Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, July 5, 2011

Rukun Iman

Bermula segala rukun Iman itu enam perkara iaitu Amanata Ba Allaha Wa Malakataha Wa Katabaha Wa Rasawalaha Wa Al Yawama Al Akhora Wa Al Qodara Khoyaraha Wa Sharaha Mana Allaha Ta A’laya ertinya Percaya aku akan Allaha dan akan segala malaikatnya dan akan segala kitabnya dan akan segala pesuruhnya dan akan hari yang kemudian dan akan datang untung baiknya dan jahatnya daripad Allaha Ta A’laya.

1. PERCAYA KEPADA TUHAN

Bermula rupa percaya akan Allaha Ta A’laya itu hendaklah kita ketahui dan kita percaya dan kita sungguhkan bahawasanya Allaha Ta A’laya itu ada ia selama-lamanya dan tiada berpermulaan adanya seperti yang telah lalu sebutnya pada perkataan rukun shahadat itu.2. PERCAYA KEPADA MALAIKAT-MALAIKATRupa percayakan segala malaikat itu hendaklah kita ketahui dan kita percaya dan kita sungguhkan bahawasanya segala malaikat itu hamba Allaha Ta A’laya, bukan malaikat laki-laki dan bukan malaikat perempuan dan tiada malaikat beribu dan bapa, tiada mereka itu beristeri dan beranak dan tiada mereka itu tidur dan bersyahwat dan tiada mereka itu makan dan minum dan tiada mereka itu berbuat derhaka kepada Allaha Ta A’laya sekejap mata jua pun dan adalah tubuh mereka itu terlalu lathoyafa ertinya halus tiada dapat kita lihat akan dia.Dijadikan akan Allaha Ta A’laya akan mereka itu daripada Nawara maka adalah diperbuat mereka itu barang yang dititahkan Allaha Ta A’laya kepada mereka itu dan adalah segala rupa mereka itu berlain-lainan dan setengah mereka mempunyai beberapa puluh sayap dan setengah mereka itu mempunyai beberapa ratus sayap dan setengah mereka itu mempunyai beberapa ribu sayap dan beberapa kepala dan demikianlah kerja mereka itu mempunyai beberapa ribu sayap dan beberapa ribu kepala.Adapun berlain-lainan atas kerjaan yang sudah ditentukan oleh tuhan mereka itu. Setengah mereka itu menanggung Arash senantiasa dan setengah mereka itu menghuni syurga senantiasa dan setengah mereka itu menghuni neraka senantiasa dan setengah mereka itu mengucap tasbih senantiasa iaitu membaca Sabahana Allaha Wa Bahamadaha dan setengah mereka itu mengucap tahlil senantiasa iaitu Laa Alaha Alaa Allaha dan setengah mereka itu mengucap astagfar senantiasa iaitu Asataghofara Allaha Al Azhoyama dan barang bagainya dan beberapa malaikat Karawabayana dan malaikat Maqorabayana dan malaikat Mahayamayana atas berbagai-bagai rupa mereka itu dan kelakuan mereka itu dan adalah segala malaikat amat banyak hingga penuhlah segala langit yang tujuh itu hingga sampai kepada Arash, tiada siapa mengetahui bilangannya banyak mereka itu melainkan Allaha Ta A’laya jua seorang dirinya.Dan adalah yang pilihan daripada mereka itu empat orang iaitu Jabara Yala, adalah kerjanya itu menyampaikan wahyu Allaha Ta A’laya kepada segala pesuruhnya dan Mayaka Yala adalah kerjanya itu menentukan hujan dan rezeki segala hambanya dan Asarafa Yala adalah kerjanya meniup sangkakala pada ketika hari kiamat dan Azaraa Yala iaitu Malaka Al Mawata adalah kerjanya mengambil nyawa hamba Allaha Ta A’laya dan kata setengah A’lama adalah penghulu segala malaikat itu dinamai Rawaha maka adalah pada hari kiamat berdiri ia seorang dirinya di dalam suatu saf dan berdiri sekelian malaikat di belakangnya dalam suatu saf seperti firman Allaha Ta A’laya Yawama Yaqowama Al Rawaha Wa Al Malakayata Shofaa ertinya pada hari kiamat berdirilah Rawaha itu seorang dirinya dalam suatu saf dan berdiri segala malaikat itu dibelakangnya dalam suatu saf dan kata setengah A’lama adalah yang dinamai Rawaha itu Jabara Yala A’layaha Al Salama. Maka adalah malaikat yang bernama Rawaha itu mengucap tasbih ia dalam tiap-tiap hari dua belas ribu tasbih maka dijadikan Allaha Ta A’laya akan sekelian tasbihnya itu malaikat sebilang banyak tasbihnya itu. Demikianlah kelakuannya dalam tiap-tiap hari hingga kiamat maka adalah terlebih besar daripada sekelian malaikat semuanya.Shahdan bahawa adalah kasih akan segala malaikat itu setengah daripada syarat iman yakni tiada diterima Allaha Ta A’laya akan iman seseorang itu melainkan kasih akan segala malaikat semuanya. Maka barangsiapa berseteru atau benci atau menghinakan atau menyumpah akan sekelian mereka itu atau salah seorang daripada mereka itu bahawasanya jadi kafir ia.

3. PERCAYA KEPADA KITAB-KITAB

Dan rupa percaya akan segala kitab Allaha itu hendaklah kita percaya dan kita sungguhkan bahawasanya sebenarnya Allaha Ta A’laya itu menurunkan beberapa kitab kepada segala nabinya yang jadi pesuruhnya. Maka adalah banyak segala kitab Allaha Ta A’laya itu seratus empat puluh buah kitab maka diturunkan kepada nabi Adam itu sepuluh buah kitab dan diturunkan kepada nabi Allaha Tsayatsa itu lima puluh buah kitab dan diturunkan kepada nabi Allaha Adarayasa itu tiga puluh buah kitab dan diturunkan kepada nabi Allaha Abarahayama itu sepuluh buah kitab dan diturunkan kepada nabi Mawasaya dahulu daripada Tawarayata itu sepuluh buah kitab. Maka adalah sekelian kitab itu suhuf namanya maka adalah asal makna suhuf itu kitab yang kecil lagi bergulung dan diturunkan kepada nabi Allaha Mawasaya sebuah kitab pula Tawarayata namanya dan diturunkan kepada nabi Allaha Daawada sebuah kitab Zabawara namanya dan diturunkan kepada nabi Allaha A’yasaya sebuah kitab Anajayala namanya dan diturunkan kepada nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama sebuah kitab Qoraana namanya.

Maka adalah tersebut di dalam segala kitab itu suruh berbuat kebajikan dan tegah daripada berbuat kejahatan dan janji memberi nikmat akan segala hambanya yang mukmin dan janji akan segala hambanya yang derhaka dan segala kafir dan pengajar dan segala cerita yang ghaib-ghaib dan segala perintah agama dan halal dan haram dan sunat dan wajib dan makruh dan adalah tersebut di dalam Qoraana itu sembilan bagai. Pertama halal dan kedua haram dan ketiga hukum ertinya yang nyata maknanya kepada kebanyakan manusia dan keempat Matashabaha ertinya barang yang tiada nyata maknanya kepada kebanyakan manusia dan kelima Bashayara ertinya menceritakan segala mukmin masuk syurga dan keenam Nazayara ertinya menceritakan segala kafir masuk neraka dan ketujuh Mawaa’zhota ertinya pengajar dan kedelapan Qoshosho ertinya segala cetera yang ghaib-ghaib dan kesembilan Matsala ertinya segala serupa yakni yang menyerupakan kehidupan di dalam dunia itu seperti air hujan yang dihamburkan oleh segala angin dan serupakan segala kafir yang menyembah berhala itu seperti sarang labah dan barang sebagainya. Maka adalah yang di pakai itu hukum Qoraana hingga hari kiamat maka adalah Qoraana itu setengah Nasaha ertinya yang mengubahkan hukum itu yang dahulunya dan setengahnya Manasawaha ertinya yang di ubahkan hukumya.Maka adalah dalam Qoraana itu empat bagai, pertama kekal suratannya dan hukumnya iaitu kebanyakan Qoraana dan kedua kekal bacaannya dan tiada terpakai hukumnya iaitu seperti pada Yaa Ayahaa Al Kafarawana hingga kesudahannya dan pertama surat Yaa Ayahaa Al Mazamala hingga sampai kepada Wana A’layaha dan lainnya. Maka adalah surat Qola Yaa Ayahaa Al Kafarawana itu tiada menyurat rasul Allaha perang dengan segala kafir tatkala ada ia di dalam negeri Makah maka tatkala ia berpindah ke negeri Madinah maka turun ia yang menyuruh ia berperang pula dan adalah awal Yaa Ayahaa Al Mazamala itu menyuruh rasul Allaha sembahyang lima waktu dan ketiga itu kekal hukumnya dan mansuh suratnya dan bacaannya iaitu seperti ayat Al Rajayama yakni itu yang mengatakan dilontar dengan batu mati keduanya. Maka adalah ayat Al Rajayama mansuh akan suratannya itu Ashayahata Wa Al Shayakhota Azaa Zayanaa Farajama Wahamaa ertinya laki-laki yang tahu itu dan perempuan yang tahu itu apabila berbuat zina keduanya maka lontarlah kamu akan keduanya dengan batu. Maka adalah ayat ini dihilangkan suratannya dan keempat itu mansuh hukumnya dan suratannya dibacaannya iaitu surat yang panjang seperti surat Al Baqorata maka adalah ia dihilangkan ia daripada hati rasul Allaha dan daripada hati segala sahabat rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka adalah erti mansuh itu dua mengenanya mengubahkan dan memindahkan dan keduanya mengenanya mengilafkan dan menghilangkan dia.Maka adalah sekelian kitab Allaha Ta A’laya dan Qoraana itu dinamai Kalam Allaha Ta A’laya pada pihak harus jua kerana menunjukkan sekeliannya akan Kalam Allaha Ta A’laya yang Qodayama(Qadim) itu maka adalah Kalam Allaha Ta A’laya yang qadim itu tiada berhuruf dan tiada bersuara dan tiada bepermulaan dan tiada berputusan dan tiada berkesudahan. Maka adalah Kalam Allaha Ta A’laya yang qadim itu dinamai Kalama Nafasaya yakni kata-kata Allaha Ta A’laya yang dalam dirinya maka adalah ia berdiri dengan zatnya dan tiada lain daripada zatnya. Maka adalah sekeliannya barang yang tersebut dalam segala kitab dan lainnya itu sudahlah dinyatakan Allaha Ta A’laya dan dikatakannya akan dia dengan ilmunya pada azali. Kemudian maka diturunkannya akan segala kitab dan Qoraana itu seperti barang yang telah dinyatakan dan dikatakannya dalam dirinya dengan ilmunya itulah berlebih berkurang lagi. Maka jadilah segala kitab dan Qoraana itu menunjukkan sekelian itu akan kata-kata Allaha Ta A’laya yang di dalam dirinya yang tiada huruf dan tiada suara. Maka adalah kata-kata Allaha Ta A’laya yang didalam dirinya itu sekali-kali tiada ia tinggal dan cerai daripada zatnya. Adalah ia esa serta zatnya maka adalah ia meliputi akan sekelian kitab yang di turunkan itu yakni adalah yang dikatakan di dalam dirinya itu sekeliannya itu barang yang disebutkan dalam segala kitab dan di dalam Qoraana dan lainnya daripada segala maklumnya yang tiada berhingga.Maka adalah yang mempunyai ia turun segala kitab dan dan Qoraana itu Jabara Yala A’layaha Al Salama. Maka adalah Jabara Yala itu duduk ia pada tempat yang tinggi maka didengarnya akan segala Kalam Allaha yang tiada huruf dan tiada suara atau diilhamkan Allaha Ta A’laya akan katanya yang tiada huruf dan tiada suara itu kedalam hati Jabara Yala. Kemudian maka dibawanya kepada segala nabi yang mempunyai kitab dan kepada nabi kita Mahamada Shoma seperti barang yang didengarnya itu atau seperti barang yang telah di ilhamkannya ke dalam hatinya. Maka diibaratkan oleh Jabara Yala akan kalam yang didengarnya atau yang diilhamkan kepadanya itu dengan bahasa A’raba seperti lafaz Qoraana yang ada sekarang ini atau bahasa Sarayanaya(Suryani). Maka tatkala diibaratkan kalam Allaha itu dengan bahasa A’rabaya dinamai Qoraana dan tatkala diibaratkan kalam Allaha itu dengan bahasa A'baranaya(Ibrani) dinamai Tawarayata dan tatkala diibaratkan kalam Allaha dengan bahasa Sarayanaya dinamai Zabawara dan Anajayala dari kerana adalah keduanya itu dengan bahasa Sarayanaya maka adalah yang bersalahan itu ibarat Jabara Yala jua tiada bersalahan yang dikhabar ia yakni katanya yang di dalam dirinya dari kerana kalam Allaha berdiri ia dengan zatnya itu bukan ia bahasa A’baranaya dan bukan ia bahasa Sarayanaya dari kerana kalam Allaha Ta A’laya yang dalam dirinya itu tiada huruf dan tiada suara dan tiada permulaan dan tiada berputusan dan tiada berkesudahan.Maka adalah segala kitab yang lain daripada Qoraana itu diturunkan sekelian itu dengan sekali turun jua maka adalah Qoraana itu turunnya bercerai-cerai maka adalah turun Qoraana itu sekira-kira dua puluh tiga tahun lamanya. Maka adalah pertama turunnya itu tatkala sampailah umur nabi Shoma itu empat puluh tahun hingga sampai kepada hampir matinya. Maka habislah turunnya itu maka adalah turun segala itu Qoraana itu bercerai-cerai dan berputus-putus maka setengah Qoraana itu diturun ia di dalam negeri Makah dan setengah diturunkan di dalam negeri Madinah. Maka adalah segala Qoraana itu pada masa nabi kita Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama tiada beratur seperti sekarang ini maka adalah Qoraana pada masa itu semuanya hafazkan oleh rasul Allaha dan di hafazkan oleh segala sahabat rasul Allaha. Maka adalah yang mengaturkan Qoraana seperti yang ada sekarang ini A’thamana anak A’fana. Barang siapa tiada dipercaya akan segala kitab Allaha Ta A’laya atau akan setengahnya atau akan Qoraana atau akan setengahnya atau akan suatu ayat daripadanya atau menghinakan Qoraana setengahnya seperti dicampakkannya akan dia ke dalam tempat yang dicampur nescaya jadi kafir ia.

4. PERCAYA KEPADA NABI-NABIDan rupa percaya akan segala pesuruh itu hendaklah kita ketahui dan kita percaya ia dan kita sungguhkan bahawasanya sebenarnya Allaha Ta A’laya itu menyuruhkan ia beberapa pesuruh kepada segala makhluknya daripada manusia laki-laki lagi merdeka lagi berbangsa lagi beriman lagi kepercayaan mereka itu. Maka adalah yang disampaikan oleh segala pesuruh itu kepada segala makhluk itu barang yang dititahkan Allaha Ta A’laya akan mereka itu, memuliakan dia kepada mereka itu supaya nyatalah jalan bahagia dan jalan celaka yakni bahagia yang mengikut mereka itu akan segala pesuruh itu adalah mereka itu berbahagia dan barang yang tiada mengikut mereka itu akan segala pesuruhnya itu adalah mereka itu celaka dan lagi tiadalah dapat segala manusia itu kepada Allaha Ta A’laya pada hari kiamat.Maka adalah pada hari kiamat itu ditanyai Allaha Ta A’laya akan segala kafir "Mengapa maka tiada kamu percaya akan daku dan berbuat bakti kepada aku, bukankah sudah kusuruhkan kepada kamu segala pesuruhku di dalam dunia dan sudahlah disampaikan mereka itu akan barang yang kusuruhkan mereka itu menyampaikan dia kepada kamu". Tatkala itu tiadalah dapat mereka itu menjawab akan tanya Allaha Ta A’laya itu sudah disuruhkan Allaha Ta A’laya mereka itu segala pesuruh dan adalah pesuruh perantaraan antara yang menyuruh dan tempat disuruh dan adalah dinyatakan oleh segala pesuruh itu kepada segala manusia itu daripada hukum agama itu halal dan haram dan sunat dan makruh dan subhah dan ceterakan mereka itu akan segala orang yang beriman dan akan segala orang yang berbuat amal salih dengan balas syurga dan akan segala kafir itu dengan balas masuk neraka dan segala seksaan dan adalah pesuruh dan segala nabi itu terpelihara mereka itu daripada kafir dan daripada segala dosa besar dahulu daripada jadi pesuruh dan kemudiannya dan adalah banyak bilangan segala nabi itu semuanya seketi dua laksa empat ribu.Maka adalah yang pertama daripada mereka itu Adama A’layaha Al Salama dan yang kesudahan daripada mereka itu nabi kita Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan adalah bilangan segala nabi yang jadi pesuruh itu tiga ratus tiga belas orang dan segala pesuruh yang keturunan kitab itu delapan orang iaitu Adama A’layaha Al Salama dan gantinya dan Adarayasa dan Abarahayama dan Mawasaya dan Daawada dan A’yasaya dan Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan adalah segala pesuruh yang punyai syariat itu enam orang iaitu Adama dan Nawaha dan Abarahayama dan Mawasaya dan A’yasaya dan Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka adalah segala pesuruh yang tiada mempunyai kitab dan syariat itu disampaikan Allaha mereka itu akan kitab dan syariat pesuruh yang dahulu daripada mereka itu yakni adalah adalah segala pesuruh yang ada mereka itu pada antara segala pesuruh yang mempunyai syariat itu disampaikan mereka itu akan syariat pesuruh yang dahulu daripada mereka itu.Adalah sekelian nabi itu semuanya daripada anak cucu nabi Abarahayama A’layaha Al Salama melainkan delapan orang jua iaitu Adama dan Tsayatsa dan Adarayasa dan Nawaha dan Hawada dan Sholaha dan Lawatho dan Yawanasa dan adalah segala nabi pun semuanya daripada anak cucu nabi Allaha Yaaqowaba A’layaha Al Salama melainkan segala nabi yang delapan yang tersebut itu dan Abarahayama dan Asahaqo dan Hadhora (Khidir) dan Shaa’yaba dan Asamaa’ Yala dan Ayawaba dan Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan adalah bahasa segala nabi itu tiga bahasa, pertama bahasa Sarayanaya dan kedua bahasa A’baranaya dan ketiga bahasa A’raba. Maka adalah segala nabi yang mempunyai bahasa Sarayanaya itu Adarayasa dan Nawaha dan Lawatho dan Abarahayama dan Yawanasa dan segala nabi yang mempunyai bahasa Abaranaya itu segala nabi Asaraa Yala yakni segala anak cucu Hawada dan Sholaha dan Asamaa’ Yala dan Shaa’yaba dan Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama.Maka ertinya nabi itu dua maknanya, suatu menceritakan dari kerana adalah segala nabi itu menceritakan mereka itu akan pekerjaan yang ghaib-ghaib kepada segala manusia dan kedua maknanya itu tinggi dari kerana adalah segala nabi itu tinggi martabat mereka itu daripada segala manusia yang bernama. Adapun nabi itu seorang laki-laki yang diwahyukan Allaha Ta A’laya kepadanya syariat dengan mengerjakan dia dan tiada di suruhkan ia memakaikan syariat itu kepada seorang juapun dan adapun yang dinamai pesuruh lagi nabi itu seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya suatu syariat dengan mengerjakan dia lagi disuruh menyampaikan dia kepada segala kaumnya dan adapun yang dinamai pesuruh itu lagi nabi lagi mempunyai kitab lagi mempunyai syariat iaitu seorang laki-laki yang diturunkannya kepada kitab lagi disuruh akan dia menyampaikan kitab itu kepada kaumnya. Maka daripada Adama dan yang kepada Nawaha di pakai syariat Adama dan daripada Nawaha datang kepada Abarahayama datang pada Mawasaya di pakai syariat Abarahayama dan daripada Mawasaya datang kepada A’yasaya dipakainya syariat Mawasaya dan daripada A’yasaya itu datang kepada Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dipakai syariat Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama hingga hari kiamat.Maka adalah segala nabi itu lima jenis, pertama itu nabi lagi pesuruh lagi mempunyai kitab iaitu Adama dan Abarahayama dan Mawasaya dan A’yasaya dan Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan kedua jenis itu nabi lagi mempunyai kitab iaitu Shayaba dan Adarayasa dan Daawada dan ketiga jenis itu nabi lagi pesuruh lagi syariat iaitu Nawaha dan keempat jenis itu nabi lagi pesuruh mereka itulah segala pesuruh yang lain daripada segala pesuruh yang sembilan orang tersebut itu dan kelima jenis itu segala nabi yang tiga ratus tiga belas orang itu.Shahdan bahawa adalah kasih akan segala nabi itu setengah daripada segala syarat iman itu ertinya tiada sah iman seseorang itu melainkan kasih akan segala mereka itu dan mengetahui segala nama mereka itu dan mengetahui bilangan mereka itu tiada daripada syarat iman yakni sahlah iman seseorang itu dengan tiada yang mengetahui segala nama mereka itu dan bilangan mereka itu. Maka barangsiapa tiada percaya akan sekelian nabi atau akan setengah mereka itu atau menghinakan mereka itu atau akan setengah mereka itu atau berseteru dengan mereka itu atau meringan-ringankan mereka itu atau mencela-cela mereka itu atau akan salah seorang daripada mereka itu nescaya jadi kafir Wa Allaha Aa’lama.5. PERCAYA KEPADA HARI KEMUDIANDan daripada rupa percaya akan hari yang kemudian itu hendaklah kita sungguhkan bahawasanya hari kiamat itu sebenarnya lagi akan datang dan di dalamnyalah haru hara yang amat besar. Maka adalah makna kiamat itu berdiri dari kerana beri sekelian makhluk itu dosanya maka adalah dalamnya itu ditiup sangkakala dan dan dihidupkan sekelian makhluk semuanya dan dikira-kira segala perbuatannya mereka itu dan ditimbang segala amal mereka itu. Maka barangsiapa berat amalnya yang baik maka dimasukkan ia ke dalam syurga dan barangsiapa berbuat jahat maka di masukkan ia ke dalam neraka. Maka dimasukkan segala mukmin ke dalam syurga kekal selama-lamanya dan dimasukkan segala kafir ke dalam neraka kekal selama-lamanya dan dimasukkan segala mukmin yang berdosa ke dalam neraka sekira-kira dosa mereka itu kemudian maka dikeluarkan mereka itu pula.Dan adalah pada hari kiamat itu beberapa kelakuan yang amat banyak tiadalah disebutkan disini semuanya dan adalah titian itu tujuh terbentang sekeliannya di atas neraka jahanam terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang dan ada di atas suatu titian itu suatu bukit yang tinggi sekira-kira perjalanan tiga ribu tahun naik dan seribu tahun rata dan seribu tahun turun dan berhenti tiap-tiap seorang daripada mereka itu atas tiap-tiap suatu titian daripada yang tujuh itu seribu tahun lamanya itupun apabila taksir ia atasnya pada suatu yang diniaya daripadanya jua. Tiada sekelian mereka itu kerana setengah mereka itu lalu di atas seperti kilat dan setengah mereka itu lalu seperti sekejab mata dan setengah mereka itu seperti kuda dan setengah mereka itu lalu seperti laki-laki yang berjalan dengan kaki dan setengah mereka itu tiada dapat melihat. Segala-gala atas atas masing-masing martabat mereka itu dan atas sekira-kira amal mereka itu dalam dunia.Maka adalah neraka itu tujuh, pertama Jahanama dan kedua Lazhoya dan ketiga Hathomata dan keempat Saqora dan kelima Jahayama dan keenam Saa’yara dan ketujuh Hawayata. Maka adalah di dalam neraka itu berbagai-bagai seksa yang tiada dapat dihinggakan banyaknya kelakuannya dan adalah di dalam syurga itu berbagai-bagai nikmat Allaha Ta A’laya yang tiada dapat di hinggakan banyaknya selama-lamanya. Maka barangsiapa tiada percaya akan hari kiamat atau akan segala kelakuannya yang berbagai-bagai itu atau akan syurga dan segala nikmatnya atau akan segala titian atau akan segala neraka atau akan segala seksa yang berbagai-bagai itu nescaya jadi kafir ia Wa Allaha A’alama.6. PERCAYA KEPADA UNTUNG BAIK DAN JAHATDan rupa percaya akan untung baik dan jahat daripada Allaha Ta A’laya itu hendaklah kita ketahui dan kita percaya dan kita sungguhkan bahawasanya sekeliannya barang yang berlaku di dalam segala ala mini dan sekelian yang berganti-ganti dan berbagai-bagai bertukar-tukar semuanya itu sudahlah diketahui Allaha Ta A’laya akan sekeliannya itu daripada azali ertinya dahulu daripada menjadikan segala alam ini yakni telah diketahui Allaha Ta A’laya akan penerimaan dan pesanggahan hakikat segala alam ini semuanya selama-lamanya. Kemudian maka dijadikan Allaha Ta A’laya akan segala alam ini seperti seperti barang yang telah diketahuinya itulah maka tiadalah dapat bertukar dan berlebih dan kurang lagi. Maka adalah kelakuan segala alam ini semuanya mengikut kepada barang yang telah diketahui pada azali itulah maka barangsiapa yang sudah diketahui Allaha Ta A’laya akan dia pada azali itu berbahagia maka dijadikannya akan dia segala orang itu berbahagia dan barangsiapa yang sudah diketahuinya akan dia pada azali celaka maka dijadikannya akan dia sekarang ini celaka dan barang sebagainya daripada pekerjaan semuanya.Maka erti untung itu bahagian segala ilmu ini yang sudah diketahui Allaha Ta A’laya akan dia pada azali dan sudah ditakdirkannya dahulu daripada menjadikan segala alam ini. Maka adalah untung baik dan jahat itu dalam dua tempat, pertama dalam ilmu Allaha Ta A’laya dan kedua dalam Lawaha Mahafawaza. Maka adalah Allaha Ta A’laya itu telah melimpahkan ia akan segala alam ini kedalam kalam kemudian maka di suruh menyuratkan kalam itu dengan sendirinya ke dalam Lawa Mahafawaza akan sekelian maklumnya yang sudah di limpahkan Allaha Ta A’laya kepadanya. Maka barang yang diperoleh adalah ilmu Allaha Ta A’laya itu diperoleh ada ia dalam kalam dan barang sah yang diperoleh di dalam kalam itu diperoleh ia dalam Lawaha Mahafawaza dan barang yang diperoleh dalam Lawaha Mahafawaza itu diperoleh ia Aa’yana Khorajata ertinya segala alam yang sudah dijadikan Allaha Ta A’laya.Maka adalah sabda nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama "Tiap-tiap seseorang itu telah disuratkan Allaha Ta A’laya akan dia tempatnya daripada syurga atau daripada neraka". Maka tatkala itu berdatang sembah seorang sahabat rasul Allaha “Hai rasul Allaha, tiadakah baik kita berpegang atas suratan kita yang pada azali itu yakni dalam alam Allaha dan dikaji Lawaha Mahafawaza dan kita tinggalkan akan amal kita”. Maka sabda nabi Shoma “Barangsiapa ada ia daripada orang yang berbahagia maka segera lagi pergi kepada yang berbahagia dan barangsiapa ada ia daripada segala orang yang celaka maka segera ada ia pergi kepada segala ilmu orang yang celaka”. Kemudian maka sabda nabi Shoma “Berbuat amallah kamu maka tiap-tiap yang dimudahkan itulah untungnya dan adapun segala orang yang berbahagia itu dimudahkan Allaha Ta A’laya mereka itu bagi segala amal yang berbahagia dan segala orang yang celaka itu dimudahkan ia akan segala ilmu orang yang celaka. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh pada mengerjakan segala amal yang baik barang sekuasa kita dan jangan semata-mata berpegang pada suratan kita yang pada azali itu dengan tiada mengerjakan segala amal dari kerana adalah Allaha Ta A’laya itu menyuruhkan segala hambanya berbuat amal yang baik dan tiada disuruhnya akan segala hambanya itu dengan meninggalkan segala amal yang baik”.Maka wajib atas kita mengiktikadkan akan untung baik dan jahat itu daripada Allaha Ta A’laya yakni adalah Allaha Ta A’laya mengetahui dan menentukan untung baik dan jahat itu mengikut kepada pesanggarahan dan penerimaan segala hakikat kita yang pada azali itulah dan telah berkata A’bada Allaha anak A’mara radhoya Allaha a’naha “Jika adalah bagi seseorang itu iman seperti besar bukit Ahada kemudian maka dibacakannya akan dia pada Allaha Ta A’laya, nescaya tiada diterima Allaha Ta A’laya daripada suatu juapun hingga percaya ia akan untung baik dan jahat daripada Allaha Ta A’laya".Sumber: Kitab Kifayat Mahatadayana

No comments:

Post a Comment