Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, March 20, 2011

Surat Al Aa'layaBasama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Sucikan nama tuhanmu yang tinggi (1)

Yang menciptakan maka menyempurnakan (2)

Dan yang menentukan maka memberi hidaya (3)

Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan (4)

Maka di jadikannya kering kehitaman (5)

Kami bacakan kepadamu maka tidak kamu lupa (6)

Melainkan dengan kehendak Allaha, Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi (7)

Dan kami memudahkan kamu dengan kemudahan (8)

Maka peringatkan sesungguhnya bermanafaat peringatan (9)

Mendapat peringatan dari yang takut (10)

Dan menjauhi orang2 yang celaka (11)

Yang akan masuk api yang besar (12)

Lalu tidak mati padanya dan tidak hidup (13)

Sungguh beruntung dari peringatan (14)

Dan ingat nama tuhannya maka dia solat (15)

Bahkan mereka memilih kehidupan dunia (16)

Dan akhirat lebih baik dan kekal (17)

Sesungguhnya ini terdapat dalam suhuf yang terdahulu (18)

Suhuf Ibrahim dan Musa (19)

No comments:

Post a Comment