Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, April 11, 2013

Kisah Nabi Mawasaya (Musa) A'layaha Al Salama (Bhgn Akhir)


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Kisah tersebut perkataan Saamaraya (Samiri) di panggil nabi Allaha Musa munajat itu maka datang Samiri A’layaha Laa’nata Allaha itu berkata kepada segala kaum bani Israil. Katanya “Mari kamu hai kaum ada rahsia hendak kukatakan pada kamu” maka segala kaum bani Israil pun berhimpunlah kepada Samiri itu. Bermula kata ahli al tafsir tatkala nabi Allaha Musa akan bercerai dengan Firaun maka oleh nabi Allaha Musa di perhambatnya Samiri lalu ke rumah tinggalnya. Maka segala Samiri pun larilah dengan segala anak isterinya ke rimba belantara maka ada seorang Samiri beranak seorang laki-laki baharu tahu berlari-lari rebah di dukung ibunya maka budak itupun jatuh daripada dukungnya. Maka tiada khabar oleh ibunya daripada ia takut akan nabi Allaha Musa hendak segera lari itu maka budak itupun tiadalah makan dan minum susu.

Maka datang firman Allaha Taa’laya menitahkan Jibril memeliharakan budak kanak-kanak celaka itu di taruhnya pada suatu tempat delapan bulan lamanya dan pada suatu qaul lapan tahun lamanya. Maka pada suatu hari duduk ibubapanya pada suatu tempat maka pada ketika itu datang kanak-kanak itu kepada ibubapanya itu akan anaknya maka di tangisnya oleh ibubapanyalah akan dia. Adapun sebab di peliharakan Jibril akan kanak-kanak itu supaya segera ia besar. Maka segala kaum bani Israil pun datang ke rumah Samiri kerana melihat kanak-kanak yang kecil baharu datang daripada lenyap itu. Maka hairanlah sekelian mereka itu melihat hal kanak-kanak. Maka tatkala nabi Allaha Musa berbantah dengan Firaun itu akan kanak-kanak itu senantiasa makan minum dengan arak tuak juga kerjanya demikianlah lakunya senantiasa dengan lainnya.

Setelah sudah Firaun tenggelam maka nabi Allaha Musa pun pergilah munajat ke bukit Thursina maka tinggal nabi Musa itulah segala kaum bani Israil. Di panggil oleh Samiri malaun itu katanya “Hai kamu kaum bani Israil ada suatu rahsia hendak kukatakan pada kamu sekelian”. Maka kata segala bani Israil “Hai Samiri, rahsia apatah yang hendak kau katakan itu” maka kata Samiri “Tahukah kamu bahawa penghulu kamu nabi Musa dengan tujuh puluh orang laki-laki sertanya itu telah binasa mereka itu empat puluh hari sudah lamanya. Akan sekarang ini akulah dengan titah tuhan menceritakan hal Musa dan segala yang sertanya itu kepada kamu sekelian”. Maka kata segala bani Israil “Jikalau demikian apatah bicara” maka kata Samiri “Kehendakku panggil seorang utas yang tahu berbuat lembaga dengan lilin seperti anak seekor lembu di dalam bumi”.

Hataya maka di turut oleh mereka itulah seperti kata Samiri itu maka di perbuatnya lilin lembaga anak lembu itu. Setelah sudah maka di bawa orang kayu di tambunkan di atas lembaga itu maka kata Samiri “Barang siapa mencampakkan emas Firaun sebesar mata belalang pada seorang ke dalam kayu api ini tiadalah ia merasai sakit lagi selama-lamanya”. Maka oleh mereka itu di turutnyalah seperti kata Samiri itu dan di buangkan mereka itulah emas pada seorang-orang seperti mata belalang besarnya kira-kira tiga ratus ribu dinar banyaknya di buangkan mereka itu ke dalam api itu. Maka api itupun makin sangatlah nyalanya maka emas itupun hancurlah masuk ke dalam lembaga itu. Hataya maka api itupun padamlah menjadi habu maka datanglah angin meniup habu itu habis berterbangan maka tinggallah lembaga.

Kelakian maka Samiri pun menaikkan anak lembu itu dari dalam tanah maka di hantarkannya pada suatu tempat. Kata ahli al tafsir pada sehari Firaun tenggelam di laut Nil itu pada ketika itu Samiri A’layaha Laa’nata Allaha itupun ada melihat hal segala kafir kena seksa maka di lihat Samiri, Jibril A’layaha Al Salama mengendera seekor kuda maka oleh Samiri di tandanya bekas tapak kuda Jibril A’layaha Al Salama itu di taruhnya. Setelah sudah anak lembu emas itu jadi maka di ambilnya tanah bekas tapak kuda Jibril A’layaha Al Salama itu maka di masukkannya ke dalam mulut anak lembu itu maka anak lembu itupun berdaging dan berdarah dan bersuara seperti lembu yang sedia.

Laqowalaha Taa’laya Faqobadhota Qobadhota Mana Atsara Al Rasawala Fanabazatahaa Wa Kazalaka Sawalata Laya Nafasaya ertinya maka segala bani Israil melihat lembaga anak lembu itu maka sekeliannya hairan. Laqowalaha Taa’laya A’jalaa Jasadaa Laha Khowaara maka bersuaralah lembu itu. Apabila di dengar oleh kaum bani Israil lembu itu bersuara maka “Sujudlah” katanya kepada kaum bani Israil. Laqowalaha Taa’laya Hazaa Alaha Kama Wa Alaha Mawasaya maka kata Samiri A’layaha Laa’nata Allaha itu “Hai segala kaum inilah tuhan kamu dan Musa”. Maka setengah kaum bani Israil itupun sujudlah kepada anak lembu itu kira-kira kurang sedikit daripada kaum bani Israil itu. Bermula akan banyak kaum bani Israil itu semuanya enam puluh keti maka dua puluh lima keti yang menyembah berhala itu. Maka segala kaum yang menyembah anak lembu emas itu sehari-hari mereka itu berhimpun mengelilingi berhala anak lembu emas itu dengan sujud mereka itu akan dia.

Hataya antara beberapa hari lamanya yang demikian itu maka nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama pun datanglah kepada anak isterinya dan segala kaumnya. Maka segala ehwal itupun di dengar nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama maka nabi Allaha Musa pun sangatlah marah akan mereka itu lalu ia berkata kepada saudaranya Harun. Laqowalaha Taa’laya Ana Al Qowama Asatadhoa’fawanaya Wa Kaadawaa Yaqotalawa Nanaya Falaa Tashamata Baya Al Aa’daa Wa Laa Tajaa’lanaya Maa’ Al Qowama Al Zhoalamayana maka kata nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama “Hai Harun apa sebab maka kau beri akan segala bani Israil itu menjadi sesat menyembah berhala itu” maka sahut Harun “Ya nabi Allaha bahawa mereka itu tiada mahu menurut kataku bahawa hamba pun di tinggalkannya seorang diri hendak di bunuhnya akan hamba”. Maka marahlah nabi Allaha Musa Kalayama Allaha akan saudaranya Harun itu lalu di hempaskan luh zamrut yang berisi kitab Taurat itu lalu belah.

Maka kata Musa A’layaha Al Salama “Sejahat pekerjaanlah perbuatanmu ini selama engkau kutinggalkan bahawa engkau lalu amar Allaha dan engkau biarkan mereka itu menyembah anak lembu yang tiada berguna itu” maka lalu di hela nabi Allaha Musa janggut saudaranya Harun itu daripada sangat marah hatinya. Maka kata Harun “Hai anak ibuku, jangan kau tarik janggutku kerana aku takut akan dikau. Apabila kau larangkan mereka itu daripada pekerjaan itu nescaya binasalah mereka itu berbunuh-bunuhan sama sendirinya. Jadi cerai-berailah mereka itu tiada dapat tiada maka jika tiada demikian itu nescaya kau cercalah akan dia”. Maka kata nabi Musa A’layaha Al Salama “Hai Harun, kau cerai-beraikanlah kaum aku tiada ku tegahkan segala pesanku kepadamu itu bukanlah engkau akan gantiku maka segala pesanku engkau lalui. Bahawasanya engkau gantikan di sini akan memeriksa segala kaumku maka tiba-tiba jadi haru birulah mereka itu pada barang pekerjaannya dari kerana itulah kau kampungkan daripada setengah pekerjaan mereka itu kau diamkan”.

Laqowalaha Taa’laya Wa Alaqoya Al Alawaaha Raakhoza Baraasa Akhoyaha Yajaraha Alayaha Qoala Abana Ama Ana Al Qowama Asatadhoa’fawanaya Wa Kaadawaa Yaqotalawa Naya Falaa Tashamata Baya Al Aa’daa kata Harun berseru-seru “Hai kanak yang di peranakkan ibuku, mengapa maka engkau tarik janggutku dank au tumbuk kepalaku tiada dengan sebabnya ini”. Di dengar nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama demikian itu maka kata nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama “Akan anak lembu emas itu siapa yang berbuat dia” maka kata Harun A’layaha Al Salama “Samiri A’layaha Laa’nata Allaha itulah yang berbuat dia”. hataya maka di suruh nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama panggil Samiri celaka itu maka Samiri A’layaha Laa’nata Allaha itupu datanglah dengan takutnya gementar segala sendinya.

Tatkala berhadapan dengan nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama, nabi Allaha Musa Kalayama Allaha pun memandang kepada Samiri laknat Allaha itu dengan marahnya. Maka kata Musa A’layaha Al Salama “Hai malaun laknat, pekerjaan yang engkau kerjakan ini engkau berbuat anak lembu emas itu. Maka engkau berbuat bencana kepada kaumku dengan semata-mata engkau binasakan kaumku ini. Laqowalaha Taa’laya Qoala Bashorata Ba Maa Lama Yabashorawaa Baha Faqobadhota Qobadhota Mana Atsara Al Rasawala maka kata Samiri malaun itu dengan takutnya “Ya nabi Allaha, kuperbuat anak lembu emas itu kuambil tanah bekas tapak kuda Jibril tatkala menenggelamkan Firaun itu. Aku bubuhkan kepada mulut anak lembu emasku itu jadi berdaging dan berdarah dan bersuara seperti lembu yang sedia. Maka akan kerja itu dengan budi bicara aku jua”.

Setelah di dengar nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama kata Samiri malaun itu demikian maka nabi Allaha Musa pun berdatang sembah “Ya tuhanku, siapa menguasakan anak lembu itu maka jadi bersuara dan berdaging dan berdarah itu”. Maka firman Allaha Taa’laya “Aku jua berbuat dia yang demikian” Laqowalaha Taa’laya Ana Haya Alaa Fatanataka. Maka kata nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama “Bahawa tiada dapat yang lain melainkan dengan kehendakmu jua akan ehwal ini Laqowalaha Taa’laya Tadhola Bahaa Mana Tashaa Wa Tahadaya Mana Tashaa Maka sembah nabi Allaha Musa “Ya tuhanku bahawasanya menyesatkan pun dengan sekehendakmu jua dan menunjuk pada jalan yang sebenarnya pun dengan sekehendakmu jua.

Maka firman Allaha Taa’laya “Hai Musa bahawa kau berserahkan segala kaummu itu kepada saudaramu Harun dan tiada kau serahkan kepada aku maka di jadi sia-sialah segala kaummu itu lalu menyembah ia anak lembu itu. bahawa sesungguhnya tiada terpelihara oleh saudaramu Harun itu akan mereka itu maka jika engkau serahkan kepada aku segala kaum itu nescaya kupeliharakan akan dia daripada sesat itu seperti kupeliharakan umat Mahamada Habayaba ku itu. Bahawasanya Mahamada itu di serahkan umatnya kepada aku maka kupeliharakanlah akan dia mereka itu daripada bencana Iblis Laa’nata Allaha itu. Maka tatkala hari kiamat segala umat Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama itu kusuruh beratur maka beratur-aturlah mereka itu seratus dua puluh banyak safnya pada suatu saf itu lima ratus tahun perjalanan panjangnya. Maka pada masa itu firmanku ya Mahamada inilah umatmu yang engkau serahkan kepada aku itu telah sejahteralah ia dengan imannya dan Asalamanya dan tauhidnya dan makrifatnya sekarang kukembalikanlah umatmu itu kepadamu”. Laqowalaha Taa’laya Laqoda Jatamawanaa Kamaa Kholaqonaa Kama ertinya sembah nabi Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Ya tuhanku berilah akan dia syurga, tinggikan olehmu darjatnya, anugerahkan kiranya ia memandang hadratmu maka kembalilah ia pada hambamu dengan ghofawara rahayama mu”.

Maka sembah nabi Allaha Musa “Ya tuhanku bahawa akan segala kaum hambamu ini jika taubat engkau kabulkanlah taubatnya”. Maka firman tuhan seru alam “Ya Musa suruh taubat mereka itu daripada segala perbuatannya yang salah itu dua perkara pekerjaannya yang jahat bahawa kuperkenankan mintamu itu”. Laqowalaha Taa’laya Ana Aqotalawaa Anafasa Kama Awa Akhorajawaa Mana Dayaara Kama Firman Allaha “Ya Musa suruhlah taubat daripada kafir mereka itu. Adapun taubatnya itu di suruh bunuh pada sama sendirinya itulah pekerti yang di taubatkan itu maka kuperkenankanlah taubat mereka itu”. Setelah sudah nabi Allaha Musa menjunjung firman tuhannya maka nabi Allaha Musa pun menghadapkan mukanya kepada Samiri malaun itu. Maka kata nabi Musa “Hai Samiri Laa’nata Allaha enyahlah engkau dari sini selama-lamanya hidup jangan seorang pun daripada umatku bertemu dengan engkau pun jangan hampir dengan mereka itu”. Dan segala kaum bani Israil pun di larangkan nabi Allaha Musa “Janganlah kamu hampir dengan Samiri itu”.

Maka Samiri itupun berjalanlah dengan rebah rempuh serta dengan teriaknya pada segala rimba belantara seperti orang gila serta binatang buas-buas dengan seorang manusia pun tiada bertemu dengan dia dengan demikian itulah di seksakan Allaha Taa’laya dengan sebab sumpah nabi Allaha Musa itu. Jika ia bertemu dengan orang katanya “Janganlah kamu hampir dengan daku dan bersentuh tubuh dengan aku”. Pada suatu riwayat apabila bersentuh tubuh orang dengan Samiri itu maka jadi kudil dan bahawa kata ahli al tafsir setelah sudah nabi menghalau Samiri maka di suruh nabi Allaha panggil bani Israil dua puluh keti banyaknya yang menyembah anak lembu emas. Maka sekeliannya datang mengadap nabi Allaha dengan ketakutan berdiri bersaf-saf maka nabi Allaha Musa pun menghadapkan mukanya pada mereka itu serta dengan marahnya katanya “Hai celaka mengapa maka kamu sembah anak lembu itu”.

Maka kata segala mereka itu “Ya rasul Allaha bahawa panggil rasul Allaha ke bukit Thursina maka segala kaum bani Israil pun banyak sakit. Maka kata Samiri celaka bahawa kesakitan kamu itu sebab harta Firaun yang kamu rampas terlalu banyak itu. Jika kamu turut kataku bawa marilah harta rampasan kamu itu pada seorang sebesar mata belalang kita tunukan ke dalam api supaya di luputkanlah daripada bala itu. Maka muafakatlah kami memberikan emas pada seorang suatu dirham daripada harta Firaun. Maka di perbuat Samiri lilin seperti rupa anak lembu maka di tanamkannya di dalam tanah sudah itu maka di tambunkan orang di atasnya maka ia pun hancurlah mengalir ke dalam hawanya.

Maka berapa hari antaranya maka di keluarkannya anak lembu emas itu maka di suruhnya sembah kepada kami sekelian maka kami sekelian tiada mahu menyembah dia. Maka kata Samiri inilah tuhan Musa dan tuhan kamu maka kata kami sekelian bahawa nabi Allaha Musa pergi ke bukit Thursina menghadap tuhan seru alam sekelian betapa lembu itu di katakan tuhan. Maka kata Samiri malaun itu bahawa Musa itu pergi pada suatu jalan bahawa tuhan nabi Allaha Musa datang daripada suatu jalan hendak mendapatkan Musa tiadalah bertemu dengan dia. Akan Musa itupun telah matilah ia maka akulah akan gantinya maka anak lembu emas itupun berdaging berdarah dan bersuara seperti manusia. Maka kami sekeliannya pun percayalah akan katanya maka kami sembahlah anak lembu emas itu”.

Setelah nabi Allaha Musa mendengar kata kaum yang a’shi itu maka nabi Allaha pun terlalu sangat marah lalu di hempaskannya tongkatnya ke bumi. Maka pada ketika itu juga Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya membelahkan bumi itu jadi belah maka tenggelamlah segala kaum yang a’shi itu ke dalam bumi. Maka bukit dan laut itupun membelah dirinya maka ada sedikit daripada kaum itu mukmin maka bumi dan bukit, laut belah-belah daripada itulah kaum mukmin itu sampai ke sisi bukit Qaf. Setelah sampailah mereka itu ke bukit Qaf maka mereka itu berbuat rumah dan di susup bumi itu jadi negeri maka orang itulah tiada tinggi dan tiada rendah semuanya sama mereka itu tingginya . Maka di perbuat mereka itu kubur di hadapan rumahnya, masjid di tengah kampungnya maka berapa biji dan benih itu di tanamnya di atas bumi. Maka turun hujan dari langit menghidupkan tanam-tanaman mereka itu daripada benih itulah akan makanan mereka itu dan berapa rezekinya di anugerahkan Allaha Taa’laya dengan taat ibadahnya kepada Allaha Taa’laya.

Maka malam Ma’araaja nabi Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka melihat rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dari hawaya dari atas udara suatu cahaya turun ke bumi. Maka kata rasul Allaha “Ya Jibril cahaya apa itu” maka kata Jibril “Itulah cahaya orang ibadah kepada Allaha daripada kaum bani Israil kaum nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama tatkala nabi Musa marah menghempas tongkatnya ke bumi. Maka Allaha Taa’laya membalikkan bumi itu jadilah belah maka segala kaum bani Israil yang berbuat fasad itu semuanya tenggelam maka dalam antara itu ada sedikit kaum mukmin di dalam kaum yang fasad itu. maka kaum jatuh ke sisi bukit Qaf ia berbuat ibadat kepada Allaha Taa’laya sekarang ini”.

Laqowalaha Taa’laya Wa Mana Qowama Mawasaya Amata Yahadawana Ba Al Haqo ertinya sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bawa hamba pada kaum nabi Allaha Musa itu kerana hamba sangat hendak melihat mereka itu”. Maka Jibril bawa rasul Allaha kepada kaum itu maka kata mereka itu “Ya Jibril, siapa ini” maka kata Jibril “Hazaa Al Rasawala Al A’rabaya Al Haashamaya Al Qorashaya Aqobaa Wa Amanaha”. Setelah di dengar mereka itu kata Jibril itu maka sekelian mereka itu keluar dari rumahnya mengadap rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama serta mereka itu menyebut Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha. Maka di ajar rasul Allaha mereka itu membaca Fatahah Al Hamada Lalaha Raba Al A’alamayana dan Qola Yaayahaa Al Kaafarawana dan surat Tabaaraka Alazaya maka sekelian mereka itu pun masuk agama Asalama Mahamada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.

Maka di ceritakan segala mufasir telah nabi Allaha Musa menghempaskan tongkatnya ke bumi dan bumi pun belah maka bukit dan laut pun membelahkan dirinya maka tenggelamlah setengah suku daripada kaum yang menyembah anak lembu itu. Maka barang yang jauh daripada nabi Allaha itu habis tenggelam dan segala yang hampir nabi Allaha Musa itu tiadalah tenggelam. Adapun tatkala itu enam puluh keti segala kaum bani Israil semuanya ada hadir mengadap nabi Allaha Musa maka dalam antara kaum bani Israil yang dua puluh lima keti menyembah anak lembu dan lima keti jua tenggelam itu maka dua puluh keti lagi tinggal. Maka kaum yang tinggal itu semuanya berseru-seru dengan nyaring suaranya katanya “Ya rasul Allaha, ampunilah dosa kami sekelian”. Maka adalah rahim hati nabi Allaha Musa akan mereka itu maka nabi Allaha pun mengadahkan tangannya ke langit maka berseru-seru “Ya tuhanku jua tuhan yang maha besar dan tuhan ghofawara rahayama atas hambanya”.

Maka berkata pula segala mereka itu yang menyembah anak lembu “Bahawa kami itu di gantikanlah leher kami dengan samasara itu” maka berseru-seru pula nabi Allaha Musa “Yaa Sayada Yaa Mawalaya, ya tuhanku sebagaimana taubat mereka itu daripada kesalahan itu”. Maka firman tuhan “Suruh orang taubat dengan samasara letakkan pada lehernya itu serta katakan padanya demi tuhan kami jika ia melihat ke belakang atau berseru-seru bahawa taubat mereka itu tiada kukabulkan”. Maka sembah nabi Allaha Musa “Kuperkenankanlah firmanmu itu”. Apabila esok hari tujuh puluh laki-laki memegang samasara yang terhunus adapun orang memegang samasara itu daripada anak cucu kaum yang menyembah anak lembu emas itu juga di hantarkannya ke lehernya. Maka di penggalnyalah leher bapanya dan saudaranya dan leher keluarganya terbunuh daripada kaum yang tinggal daripada tenggelam itu tujuh puluh ribu banyaknya.

Maka nabi Allaha Musa pun menanggalkan tudung kepalanya datang kepada berseru-seru Laqowalaha Taa’laya Faaghofara Lanaa Wa Arahamanaa Wa Anata Khoyara Al Ghoafarayana ertinya maka sembah nabi Musa “Ya tuhanku ampuni baginya dan kasihan kiranya akan umatku”. Maka datang firman “Hai Musa, bahawa taubat mereka itu telah kuperkenankanlah. Kamu segala kaum tinggal itu memakai kain serba putih, menyapu darah pada samasaranya”. Kelakian maka nabi Allaha Musa pun tetaplah rasanya sebab di kabulkan taubat kaum yang tinggal. Laqowalaha Taa’laya Wa Lamaa Sakata A’na Mawasaya Al Ghodhoba Akhoza Al Alawaaha ertinya maka di ambil nabi Allaha Musa Luh zamrut itu. Shahdan katanya “Hai kaum bani Israil, inilah kitab di anugerah akan daku akan mengajarkan kamu sekelian dan berapa amar dan nahaya dan berbagai hukum Allaha yang benar di dalamnya. Ambillah oleh kamu pelajari baca dengan hukum kitab Allaha itulah kamu kerjakan”. Maka setengah kaum itu berkata “Ya nabi Allaha, tiada kuasa kami berlajar dan mengerjakan dia kitab Taurat” dan setengah mereka itu berlajar membaca dia.

Maka daripada empat puluh persangga bumi kelihatan datang tanah seperti bukit yang tinggi seperti awan datang hendak menimpa mereka itu yang tiada mahu berlajar membaca kitab Taurat itu. Maka kata nabi Allaha Musa “Hai kaum yang tiada percaya akan Allaha itulah seksa tuhan datang ke atas kamu. Maka mereka itu sekelian melihat kepada bukit itu akan datang menimpa mereka itu hampir sampailah ke atas mereka itu”. Laqowalaha Taa’laya Wa Aza Nataqonaa Al Jabala Fawaqo Hama Kaanaha Zholata Wa Zhonawaa Anaha Waaqoa’ Ba Hama Khozawaa Maa Atayanaa Kama Ba Qowata Wa Azakarawaa Maa Fayaha Laa’lakama Tataqowana ertinya daripada amat hampir bukit itu ke atas mereka itu hampirlah akan kepala mereka itu rukuk. Maka kata nabi Allaha “Kamu taubatlah dan perkenankanlah titah tuhan seru alam itu atau tiadakah” maka kata mereka itu “Bahawa kami dapat menahani jatuh bukit itu”.

Maka hampirlah bukit itu keatas kepalanya maka sekeliannya mereka itu sujud menyungkurkan mukanya ke bumi. Sebelah matanya melihat kepada bukit itu telah hampirlah padanya maka hati mereka itu seorang pun tiadakan hidup maka berkatalah pada kaum itu Laqowalaha Taa’laya Samaa’naa Wa A’shoyanaa ertinya bahawa kami dengarlah firman Allaha Taa’laya itu taubatlah daripada derhaka kami itu dan setengah kaum itu berkata demikian Laqowalaha Taa’laya Samaa’naa Wa Balaghonaa Bahawa kami dengarlah firman itu dan kami jungjunglah titah itu. Bahawa kitab Taurat itu kami perkenankanlah segala amar tuhan itu kami kerjakanlah dan akan kaum yang berkata dahulu itu “Kami baca juga tiada di kerjakan” dengan mukanya di hantarkan ke bumi dan sebelah memandang bukit itu. Maka firman pada Jibril menyuruhkan menimpakan bukit itu ke atas mereka itu maka segala kaum yang tiada percaya itu habis mati di timpa bukit itu akan seksa selamanya. Maka segala kaum yang percaya itu jua yang tinggal mengerjakan amar Allaha di dalam kitab Taurat itu.

Maka di dalam antara itu ada lagi setengah kaum itu melihat anak lembu emas itu pada hari mereka itu hendak mengadap anak lembu emas itu juga terikat pada hati mereka itu. Maka khabar itu terdengarlah pada nabi Allaha Musa maka kata nabi Allaha Musa Laqowalaha Taa’laya Lanahara Fanaha Tsama Lananasafanaha Faya Alayama Nasafaa pada nasihat surat ini demikian pula bunyi ayat ini Lanahara Fayaha Tsama Lananasafanaha Faya Alayama Nasafaa ertinya maka nabi Allaha Musa bersumpah katanya “Kubelah-belah juga anak lembu itu kubuangkan ke laut”. Kata anak A’basa bahawa Jibril berkata pada nabi Allaha Musa “Bawa akan daku kayu yang kering supaya kutunukan anak lembu itu” maka di tunu Jibril dan nabi Musa anak lembu itu abu di buangkan ke laut Nil. Apabila di minum mereka itu air sungai Nil Laqowalaha Taa’laya Wa Asharabawaa Faya Qolawaba Hama Al A’jala Ba Kafara Hama ertinya setelah di minum mereka itu air sungai Nil itu maka segala anggota mereka itupun habis bengkak dan hatinya itupun habis belah-belah lalu mati.

Maka nabi Allaha Musa pun berkata pada segala kaum Bani Israil yang membawa iman “Surat oleh kamu kitab Taurat ini maka baca dan rasalah oleh kamu pada tiap-tiap suatu ayatnya itu”. Maka banyaknya mereka itu hafaz membaca kitab Taurat itu dengan dakwatnya emas. Maka sembah nabi Allaha Musa “Ya tuhanku, bahawa hambamu tiada menaruh emas barang suatu dinar pun akan menyurat Taurat itu”. Maka dengan firman Allaha Taa’laya pada Jibril maka Jibril pun datang mengajar nabi Allaha Musa membuat emas dengan tiga bagai rumput di tunukan habunya di gosok pada sebarang bagai menjadi emas. Maka oleh nabi Allaha Musa di tanya nama rumput itu dan rupanya di suratnya demikian tiga bagai maka sebagai rumput itu suatu suratnya, tiga keping kertas. Maka suatu surat itu di beri Yawasaa’ anak Nun dan satu surat di beri kepada Qoarawana (Qarun) anak Ashofaana dan satu di berikannya kepada Kaalawata anak Yawaqohaa. Maka kata nabi Allaha Musa kepada orang tiga “Hendaklah kamu carikan rumput seperti dalam surat itu segera bawa kepadaku” maka pergilah orang tiga itu mencari rumput yang seperti di dalam surat itu.

Maka sampailah orang tiga itu ke luar negeri Mesir maka Qarun berkata kepada Yawasaa’ dan Kaalawata “Mari kita lihat surat itu ketiganya”. Maka oleh Yawasaa’ dan Kaalawata di tunjukkan surat yang dibawa itu dan Qarun pun menunjukkan surat padanya itu. telah di lihat oleh ketiganya surat itu Qarun pun terlalu sukacita maka ketiganya pun pergilah mencari rumput itu. Setelah di perolehnya maka ketiganya membawa rumput itu kepada nabi Allaha Musa maka oleh nabi Allaha di perbuatnyalah emas itu di hadapan orang itu. Setelah jadilah itu maka di surat mereka itulah Taurat dengan emas itu maka oleh Qarun di ingatkannya pekerjaan berbuat emas itu. Maka nabi Allaha Musa di serahkan Allaha Taa’laya menaruh di dalam masygul dengan ibadat juga kepada Allaha Taa’laya Aa’lama.

Fasal pada menyatakan kisah Qarun. Adapun Qarun itu asalnya sholeh dengan ibadatnya akan kitab Taurat itupun hafaz lagi sangat waraknya keoada Allaha Taa’laya lagipun ia anak Maama nabi Allaha Musa. Setelah Qarun melihat nabi Allaha membuat emas itu maka datanglah haloba dan celakanya maka kembali ke rumahnya. Maka di himpunkannya segala besi dan batu dan kayu dan tanah dan sampah maka di tununya rumput tiga bagai itu maka habunya di percikkanya pada segala benda yang di himpunkan itu semuanya menjadi emas.

Berapa lamanya Qarun berbuat emas itu maka Qarun pun terlalu kaya maka banyaklah perbendaharaannya penuh dengan emas. Seorangpun tiada tahu akan bilangannya melainkan Allaha Taa’laya jua yang amat tahu akan banyaknya emas Qarun daripada sangat celakanya dan bakhil pada kesudahan umurnya menjadi kafir. Adapun makin banyaklah hartanya makin bertambah-tambahlah kikirnya dan tamaknya bahawa zakat pun hartanya tiada mahu di berikannya. Telah di ketahui segala hukum di dalam kitab Taurat itu maka di laluinya daripada sangat tamaknya. Laqowalaha Taa’laya Ana Qoarawana Kaana Mana Qowama Mawasaya Fabaghoya A’laya Hama Wa Atayanaaha Mana Al Kanawaza Maa Ana Mafaatahaha Latanawaa Ba Al A’shobata ertinya adapun Qarun anak Ashofaana anak Qoahata anak Laawaya anak nabi Allaha Yaakub A’layaha Al Salama. Adapun nabi Musa anak A’maraana anak Laawaya anak nabi Allaha Yaakub A’layaha Al Salama.

Apabila banyaklah harta Qarun maka segala kaum yang kasih akan dia semuanya kaya seorangpun tiadalah banding Qarun. Hataya berapa lamanya daripada sangat kayanya maka Qarun itupun menjadi derhakalah ke hadrat Allaha Taa’laya maka berapa bendaharaannya semuanya dengan anak kuncinya. Kata A’bada Allaha abana A’baasa radhoya Allaha a’naha bahawa a’shilah Qarun itu pada tuhan alam. Adapun akan banyak anak kuncinya tiga ratus laki-laki yang amat gagah membawa anak kuncinya itu barang kemana Qarun pergi laki-laki yang tujuh ratus itu berjalan di hadapan Qarun. Adapun suatu-suatu anak kuncinya itu seemas dirham beratnya pada suatu qaul tujuh ratus ekor unta membawa anak kuncinya itu.

Maka pada nabi Allaha Musa pun jaranglah Qarun pergi telah di ketahui nabi Allaha Musa Qarun berbuat emas itu. Maka kata nabi Allaha “Hai Qarun, janganlah engkau sangat sukacita dan riya dan korek kerab akan sama manusia ini. bahawa Allaha Taa’laya tiada kasih bagi orang sukacita takbur dan menilik dirinya dengan kekayaannya. Hai Qarun, bahawa akan dunia ini sahaja akan pencenderungkan hatimu kepada akhirat supaya di engkar hati engkau kekayaan dunia dan akhiratmu dan berbuat baiklah engkau kepada segala makhluk supaya di anugerahkan Allaha Taa’laya bagimu dunia akhirat. Jika berapa pun kekayaanmu di dalam dunia ini menjadi sia-sia juga adanya. Jika tiada engkau turut kataku ini bahawa merugilah engkau daripada dunia dan akhirat. Segala harta itupun sahaja akan tinggal juga kesudahannya tiada akan terbawa olehmu pada hari yang mashaqota huru haranya itu. Adapun di jadikan Allaha Taa’laya dunia ini akan tempat berbuat bekal akhirat juga gunanya kerana dunia ini hilang jua sudahnya. Bahawa akan negeri akhirat itulah yang kekal selama-lama”.

Maka Qarun pun berdiam dirinya seketika maka menyahut Laqowalaha Taa’laya Anamaa Awa Tayataha A’laya A’lama A’nadaya ertinya maka kata Qarun “Ya nabi Allaha, bahawa akan hartaku ini ketahuilah olehmu dengan pengetahuanku juga bukan kurnia Allaha Taa’laya akan daku. Bahawa aku dengan hartaku hendak di kenakan daku”. Maka hairanlah nabi Allaha Musa mendengar kata Qarun malaun itu di sangkalnya sekali-kali tiada kurnia Allaha akan dia. Maka datang suara di dengar nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama demikian bunyinya Laqowalaha Taa’laya Awalama Yaa’lama Ana Allaha Qoda Ahalaka Mana Qobalaha Mana Al Qorawana Mana Hawa Ashada Manaha Qowata Wa Akatsara Jamaa’a Wa Laa Yasala A’na Zanawaba Hama Al Majaramawana ertinya firman “Ya Musa di ketahui oleh tuhan yang maha tinggi segala kaum yang salah itu lagi akan di binasakan Allaha Taa’laya beberapa kaum yang dahulu-dahulu yang amat gagah dan beberapa kaum yang banyak hartanya yang terlebih daripada kebesaran Qarun di binasakan tuhanmu dan segala kaum yang menurut firmanku dan sabda nabiku pada hari kiamat beberapa anugerahku darjat dan pangkat ketinggian balas pahalanya dengan kebajikan dan segala yang melalui firmanku seperti Namrut dan Firaun di balas dengan seksa yang amat pedih dan seperti Qarun ini haraplah ia akan kebesarannya maka di himpunkan segala keluarganya dan segala orang yang punyanya dengan makan minum senantiasa tidur dengan lainnya”.

Maka pada suatu hari Qarun kahwin maka di himpunkan segala kaum bani Israil yang kaya-kaya itu maka Qarun dengan segala kaumnya itupun memakai dengan berbagai-bagai warnanya berbagainya bersalin mereka itu pakaian indah-indah rupanya. Maka Qarun keluar dari rumahnya dengan segala kaumnya pergi di tanaman dengan empat ribu hambanya maka Qarun pun memakai pakaian pelbagai warnanya yang tiada terbagai dan tengkoloknya bertatahkan ratna mutu manikam yang berpakinkan emas dan ikat pinggangnya yang berumbaikan mutiara dan manikam. Laqowalaha Taa’laya Fakhoraja A’laya Qowamaha Faya Zayanataha ertinya segala hamba Qarun kiri kanan semuanya memakai mahkota bertatahkan ratna mutu manikam dan terlalu indah-indahnya dan payung daripada zabarjad menudung dia tiadalah ia kena panas dan beberapa ribu pula hamba Qarun itu memakai kalah keemasan dan baju yang keemasan dan ikat pinggang yang keemasan dan kain yang berpakinkan emas.

Apabila di lihat kaum bani Israil yang darwish itu di katanya “Qarun inilah yang berlebih beroleh pangkat kebesaran di dalam dunia ini”. Laqowalaha Taa’laya Yaa Layata Lanaa Matsala Maa Awataya Qoarawana Anaha Lazawa Hathoa A’zhoyama ertinya kata segala mereka darwishnya itu “Di anugerahkan Allaha Taa’laya kiranya nikmat akan kami seperti di anugerahkannya akan Qarun itu. Jika engkau anugerahkan kami tidaklah kami menjadi darwish di dalam hal sukar kami ini”. Laqowalaha Taa’laya Wa Qoala Alazayana Awatawaa Al A’lama Wayala Kama Tsawaaba Allaha Khoyara Lamana Amana Wa A’mala Shoalahaa Wa Laa Yalaqoa Haa Alaa Al Shoabarawana ertinya bahawa segala pendita berkata di sebutkan Allaha Taa’laya cerita ini pada nabi kita Mahamada Mashothofaya maka kata nabi Allaha Musa “Hai segala darwish bahawa karam sekali bagimu jika kamu sekelian seperti Qarun itu nescaya tiada akan ada kebajikan kamu sekelian peroleh kerana akan dunia ini tiada akan kekal maka sabarlah oleh kamu dengan hal darwish kamu itulah lebihnya kamu kembali dari dunia ini mendapatkan kesukaan akhirat itu.

Maka tatkala Qarun kahwin seorang darwish pun tiada di panggilnya melainkan dua laksa ribu orang yang kaya-kaya dan segala yang hartawan juga di panggilnya daripada kaum bani Israil di bawanya sertanya duduk sama dengan dia dan seorang darwish pun tiada pada majlis itu. Maka di suruhnya bawa dua laksa ribu bantal akan persandaran orang kaya-kaya itu dan suatu talam emas dan suatu tabak di hadapan orang yang ternama pada seorang suatu. Maka di atas tabak dan talam itu sehelai tengkolok yang berpakinkan emas dan dua ribu dinar di isinya di berikannya persalin akan orang kaya-kaya itu. Bahawa akan tengkolok itu pelbagai warnanya bertatahkan ratna mutu manikam. Adapun orang kaya dua laksa ribu itu semuanya di persalin Qarun maka segala orang yang hartawan itu semuanya memakai datang mengadap. Laqowalaha Taa’laya Faakhorajanaa Hama Mana Janaata Wa A’yawaana Wa Kanawaza Wa Maqoama Karayama. Kazalaka Wa Awaratsanaa Haa Apa erti Maqoama Karayama ertinya majlis jamu-jamuan Qarun tiada termakan oleh fakir dan miskin itulah di kata Maqoama Karayama.

Maka datang firman Allaha Taa’laya “Hai Musa, katakan pada Qarun suruh memberi zakat hartanya kerja kebaktian kepada Allaha Taa’laya dan mengikut titah tuhanmu empat puluh esa keluarkan olehnya berikan segala darwish”. Maka nabi Allaha Musa pun pergilah pada Qarun menyampaikan firman tuhan alam itu maka Qarun pun berfikir berdiam dirinya di dalam hati Qarun “Kerana hartaku beribu-ribu perbendaharaannya. Jikalau di dalam empat puluh perbendaharaannya berikan segala fakir miskin nescaya beratus perbendaharaan kukeluar fakir dan miskin pun terkayalah alangkah banyak hartaku keluar”. Maka kata Qarun “Ya rasul Allaha, nantilah esok hari” maka nabi Allaha Musa pun kembalilah ke rumahnya maka di nanti oleh nabi Allaha sepuluh hari akan Qarun tiada juga mahu memberi zakat hartanya.

Maka pergi nabi Allaha kepada Qarun maka kata nabi Allaha Musa “Hai Qarun, mengapa maka engkau tiada mahu memberi zakat” maka kata Qarun “Ya nabi Allaha, nantilah dahulu hamba lagi berkira-kira”. Maka nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama “Emas empat tabunan itulah berikan segala fakir dan miskin zakat harta kerana zakat itu di lintangkan Allaha Taa’laya akan kehadapan segala fakir dan miskin dan darwish di dalam dunia ini supaya bertambah-tambah berkat harta itu di anugerahkan Allaha Taa’laya dan umurmu pun di lanjutkan Allaha Taa’laya”. Maka kata Qarun “Ya rasul Allaha, kerana hartaku ini terlalu banyak jika di ambil daripada empat puluh emas hamba kira-kirakan berapa banyaknya harta hamba keluarnya. Nantilah hamba bertangguh tiga hari”. Maka nabi Allaha pun kembalilah ke rumahnya maka di nanti nabi Allaha Musa sebulan lamanya Qarun tiada juga mahu memberi zakat hartanya.

Maka pergilah nabi Allaha pada Qarun maka kata nabi Allaha Musa “Hai Qarun, mengapakah maka engkau tiada memberi zakat hartamu” maka kata Qarun “Ya rasul Allaha, hamba bicarakan juga tetapi jika keluar daripada empat puluh esa nescaya beratus perbendaharaan hamba keluar jikalau demikian tiadalah miskin lagi nescaya kayalah segala fakir dan miskin tiadalah hina lagi”. Maka kata nabi Allaha “Hai Qarun, itulah haq Allaha jikalau engkau beri zakat itu nescaya bertambah-tambah kemuliaanmu di anugerahkan Allaha Taa’laya kerana segala fakir miskin engkau kayakan itu dan namamu pun mahsyurlah pada segala alam. Bahawa akan kemuliaan akhirat pun engkau peroleh”. Maka sahut Qarun “Ya rasul Allaha, jikalau demikian nantilah dahulu maka hamba bicarakan” maka nabi Allaha pun kembali ke rumahnya maka di nanti-nanti nabi Allaha empat puluh hari Qarun tiada juga mahu memberi zakat hartanya.

Maka pergi pula nabi Allaha Musa mendapatkan Qarun sabdanya “Hai Qarun, mengapatah engkau tiada memberi zakat hartamu ini” maka sahut Qarun “Ya nabi Allaha, apatah dayaku berapa pun kubicarakan hendak memberi zakat tiada juga datang hatiku mengeluarkan emasku itu kerana terlalu banyak keluarnya”. Maka nabi Allaha Musa pun berseru-seru ke hadrat Allaha Taa’laya “Bahawa Qarun ini tiadalah ia mahu memberi zakat” maka firman Allaha Taa’laya “Hai Musa ajarkan olehmu bagi barang siapa memberi hartanya terpeliharalah ia di dalam dunia dan akhirat pahala pun di perolehnya. Ya Musa, katakan kepada Qarun suruh beri zakat hartanya itu supaya jangan a’shi pada akhirat tuhannya. Barang siapa menahan zakatnya dan pada kerja kebaktian itu salahnya daripada menjunjung tuhannya. Ya Musa, katakan pada Qarun suruh beri zakat hartanya daripada seribu dinar suatu dinar bahagikan pada segala fakir miskin”.

Maka firman tuhan alam itu semuanya di katakan nabi Allaha Musa pada Qarun katanya “Hai Qarun, jika tiada engkau mahu beri zakat empat puluh esa itu kau berilah seribu dinar itu esa keluarkan zakatnya” dengan beberapa kata yang manis-manis dan lemah lembut nabi Allaha Musa mengajar Qarun itu. Maka Qarun pun berdiam dirinya maka nabi Allaha Musa pun kembalilah ke rumahnya. Maka Qarun berfikir di dalam hatinya “Baik aku perbuat suatu bencana supaya Musa beroleh malu maka supaya ia berhenti daripada menyuruhkan aku memberi zakat”. Maka oleh Qarun di suruhnya panggil seorang perempuan Faradayasa yang cerdik berkata-kata berkat bahawa perempuan itu bunting. Maka oleh Qarun di pegangnya tangan perempuan itu katanya akan perempuan itu “Bahawa aku beri seribu dinar pergilah engkau pada kaum bani Israil yang banyak itu. maka engkau berseu-seru bahawa engkau bunting ini zina dengan Musa”.

Telah sudah Qarun mengajar perempuan itu maka di beri seribu dinar maka Qarun dan perempuan itupun pergilah mendapatkan nabi Allaha Musa. Maka pada ketika itu nabi Allaha Musa duduk mihrab masjid di adap oleh segala kaum bani Israil yang banyak itu. maka di lihatnya nabi Allaha Musa, Qarun datang itu pada fikir nabi Allaha Musa, Qarun datang itu hendak mengeluarkan zakat hartanya. Maka Qarun pun datang lalu duduk serta kaum yang banyak itu maka kata Qarun “Ya nabi Allaha Yaa Banaya Aqoma Al Sholaata Wa Amara Ba Al Maa’rafa Wa Anaha A’na Al Manakara. Tuan hamba katakan kami sekelian maka sekarang ini datang seorang perempuan pada aku mengatakan dirinya zina dengan tuan hamba. Pada orang berbagai-bagai tuan hamba ajarkan bahawa akan diri tuan sebagaimana juga maka demikian itu”.

Laqowalaha Taa’laya Yaayahaa Alazayana Amanawaa Laa Takawanawaa Ka Alazayana Azawaa Mawasaya Fabaraaha Allaha Mamaa Qoalawaa Wa Kaana A’nada Allaha Wajayahaa ertinya maka di panggil oleh Qarun akan perempuan itu ke hadapan nabi Allaha Musa. setelah berkata nabi Allaha “Hai perempuan bidaah berkata benarlah engkau. Siapa mengajar engkau berkata demikian itu”. Setelah di lihat perempuan itu nabi Allaha sangat marah maka perempuan itupun sangat takut gentar tubuhnya dan segala anggotanya ketakutan. Maka kata perempuan itu “Ya nabi Allaha batu kepala hamba. Adapun ya nabi Allaha hambamu di upah Qarun seribu dinar di suruhnya hamba mengatakan demikian itu”. Maka nabi Allaha pun sangat marah akan Qarun maka kata nabi Allaha “Hai Qarun, bukankah engkau anak maamaku, mengapa maka engkau berbuat bencian akan daku. Sudahlah engkau melalui firman tuhan alam maka aku pula engkau datangkan fitnah demikian ini”.

Maka nabi Allaha Musa pun minta doa dengan sangat ikhlas hatinya ke hadrat Allaha Taa’laya sembahnya “Ya tuhanku, binasakanlah Qarun celaka ini”. Maka Jibril pun datang berkata “Yaa Kalam Allaha, bahawa tuhan alam menyerahkan buminya pada tuan hamba. Mana sekehendak tuan hambalah suruh ia”. Maka nabi Allaha Musa pun menghempaskan tongkatnya ke bumi maka bumi pun berteriak lalu melenggang dirinya maka kata nabi Allaha “Yaa Aradho Khozayaha” ertinya hai bumi tangkap olehmu Qarun ini dengan segala orang yang menurut katanya dan segala anak taulannya dan istana dan segala perbendaharaannya tenggelamkan kedalam pertemu hai bumi”. Maka Qarun pun di tangkap bumi hingga mata kakinya dan segala istananya dan segala orang yang menerima anugerahnya dan segala perbendaharaannya dan segala orang yang kaya-kaya yang sertanya dan segala peruranya semuanya hingga mata kakinya masuk kedalam bumi tegahnya tiada dapat bergerak lagi.

Maka Qarun pun berseru-seru katanya “Ya nabi Allaha junjunganku, engkau ampunilah dosaku jangan apalah kau suruh tangkap kepada bumi ini”. Maka kata nabi Allaha Musa “Yaa Aradho Khozayaha” ertinya hai bumi tangkap olehmu si celaka ini maka Qarun dan segala keluarganya pun semuanya di tangkap bumi hingga lututnya. Maka Qarun pun berseru-seru pula katanya “Nabi Allaha junjunganku dan mahkotaku dan batu kepalaku, ampunilah bagiku”. Kata nabi Allaha “Yaa Aradho Khozayaha” ertinya tangkap olehmu Qarun itu maka Qarun dan segala tempatnya dan istananya dan perbendaharaannya semuanya di tangkap bumi hingga pinggangnya. Maka Qarun pun berseru-seru katanya “Nabi Allaha batu kepalaku dan mahkotaku dan junjunganku, ampunilah bagiku ini kasihan apalah akan daku”. Maka kata nabi Allaha pada bumi “Yaa Aradho Khozayaha” ertinya hai bumi tangkap olehmu Qarun itu maka Qarun dengan dengan segala yang sertanya semuanya di telan bumi hingga lehernya.

Maka Qarun dan segala orang yang sertanya itupun berseru-seru minta ampun kepada nabi Allaha gegak gempita bunyinya mohonkan ampun kepada nabi Allaha Musa. Maka kata nabi Allaha “Yaa Aradho Khozayaha” ertinya telan olehmu maka Qarun dan segala orang kaya-kaya yang sertanya dan segala hamba sahayanya dan perbendaharaannya dan peruranya dan istananya itu semuanya habis di telan bumi. Maka lenyaplah ia tiada berketahuan ke dalam bumi. Laqowalaha Taa’laya Fakhosafanaa Baha Wa Badaaraha Al Aradho ertinya bahawa Allaha Taa’laya menitahkan bumi menenggelamkan Firaun pada sungai Nil dan menenggelamkan Qarun ke dalam bumi dengan segala hartanya dan kekayaannya.

Apabila sudahlah Qarun di telan bumi maka segala darwish pun datang berseru-seru memuji tuhan yang maha tinggi. Laqowalaha Taa’laya Lawalaa Ana Mana Allaha A’layanaa Lakhosafa Banaa Wakaanaha Laa Yafalaha Al Kaafarawana. Talaka Al Daara Al Akhorata Najaa’lahaa Lalazayana Laa Yarayadawana A’lawaa Faya Al Aradho Wa Laa Fasaada Awa Al A’aqobata Lalamataqoyana ertinya kata darwish itu jikalau sekiranya dunia ini sebaik-baik tempat kesukaan nescaya tiadalah Qarun itu di telan bumi. Bahawa dunia ini tempat kesukaan sekelian kafir itu padanya tiada ia beroleh kebajikan dan kebesaran seperti keadaannya Qarun inilah seketika jua aku di dalam dunia ini di perolehnya harta dunia akan hilang dan lenyap jua sudahnya. Adapun yang beroleh kebajikan hanya yang mataqoya jua dan segala yang mengesakan Allaha Taa’laya dengan takutnya di turutnyalah di dalam dunia dan akhirat.

Laqowalaha Taa’laya Mana Jaa Ba Al Hasanata Falaha A’shara Amatsaa Lahaa Wa Mana Jaa Ba Al Sayaata Falaa Yajazaya Alaa Matsalahaa Wa Hama Laa Tazholamawana ertinya barang siapa mengeluarkan hartanya dengan kerana Allaha maka di balaskan Allaha Taa’laya pada suatu sepuluh di balas di dalam dunia dan seratus di dalam akhirat dan barang siapa kekikiran hartanya itupun demikian juga kesukarannya akan balasan bakhil kejahatan itu seperti Qarun yang kena kutuk Allaha dan sangat celakanya. Barang kata nabi Allaha Musa di laluinya tiada di turutnya ia bergagah takbur haru syaitan dengan hartanya tiada ia khabarkan murka tuhan akan datang padanya.

Di ceritakan anak Sulaiman radhoya Allaha A’naha bahawa di dalam bani Israil ada seorang laki-laki namanya A’amala dengan kekayaannya kebesarannya maka akan A’amala itu ada anak saudaranya menjadi darwish. Bahawa akan A’amala itu tiada beranak melainkan anak saudara yang miskin itulah warisnya beroleh pusakanya itu. Maka pada hati anak saudaranya itu jika A’amala itu mati akulah pusakanya maka pada ketika sunyi si miskin itu di bunuhnya A’amala dikatanya kaum bani Israil membunuh dia. Maka segala bani Israil yang dua pihak itupun berhimpun lalu berkelahi berperang banyak matinya. Hataya maka segala bani Israil itu datang kepada nabi Allaha Musa maka semuanya berkata “Ya nabi Allaha, bicarakan apalah akan hal kami sekelian perang banyak bermati-matian”.

Maka nabi Allaha Musa pun minta doa ke hadrat Allaha Taa’laya “Ya tuhanku, yang mengadakan bencana ini tunjukkan pada kami”. Maka Jibril pun datang membawa firman ujarnya “Ya Kalam tuhan, katakan pada kaum bani Israil suruh carikan seekor lembu demikian warnanya maka bunuh lembu itu. Ambil dagingnya bubuhkan pada luka Aa’mala itu nescaya A’amala itu dapat berkata-kata sahaja di katakanlah orang yang membunuh dia itu”. Laqowalaha Taa’laya Wa Aza Qoala Mawasaya Laqowamaha Ana Allaha Yaamara Kama Ana Tazabahawaa Baqorata Qoalawaa Atatakhozanaa Hazawaa Qoala Aa’waza Ba Allaha Ana Akawana Mana Al Jaahalayana ertinya apabila bani Israil mendengar kata nabi Allaha Musa itu maka kata mereka itu “Ya nabi Allaha, di persenda segala kami akan kami. Adakah orang mati hidup pula”. Maka kata nabi Allaha Musa “Jangan syak kamu bahawa tuhan yang maha tinggi berfirman kepada aku demikian itu tiada dengan di senda aku berkata kepada kamu sekelian itu. Hai segala kaum bani Israil”.

Laqowalaha Taa’laya Qoalawaa Adaa’ Lanaa Rabaka Yabayana Lanaa Maa Haya Qoala Anaha Yaqowala Anahaa Baqorata Laa Faaradho Wa Laa Bakara A’waana Bayana Zalaka Faafaa’lawaa Maa Tawamarawana. Qoalawaa Adaa’ Lanaa Rabaka Yabayana Lanaa Maa Lawanahaa Qoala Anaha Yaqowala Anahaa Baqorata Shofaraa Faaqoa’ Lawanahaa Tasara Al Naazhorayana ertinya maka kata mereka itu “Ya nabi Allaha, di mana kiranya kami cari lembu itu. Laqowalaha Taa’laya Qoalawaa Adaa’ Lanaa Rabaka Yabayana Lanaa Maa Haya Ana Al Baqora Tashaa Baha A’layanaa Wa Anaa Ana Shaa Allaha Lamahatadawana. Qoala Anaha Yaqowala Anahaa Baqorata Laa Zalawala Tatsayara Al Aradho Wa Laa Tasaqoya Al Haratsa Masalamata Laa Shayata Fayahaa Qoalawaa Al Ana Jaata Ba Al Haqo Fazabahawa Haa Wa Maa Kaadawaa Wafaa’lawana ertinya maka kata nabi Allaha Musa “Ketahui olehmu sekelian bahawa lembu itu tiada dapat menggala dan tiada dapat membawa air. Bahawa adalah lembu itu baik rupanya tiada bercela pergilah kamu cari. Adalah lembu itu pada seorang perempuan tuha dan anaknya seorang laki-laki lagi teruna”.

Maka di carinya oleh segala kaum bani Israil itu dapatnya lembu itu bahawa seekor lembu pun tiada sebagainya pada rupanya dan kholaqonya. Maka di lihatnya lembu itu pada seorang perempuan tuha anaknya seorang laki-laki sholeh maka teruna. Adapun lembu itu di beli oleh suaminya perempuan tuha itu suatu dirham itu di perolehnya daripada harga ayam. Sebermula asalnya ada seekor anak ayam di pelihara oleh suaminya perempuan tuha itu maka ayam itupun terbaik sekali rupanya. Apabila besarlah ayam itu maka di jualnya satu harga ayam itulah akan anak lembu itu kecilnya. Maka di peliharanya seperti anaknya maka suaminya perempuan itu tatkalanya akan mati maka di serahkannya lembu itu ke hadrat Allaha di muliakannya akan anaknya.

Hataya berapa lama suami perempuan itu mati maka datanglah perempuan bani Israil hendak membeli lembu itu kepada perempuan dua beranak itu katanya “Hai perempuan yang sholeh, engkau jualkanlah lembu ini mari kami beli dengan seribu dirham”. Maka kata mereka itu “Berapa engkau kehendaki harganya” maka perempuan dua beranak itupun berdiam dirinya. Maka penghulu bani Israil itupun berkata sendirinya “Engkau jualkanlah lembu ini dengan dua ribu dirham” maka kata perempuan dua beranak itu “Janganlah tuan sekelian berbanyak kata. Jika tuan sekelian hendak membeli dia dengan lima puluh ribu dinar emas belilah oleh tuan sekelian. Jika tiada demikian tiadalah hamba jual kerana anak lembu itu seperti anak hamba”.

Maka kabullah segala bani Israil itu dengan harganya demikian itu maka di belilah lembu itu di bawanya kepada nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama maka di suruh nabi Allaha sembelih lembu itu. Maka di kupas kulitnya di ambil dagingnya maka di palukannya kepada luka A’amala itupun maka hiduplah daripada matinya itu lalu ia bangun duduk. Maka di lihatnya muka anak saudaranya itu katanya “Anak saudara aku inilah membunuh aku sudah aku di bunuhnya. Maka ia berdusta pula katanya segala kaum bani Israil membunuh aku”. Maka kata segala kaum bani Israil yang banyak itu “Jika ia membunuh saudara bapanya marilah ia ini kita bunuh pula. Kita qosaskan anak saudaranya ini”.

Laqowalaha Taa’laya Wa Aza Qoala Mawasaya Laqowamaha Yaa Qowama Azakarawaa Naa’mata Allaha A’laya Kama Aza Jaa’la Faya Kama Anabayaa Wa Jaa’la Kama Malawakaa Wa Ataa Kama Maa Lama Yawata Ahadaa Mana Al A’alamayana. Yaa Qowama Adakholawaa Al Aradho Al Maqodasata Alataya Kataba Allaha Lakama Wa Laa Taratadawaa A’laya Adabaara Kama Fatanaqolawaa Khoasarayana ertinya maka kata nabi Allaha Musa “Hai segala kaum bani Israil ingatkan oleh kamu ialah tuhan yang maha tinggi bahawa setengah daripada kamu di berinya kerajaan dan setengahnya di berinya nubuat akan kamu atau kebajikan akan kamu. Akan kaum yang lain seorang pun tiada demikian di anugerahinya”. Kemudian kata nabi Allaha Musa “Ketahuilah oleh kamu hai hai kaumku titah tuhan yang maha tinggi bahawa dari benua Mesir ini keluarlah kamu itulah pergi ke benua Sham. Bahawa bumi itu bapa kita Ibrahim Kholil Al Rahman dan nabi Ishaq A’layaha Al Salama dan nabi Yaaqob A’layaha Al Salama empunya tempat itu”. Maka kata segala kaum bani Israil “Ya nabi Allaha, firman Allaha Taa’laya telah kami junjunglah ya Kalayama Allaha”.

Maka di bawanyalah anak isterinya keluar dari benua Mesir mengiringkan nabi Allaha Musa pergi ke benua Sham maka berjalanlah mereka itu datang ke tepi laut Qalzum. Hataya berapa lamanya berjalan itu maka sampailah mereka itu kepada bumi Tayaha namanya suatu padang enam persangga bumi luasnya sama tengah padang itu sebuah telaga. Apabila datang orang yang musafir berhenti pada telaga itu perbuat orang dahulu kala akan perhentian orang sana sini di ambilnya air telaga itu maka akan telaga itupun kering tiada berair. Maka segala bani Israil pun amat dahaga mencari air tiada di perolehnya maka sekelian mereka itu pun datang mengadap nabi Allaha Musa pun minta doa ke hadrat Allaha Taa’laya. Maka firmannya “Ya Musa, ada batu berapa biji di dalam Tabut Sakinah itu maka di hantarkan ke tengah padang Tayaha itu. Maka keluar mata air seperti sungai terlalu jernih lagi amat hening”.

Maka segala bani Israil pun terlalu amat sukacita maka sekelian mereka itu mandi dan minum air melainkan nabi Allaha Musa juga tiada mandi dan tiada minum dan tiada membukakan tubuhnya. Maka kata segala bani Israil sama sendirinya oleh tubuh nabi Allaha Musa itu bercela maka tiada pernah kita melihat tubuhnya dan tiada pernah ia membuka bajunya di hadapan kita sekelian. Maka segala yang berkata itu di tutupkan Allaha mulutnya sebab ia mengatakan nabi Allaha bercela itu. Maka pada suatu nabi Allaha Musa dan segala bani Israil berjalan-jalan mandi pada air yang mengalir itu maka di hantarkannya kain bajunya di atas batu itu. Maka nabi Allaha Musa pun mandilah pada air mengalir itu maka di lihat segala bani Israil terbuka suatu pun tiada bercela bercahaya-cahaya gilang gemilang bersinar-sinar rupanya di pandang segala bani Israil tubuh nabi Allaha Musa itu. Maka Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya berfirman pada umat Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Hai mukmin umat Mahamada, jangan kamu mengikut umat Musa mencelakan nabinya”.

Laqowalaha Taa’laya Yaayahaa Alazayana Amanawaa Laa Takawanawaa Ka Alazayana Azawaa Mawasaya Fabaraaha Allaha Mamaa Qoalawaa Wa Kaana A’nada Allaha Wajayahaa ertinya tatkala nabi Allaha Musa mengeluarkan batu dari dalam Tabut Sakinah itu di hantarkannya di tengah padang bumi Tayaha itu. Laqowalaha Taa’laya Wa Aza Asatasaqoya Mawasaya Laqowamaha Faqolanaa Adhoraba Baa’shoaka Al Hajara Faana Fajarata Manaha Atsanataa A’sharata A’yanaa Qoda A’lama Kala Anaasa Masharaba Hama maka firman Allaha “Ya Musa, palukan tongkat itu pada batu bahawa ada hikmat kami pada batu dan pada tongkatmu itu” maka tatkala kami suruh palukan tongkat itu pada laut itu jadi belorong dua belas lorong. Maka di palukan nabi Allaha Musa tongkatnya ke atas batu itu maka mengalirlah dua belas mata air menjadi dua belas sungai di padang Tayaha itu. Airnya pun memancur-mancur dirinya air itu menjadi dua belas sungai yang tersebut di dalam Qoraana dengan qudrat Allaha Taa’laya. Maka dua belas kaum bani Israil itu masing-masing pada kaumnya minum air dan mandi pada sungai. Maka firman “Ya Musa, inilah anugerahku akan kamu sekelian”.

Maka berapa lamanya di dalam makmur di rasainya maka kaum itupun berkata “Ya nabi Allaha,makanan kami hampirlah akan habis” maka kata nabi Allaha “Carilah oleh kamu” maka tujuh orang daripada kaum bani Israil naik kuda pergi mencari makanan ke Sahara Sataana Zarawama. Maka tatkala hampirlah ke benua Sahara Sataana Zarawama maka keluarlah seorang laki-laki isi negeri Sahara Sataana Zarawama kerana mengambil kayu api. Maka di lihatnya kaum itu yang datang daripada pihak bumi Tayaha datangnya maka di bawanya masuk ke negeri Sahara Sataana Zarawama kaum nabi Allaha itu. Maka hairanlah tercengang mereka itu melihat kaum bani Israil itu pendek bahawa akan orang negeri itu delapan puluh kaza dan tinggi kaum bani Israil itu hanya empat puluh kaza. Maka kaum bani Israil tujuh orang itu di bawa orang berkeliling negeri dan di serukan maka kata orang “Inilah kaum yang amat keras yang membinasakan Firaun maka kaum ini hendak datang ke negeri kita pula”.

Maka lalu di bawanya kepada rajanya maka di ceritakan keras kaum maka raja Sahara Sataana Zarawama pun pergi mendapatkan seorang wali bernama Balaa’ama Baaa’wara. Adapun akan Balaa’ama Baaa’wara itu maha keras pertapaannya maka beroleh martabat di anugerahkan Allaha Taa’laya. Jika ia memandang ke langit di lihatnya datang ke bawah Arash Allaha Taa’laya ia menilik ke bawah di lihatnya datang kepada tujuh petala bumi datang kepada belakang ikan yang menanggung bumi ini bahawa barang doa di perkenankan Allaha Taa’laya. Setelah datang raja itu padanya katanya “Tahukah tuan hamba bahawa nabi Allaha Musa akan datang ke negeri inilah sekarang tuan hamba minta doa kepada Allaha Taa’laya supaya jangan datang ke negeri supaya terpeliharalah kita daripada kaum bani Israil itu. Biarlah ia duduk di padang Tayaha itu”.

Maka kata Balaa’ma Baaa’wara “Ketahui olehmu bahawa akan nabi Allaha Musa itu tiada dapat hamba pinta doa akan dia. Doa hamba tiada akan di kabulkan Allaha menahan nabi Allaha Musa Kalayama Allaha itu datang ke mari kerana ia nabi Allaha lagi Awalawa Al A’zama lagi pun takut hamba akan dia. Hamba pun mengucap akan dia dan takut hamba kena gari akan dia hamba menjadi a’shi pada Allaha”. Maka kata raja itu “Barang dosa tuan hamba di atas hambalah menanggung dia minta doa juga tuan hamba bukan usahanya sekadar ia jangan datang ke mari juga”. Maka Balaa’ama Baaa’wara “Itupun hamba tiada mahu takut hamba akan nabi Allaha itu. Ia Kalaama Allaha lagi kekasih Allaha tiada sesiapa lebih daripadanya pada zaman ini”. Maka berapa kata raja itu memujuk ia tiada juga ia mahu meminta doa dan beberapa hadiah raja itu suatu pun tiada di ambilnya.

Maka raja Sahara Sataana Zarawama pun kembali ke istananya maka di penuhinya suatu tabak emas dan pelbagai manikam dan intan maka di serahnya bawa kepada Balaa’ama Baaa’wara pertapa itu supaya ia minta doa maka kata orang penyuruh raja itu “Tuan hamba minta doalah akan nabi Allaha Musa supaya jangan ia datang ke mari dan jangan kejahatan itu sampai ke negeri ini”. Maka beberapa raja itu minta kasih kepada Balaa’ama Baaa’wara tiada juga ia mahu minta doa katanya “Takut aku akan nabi Allaha itu” maka akan emas dan manikam itupun tiadalah di ambilnya dan di pandangnya pun tiada juga. Maka kembalilah orang itu kepada raja akan segala kata Balaa’ama Baaa’wara itu semuanya di katakannya kepada rajanya. Maka raja itupun mesyuarat dengan segala menteri maka emas dan manikam dan intan itupun di suruhnya bawa perlahan-lahan kepada isterinya Balaa’ama Baaa’wara minta ia suruh suaminya minta doa supaya akan hal nabi Allaha Musa.

Apabila sampai perempuan yang di suruh raja itu maka tabak manikam itupun di berinya di katakannya titah raja itu. Maka itupun bidaah itupun halobalah hatinya akan manikam itu katanya pada suaminya “Hai Balaa’ama Baaa’wara jika tuan hamba kasih akan hamba minta doalah tuan hamba akan nabi Allaha Musa jangan datang ke negeri itu”. Maka kata Balaa’ama Baaa’wara “Hai kekasihku tiada bagi kita minta doa akan yang demikian itu akan nabi Allaha Musa Kalayama Allaha Awalawa Al A’zama lagi Kalaama Allaha tiada akan di perkenankan Allaha doaku itu”. Maka perempuan bidaah di gagahinya juga dan beberapa kata di katakannya bahawa akan isterinya Balaa’ama Baaa’wara itu terlalu elok rupanya. Maka katanya “Hai Balaa’ama Baaa’wara jika tuan hamba tiada mahu minta doa akan nabi Allaha Musa itu supaya jangan ia datang ke mari. Bahawa aku cerailah dengan tuan hamba”.

Bahawa akan Balaa’ama Baaa’wara itu terlalu amat kasih akan isterinya maka datanglah kebinasaannya kerana menurut kata Firaun. Maka Balaa’ama Baaa’wara di bawanya isterinya keldai maka pergilah keduanya “Marilah kita sembahyang kepada tempat kita minta doa ini”. Maka pergilah keduanya lalu naik ke atas bukit setelah sampai ke atas bukit maka datang seorang malaikat tepi keldai itu berjalan maka di pakainya kain bertampal-tampal dan suatu pundi-pundi di gantungkan pada lehernya. Maka jua dia shahdan katanya “Ya tuhanku, bahawa akan Kalammu nabi Allaha Musa itu jangan kiranya kau sampaikan ke negeri ini pelihara akan isi negeri daripada nabi Musa membinasakan dia” maka doanya itu di perkenankan Allaha Taa’laya.

Maka segala kaum bani Israil pun terpenjaralah pada padang itu tiap-tiap hari mereka itu berjalan dari pagi-pagi datang petang kembali kepada tempatnya bermalam itu juga. Maka kata mereka itu “Ya nabi Allaha, apalah hal kami demikian itu tiadalah kami ketahui halnya. Baik rasul Allaha mengadap ke hadrat Allaha Taa’laya”. Maka pergilah nabi Allaha Musa naik ke bukit Thursina munajat ke hadrat Allaha Taa’laya dengan merendahkan dirinya terlalu sangat. Laqowalaha Taa’laya Qoala Raba Anaya Laa Amalaka Alaa Nafasaya Wa Akhoya Faafaraqo Bayananaa Wa Bayana Al Qowama Al Faasaqoyana ertinya sembah Musa “Ya tuhanku, engkau jua yang terlebih tahu akan hambamu dan peliharakan segala kaum bani Israil ini dan menyampaikan barang kehendaknya. Ya tuhanku, peliharakan hambamu sekelian daripada bencana segala fasik itu engkau jua amat kuasa menolakkan dia”. Maka datang suatu suara di dengar nabi Allaha Musa “Jangan engkau takut akan bencana kafir itu Laqowalaha Taa’laya Falaa Taasa A’laya Al Qowama Al Faasaqoyana ertinya sembah Musa “Ya tuhanku, akan kaum hambamu tersebut fasik”.

Datang cerita pada malam Maa’raaja nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Laqowalaha Taa’laya Al Salaama A’layaka Yaayahaa Al Nabaya Wa Rahamata Allaha Wa Barakaataha Al Salaama A’layanaa Wa A’laya A’baada Al Shoalahayana ertinya bahawa salam tuhanmu atasmu ya Mahamada dan rahmat Allaha dan kebajikannya tuhanmu kepadamu. Maka menyahut rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawa engkau jua tuhan yang menganugerahkan rahmat Allaha dan berkat atas hambamu dan atas segala yang berbuat baik daripada umatku datang kepada hari kiamat”. Laqowalaha Taa’laya Wa Laqoda Katabanaa Faya Al Zabawara Mana Baa’da Al Zakara Ana Al Aradho Yaratsahaa A’baadaya Al Shoalahawana ertinya demikian firmannya sungguhnya dan sebenarnya kami sebutkan di dalam kitab Zabur maka kami turunkan Taurat kepadamu bahawa kami anugerahi segala isi bumi balas segala perbuatan hamba yang sholeh. Adapun daripada kehendak itulah tatkala nabi Mahamada Mashothofaya malam Maa’raaja minta kabulkan daripada kaum yang sholeh kiranya.

Bermula akan kaum nabi Allaha Musa maka tersebut fasik bahawa Allaha Taa’laya menghidupkan mereka itu di dalam bumi Tayaha empat puluh tahun lamanya seorang pun tiada mati. Laqowalaha Taa’laya Faanahaa Maharamata A’laya Hama Arabaa’yana Sanata Yatayahawana Faya Al Aradho Falaa Taasa A’laya Al Qowama Al Faasaqoyana ertinya maka firman Allaha Taa’laya “Ya Mahamada bacakan kisah Balaa’ama Baaa’wara kepada umatmu sebab nama kami maha besar di sebutnya kami anugerah akan dia barang kala di bacanya nama kami itu. Maka kami kabulkan barang yang di pintanya kemudian dari kami keluarkan ia daripada kemuliaan yang kami anugerahi akan dia itu dengan sebab doa nabi kami jadikan rupa tubuhnya seperti bulu babi dan kulitnya seperti kulit ular akan perangai mengikut perangai Iblis. Derhakalah ia sebab mengikut kehendaknya dan menurut hawa nafsu maka jadilah ia seperti anjing. Akan dahulunya tatkala terbit matahari maka sujud ia kepada Allaha Taa’laya yang maha besar itu. Kemudian dari itu maka jadi kafirlah ia pada Allaha Taa’laya dan luputlah ia daripada Allaha Taa’laya yang maha tinggi maka Balaa’ama Baaa’wara isi neraka itu”.

Akan bani Israil tujuh orang itu maka di berinya seseorang setangkai anggur yang amat lebat buahnya dan seorang sebuah delima besarnya seperti buyung lagi merkah maka di suruhnya bawa pulang kepada kaumnya maka mereka itu pun kembalilah kepada nabi Allaha Musa. Laqowalaha Taa’laya Qoalawaa Yaa Mawasaya Ana Fayahaa Qowamaa Jabaarayana ertinya maka kata orang tujuh itu “Bahawa orang Sahara Sataana itu terlalu amat besar panjang delapan puluh kaza panjangnya. Bahawa akan kami hanya empat puluh kaza juga panjang kami”. Maka sahut nabi Allaha Musa “Hai segala kaumku, sungguhnyalah mereka itu besar panjang dan keras tulangnya tetapi tiada dapat ia melawan tuhan yang maha tinggi. Bahawa tuhan alam juga yang amat menolong kita. Kepada Allaha Taa’laya kita serahkan supaya kita kaum segala mukmin. Laqowalaha Taa’laya Wa A’laya Allaha Fatawakalawaa Ana Kana Tama Mawamanayana ertinya apabila nabi Allaha Musa dan Harun mengatakan kata ini maka kata segala kaumnya bani Israil itu. Laqowalaha Taa’laya Faazahaba Anata Wa Rabaka Faqoatalaa Anaa Haahanaa Qoaa’dawana ertinya maka kata kaum Bani Israil itu “Ya rasul Allaha, pergilah nabi Allaha dua bersaudara perang dengan orang itu kami diamlah di sini kerana akan kami tiada beroleh pergi dari sini”.

Apabila di dengar nabi Musa kata kaum itu maka kata nabi Allaha “Ketahuilah oleh kamu bahawa Allaha Taa’laya menjadikan kamu terpenjara di dalam bumi. Maka kata mereka itu “Ya Kalayama Allaha, bahawa kami di dalam padang itu sangatlah kami merasai kepanasan” maka Allaha Taa’laya menjadikan awan datang menaungi mereka itu empat puluh tahun lamanya. Maka kata mereka itu “Kami senantiasa di dalam gelap juga pada malam” maka Allaha Taa’laya menitahkan bintang amat banyak turun ke bumi Tayaha itu menerang tempat mereka itu beratus berhantaran di padang itu. Maka kata mereka itu “Kain kami habis berlumur dengan tanah” maka di jadikan Allaha Taa’laya api akan membasuhkan kain mereka itu maka firman tuhan alam “Kain yang berlumur dengan tanah buangkan ke dalam api maka segala daki kain itu habis di makan api”. Maka sucilah kain mereka itu sehelai rambut pun tiada di makan api dengan demikian itu kudrat Allaha Taa’laya.

Maka kata kaum bani Israil “Apa akan makanan kami jika habis makanan kami ini” maka firman Allaha Taa’laya turun kepada nabi Musa “Bahawa aku menitahkan Al Mana Wa Al Salawaya dan kami tolong atas mereka itu dengan awan”. Laqowalaha Taa’laya Wa Zholalanaa A’laya Kama Al Ghomaama Wa Anazalanaa A’laya Kama Al Mana Wa Al Salawaya ertinya bahawa kami turunkan atas mereka itu Mana dan Salawaya yakni Salawaya itu kami anugerah daging burung emas yang sudah terendang akan makanan mereka itu di dalam seratus air madu berhana rasanya pada lazim mereka itu pada tiap-tiap hari daripada pagi-pagi. Maka melihat mereka itu keudara maka datang mega menudung mereka itu apa bila bertiup angin maka datanglah burung emas itu berkawan-kawan bunyinya terlalu merdu. Apabila datang panas matahari maka terendanglah burung itu maka burung yang sudah terendang itupun terletaklah masing-masing ke hadapan pada seorang mereka itu tiga ekor burung emas yang sudah terendang. Kalawaa Mana Thoyabaata Maa Razaqonaa Kama Wa Maa Zholamawanaa Wa Lakana Kaanawaa Anafasa Hama Yazholamawana ertinya maka datang firman kepada mereka itu “Makanlah oleh kamu rezeki yang amat suci kuanugerahi akan kamu maka puji oleh kamu bagi Allaha Taa’laya jua yang kamu sembah”.

Adapun hampir akan datang empat puluh tahun lamanya maka suka kaum itu sesuku lagi tinggal pada tempat itu dan yang tiga suku itu datang kepada nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama. Maka akan kata mereka itu “Ya nabi Allaha, tiada terpada oleh kami dengan makanan ini dan tiadalah tersabarkan oleh kami duduk di tengah padang ini”. Laqowalaha Taa’laya Wa Aza Qolatama Yaa Mawasaya Lana Nashobara A’laya Thoa’ama Waahada Faadaa’ Lanaa Rabaka Yakhoraja Lanaa Mamaa Tanabata Al Aradho Mana Baqolahaa Wa Qotsahaa Wa Fawamahaa Wa A’dasahaa Wa Basholahaa ertinya maka kata mereka itu “Ya nabi Allaha, pohonkanlah akan kami daripada tuhan yang menjadikan kami supaya kami tumbuh-tumbuhan bumi seperti gandum dan sayur dan timun dan bawang putih dan bawang merah dan a’das supaya kami permasak burung emas dengan berbagai-bagai rasanya kami makan”. Maka sahut nabi Allaha Musa “Banyaklah aku berdatang sembah ke hadrat Allaha tuhanku yang maha tinggi iaitu tuhan segala alam”.

Laqowalaha Taa’laya Qoala Atasatabadalawana Alazaya Hawa Adanaya Ba Alazaya Hawa Khoyara Ahabathowaa Mashoraa Faana Lakama Maa Saalatama Wa Dhorabata A’laya Hama Al Zalata Wa Al Masakanata ertinya maka di pohonkan nabi Allaha Musa sembahnya “Ya tuhanku, anugerahkan barang yang beroleh segala hambamu yang fakir miskin ini anugerahkan kiranya dank au turunkanlah nikmatmu segala barang yang di pintanya itu”. Maka datang firman kepada nabi Musa “Kata pada mereka itu barang kamu kehendak pun pergilah ke benua Mesir” maka mereka itupun berlengkaplah akan pergi ke benua Mesir. Maka kata nabi Allaha Musa kepada mereka itu “Marilah kamu berdiri maka datanglah mereka itu berdiri mengadap nabi Allaha.

Laqowalaha Taa’laya Wa Aza Qolanaa Adakholawaa Hazaha Al Qorayata Fakalawaa Manahaa Hayatsa Shatama Raghodaa Wa Adakholawaa Al Baaba Sajadaa Wa Qowalawaa Hathota Naghofara Lakama Khothoyaa Kama Wa Sanazayada Al Mahasanayana ertinya maka kata nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama “Hai segala kaumku, barangkala kamu masuk ke benua Mesir hendaklah dengan kebaktian kamu ke hadrat Allaha tuhan alam. Jangan kamu lali akan tuhan kamu supaya di ampun Allaha A’za Wa Jala dosa kamu”. Maka segala kaum bani Israil setengah itupun pergilah ke benua Mesir setelah ia masuk ke dalam negeri Mesir itu barang yang di pesan nabi Allaha Musa itu suatu pun tiada di turutnya semuanya di laluinya. Laqowalaha Taa’laya Fabadala Alazayana Zholamawaa Qowalaa Ghoyara Alazaya Qoyala Lahama Faanazalanaa A’laya Alazayana Zholamawaa Rajazaa Mana Al Samaa Bamaa Kaanawaa Yafasaqowana ertinya daripada celaka kaum bani Israil pergi ke benua Mesir itu di anugerahkan tuhan burung emas yang sudah terendang di tinggalkan.

Adapun nabi Musa dan nabi Harun dan setengah daripada kaum bani Israil tinggal pula bumi Tayaha itu. Barangkala akan pergi munajat nabi Allaha Musa kepada tuhannya ke bukit Thursina maka kembali daripada munajat itu di perbuatnya oleh nabi Allaha suatu mihrab mimbarnya. Maka tiga ribu tujuh ratus anak muda-muda yang hampir kepada nabi Allaha Musa duduk mengadap nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama. Maka nabi Allaha Musa pun menceritakan hukum Taurat dengan di ertikannya demikian firmannya tuhan dan demikian sabdanya. Maka kata segala mereka itu “Ya nabi Allaha, Jibril mengapa maka tiada tersebut” maka kata nabi Allaha Musa “Melainkan aku dengan tuhanku tiada lagi berantara sebab pesuruh”. Maka pada sehari-hari nabi Allaha Musa duduk pada majlis mihrabnya di adap orang banyak maka ketika itu sukacitalah hati nabi Allaha Musa. Maka seorang pendita berkata kepada nabi Allaha “Ya nabi Allaha, adakah orang yang lebih tahu daripada Kalama Allaha” maka sahut nabi Allaha “Qoala Laa Aa’lama”.

Pada ketika hati nabi Allaha Musa “Siapa ketahui yang lebih tahu daripada aku” maka kata nabi Allaha Musa itu tiada di berkenan kepada Allaha Taa’laya sebab serupa Musa A’layaha Al Salama dengan takbur. Maka datang suara firman Allaha Taa’laya “Hai Musa, sebagaimana maka engkau mengatakan dirimu terlebih tahu bahawa ada seorang hambaku anugerahi akan dia ilmu laduni yang tiada engkau ketahui”. Maka sembah Musa “Siapa orang itu ya tuhanku” maka Jibril pun datang dengan firman tuhan menceritakan tempat Khodhora (Khidir) itu. Maka kata Musa kepada muridnya yang bernama Yawasaa’ anak Nun lagi anak saudaranya Laqowalaha Taa’laya Laa Abaraha Hataya Abalagho Majamaa’ Al Baharayana “Marilah kita berjalan ya Yawasaa’ mencahari Khidir itu. Jangan kita berhenti hingga sampailah kepada pertemuan dua laut Zarawama dan laut Parsi”. Awa Amashoya Haqobaa “Atau lalukan setahun jika tiadaku dapat ia selama-lamanya ku cahari juga”. Kata anak A’baasa akan makna Haqobaa itu delapan puluh tahun atau tujuh puluh tahun.

Adapun pada suatu qaul nabi Allaha mulanya pada suatu hari nabi Allaha Musa membaca khutbah di atas mimbarnya peninggal kaum bani Israil ke benua Mesir yang binasa. Apabila sudah ia membaca khutbah itu maka tanyai orang akan dia “Ya nabi Allaha, siapa jua yang lebih tahu pada ilmu Allaha” maka pada hati nabi Allaha Musa “Bahawa tiada akan siapa yang lebih tahu daripada aku”. Maka turun wahaya kepada Musa demikian bunyinya “Bahawa ada hambaku bernama Khidir tempatnya di Majamaa’ Al Baharayana ialah yang terlebih tahu daripadamu”. Maka sembah Musa “Ya tuhanku, bahawa hambamu hendaklah bertemu dengan Khidir itu betapa peri hamba berdapat dengan dia kerana hamba hendak berguru kepadanya”. Maka firman Allaha Taa’laya “Jika engkau hendak bertemu dengan dia ambillah olehmu dayang yang kering maka masukkan ke dalam bakul. Maka pergilah engkau Majamaa’ Al Baharayana bawa ikan kering itu sertamu ke tepi laut itu apabila melompatlah ikan itu daripadamu maka di sanalah engkau bertemu dengan Khidir itu.

Kelakian maka Musa dan Yawasaa’ pun keduanya berjalan di tepi laut siang malam tiada berhenti. Laqowalaha Taa’laya Falamaa Balaghoa Majamaa’ Bayana Hamaa Nasayaa Hawata Hamaa ertinya maka tatkala sampailah keduanya pada sebuah batu di Majamaa’ Al Baharayana maka pada ketika itu nabi Allaha Musa hendak qodha hajat maka kata nabi Allaha Musa kepada Yawasaa’ “Berdirilah engkau sesaat di balik batu itu nantikan aku bersuci”. Adapun adat nabi Allaha Musa jauh daripada orang banyak kerana sunat akan segala nabi demikian itu. Setelah berhentilah keduanya di sana maka di sandarkannya kedua kepalanya di sana kepada batu itu. Maka tertidurlah keduanya maka ikan dayang itupun hiduplah lalu ia melompat keluar dari dalam bakul itu ke dalam laut maka terjagalah keduanya akan ikan dayang itu. Laqowalaha Taa’laya Faatakhoza Sabayalaha Faya Al Bahara Sarabaa lepaslah ikan itu lalu ke dalam laut. Pada suatu riwayat nabi Allaha Musa lagi tidur Yawasaa’ dahulu jaga maka mengambil air sembahyang maka titik air sembahyangnya setitim ke dalam bakul ikan itu sampai kepasa dayang itu maka hiduplah ikan dayang itu di hidupkan Allaha Taa’laya maka ikan dayang itupun melompatlah ke laut.

Maka Musa dan Yawasaa’ pun berjalanlah keduanya maka Yawasaa’ pun lupalah ia menceritakan hal ikan itu kepada nabi Allaha Musa. Laqowalaha Taa’laya Falamaa Jaawazaa Qoala Lafataaha Atanaa Ghodaanaa ertinya tatkala lepaslah keduanya daripada batu Majamaa’ Al Baharayana itu maka dari pagi-pagi kata nabi Allaha Musa akan Yawasaa’ “Bawa mari makanan kita itu kita makan”. Laqoda Laqoyanaa Mana Safaranaa Hazaa Nashobaa ertinya bahawasanya kita peroleh daripada kecelaannya kita sangatlah lelah dan lapar akan seperti maksud kita itu belum lagi kita peroleh dan tiada kita bertemu. Laqowalaha Taa’laya Qoala Araayata Aza Awayanaa Alaya Al Shokhorata Faanaya Nasayata Al Hawata ertinya kata Yawasaa’ akan Musa “Ketahui ya nabi Allaha, tatkala sampailah kita kepada batu itu telah lupalah hamba bercerita kepada nabi Allaha mengatakan yang kita bawa itu telah lenyaplah ia daripada bakul”. Laqowalaha Taa’laya Wa Maa Anasaanayaha Alaa Al Shayathoana Ana Azakaraha “Tiada yang melupakan hamba bagi menceritakan ehwalnya ikan itu kepada nabi Allaha melainkan syaitan”.

Laqowalaha Taa’laya Wa Atakhoza Sabayalaha Faya Al Bahara A’jabaa tatkala berjalanlah Musa dan Yawasaa’ kepada tempat berhenti dahulu itu mencarikan ikan kering yang melompat ke dalam air itu dan sangatlah ia hairan dan ajaib akan ikan kering itu melompat ke dalam laut itu maka berjalanlah keduanya mendapatkan batu itu. Laqowalaha Taa’laya Qoala Zalaka Maa Kanaa Nabagho Faaratadaa A’laya Atsaara Hamaa Qoshoshoa ertinya kata Musa tatkala lenyaplah ikan dayang itu maka itulah kita kehendaki dan kita cahari di mana ketahu tempatnya. Kelakian maka kembalilah keduanya pada jalan yang dahulu itu maka sampailah keduanya pada batu tempat ia tidur itu maka berjalanlah keduanya berkeliling-keliling batu itu. Laqowalaha Taa’laya Fawajadaa A’badaa Mana A’baadanaa maka di dapat keduanya seorang laki-laki berkelembung kain Rom sembahyang ia di atas batu.

Firman tuhan alam “Iaitulah Khidir hamba kami yang kami pilih daripada segala hamba kami yang lain nama Balayaa anak Malakaana. Kerana Khidir abana Malakaana sebab di namai Khidir itu adalah pada suatu hari duduk ia di atas timbunan rumput yang kering menyerahlah lakunya maka menjadi hijau rumput itu pada kelilingnya itu”. Laqowalaha Taa’laya Atayanaaha Rahamata Mana A’nadanaa Wa A’lamanaaha Mana Ladanaa A’lamaa bahawa kami anugerah baginya nikmat dan nubuat dan kami anugerahi baginya mengetahui segala yang ghaib-ghaib”. Maka memberi salam nabi Allaha Musa kepadanya maka di sahut oleh Khidir salamnya itu maka kata Khidir “Siapa engkau memberi salam kepada aku ini”. Maka kata Musa “Bahawa hambalah yang bernama Musa anak A’maraana” maka ujar Khidir “Engkaukah Musa nabi segala bani Israil” maka kata Musa “Bahawasanya seperti kata tuan hamba itu barang di ajarkan tuan hamba kiranya akan hamba ilmu yang di anugerahkan tuhan alam akan tuan hamba supaya bilangan muridlah hamba ke bawah qadam tuan hamba”.

Laqowalaha Taa’laya Qoala Laha Mawasaya Hala Atabaa’ka A’laya Ana Taa’lamana Mamaa A’lamata Rashadaa ertinya bahawa kata Musa akan Khidir “Dapatkah hamba tuan mengikut tuan hamba supaya di ajarkan tuan hamba akan hamba ilmu yang di anugerahi Allaha Taa’laya akan tuan hamba itu yang memberi kebajikan akan hamba dan menjadikan kepada jalan yang manafaat”. Maka ujar Khidir akan nabi Allaha Musa “Telah sempurnalah bagi tuan hamba ilmu di dalam kitab Taurat itu di anugerahkan Allaha Taa’laya maka di titahkan Allaha Taa’laya maqodama segala bani Israil lagi pun nama tuan hamba tersebut Kalaama Allaha apa lagi kehendakmu”. Maka sahut nabi Allaha Musa “Bahawa Allaha Taa’laya menitahkan menyuruh hamba mendapatkan tuan hamba. Inilah hamba hendak mengiringkan tuan hamba”.

Laqowalaha Taa’laya Qoala Anaka Lana Tasatathoyaa’ Maa’ya Shobaraa ertinya maka kata Khidir “Tiadalah dapat tuan hamba sabar serta hamba kerana hamba di anugerahkan Allaha Taa’laya ilmu yang ghaib yang tiada di ketahui adanya apabila tuan hamba lihat segala pekerjaan yang hamba kerjakan itu”. Laqowalaha Taa’laya Wa Kayafa Tashobara A’laya Maa Lama Tahatho Baha Khobaraa ertinya “Betapa perimu dapat sabar melihat pekerjaan yang tiada di ketahui batinnya itu”. Laqowalaha Taa’laya Qoala Satajadanaya Ana Shaa Allaha Shoabaraa Wa Laa Aa’shoya Laka Amaraa maka kata Musa “Nescaya kuperoleh sabar Ana Shaa Allaha Taa’laya melihat pekerjaanmu dan tiada akan aku lalui segala barang yang kau suruhkan bahawa tiadalah engkau mengerjakan dia”. Laqowalaha Taa’laya Qoala Faana Atabaa’tanaya Falaa Tasaalanaya A’na Shaya ertinya maka kata Khidir “Jika engkau hendak mengikut aku dan bersama-sama dengan aku maka jangan kau tanyai aku daripada segala pekerjaanku. Bahawa jangan bantahi aku barang yang kau lihat daripada aku”. Laqowalaha Taa’laya Hataya Ahadatsa Laka Manaha Zakaraa “Bahawa hingga kubukakan segala pekerjaan yang kukerjakan itu”.

Laqowalaha Taa’laya Faana Tholaqoaa kelakian maka berjalanlah keduanya di tepi laut maka di lihat keduanya sebuah kapal maka ujar mereka itu akan orang yang empunya kapal itu “Bawa oleh kamu akan kami naik kapal ini”. Maka di kenal oleh segala isi kapal itu Khidir A’layaha Al Salama maka di bawa oleh mereka itulah akan Khidir dan Musa dan Yawasaa’ dan tiada di ambilnya tambang daripadanya itu. Laqowalaha Taa’laya Hataya Azaa Rakabaa Faya Al Safayanaha ertinya hingga naiklah mereka itu ke atas kapal itu maka tatkala sudahlah ketikanya naik ke atas kapal itu. Laqowalaha Taa’laya Khoraqohaa maka di belah oleh Khidir kapal itu dengan beliung maka jadi belahlah papan kapal itu. Setelah di lihat oleh nabi Allaha Musa akan ehwal pekerjaan nabi Khidir itu. Laqowalaha Taa’laya Qoala Akhoraqota Haa Lataghoraqo Ahala Haa kata Musa akan Khidir “Kau belahkanlah kapal ini maksudmu akan mengaramkan isinyakah. Bahawasanya kerana banyak kebajikan mereka itu serta tiada di ambilnya tambang daripada kita”. Laqowalaha Taa’laya Laqoda Jaata Shayaa Amaraa “Bahawasanya kau kerjakan ini besar salahnya” tetapi sesungguh pun di belah oleh nabi Khidir kapal itu tiada di masuk air akan nabi Allaha Musa tiada tahu akan hal demikian itu.

Laqowalaha Taa’laya Qoala Alama Aqola Anaka Lana Tasatathoyaa’ Maa’ya Shobaraa ertinya maka kata nabi Khidir “Tiadakah kukatakan dikau hai Musa tiadalah dapat sabar engkau sertaku nescaya kukerjakan juga pekerjaanku ini”. Laqowalaha Taa’laya Qoala Laa Tawaakhozanaya Bamaa Nasata ertinya maka kata Musa “Jangan tuan hamba halusi daripada pekerjaanku yang telah lupa daripada janjiku dengan tuan hamba sabra sertamu itu melainkan maafmu juga kepada hamba”. Wa Laa Tarahaqonaya Mana Amaraya A’saraa “Dan jangan kau picakkan jalan bersama dengan dikau tetapi mudahkan kiranya aku bertaulan dengan dikau sabarlah tuan hamba akan pekerjaan tuan hamba itu. Bahawa redhalah hamba segera lagi pekerjaan tuan hamba itu yang tuan hamba kerjakan di hadapan hamba itu”.

Laqowalaha Taa’laya Faanatholaqoa Hataya Azaa Laqoyaa Gholaamaa Faqotalaha ertinya maka naiklah mereka itu dari atas kapal itu ke daratan. Lalu berjalan ketiganya hingga bertemu mereka itu dengan seorang kanak-kanak bermain-main terlalu baik rupanya dan terlalu amat bersih warna mukanya dan belum baligh umurnya. Maka di tangkap nabi Allaha Khidir serta di baringkannya maka di sembelih dengan sakannya dan kata setengah di cucuk Khidir tongkatnya dan kepalanya di sentapkannya daripada tubuhnya maka matilah ia. Kata setengah di pukulnya kepala budak itu dengan batu dan kata setengah di hempaskannya kepalanya kepada kota negeri itu. Laqowalaha Taa’laya Qoala Aqotalata Nafasaa Zakayata Baghoyara Nafasa maka kata Musa “Engkau bunuhkah nafas yang suci yang tiada ia membunuh seorang dan suci ia daripada dosanya dengan tiada lagi ia baligh dan tiada harus baginya di bunuh kerana lagi kanak-kanak”. Laqoda Jaata Shayaa Nakaraa “Bahawasanya engkau kerjakan ini pekerjaan yang amat besar salahnya pada Allaha Taa’laya”.

Qoala Alama Aqola Laka Anaka Lana Tasatathoyaa’ Maa’ya Shobaraa ertinya maka ujar Khidir akan Musa “Tiadakah sudah kutegahkan kukatakan kepadamu engkau tiada sabar sertaku”. Maka ujar Yawasaa’ akan Musa “Teguhkan janjimu sabar serta Khidir ini. Jangan kau tegur barang pekerjaannya yang di kerjakannya itu supaya dapat engkau berbetulan dengan dia dan supaya jadi murid dan sahabatnya”. Laqoda Taa’laya Qoala Ana Saalataka A’na Shaya Baa’da Haa Falaa Tashoahabaya ertinya maka ujar Musa “Ya Khidir, jikalau lagi aku tegur segala pekerjaan yang kau kerjakan ini kemudian daripada ini maka janganlah aku engkau ambil akan taulanmu dan tiadalah dapat aku sertamu”. Laqowalaha Taa’laya Qoda Balaghota Mana Ladanaya A’zaraa “Bahawasanya telah sukar bagimu bertaulan dengan aku tatkala tiada dapat aku sabar sertamu melihat segala pekerjaanku itu”.

Laqowalaha Taa’laya Faanatholaqoa Hataya Azaa Atayaa Ahala Qorayata ertinya maka berjalanlah ketiganya kepada suatu dusun yang bernama Anathokayaha (Anathokih) kata setengah namanya Rawamayaha. Laqowalaha Taa’laya Asatathoa’maa Ahala Haa Faabawaa Ana Yadhoyafawa Hamaa ertinya minta makanan keduanya kepada segala isi dusun itu maka tiada mahu mereka itu bahawa berjamu keduanya. Maka di keliling keduanya dusun itu seorang pun mahu berjamu keduanya maka oleh seorang perempuan isi dusun itu di perjamunya ketiga mereka itu. Maka minta doalah nabi Khidir akan perempuan atas dusun dan memberi laknat akan segala laki-laki yang dalam dusun itu.

Laqowalaha Taa’laya Fawajadaa Faya Haa Jadaaraa Yarayada Ana Yanaqodho ertinya maka lihat keduanya suatu pagar itu sudah lama. Laqowalaha Taa’laya Faaqoamaha maka didirikan oleh Khidir pagar itu dengan di perbaikinya oleh Khidir pagar itu kata setengah di sapu oleh Khidir berbaiki pagar itu. Laqowalaha Taa’laya Qoala Lawashaata Laa Takhozata A’layaha Ajaraa ertinya maka kata Musa akan Khidir “Jikalau engkau hendak berbaiki sesuatu pekerjaan tiadakah baik mengambil upahnya akan makanan kita kerana orang ini tiada berjamu kita baik kita bekerjaan mengambil upah”.

Qoala Hazaa Faraaqo Bayanaya Wa Bayanaka ertinya maka kata Khidir “Inilah ketika perceraian antara hamba. Telah datanglah seperti kata hamba dahulu itu bahawa tuan hamba tiada dapat sabra melihat segala pekerjaan yang hamba kerjakan. Betapa peri nabi Allaha bertaulan dengan hamba”. Laqowalaha Taa’laya Saanabaka Bataawayala Maa Lama Tasatathoa’ A’layaha Shobaraa “Nescaya lagi akan hamba ceritakan akan tuan hamba kenyataan segala yang hamba kerjakan yang tiada dapat sabar tuan hamba melihat dia itu”. 

Laqowalaha Taa’laya Amaa Al Safayanata Fakaanata Lamasaakayana Yaa’malawana Faya Al Bahara ertinya adapun perahu yang hamba belah itu bahawa adalah yang empunyanya perahu itu sepuluh miskin bersaudara dan lima orang baik yang baik lima orang baik itulah yang membawa kapal itu berlayar. Adapun sebab di namai Khidir mereka itu miskin jika ada sekalipun hartanya tiada akan pada akan di biayanya maka tiada keluar daripada nama miskin maka akan kehidupan mereka itu kapal itulah yang ada kepadanya. Laqowalaha Taa’laya Faaradata Ana Aa’yabahaa Wa Kaana Waraa Hama Malaka Yaakhoza Kala Safayanata Ghoshobaa ertinya “Bahawasanya kukehendak mencela kapal itu akan negeri yang di dapatku kepada itu rajanya sangat zalim Jalanada namanya. Segala perahu dan beberapa kapal orang yang baik habis di ambilnya daripada mereka itu sebab di lihatnya bercela itu tiada di ambil. Maka sungguhpun demikian cela kapal itu tiada mengapa sejahtera juga barang ke mana perginya dengan tiada di masuk air. Maka oleh manafaat mereka itu sebab bercela kapal itu”.

Laqowalaha Taa’laya Wa Amaa Al Gholaama Fakaana Abawaaha Mawamanayana Fakhoshayanaa Ana Yarahaqo Hamaa Thoghoyaanaa Wa Kafaraa ertinya “Akan kanak yang ku bunuh itu maka ada ibubapanya keduanya mukmin. Maka bahawasanya kutilik dengan ilmuku kedua ini pada akhirnya ia menyakiti hati ibubapanya dengan derhakanya dan kafirnya. Bahawa dari kerana itulah ia aku bunuh”. Laqowalaha Taa’laya Faaradanaa Ana Yabadala Hamaa Raba Hamaa Khoyaraa Manaha Zakaata Wa Aqoraba Rahamaa ertinya maka kehendakku membunuh di bahawa supaya di gantikan Allaha Taa’laya akan ibubapanya anak yang sholeh dan yang suci daripada segala dosanya dan terlalu syafaat akan ibubapanya terlalu bakti keduanya itu”. Kata Qotaadaha bahawa Aqoraba Rahamaa itu anak senantiasa berhubung dengan segala keluarganya dan sangat berbuat bakti akan ibubapanya. Kata Kalabaya bahawa di anugerah Allaha Taa’laya ibubapanya akan di tukarnya seorang anak perempuan. Maka oleh seorang nabi di ambilnya anaknya itu akan isterinya maka jadi daripadanya ia akan di tunjuki Allaha Taa’laya dengan dia beberapa kaum pada jalan yang sebenarnya. Bahawa kata Jaa’fara anak Mahamada bahawa di ganti Allaha Taa’laya akan ibubapanya anak perempuan maka jadi daripadanya tujuh orang nabi.

Laqowalaha Taa’laya Wa Amaa Al Jadaara Fakaana Laa’laamayana Yatayamayana Faya Al Madayanata ertinya “Pagar yang kuperbaiki itu ada empunya pagar itu dua orang kanak-kanak yatim di dalam negeri itu. Seorang namanya Ashobarama”. Laqowalaha Taa’laya Wa Kaana Tahataha Kanaza Lahamaa Wa Kaana Abawa Hamaa ShoalahaaDan bawah pagar itu perbendaharaan daripada emas dan perak peninggalan bapanya akan kanak-kanak kedua itu. Jikalau roboh pagar itu nescaya di ambil oranglah harta kanak-kanak itu da nada keduanya laki-laki yang sholeh namanya Kaasaha ada ia daripada orang Nataya. Bahawa bersalahan sehala a’lama akan perbendaharaan yang di tinggalkannya akan anaknya kedua itu. kata Abaya Zara radhoya Allaha a’naha “Bahawa kudengar sabda nabi rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan perbendaharaan itu emas dan perak dan bagai-bagai yang thofaha dan tiada berbagai kata A’karamaha akan perbendaharaan itu daripada jenis yang banyak baginya. Kata Abawa Zabayara akan perbendaharaan itu banyak surat yang bergulung-gulung di dalamnya dengan berbagai-bagai perkataan yang di turunkan Allaha Taa’laya.

Kata anak A’baasa radhoya Allaha a’nahamaa bahawa di dalam perbendaharaan itu ada suatu luh emas tersurat di dalamnya beberapa kalimah yang indah-indah. Pertama kalimah itu A’jabata Lamana Yawamana Ba Al Qodara Kayafa Yahazana ertinya mencengangkan daku bagi orang yang mengatakan dirinya percaya akan untung baik dan jahat daripada Allaha Taa’laya maka mengapa pula ia bercinta. Kedua kalimah A’jabata Lamana Yawamana Ba Al Razaqo Kayafa Yataa’ba ertinya tercenganglah aku bagi orang yang percaya akan rezekinya daripada Allaha Taa’laya maka betapa ia berlebih menuntut dia. Ketiga kalimah A’jabata Lamana Yawamana Ba Al Mawata Kayafa Yafaraha tercenganglah aku akan orang yang percaya akan dirinya mati maka betapa ia sukacita. Keempat kalimah A’jabata Lamana Yawamana Ba Al Hayaata Kayafa Yaghofala tercenganglah aku akan orang yang telah di ketahui dirinya akan kiram ia pada hari kiamat maka betapa ia lalui akan dirinya. Kelima kalimah A’jabata Lamana Yaa’rafa Al Danayaa Ba Al Zawaala Taqobalahaa Kayafa Yathomana bahawa tercengang aku akan orang yang mengetahui dunia akan hilang jua sudahnya dan berganti memakai dia maka betapa tetap hatinya bagi menuntut dia. Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha Bahawa amat tercengang aku melihat pekerjaan mereka itu sesungguhnya tiada tuhan lain hanya Allaha nabi Mahamada pesuruh Allaha.

Maka kata Khidir “Bahawasanya aku berbaik pagar itu supaya terpelihara hartanya itu dan perbendaharaan keduanya itu” dan Qowalaha Taa’laya Faaraada Rabaka Ana Yabalaghoa Ashada Hamaa Wa Yasatakhorajaa Kanaza Hamaa Rahamata Mana Rabaka Wa Maa Faa’lataha A’na Amaraya Zalaka Taawayala Maa Lama Tasathoa’ A’layaha Shobaraa ertinya “Bahawasanya kehendak tuhanmu ya Musa menitahkan aku berbaik pagar perbendaharaan itu supaya terpelihara hartanya hingga sampailah keduanya kanak-kanak kepada baligh dan berakallah ia kira-kira umurnya delapan belas tahun maka di ambilnya hartanya itu. Adapun segala yang kau lihat kukerjakan itu tiada dengan budi bicara aku sendiri betapa yang kukerjakan itu semuanya dengan titah tuhan alam daripada ilhamnya di anugerahkannya akan dia inilah kenyataannya segala barang pekerjaanku yang kau lihat itu yang tiada engkau sabar melihat dia.

Itupun akan faedah kisah ini bahawa jangan sekali manusia ajaib akan ilmunya dan harus syukur menyangkal sesuatu pekerjaan yang terbicara olehnya. Mudah-mudahan dalamnya di jadikan Allaha Taa’laya suatu rahsia yang tiada di ketahui dan baginya ia senantiasa berajar ilmu dan menghinakan dirinya di hadapan gurunya itu. Bahawasanya di ketahuinya hormat yang mengajar daripada yang di ajar dan maafkan segala barang yang pekerjaan pada penglihatan dan menceritakan bagai-bagai hingga tertentu salahnya. Maka haruslah ia menjauh dia jangan dengan bersegera pada segala pekerjaan bagi menyungguhkan dia”.

Maka kata Khidir “Ya Musa, pada antara kita kedua akan bercerai juga adapun dengarkan pesanku ya Musa anak A’maraana berkatalah engkau dengan manis muka dan jangan engkau berkata dengan masam mukamu dan jangan engkau berjalan dengan tiada kehendakmu dengan tiada suatu pekerjaanmu”. Kata Khidir “Hai Musa, jadikan dirimu sedia kala bermulut manis dan jangan kau jadikan dirimu sedia kala menggerentang segala manusia dan jangan akan dirimu memberi mudharat akan segala manusia dan jangan tuan hamba tertawa dengan ajabmu dan jangan kau cerca tiada dengan dosanya dan hendaklah tuan hamba sedia menangis atas dosamu hai nabi Allaha Musa anak A’maraana”. Setelah sudah Khidir berkata demikian akan dia itu marahlah nabi Musa akan dirinya di dalam hati nabi Musa “adapun yang tiada daripada aku”. Maka kata Khidir A’layaha Al Salama “Ya nabi Allaha Musa Kalayama Allaha sudahlah pesan hamba pada tuan hamba maka bercerailah nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama dengan Khidir A’layaha Al Salama.

Maka Musa pun kembalilah kepada kaum bani Israil maka kata segala bani Israil “Ya rasul Allaha, bahawa akan ilmu yang tuan hamba pelajari daripada Khidir itu katakan kepada kami supaya kami ketahui ilmunya itu”. Maka kata nabi Musa “Tiada apa gunanya pada kamu melainkan nabi juga yang harus memakai dia” maka kata segala bani Israil “Tiadalah harus nabi Allaha diam pada bumi ini kerana empat puluh tahunlah sudah lamanya kita di sini”. Maka kata nabi Allaha Musa pada saudaranya Harun “Ya Harun, marilah kita keluar dari bumi Tayaha ini” maka berjalanlah kedua nabi Allaha itu maka datanglah nabi Allaha dan nabi Harun pada suatu tanaman di dalamnya sebuah kolam di sisi kolam itu ada suatu papan seperti tahta kerajaan lakunya maka Harun pun duduklah di atas tahta kerajaan itu. Maka kata Harun “Ya nabi Allaha, baik sekali tempat ini bahawa inilah tempat kesukaan” maka pada ketika itu Malaka Al Mawata pun datang mengambil nyawa Harun A’layaha Al Salama di atas tahta kerajaan itu.

Maka nabi Allaha Musa pun kembali ke benua Tayaha maka kata segala kaum bani Israil “Ya nabi Allaha, tiadalah harus nabi Allaha diam pada bumi ini empat puluh tahunlah sudah lama kita di sini. Bukankah nabi Allaha pergi bersama dengan Harun akan sekarang di mana nabi Allaha Harun A’layaha Al Salama tuan hamba tinggalkan”. Maka sahut Musa “Bahawa akan Harun telah berlakulah ke hadrat Allaha Taa’laya telah pindah dari negeri yang fana kepada negeri yang baqo”. Maka kata mereka itu “Bahawa di bunuh nabi Musa akan Harun itu” maka nabi Allaha Musa pun tahu akan qias orang itu maka kata nabi Allaha Musa Kalayama Allaha “Bahawa tiada aku membunuh saudaraku Harun itu dengan firman tuhan yang menjadikan sekelian alam jua mengambil nyawanya”. Maka kata segala kaum bani Israil “Ya Kalayama Allaha, mari kami hendak pergi mengunjung mayat nabi Allaha Harun itu bahawa kami hendak melihat jenazahnya” tetapi hati mereka itu syak juga akan nabi Allaha Musa jua membunuh Harun itu. maka kata nabi Allaha “Marilah kamu sekelian pergi sertaku”.

Maka pergilah mereka itu sekelian bersama-sama dengan nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama ke taman kudrat itu. Maka di lihat oleh mereka itu sekelian jenazah nabi Harun terhantar di atas tahta kerajaan itu suatu pun tiada lukanya. Maka pada hati segala kaum bani Israil “Jikalau tiada dengan senjatanya pun atau barang baginya pun nabi Allaha Musa juga membunuh nabi Harun kerana akan nabi Allaha Musa ini terlalu kuat. Bahawa tatkala kecilnya lagi ia tumbuk Firaun dengan sekali tumbuk juga mati seorang Qibti. Ini pula sudah ia besar lagi menjadi nabi maka segala kaum bani Israil tiada patut sekali pada barang lakunya”. Maka nabi Allaha Musa pun tahu akan kelakuan mereka itu maka nabi Allaha Musa pun minta doa kepada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’laya “Barang di hidupkan tuhan kiranya Harun itu” barang saat juga Harun di hidupkan Allaha Taa’laya. Harun pun duduk maka kata nabi Allaha Musa “Hai saudaraku Harun, benar-benarnya engkau berkata akukah membunuh engkau. Berkatalah engkau demi tuhan yang maha tinggi supaya hilang segala bani Israil yang di haru syaitan itu”.

Maka kata Harun”Hai segala kaum bani Israil, bahawa sekali-kali tiada saudaraku Musa membunuh aku bahawa akan matiku ini dengan hukum Allaha Taa’laya yang maha suci atasku telah sudahlah termeterai daripada azali dan amat suci saudaraku nabi Allaha Musa Kalayama Allaha daripada pekerjaan yang kamu sangka itu”. Maka janganlah hati kamu di haru syaitan syak saudaraku kerana ia Kalaama Allaha jangankan aku saudaranya jikalau orang lain sekalipun tiada akan ia mahu pada pekerjaan yang fasik kerana Awalawa Al A’zama”. Setelah sudah nabi Allaha Harun berkata demikian itu maka tangan kudrat dan tahta kerajaan yang amat indah-indah itupun lenyaplah daripada mata orang banyak. Maka segala kaum bani Israil yang banyak itupun hairan maka nabi Allaha Musa dan segala bani Israil pun kembalilah ke benua Tayaha. Maka ujar nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama “Bahawa akan ajalku pun telah hampirlah akan datang”.

Bahawa akan umur nabi Allaha Musa seratus lima tahun. Bahawa adalah umur nabi Allaha Musa empat puluh tahun maka turun wahaya di bawa oleh Jibril. Adapun empat puluh tahun umurnya berbantah akan agama dengan Firaun laa’nata Allaha dan tiga puluh tahun nabi Allaha kerajaan di benua Mesir dan empat puluh tahun diam dalam bumi Tayaha dengan segala kaum bani Israil. Maka pada suatu hari pagi nabi Allaha Musa akan Malaka Al Mawata berdiri maka memberi salam kepada nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama. Maka di sahutnya nabi Allaha salamnya maka kata nabi Allaha maka kata nabi Allaha Musa “Hai Izrail, engkau datang ini akan mengunjung akukah atau mengambil nyawakukah”. Maka kata Izrail “Aku datang ini dengan firman Allaha Taa’laya akan mengambil nyawa nabi Allaha” maka kata nabi Allaha “Daripada jalan yang mana engkau ambil nyawaku”. Maka kata Izrail “Nyawamu kuambil daripada mulutmu” maka kata nabi Allaha “Akan mulutku sentiasa berkata-kata dengan tuhanku dan zikir Allaha betapa kau ambil nyawaku daripada mulutku”. Maka kata Izrail “Ya nabi Allaha, daripada telingamu kuambil nyawamu” maka kata Musa “Akan telingaku mendengar firman tuhanku sentiasa betapa kau ambil nyawaku daripada telingaku”.

Maka kata Izrail “Ya nabi Allaha, daripada kedua matamu kuambil nyawamu” maka kata Musa “Kedua mataku pun melihat nur tajali tuhanku betapa engkau ambil nyawaku daripada mataku itu”. maka kata Izrail “Ya nabi Allaha, daripada kedua lubang hidungmu kuambil nyawamu” maka kata Musa “Hidungku itu pun mencium bau tuhanku yang terlebih harum daripada bau-bauan yang lain. Betapa kau ambil nyawaku daripada hidungku”. Maka kata Izrail “Daripada kedua tapak kakimu kuambil nyawamu” maka kata nabi Allaha Musa “Akan tapak kakiku sentiasa berjalan pergi munajat ke bukit Thursina. Betapa engkau ambil nyawaku daripada kedua tapak kakiku”. Maka kata Izrail “Yaa Kalayama Allaha, dari tapak tanganmu kuambil nyawamu” maka kata nabi Musa “Bahawa akan tanganku menyambut luh zamrut yang berisi kitab Taurat daripada tuhanku. Betapa kau ambil nyawaku daripada tanganku”. Maka kata Izrail “Daripada ubun-ubunmu kuambil nyawamu” maka kata nabi Musa “Akan ubun-ubunku sentiasa mennunjung firman tuhanku yang maha tinggi itu. Betapa engkau ambil nyawaku daripada ubun-ubunku”. Maka kata Izrail “Daripada anggotamu kuambil nyawamu” maka kata Musa “Akan segala anggotaku ini kena cahaya nur tajali tuhanku dan aku menjunjung riwayat tuhanku di bukit Thursina itu”.

Maka Izrail A’layaha Al Salama pun tiada berdaya lagi lalu ia kembali ke hadrat Allaha Taa’laya berdatang sembah “Ya tuhanku, barang yang hambamu katakan kepada pesuruhmu itu semuanya di jawabnya dan hajatnya maka hambamu tiada mahu mengikut kata”. Maka firman Allaha Taa’laya “Ya Musa, tiadakah engkau kasih akan daku dan tiadakah engkau mahu hampir kepada aku” maka sembah Musa”Ya tuhanku, sangatlah kesukaan hambamu menjungjungkan firmanmu. Bahawa kau sampaikan kiranya berahi hambamu ini pada sehari lagi anugerahkan hambamu hendak naik ke Bayata Al Maqodasa munajat ke hadratmu” maka datang suara di dengar oleh nabi Allaha Musa “Ya Musa akan pintamu itu telah kukabulkanlah”. Maka sembah Musa “Jika pada suatu itu sekalipun sebagai nyawa hambamu ini sahaja persembahkan juga ke hadratmu ya tuhanku. Bahawa engkau peliharakan kiranya anak hambamu keduanya jangan kiranya kau jatuhkan padanya kedua pekerjaan agama yang tiada di perkenankan dan kau pelihara akan ia daripada pekerjaan a’shi dan fasik dan engkau anugerahkan keduanya rezeki yang halal”.

Maka firman Allaha Taa’laya datang di dengar Musa “Palukan tongkatmu itu pada batu” maka Musa di palukannya tongkatnya pada batu itu. Maka batu itupun berulat belah dua maka terbantun-bantun dari dalam batu itu ada pada mulutnya sehelai rumput yang hijau maka ulat itupun mengucap tasbih memuji Allaha Sabahaanaha Mana Yaraanaya Wa Yasamaa’ Kalaamaya Wa Yaqotarana Masaaya Wa Laa Yanasaanaya ertinya maha suci tuhanku yang amat kuasa menyebut kami dan yang mendengar kata kami dan ia jua yang mengetahui akan tempat kami dan menganugerahi rezeki akan kami dan tiada ia melupakan kami”. Maka datang suara di dengar Musa “Bahawa ulat dalam batu lagi ada dengan rezekinya. Bahawa tiada aku mengurangkan rezekinya daripada anakmu itu. Bahawa aku mengira-ngirai akan dia ya Musa” maka Musa pun sukacitalah.

Maka nabi Musa pun bertanya kepada orang mengorek kubur tanah liang katanya “Liang siapa kamu korek ini” maka kata orang yang mengorek liang itu “Bahawa kami mengorek liang seroang hamba Allaha yang tertentu kurnia Allaha akan dia di tanamkan di sini. Bahawa ia minta huruf dan syafaatmu supaya ia beroleh syurga tiada dengan di kira-kira. Turunlah tuan hamba ke dalam ini tuan hamba beri apa syafaat akan dia”. maka nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama pun turunlah ke dalam liang itu serta ia berkata “Hai yang mengorek kubur berapa panjang hamba Allaha yang hendak kamu tanamkan di sini”. Maka kata malaikat yang mengorek kubur itu “Ya Kalayama Allaha seperti panjang tuan hamba inilah” maka kata nabi Allaha Musa “Marilah aku ukur panjang ia” maka nabi Allaha pun turun berbaring-baring di dalam lahat itu.

Maka Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menitahkan Malaka Radhowaana menghiasi syurga maka segala malaikat ke tujuh lapis langit dan malaikat A’rash Allaha sekeliannya turun ke dalam dunia mengalu-alukan nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama. Maka segala tabak yang berisi kasturi dan ambar nawarastu harum itupun di bawa malaikat mendapatkan nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama. Setelah nabi Allaha Musa berbaring-baring itu maka di rasai kubur itu sama panjangnya dengan dia maka kata nabi Allaha Musa pun hendak minta doa akan orang yang di kata malaikat. Maka kata malaikat yang mengorek liang itu “Ya nabi Allaha, akan tuan hambalah yang kami korek liang ini. Tiada akan orang di dalam liang ini inilah liang tuan hamba lalu ke syurga. Bahawa kami inilah malaikat”.

Maka kata nabi Allaha Musa “Telah syukurlah aku akan kehendakmu tuhanku” maka kubur nabi Allaha Musa pun di timbuni malaikat itu dengan kasturi dan ambar dan kapur barus yang amat harum itu lalu di hampirkan malaikat tanah hikmat itu pada hidung nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama. Demi di cium nabi Allaha Musa tanah hikmat itu maka nyawa nabi Allaha pun munajatlah ke hadrat Allaha Taa’laya. Maka liang itupun di tutupi dengan tanah lalu di sembahyangkan orang banyak kerana pada agama nabi Allaha Musa tiada membasuh mayat demikianlah nabi Allaha Musa berlaku ke rahmat Allaha itu.

Maka Yawasaa’ A’layaha Al Salama pun tatkala nabi Allaha Musa akan kembali ke rahmat Allaha itu menjadikan Yawasaa’ akan khalifah akan ganti nabi Allaha Musa “Bahawa aku ini hampirlah akan kembali ke negeri yang baqo. Bahawa akan segala bani Israil bawa olehmu keluar dari bumi Tayaha ini. Telah empat puluh tahun sudah mereka itu duduk pada bumi Tayaha itu” maka Yawasaa’ pun membawa mereka itu sekelian pindah ke benua Sham. Bahawa kedengaranlah kepada segala kaum Makata itu bahawa kaum bani Israil akan datang itu. Bahawa akan Balaa’ama Baaa’wara pun telah diambil Allaha Walaayata itu daripadanya dan di beri lakanat akan dia dengan sebab doa nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama.

Maka kaum A’maalakaha pun mengeluarkan kaum bani Israil maka kedua kaum itupun berperanglah seperti akan kiamat lakunya. Bahawa akan perangnya itu besarlah pada hari Jumaat maka kata segala kaum bani Israil “Ya nabi Yawasaa’, bahawa hari ini telah tengah harilah. Tinggalkanlah dahulu perang kita ini Ana Shaa Allaha Taa’laya esok harilah kita menang daripada kafir ini. Hari esok kita minta doa kepada Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya di menangkan kita kiranya”. Maka apabila ayam berkokok maka nabi Allaha Yawasaa’ dan segala kaumnya pun minta doa setengah ada mengucap dengan firman Allaha Taa’alaya matahari pun terbit daripada pihak Masyrik maka datang suatu alamat angin daripada pihak Masyrik dengan izin tuhan alam menitahkan angin datang meniupkan batu dan pasir datang kepada muka segala kafir itu. maka segala kafir itupun habislah lari cerai berai maka diikut oleh segala kaum Asalama maka larilah ia kepada pihak Maghrib.

Maka negeri dan segala hartanya pun telah di serahkan Allaha Taa’laya pada kaum bani Israil. Maka menanglah nabi Yawasaa’ A’layaha Al Salama dan segala kaum bani Israil lalu duduk tetaplah Yawasaa’ dengan segala kaum bani Israil di negeri Sahara Sataana Zarawama itu. Lima puluh tahun lamanya Yawasaa’ anak Nun jadi khalifah itu maka Yawasaa’ pun berlakulah ke rahmat Allaha Taa’laya maka Tholawata (Tholut) pun jadi khalifah bagi segala kaum bani Israil itu. Laqowalaha Taa’laya nabi Tholut A’layaha Al Salama anak Naqoyaa A’layaha Al Salama pun ialah mengajar segala bani Israil suatu muslihat. Segala bani Israil pun dengan ibadahnya juga kepada Allaha Taa’laya. Kemudian dari itu ada delapan puluh ribu kaum bani Israil bercerai daripada tempatnya maka pergilah ia kepada suatu negeri.

Maka kata mereka itu “Malam ini kita di sinilah diam esok hari kita pergi ke hadapan kubur Ibrahim”. Hataya dengan takdir Allaha Taa’laya maka di suruhkan tuhan alam angin serta Izrail mengambil nyawa sekelian mereka itu dan nyawa segala binatang mereka itu seperti unta dan kuda dan kerbau lembu kambing angsa ayam itik suatu pun tiada tinggal lagi semuanya habis mati. Maka segala kaum bani Israil yang tinggal di negeri Sahara Sataana Zarawama ini berbuat Diwala empat penjuru akan mengawali dalam negeri itu supaya terpelihara segala negeri itu daripada bencana manusia atau segala seteru.

Kemudian daripada itu empat ribu pula kaum bani Israil bercerai ia daripada kaumnya yang banyak itu ia pergi pada pihak Yaman kata mereka itu “Mari kita susuk bumi ini kita jadikan negeri”. Maka berapa lamanya jadilah negeri Baradhoa’a akan negeri itu ada kadar lima puluh persangga panjangnya tiga puluh yujana lebarnya daripada sebelah bukit ke sebelah bukit maka sebelah negeri itu mengadap ke laut tetapi negeri itu tiada bersungai. Maka kata mereka itu “Marilah kita berbuat tempat air kerana jikalau tiada berair nescaya tiada dapat kita perair duduk pada tempat ini”. Maka berapa-berapa ribu laki-laki membawa penukul dan cangkul dan kapak maka di koreknya empat yujana bumi jauhnya di perbuat sesuatu kolam terbitlah air itu memancar-mancar seperti kayu kayaknya tumbuh lalu kedua dengan kudrat Raba Al A’lamayana. Maka hiduplah sekelian tanam-tanaman mereka itu dengan rampaknya dan banyak buahnya maka penuhlah bumi itu dengan tanam-tanaman. Maka mengucap syukurlah segala bani Israil akan anugerah tuhan alam menganugerahi air dan nikmat dan mencambahkan rezeki mereka itu.

Maka surut pasanglah air itu maka jadi banyaklah harta mereka itu maka perairlah negeri Shoa’a itu maka di perbuatnya pula tempat bertanam-tanaman maka di taburnya segala benih ke bumi. Barang kemana hanyut benih itu terdampar kekeringan maka turunlah hujan dari langit menambahkan nikmat pada bumi itu dengan tanam-tanaman daripada air kolam itu sekeliannya berbuahlah berlain-lainan buahnya itu maka di pungutnya di bawanya ke rumahnya. Maka sukacitalah mereka itu tiadalah bersakit adanya sehingga tujuh ratus tahun lamanya di dalam kesukaan mereka itu seorang pun tiada mati senantiasa meramaikan negerinya pada tiap-tiap hari. Pagi-pagi sembahyang mereka itu dua rakaat suatu salam dan petang dua rakaat itulah kebaktian mereka itu kepada Allaha Taa’laya. Demikianlah hidup mereka itu selama-lamanya maka di perbuatnya empat kemandur daripada kayu arang maka di ikatnya keemasan terhantar di hadapan mereka itu maka kata mereka itu daripada kebesarannya dan kemuliaannya hingga sungguhnya tuhan juga menganugerahkan kita nikmat.

Kemudian dari itu maka sangatlah dan mereka itu beroleh kesukaan maka jadilah takburlah ia maka jadi fasik mereka itu dengan minum arak jadi terkenalah mereka itu oleh upaya Iblis akan menyesatkan mereka itu daripada jalan yang sesat. Demikianlah adanya pada suatu hari datang Iblis berkata pada kaum bani Israil itu “Bahawa aku bertanya kepada kamu sekelian bahawa siapa yang kamu sembah akan tuhan kamu” maka sahut mereka “Bahawa Allaha Taa’laya jua yang kami sembah”. Maka kata Iblis “Adakah kamu melihat akan Allaha Taa’laya itu” maka kata mereka itu “Tiada kami lihat”. Maka kata Iblis A’layaha Laa’nata Allaha “Marilah aku tunjukkan tuhan kepada kamu” maka kata mereka itu “Tunjukkanlah olehmu supaya kami lihat”. Maka kata Iblis “Memakailah kamu dengan pakaian yang baik-baik dan pakailah bau-bauan maka keluarlah ke padang supaya kutunjukkan tuhan kepada kamu”. Adapun di dalam kaum bani Israil yang banyak itu seorang pun tiada pendita habis mati tiadalah siapa mengajar mereka itu.

Pada hari yang lain datanglah Iblis A’layaha Laa’nata Allaha ke padang itu maka di hantarkannya suatu papan daripada kersani. Maka di suruhnya seorang Iblis daripada anak cucu mendudukkan berhala berbagai-bagai rupanya ada yang seperti rupa burung, ada yang seperti binatang empat kakinya di dudukannya di atas papan itu. Dari kiri kanan seorang syaitan berseru-seru katanya “Hai mereka itu marilah kamu melihat tuhan kamu dan sujudlah kamu sekelian padanya”. Maka akan sekelian mereka itupun sujudlah maka dengan segala sujud itu maka jadilah mereka itu sekelian kafir kepada Allaha Taa’laya. Kelakian maka Iblis A’layaha Laa’nata Allaha pun berkata pada orang banyak di suruhnya menaruh berhala itu. Maka di dalam negeri itu segenap rumah menaruh berhala semuanya mereka itu. Hataya dalam antara itu di jadikan seorang nabi bernama Khonathoha A’layaha Al Salama maka jadi nabi pada antara mereka itu sekelian itu.

Sumber : Kitab Qoshosho Al Anabayaa

No comments:

Post a Comment