Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, November 18, 2013

Tentang Perempuan

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama 

Kata Hakamaa bahawa tabiat perempuan sepuluh perkara.

Maka adalah tiap-tiap sepuluh itu menyerupanya setengah daripada tabiat haiwan. Pertama seperti babi, kedua seperti tabiat kera, ketiga seperti tabiat anjing, keempat seperti tabiat ular, kelima seperti tabiat baghal, keenam seperti tabiat kala, ketujuh seperti tabiat tikus, kedelapan seperti tabiat unggas, kesembilan seperti tabiat serigala, kesepuluh seperti tabiat kambing. Adapun perempuan yang seperti tabiat babi itu iaitu perempuan yang tiada berbuat baik melainkan makan dan minum memenuh perutnya dan memecahkan bejana jua dan tiada kemana pergi ia tiada ia mencita-cita agamanya dan sembahyang dan puasa dan kepada segala amal yang kebajikan tetapi adalah ia akal pada melanggarkan segala isi rumahnya.

Adapun perempuan yang seperti tabiat kera itu iaitu gemar memakai kain yang berwarna merah dan hijau dan kuning dan tiada ia mahu memakai emas dan perak dan adalah ia memegahkan dirinya dan berbesar-besar dirinya pada suaminya. Adapun perempuan yang seperti tabiat anjing itu iaitu perempuan tatkala ia berkata-kata suaminya di palingkannya mukanya dan apabila di kata suaminya di bantahinya serta di herdikkan seperti anjing mengherdikkan babi dan apabila di lihatnya ada harta pada suaminya maka di kasih ia dan apabila tiada ada harta padanya maka bencilah ia akan dia serta di cercanya dan di enyahkan dari rumahnya dan tiadalah ia mahu diam daripada menista-nista suaminya.

Adapun perempuan seperti tabiat baghal itu iaitu apabila bertemu suatu yang di katakutinya di palu sekalipun tiada mahu berjalan melainkan undur ia jua dan adalah berbebega dirinya dan mengadahkan dirinya. Adapun perempuan yang seperti tabiat ular iaitu menaruh dendam dan apabila dengar perkataan orang yang jahat akan dia atau akan suaminya jadi berkelahilah ia dengan orang lain. Adapun perempuan yang seperti tabiat kala itu iaitu senantiasa berkeliling kepada rumahnya orang sekampungnya serta mengadu-ngadu dan mengumpat-impat serta berbantah-bantah ia dengan mereka itu seperti kelakuan kala di sengatnya barang yang bertemu dengan dia dan tiadalah ia takut akan bahaya akhirat seperti sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Al Qotala Laaa Yadakhola Al Janata ertinta yang fitnah itu tiada masuk syurga.

Adapun perempuan yang seperti tabiat tikus itu iaitu mencuri harta suaminya lagi berculas dirinya daripada suaminya. Adapun perempuan yang seperti tabiat unggas itu iaitu senantiasa ia bertandang tiada dan sangat pun istirehat dan apabila suaminya datang maka katanya dari mana engkau tiada engkau kasih akan daku dan engkau kasih orang lain. Adapun perempuan yang seperti tabiat serigala itu iaitu apabila ada suaminya dalam rumah maka pura-pura ia menidurkan dirinya apabila datang maka memulanya perbantahan serta katanya bahawa aku seorang diriku di rumah serta sakitku engkau pergi bermain-main.

Adapun perempuan yang seperti tabiat kambing itu iaitu adalah kepadanya beberapa manafaat dan adalah ia perempuan yang sholeh lagi mengasih akan suaminya dan anaknya dan segala orang kampungnya dan segala keluarganya ialah yang berbuat kebaktian akan Allaha Taa’laya. Wa Shola Alahaya Kala Yawama Walayalata A’laya Mana Lanaa Yawama Al Qoyaamata Yashafaa’. Tama Al Kalaama Ba Al Khoyara A’layanaa A’laya Al Dawaama Amayana Yaa Raba Al A’alamayana.

Sumber : Taaja Al Malaka (Tajul Muluk)

Ini suatu khoatamaha pada menyatakan hak laki-laki hutang atas perempuannya.

Qoala Allaha Taa’alaya Faya Sawarata Al Nasaa Al Rajaala Qowaamawana A’laya Al Nasaa ertinya bermula laki-laki mengerasi atas perempuannya dengan barang-barang suatu melebihkan Allaha Taa’laya dengan dia setengah mereka itu laki-laki atas setengah perempuan. Dan dengan memberi nafkah daripada harta mereka itu pada menikahi mereka itu perempuan seperti maharnya dan nafkahnya. Melebihkan Allaha Taa’laya akan laki-laki atas mereka itu perempuan amat banyak pada hakikat dan pada syarak dan setengahnya kelebihan akal dan ilmu dan kuat dan menyurat kitab pada gholibnya dan berkuda dan a’lamaa dan berperang dan khutbah dan Jumaat dan iktikaf dan syahadat dan qisas dan wali nikah dan sebagainya seperti a’shobaha dan talak dan rujuk dan berbilang-bilang isteri dan mengambil bangsa dan barang sebagainya adanya.

Maka bermula perempuan yang sholeh yang mengikut baginya lakinya memelihara akan tatkala ghaib lakinya akan farajnya dan hartanya memeliharakan Allaha Taa’laya akan perempuan itu. dan hadis Abaya Harayaraha Radhoya Allaha A’naha telah berkata Abaya Harayaraha telah berkata rasul Allaha Shoma bermula sebaik-baik perempuan apabila menilik suaminya kepada menyukakan akan dia dan apabila menyuruh suaminya mengikut akan dia dan jika ghaib suaminya memeliharakan akan hartanya dan dirinya.

Dan perempuan yang derhaka akan suaminya menggugurkan nafkah dan qosamah sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama apabila bermalam perempuan meninggalkan hamparan suaminya di laknat akan dia oleh segala malaikat hingga subuh. Dan sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang mana perempuan bermalam meninggalkan hamparan suaminya dan pada hal suaminya redha akan dia di masukkan akan syurga. Sabda rasul Allaha Shoma siapa-siapa sabar atas perangai isterinya mendatangkan Allaha Taa’laya akan upah dan pahala seperti pahala Ayub dan siapa-siapa sabar atas jahat perangai suaminya memberi Allaha Taa’laya akan upah pahala perang sabil Allaha mati syahid.

Dan siapa-siapa perempuan aniaya akan suaminya dan memberatkan akan suaminya yang tiada kuasa suaminya dan menyakiti akan dia nescaya melaknat akan dia malaikat Al Rahamata dan malaikat Azaaba. Dan siapa-siapa perempuan yang sabar atas kesakitan suaminya memberi Allaha Taa’laya akan pahala Asiah dan Marayama banata Amaraana. Dan telah bersabda raul Allaha Shoma barang mana perempuan yang mati dan suaminya redha akan dia perempuan itu masuk syurga. Telah berkata rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama apabila menyembahyangkan akan yang lima waktu dan puasa pada bulan Ramadhon dan memeliharakan farajnya daripada lain suaminya dan taat akan suaminya di kata orang baginya masuk olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki.

Dan telah datang seorang perempuan kepada rasul Allaha sanya menanya ia akan bahagian perempuan daripada berperang memberi pahala Allaha Taa’alaya akan laki-laki akan pahala yang amat besar. Dan jika terbunuh mereka itu pada berperang ada mereka itu hidup pada sisi Allaha Taa’laya di beri rezeki mereka itu akan buah-buahan syurga dan segala arwah mereka itu pada kelibukan burung yang hijau di dalam syurga. Dan bermula kami keluarga perempuan berdiri kami berkhidmat dan menolongi kami atasnya maka apa bagi kami daripada yang demikian itu akan pahala berperang itu. Maka berkata rasul Allaha telah sampai akan aku bertemu akan aku seorang perempuan bahawa taat akan suaminya dan membayarkan hak suaminya bersamaan pahalanya akan perang sabil Allaha.

Seperti firman Allaha Taa’laya Lalarajaala Nashoyaba Mamaa Akatasabawaa Lalanasaa Nashoyaba Mamaa Akatasabana yakni bagi laki-laki bahagian daripada meusahakan mereka itu dan bagi perempuan bahagian daripada meusahakan mereka itu. Dan dapat pahala pada perempuan sebab usaha memelihara farajnya dan taat akan Allaha dan taat akan suaminya. Dan bermula laki-laki dan perempuan pada pahala akhirat bersamaan dan bahawa suatu kebaikan dengan sepuluh ganda bersamaan laki-laki dan perempuan dan lebih laki-laki atas perempuan iaitu pada dunia.

Dan wajib atas perempuan berkekalan malu daripada suaminya dan mendudukkan tilik kepada hadapan suaminya dan taat bagi suaminya bagi suruhnya dan diam tatkala berkata suaminya. Dan berdiri tatkala datangnya dan menzahirkan kasih bagi suaminya tatkala hampirnya dan mezahir suka tatkala menilik bagi suaminya. Mendatangkan diri bagi suaminya tatkala hendak tidur dan hendak pakai bau-bauan yang harum dan memeliharakan mulut dan bau-bauan dan mensucikan pakaian dan berkekalan berhiasan dengan hadir suaminya dan meninggalkan berhiasan tatkala ghaib suaminya dan meninggalkan khianat bagi suaminya tatakala ghiab suaminya pada hartanya dan hamparannya.

Sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiada halal bagi perempuan bahawa memberi makan daripada rumahnya akan seorang melainkan dengan izin suaminya melainkan makanan yang takut akan binasanya. Maka jika memberi makan dengan izin suaminya adalah bagi perempuan pahalanya seperti pahala suaminya. Dan jika memberi makan dengan tiada izin suaminya adalah bagi suaminya pahala dan atas perempuan dosanya. Dan bahawasanya tiada menegah perempuan akan dirinya kepada suaminya dan jikalau ada perempuan itu atas belakang unta sekalipun.

Dan berkata Abana A’baasa mendengar aku akan sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berkata ia jika bahawasanya perempuan menjadikan segala malam berdiri sembahyang dan sekelian hari puasa. Dan menyeru suaminya akan perempuan kepada tempat tidur dan minta khoyara perempuan akan suatu saat maka datang perempuan pada hari kiamat di pesertakan dengan rantai serta syaitan pada terkebawah dalam neraka. Dan sunat bagi suami tatkala hendak wati bahawa mengata di mulai dengan Basama Allaha dan baca Qola Hawa Allaha Ahada dan mengata Basama Allaha Al A’laya Al A’zhoyama Allahama Ajaa’la Al Nathofata Zarayata Thoyabata Anaka Samayaa’ Al Daa’a dan jangan mengadap kiblat dan belakang kiblat. Dan bahawa tiada puasa sunat perempuan melainkan dengan izin suaminya.

Riwayat daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bahawasanya berkata ia bahawa minta ampun bagi perempuan yang taat bagi suaminya segala burung pada awang-awang dan ikan di dalam laut dan segala malaikat pada langit dan matahari dan bulan selama berkekalan pada redha suaminya. Suatu riwayat barang mana perempuan derhaka kepada suaminya maka atasnya laknat Allaha Taa’laya dan malaikat dan manusia sekelian.

Dan berkata A’laya bana Abaya Thoalaba Radhoya Allaha A’naha mendengar aku akan sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama jikalau bahawasanya perempuan menjadikan salah satu daripada dua tangannya di bakar dan lainnya menanak dan mehantarkan kepada suaminya dan pada hala suaminya tiada redha daripada perempuan adalah perempuan itu pada hari kiamat serta yahudi dan nashoraya.
Dan berkata A’bada Allaha abana Saa’wada Radhoya Allaha A’naha mendengar aku akan sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang mana perempuan menyeru suaminya akan perempuan kepada hamparan maka mentakhirkan perempuan hingga tidur suaminya maka ia perempuan di dalam laknat. Dan barang mana perempuan memasamkan mukanya di hadapan suaminya maka ia perempuan di dalam marah Allaha Taa’laya hingga bahawa suka suaminya menuntut keredhaan pada suaminya.

Dan berkata A’bada Al Rahamana bana A’wafa Radhoya Allaha A’naha mendengar aku akan sabda rasul Allaha Shoma barang mana perempuan masam mukanya pada hadapan suaminya melainkan keluarlah perempuan itu daripada kuburnya hitam mukanya. Dan barang mana keluar daripada kampungnya dengan tiada izin suaminya laknat akan dia oleh malaikat hingga kembali kepada rumahnya. Dan berkata A’tsamaana bana A’faana Radhoya Allaha A’naha mendengar aku akan sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berkata ia tiada keluar perempuan daripada rumah suaminya dengan tiada izinnya melainkan di laknat akan dia tiap-tiap suatu yang terbit atasnya matahari hingga ikan di laut.

Dan berkata A’ashaha Radhoya Allaha A’nahaa keluarga perempuan jikalau mengetahui kamu dengan hak suami kamu atas kamu sanya menjadikan perempuan daripada kamu akan menyapu habuk daripada tumit suaminya dengan muka perempuannya. Dan telah menanya A’ashaha akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama mana manusia sebesar-besar hak atas perempuan berkata rasul Allaha suaminya dan mana sebesar-besar hak atas laki-laki kata rasul Allaha ibunya.

Dan sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiga perkara tiada menerima Allaha Taa’laya bagi mereka itu, pertama sembahyang yakni tiada pahala dan tiada di angkatkan ke langit perempuan yang murka suaminya dan seperti demikian hamba lari daripada penghulunya, hingga kembali dengan orang yang mabuk hingga kembali siuman. Dan berkata nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama apabila berkata perempuan bagi suaminya tiada melihat aku daripada engkau akan kebaikan sekali-kali tidak maka sanya di hapuskan pahala amalnya dan putus asa daripada rahmat Allaha Taa’laya pada hari kiamat.

Dan sabda  rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang mana perempuan minta talak akan suaminya dengan tiada sangat hajat seperti bahawa memberi mudharat akan dia maka berlarang perempuan itu baunya syurga. Dan kata Abawa Bakara Al Shodayaqo Radhoya Allaha A’naha mendengar aku akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama apabila berkata perempuan bagi suaminya talak olehmu akan aku. Datang perempuan pada hari kiamat tiada daging pada mukanya dan lidahnya sampai keluar pada tengkoknya dan di turunkan kepada kerak neraka jahanam dan jika puasa pada sekelian hari dan sembahyang sekelian malam berkekalan sekalipun.

Wa Qoala Al Nabaya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiada menilik Allaha Taa’laya kepada perempuan yang tiada syukur bagi suaminya. Dan berkata Abawa Harayaraha Radhoya Allaha A’naha mendengar aku akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berkata ia jikalau bahawasanya perempuan ada mempunyai harta seperti harta Salayamaana bana Daawada A’layahaa Al Salaama dan memberi makan akan suaminya kemudian berkata perempuan mana harta aku melainkan menghapuskan Allaha Taa’laya akan amalnya empat puluh tahun.

Dan berkata A’tsamaana bana A’faana mendengar aku akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berkata jikalau bahawasanya perempuan memiliki dunia sekeliannya dan di nafkahkannya kepada suaminya kemudian mencerai atas suaminya melainkan di hapuskan Allaha Taa’laya amalnya dan di himpunkan serta Qorun. Wa Qoala Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama sabdanya mula-mula di tanya perempuan pada hari kiamat daripada sembahyang dan daripada suaminya yakni hak suaminya.

Sabda rasul Allaha Shoma bagi perempuan yang bersuami maka bagaimana engkau pada suami engkau berkata perempuan tiada taksir aku pada khidmat akan dia melainkan barang yang lemah atasku kemudian berkata rasul Allaha maka betapa engkau bagi sumai maka bahawasanya suami engkau syurga engkau dan neraka engkau. Dan datang daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama sabdanya bahawasanya berkata ia empat daripada perempuan dalam syurga dan empat dalam neraka. Bermula yang empat dalam syurga perempuan yang pelihara daripada yang haram dan yang taat bagi suaminya dan yang banyak anaknya dan yang sabar lagi memada dengan yang sedikit serta suaminya.

Telah berkata Saa’da bana Abaya Waqoasho Radhoya Allaha A’naha mendengar aku akan rasul Allaha Shoma berkata ia dan bahawasanya perempuan apabila tiada suka kepada suaminya pada ketika suaminya papa laknat Allaha Taa’laya dan murka Allaha Taa’laya dan laknat malaikat sekeliannya. Telah berkata Salayamaana Al Faarasaya Radhoya Allaha A’naha mendengar aku akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama apabila melihat perempuan kepada lain suaminya dengan syahwat melainkan di pasak dua matanya pada hari kiamat. Dan telah berkata Maa’awayaha telah mendengar aku akan rasul Allaha Shoma sabdanya barang mana perempuan mengambil harta suaminya dengan tiada izinnya adalah dosanya perempuan itu tujuh puluh ribu orang pencuri.

Dan menyatakan Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada yang empat perempuan yang mati suaminya dan baginya ada anak yang kecil maka sabar perempuan itu atas anaknya dan memelihara perempuan itu akan anaknya dengan kelebihan dan tiada berkahwin perempuan itu sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama meharamkan Allaha Taa’laya atas tiap-tiap anak Adam masuk syurga sebelum aku tiap-tiap ada perempuan bersegera kepada pintu syurga maka aku kata siapa ini bersegera akan aku. Maka di kata orang bagiku Mahamada ini perempuan telah ada beberapa kebaikan dan ada pada sisinya anak yatim maka sabar kerana pelihara akan anak yatim. Kemudian sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan adapun empat dalam neraka itu perempuan yang sangat keji lidahnya kepada suaminya dan jika ghaib suaminya tiada memeliharakan dirinya dan jika hadir suaminya menyakiti akan dia dengan lidahnya.

Dan berkata A’mara bana Al Khothoaba bahawasanya rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berkata ia barang mana perempuan meninggikan suaranya atas suaminya di laknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang terbit atasnya matahari dan memberatkan akan suaminya barang yang tiada kuasa baginya. Dan berkata Abawa Zaara mendengar aku akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berkata ia barang mana perempuan ibadat akan sebanyak ibadat ahli langit dan bumi kemudian memasukkan perempuan itu atas suaminya akan kedukaannya daripada jahat nafkah datang perempuan itu pada hari kiamat dan dua tangannya di belenggukan kepada tengkuknya dan di rantai dua kakinya dan di jatuhkan ke dalam neraka dan seperti demikian pula perempuan yang tiada menutup dirinya kepada laki-laki yang lain suaminya.  
            
Sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang mana perempuan berhias-hiasan dan bau-bauan dan keluar daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya maka bahawasanya perempuan itu murka Allaha Taa’laya hingga kembali. Sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama barang mana perempuan membukakan dirinya pada luar rumahnya mencari Allaha Taa’laya tutupnya. Sabda rasul Allaha Shoma bermula perempuan tiada baginya mengerjakan sembahyang dan tiada taat akan Allaha Taa’laya dan tiada taat akan rasul Allaha Shoma dan tiada taat kepada suaminya melainkan makan dan minum dan tidur maka perempuan itu kena laknat jauh daripada kebaikan, daripada ahli neraka melainkan apabila taubat daripada dosanya itu.

Dan telah datang seorang perempuan bagi nabi Shoma ya rasul Allaha Shoma apa hak suami atas perempuannya khabarkan olehmu akan aku ya rasul Allaha. Sabda rasul Allaha adapun hak suami atas perempuan jikalau mengalir pada lubang hidung suaminya darah danur sanya menjilat perempuan dengan lidahnya membayar hak suaminya. Riwayat Al Thobaraanaya dan bahawasanya perempuan tiada membayar hak Allaha Taa’laya hingga membayar hak suaminya sekeliannya.

Dan telah berkata A’laya Karama Allaha Wajahaha telah masuk aku kepada rumah rasul Allaha aku serta Faathomaha. Kemudian bertemu kami akan rasul Allaha menangis akan sempurna tangis maka mengata aku baginya “Apakah sebab menangis engkau ya rasul Allaha” kemudian bersabda rasul Allaha “Ya A’laya, di perjalankan aku pada suatu malam kepada langit melihat aku akan perempuan umatku di azab mereka itu dalam neraka jahanam dengan berbagai-bagai azab. Maka tatkala itu menangis aku kerana melihat sangat azab mereka itu aku lihat.

Setengahnya di gantung dengan rambutnya dan menggelegak benaknya atas kepalanya dan setengahnya di gantung dengan lidahnya dan air hangat di tuangkan pada mulutnya. Dan setengahnya di ikat kakinya kepada susunya dan dua tangannya kepada ubun-ubunnya dan mengerasi ular dan kala. Dan setengahnya di gantung dengan susunya dan setengahnya kepalanya kepala babi dan badannya badan khimar dan atasnya beribu-ribu daripada azab. Dan setengahnya rupa anjing dan neraka masuk daripada mulutnya dan keluar daripada duburnya dan malaikat memalu kepada dengan tongkat besi”.

Kemudian berdiri Faathomaha Radhoya Allaha A’nahaa dan berkata FaathomahaYaa habayaya Waqorata A’naya dan apa dosanya mereka itu sebab azab demikian itu”. Kemudian bersabda rasul Allaha “Hai anakku Faathomaha, adapun yang di gantung dengan rambutnya itu ialah perempuan yang tiada menutup kepalanya pada hadapan laki-laki lain daripada suaminya. Adapun perempuan yang di gantung dengan lidahnya adalah perempuan itu menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Dan adapun perempuan yang di gantung dengan susunya perempuan yang berbuat maksiat di belakang suaminya.

Dan adapun perempuan yang di pasakkan kakinya kepada susunya dan dua tangannya kepada ubun-ubunnya dan mengerasi ular dan kala adalah perempuan itu tiada menci janabah dan bersenda-senda dengan sembahyang. Dan adapun kepalanya kepala babi dan badannya rupa khimar adalah perempuan itu mengada-ngada lagi kazaba yakni banyak dusta. Dan adapun perempuan atas rupa anjing dan neraka masuk pada mulutnya dan keluar daripada duburnya adalah perempuan buat hasung fitnah dan dengki”. Maka bersabda rasul Allaha Shoma “Hai anakku sangat celaka perempuan yang derhaka akan suaminya”. Bermula kehasilan kalam bahawasanya kami baginya isterinya ialah seperti anak bagi dua orang ibubapa wajib taat kepada dua ibubapanya. 

Faadaha hadis Abaya Harayaraha Radhoya Allaha A’naha sabda rasul Allaha Shoma masuk pada suatu hari kepada anaknya Faathomaha Al Zaharaa Radhoya Allaha A’nahaa maka di peroleh nabi akan anaknya Faathomaha tengah menepung shaa’yara pada batu mengisar gandum dan ia Faathomaha menangis. Kemudian bersabda rasul Allaha bagi anaknya Faathomaha “Kerana apa menangis akan dikau ya Faathomaha. Allaha Taa’laya tiada menjadikan mata tiada di jadikan akan menangis”. Kata Faathomaha “Hai bapaku, menangis aku kerana batu mengisar gandum dan kerja bimbang bayata” maka duduk nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama pada sisi Faathomaha.

Maka berkata Faathomaha “Hai bapaku, pinta akan A’laya akan seorang hamba kerana hendak menolong menepung gandum dan bimbang bayata”. Maka tatkala mendengar nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan kalam Faathomaha berdiri nabi dan datang kepada batu mengisar gandum mengambil akan gandum dengan tangannya. Dan menghantar nabi akan gandum kepada batu giling gandum dan mengata nabi Shoma Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama maka berpaling batu itu dengan sendirinya dengan izin Allaha Taa’laya. Maka menurunkan nabi bagi batu itu gandum dengan tangannya yang mulia. Dan ia batu berpaling dengan sendirinya dan tasbih batu itu akan Allaha Taa’laya dengan loghat yang bersalah-salahan hingga habis gandum.

Maka bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bagi batu itu “Diamlah engkau” maka diam batu dengan izin Allaha Taa’laya. Dan berkata batu dengan izin Allaha Taa’laya dengan lidah yang fasih lagi bahasa A’rab “Yaa Rasawala Allaha Shoma, jikalau menyuruh engkau akan aku bahawa menepung akan gandum daripada masyrik atau maghrib sanya menepung aku akan dia sekelian. Bahawasanya aku mendengar dalam kitab Allaha Taa’laya bermula kayu api neraka itu manusia dan batu maka takut aku ya rasul Allaha Shoma bahawa aku daripada batu yang masuk akan neraka”. Kemudian berkata rasul Allaha Shoma “Bersuka-sukalah engkau maka bahawasanya engkau batu milik Faathomaha dalam syurga” maka sukalah batu itu.

Kemudian bersabda rasul Allaha Shoma bagi anaknya Faathomaha “Jikalau menghendaki Allaha sanya menepung dengan sendirinya akan tetapi Allaha Taa’laya menghendaki bahawa di suratkan Allaha bagi engkau akan kebaikan dan menutupi akan kejahatan dan meninggikan bagi engkau akan darjat. Yaa Faathomaha, barang mana perempuan yang menepung akan shaa’yara bagi suaminya dan anaknya melainkan menyurat Allaha Taa’laya bagi tiap-tiap biji gandum akan satu hasanah dan di hapuskan kejahatannya dan di tinggikan darjat. Yaa Faathomaha, barang mana perempuan memberi minyak anaknya dan sikat akan dia dan membasuh kainnya melainkan menyurat Allaha Taa’laya pahala memberi makan seribu orang lapar dan memberi pakaian orang telanjang seribu.

Yaa Faathomaha, bermula yang terlebih afdal daripada demikian redha suaminya pada isterinya ya Faathomaha bahawasanya redha suami pada isterinya daripada redha Allaha Taa’laya dan marah suami itu marah Allaha Taa’laya. Yaa Faathomaha apabila hamil perempuan di mintakan ampun bagi perempuan itu malaikat dan di suratkan Allaha Taa’laya baginya tiap-tiap hari seribu kebaikan dan di hapuskan seribu kejahatan apabila datang sakit beranak di suratkan Allaha Taa’laya baginya pahala perang sabil Allaha dan apabila zahir hamilnya keluarlah dosa perempuan itu seperti di anakkan dia oleh ibunya. Yaa Faathomaha, barang mana perempuan berkhidmat akan suaminya dengan niat yang sebenar keluarlah dosanya seperti hari di anakkan oleh ibunya.

Yaa Faathomaha, barang mana perempuan berkhidmat akan suaminya sehari dan semalam dengan baik hati dan ikhlas serta niat yang benar di ampunkan Allaha Taa’laya akan dosanya sekelian dan beri pakaian pada hari kemudian dengan pakaian yang hijau dan di suratkan baginya dengan tiap-tiap rambut pada tubuhnya seribu kebaikan dan memberi Allaha Taa’laya akan pahala haji dan umrah. Yaa Faathomaha, barang mana perempuan suka tersenyum pada hadapan suaminya menilik Allaha Taa’laya baginya dengan ain rahmat. Yaa Faathomaha, barang mana perempuan menghampirkan ia bagi suaminya dengan baik hati maka sanya mengampun Allaha Taa’laya akan dosanya barang telah lalu dan lagi yang kemudian.

Yaa Faathomaha, barang mana perempuan memberi minyak kepala suaminya dan janggutnya dan menggunting misainya dan mengerat kukunya melainkan memberi minum Allaha Taa’laya daripada air rahayaqo makhotawama yakni tuak yang suci dan memudahkan baginya tatkala mati tinggal ruhnya dan peroleh pada kubur kebun daripada kebun syurga dan suratkan baginya lepas daripada neraka dan melalui Shoraatho Al Masataqoyama. Yaa Faathomaha, barang mana perempuan yang membasuh akan kain suaminya di suratkan baginya seribu kebaikan dan di ampunkan dosanya dan di tinggikan baginya darjat dan mintakan ampun baginya tiap-tiap yang terbit matahari. Sekadar inilah aku menyatakan tiada aku habiskan menyatakan dia”. Jikalau hendak tilik dalam kitab yang panjang-panjang adanya.

Wa Sholaya Allaha A’laya Sayadanaa Mahamada Wa A’laya Alaha Wa Shohabaha Wa Salama terjemah Al Haaja Mahamada Shoalaha bana A’bada Allaha tamat pada sanata 1344 pada 14 hari Jamaada Al Akhora malam Tsalatsa adanya.

Telah selesailah kitab ini di cetak pada kali yang kedua puluh sembilan di Mathobaa’ta Al Ahamadayaha 101 Jalan Sultan pada 20 Ramadhona 1399 hari Atsanayana menurut nasakhoha asalnya. Maka haraplah kami Aa’dhoa Mathobaa’ta ini akan tuan-tuan pembacaan yang memperdapati di dalam khilaf dan nasayaana atau memperoleh kesalahannya di perbetulkan apa-apa yang berasa tiada sedap atau tersamar mafhumnya sebaik-baiknya di tunjukkan kepada ahlinya atau kepada pendita yang mengamalkan ilmunya supaya terpelihara daripada salah penghasilannya istimewa yang masuk pada bicara iktikad Wa Sholaya Allaha A’laya Sayadanaa Mahamada Wa A’laya Alaha Wa Shohabaha Ajamaa’yana Wa Al Hamada Lalaha Raba Al A’alamayana Amayana.

Sumber : Kitab Kashafa Al Asaraara
Di rumikan : Mahamada Abana A'bada Allaha                              

No comments:

Post a Comment