Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Wednesday, July 7, 2010

Surat Malam (Sawarata Al Layala)

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama (1)

Wa Al Layala Aza Yaghashaya (2)
Dan malam apabila menutupi

Wa Al Nahara Aza Tajalaya (3)
dan siang apabila terang

Wa Makholaqo Al Zakara Wa Al Anasaya (4)
dan penciptaan laki-laki dan perempuan

Ana Saa'ya Kama Lashataya (5)
Sesungguhnya usaha kamu berbeda-beda

Fa Amaa Mana Aa'thoya Wa Ataqoya (6)
Maka adapun dari yang memberikan dan bertakwa

Wa Sodaqo Ba Al Hasanaya (7)
dan membenarkan kpd kebaikan

Fa Sanayasaraha Lalayasaraya (8)
Maka menyiapkannya yang mudah

Wa Amaa Mana Bakhola Wa Asataghonaya (9)
Dan adapun dari kebakhilan dan merasa cukup

Wa Kazaba Ba Al Hasanaya (10)
Dan mendustakan kpd kebaikan

Fa Sanayasaraha Lalaa'saraya (11)
Maka menyiapkannya yang sukar

Wa Maa Yaghonaya A'naha Maa Laha Aza Taradaya (12)
Dan tidak bermanfa’at disisi harta baginya apabila binasa.

Ana Alayanaa Lalahadaya (13)
Sesungguhnya Keatas Kami memberi petunjuk,

Wa Ana Lanaa Lalaakhorota Wa Al Awalaya (14)
Dan sesungguhnya kepunyaan kami akhir dan awal

Fa Anazhorota Kama Nara Taladhoya (15)
Maka memperingatkan kamu api menyala-nyala

Laa Yasholaha Alaa Al Ashaqoya (16)
Tiada masuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka

Alazaya Kazaba Wa Tawalaya (17)
Yang mendustakan dan berpaling

Wa Sayajanabaha Al Ataqoya (18)
Dan dijauhkannya yang bertakwa

Alazaya Yawataya Maa Laha Yatazakaya (19)
Yang menafkahkan harta miliknya untuk membersihkan

Wa Maa Laahada A'nadaha Mana Naa'mata Tajazaya (20)
Dan tidak ada seorangpun memberikan dari suatu ni’mat yang dibalasnya

Alaa Abataghoa Wajaha Rabaha Al A'laya (21)
Melainkan mencari Wajah Tuhannya Yang Maha Tinggi.

Wa Lasawafa Yaradhoya (22)
Dan kelak dia redha.

No comments:

Post a Comment