kaki seorang hamba Allaha hari kiamat di hadapan Allaha Taa’laya hingga di tanya daripada umurnya pada apa di fanakan dia dan daripada harta dari mana usahakan dia, di mana nafaat akan dia dan di tanya daripada barang yang dalam surat amalnya. Maka apabila sampai kepada akhir kitab firman Allaha Taa’laya “Hai hambaku, semua ini amal engkau atau bahawasanya malaikat aku menambahi mereka itu atas engkau di dalam surat engkau”. Maka berkata ia “Yaa Raba, tiada dan tetapi aku memperbuat akan dia sekeliannya” maka firman Allaha Taa’laya “Akulah yang menutup atas engkau di dalam dunia dan aku menutup akan dikau ini hari. Pergi olehmu maka bahawasanya aku ampun akan dikau dan ini hal orang yang di susahkan pada hisab” kemudian lepaslah ia dengan fadhola Allaha Taa’laya.

Dan adapun orang yang di hisabkan akan hisab yang sedikit itu maka iaitu daripada jumlah mereka yang dalam firman Allaha Taa’laya pada mereka itu Wa Amaa Mana Awataya Kataabaha Bayamayanaha Fasawafa Yahaasaba Hasaabaa Yasayaraa dan di tanya orang akan nabi A’layaha Al Salama daripada hisab yang sedikit. Maka sabda nabi A’layaha Al Salama melihat laki-laki itu kepada suratnya maka dengan dia daripadanya dan di kata orang seumpama hisab Allaha akan segala mukminin hari kiamat seperti perbuatan nabi Yusuf A’layaha Al Salama serta segala saudaranya sekira-kira berkata ia bagi mereka itu “Tiada cerca atas kamu ini hari”. Demikian lagi firman Allaha Taa’laya “Hai segala hambaku, tiada takut atas kamu ini hari dan tiada kamu itu dukacita” dan kata nabi Yusuf A’layaha Al Salama “Adakah kamu ketahui barang yang berbuat kamu dengan Yusuf” demikianlah firman Allaha Taa’laya bagi segala hambanya “Adakah mengetahui kamu tatkala menyalahi kamu akan suruhku. Adakah ingat kamu tatkala menyalahi kamu”.

Dan tersebut di dalam hadis apabila menghendaki Allaha Taa’laya bahawa mehisab akan segala makhluk di seru daripada pihak Allaha Taa’laya “Di mana nabi Al Haashamaya”. Maka datang rasul Allaha A’layaha Al Sholaata Al Salaama akan tuhannya maka memuji ia akan dia. Maka takjub segala makhluk daripadanya dan meminta ia daripada tuhannya bahawa jangan memalu ia akan umatnya. Maka firman Allaha Taa’laya “Lintangkan umat engkau ya Mahamada” maka melintang ia akan mereka itu. Maka berdiri tiap-tiap seorang di atas kuburnya di hisab ia akan hisab yang sedikit tiada di murka atasnya dan di jadikan segala kejahatan di dalam suratnya dan di hantarkan mahkota daripada emas yang bertatah dengan mutiara dan permata dan pakaian tujuh puluh pakaian, tiga gelang tangan, satu gelang daripada emas dan satu gelang daripada perak dan satu gelang daripada mutiara.

Maka kembalilah ia kepada segala saudaranya mukminin maka tiada di kenal mereka itu akan dia daripada bagusnya dan kamalnya dan adalah pada kanannya surat amal yang baik dan kelepasan daripada neraka serta kekal dalam syurga. Maka berkata ia “Adakah kamu tahu akan daku si anu anak si anu, sungguhnya telah memulia akan dikau oleh Allaha Taa’laya dan melepas akan daku daripada neraka dan mengkekal akan daku di dalam syurga”. Maka demikian itu firman Allaha Taa’laya Fa Amaa Mana Awataya Kataabaha Bayamayanaha Fasawafa Yahaasaba Hasaabaa Yasayaraa Wa Yanaqolaba Alaya Ahalaha Masarawaraa maka adapun orang di bagi akan suratnya dengan tangan kanannya itu maka lagi aakn hisab yang sedikit dan balik ia kepada ahlinya hal keadaannya sukaria. Wa Amaa Mana Awataya Kataabaha Ba Shamaa Laha Fayaqowala Yaa Laya Tanaya Lama Awata Kataabayaha dan adapun orang yang di bagi akan suratnya dengan kirinya maka berkata ia “Mudah-mudahan aku tiada di bagi akan daku suratku” dan firman Allaha Taa’laya Wa Amaa Mana Awataya Kataabaha Waraa Zhoharaha Fasawafa Yadaa’waa Tsabawaraa Wa Yasholaya Saa’yaraa dan adapun orang yang di bagi suratnya dari belakangnya maka lagi akan menyeru akan kebinasaannya dan masuk ia akan neraka dan tiap-tiap kebaikan yang beramal ia akan dia di dalam suratnya dan tiap-tiap kejahatan yang di amal akan dia pada belakang suratnya dan barang yang di beri suratnya dengan kirinya itu adalah ia di dalam azab dan jikalau adalah baginya hasanat sekalipun dan demikian itu segala kafir kerana hasanat serta kafir tiada pahala baginya.

Dan setengah daripada sifat kafir bahawasanya adalah jasadnya seumpama dua Jabal Nur dan Abaya Qobayasa dan keduanya itu dua jabal di Makah dan atas kepalanya mahkota daripada api dan di pakaikan satu pakaian daripada tembaga yang hancur dan pada lehernya bara api maka menyalalah dan di pakai daripadanya api dan di belenggu tangannya kepada lehernya dan hitam mukanya dan biru dua matanya. Maka kembali ia kepada segala saudaranya maka apabila melihat mereka itu akan dia terkejut mereka itu dan lari mereka itu daripadanya. Maka tiada di kenal mereka itu hingga berkata ia “Aku si anu anak si anu” kemudian mehela mereka itu akan dia atas mukanya kepada api neraka. Maka mereka itulah segala kafir yang di beri mereka itu suratnya dengan tangan kirinya mereka itu maka tiada megambil mereka itu akan dia dengan kirinya dan tetapi mengambil mereka itu akan dia dari belakangnya seperti di riwayatkan daripada nabi A’layaha Al Salama bahawasanya kafir apabila di seru bagi hisab dengan namanya datang suatu malaikat daripadanya beberapa malaikat Azab. Maka membelah akan dadanya kemudian di hela akan tangan kiri daripada belakangnya daripada antara dua belikatnya kemudian baru di bagi akan dia suratnya.

Al Baaba Al Tsaanaya Wa Al Tsalaatsawana Faya Zakara Nashoba Al Mayazaana

Bermula bab yang ketiga puluh dua pada menyatakan mendirikan Mizan. Di riwayatkan darioada Sayadana A’bada Allaha bana A’basa radhoya Allaha a’nahamaa berkata ia di dirikan Mizan hari kiamat atas beberapa tiang yang panjang tiap-tiap satu tiang daripadanya itu barang yang antara masyrik ke maghrib dan daun neraca itu seperti berapa tutupan dunia panjangnya dan lintangnya satu rupa dan salah sati daripada daunnya di kanan Arash dan iaitu daun amal yang baik dan yang satunya daripada kirinya dan iaitu amal yang jahat dan antara Mizan itu seperti beberapa Jabal daripada segala amal jin dan manusia penuh daripada hasanat dan sayaata pada satu hari adalah kadarnya lima puluh ribu tahun.

Sabda nabi A’layaha Al Salama di datangkan dengan satu laki-laki dan sertanya tujuh puluh ribu sijil surat amal tiap-tiap satu sijil sepandang mata di dalamnya segala kesalahannya dan segala dosanya maka di hantarkan pada satu daun neraca dan di keluarkan baginya kertas sebesar ruas jari dan padanya shahadat Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ana Mahamadaa Rasawala Allaha. Maka di hantarkan pada daun neraca yang satunya maka beratlah ia atas segala dosa dan salah itu sekeliannya dan demikian itu firman Allaha Taa’laya Fa Amaa Mana Tsaqolata Mawaazayanaha yakni adapun orang yang berat timbang amal yang baik dengan kebajikan dan taat atas amalnya yang jahat. Fa Hawa Faya A’yashata Raadhoyata maka iaitu dalam kehidupan yang keredhaan di dalam syurga. Kemudian firmannya Wa Amaa Mana Khofata Mawaazayanaha Fa Amaha Haawayata Wa Maa Adaraaka Maa Hayata Naara Haamayata dan adapun orang yang ringan timbangannya maka tempat kediamannya itu Hawiah dan apa suatu yang mengetahui akan dikau apa ia Hawiah itu iaitulah api yang sangat panas.
                 
Al Baaba Al Tsaalatsa Wa Al Tsalaatsawana Faya Zakara Al Shoraatho

Bermula bab yang ketiga puluh tiga pada menyatakan Shoraatho Al Masataqoyama. Sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bahawasanya Allaha Taa’laya menjadikan atas neraka itu titian atas belakang jahanam menjatuhi dan mengelajar atasnya tujuh titi, tiap-tiap satu titi daripadanya perjalanan tiga ribu tahun, seribu daripadanya naik dan seribu daripadanya bersamaan dan seribu daripadanya turun, terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang dan terlebih kelam daripada malam. Tiap-tiap satu titi atasnya tujuh cawang, tiap-tiap satu cawang seperti tombak yang panjang yang tajam duduklah seorang hamba Allaha atasnya tiap-tiap titi daripadanya dan tiada daripada barang yang menyuruh Allaha Taa’laya akan dia dengan dia.

Maka pada yang pertama di hisabkan atas iman maka jika sejahtera ia pada kafir dan riya maka dapatlah ia kelepasan dan jika tiada jatuhlah ia di dalam neraka. Dan yang kedua di tanya daripada sembahyang dan pada yang ketiga daripada zakat dan pada yang keempat daripada puasa dan pada yang kelima daripada haji dan umrah dan pada yang keenam daripada wudhu dan mandi janabah dan pada yang ketujuh daripada berbuat baik dengan ibu bapa dan Sholat Rahama dan segala mazholama. Jika lepas daripadanya maka lepas ia dan jika tiada jatuhlah ia di dalam neraka. Telah berkata Wahaba bahawasanya nabi A’layaha Wa Salama berdoa “Yaa Raba, Salama Salama” yakni sejahtera akan Amataya Amataya.

Maka menaiklah segala makhluk atas titian itu hingga menaik setengah atas setengahnya dan segala titian bergerak-gerak seperti perahu di laut di dalam angin yang keras. Maka lalu jemaah yang pertama seperti kilat yang menyembur dan jemaah yang kedua seperti angin yang keras dan jemaah yang ketiga seperti burung yang lekas terbang dan jemaah yang keempat seperti kuda yang lari yang baik dan jemaah yang kelima seperti orang lari yang lekas dan jemaah yang keenam seperti orang yang berjalan dan jemaah yang ketujuh seperti kadar sehari semalam. Dan setengah mereka itu kadar dua bulan dan setengah mereka itu kadar setahun dan dua tahun dan tiga tahun hingga adalah zaman akhir orang yang lalu atas Shoraatho Al Masataqoyama kadar dua puluh lima ribu tahun daripada tahun dunia.

Dan di riwayatkan bahawasanya manusia lalu mereka itu atas Shoraatho Al Masataqoyama dan api neraka di bawah tapak kaki mereka itu dan di atas kepala mereka itu dan daripada kanan mereka itu dan daripada kiri mereka itu dan daripada belakang mereka itu dan bermula yang demikian itu firman Allaha Taa’laya Wa Ana Mana Kama Alaa Waarada Haa Kaana A’laya Rabaka Hatamaa Maqodhoyaa Tsama Nanajaya Alazayana Ataqowaa Wa Nazara Al Zhoalamayana Faya Haa Jatsayaa dan tiadalah daripada kamu melainkan lalu akan dia adalah atas tuhan engkau hukum yang wajib kemudian kami lepaskan mereka yang takut akan Allaha Taa’laya dan kami tinggalkan segala mereka itu yang zalim di dalamnya tersungkur atas lututnya dan api neraka itu memakan pada segala jasad mereka itu dan pada segala kulit mereka itu dan daging mereka itu hingga lalu mereka itu akan dia dirinya seperti orang yang hitam melainkan orang yang lepas daripadanya. Dan setengah daripada mereka itu mereka yang lalu akan dia tiada takut akan hawanya daripada huru haranya dan tiada mengenai akan dia suatu daripada apinya hingga lalu ia akan dia berkata ia “Mana Shoraatho Al Masataqoyama”. Maka di kata orang baginya “Sungguhnya engkau lalu akan dia” daripada tiada mashaqoha dengan rahmat Allaha Taa’laya.

Dan sungguhnya telah datang pada hadis bahawasanya apabila adalah hari kiamat datang umat maka apabila naik ia atas Shoraatho berpaling nabi A’layaha Al Salama kepada mereka itu. Maka sabda nabi “Siapa kamu” maka berkata mereka itu “Kami umat engkau”. Maka sabda nabi “Adakah kamu atas syariat aku” maka berkata mereka itu “Tiada”. Maka  lepaslah nabi A’layaha Al Salama daripada mereka itu dan tinggalkan mereka itu maka jatuhlah mereka itu di dalam jahanam. Kemudian datang jemaah yang lain pula maka sabda nabi A’layaha Al Salama “Adakah kamu atas syariat nabi kamu dan adakah kamu jalan akan jalannya” maka jika menjawab mereka itu dengan “Bahkan” lalulah mereka itu akan Shoraatho Al Masataqoyama dan jika tiada jatuhlah mereka itu dalam neraka. Dan kemudian daripada masuk neraka berhajatlah kepada syafaat nabi A’layaha Al Salama.

Dan tersebut di dalam hadis datang satu kaum berhentilah mereka itu atas Shoraatho Al Masataqoyama dan berkata mereka itu “Siapa yang melepaskan kami daripada neraka” dan tiada berani mereka itu lalu atasnya maka menangislah mereka itu. Maka datang Jibril Allayaha Al Salama maka berkata ia bagi mereka itu “Apa yang menegah akan kamu daripada lalu kamu akan Shoraatho Al Masataqoyama” maka berkata mereka itu “Kami takut daripada api neraka”. Maka berkata Jibril “Kamu sekeliannya dalam dunia apabila berhadap kamu akan laut yang dalam betapa kamu lalu akan dia” maka berkata mereka itu “Dengan perahu”. Maka datang Jibril A’layaha Al Salama dengan segala masjid yang adalah mereka itu sembahyang di dalamnya seperti kelakuan perahu. Maka duduklah mereka itu atasnya dan lalulah akan Shoraatho Al Masataqoyama. Maka di kata orang bagi mereka itu “Inilah segala masjid kamu yang kamu sembahyang di dalamnya berjemaah”.

Dan tersebut dalam hadis bahawasanya Allaha Taa’laya mehisab akan seorang hamba maka berat kejahatannya atas kebajikannya maka menyuruh Allaha Taa’laya dengan dia kepada neraka. Maka apabila pergi ia firman Allaha Taa’laya bagi Jibril A’layaha Al Salama “Dapatkan olehmu akan hambaku itu dan engkau tanya akan dia. Adakah ia duduk serta orang a’lama di dalam dunia maka aku ampun akan dia dengan syafaatnya mereka itu”. Maka menanyalah Jibril akan dia maka berkata ia “Tiada” maka berkata Jibril A’layaha Al Salama “Yaa Raba, bahawasanya engkau terlebih mengetahui dengan hal hamba engkau”. Berkata ia “Tanya akan dia adakah ia kasih akan a’lama” maka bertanya akan dia Jibril A’layaha Al Salama katanya “Tiada”.

Maka berkata Allaha Taa’laya “Tanya akan dia adakah ia duduk atas hidang makan serta a’lama” maka bertanya akan dia maka katanya “Tiada”. Maka berkata ia “Adakah ia duduk tempat yang diam padanya orang yang a’lama maka bertanya ia maka berkata ia “Tiada”. Maka berkata ia bagi Jibril A’layaha Al Salama “Tanya olehmu akan dia adakah kasih akan seorang laki-laki yang kasih akan a’lama” maka berkata ia “Bahkan”. Maka firman Allaha Taa’laya bagi Jibril A’layaha Al Salama “Ambil olehmu dengan tangannya dan engkau masuk akan dia syurga. Maka bahawasanya kasih ia akan seorang laki-laki di dalam dunia yang kasih ia akan a’lama maka aku ampun akan dia dengan berkat demikian itu laki-laki”.

Dan atas ini datang pada hadis Mahasara Allaha Taa’laya hari kiamat segala masjid dunia seperti unta, kakinya daripada mutiara dan lehernya daripada kamakama dan kepalanya daripada kasturi yang putih dan belakangnya daripada zabarjad yang hijau menaik akan dia ahli al jemaah dan segala tukang yang memfanakan dia dan segala imam mehalau akan dia. Maka lalulah mereka itu di padang kiamat maka menyeru “Hai ahli padang kiamat tiada mereka itu daripada malaikat al Maqorabin dan tiada pula daripada anabaya Al Marasalayana tetapi mereka itu daripada umat Mahamada yang memelihara mereka itu akan sembahyang serta jemaah”.

Dan kata orang bahawasanya Allaha Taa’laya menjadikan satu malaikat namanya Daradaa Yala baginya dua sayap, satu sayap di maghrib daripada daripada yaakut yang merah dan satu di masyrik daripada zabarjad yang hijau bertatah dengan mutiara dan yaakut dan marjan dan kepalanya di bawah bumi yang ketujuh. Maka menyeru ia tiap-tiap malam daripada Ramadhan “Adakah orang yang minta doa” maka di mustajab baginya. “Adakah daripada yang meminta” maka di beri akan pintanya “Adakah daripada yang taubat” maka di taubatkan atasnya “Adakah daripada orang yang meminta ampun” maka di ampunkan dia hingga naik fajar.

Sumber : Kitab Daqoaqo Al Akhobaara

No comments:

Post a Comment