Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, March 7, 2011

Baginda Abawa Bakara Radhoya Allaha Anaha

Arakian tatkala wafatlah nabi Allaha Shola Allaha A'layaha Wa Salama maka keluh kesahlah segala Asalama dan hura haralah segala isi Makah terhampir mereka itu akan menjadi murtad. Hataya maka Masahayala Abana A’mara pun berdiri di atas pintu Kaabah serta ia berseru2 “Hai segala isi Makah adalah sekelian kamu kesudah-sudahan masuk Asalama, maka janganlah kamu menentang pekerjaan ini”. Kelakian maka jadi murtadlah kebanyakan A’raba melainkan isi Makah dan isi Madayanaha dan segala isi Thoyafa (Thoif) iaitu Hajara jua tiada murtad. Maka tatkala sudahlah wafat nabi Allaha maka baginda A’mara pun seperti orang gilalah lakunya serta katanya “Barangsiapa mengatakan nabi Allaha sudah wafat nescaya ku penggal batang lehernya dengan pedang”. Demi dilihat baginda Abawa Bakara hal baginda A’mara demikian maka ia pun membaca ayat ini Wa Maa Mahamada Alaa Rasawala, Qodakholata Mana Qobalaha Al Rasawala, Afaana Maata Awa Qotala Ana Qolaba Tama A’laya Aa’qoba Kama, Fatana Qolabawa Khosarayana ertinya Tiada ada Mahamada itu melainkan pesuruh seperti pesuruh yang telah lalu, jikalau ia mati atau terbunuh jika kamu murtad daripadanya maka murtadlah kamu dalam kira2 iaitu masuk neraka.

Demi di dengar segala manusia itu yang di baca baginda Abawa Bakara maka baginda Abawa Bakara dan baginda A’mara pun pergilah berhimpun kepada kampong nabi Saa’daha iaitu kaum Anashoraya hingga sampailah ia ke sana maka kata segala sahabat Anashoraya akan segala sahabat Mahajarayana “Seorang daripada kami jadi Amayara dan seorang daripada tuan2 jadi Amayara” maka sahut baginda Abawa Bakara “Bahawasanya ada hamba dengar sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama ertinya yang menjadi Khalifah itu daripada kaum Qorayasha jua”. Demi di dengar segala sahabat Anashoraya kata baginda Abawa Bakara demikian maka mereka itupun kabullah. Hataya maka baginda A’mara pun bangkit lalu berjabat tangan serta membayaa’ta (bait) kan baginda Abawa Bakara akan Khalifah. Setelah itu maka sahabat pun bait lah melainkan kaum nabi Hashama dan Zabayara dan A’tabaha Abana Abaya Mahaba dan Kholada Abana Saa’yada dan Makhorada A’mara dan Salayama Al Farasaya dan Abawa Zara dan A’mara Abana Abasa dan Yaraa Abana A’waba dan Abaya Kaa’ba. Maka adalah sekelian mereka itu cenderung kepada baginda A’laya dan lagi daripada yang tiada di bait dengan baginda Abawa Bakara, Saa’da Abana A’badaha iaitu penghulu kaum Khozaraja dan Abawa Sanayana Abana Haraba.
Setelah itu maka baginda A’mara pun pergi ke rumah baginda A’laya maka bertemu ia dengan Sataya Fathomaha Radhoya Allaha A’naha. Maka kata baginda A’mara “Tuan2 baitlah dengan baginda Abawa Bakara seperti segala sahabat yang lain”.

Maka tatkala itu baginda Abawa Bakara pun berdiri membaca khutbah demikian bunyinya “Hai segala manusia telah tergonggonglah leherku dengan pekerjaan yang yang amat besar tiada kuasa bagiku melangkar akan dia dan tiada upaya bagiku melainkan dengan kuasa Allaha Ta A’laya. Bahawasanya pada hatiku akulah yang terkuat pada melakukan segala hukum Allaha”. Pada hari itu maka segala sahabat Mahajarayana pun kabullah akan kata baginda Abawa Bakara. Tatkala itu maka kata baginda A’laya dan Zabayara Radhoya Allaha A’nahama “Tiada kami amarah melainkan kerana di kemudiankan akan kami pada mesyuarat jua. Bahawasanya telah kami ketahuilah bahawa Abawa Bakara itu mustahak akan Khalifah kemudian daripada nabi Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama dan ialah taulan nabi Allaha tatkala dalam gua Hara dan di titahkan ia jadi Amama segala manusia tatkala lagi hayat nabi Allaha”. Kata A’ashaha Radhoya Allaha A’naha maka bait baginda A’laya dengan baginda Abawa Bakara hingga wafat Sataya Fathomaha Radhoya Allaha A’naha maka di panggil baginda akan Abawa Bakara itu ke rumahnya lalu baitlah ia dengan dia.

Shahdan adalah pertama khalifah baginda Abawa Bakara itu seorang laki2 bernama Masalamaha mendakwa dirinya menjadi nabi di negeri Yamamaha. Maka di suruh baginda Abawa Bakara datangi akan dia pada segala sahabat dan Kholada Abana Walayada akan panglima mereka itu maka Kholada pun pergilah serta dengan segala sahabat lalu berperanglah ia dengan mereka itu. Hataya maka Masalamaha di situ pun di bunuh Wahasataya dengan lembing yang di tikamnya milik Amayara Hamazaha itu jua. Dan pada masa itulah Abawa Bakara menyurat Qoraana dalam kulit pelepah kurma maka di taruhkannyalah kepada Sataya Hafashoha Radhoya Allaha A’naha dan adalah pada masa baginda Abawa Bakara Radhoya Allaha A’naha suatu kaum bernama Barabawaa’ tiada ia mau memberi zakat penghulu mereka itu Malaka Abana Nawayaraha, adalah ia amat berani lagi tahu mengarang syair.

Maka di suruh baginda Abawa Bakara akan Kholada Abana Walayada pergi mengambil zakat daripadanya maka Kholada pun pergilah hingga sampailah ia kepadanya. Maka kata Malaka Abana Nawayaraha “Aku membawa sembahyang jua tiada daku mau memberi zakat” maka kata Kholada Abana Walayada “Hai Malaka tiadakah engkau ketahui bahawa sembahyang dan zakat itu sama keduanya dan tiada di terima Allaha Ta A’laya jikalau membawa salah suatu daripada keduanya”. Maka sahut Malaka “Jikalau demikian kata tuanmu Abawa Bakara pergilah engkau kembali dahulu kemudian maka datang pula engkau padaku” maka sahut Kholada “Kami juakah yang bertaulan dengan baginda Abawa Bakara lagi dikau bukankah ia taulanmu?”. Maka Kholada pun menanya lagi kepada Dhorara Abana Azawara serta di suruhnya penggal lehernya maka Malaka menanya lagi kepada isterinya serta katanya “Akan Kholada sebab isteri ku inilah kau bunuh akan daku?”. Maka kata Kholada “Bahawa aku membunuh akan di kau ini bukan kerana isterimu tetapi engkau berpaling daripada agama Asalama”. Maka sahut Malaka “Aku Asalama”. Maka kata Kholada “Hai Dhorara penggal olehmu batang lehernya” maka di penggal Dhorara lah batang lehernya maka di tebus Kholada isteri Malaka itu dengan harta rampasan.

Tatkala itu maka di taklukkan baginda Abawa Bakara negeri Hayaraha dan di ambilnya ufti dan pada hajarata yang kedua belas tahun di suruh khalifah baginda Abawa Bakara akan Kholada Abana Walada mendatangi benua Shama dan dijadikannya akan laskar itu Abawa A’bayadaha dan A’mara Abana Al A’sho dan Yazayada Abana Abaya Safayana dan Saraja Yala Abana Hasanaha akan pengapitnya. Hataya maka mereka itupun pergilah lagi di alahkannyalah negeri Shama itu dan pada masa itu jua di suruh baginda Abawa Bakara akan Kholada Abana Walayada mendatangi benua A’raqo dan benua Farashaya maka Kholada pun pergilah maka di alahkannyalah negeri yang di datanginya itu. Hataya maka di himpunlah kedua panglima itu mengalahkan Takaraya bermula yang takluk kepada sultan Haraqola pada tatkala itu ada ia di negeri Khomasho. Demi di dengar khabar itu maka ia pun pergilah ke negeri Raha. Setelah selesailah Kholada Abana Walayada dan A’yabadaha daripada mengalahkan negeri itu maka di datang keduanya akan negeri Damasaqo (Damsyik).

Kelakian maka Amayara Al Mawamanayana khalifah Abawa Bakara pun kembali ke rahmat Allaha pada malam dua haribulan Jamada Al Akhora. Adalah ia dalam khalifah dua tahun tiga bulan sepuluh hari dan umurnya enam puluh tahun maka Amayara Al Mawamanayana Abawa Bakara di mandikan isterinya yang bernama A’mayasho akan dia lalu di tanggung oranglah akan Amayara Al Mawamanayana Abawa Bakara dalam jenazah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka di sembahyangkan baginda A’mara dalam masajada antara kubur nabi Allaha dan mimbar lalu ditanamkan baginda A’mara di sisi kubur nabi Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama seperti wasiatnya dan adalah sebab mati Amayara Al Mawamanayana Abawa Bakara itu kena racun seorang perempuan Yahawadaya (Yahudi).

Syahdan adalah Amayara Al Mawamanayana Abawa Bakara itu elok parasnya dan jarang janggutnya pada antara pipinya, berseri2 mukanya dan lengkung kelopak matanya. Tatkala ia akan wafat maka di wasiatkannya akan gantinya jadi khalifah baginda A’mara. Kemudian dari itu maka Amayara Al Mawamanayana A’mara lah jadi khalifah di baitkan segala sahabat akan dia pada hari mati baginda Abawa Bakara itu jua dan tiada seorang jua pun berbantah akan dia jadi khalifah. Setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’mara pun naik mimbar lalu membaca khotaba serta katanya “Demi Allaha tiada seorang juapun kamu terlebih kuat kepadaku daripada segala yang dhoif hingga ku ambil balas daripada segala yang kuat akan dia dan tiada ku dhoifkan segala yang kuat hingga ku ambil jua balas akan dia”.

Sumber: Kitab Al Anabaya - Manuskrip Dewan Bahasa Dan Pustaka

3 comments:

 1. mohon kongsi kitab al anabayda dalam bentuk pdf jika boleh

  ReplyDelete
 2. Mahadaya,

  kenapa dalam bahasa Arabaya ni, hanya ada,

  a ba ka ta sa na ha ra ma ya na,

  tiada pun

  i bi ki ti su nu hu ke ke me ye dan seterusnya??
  dari sini lah saya buat kesimpulan bahawa Bahasa Arabaya ni tak sama langsung dengan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak menggunakan vokal "A" sahaja dalam bercakap. Ada vokal a e u i o. Takkanlah ALLAHA hanya pandai sebut aaaaa saja??

  Di tepi blog ni pun, awak tulis AYAT KURSI? mengapa bukan KAYARASA?

  ada buku pasal bahasa Abaraya ni?

  ReplyDelete
 3. mana gambar anda dan sekeluarga?

  ReplyDelete