Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Saturday, April 20, 2013

Kisah Nabi Salayamaana (Sulaiman) A'layaha Al Salama


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Maka tersebutlah perkataan nabi Allaha Sulaiman duduk di atas tahta kerajaan memakai khotama nubuat Mamalakaha itu dan pada ketika itu juga datanglah segala makhluk beriring-iring ke bawah hadrat Sulaiman daripada segala manusia dan jin dan dewa pari dan segala mergastua di dalam hutan padang sekelian berbicara mengadap Sulaiman. Segala manusia dari kanan dan segala jin dari kiri Sulaiman maka penuhlah dari hadapan dan dari belakang dari kiri Sulaiman dari kanan Sulaiman semuanya mengadap Sulaiman belaka. Maka sehari Sulaiman memandang kepada segala pari serta baginda bersabda “Hai segala pari perbuatkan aku suatu hamparan empat yujana luasnya”. Maka perbendaharaan laut di perbuatkan perhiasan hamparan itu maka beberapa mutiara dan intan di persembahkan oleh jin kepada Sulaiman seperti tersebut di dalam Qoraana Laqowalaha Taa’laya Wa Al Shayaathoyana Kala Banaa Wa Ghowaasho. Wa Akhorayana Maqoranayana Faya Al Ashofaada Hazaa A’thoawanaa Faamanana Awa Amasaka Baghoyara Hasaaba ertinya maka terdirilah kerajaan Sulaiman maka hamparan itupun sudahlah.

Maka Sulaiman pun menyuruh membuat seribu rumah berkeliling mahligai itu. Bahawa akan nabi Allaha Sulaiman A’layaha Al Salama itu lima ratus isterinya dan seribu gundiknya dan seribu rumah-rumah itu seperti di atas papan suatu jua kiranya demikianlah yang tersebut di dalam Qoraana Wa A’lamanaaha Shonaa’ta Labawasa itu di atas sebuah rumah itu seorang gundik. Maka berkeliling rumah itu di tanamkan pohon kayu Marahaana berkeliling rumah itu hablur seperti rupa binatang serta isinya dnegan kasturi dan ambar memecahkan baunya. Maka di suruh nabi Allaha Sulaiman perbuat dua belas ribu kerusi daripada emas di hantarkan dari kanannya dan dua belas ribu kerusi daripada perak di hantarkannya dari kirinya dan adapun segala yang tersebut itu semuanya terletak di atas hamparan itu dua belas ribu kerusi daripada hablur terhantar di hadapan Sulaiman dan dua belas ribu kerusi pancalogam di hantarkan di belakangnya.

Adapun yang di kanan Sulaiman itu segala menteri manusia dan yang terbesar daripada yang banyak itu Ashofa namanya atau Barakhoya dan yang di kiri itu menterinya yang besar Hayaana namanya duduk di atas kerusi perak maka A’farayata (Ifrit) itu dan segala jin dan dewa pari dari belakang Sulaiman. Ashothowakhoya namanya duduk di atas kerusi pancalogam dan segala anak cucu Iblis A’layaha Laa’nata Allaha dan segala raja-raja di dalam alam ini duduk di atas kerusi hablur mengadap Sulaiman dan segala orang yang besar bani Israil masing-masing kepada pangkatnya. Adapun tatkala Sulaiman duduk di atas tahta kerajaan pakaian fakir di pakainya di dalam pakaian kerajaan di pakainya dari luar tetapi di dalam baju kemuliaan dan pada kepalanya di pakainya mahkota bertatahkan ratna mutu manikam rambutnya berketopongan dan akan payungnya segala burung mengembangkan sayapnya menaungi Sulaiman.

Maka angin yang bernama Rahaana membawa hamparan Sulaiman barang kemana di kehendaki oleh Sulaiman dan suatu penjuru pun tiada berubah dan tiada air dan tiada tinggi dan tiada rendah seperti di atas bumi ini juga adanya. Bahawa segala orang duduk di atas hamparan dengan asyiknya di bawa angin yang bernama Rahaana. Adapun segala burung ynag menaungi Sulaiman seekor pun tiada berani bergerak daripada tempatnya. Bahawa sembahyang Subuh Sulaiman di Bayata Al Maqodasa pada tahalan matahari pada tempatnya makmur santap makanan kesukaan Kaabala namanya, pada waktu Asar perginya ke atas memberi seperti yang tersebut di dalam Qoraana Laqowalaha Taa’laya Wa Lasalayamaana Al Rayaha Ghodawahaa Shahara Wa Rawaahahaa Shahara Wa Asalanaa Laha A’yana Al Qothora Wa Mana Al Jana Mana Yaa’mala Bayana Yadayaha Baazana Rabaha Wa Mana Yazaa’ Mana Hama A’na A’maranaa Nazaqoha Mana A’zaaba Al Saa’yara. Yaa’malawana Laha Maa Yashaa Mana Mahaarayaba Wa Tamaa Tsayala Wa Jafaana Ka Al Jawaaba Wa Qodawara Sayaata Aa’malawaa Ala Daawada Shakaraa Wa Qolayala Mana A’baadaya Al Shakawara ertinya apabila datang angin akan membawa Sulaiman di dalam sebulan perjalanan semalam jua ia sampai dengan mata air mengakar bumi mengikut Sulaiman barang kemana hamparan pergi itu.

Bahawa apabila seorang jin atau seorang dewa atau pari melalui titah Sulaiman itu pergi barang kemana tiada dengan titah Sulaiman di suruh palu pada cemeti itu. Jikalau terbang keluar atau masuk ke dalam bumi sekalipun tiada akan lepas daripada cemeti api neraka itu dan barang siapa yang kena pula cemeti itu hampir menjadi abu dengan terlalu sangat sakitnya. Maka titahkan Sulaiman perbuatannya tempat segala zuhud berbuat ibadat daripada kaum bani Israil mihrabnya di suruhnya mengangkat daripada batu Haraa dan beberapa kolam di perbuatnya dan di suruhnya perbuat periuk batu. Maka tiap-tiap hari di titahkan Sulaiman awan membawa air mengisi kolam itu telah penuhlah maka titahkan Sulaiman segala zuhud menyembelih pada sehari seribu ekor pada suatu di ceritakan orang seribu lembu yang tambun di sembelihnya dengan rempah-rempah di permasakkannya di dalam periuk batu itu.

Maka di titahkan Sulaiman dengan menyalakan api dari bawah periuk belanga itu pada tiap-tiap hari seribu apam yang di permasak. Maka itulah akan makanan zuhud itu pada sehari-hari dan pada segala rumah di hantarkan Sulaiman dan pinggan zabarjab dan mangkuk zamrud zabarjad berisi apam dan daging lembu yang di permasakkan itu dan beberapa ratus mataya yang besar-besar di suruh korek kepada ulat berongga di dalamnya akan tempat perminuman segala zuhud itu. Bahawa di dalam dunia ini hanyalah Sulaiman yang memberi nikmat akan makhluk tetapi akan sendirinya hanya sebuah apam sahaja di bawanya masuk ke Bayata Al Maqodasa mencari seorang fakir miskin akan tempatnya makan dan apabila bertemu dengan fakir maka makanlah ia sama-sama dengan fakir itu. Jika tiada bertemu dengan fakir maka tiadalah ia makan demikianlah halnya di dalam hidup itu. Telah sudah ia makan maka nabi Sulaiman pun minta doa katanya “Ya tuhanku bahawa kasihan kiranya kedua kami yang miskin” maka fakir itupun mengucapkan Amayana.

Maka kata Sulaiman “Tetapi aku akan mengucap syukur ini apabila aku duduk serta segala fakir fakirlah aku. Apabila duduk di atas tahta kerajaan rajalah aku ini dan barang kala aku duduk serta bani Israil nabilah aku melainkan dengan sekelian ini syukurlah aku akan anugerah tuhan yang maha tinggi”. Laqowalaha Taa’laya Wa Lasalayamaana Al Rayaha Ghodawahaa Shahara Wa Rawaahahaa Shahara Wa Asalanaa Laha A’yana Al Qothora Aa’malawaa Ala Daawada Shakaraa Wa Qolayala Mana A’baadaya Al Shakawara ertinya demikianlah firman Allaha Taa’laya “Hai anak Daud, padakanlah nikmatku ini yang kuanugerahkan engkau itu dan akulah tuhan yan menganugerahkan engkau”.

Segala jemaat Sulaiman itu di sebutkan Allaha di dalam Qoraana Laqowalaha Taa’laya Wa Hashara Lasalayamaana Janawadaha Mana Al Jana Wa Al Anasa Wa Al Thoyara Fahama Yawazaa’wana ertinya apabila Sulaiman menitahkan segala bala tenteranya “Perbuatkan aku hamparan maka di atas hamparan itu aturkan kerusi perak dan kerusi emas dan kerusi hablur. Akan Ashofa anak Rahayaa dan menterinya yang besar-besar duduk dari kanannya dan menterinya Hajabaana duduk dari kirinya dan segala menterinya segala orang-orang besar duduk di bawah itulah bermula raja-raja di dalam alam ini duduk di hadapannya di atas kerusi suasa. Bermula segala jin seperti Ifrit dan Ashothoraakhoya dan Sakhora Jaanaya dan semuanya dan segala raja-raja jin dewa pari itu duduk di belakang Sulaiman maka segala burung mengembangkan sayapnya di udara akan menaungi tahta Sulaiman. Maka angin yang bernama Rahaana itu membawa hamparan Sulaiman maka tatkala hamparan Sulaiman di bawanya angin keluar dengan segala bani Israil itu dan segala raja-raja itu mendengarkan tasbih segala malaikat dari langit.

Maka pada sehari segala bani Israil berkata-kata sama sendirinya “Lihatlah kerajaan Daud ini dengan sempurna kebesarannya di anugerahkan Allaha Taa’laya. Tiada seorang pun beroleh anugerah tuhan demikian ini”. Maka segala malaikat berseru dari langit mengatakan “Hai bani Israil itulah kerajaan tuhan alam dan anugerahkan Sulaiman. Bahawa sezarah pun tiada takbur kepadanya dan jikalau ada barang sezarah takbur kepadanya bahawa demi kemuliaan tuhan yang maha tinggi nescaya kami balikkan hamparan itu dari atas udara. Kami jatuhkan ke bumi dan tiada syukur di dalam hatinya akan kerajaan in di dalam seketika juga kami lenyapkan kebesaran ini daripadanya”. Demi nabi Allaha Sulaiman mendengar kata ini lalu ia sujud kepada Allaha Taa’laya ia memohonkan taufik kepada tuhan seru alam sekelian akan memadakan anugerahnya itu.

Laqowalaha Taa’laya Wa Qoala Raba Awazaa’naya Ana Ashakara Naa’mataka Alataya Anaa’mata A’laya Wa A’laya Waaladaya Wa Ana Aa’mala Shoalahaa Taradhoaha ertinya pada sehari akan hamparan itu di bawa angin yang bernama Rahaana maka titah Sulaiman “Angin bawa hamparanku ini turun ke bumi” maka hamparan itupun turun di bawa angin ke bumi terletak di atas bumi. Laqowalaha Taa’laya Hataya Azaa Atawaa A’laya Wa Ada Al Namala Qoalata Namalata Yaa Ayahaa Al Namala Adakholawaa Masaakana Kama Laa Yahathomana Kama Salayamaana Wa Janawadaha Wa Hama Laa Yashaa’brawana ertinya apabila hamparan itu di bawa turun ke bumi bahawa akan Sulaiman hendak mengambil air sembahyang. Maka raja yang bernama Manadaaraha itu di lihatnya dari jauh hamparan Sulaiman maka iapun berseru-seru semata katanya “Hai kaumku, masuklah kamu ke dalam liang kamu supaya jangan kamu tertindih oleh tentera Sulaiman kerana orang itu tiada tahu akan orang lain.

Laqowalaha Taa’laya Laa Yahathomana Kama Salayamaana Wa Janawadaha Wa Hama Laa Yashaa’rawana ertinya bahawa pertama-tama mereka itu tiada menderita akan dirinya oleh mulutnya mengucap tasbih dengan tafakur bahawa inilah masygul nya supaya jangan tertindih oleh tenteranya Sulaiman. Apabila di dengar Sulaiman akan perkataan raja semut itu maka tercenganglah Sulaiman mendengar kata raja sayang akan tenteranya itu. Maka raja Sulaiman pun tersenyum Laqowalaha Taa’laya Fatabasama Dhohakaa Mana Qowalaha ertinya pada suatu riwayat nama raja semut itu A’rajaa “Sebenar-benarnya hamba sayang akan dia jika hamba tiada kasih sayang akan dia akan kaum hamba makhluk yang mana pula yang mengiringkan hamba dengan sebab itulah maka sangat-sangat hamba berbela akan dia”.

Maka titah Sulaiman berapa banyak penghulu tenteramu maka kata raja semut “Adapun banyak penghulu ku sebanyak tenteramu itulah. Betapa jika seekor semut sakit bahawa adalah rasanya jikalau seekor itu sakit dengan sungguhnya hatiku memelihara akan dia. Jikalau ia mati barang seekor nescaya kubawa ke tempatnya dengan percintaanku dan jika suka tenteraku aku pun suka”. Maka titah Sulaiman “Indah sekali perkataan raja semut ini pahala dan seksa lagi ia bertolong-tolongan di jadikan Allaha Taa’laya. Jika kasih sayang segala mukmin apa jua pahalanya pada hari kiamat akan dia” maka raja Sulaiman pun sudah berbuat ibdat maka duduklah ia di atas tahtanya.

Maka oleh angin bawanya ke Bayata Al Maqodasa maka pada hari di lihat Sulaiman lain cahayanya matahari sedikit kelihatan daripada celah burung yang banyak itu. Maka kata Sulaiman kepada menterinya burung bernama A’qoaba itu “Daripada siapa kelihatan cahaya matahari ini hai A’qoaba”. Maka sembah A’qoaba “Tuanku daripada pihak burung Hawada-hawada (Hud-hud) lah yang lapang itu” maka titah raja Sulaiman “Kemana pergi burung hud-hud lihatlah cahaya matahari kepada aku ini. Bahawa derhakalah hud-hud itu kepada aku” seperti firman tersebut di dalam Qoraana Wa Tafaqoda Al Thoyara Faqoala Maalaya Araya Al Hadahada Ama Kaana Mana Al Ghoabayana. Laa A’zabanaha A’zaabaa Shadayada Awa Laa Zabahanaha Awa Layaa Tayanaya Basalathoana Mabayana ertinya maka titah Sulaiman akan bertakut Hud-hud “Kemana perginya lenyaplah ia daripada kebaktian kepadaku nescaya kuseksa yang maha besar akan dia atau aku sembelihkanlah ia. Jika tiada demikian ada juga dia suatu hajat di perbuatnya”.

Maka pengawal segala burung yang bernama A’qoaba itu terbang ke udara maka dilihatnya burung Hud-hud itu terbang dari jauh kelihatan datang ke hadapan A’qoaba. Kata A’qoaba “Dari mana engkau datang ini bahawa nabi Allaha sangat murka akan engkau daripada sakit hati nabi Allaha. Sabdanya bahawa ku seksa jua akan dia atau kubunuh akan dia supaya cerai berai daripada kaumnya dan soraklah temannya itu”. Maka sahut Hud-hud menteri faqosaya “Adalah sesungguhnya nabi Allha itu dapat menyeksai segala tenteranya tetapi tiada mahu nabi Allaha menyeksai orang yang tiada berdosa”. Maka Hud-hud pun terbang datang berdiri di hadapan tahta nabi Allaha Sulaiman maka titah nabi Allaha Sulaiman “Dari mana engkau datang hai Hud-hud” maka Hud-hud pun khidmat di hadapan tahta Sulaiman dengan puji-pujiannya seperti tersebut di dalam Qoraan Laqowalaha Taa’laya Famakatsa Ghoyara Baa’yada Faqoala Ahathota Bamaa Lama Tahatho Baha Wajaataka Mana Sabaa Banabaa Yaqoyana. Anaya Wajadata Amaraata Tamalaka Hama Wa Awatayata Mana Kala Shaya Wa Lahaa A’rasha A’zhoyama. Wajadatahaa Wa Qowamahaa Yasajadawana Lalashamasa Mana Dawana Allaha ertinya maka sembah Hud-hud “Ya nabi Allaha, bahawa ketahuinya kiranya ada suatu nabi Allaha tiada mengetahui ertinya suatu riwayat daripada seorangpun belum nabi Allaha mendengar dia. Hambamu katakanlah ya nabi Allaha”.

Maka ujar nabi Allaha Sulaiman “Marilah engkau hampir kepadaku. Katakanlah daripada barang hendak katakan itu. Bahawa tuhan alam jua yang mengetahui segala barang yang tiada di ketahui oleh hambanya itu”. Maka kata Hud-hud “Ya raja lagi nabi Allaha, seksa mana yang kata syah alam yang sangat besar itu” maka ujar Sulaiman “Seksa yang sangat tiga bagai, yang pertama kududukan engkau pada suatu tempat dengan seterumu di dalam sebuah rumah supaya kamu sedia kala engkau melihat seterumu itu inilah suatu seksa. Suatu lagi seksa aku bantun bulumu dan sayapnya aku hantarkan engkau pada panas matahari supaya engkau di gigit semut masuk ia pada segala ronggamu. Maka dimakannya dagingmu engkau kuperlakukan dengan dukacita sayapmu dan suatu lagi kuambil penengah nafsumu pada memadakan daripada barang kehendakmu dan lupa engkau perbanyak sentiasa dengan olok lakumu tiada berketahuan dan tiada lagi lebih daripadanya”.

Maka sembah Hud-hud ke bawah hadrat nabi Allaha Sulaiman “Bahawa adalah hambamu dengan kenyataan pengetahuan hambamu” maka titah nabi Allaha “Hai Hud-hud, katakanlah segala pengetahuanmu itu”. Maka sembah Hud-hud “Bahawa hamba pergi ke negeri Saba. Bahawa negeri itu hampir benua Yaman”. Bermula Sulaiman tidaklah lagi melihat negeri Yaman itu maka ujar Hud-hud “Ada seorang perempuan kerajaan Saba. Bermula akan raja perempuan itu dua belas ribu utas dan pendita seorang utas itu dua belas ribu orang berkuda lengkap kekayaannya dan anugerahkan Allaha Taa’laya di dunia ini melainkan suaminya juga tiada”. Maka kata Hud-hud “Ya nabi Allaha, bahawa Allaha Taa’laya menganugerahkan dia kerajaannya dengan mahligainya yang maha besar adanya dan pada sehari dua kali ia menyembah matahari bahawa Iblis menyatakan dia”.

Demi nabi Allaha Sulaiman mendengar sembah Hud-hud itu maka kata nabi Allaha Sulaiman “Bahawa tuhan yang maha besar dan ialah tuhan yang sebenar-benar di sembah tiada tuhan di sembahnya ialah tuhan yang menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi”. Kaqowalaha Taa’laya Alaa Yasajadawa Allaha Alazaya Yakhoraja Al Haba Faya Al Samawaata Wa Al Aradho Wa Yaa’lama Maa Tahafawana Wa Maa Taa’lamawana Allaha Laa Alaha Alaa Hawa Raba Al A’rasha Al A’zhoyama ertinya maka kata Hud-hud “Ya nabi Allaha telah kupersembahkan kini kesalahanku hendaklah engkau anugerahi aku pakaian supaya datang kepadaku cucuku mengunjung anugerahmu itu maka dianugerahi dia Sulaiman melekat di atas kepalanya”. Maka sembah Hud-hud “Ya syah alam lebih daripadanya lagi kehendakku anugerahmu” maka titah Sulaiman “Bahawa telah kularangkanlah sakan akan menyembelih engkau datang kepada anak cucumu tetapi dahulu kulihat apa jadinya pekerjaan yang engkau katakan itu sungguh atau tiadakah”.

Laqowalaha Taa’laya Qoala Sananazhora Ashodaqota Kanata Mana Al Kaazabayana. Azahaba Yakanaaya Hazaa Faalaqoha Alaya Hama Tsama Tawala A’na Hama Faanazhora Maa Zaa Yarajaa’wana ertinya maka ujar Sulaiman “Kulihatlah katamu benarkah atau tiada bawalah olehmu suatu suratku kepada mereka itu supaya kudengar apa katanya maka dapat kubenarkan katamu”. Maka surat oleh Sulaimaan demikian bunyinya Anaha Mana Salayamaana Wa Anaha Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama Alaa Taa’lawaa A’laya Wa Atawanaya Masalamayana Di dalam surat itu menyebutkan dirinya kemudian nama tuhan yang zahir zatnya akan seekor burung itu dengan suratnya juga keberikan inilah surat namaku dengan berkat nama tuhanmu yang maha tinggi dan maha besar dan kebesarannya.

Setelah sudah di suratnya maka di meterainya kata Sulaiman kepada Hud-hud “Bawalah suratku ini kenegeri Saba itu pada raja perempuan itu apa sahutnya” maka oleh Hud-hud surat itu di gonggongnya dengan paruhnya. Maka di bawanya ke udara lalu di terbangkan ke negeri Saba maka turunlah Hud-hud ke mahligai puteri Balqis lalu ia masuk ke dalam istana. Bermula akan mahligai itu lebarnya dan tingginya empat ratus kaza daripada emas kerincing bertatahkan intan mutu manikam dan kisi-kisi daripada emas merah. Pada celah kisi-kisi itu seekor burung emas akan burung emas itu berongga di dalamnya perut burung itu maka penuhlah di isinya dengan kasturi dan ambar. Maka apabila angin datang daripada udara lalu masuk ke dalam perut burung emas itu memecahlah baunya ke dalam mahligai itu lalu keperaduan raja itu. Maka Hud-hud pun datang menghantarkan surat itu ke hadapan Balqis maka di jagakannya puteri Balqis daripada tidurnya. Maka Balqis pun terkejut daripada tidurnya maka di lihatnya suatu surat termeterai terletak di atas dada terhantar. Maka di lihatnya seekor burung Hud-hud hinggap di atas kisi-kisi mahligai.

Puteri Balqis pun hairan serta dengan takutnya Laqowalaha Taa’laya Anaya Alaqoya Alaya Kataaba Karayama ertinya “Datanglah kepadaku seekor burung di bawanya kepadaku suatu surat yang maha mulia di dalam surat di sebutkannya kebesaran tuhannya dan ialah amat mulia dan maha tinggi dengan sempurnanya nama Asalama dan anugerahkan kerajaan akan Sulaiman”. Maka puteri Balqis pun melihat pada segala kaumnya shahdan berkata ia pada segala kaumnya Laqowalaha Taa’laya Qoalata Yaayahaa Al Malaa Afatawanaya Faya Amaraya Maa Kanata Qothoa’ta Amaraa Hataya Tashahadawana. Qoalawaa Nahana Awalawaa Qowata Wa Awalawaa Baasa Shadayada Wa Al Amara Alayaka Faanazhoraya Maa Zaa Taamarayana ertinya maka raja Balqis berkata pada segala kaumnya “Hendaklah kamu bicarakan pekerjaan ini dan tunjukki aku pada hal apa bicara aku dan dikau. Raja Sulaiman itu menyuruhkan seekor burung membawa surat kepadaku ialah raja yang maha besar lagi di katakan tuhannya”.

Maka sembah segala kaumnya “Hai raja, tuhan kita maha kuasa dan kaum kita ini amat banyak dua belas ribu utas pada seorang utas dua belas ribu orang berkuda masuk di dalam peperangan lagi amat berani dengan kekerasannya. Sekelian itu di bawah firmanmu barang kau titahkan kami sekelian kerjakan”. Maka titah raja Balqis “Bahawa akan raja Sulaiman ini menyuruhkan aku masuk akan Asalama. Katanya bahawa kamu menyembah matahari itu berpalinglah kamu kepada agama Asalama. Jika tiada engkau menurut katanya nescaya di suruhnya segala hulubalangnya di binasakan negeri aku dan kamu sekelian pun di perbinasakannya. Laqowalaha Taa’laya Qoalata Ana Al Malawaka Azaa Dakholawaa Qorayata Afasadawahaa Wa Jaa’lawaa Aa’zata Ahalahaa Azalata Wa Kazalaka Yafaa’lawana ertinya maka kata Balqis “Sesungguhnya ketahui olehmu apabila datang ia ke negeri kita ini jadi binasalah segala yang ada ia. Akan sekerang baik kita suruhkan utus membawa persembah akan raja Sulaiman dengan persembah kita menjawab dia. Adakah dapat kita lawan atau tiada dapat kita lawan barang kehendaknya kita turutkanlah”.

Maka di suruhkannya dua orang utusan membawa persembahan daripada emas dan perak dan berbagai-bagai tempat-tempat yang indah-indah maka di sembahkan orang kepada raja Sulaiman. Bahawa utusan raja Balqis datang membawa tujuh batu emas dan tujuh batu perak, tujuh orang perhiasan keemasan dan sepuluh orang sahaya perempuan yang elok parasnya. Maka Sulaiman pun memberi titah suruh luaskan medan penghadapan itu sekira-kira satu persangga luasnya maka medan itupun di aturkan batu emas dan batu perak penuh medan itu. “Maka di perbuatkan aku satu mahligai seperti rupa mahligai Balqis itu supaya utusan itu tercengang melihat ia”. Setelah datanglah utusan puteri Balqis setelah ia melihat kesaktian itu maka tercenganglah ia maka raja Sulaiman pun duduklah di atas singgahsana kerajaan di adap segala menterinya dan segala jin dewa pari dan aneka mergastua berdiri menghadap raja Sulaiman masing-masing pada tempatnya. Maka di titahkan Sulaiman lelaki dua belas orang duduk di atas angin mengadap dia. Datanglah utusan kedua itu pada medan itu melihat azmat datangnya itu membawa persembahan puteri Balqis emas dan perak dan suatu tikar.

Bahawa Hud-hud dahulu datang membawa warta kepada raja Sulaiman akan utusan datang itu membawa tujuh ekor unta membawa kasturi dan batu emas dan perak. Tatkala Sulaiman mendengar berita itu maka katanya “Perbuatkan aku sebuah mahligai” maka segala jin dewa pari pun berbuat mahligai itu. Maka di suruh raja Sulaiman penuhi mahligai itu dengan kasturi dan ambar dan kafur dan kemuka di hadapan mahligai itu di atasnya batu emas dan batu perak. Maka raja-raja pun dan segala menteri manusia dan segala raja jin dewa pari dan segala raja-raja mergastua semuanya mengadap Sulaiman dua belas ribu hamba tebusan berdiri mengadap ke belakang Sulaiman. Maka semuanya beratur bersaf-saf seperti laku akan menerkam seterunya maka beberapa ular yang bisa-bisa dengan besarnya mengelilingi tenteranya itu.

Maka utusan raja Balqis itupun datanglah serta di lihatnya alamat kerajaan Sulaiman itu maka iapun takut. Maka kata utusan itu “Di mana tempat kamu damping dan tempat keluar” setelah datanglah utusan itu ke hadapan mahligai itu maka di lihatnya batu emas dan batu perak semata-mata akan tempat tembok medan itu di celah-celah batu emas dan perak itu berisi kasturi dan kafur. Maka mereka itupun berkata sama sendirinya “Dari manakah jalan kita dari atas atau dari udarakah dari dalam bumikah”. Setelah datang mereka itu kepada penghadapan Sulaiman maka khidmatlah ia dengan puji-pujiannya ke hadrat Sulaiman. Maka kata Sulaiman “Hai utusan Balqis, aku tiada kehendak harta yang kamu bawa itu adalah kepada aku”.

Laqowalaha Taa’laya Qoala Atamadawanana Bamaala Famaa Ataanaya Allaha Khoyara Mamaa Ataakama Bala Anatama Bahadayata Kama Tafarahawana. Arajaa’ Alaya Hama Falanaa Tayana Hama Bajanawada Laa Qobala Lahama Bahaa Wa Lanakhorajana Hama Manahaa Azalata Wa Hama Shoaghorawana ertinya kata Sulaiman “Hai kaum Balqis, bahawa akukah kamu hantarkan harta ini. Bahawa tuhanku Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya tuhan seru alam beberapa harta dan nikmat di anugerahkannya kepadaku dan pula kekayaan dan kebesaran dan di anugerahkannya akan daku martabat nubuat dan di dalam dunia ini barang kehendakku kulakukan dan dalam akhirat pun demikian kami sekelian Asalam beroleh kebesaran dan kesukaan. Bahawa akan kamu sekelian kafir hingga tiada juga beroleh kesukaan. Kembalilah kamu katakan kepada raja kamu suruh ia masuk kepada agama Asalama dan suruh ia mendapatkan aku. Jika ia tiada mahu kulengkapi hulubalang yang tidak terhisabkan banyaknya dan tiada terhingga dan tersifatkan gagahnya akan membinasakan negeri kamu dengan tolong tuhanku nescaya tiada dibinasakannya juga sekelian olehnya. Tiada akan dapat kamu menahani”.

Maka utus itupun kembalilah maka diriwayatkannyalah peri kerajaan nabi Allaha Sulaiman itu amat besar dengan hebatnya dan azmatnya. Maka barang segala di lihatnya itu semuanya di persembahkannya kepada rajanya maka kata Balqis “Sekali lagi aku menyuruh kepadanya supaya nyata bentuknya kepadaku”. Maka puteri Balqis pun menyuruh segala orangnya di serupakannya dan di samakannya pakaiannya dan di suruhnya bawa manikam yang belum bercucuk dan di suruhnya bawa seekor kuda betina dan seekor kuda jantan dan di suruhnya keduanya. Tatkala di hadapan Sulaiman maka katakan kepada Sulaiman suruh lainkan orang ini yang mana laki-laki dan yang mana perempuan dan kuda itupun yang mana jantan dan yang mana betina dan pasakkan manikam itu jangan besi dan biram kaca dan suruh isi air jangan ia turun dari langit dan jangan air keluar dan dari dalam bumi. Setelah sudah di pesan oleh raja Balqis akan utusan itu maka pergilah ia ke benua Sham.

Setelah sampailah kepada Sulaiman maka katanya “Pilih oleh tuan hamba mana lelaki dan yang mana perempuan” maka di suruh Sulaiman bawa piala berisi air. Maka di suruhnya basuh tangannya maka di lainkannya laki-laki dan perempuan masing-masing di suruhnya berdiri pada tempatnya. Maka di suruhnya bawa rumput akan kuda itu maka di lainkannya kuda jantan dan kuda betina itu maka segala kuda itu di suruhnya berlari-lari. Maka di ambilnya peluhnya itu maka di isi di dalam kaca itu penuh maka di titahkan Sulaiman memasukkan manikam itu. Setelah sekeliannya maka titah Sulaiman di suruhnya bawa kembali semuanya itu kepada tuannya. Maka kembalilah mereka itu dan barang yang di lihat mereka itu semuanya habis di katakannya kepada raja Balais. Maka kata puteri Balqis “Sebenarnyalah aku mengadap dia dan jika datang kemari nescaya binasalah negeri Saba ini olehnya”.

Maka tersebutlah raja Sulaiman duduk di adap segala bala tenteranya maka titah Sulaiman “Siapa kamu dapat membawa mahligai Balqis dengan Balqis sekali dengan saat ini juga datang kepadaku”. Maka kata Ifrit “Hambalah membawa Balqis dengan sehari semalam datang ke hadrat ini. Laqowalaha Taa’laya Ayakama Yaa Tayanaya Baa’rashahaa Qobala Wa Ana Yaatawanaya Masalamayana. Qoala A’farayata Mana Al Jana Anaa Atayaka Baha Qobala Ana Taqowama Mana Maqoamaka Wa Anaya A’layaha Laqowaya Amayana ertinya maka kata Sulaiman “Bawalah Balqis itu kemari sementara belum ia membawa agama Asalama” maka kata Ifrit “Hambamulah membawa ia dalam sehari semalam ini datanglah ia kemari”. Maka sembah Ashofa anak Barakhoyaa “Hambamulah membawa Balqis itu di dalam seketika ini juga datanglah ia kemari.

Laqowalaha Taa’laya Qoala Alazaya A’nadaha A’lama Mana Al Kataaba Anaa Atayaka Baha Qobala Ana Yaratada Alayaka Thorafaka Falamaa Raaha Masataqoraa A’nadaha Qoala Hazaa Mana Fadhola Rabaya ertinya maka Ashofa anak Barakhoyaa pun mengadah ke langit katanya Dayaa Hayaa Yaa Asawaa Hayaa. Belum sudah nama dua itu di sebutnya maka adalah terhantar mahligai Balqis dengan puterinya Balqis dan segala bani-bani perwaranya di halaman mahligai Sulaiman dengan kudrat raba Al A’lamayana. Yaa Haya Yaa Sharaa Hayaa itu dengan bahasa Ibrani dan pada bahasa Qoraana Yaa Haya Yaa Qoyawama. Adapun di dalam Qoraana tiga tempat jua yang tersebut nama tuhan yang maha tinggi itu pertama surat Al Baqorata Allaha Laa Alaha Alaa Hawa Al Haya Al Qoyawama dan surat Thoha Wa A’nata Al Wajawaha Lalahaya Al Qoyawama inilah maha besar nama tuhan.

Setelah Ashofa menyebut nama yang maha besar itu maka puteri Balqis dengan segala dayangnya dan mahligai dari negeri Saba dengan sekelip mata mahligai Balqis datang kehadapan Sulaiman. Maka Balqis dengan segala perwaranya pun berkata “Akan mahligai itu di mana ketika ini”. Maka kata Balqis Laqowalaha Taa’laya Falamaa Jaata Qoyala Ahakazaa A’rashaka Qoalata Kaanaha Hawa Wa Awa Tayanaa Al A’lama Mana Qobalahaa Rakaa’a Masalamayana ertinya kata Balqis “Betapa perinya maka datang kemari ini”. Maka menyungguhkanlah Balqis katanya “Sungguhnyalah bahawa bencilah aku akan yang aku sembah senantiasa. Telah kuketahuilah hanyalah tuhan yang maha besar jua tuhan yang esa pada zatnya dan tiada sebagainya yang lain.

Laqowalaha Taa’laya Qoalata Raba Anaya Zholamata Nafasaya Wa Asalamata Maa’ Salayamaana Lalaha Raba Al A’lamayana ertinya maka Balqis pun mengadah ke langit dengan serunya demikian katanya “Ya tuhanku, bahawa aku menganiayai diriku. Bahawa imanlah aku serta Sulaiman dan kuserahkanlah diriku kepada Allaha Taa’laya ia juga memelihara akan semesta alam sekelian. Bahawa ia jua tuhan yang di puji Sulaiman dan aku memuji”.

Maka oleh Sulaiman mahligai Balqis itu di tambaknya dengan kaca seperti warna air laut rupanya kerana ada nabi Allaha Sulaiman mendengar warta jin akan Balqis itu berbulu kakinya. Maka iapun hendak di cuba Sulaiman maka puteri Bakqis dengan segala perwaranya pun turun hendak melihat halaman kaca itu. Laqowalaha Taa’laya Wa Kashafata A’na Saaqoyahaa ertinya maka di sinsing kainnya oleh puteri Balqis sampai ke lututnya. Maka di lihat Sulaiman tiada sungguh seperti kata jin itu bahawa akan betis Balqis itu bercahaya-cahaya brsinar-sinar pada segala kaca itu. Maka Sulaiman pun memandang kepada Ashofa anak Barakhoyaa maka kata Sulaiman “Ya Ashofa, bacakanlah khutbah nikah akan daku dengan redha ia ku ambil akan isterinya aku”.

Maka Balqis pun masuklah agama Asalama maka titah Sulaiman kepada Sakandarayata “Perbuatkan aku mahligai apabila sudah mahligai itu kuberikan puteri Balqis”. Maka di dalam mahligai dirikan orang empat batang tiang daripada hablur namanya tiga ratus depa tinggi dan hujung tiang itu di perbuat empat kerusi. Maka kerusi itupun di letakkannya tahta zamrut dan pada suatu kerusi itu di lihatnya negeri Ajam dan pada suatu kerusi itu di lihatnya negeri Yaman. Maka pada sehari-hari Sulaiman bersabda kepada angin “Bawalah hamparanku sampaikan ke tengah laut” maka di lihat Sulaiman sebuah pulau warnanya hijau berisi kuda hijau. Adapun kuda itu bersayap makannya rumput pada pulau itu ia bermain dan daripada dahulu pun tiada pernah di lihat manusia. Apabila di lihat kuda itu hamparan nabi Allaha Sulaiman turun dari udara maka semuanya kuda itu mengembangkan sayapnya lalu ia terbang tiada berketahuan perginya. Maka Sulaiman memandang pada segala tenteranya maka ujar Sulaiman “Tahukah kamu pulau mana in”i maka sebut Ashothora Khoya penghulu segala dewa “Hambamu tahu akan pulau ini”. Maka ujar nabi Allaha Sulaiman “Hendaklah kuda itu kuberdapat akan daku” maka ujar Ashothora Khoya “Tiada dapat menangkap dia”.

Maka ujar penghulu syaitan yang bernama Sayamawada dan ialah anak cucu Iblis pada masa dahulu Laqoyasa namanya ialah dapat menangkap kuda itu. Maka ujar Sulaiman “Hai Sayamawada hendaklah tangkapkan daku kuda itu” maka sembah Sayamawada “Janganlah hambamu di murkai maka hambamu mahu ia”. Maka ujar Sulaiman “Tiadalah aku memberi bala kepadaku dan menyeksai engkau”. bahawa Sulaiman tiada berkenan akan kata yang perbuat itu tetapi kehendakmnya akan membinasakan seterunya juga. Maka Laqoyasa pun pergilah daripada Sulaiman lalu mengelilingi dunia daripada segala pihak laut ke dalam hutan belantara melalui segala bukit membawa warit bahawa Sulaiman menyuruhkan seorang lelaki namanya Sayamawada akan mengambil jin yang serupa kuda itu. Maka kata Sayamawada yang serupa kuda itu marilah kita ambil kerajaan Sulaiman kerana akan kita terlebih daripada segala manusia.

Kelakian maka dengan berapa upaya Sayamawada akan membawa jin yang serupa kuda kepada Sulaiman maka Sayamawada pun sangat hebat melihat jin yang serupa kuda itu dengan takutnya dan gementar rasanya. Maka Sayamawada pun datang mengadap nabi Allaha Sulaiman sembahnya “Ahawa nabi Allaha, yang mana titahmu itulah kukerjakan” daripada Sayamawada sangat takut cemeti api neraka maka ia menurut titah Sulaiman “Sayamawada pergilah engkau kepada pulau berisi kuda itu bawa kuda itu olehmu akan daku”. Maka sembah Sayamawada “”Ya nabi Allaha, bahawa akan kuda itu tiada akan ia mahu menurut akan kata hambamu tetapi pada bicara hamba akan ia itu tempatnya dua buah pulau inilah sebuah pulau tempatnya makan rumput maka pada sebuah pulau tempatnya minum air. Maka nabi Allaha pun mengadakan minuman yang bercampur ubat bius supaya hambamu tutup mata air itu. Maka minuman itu di tuangkan pada air itu maka apabila di minumnya air itu mabuklah ia tatkala itulah hambamu menangkap dia”.

Maka pergilah segala syaitan menutup mata air maka di tuangkannyalah pada air itu minuman bius itu maka di tangkaplah oleh syaitan itu. Maka kuda itupun terbang datang dari udara turun makan rumput setelah ia kenyang makan lalu minum air maka kuda itupun lalu rebah tidur di bawah pohon kayu. Maka terbitlah segala jin mengikut kuda itu dengan segeranya di dalam ketakutan kalau ia sedar. Maka kuda itupun jagalah daripada lalainya maka di lihatnya dirinya sudah terikat maka ia menghilangkan dirinya kemudian maka lemahlah segala tulangnya. Maka di bawa oranglah kuda itu kehadapan nabi Allaha Sulaiman pada waktu sembahyang Asar masygul dengan kuda itu maka waktu Asar pun luputlah jatuhlah pada waktu makruh.

Maka Jibril pun datang dengn firman tuhan alam mengatakan “Ahawa Sulaiman, sembahyang engkau wajib engkau tinggalkan kerana engkau masygul dengan dunia”. Maka Sulaiman pun sujud sembahnya “Ya tuhanku, luputlah hambamu daripada sembahyang fardhu bahawa hambamu pohonkan anugerahmu bahwa barang engkau kembalikan kiranya matahari itu supaya hambamu sembahyang Asar”. Maka firman Allaha Taa’laya mengembalikan matahari pada malaikat yang menghelakan akan dia itu maka Sualaiman pun sembahyanglah Asar. Maka setelah Sulaiman sembahyang maka matahari pun masuklah maka kuda itupun di bawa oranglah ke hadapan Sulaiman Laqowalaha Taa’laya Radawahaa A’laya Fathofaqo Masahaa Ba Al Shawaqo Wa Al Aa’naaqo ertinya di dalam ayat ini beberapa banyak takwilnya sangat mengenakan kuda itu tiada susu yang demikian itu tiada baginya akan nabi Allaha tetapi hingga menanda ia lehernya juga pada suatu di gulung sayapnya datang pada hari kiamat.

Maka nabi Allaha Sulaiman kata kepada jin Sayamawada “Berapa ada yang indah-indah kulihat di dalam dunia ini” maka sembah Sayamawada “Di ketahuilah nabi Allaha, dua ribu tahun hambamu mengelilingi alam ini beberapa yang indah-indah hambamu lihat tetapi yang terlebih ajaib hambamu lihat ada suatu pulau”. Maka kata Sulaiman “Katakanlah olehmu kudengar” maka Sayamawada katanya “Ada sekali persetua hambamu menjalani laut sebelah Maghrib maka hambamu lihat suatu pulau. Di dalam suatu pulau itu ada sebuah negeri hamba lihat suatu diwala daripada batu Haara yang ada peliharakan. Bermula akan diwala itu dua ribu penjurunya itu beribu-ribu bagai ukirnya dan dalan diwala itu sebuah mahligai dan beberapa tingkapnya dan pada suatu tingkap itu tingginya dan pagarnya dan bunyinya hambamu dengar dan hambamu masuk ke dalam negeri itu hambamu lihat makhluk terlalu banyak.

Bahawa akan negeri itu tujuh persangga panjangnya dan lima persangga lebarnya bahawa di tengah negeri itu sebuah mahligai amat besar dan tingginya. Shahdan akan mahligai itu daripada sangga mar-mar seratus kaza tinggi diwalanya. Bahawa akan halaman mahligai itu suatu padang dan tengah padang itu ada sebuah menara dan kemuncak menara itu hambamu lihat seekor burung A’qoaba namanya di perbuat daripada emas yang merah. Maka hambamu masuk di dalam perut burung itu seperti suatu langit pula hamba lihat di perbuatnya. Maka hambamu pun berjalan maka hambamu lihat dua ekor harimau di perbuatnya amat besar daripada tembaga semabaran dan timah putih dan pada antara dua ekor harimau itu di perbuat seperti rupa manusia tiga puluh kaca tingginya. Maka kata hambamu kerana apa gerangan di perbuatnya rupa ini maka hambamu pun masuk ke dalam mahligai itu. Maka hambamu lihat empat buah bilik sangga mar-mar di buatnya maka di dalam bilik itu banyak daripada sahaya perempuan yang terlalu amat baik-baik lagi rupanya duduk ia dengan seorang sebuah delima di jabatnya. Maka hambamu lihat segala dayang-dayang itu memakai mahkota dan qomara dan hambamu lihat pula ada sebuah singgahsana daripada zamrut yang hijau bercahaya-cahaya di lengkapi dengan emas di utas.

Maka hambamu lihat seorang orang terduduk di atas tempat itu matanya sebelah buta dan bongkok belakang dan hadapannya seorang kanak-kanak perempuan seperti Yusuf rupanya hambamu lihat dan tiada pernah hambamu melihat rupanya orang demikian itu dan seperti tersenyum rupanya amat sukacita ia duduk di hadapan orang tua itu. Seketika lalu kanak-kanak itupun berbangkit turun daripada tahta itu maka keluar empat ribu orang daripada segala bilik itu mendapatkan kanak-kanak itu maka empat ribu sahaya itu duduk mengadap kanak-kanak. Maka hambamu pun menghampiri pada tempat itu maka kata hambamu apa nama negeri ini dan apa nama rajanya dan kanak-kanak itu siapa empunya anak dan menara di tengah padang itu apa ertinya dan harimau itu gunanya dan kemuncak mahligai itu dan baraghowa itu dan tunggul itu apa ibaratnya dan ayam jantan itu apa kiasnya”.

Maka kata orang itu “Dari dunia mana engkau datang ke mari ini. Bahawa pada sangka kami tiadalah dunia lain daripada ini” maka sahut hambalah “Aku datang daripada dunia yang lain”. Maka katanya “Ketahui olehmu bahawa akan menara itu dan burung A’qoaba itu tanda alam akan kami. Barang kala dua belas ribu ayam itu berkokok maka berbuat ibadatlah kami datang kepada ayam itu daripada pagi datang petang kami menyembah ayam itu. Adapun yang rupa manusia dan harimau itulah akan hukum kami barang kala dua orang berkeluh datang kepadanya tiada seorang aniaya maka yang rupa manusia itulah menunjukkan dia oleh harimau itu di tangkapnya yang aniaya itu di makanlah kerja harimau itu dan manusia itu seorang pun tiada dapat menyangkal dia. Bahawa akan burung A’qoaba dan bunyinya itu seteru raja dari jawat A’qoaba emas itu berkokok maka ayam jantan semuanya sekali berkokok. Maka tunggul itupun berdirilah maka segala bunyi-bunyian itupun berbunyilah sendirinya Thobala itupun memalukan dirinya. Maka segala makhluk pun memakai senjata dan baju zirah akan melawan seteru itu. Akan nama raja kami raja Angkor itulah yang empunya anak perempuan yang rupanya itu tiada pernah barang kali pun ia merasai dukacita”.

Apabila sudah Sayamawada mengatakan segala cerita kepada nabi Allaha Sulaiman maka kata nabi Allaha Sulaiman “Fardhulah umatku berperang dengan kafir itu. Baiklah kita himpunkan segala tentera”. Setelah sudah berhimpun segala tentera maka titah Sulaiman ke padang “Hai angin, bawa hamparanku itu ke pulau kafir itu”. Hataya maka raja Sulaiman dan segala tenteranya pun sampailah ke pulau kafir raja Angkor itu. Maka burung A’qoaba emas itupun berkokok atas menara itu maka segala ayam itupun semuanya berkokok atas menara itu dan segala tunggul itupun berdirilah. Maka segala bunyi-bunyian itupun gempitalah bunyinya maka segala makhluk pun memakai senjata dan memakai baju zirab akan melawan seterunya. Maka di lihatnya orang itu satu hamparan datang dari udara maka raja Angkor pun menitahkan tenteranya berperang dan panglima penghulu laskar raja Angkor pun menyuruhkan tenteranya perang pada tempat harimau itu dan rupa manusia.

Maka Sulaiman dan Ashofa anak Barakhoyaa mengetuai tenteranya bertatama datang makin bertambah segala tenteranya manusa dan jin dan dewa pari dan segala mergastua lalu azmat datangnya. Maka belum juga raja Angkor khabar maka tentera Sulaiman pun masuk ke dalam negeri itu. Maka kata raja Angkor “Marilah kita keluar memburukan seteru itu” maka raja Sulaiman pun menitahkan angin memalu muka raja Angkor datang kepada harimau dan rupa manusia itupun rebahlah. Maka kepada raja Angkor itupun di bawa oranglah ke hadapan raja Sulaiman maka tentera nabi Allaha Sulaiman pun makin bertambah-tambah datangnya. Maka oleh tentera nabi Allaha Sulaiman segala perbuatan raja Angkor itu habis di buangkannya ke laut. Maka adalah ular dan kala tenteranya nabi Allaha Sulaiman akan ular itu dan kala di dalam negeri itu habis di keratnya setengah di burunya habis cerai berai.

Maka nabi Allaha Sulaiman pun menitahkan semut pergi melihat puteri anak raja Angkor itu “Di manakah ia atau adakah ia di atas mahligai itu hendaklah segera kamu bawa anak raja itu ke mari padaku sementara belum sampai tangan orang kepadanya”. Maka sembah semut “Ya nabi Allaha, bahawa nabi Allaha titahkan segala jin mengambil mataya di dalam laut ini”. Maka datanglah segala jin membawa mataya terlalu banyaknya besarnya pada sebiji seperti telur ayam maka kata Sayamawada “Hendaklah hujankan mataya pada halaman mahligai puteri itu”. Maka oleh Sulaiman di suruhnya hujan dan angin menghujankan mataya itu maka segala perwara puteri itu “Hai tuan puteri, lihatlah hujan mataya menghujan kita”. Maka ingatlah puteri itu hendak melihat hujan mataya itu besarnya seperti telur ayam maka angin dan awan meliputi puteri itu dengan segala perwaranya di bawanya di hadapan.

Maka titah nabi Allaha Sulaiman segala tenteranya membinasakan segala diwala di buangkan ke laut habis di koreknya tiada tinggal lagi mahligai raja Angkor itupun habis di buangkan ke laut. Maka segala kitabnya dan segala habatannya di gantungkan di bawah tahta Sulaiman maka Sulaiman pun keluarlah daripada tempat itu dengan segala tenteranya sekeliannya. Laqowalaha Taa’laya Wa Lakana Al Shayaathoyana Kafarawaa Yaa’lamawana Al Naasa Al Sahara Wa Maa Anazala A’laya Al Malakayana Babaabala Haarawata Wa Maarawata Wa Maa Yaa’lamaana Mana Ahada Hataya Yaqowalaa ertinya maka segala sahaya raja Angkor dan bendaharanya semuanya di berikan nabi Allaha Sulaiman kepada puteri anak raja Angkor itu. Maka puteri itupun di masukkan oleh nabi Allaha Sulaiman kepada agama Asalama maka di ajarkan dia mengucap shahadat dan iman. Maka kata Sulaiman “Jika engkau tiada mahu masuk agama Asalama nescaya engkau kusuruh tenggelamkan ke laut”.

Maka kata puteri itu “Aku pinta janji kepadamu dahulu maka mahulah hambamu masuk agama Asalama. Bahawa pintaku jangan aku di jauhkan daripada kekayaanku bahawa selama turun nutfah daripada bapaku datang kepada ibuku tiada pernah aku merasai dukacita senantiasa dengan sukacita kujuga. Akan sekarang bapaku telah sudah terbunuhlah aku tiada tahu”. Maka iapun menyembam-nyembam dirinya maka beberapa di pujuk dan diriba dan di dukung oleh inang pengasuhnya akan menyukakan hatinya maka lenyaplah percintaan puteri itu maka oleh Sulaiman di ambilnya akan isterinya.

Hataya beberapa lamanya maka Iblis pun merupakan dirinya seperti rupa perempuan tua berkata ia kepada puteri itu “Sukakah engkau duduk ini akan bapamu tiada ini dan penggal orang lehernya”. Maka kata puteri itu “Wah kupengapakan sekarang sudah memintaku daripada awal maka demikian datangnya sebagaimana aku menolakkan dia” maka kata Iblis “Jikalau tiada engkau malu ini pun perbuatlah seperti rupa bapamu lagi hidupnya kuhadap dan kumulia akan dia. Maka tatkala sudah matinya skarang pun demikianlah mahunya engkau perbuat sepeti pengajarku ini di belakang mata nabi Allaha Sulaiman”.Maka oleh puteri itu di suruhnya perbuat seperti rupa bapanya maka rupa itulah di sembah oleh puteri itu sehari-hari.

Maka pada suatu hari turun Jibril A’layaha Al Salama berkata “Ya Sulaiman, engkau perkenankanlah akan orang di dalam rumahmu itu menyembah berhala tiada baik sekali akibat yang demikian itu”. Maka ujar Sulaiman tuhan yang maha tinggi jua yang terlebih tahu. Bahawa hamba sekali-kali tiada tahu akan pekerjaan itu”. Maka pada ketika itu juga di suruh nabi Allaha Sulaiman buangkan rupa raja Angkor itu ke laut pada suatu pulau lain. Bahawa puteri itu demikian halnya pada nabi Allaha Sulaiman pun kasih saying akan melihat rupanya yang amat elok itu sepertinya tiada banding. Maka kata puteri itu “Ahawa raja jika raja hendakkan tetap pada agama Asalama berilah hamba taruh rupa bapa hamba. Barangkali hamba ingat rupa bapa hamba maka puaslah dendam hamba akan bapa hamba itu”. Maka ujar Sulaiman “Hai puteri haruskah pekerti ini aku pakai tiada harus Asalama berbuat pekerti ini” maka Sulaiman pun menitahkan tenteranya berbuat mahligai seperti mahligai yang diperbuat oleh raja Angkor itu.

Setelah sudah maka puteri anak raja Angkor itu di suruh nabi Allaha Sulaiman duduk di dalam mahligai itu maka datang seekor belalang dari udara dengan lelahnya ke hadapan nabi Allaha Sulaiman. Maka ia duduk berseru-seru dengan nyaring suaranya katanya “Aku teraniaya oleh belalang yang lain” maka kata Sulaiman “Di mana engkau lagi aku menyuruh panggil lawanmu itu kemari”. Maka oleh puteri itu datang kepadanya belalang itu katanya pada nabi Allaha Sulaiman “Ya nabi Allaha haruslah di sembelih belalang ini” maka kata nabi Allaha Sulaiman “Haruslah di berikannya belalang itu kepada puteri”. Maka keluarlah nabi Allaha Sulaiman duduk di atas tahtanya maka puteri itupun menyembelih belalang itu maka Jibril pun berkata “Ya Sulaiman hampirlah akan tinggal kerajaanmu itu”.

Laqowalaha Taa’laya Wa Laqoda Fananaa Salayamaana Wa Al Qoyanaa A’laya Karasayaha Jasadaa Tsama Anaaba. Qoala Raba Aghofara Laya Wa Haba Laya Malakaa Laa Yanabaghoya Laahada Mana Baa’daya Anaka Anata Al Wahaaba ertinya maka tersebutlah perkataan nabi Allaha Sulaiman jatuh di dalam bencanalah ia daripada kerajaannya dan dengki hatinya itulah duduk akan ganti. Tetapi pada kata lain banyak berbagai-bagai di katakan orang bahawa nabi Allaha Sulaiman itu tiga ratus isterinya yang derhaka tujuh ratus gundiknya daripada sahaya senantiasa nabi Allaha Sualaiman hendak beranak supaya adalah tinggalkannya akan ganti kerajaan. Maka anugerahkan Allaha Taa’laya akan dia hanya sebagai belaannya juga dan sebelah tubuhnya tiada maka di titahkan Sulaiman membawa akan anaknya itu datang kepada besarnya. Maka titah Sulaiman kepada angin itu “Barangkali datanglah ajalku bawalah kanak-kanak ini dudukkan gantiku”.

Maka pada suatu ceritanya ada katakan orang pada suatu hari pergi bersuci maka cincinnya mahkota itu di berikannya kepada tangan seorang perempuan. Apabila sudah nabi Allaha bersuci maka di ambilnya cincin itu lalu di pakaikannya pada segala waktu itu nabi Allaha Sulaiman pergi qodha hajat seorang perempuan tiada hadir pada ketika itu. Maka Ashothora Khoya pun merupakan dirinya seperti rupa perempuan berdirilah ia pada tempat itu maka nabi Allaha Sulaiman pun memberikan khotama mahkotanya kepada Ashothora Khoya maka nabi Allaha Sulaiman pun qodha hajat. Maka Asthothora Khoya pun memakai cincin itu lalu naik keatas mahligai Sulaiman maka duduklah ia akan ganti Sulaiman.

Adapun satu cerita tatkala hamparan Sulaiman di terbangkan angin ke tepi laut maka di lihatnya Sulaiman banyak anak-anak dara memukat itu bermain-main di pantai itu. Maka di dalam anak pemukat yang banyak itu ada seorang anak pemukat terlalu buruk rupanya itu. Maka di dalam hatinya nabi Allaha Sulaiman akan anak pemukat yang buruk itu laki-laki mana gerangannya mahu akan dia itu. Hataya dengan takdir Allaha Taa’laya maka anak pemukat itupun melihat ke udara maka di lihatnya hamparan nabi Allaha Sulaiman di atas udara. Maka katanya “Hamparan siapa gerangan itu” maka kata kanak-kanak yang banyak itu “Bahawa itulah hamparan nabi Allaha Sulaiman raja sekelian alam dunia ini”. Maka ujar kanak-kanak yang buruk itu “Jikalau raja Sulaiman itu menjadi suamiku alangkah baiknya” maka kata itu di dengarnya oleh kanak-kanak yang banyak itu maka di maki nista dan di tampar di kejinya akan anak pemukat yang buruk itu. Maka kata kanak-kanak yang banyak itu “Sedangkan kami ini dapat sedikit baik rupa kami daripadamu lagi tiada kami berani berkata seperti kata kamu itu. Mengapa maka berani kamu berkata demikian itu”. Maka sahut anak pemukat yang buruk rupa itu “Mengapa kamu menista aku kerana aku berkata demikian keluar daripada lidahku pun sudahlah dengan izin Allaha Taa’laya bukan dengan kehendakku”.

Hataya maka hamparan Sulaiman pun di terbangkan angin ke udara datang kepada suatu sungai airnya terlalu jernih. Maka nabi Allah Sualiman pun hendak mandi maka cincin khotama mahkota itupun di hantarkan di atas tahtanya maka nabi Allaha Sulaiman pun turunlah ke dalam sungai. Maka oleh Ashothora Khoya di ambilnya cincin mahkota itu di pakainya maka naiklah ia ke atas mahligai nabi Allah Sulaiman. Maka duduklah ia di atas tahta kerajaan nabi Allha Sulaiman dan seorangpun daripada segala orang tiada tahu akan iaitu jinkah atau Sulaiman kah. Demikianlah bahawa Allaha Taa’laya menjatuhkan qodhanya di atas seorang hambanya yang di kasihinya. Maka nabi Allaha Sulaiman pun keluar daripada jambatan itu meminta khotama mahkota itu maka kata orang banyak itu “Gilakah ini bahawa akan nabi Allaha Sulaiman itu ada terduduk di atas kerajaannya”.

Maka nabi Allaha Sulaiman pun tahulah akan qodha tuhannya atasnya itu maka oleh nabi Allah Sulaiman akan pakaian yang di pakainya indah-indah itu habis di tanggalkannya hanyalah baju kemuliaan itulah di pakainya. Maka tiadalah di kenal orang akan dia maka nabi Allaha Sulaiman pun masuk ke dalam Bayata Al Maqodasa berbuat ibadat seorang pun tiada tahu akan nabi Allaha Sulaiman itu. Maka datanglah tiga hari tiga malam nabi Allaha tiada makan maka sangatlah laparnya maka keluarlah ia dari sana maka berkata ia pada seorang “Berilah apalah aku sedikit makanan mengambil upahnya mengerjakan kerjanya orang” maka seorang pun tiada mahu mengupahkan dia. Maka Sulaiman pun berjalan keluar dari negeri itu seorang pun tiada sertanya berapa lamanya ia berjalan itu maka sampailah ia ke negeri orang pemukat itu.

Maka nabi Allah Sulaiman pun berjalan di tepi pantai maka bertemulah orang mengambil ikan itu menarik pukatnya. Maka nabi Allaha Sulaiman pun menghampir kepada orang itu katanya “Ambil aku bawa pemukat bekerja sama kamu beri menarik pemukatmu itu. Berilah akan daku ikan pada sehari dua ekor ikan”. Maka ujar si pemukat itu “Baiklah kami berilah pada sehari dua ekor ikan” maka nabi Allah Sulaiman pun datang pada malam menarik pemikat itu. Maka di suruh oleh pemukat nabi Allaha Sulaiman mengandar ikan itu maka ikan itupun di kandarnya nabi Allah Sulaimanlah. Setelah sampai ke rumah pemukat itu maka di berinya dua ekor ikan akan nabi Allaha Sulaiman maka oleh nabi Allaha Sulaiman seekor diambil ikan itu di pesiangnya lalu di panggangnya di makannya dengan apam dan seekor di taruhnya. Setelah sudah ia makan ikan itu maka berbuat ibadatlah ia kepada Allaha Taa’laya maka muka Sulaiman pun berubahlah kena panas itu. Maka kaki yang lemah lembut itu jadilah bengkaklah maka penyakit pun beroleh di dalam demikian kesakitan pun ia berbuat ibadat juga ia.

Hataya dengan demikian itulah nabi itu halnya adapun akan Asathora Khoya naik kerajaan itu maka tahulah segala orang banyak bahawa ia ini bukannya nabi Allaha Sulaiman ia ini Ashothora Khoya adalah rupanya derhaka kepada nabi Allaha Sulaiman. Maka oleh Ashothora Khoya di bukanya di bawah tahta Sulaiman itu maka di ambilnya segala kitab habatan raja Angkor itu di sembunyikannya supaya orang jangan tahu akan habatannya itu. Laqowalaha Taa’laya Wa Atabaa’waa Maa Tatalawaa Al Shayaathoyana A’laya Malaka Salayamaana Wa Maa Kafara Salayamaana Wa Lakana Al Shayaathoyana Kafarawaa Yaa’lamawana Al Naasa Al Sahara ertinya tatkala sudah kitab itu di sembunyikan oleh Ashothora Khoya maka di keluarkannyalah hukum dengan sekehendaknya. Maka barang hukum yang di hukumkannya amat bersalahan dengan syariat nabi Allaha Sulaiman maka tiadalah berkenan kepada orang banyak. Maka Ashofa anak Barakhoyaa akan ia ini bukan raja Sulaiman adapun hukum nabi Allaha Sulaiman tiada demikian ini. Maka kata Ashofa anak Barakhoyaa pada segala orang yang banyak “Ada suatu bicara kita mari kita bicarakan barang suatu itu daripada kitab taurat. Jika ia jin tiadalah ia dapat memahamkan dia. Jika ia raja Sulaiman sangatlah kesukaan mendengarkan dia”.

Maka tersebutlah bahawa akan nabi Allaha Sulaiman empat puluh hari lamanya dengan demikian itu maka nabi Allaha Sulaiman dhoiflah daripada dukacita ia mengambil upahnya itu. Maka nabi Allaha Sulaiman pun tertidurlah di bawah pohon kayu maka datang seekor ular maka di gigitnya sehelai daun kayu di kipas akan Sulaiman. Maka pemukat yang mengupah nabi Allaha Sulaiman itulah yang empunya anak yang sangat hodoh rupanya itu maka kanak-kanak itupun lalu membawa apam akan bapanya. Maka di lihatnya mukjizat nabi Allaha Sulaiman di kipas oleh ular itu maka katanya “Hai bapaku, akan orang yang mengambil upahnya kepada bapa itu sangatlah mulianya kepada Allaha Taa’laya. Bahawa kauberikanlah hamba akan isterinya dan tiada hamba mahukan lelaki yang lain daripadanya”. Maka kata bapanya “Apa ada engkau lihat keramatnya katakanlah kepadaku” maka sahut anaknya “Ada aku melihat seekor ular mengipas akan dia tatkala ia tidur tadi”. Maka kata bapanya “Jikalau begitu sesungguhnyalah ia di kasihi tuhan. Jikalau sungguh seperti katamu ini kuberikanlah engkau akan jadi isterinya”. Maka Sulaiman pun bangun daripada tidurnya lalu ia pergi bersuci ke tepi laut.

Maka Jalawa pun berkata kepada isterinya “Apa juga bicara kita ini anak kita sudah besar maka seorang pun tiad minta ia. Apa katamu pada bicaraku ini mari kita kutip ambil orang muda yang mengambil upahnya pada kita itu kita nikahkan dengan anak kita”. Maka ujar isterinya “Tiadakah ada orang yang lain di dalam negeri ini maka anak kita kita berikan upahnya kita yang seperti kelakuan darwis tiada berketahuan bangsanya itu”. Maka kata suaminya “”Mengapa maka engkau berkata demikian. Jangan engkau pandang dan mencercakan orang dan jangan engkau pandang kepada upahnya tetapi engkau pandang akhlaknya dan peelnya” maka ujar isterinya “Jikalau baik kepadamu baiklah kepadaku”.

Maka Jalawa pun datang kepada Sulaiman “Katanya hai orang muda, mahukah engkau kuambil akan menantu akan dikau” maka ujarnya “Apa halku pada tiap-tiap hari kuberikan akan dikau kedua-dua ekor ikan. Maka seekor itu kutaruh demikianlah halku betapa periku akan beristeri”. Maka kata Jalawa itu “Jikalau engkau duduk dengan anakku lebih daripada itu pula kuberi akan dikau” maka kata nabi Allaha Sulaiman “Baiklah”. Maka pada ketika hari yang baik maka di kahwinkanlah anaknya dengan nabi Allaha Sulaiman A’layaha Al Salama maka nabi Allaha Sulaiman pun sukalah bahawa dukacitanya pun hilanglah.

Beberapa lamanya ia duduk maka kanak-kanak yang banyak itu pun datanglah mendapatkan anak Jalawa itu bermain-main seraya “Ingatlah kamu masa dahulu tatkala kamu bertanya hamparan siapa itu maka melayang di udara itu kendirinya sebahagian hamparan raja Sulaiman. Maka kata Sulaiman jadi ia suaminku raja Sulaiman itu alangkah baiknya maka kata dirinya sekelian kamu ini terbaik sedikit daripadamu lagi tiada berani mengatakan kata ini. Maka diri sekelian nistakan kami maka kata kami mengapa maka diri menistakan kami kerana kami berkata itupun sudahlah dengan hukum Allaha Taa’laya bukan dengan kehendak kami dengan kehendak Allaha Taa’laya juga. Adapun akan sekarang juga aku tiada peroleh raja Sulaiman itupun seperti mana Sulaiman itupun kami peroleh juga”. Maka ujar segala handainya itu “Apalah salahnya orang beruntung”.

Maka tersebutlah tatkala Taurat di baca orang hadapan Ashothora Khoya itu maka tiadalah dapat di dengarnya maka melompat ia lalu terbang ke udara. Maka cincin Mamalakata itu pun di buangkannya ke dalam laut kerana pada suatu cerita di dapat di pakainya sebab itulah maka di buangkannya ke laut. Maka dengan izin Allaha Taa’laya kepada ikan di suruh telan cincin itu maka ikan yang menelan cincin itupun kena pukat Jalawa. Maka oleh Jalawa di berikannya ikan itu akan Sulaiman akan bahagiannya maka oleh Sulaiman di berikannya ikan isterinya. Maka kata Sulaiman kepada isterinya persianglah ikan maka oleh isterinya Sulaiman di belahnya perut ikan itu olen isterinya Sulaiman. Maka di lihatnya cincin sebentuk empat persegi permatanya maka di lihatnya teranglah segala rumahnya akann cahaya permata cincin. Segera hendak di berikannya kepada ibunya maka datang fikir di dalam hatinya “Baik kuberi tahu kepada suamiku dahulu kerana aku sudah lepas daripada hukum ibu bapaku”.

Maka lalu ia berseru-seru suaminya nabi Allaha Sulaiman pun melihat ke rumahnya maka di lihat nabi Allaha bercahaya-cahaya di dalam perut ikan itu keluar memenuh rumahnya memancar-mancar cahayanya. Maka di lihatnya khotama Mamalakata maka nabi Allaha Sulaiman pun mengucap syukur akan anugerah tuhannya alam akan dia. Maka nabi Allaha Sulaiman pun memakai cincin khotama Mamalakata itu di kenakannya kepada jarinya maka cemeti neraka itupun datanglah ke sisinya. Maka isterinya pun di anugerahkan Allaha Taa’laya terlalu baik rupanya tiada berbagai seperti bidadari. Maka datanglah segala menterinya dan segala raja yang di bawahnya dan orang besar-besar segala manusia dan segala jin dewa pari dan segala makhluk semuanya datang mengadap nabi Allaha Sulaiman masing-masing dengan persembahannya.

Maka angin yang bernama Rayahaa itupun datang membawa hamparan. Nabi Sulaiman duduklah di atas tahta kerajaan alam maka raja semut pun datang membawa persembahan sebelah peha belalang dan segala raja-raja mergastua pun datang dengan persembahannya nabi Allaha Sulaiman pun tersenyum melihat persembahan raja semut sebelah peha belalang itu. Maka pada ketika itu Jibril pun datang berkata “Ya nabi Allaha perkenankan oleh tuan hamba persembahan raja semut itu hantarkan di atas persembahan orang banyak”. Maka Sulaiman pun bermohon pada mentuanya dan di berinya anugerah dengan sepertinya maka Jalawa pun kayalah dengan sempurnalah kekayaannya di dalam dunia ini.

Maka isterinya anak Jalawa itupun di bawanya maka raja Sulaiman memandang kepada tenteranya yang banyak itu. Katanya “Ashothora Khoya mana dia dan sekarang panggil akan daku” maka di cari oleh segala jin tiada bertemu. Adapun Ashothora Khoya itu menyelam pada laut yang hijau. Maka oleh nabi Allaha Sulaiman berhala yang di sembah anak raja Angkor itu di suruhnya empat orang jin membuangkannya kepada empat pihak dunia. Maka Ashothora Khoya pun di dapat jin di dalam laut yang hijau maka di bawa oranglah ke hadapan nabi Allaha Sulaiman. Maka oleh nabi Allaha Sulaiman di suruhnya seksakan empat puluh hari di seksanya kerana empat puluh hari ia naik kerajaan. Maka oleh nabi Allaha tanya akan dia demikian katanya “Hai malaun ada kekalkah engkau kerajaan. Apa engkau perbuat akan daku katakanlah olehmu supaya kulepas engkau” maka kata Ashothora Khoya “Ya nabi Allaha, jikalau ada hambamu perbuat akan dikau masa tiada di ketahui orang daripada barang yang di dalamnya dan di luarnya”.

Setelah demikian nabi Allaha mendengar katanya di suruh nabi Allaha lepaskan dia di ambilnya persembahannya iaitu sebuah kaca di bawanya ke hadapan raja Sulaiman. Maka kelihatanlah segala di dalam alam itu di dalam kaca itu segala isi darat dan segala isi laut pun habis kelihatan di dalam kaca itu. Jikalau beberapa jauhnya sekalipun hampir juga kelihatan maka sukalah nabi Allaha. Maka nabi Allaha pun menyuruh mengeluarkan segala kitab habatan raja Angkor itu maka di suruh nabi Allaha buangkan kitab raja Angkor itu ke sana sini. Maka jatuhlah pada segenap negeri tetapi kitab sihir itu banyak jatuh ke negeri Hindustan. Maka nabi Allaha pun berkata Al A’barata Al Haqo Wa Al Sahara Al Haqo Kamaa Ana Alataya Hataya maka nabi Allaha pun berbicara sendirinya maka berdatang sembah ke hadrat Allaha Taa’laya “Ya tuhanku, jangan kau anugerahkan kerajaanku ini dahulu daripada aku atau kemudian daripada aku. Bermula akan kata ku ini bukannya daripada dengkiku akan segala yang lain itu ertinya jikalau engkau anugerahkan kerajaan ku ini kemudian daripada aku bahawa tiada akan dapat ia memadai anugerahmu itu dan tiada akan dapat ia memadakan nikmatmu.

Laqowalaha Taa’laya Raba Aghofara Laya Wa Haba Laya Malakaa Laa Yanabaghoya Laahada Mana Baa’daya Anaka Anata Al Wahaaba ertinya itu maka tatkala Sulaiman membaca doa ini maka pada ketika itu maka Jibril pun datang berkata “Bahawa firman Allaha Taa’laya. Ya Sulaiman, bahawa kerajaan yang demikian ini kepadamu memelihara akan dia tentulah olehmu. Jika engkau tiada mahu hantarkan olehmu”. Laqowalaha Taa’laya Hazaa A’thoawanaa Faamanana Awa Amasaka Baghoyara Hasaaba “Adapun ketahui olehmu kerajaan anugerah tuhan akan dikau kira-kiranya pun di luputkan daripadamu oleh kerana iman yang keanugerahi itu. Apa indahnya kira-kiranya itu dengan sebab imannyalah maka di luputkan seksa daripadanya itu”. Maka nabi Allaha Sulaiman berkata “Bahawa aku mendengar daripada tuhanku yang maha tinggi Lawaladaanaya Shohata Al Hasaaba Lamaa Maasaa Bahawa Fatimah Zaharaa pun berkata aku mendengar daripada tuhan alam “Ya Mahamada, jika tiada keranamu kekasihku nescaya dosanya segala hambaku itu amat seksa””.

Adapun Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya berfirman kepada nabi Allaha Daud “Hendaklah kau perbuat pada bumi Falasathoyana (Palestin) Bayata Al Maqodasa panjang rumahnya itu dua belas ribu lima ratus kaza, lebarnya seribu lima ratus kaza”. Maka di carinya bumi itu maka di perolehnyalah di tanyakannya “Pagar siapa ini maka kata orang itu akan pagar ini Nashowahaa namanya dia empunya”. Bermula akan Nashowahaa itu seoran anak raja dengan kebesarannya dan kekayaannya maka berkata nabi Allaha Daud “Ya Nashowahaa, tanah di dalam pagarmu ini juallah akan daku kerana firman Allaha Taa’laya datang pada aku bahawa menitahkan aku berbuat masjid dua ribu lima ratus kaza panjangnya dan seribu lima ratus kaza lebarnya. Bahawa beberapa kucari di dalam bumi Palestin ini hingga bertemu aku dengan tanah di dalam pagarmu itu juga yang berkenan kepada aku”. Maka ujar Nashowahaa “Ya nabi Allaha, akan harga tanah ini mahal tiada akan dapat nabi Allaha membeli dia maka ujar Jibril “Ya Daud, kerana Nashowahaa seorang anak raja seperti yang di hargakannya kabulkanlah olehmu”.

Maka ujar nabi Allaha Daud “Ya Nashowahaa katakanlah benar-benar berapa harganya tanahmu ini maka kata Nashowahaa “Ya nabi Allaha, ketahuilah akan tanah ini empat ribu kaza bujurnya dan lintangnya itu penuh dengan emas asakan di atasnya demikianlah hamba kehendak harganya”. Maka kata nabi Allaha Daud “Sebahagian banyak emas itu” maka ujar Nashowahaa “Jika tiada demikian itu tiadalah hamba jual”. Maka kata Jibril “Ya Daud, akulah sebahagian harganya itu” maka kata nabi Allaha Daud “Jualkanlah tanahmu ini pada aku”. Hataya datang kepada tiga hari maka Nashowahaa pun datang kepada nabi Allaha Daud berkata “Ya khalifah Allaha, berilah harga tanah hamba” maka sahut nabi Allaha Daud “Akan ini sehingga menawar juga bahawa yang membeli dia lain daripada aku”.

Hataya maka suatu malam Nashowahaa tidurlah maka ia melihat yang dikata nabi Allaha Daud itu berkata “Hai Nashowahaa empat ratus tahunlah engkau meninggalkan pekerjaan yang maha suci itu. Jika mahu engkau inilah emas kupohonkan tanah di dalam pagarmu itu. Ambillah olehmu dan jika tiada engkau ambil harganya di dalam dunia ini nescaya di dalam akhirat terlebih pula daripada itu engkau peroleh dan kerajaanmu pun di kekalkan dan dosamu pun di ampuni dan usiamu pun kulanjutkan dan engkau pun kuluputkan daripada seksa neraka”. Setelah di lihat Nashowahaa emas penuh pada tanah di dalam pagarnya itu maka fikir ia “Apa gunanya pada aku emas sebanyak ini. Bahawa akan aku ini mati juga sudahnya maka emas sebanyak ini beroleh akan orang jua sudahnya dan dosanya juga kekal”. Maka sembah Nashowahaa “Ya tuhanku, hambamu pohonkan tanah syurga tanah hambamu ini” maka di kabulkan tuhanlah kehendak Nashowahaa itu.

Maka Nashowahaa pun bangun daripada tidurnya lalu ia pergi kepada nabi Allaha Daud mengatakan “Ahawa khalifah tuhan, akan tanah itu ambillah telah sudahlah harganya di anugerahkan tuhan kepada aku”. Setelah sudah Nashowahaa menyerahkan tanah itu maka Nashowahaa pun pergilah berbuat ibadat tiadalah lekat harga tanah itu. Laqowalaha Taa’laya Yaayahaa Alazayana Amanawaa Tawabawaa Alaya Allaha Tawabata Nashowahaa demikianlah firman Allaha Taa’laya umat Mahamada “Taubatlah kami daripada dosa kami seperti taubat Nashowahaa tiadalah lagi ia kembali kepada dosanya itu”.

Dan pada suatu qaul bahawa nabi Allaha Daud beroleh tanah itu maka nabi Daud pun menangis sembahnya “Ya tuhanku, jika tiada bersudah oleh hambamu datang kepada anak cucu hambamu menyudahkan dia” maka firman Allaha kuperkenankan pintamu itu bahawa tuhan yang maha tinggi membina dia masjid itu seperti tersebut di dalam Qoraana Laqowalaha Taa’laya Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama Sabahaana Alazaya Asaraya Baa’badaha Layalaa Mana Al Masajada Al Haraama Alaya Al Masajada Al Aqoshoya Alazaya Baarakanaa Hawalaha Lanarayaha Mana Ayatanaa ertinya bahawa masjid itulah di perbuat nabi Allaha Daud maka nabi Allaha Sulaiman pun berbuat masjid lain. Maka di titahkan Sulaiman membawa batu dari bukit di perbuatkan diwalanya daripada batu Haara dan beberapa pintu di perbuatnya. Satu pintu itu Baaba Tawabata namanya, kedua pintu Baaba Al Rahamata namanya, ketiga pintu Baaba Al Salaamata namanya, keempat pintu Baaba Al Nabaya A’layaha Al Salaama namanya.

Maka titah nabi Sulaiman di berikan suatu tiang empat puluh depa panjangnya daripada batu Rowamaama (Roman) maka titah nabi Allaha Sulaiman di suruh tuang diwala itu dengan di sabaran dalamnya itu di perbuatnya masjid di tambaknya batu emas dan batu perak. Maka di gantungnya pendil pada suatu pendil itu satu kamaala di gantungkannya bercahaya-cahaya maka teranglah masjid itu oleh cahaya kamaala itu. Maka di suruhnya perbuat saluran akik dan perbuatnya pula satu kubah dua ratus kaza tingginya dan di hurapinya dengan belerang merah di campurnya dengan minyak akan harupan itu bercahaya-cahaya rupa. Akan belerang merah kilatnya seperti emas di perbuatkan emas pun dapat tetapi di anugerahkan Sulaiman juga pada kemudian tiadalah di peroleh seorang jua pun.

Maka titah raja Sulaiman pasang pelita berkeliling kubah itu akan pelita itu di perbuatnya daripada emas di sela-selangi dengan kamaala jika di padamkannya pelita itu kamaala itulah menerang dia. Maka di hantarkannya kitab Taurat dan Zabur bersurat dengan dakwat emas dan rehalnya pun emas. Bahawa barang siapa membaca dia dengan takzim dan bermulia akan dia. Maka masjid itupun sudahlah berbuat dia maka hendaklah berbuat tempat bersuci pula supaya barang siapa datang ke masjid di baharunya air sembahyangnya.

Maka nabi Allaha Sulaiman pun hampirlah ajalnya pada sehari nabi Allaha Sulaiman A’layaha Al Salama berdiri pada tahta dan berpegang pada tongkatnya. Maka Izrail pun datang mengambil nyawa nabi Allaha Sulaiman dengan firman Allaha Taa’laya maka segala tenteranya manusia dan tentera jin dewa pari dan mergastua sekelian akan tempat bersuci itu seorang pun tiada tahu akan nabi Allaha Sulaiman sudah berlaku itu dari dunia ke akhirat. Pada suatu qaul setahun lamanya nabi Allaha Sulaiman berpegang pada tongkatnya maka pucatlah warna muka nabi Allaha Sulaiman sudah berlaku itu. Tatkala sudahlah di perbuat orang pada tempat bersuci itu maka ulat pun makan tongkat nabi Allaha Sulaiman di bawahnya.

Maka datang orang pada tempat bersuci itu maka ulat makan tongkat nabi Allaha Sulaiman dari bawah maka datang pada sama tengah tongkat maka tongkat itupun patahlah maka nabi Allaha Sulaiman rebahlah dari atas tempat tahtanya. Maka baharulah segala makhluk tahu akan nabi Allaha Sulaiman itu sudah wafat maka datang angin membawa tahta nabi Allaha Sulaiman lepas tujuh laut sampai kepada suatu pulau. Maka nabi Allaha Sulaiman pun lenyaplah daripada mata orang banyak itu maka tinggallah tentera itu masing-masing melakukan kehendaknya setengah dengan percintaan dan setengah dengan kesukaan dan terbanyaklah yang bercinta itu Wa Allaha Aa’lama Ba Al Showaaba.

Sumber: Kitab Qoshosho Al Anabayaa

No comments:

Post a Comment