Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, July 8, 2010

Surat Al Mursalat (Sawarata Al Marasalata)

Ba Sama Allaha Al Rahamana Al Rahayama (1)

Wa Al Marasalata A'rafa (2)
Dan yang diutus membawa kebaikan

Fa Al A'sofata Ashofa (3)
Maka yang terbang dengan kencangnya

Wa Al Nasharata Nashara (4)
Dan yang menyebarkan seluas-luasnya

Fa Al Faraqota Faraqo (5)
Maka yang membedakan sejelas-jelasnya

Fa Al Malaqoyata Zakara (6)
Maka yang menyampaikan peringatan

A'zara Awa Nazara (7)
Untuk menolak Alasan

Ana Maa A'dawana Lawaqoa' (8)
Sesungguhnya apa yang dijanjikan pasti terjadi.

Fa Aza Al Najawama Thomasata (9)
Maka apabila bintang-bintang dihapuskan

Wa Aza Al Sama' Farajata (10)
Dan apabila langit dibelah

Wa Aza Al Jabala Nasafata (11)
dan apabila gunung-gunung menjadi debu

Wa Aza Al Rasala Aqotata (12)
Dan apabila rasul ditetapkan waktu

Laaya Yawama Ajalata (13)
Sampai hari apakah ditangguhkan

Layawama Al Fashola (14)
Sampai hari keputusan

Wa Maa Adaraka Maa Yawama Al Fashola (15)
Dan tahukah kamu apakah hari keputusan?

Wayala Yawamaza Lalamakazabayana (16)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan

Alama Nahalaka Al Awalayana (17)
Bukankah dibinasakan orang-orang terdahulu?

Thama Natabaa' Hama Al Akhorayana (18)
Lalu Kami iringkan mereka dengan orang-orang kemudian?

Kazalaka Nafaa'la Ba Al Majaramayana (19)
Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang berdosa.

Wayala Yawamaza Lalamakazabayana (20)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan.

Alama Nakholakho Kama Mana Maa Mahayana (21)
Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?

Fa Jaa'lanaha Faya Qorara Makayana (22)
Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh

A'laya Qodara Maa'lawama (23)
Sampai waktu yang maklum

Fa Qodaranaa Fa Naa'ma Al Qodarawana (24)
Maka Kami tentukan, maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan

Wa Yala Yawamaza Lalamakazabayana (25)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan

Alama Najaa'la Al Aradho Kafata (26)
Bukankah Kami menjadikan bumi berkumpul

Ahayaa Wa Amawata (27)
Yang hidup dan yang mati?

Wa Jaa'lana Fayaha Rawasaya Shamakhota Wa Asaqoyana Kama Maa Farata (28)
Dan Kami jadikan padanya yang tinggi dan minuman kamu air yang tawar?

Wayala Yawamaza Lalamakazabayana (29)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan.

Ana Tholaqoa A'laya Maa Kana Tama Baha Takazabawana (30)
Sesungguhnya pergilah kepada apa yang dahulunya mendustakan

Ana Tholaqoa A'laya Zhola Zaya Thalasa Shaa'ba (31)
Sesungguhnya pergilah kepada naungan yang mempunyai tiga cabang

Laa Zhola Yala Wa Laa Yaghonaya Mana Al Lahaba (32)
Tiada melindungi diri dan tiada berguna kekayaan dari gejolak api

Anaha Taramaya Basharara Kaal Qoshora (33)
Sesungguhnya melontarkan bunga api setinggi istana

Kaanaha Jamalata Shofara (34)
Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Wayala Yawamaza Lalamakazabayana (35)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan.

Haza Yawama Laa Yanathoqowana (36)
Adalah hari tiada berbicara

Wa Laa Yawazana Lahama Fayaa' Tazarawana (37)
Dan tiada diizinkan kepada mereka minta uzur

Wayala Yawamaza Lalamakazabayana (38)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan.

Haza Yawama Al Fashola Jamaa'na Kama Wa Al Awalayana (39)
Adalah hari keputusan, Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu

Fa Ana Kana Lakama Kayada Fa Kayadayana (40)
Maka sesungguhnya pada kamu tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu

Wayala Yawamaza Lalamakazabayana (41)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan.

Ana Al Mataqoyana Faya Zholala Wa A'yawana (42)
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam naungan dan mata-mata air.

Wa Fawakaha Mamaa Yashatahawana (43)
Dan buah-buahan dari yang mereka ingini.

Kalawa Wa Asharabawa Hanaya Ba Maa Kana Tama Taa'malawana (44)
Makan dan minumlah dengan enak karena apa yang telah mereka kerjakan

Anaa Kazalaka Najazaya Al Mahasanayana (45)
Sesungguhnya demikianlah diberi balasan orang-orang yang berbuat baik

Wayala Yawamaza Lalamakazabayana (46)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan.

Kalawa Wa Tamataa'wa Qolayala Ana Kama Majaramawana (47)
Makanlah dan bersenang-senanglah yang pendek; sesungguhnya kamu orang-orang yang berdosa

Wayala Yawamaza Lalamakazabayana (48)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan.

Wa Aza Qoyala Lahama Arakaa'wa Laa Yarakaa'wana (49)
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ruku’lah" tiada mereka mau ruku’

Wayala Yawamaza Lalamakazabayana (50)
Kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mendustakan

Fa Baaya Hadayasa Baa'daha Yawamanawana (51)
Maka kepada perkataan apakah selain ini mereka akan beriman?

No comments:

Post a Comment