Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Wednesday, January 5, 2011

Erti Hamba dan Pencipta

KESIMPULAN HATI

Pertama Hati Yang Beriman Lawannya Kafir
Kedua Sawamaa’ha Lawannya Bayada’aha
Ketiga Hati Yang Taat Lawannya Maksiat
Dan HATI inilah tempat NIAT yang menentukan SAH SOLAT atau lain lain pekerjaan.

KEDUDUKAN NIAT

Bahawa NIAT itu tempatnya di HATI, tidak berhuruf dan bersuara sebagai letaknya harus melaksanakan :-

QASAD menunjukkan ZAT akan SIFATNYA kepada yang disifatkan
TAKRID menentukan ZAT akan SIFATNYA dan kepada yang disifatkan.
TAA’YAWANA sabenar2nya AKU menyatakan DIRI AKU dalam TAUHID Takabarata Al Aharama Aku kepada Sifat yang disifatkan.Maka karamlah DIRI dalam lautan tidak bertepi itu nescaya SOLAT bukan lagi ENGKAU / AKU tetapi AKU ZAT yang melahirkan Kerja Aku dalam rupaku yakni SifatKu yang nyata dalam kelakuan hambaKu. Engkau tiada UPAYA dan KEKUATAN untuk melakukan solat itu malahan engkau lakukan atas Kurniaan & Rahmat Aku semata-mata.

Kenapa engkau merasa ada kewujudan dalam hidup ini sedangkan WUJUD itu adalah Aku semata-mata? Yang mengerjakan kelakuanmu itu Aku atas Kudrat & IradatKu. Yang menentukan waktu pun Aku, Aku punya Ilmu. Tanpa itu engkau tiada hambaku. Aku sengaja menyatakan DIRIKU padamu dan Aku memuji DiriKu diatas lidahmu wahai hambaku. Jangan sekali-kali ada rasa di dalam hatimu bahawa engkau mempunyai kemampuan untuk memujiKu . Ketahuilah bahawa engkau adalah hambaKu yang FAKIR berhak menerima PemberianKu.

TIANG SOLAT

a. HADIR HATI yakni menghadap Allaha dan membuangkan segala yang GHOYARA (yang lain selain Allaha ) didalam solat
b. KHOSHAA’ / TETAP HATI di dalam solat yakni tidak merayau –rayau fikiran kemana mana.c. SEMPURNA bacaan FATAHATA

SAH SOLAT

a. Sah solat kerana SAH WUDHU’
b. Sah Wudhu kerana Sah ISTINJA
c. Istinja itu membersihkan anggota badan dari berupa bentuk najis besar mahupun kecil.

KESEMPURNAAN ASALAMA

Nota oleh Fakir – S = Soalan , J = Jawapan

S Yang dikatakan ASALAMA berapa kesempurnaannya ?
J Tiga Perkara :-
a. Diikrarkan dengan lidah
b. Ditashodaqokan dalam hati
c. Dikerjakan dengan anggota

S Berapa tandakah yang dikatakan seseorang itu Asalama ?
J Empat perkara :-
a. Merendahkan diri ke Hadrat Allaha dan sesama Asalama
b. Suci lidah dari memakan dan meminum benda haram
c. Suci lidah dari dusta dan mengumpat
d. Suci badan daripada Hadath Besar

S Yang dikatakan Asalama berapa syarat pakaiannya ?
J Empat perkara :-
a. Sabar akan Hukum Allaha Sabahana Wa Ta A’laya
b. Redho akan Qodho Allaha Sabahana Wa Ta A’laya
c. Menyerahkan Diri kepada Allaha dengan tulus ikhlas

d. Mengikut Firman Allaha dan Hadith Nabi.

S Apakah yang membinasakan Asalama ?
J Empat perkara :-
a. Berbuat sesuatu amalan yang tiada dasar dari Asalama itu sendiri
b. Mencela orang berbuat baik & meringankan Hukum Allaha
c. Diketahui tetapi tidak dibuat
d. Tiada tahu tetapi malas bertanya

ILMU & MAKRIFAT TOK GURU PERAMU

Pendapat Tok Peramu tentang Makrifat adalah saperti berikut :-

Adapun Keputusan Makrifat itu ialah MENGENAL ALLAHA. Kesudahannya putus ilmu itu yaitu Mati

Adapun Makrifat yang mesti diketahui itu ialah 20 Perkara terbahagi kepada 5 Bahagian


BAHAGIAN PERTAMA :-

Hendaklah diketahui 4 perkara yakni :-
Pertama Allaha sebelum bernama Allaha apa NamaNya ?
Kedua Mahamada sebelum bernama Mahamada apa namanya ?
Ketiga sebelum hari yang tujuh itu apa namanya ?
Keempat sebelum Waktu Yang Lima itu apa namanya waktu itu ?

BAHAGIAN KEDUA :-

Hendaklah juga kamu ketahui 4 perkara lagi.

Pertama 40 hari hendak mati
Kedua 7 hari hendak mati
Ketiga 3 hari hendak mati
Keempat 24 jam sebelum mati.

BAHAGIAN KETIGA :-

Lagi 4 perkara yang perlu kamu ketahui

Pertama hendaklah KENAL DIRI kamu
Kedua hendaklah kenal NYAWA kamu
Ketiga hendaklah kenal PENGHULU kamu
Keempat hendaklah kenal TUHAN kamu

BAHAGIAN KEEMPAT : -

Hendaklah ketahui akan ZIKIR PENYERAHAN NYAWA kepada Allaha (Segala Milik Dia) .

Ada 4 perkara juga.

Pertama Serahkan dengan ZIKIR AFAA’ALA yakni Laa AIaha Alaa Allaha (Tiada Tuhan Selain Allaha)
Kedua serahkan dengan ZIKIR ASAMAA’ (Nama) yakni Allaha Allaha Allaha
Ketiga serahkan dengan ZIKIR SIFAT yakni Hawa Hawa Hawa (Dialah)
Keempat serahkan dengan ZIKIR ZAT yakni Aha Aha Aha (AkuDia)

BAHAGIAN KELIMA : -

Hendaklah ketahui berkenaan RUH juga 4 perkara

Pertama RUH JASMANI yaitu TUBUH kita yakni DIRI TERJALLI
Kedua RUH RUHANI yaitu HATI kita yakni DIRI TERPERI
Ketiga RUH ADHOFAYA yaitu NYAWA kita yakni DIRI YANG TERPERI
Keempat RUH AL-QODASA yaitu RAHSIA kita yakni DIRI YANG WUJUD.

MAHAMADA

Adapun nama MAHAMADA itu jadi TUBUH pada kita.
Tubuh kepada MAHAMADA jadi HATI pada kita
Hati kepada MAHAMADA jadi NYAWA kepada kita
Nyawa kepada MAHAMADA jadi RAHSIA kepada kita.

TUBUH

Adapun yang bernama TUBUH itu PERBUATAN yang datang daripada HATI.
Perbuatan Hati datang daripada Nyawa
Perbuatan Nyawa datang daripada Rahsia
Perbuatan Rahsia datang daripada AFA’ALA ALLAHA.

FAWADA

Adapun yang bernama MATA itu ialah untuk MELIHAT dan orang yang melihat itu tempatnya pada MATA HATI pada JANTUNG.
Didalam jantung ada FAWADA
Didalam Fawada ada CAHAYA
Didalam Cahaya ada RAHSIA
Didalam Rahsia itu adalah seperti Firman Allaha Sabahana Wa Ta A’laya yang berbunyi :-Al Anasana Sayaraya Wa Ana Sayara Hawa
Insan itu adalah rahsiaKu dan sesungguhnya rahsia Dialah.

KENAPA NAMA MAHAMADA ? ( Rahsia Mahamada )

Adapun sebab Nabi Mahamada itu bernama Mahamada kerana Kehendak Allaha. Sekalian ( Keseluruhan / Semuanya ) Alam ini terjadi kerana Mahamada seperti dinyatakan didalam Hadith Qudsi :-

Sekalian jadi daripadamu Ya Mahamada dan engkau jadi daripada AKU

Sabda Baginda Rasul :-

Aku jadi kerana Allaha dan sekalian alam jadi kerana aku.

RAHSIA MAHAMADA ( Mim Ha Mim Dal )

KETERANGAN HURUF MIM AWAL MAHAMADA ( MA )

Pertama menunjukkan ZAT hambanya berdiri solat
Kedua Tempat Makrifat tatkala Qiam
Ketiga Zikir Bagi Zat yaitu ZIKIR RAHSIA
Keempat tatkala itu Tuhan bernama AHADAYAHA
Kelima semasa itu Tuhan Semata-mata .
Belum ada terjadi apa apa akan masa itu bernama AHA( Alif Ha )

KETERANGAN HURUF HA MAHAMADA ( HA )

Artinya SIFAT HAMBA yakni RUKUK dalam solat
Tempat HAKIKAT yaitu Rukuk
Zikir bagi Sifat yakni NyawaTatkala itu Tuhan bernama WAHADAHA

KETERANGAN HURUM MIM KEDUA MAHAMADA ( MA )

Artinya ASAMAA’ HAMBA yaitu SUJUD dalam solat
Tempat TARIQAT tatkala Sujud
Tatkala itu Tuhan bernama WAHADAYAHA
Tatkala itu Tuhan TAJALLI sabenar-benarnya meliputi NAWARA MAHAMADA. Masa itu Tuhan bernama ALLAHA SABAHANA WA TA A’LAYA

KETERANGAN HURUF DAL MAHAMADA ( DA )

AF’AL HAMBA yaitu DUDUK dalam solat
Tempat SYARIAT yaitu tatkala dalam Duduk
Zikir bagi Afa’ala yaitu TUBUH Laa Alaha Alaa Allaha
Tatkala itu Tuhan ibarat LAA ( Lam Alif )
Tatkala itu bercampur RAHSIA dengan NYAWA dan ANASIR ADAMA ( Alif Dal Mim )

KEJADIAN DIRI.

Adapun kejadian DIRI itu terkandung dalam 20 perkara dibahagi kepada 4 bahagian yaitu ( ada 16 shj dicatitkan – fakir )

Bahagian Pertama

1 Jenis ZAT Diri Wujud Rahsia Kita Alam Lahawata Ruh Al-Qodasa
2 Jenis SIFAT Diri Terdiri Nyawa Kita Wujud Mutlak Ruh Adahafaya Alam Jabarawata
3 Jenis ASAMA’ Diri Terperi Hati kita Wujud Alam Ruh RuhaniTubuh halus
4 Jenis AFA’ALA Diri Tajalaya Jasmani Wujud Adahafaya Tubuh Yang Zahir

Bahagian Kedua

1 Wujud – Wujud mutlak – Wujud Hakiki – Wujud Adahafaya – Wujud Tajalaya
2 Ilmu – Ilmu Hakiki – Ilmu Maklumat – Ilmu Fikir – Ilmu Maa’dhoma Al-Asama’ 3 Nur – Nur Al Hadaya – Nur Al Qowadawasa – Nur Hadaya – Nur Al-Bayana
4 Sawahawada – Sawahawada Al-Ayana – Sawahada Khadafaya – Khalaqo Al Asamata – Sawahawada Tawafayala

Bahagian Ketiga

1 Angin Angin Niat –Angin Padatara – Angin Sarasa – Angin Sarawala
2 Api – Al-Hayata – Al-Mawaja – Sajayana
3 Air – Ma Al Hayata – Ma Al Kawasa – Ma Al Zama Zama – Ma Al Hayana
4 Tanah – Tanah Faradawasa – Tanah Tayayana – Arabayala Baasawara – Tayayana Sayayapaaba

Bahagian Keempat

1 Daya Jadi Ruh Masarawapaha – Tubuh – Afa’ala
2 Wadaya Jadi Tulang – Tarayaqota – Hati – Asamaa’
3 Manaya Jadi urat – Haqoyaqota – Nyawa – Sifat
4 Maa’nayakama(Manikam) Jadi Nyawa – Makrifat – Rahsia – Zat

Bahagian Kelima

1 LAA ( Laf Alif ) Ucapan bagi Tubuh menjaga kulit dan bulu Qolabaya kepada Bayata (Rumah) Allaha

2 ALAHA ( Alif Lam Ha )Ucapan bagi Hati penjaga daging dan darah Qolabaya kepada Bayata Al Makmur

3 ALAA ( Alif Lam Alif )Ucapan bagi Nyawa penjaga urat dan tulang Qolabaya kepada Arasya


4 Allaha ( Alif Lam Lam Ha )Ucapan kepada Rahsia penjaga urat dan sumsum Qolabaya kepada Allaha


KEJADIAN BENIH

HAWA QOLABAYA itu RABAYA terdiri Aku didalam Sifat Nafasayaha Aku dikandung dalam Wujud Allaha La Alaha Alaa Allaha, Mahamada Rasawala Allaha Faya Kawala Layala Maha Tayayana Wa Nafasayana Adadamaa Wa Saya Ahawa Lala Mawalaha

Adapun asal kejadian BENIH manusia daripada MAA’NAYAKAMA (Manikam) daripada Syurga, dirupakan Allaha Sabahana Wa Ta A’laya turun kepada HAWA GHAYABA rupa Allaha jadi Manikam rupa gilang gemilang hingga tujuh petala langit dan tujuh petala bumi

- kemudian manikam itu jatuh kepada ubun ubun bapa 100 hari
- kemudian manikam itu jatuh kejantung bapa 40 hari
- kemudian manikam itu jatuh ke Hati Nurani Cahaya Haq 7 hari
- kemudian manikam itu jatuh TA’AYUN HATI berupa air 3 hari
- kemudian manikam itu MERTABAT ZAT pada pinggang bapa 24 jam
- kemudian manikam itu jatuh kerahim ibu dengan rupa huruf ALIF
- kemudian manikam itu kepada ALAM RUH berkumpul saperti biji. Itulah sebab ia bernama manikam
- kemudian manikam bersifat ia bernama ALAM MITHAL. Ini yang bernama seperti Firman Allaha : Al Anasana Sayaraya Wa Ana Sayara Hawa
- kemudian ia menilik dirinya terlalu indah, lalu lupa kepada dirinya bila bercampur dengan darah ibunya. Maka hilanglah rupa itu dan bernama pula ia ALAM AJASAMA yakni Alam Kasar. Kemudian bila sampai janji, keluarlah ia dari kandungan ibunya dan hilanglah rupa yang dilihat maka menangis ia sebab suara inilah bernama ALAM INSAN.

BILA AKHIR HAYAT

Bila akhir hayat kita dapati BERDENYUT-DENYUT PUSAT saperti asap serta kita mendengar ucapan :-

ALASATA BA RABA BAYA KAMA – AHA ( Alif Ha ) ANA MA – KAANA BAYAYA MAA KAANA MASA KAANA.Maka jawablah :-YA ANA LAA ALAHA ALAA ALLAHA – 3 kali

Kemudian nampak cahaya KEBESARAN ALLAHA maka kita zikir ALLAHA – 3 kali Kemudian kita nampak KALIMAH ALLAHA maka kita zikir HAWA – 3 kali

Kemudian kita dengar UCAPAN TUHAN : ANA ALLAHA LAA ALAHA ALAA ALLAHA ANA....serta terus kita memandang akan KEBESARAN ALLAHA maka kita zikir AHA – AHA- AHA ( Alif Ha ).

Maka tamatlah riwayat kita. Ruh kembali ke Rahmat Allaha. Hasana Al Khotayamaha.

3 comments:

 1. dah la copy-paste dari blog orang lain....tambah2 huruf 'a' pulak tu...cheh...mangkuk la lu ni....

  sebelum lu semakin jauh tersesat...lebih baik lu bertaubat... bertaubat la selagi pintu masih terbuka....

  ReplyDelete
 2. Islam telah lama menyesatkan manusia, bangsa Melayu yg dahulunya hebat kini jadi abdi di tanah sendiri. Hamba membangkitkan kembali bangsa hamba dari penipuan iblis dan sekutunya.

  ReplyDelete
 3. Kalu setakat tuan hamba duk terperap di merlimau jer buat ape?Kononnya berdakwah secara sirla ni yer.bila lagi tuan hamba nak berdakwah secara terang2an?hamba tunggu kemunculan tuan hamba di kaca TV.

  ada berani?

  ReplyDelete