Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, November 25, 2013

Kiamat Dan Mahashara

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Maka yang dahulu daripada mati itu iaitu tanda hari kiamat maka setengah daripada tanda hampir akan kiamat itu tiga alamat. Pertamanya sudah lalu iaitu wafat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan zahir fitnah dan berbunuh-bunuh dan zahir Dajaalawana yakni kazaabawana yakni orang yang dusta yang mendakwa mereka itu akan nabi dan api yang nyata di Madinah pada tahun enam ratus lima puluh empat dan perang Tarakaya dan keluar pekerjaan itu daripada ahlinya. Keduanya barang yang berkekalan hingga sekarang seperti dagang agama yakni sedikit orang menolong akan agama dan sedikit amanah dan banyak khoyaalaha dan menegahkan zakat dan menderhaka akan dia ibubapa dan memutuskan arahaama dan menaruhkan orang yang jawakaya dan meminum arak dan menyatakan zina dan menyatakan riba.

Dan ketiganya barang yang lagi akan datang daripada beberapa tanda yang besar seperti keluar Mahadaya iaitu Amaama Al Faathomaya Al Mahadaya Mahamada bana A’bada Allaha dan ialah wali Allaha lagi terpelihara ia sepanjang umurnya daripada mengerjakan dosa. Maka adalah pekerjaannya muafakat bagi pekerjaan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama yakni di amalkan syariat nabi ialah yang mengalahkan tentera yang zhoalamayana yang sesat. Dan menghilangkan akan segala raja-raja yang zalim maka memerintahkan dengan adil pada muka bumi dan mengalahkan beberapa negeri yang besar-besar maka di dapat akan beberapa banyak tawanan hingga di raahawaba kan harta akan sebagai raahawaba apabila ia beri akan orang.

Dan lagi setengahnya turun nabi A’yasaya abana Marayama dan keluar Dajaala yang iaitu sebesar-besar fitnah maka bahawasanya awal nyatanya menyatakan sholeh dan agama kemudian ia mendakwa akan nubuah dan kemudian ia mendakwa akan Allaha dan iaitu kazaaba malaun menyesatkan manusia dengan bagai-bagai sesat dan bagai-bagai fitnah. Maka apabila keluar Dajaala meratakan segala muka bumi melainkan Makah dan Madinah dan Bayata Al Maqodasa maka membunuh akan dia nabi Isa.

Maka duduk ia pada bumi mehukumkan dengan syariat Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka membunuh akan khinzir dan mematahkan sholayaba yakni berhala. Dan di tetapkan kafir atas jazayah maka tiada di terimanya melainkan Asalama atau di bunuh maka zahirlah Asalama atas tiap-tiap agama dan tiada tinggal melainkan agama Asalama jua.

Dan setengahnya keluar Yaajawaja Wa Maajawaja dan keluar matahari daripada maghrib dan keluar Daabata Al Aradho dan menegahkan taubat yakni tiada di terima taubat kemudian daripadanya dan di angkatkan Qoraana dan asap pada bumi dan akhirnya keluar api daripada A’dana atau daripada Hadhora Mawata (Hadramaut) menghalaukan manusia sekeliannya kepada Sham. Dan demikian lagi kita iktikadkan pula nikmat kubur seksanya dan piciknya dan jikalau di makan akan dia oleh binatang atau di bakar akan dia dengan api dan di tabur kepada angin sekalipun maka di kata dengan kubur itu pada ghoib jua.

Dan setengah daripada nikmat kubur itu di luaskan kuburnya hingga sepemandangan pelihatnya dan di jadikan kuburnya satu kebun daripada kebun syurga. Dan di bukakan pintu kepada syurganya dan di hamparkan daripada hamparan syurga dan pendil daripada pendil syurga maka dapat nikmat itu bagi ruhnya dan jasadnya. Dan setengah daripadanya azabnya bagi orang kafir dan orang a’ashoya di picikkan kuburnya dan di lintagkan api pagi-pagi dan petang-petang dan di datangkan ular dan kala dan lainnya daripada bagai-bagai azabnya.

Dan datang daripada hadis bahawa di ringankan bagi orang yang a’ashoya dan di angkatkan dia pada malam Jumaat dan bulan Ramadhan dan dengan doa dan sedekah dan lainnya daripda orang yang hidup dan datang pula waarada orang yang mati malam Jumaat harinya di azabkan sesaat kemudian tiada di kembalikan kepadanya hingga hari kiamat. Dan demikian lagi sempit kuburnya dan piciknya atas orang yang mati hak wajib kita iktikadkan maka adalah yang demikian itu bagi segala mayat melainkan nabi tetapi di ringankan bagi orang yang mukmin hingga adalah seperti peluk ibu kepada anaknya kasihnya.

Dan demikian lagi soal Manakara Wa Nakayara itupun hak bagi orang yang mati maka di kembalikan kepada hayat barang yang memberi faham dengan dia khothoaba dan menjawab ia akan soalnya dan jikalau adalah mayat terkelam di dalam air atau terbakar atau di makan oleh binatang sekalipun maka tiada lepas daripada fitnah Manakara Wa Nakayara. Maka telah datang pada hadis asatashanaa beberapa orang yang tiada di tanyanya seperti nabi dan shodayaqo dan shahadaa dan orang yang Maraabatho Faya Sabayala Allaha dan yang mati sakit perut dan yang mati malam Jumaat atau harinya dan mati kena taun atau pada zaman taun hal keadaannya ia sabar lagi harap akan pahalanya dan orang yang melazimkan membaca surat Tabaaraka pada tiap-tiap malam atau surat Sajadaha dan orang yang membaca Qola Hawa Allaha Ahada pada sakitnya yang membawa kepada mati dan kanak-kanak dan orang yang gila.

Dan orang yang dakwa yang ialah maka bertanya keduanya itu daripada setengah iktikad daripada tuhannya dan daripada nabinya dan daripada agamanya. Maka di tetapkan Allaha dengan perkataan yang tetap bagi orang yang di kehendakinya dan sesat ia daripada menjawab orang yang di kehendakinya. Maka adalah Manakara Wa Nakayara itu dua orang malaikat hanya kata Qoyala berbilang Manakara Wa Nakayara tatkala banyak orang mati maka di bangkitkan pada mayat dua orang malaikat. Maka di tanya tiap-tiap orang itu dengan bahasa A’rab dan kata Qoyala dengan bahasa dirinya dan kata setengah dengan bahasa Suryani.

Maka adalah datang keduanya bersalah-salahan dengan bersalah-salahan orang yang hendak di tanyanya. Jika ada ia orang yang mukmin yang sholeh dengan rupa yang elok lagi yang baik baunya. Dan jika yang lain maka adalah yang sangat hebat lagi sangat menakuti dengan rupa yang sangat jahat lagi amat besar keluar daripada mulutnya bunga api rupanya seperti cawang kayu. Maka yang demikian itu atas kadar amalnya yang sholeh dan amal yang maksiat maka fitnah seperti itulah atas kadar itu jua.

Dan sunat kita talqinkan mayat yang lain daripada nabi dan syahid dan kanak-kanak. Maka sanya telah datang waarada daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bahawasanya orang yang mati apabila di talqinkan dia maka berkata salah seorang daripada keduanya bagi taulannya “Keluar kamu daripada orang ini maka apa kita kerjakan dengan  seorang laki-laki yang telah di ajar talqin”. Hujahnya maka adalah talqin itu iaitu Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama Sabahaana Mana Taa’zaza Ba Al Qodarata Wa Al Baqoa Wa Qohara Al A’baada Ba Al Mawata Wa Al Fanaa Layabalawa Kama Ayakama Ahasana A’malaa Wa Ana Saa’ya Kama Sawafa Yaraya Kala Shaya Haalaka Alaa Wajahaa Laha Al Hakama Wa Alayaha Tarajaa’wana Kala Nafasa Zaaqota Al Mawata Wa Ana Maa Tawafawana Ajawara Kama Yawama Al Qoyaamata Fa Mana Zahazaha A’na Al Naara Wa Adakhola Al Janata Faqoda Faaza Wa Maa Al Hayaata Al Danayaa Alaa Mataaa’ Al Ghorawara Manahaa Kholaqonaa Kama Wa Fayahaa Naa’yada Kama Wa Manahaa Nakhoraja Kama Taarata Akhoraya Manahaa Kholaqonaa Kama Lalaajara Wa Al Tsawaaba Wa Fayahaa Naa’yada Kama Laladawada Wa Al Taraaba Wa Manahaa Nakhiraja Kama Lalaa’radho Wa Al Hasaaba Basama Allaha Wa Ba Allaha Wa Mana Allaha Wa A’laya Malata Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Hazaa Maa Waa’da Al Rahamana Wa Shodaqo Al Marasalawana Ana Kaanata Alaa Shoyahata Waahadata Fa Azaa Hama Jamayaa’ Ladayanaa Mahadhorawana.

Maka di serukan nama orang yang mati itu atau di serunya dengan katanya Yaa A’bada Allaha abana Amata Allaha barang dua kali. Kemudian maka bacanya Yarahamaka Allaha Zahabata A’naka Al Danayaa Wa Zayanatahaa Wa Shorata Alaana Faya Barazakho Mana Barazakho Al Akhorata Fa Laa Tanasa Al A’hada Alazaya Faarata Fatanaa A’layaha Faya Daara Al Danayaa Wa Qodamata Baha Alaya Daara Al Akhorata Wa Haya Shahaadata Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ana Mahamadaa Rasawala Allaha.

Fa Azaa Jaaka Al Malakaana Al Mawakalaana Baka Wa Ba Amatsaa Laka Mana Amata Sayadanaa Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Fa Laa Yazaa’jaaka Wa Laa Yaraa’baaka Wa Aa’lama Anahamaa Kholaqo Mana Kholaqo Allaha Taa’alaya Kamaa Anata Kholaqo Mana Kholaqoha. Fa Azaa Anayaaka Wa Jalasaaka Wa Saalaaka Wa Qoalaa Laka Mana Rabaka Wa Mana Nabayaka Wa Maa Dayanaka Wa A’ataqoadaka Wa Maa Alazaya Mata A’layaha Fa Qola Lahamaa Allaha Rabaya Haqoa. Fa Azaa Saalaaka Al Tsaanayata Fa Qola Lahamaa Allaha Rabaya Haqoa.

Fa Azaa Saalaaka Al Tsaalatsata Wahaya Al Khoatamata Fa Qola Lahamaa Ba Lasaana Tholaqo Ba Laa Khowafa Wa Laa Fazaa’ Allaha Rabaya Wa Mahamada Nabaya Wa Al Asalaama Dayanaya Wa Al Qoraana Amaamaya Wa Al Kaa’bata Qobalataya Wa Al Sholaata Farayadhotaya Wa Al Masalamawana Akhowaanaya Wa Abaraahayama Al Kholayala Abaya Wa Anaa A’shata Wa Mata A’laya Qowala Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha Tamasaka Yaa A’bada Allaha Ba Hazaha Al Hajata Wa Aa’lama Anaka Maqoyama Ba Hazaa Al Barazakho Alaya Yawama Yabaa’tsawana.

Fa Azaa Qoyala Laka Maa Taqowala Faya Hazaa Al Rajala Alazaya Baa’tsa Faya Kama Wa Faya Al Kholaqo Ajamaa’yana Fa Qola Hawa Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Jaanaa Ba Al Bayanaata Mana Rabaha Fa Atabaa’naaha Wa Amanaaha Wa Shodaqonaa Ba Rasaalataha Fa Ana Tawalawaa Fa Qola Hasabaya Allaha Laa Alaha Alaa Allaha Hawa A’layaha Tawakalata Wa Hawa Raba Al A’rasha Al A’zhoyama.

Wa Aa’lama Yaa A’bada Allaha Ana Al Mawata Haqo Wa Ana Nanazala Al Qobara Haqo Wa Ana Sawaala Manakara Wa Nakayara Fayaha Haqo Wa Ana Al Naa’tsa Haqo Wa Al Hasaaba Haqo Wa Ana Al Mayazaana Haqo Wa Ana Al Shoraatho Haqo Wa Ana Al Janata Haqo Wa Ana Al Naara Haqo. Wa Ana Al Saaa’ta Atayata Laa Rayaba Fayahaa Wa Ana Allaha Yabaa’tsa Mana Faya Al Qobawara Wa Nasatawadaa’ka Allaha.

Allahama Yaa Anayasa Kala Wahayada Wa Yaa Haadhoraa Layasa Ba Baa’yada Anasa Wahadatanaa Wa Wahadataha Wa Arahama Ghorabatanaa Wa Ghorabataha Wa Laqonaha Hajataha Wa Laa Tafatanaa Baa’daha Wa Aghofaralanaa Wa Laha Yaa Raba Al A’alamayana. Sabahaana Rabaka Raba Al A’zata A’maa Yashofawana Wa Salaama A’laya Al Marasalayana Wa Al Hamada Lalaha Raba Al A’alamayana. Dan sunat duduk orang yang mentalqinkan itu pihak kepalanya dan sunat mendoakan baginya dengan tatsabayata.

Dan demikian lagi wajib kita percayakan dengan berdiri hari kiamat dan bertiup sangkakala yang pertama. Maka mati segala isi langit dan isi bumi sebab terkejut yang sangat dan tiada yang tinggal melainkan wajah Allaha yang mulia dan melainkan orang yang di kehendaki Allaha Taa’laya daripada isi syurga dan Israfil. Maka akhir orang yang mati itu Israfil dan awal orang yang di bangkitkan itu ia jua supata meniup akan sangkakala yang kedua mehidupkan segala yang mati. Dan kembali tiap-tiap ruh kepada jasadnya dan adalah antara dua anafakhota itu empat puluh tahun.

Maka berfirman Allaha Taa’laya tatkala itu Lamana Al Malaka Al Yawama maka tiada siapa yang menjawab. Kemudian maka ia menjawab sendirinya Lalaha Al Waahada Al Qohaara.Kemudian maka menyuruh ia akan Israfil meniup akan sangkakala yang kedua maka hidup segala yang mati. Maka kembalilah tiap-tiap anggota yang bercerai-cerai pada ketika hidupnya dan rambut hingga khitan dan lainnya. Maka awal orang yang di bangkit daripada kuburnya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama kemudian maka yang samanya kemudian sekelian makhluk.

Dan demikian lagi wajib kita iktikadkan huru-hara mawaqofa yang sangat barang yang mehancurkan hati dan melupakan yang menyusu akan anaknya yang sebenarnya kerana firman Allaha Taa’laya Yaa Ayahaa Al Naasa Ataqowaa Raba Kama Ana Zalazalata Al Saaa’ta Shaya A’zhoyama Yawama Taranahaa Tazahala Kala Maradhoa’ta A’maa Aradhoa’ta Wa Tadhoa’ Kala Zaata Hamala Hamalahaa Wa Taraya Al Naasa Sakaaraya Wa Maa Hama Ba Sakaaraya Wa Lakana A’zaaba Allaha Shadayada Hai segala manusia takut oleh kamu akan tuhan kamu bahawasanya gempa sangat itu suatu yang amat besar hari yang engkau lihat akan dia lupa tiap-tiap perempuan yang menyusu daripada yang di susukannya dan gugur tiap-tiap yang mempunyai bunting akan buntingnya dan engkau lihat akan manusia itu mabuk dan tiada mereka itu mabuk dan tetapi azab amat pedih.

Dan cerita daripada Atsaara bahawasanya Allaha Taa’laya mehimpunkan segala umat daripada jin dan manusia bertelanjang sekeliannya lagi binasanya telah di tinggalkan raja-raja daripada kerajaannya dan lazimkan mereka itu kehinaan dan kecil kemudian daripada a’zayaza nya. Dan mengeras hamba Allaha pada buminya kemudian maka berhadap segala bintang yang liar daripada tempatnya merendahkan kepalanya. Kemudian daripada liar daripada makhluk asing ia pada padang hina ia lagi rendah dirinya daripada huru-hara demikian hari itu serta bahawasanya tiada di atasnya dosa dan tiada jatuh pada tempat yang membawa kepada dosa.

Kemudian maka berhadap segala syaitan kemudian daripada bahawa adalah dahulunya takburnya hal keadaannya merendahkan dirinya lagi hina kerana melintangkan atas Al Malaka Al Dayaana. Maka apabila sempurnalah bilang-bilang isi bumi daripada manusia dan jin dan syaitan dan binatang yang liar dan binatang yang jinak dan segala yang melata pada bumi maka bertaburan segala bintang yang di langit dari atas kepalanya. Dan di himpunkan matahari dan bulan daripada cahayanya maka jadi kelam keduanya atas mereka itu dan jadilah langit dunia di atas mereka itu. Maka berkisar-kisar ia dengan sebesar-besarnya di atas kepala mereka itu dan segala makhluk menilik kepada demikian itu huru-hara itu.

Maka antara mereka itu demikian itu tiba-tiba pecah-pecah langit dengan setebal-tebalnya di atas kepala mereka itu. Dan adalah tebalnya lima ratus tahun maka apalah huru-hara tatkala mendengar suara pecah langit itu pendengar mereka itu. Kemudian maka turun malaikat daripada tepinya kepada bumi dengan mengucap taqdis bagi tuhannya. Maka terkejut segala makhluk daripada sangat besar tubuhnya dan huru-hara suara mereka itu takut bahawa ada mereka itu menyuruh segala makhluk kepada neraka. Maka apabila hadir mereka itu sekeliannya pada mawaqofa dan berhimpun isi tujuh petala langit dan isi bumi yang ketujuhnya maka di tambahkan panas matahari kadar dua puluh tahun.

Kemudian maka di hampirkan daripada segala makhluk seperti hampir anak panah dengan busarannya atau dulinya dan tiada pada hari itu bayang-bayang tangan melainkan bayang A’rasha Al Rahamana. Maka setengah daripada manusia mereka itu yang ada mereka itu padanya dan setengah mereka itu mereka yang ada ia di dalam panas matahari. Sanya telah di hanguskan dia dan sanya telah hampir daripada makhluk hingga jika di hulurkan tangannya nescaya dapat di capainya akan dia. Dan di gandakan panas atas setengah kaum kadar tujuh puluh ganda daripada panasnya pada ketika hari yang sangat panasnya.

Dan adalah setengah daripada Al Salafa berkata ia jikalau naik matahari atas bumi seperti kelakuan ia nabik pada hari kiamat nescaya di bakarnya akan bumi dan hancur segala bukit dan kering segala sungai. Maka apabila menilik seorang baginya nescaya terkejut ia dan sangatlah bertambah-tambah kekeruhannya serta sangat bersesak segala amama dan piciknya dan bertolak-tolak setengah dengan setengahnya dan jatuh tapak kaki setengahnya atas setengahnya dan hampir putus batang leher daripada sangat dahaga.

Maka sanya telah berhimpunlah atasnya pada demikian mawaqofa itu panas matahari dan panas bersesak-sesak mereka itu. Dan limpah peluh mereka itu di atas muka bumi atas kadar martabat mereka itu dan tempat mereka itu pada tuhannya daripada bahagia dan celaka. Maka setengah daripada mereka itu sampai peluhnya kepada dua belikatnya dan setengahnya yang sampai kepada telinganya dan setengahnya sampai kepada mulutnya dan hampir terkelam padanya.

Dan satu riwayat daripada Dhohaaka dan bersesak-sesak segala makhluk bertolak-tolak mereka itu setengahnya akan setengahnya hingga adalah di atas kaki seribu kaki hingga masuk manusia di dalam peluh. Dan pada satu hadis jikalau lepas perahu di dalam peluh segala makhluk pada demikian hari itu nescaya berjalan ia. Kata setengah a’lamaa dan apabila berpeluh segala makhluk pada demikian hari itu daripada sangat panas matahari adalah tiap-tiap seorang terkelam di dalam peluhnya tiada mencapai ia akan orang yang di tepinya seperti tiada di dapat berjalan seorang pada hari kiamat di dalam nur orang yang lain.

Sanya adalah nur seorang manusia atas kadar dirinya jua maka sentiasa mereka itu di dalam yang demikian itu seribu tahun hingga mendengar mereka itu suara memukul Al Naafawara yakni seperti gendang. Takut segala hati mereka itu dan khusyuk segala mata mereka itu sebab besar suara pukul pada Naafawara itu dan sangka mereka itu turun azab dengan mereka itu. Maka antara demikian itu nyata bagi mereka itu A’rasha Al Rahamana menanggung delapan orang malaikat.

Seorang malaikat perjalanan dua puluh ribu tahun dan baginya suara yang amat besar dengan tasbih tiada kuasa segala a’qowala itu mendengar akan dia hingga tetaplah A’rash pada bumi yang putih yang di jadikan Allaha Taa’laya seperti firmannya Yawama Tabadala Al Aradho Ghoyara Al Aradho Wa Al Samawaata Mathowayaata Ba Mayayanaha hari yang di tukar akan bumi lain daripada bumi dan tujuh petala langit di lipatnya dengan kudratnya. Dan ketika itu tunduk segala manusia kepala mereka itu berombak-ombak setengah mereka itu di dalam setengahnya seribu tahun. Dan tuhan yang Jalayala tiada memandang kepada mereka itu dan pada ketika itu berjalan sekelian mereka itu kepada Adam.

Dan pada satu cerita maka berkata setengah manusia bagi setengahnya tiada engkau lihat barang yang ada kamu padanya dan pada barang yang sampai kamu tiadakah engkau cari orang yang mesyafaat bagi kamu kepada tuhan kamu ertinya supaya berpalinglah kamu daripada huru-hara mawaqofa ini jikalau kepada neraka sekalipun. Dan berkata mereka itu adalah berhenti segala makhluk tiga ribu tahun maka berkata setengah manusia bagi setengahnya pergi oleh kamu kepada Adam yakni kepala-kepala yang mengikut rasul yang dahulu-dahulu daripada nabi kita yang tiada sampai kepada mereka itu khabar nabi kita penghulu bagi segala anbia.

Dan berkata mereka itu “Ya Adam, engkaulah bapa segala manusia telah menjadikan Allaha dengan kudratnya dan di tiup padamu daripada ruhnya dan menyuruh malaikat maka sujud mereka itu bagimu. Maka syafaatkan olehmu bagi kami kepada tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya”. Maka berkata Adam “Maka bahawasanya tuhanku marah pada hari ini akan sebagai marah yang tiada marah dahulunya seumpamanya dan tiada kemudiannya. Dan di tegahkan daku daripada memakan pohon kayu kholada dalam syurga maka aku salahi akan dia maka sekarang ini Nafasaya Nafasaya yakni diriku-diriku jua. Pergi kamu kepada Nuh”.

Maka pergi mereka itu mencari nabi Nuh hingga berjumpa maka berkata mereka itu “Ya Nuh, engkau awal pesuruh kepada isi bumi dan menamakan Allaha akan dikau A’bada Shakawara maka syafaatkan oleh engkau bagi kami kepada tuhanmu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya”. Maka berkata ia “Tuhanku marah pada hari ini akan sebagai marah tiada dahulunya dan kemudian seumpamanya. Dan bahawasanya adalah bagiku dosa aku doakan atas kaumku maka di binasakan Allaha akan mereka itu maka hari ini Nafasaya Nafasaya. Pergilah kamu kepada Ibrahim”. 

Maka datang mereka itu akan Ibrahim berkata mereka itu “Ya Ibrahim, engkaulah nabi Allaha dan Kholayala Allaha pada isi bumi. Syafaatkan olehmu bagi kami kepada tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya”. Maka berkata ia “Bahawasanya tuhanku marah pada hari ini akan sebagai marah tiada marah dahulunya dan kemudiannya seumpama ini. Maka adalah aku berdusta beberapa dusta akan kaumku yakni rupa dusta jua bukan hakikat dusta maka adalah pada hari ini Nafasaya Nafasaya. Pergilah kamu kepada yang lain daripadaku pergi kepada Musa”.

Maka datang mereka itu akan Musa maka berkata mereka itu “Ya Musa, engkau rasul Allaha memilih Allaha akan dikau bagi risalatnya dan dengan kalamnya atas segala manusia. Syafaatkan olehmu bagi kami kepada tuhan kamu tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya”. Maka berkata ia “Bahawasanya tuhanku marah pada hari ini tiada dahulunya dan kemudiannya seumpama ini. Dan bahawasanya aku telah aku bunuh akan seorang tiada di suruh bunuh akan dia maka adalah hari ini Nafasaya Nafasaya. Pergilah kamu kepada Isa”.

Maka datang mereka itu kepada Isa maka berkata mereka itu “Ya Isa, engkau pesuruh Allaha dan kalimahnya yang di jatuhkan kepada Mariam dan ruh Allaha dan berkata akan manusia di dalam buai. Maka syafaatkan olehmu bagi kami kepada tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya”. Maka berkata ia bagi mereka itu “Bahawasanya tuhanku marah tiada marah seumpama hari ini dahulunya dan kemudiannya. Maka adalah aku di sembah oleh kaumku akan yang lain daripada Allaha. Maka adalah hari ini Nafasaya Nafasaya pergilah kamu kepada Mahamada”. Dan adalah antara satu nabi kepada satu nabi seribu tahun perjalanannya.

Maka datang mereka itu maka berkata mereka itu “Ya Mahamada, engkaulah rasul Allaha dan kesudahan anbia maka syafaatkan olehmu bagi kami tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami akan dia”. Maka sabdanya “Aku baginya yakni aku yang mensyafaatkan kamu” maka berdiri ia lalu berjalan hingga sampai di bawah A’rash dan pada satu riwayat maka mengambil dengan halaqah syurga maka di bukanya. Maka di tanya “Siapa ini” maka sabdanya “Mahamada” maka di bukakan dia maka di terajabkan maka tunduk sujud bagi tuhannya. Kemudian maka memulai dengan di ilhamkan kepada memuji akan tuhannya dan mengelokkan sebutannya atas barang yang tiada kuasa seorang memuji seumpamanya daripada anbia yang dahulu-dahulu.

Maka adalah sujudnya pada sejumaat daripada hari dunia maka firman Allaha Taa’laya “Ya Mahamada, angkatkan kepalamu. Pinta engkau aku beri pinta syafaat di terima syafaatmu”. Maka bersembah ia “Hai tuhanku, umatku umatku” maka firmannya “Ya Mahamada, masukkan olehmu akan syurga daripada umatmu mereka yang tiada di hisab atasnya daripada pintu yang pihak kanan. Dan mereka itu bersekutu segala manusia pada barang yang lain daripada yang demikian itu daripada segala pintu dan demi tuhan yang memberi Mahamada dengan tangan kudratnya”.

Bahawasanya barang yang antara dua keping pintu itu seperti antara Makah dan Hajara iaitu satu dusun hampir dengan Madinah. Dan pada satu riwayat antara dua keping pintu daripada pintu syurga itu perjalanan empat puluh tahun dan datang pada satu hari pada hal penuh daripada sebab sesak. Maka menyeru tuhan yang Jalayala Jala Jalaalaha “Ya Mahamada, angkatkan kepadamu dan pinta maka di dengar akan pintamu dan pohonkan maka di beri dan syafaatkan maka di terima syafaatmu”. “Maka aku sembah hai tuhanku ceraikan antara mataku hai tuhanku segera akan hisab mereka itu” maka di datangkan seru “Bahkan ya Mahamada”.

Dan di sebut oleh Thobaraanaya hadis iaitu pertama-tama orang yang aku syafaatkan baginya daripada umatku isi rumahku kemudian maka yang akrab maka yang akrab daripada Qorayasha kemudian maka Anashoara. Kemudian maka orang yang percaya dengan daku dan mengikut akan daku daripada ahli Al Yamana kemudian maka segala A’raba kemudian segala A’jama dan orang yang aku syafaatkan dahulu itu. Afdal riwayat Bayahaqoya daripada A’tsamaana bana A’fana yang memberi syafaat pada hari kiamat itu anbia kemudian a’lamaa

Sumber : Kitab Dara Al Tsamayana
Di rumikan : Mahamada Bana A'bada Allaha                                                                       

No comments:

Post a Comment