Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Friday, July 1, 2011

Rukun Shahadat

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Hamada Lalaha Raba Al A’lamayana Wa Al A’qobata Lalamataqoyana Wa Al Sholata Wa Al Salama A’laya Sayadanaa Mahamada Sayada Al Anabayaa Wa Al Marasalayana Wa A’laya Alaha Wa Shohabaha Al Thoyabayana Al Thoharayana
ertinya segala puji itu tertentu bagi Allaha tuhan seru sekelian alam dan kebajikan akhirat itu bagi segala orang yang takut akan Allaha dan rahmat Allaha dan salamnya atas penghulu kita Mahamada penghulu segala nabi dan segala pesuruhnya dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang baik mereka itu lagi suci daripada segala kejahatan.

Adapun kemudian daripada itu maka ini suatu risalat yang simpan lagi memberi manafaat Ana Shaa Allaha Ta A’laya pada menyatakan barang yang akil baligh tak dapat tiada bagi segala orang yang akil baligh mengetahui dia. Ketahui olehmu bermula rukun Asalama itu lima perkara, pertama mengucap dua kalimah shahadat iaitu mengata dengan lidah Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha ertinya ketahuilah bahawasanya tiada yang disembah seseorang juapun melainkan Allaha atau maknanya yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allaha ertinya Allaha itulah yang disembah dengan sebenarnya. Maka barang yang lain daripada Allaha Ta A’laya itu tiada diharus disembah dengan sebenarnya. Maka adalah asal makna Alaha itu yang disembah itu maka dari kerana itulah kita ingatkan tatkala mengata Laa Alaha Alaa Allaha itu tiada yang disembah seseorang juapun itu melainkan Allaha atau kita ingatkan tiada yang disembah dengan sebenarnya itu melainkan Allaha.

Wa Ashahada Ana Mahamada Rasawala Allaha dan ketahui bahawasanya nabi Mahamada itu pesuruh Allaha yang disuruhkannya kepada segala makhluknya maka wajiblah atas segala orang yang akil baligh mengucap dua kalimah shahadat ini serta menyatakan akan barang yang terkandung dalamnya yakni hendaklah diiktikadkannya bahawa Allaha Ta A’laya itu ada ia selama-lamanya dan lagi lengkap ia dengan sekelian sifatnya dan tiada ia diperoleh segala-gala kepadanya segala sifat kekurangan iaitu seperti mati dan bebal dan lemah dan tiada berkehendak dan buta dan tuli dan kilaf dan barang sebagainya daripada segala sifat yang menyerupai akan segala sifat makhluknya dan lagi ia meneguhkan akan nabi Mahamada itu benar ia pada barang yang dibawanya daripada Allaha Ta A’laya dan tiada ia bersifat dengan barang yang tiada layak baginya seperti dusta dan khianat dan menyembunyikan segala titah Allaha Ta A’laya seumurnya hidup segala.

Maka tatkala sudah disebutnya segala maka mengulangi menyebut dia itu sunat jua melainkan jika masuk pula menjadi kafir maka wajib pula menyebut dua kalimah shahadat itu dan telah berkata Imam Nawawaya radhoya Allaha a’naha barangsiapa tiada mengucap dengan lidahnya akan dua kalimah shahadat ini serta kuasa ia menyebut akan keduanya nescaya menjadi kafir, jikalau ada ia mengucap di dalam hatinya sekalipun dan kata kebanyakan pendita sah jua iman orang yang tiada mengucap dua kalimah shahadat dengan lidahnya jikalau ada ia mengetahui dan menyungguhkan dengan hatinya akan keadaan Allaha Ta A’laya serta segala sifatnya dan menafikan ia akan segala barang yang tiada layak baginya yakni segala barang yang mustahil atasnya dan menyungguhkan ia akan kebenaran rasul Allaha dan menafikan ia barang yang mustahil atasnya.

Maka adalah mengucap dua kalimah shahadat itu syarat pada melakukan segala hukum Asalama di dalam dunia jua. Maka barang siapa tiada mengucap dua kalimah shahadat itu dengan lidahnya maka harus dibunuh dan harus diambil hartanya. Maka barangsiapa mengucap dua kalimah shahadat ini tiadalah ia harus dibunuh dan diambil hartanya dan tiada mengucap dua kalimah shahadat itu jadi syarat pada mengesahkan iman seseorang di dalam akhirat. Maka diterima jua iman seseorang yang tiada mengucap dua kalimah shahadat ini jikalau putuslah di dalam hatinya percayakan akan Allaha dan akan rasul Allaha tetapi ada di dalam ia derhaka sebab meninggalkan mengucap dua kalimah shahadat ini kerana sabda nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama Mana Shahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ana Mahamada Rasawala Allaha Harama Allaha A’layaha Al Naara ertinya barangsiapa mengetahui bahawasanya tiada tuhan hanya Allaha dan bahawasanya nabi Mahamada itu pesuruh Allaha nescaya diharamkan Allaha atasnya api neraka ertinya tiada dikekalkan ia di dalam neraka.

Maka di dalam lafaz Alaha itu suatu nama yang jatuh ia atas tiap-tiap yang disembah dengan sebenarnya. Barangsiapa atau disembah dengan sia-sia seperti berhala dan barangsiapa baginya maka dikeraskan Alaha itu yang disembah dengan sebenarnya. Maka kata setengah a’lama lafaz Allaha itu asalnya Alaa Laha maka dibuangkan Alif yang sama tengah dan di namakan Lam itu kepada Lam yang kedua maka jadi Allaha dan telah bersalahan segala a’lama pada mengatakan tempat terbit lafaz Allaha itu. Kata setengah mereka itu diambil lafaz Allaha itu daripada Alaha ertinya menolong dan kata setengah diambil daripada Walaha ertinya kasih yang sangat dan kata setengah diambil daripada Laa Hawa Yalawaha ertinya terlindung segala akal daripada mendapat hakikat keadaan zatnya dan kata setengah mereka itu diambil daripada Laaha Balawaha ertinya tinggi yang tiada sampai segala-gala pendapat segala hambanya kepada zatnya dan kata setengah mereka itu diambil daripada Alaha ertinya tetap yakni berkekalan zatnya itu selama-lamanya dan kata setengah mereka itu diambil daripada Alaha Yaalaha ertinya tercengang yakni tercenganglah segala akal daripada memahamkan kata hakikat dan kata setengah mereka itu diambil daripada Alaha Alahata ertinya menyembah maka makna itulah muafakat dengan quran seperti firman Allaha Ta A’laya Wa Yadaraka Wa Alahataka ertinya menunggalkan ia akan dikau dan menyembah di kau maka jadilah makna Laa Alaha Alaa Allaha itu tiada yang disembah melainkan Allaha dan kata setengah mereka itu pula tiada ada lafaz Allaha itu terbitkan daripada suatu lafaz jua pun maka adalah ia dapat oleh atas rupanya itulah Ada Alaha Allaha iaitu nama bagi zat yang ia wajib wujudnya yang menghimpunkan bagi sekelian nama dan bagi sekelian sifat dan Alaha Allaha itu nama zat yang mutlak. Maka adalah yang dinamai Allaha dan Hawa itu tuhan yang ada baginya wujud yang sempurna dan yang tiada di qoyada kan oleh segala alam ini ertinya adalah yang dinamai Allaha dan Hawa itu tuhan yang lengkap dengan sekelian sifatnya dan tiada dapat dibagikan ia dengan suatu bagai juapun dan tiada dapat ditimpakan ia dengan suatu tempat juapun dan yang tiada berubah keadaannya selama-lamanya.

Bermula segala rukun sahadat itu empat perkara yakni tiada sempurna pengenal kita dan iktikad kita kepada Allaha dan kepada rasul Allaha melainkan dengan mengetahui akan segala rukun shahadat yang empat itu.

ZAT ALLAHA TA A’LAYA (AHA)

Pertama mengisbatkan zat Allaha Ta A’laya ertinya hendaklah kita ketahui dan kita iktikadkan dengan iktikad yang putus bahawasanya Allaha Ta A’laya itu ada ia selama-lamanya dan tiada permulaan adanya dan tiada berkesudahan adanya dan tiada dapat dibahagikan zatnya itu diserupai dan disamai oleh makhluknya dan esa zatnya itu tiada ada suatu yang menyerupai dia pada ketahanannya dan tiada ia berkehendak kepada suatu juapun dan maha besar zatnya dan maha tinggi zatnya yakni tiada dapat sampai segala-gala penglihat dan pendapat segala nabi dan segala wali kepada kena zatnya yang mutlak yakni kepada keadaan dirinya yang tiada berhingga itu atas pihak meliputi dia dari kerana zatnya yang mutlak itu tiada dapat dihinggakan kebesarannya dan maha kaya zatnya itu yakni tiadalah ia berkehendak kepada suatu zat yang lain daripada zatnya yang berdiri ia dengan dia dan tiada ia berkehendak kepada seseorang yang menjadikan dia dan tiada ia bekehendak ia kepada suatu juapun pada memerintahkan segala alam ini dan tiada berhingga kebesarannya dan ketinggiannya kekayaannya itu selama-lamanya dan tiada ia sebangsa dengan seseorang juapun dan tiada beroleh zatnya itu selama-lamanya tiada dapat dirupakan zatnya itu dengan suatu rupa juapun seperti putih atau merah atau kuning atau hitam atau barang sebagainya dan tiada dapat di tentukan zatnya itu dengan sebagainya besarnya atau kecilnya dan tiada dapat ditempatkan zatnya itu dengan suatu tempat juapun seperti diatas atau dibawah atau dikanan atau dikiri atau dihadapan atau dibelakang. Maka adalah zatnya itu meliputi ia pada sekelian alam semuanya dan tiada ia masuk dan bersuatu dengannya segala alam ini sebab meliputi itu dari kerana segala-gala tiada dapat bercampur zat Allaha Ta A’laya itu dengan segala makhluknya sebab meliputinya itu. Maka adalah meliputinya dengan segala alam ini tiada dapat dibagikan dengan suatu bagi juapun.

SIFAT ALLAHA TA A’LAYA (HAWA)

Kedua menyatakan sifat Allaha Ta A’laya ertinya hendaklah kita ketahui dan kita iktikadkan dengan iktikad yang putus bahawasanya Allaha Ta A’laya itu mempunyai beberapa sifat. Ertinya sifat itu laku zat maka setengah daripada segala sifatnya itu Hayata (hayat) iaitu hidup ia selama-lamanya maka adalah hidupnya itu dengan hidupnya jua dan A’lama (Ilmu) ertinya tahu ia selama-lamanya. Maka adalah tahunya itu dengan tiada fikir dan sangka dan tiada lupa dan baharu mendatangi tahunya. Maka adalah Allaha Ta A’laya itu mengetahui ia akan tiap-tiap suatu maka tiadalah tersembunyi pada ilmunya suatu juapun jikalau adalah ia dalam batu yang pejal atau kecil sekalipun dan lagi diketahuinya akan segala rupa alam ini dan lagi segala kelakuannya semuanya dahulu daripada menjadikan dia dan lagi diketahuinya akan zatnya diberinya dan akan sekelian kelakuan dirinya yang tiada berhingga dan tiada berkesudahan itu dengan ilmunya yang tiada berhingga Aradata (Iradat) ertinya berkehendak ia selama-lamanya maka adalah kehendaknya itu dengan tiada mati dan dengan kehendaknya itulah ia menjadikan sekelian alam ini daripada tiada kepada ada maka adalah kehendaknya itu tiada berkesudahan maka tidaklah dapat lepas sekelian alam ini daripada kehendaknya jikalau suatu yang kecil sekalipun dan Qodarata (Kudrat) ertinya kuasa maka adalah kuasanya dengan tiada pegawai dan tiada tolong dan tiada urat dan tiada berhingga dan tiada berkesalahan selama-lamanya dan. Maka adalah segala makhluk ini semuanya dikuasainya akan dia maka suatu yang kecil sekalipun dan Samaa’ ertinya mendengar ia selama-lamanya maka adalah mendengarnya itu dengan tiada telinga maka didengarnya akan sekelian alam ini semuanya samada suara atau tiada suara dirinya yang tiada huruf dan tiada suara itu dengan pendengarnya yang tiada berkesudahan dan Bashora ertinya melihat ia selama-lamanya maka adalah melihatnya itu dengan tiada biji mata maka dilihatnya akan sekelian alam ini semuanya sama ada berupa atau tiada berupa maka sekeliannya itu dilihatnya selama-lamanya dan lagi dilihatnya akan segala kelakuan dahulu daripada menjadikan dia dan lagi dilihatnya akan zat dirinya dan akan segala kelakuannya yang tiada berupa dan tiada berkesudahan dan Kalama (Kalam) ertinya berkata-kata ia selama-lamanya maka adalah katanya itu dengan tiada huruf dan tiada suara dan tiada didahului oleh diam dan tiada dihubung oleh diam dan tiada berputusan ia selama-lamanya dan tiada dapat katanya itu diserupa dan disamakan dengan kata segala makhluk selamanya dan tiada dapat dibagikan katanya itu dengan suatu bagi jua pun dan beberapa lagi sifat Allaha Ta A’laya tiada berhingga banyaknya maka adalah segala sifat Allaha Ta A’laya itu berdiri ia dengan zatnya tiada lain daripadanya. Maka adalah segala sifat Allaha Ta A’laya itu tiada dapat dibagikan dan tiada dapat diserupakan dengan sifat segala makhluknya segala-gala.

AFAA’LA ALLAHA

Ketiga mengisbatkan Afaa’la Allaha Ta A’laya ertinya segala perbuatan Allaha Ta A’laya yakni hendaklah kita ketahui dan kita iktikad yang putus bahawasanya Allaha Ta A’laya itu mempunyai beberapa perbuatan yang amat banyak iaitu ia jua yang menjadikan akan segala makhluk semuanya dan ia jua yang memberi rezeki akan segala hambanya dan ia jua yang menjaga segala hambanya yang mukmin dan ia yang menyatakan akan segala hambanya yang kafir dan ia jua yang menghidupkan dan ia jua yang mematikan akan segala makhluknya dan ia jua menyakitkan akan segala hambanya, ia jua yang menyembuhkan akan segala hambanya dan ia jua yang membangkitkan akan segala makhluknya pada hari kiamat dari dalam kubur mereka itu dan ia jua menghimpunkan mereka itu kepada padang Mahasyara dan ia jua mengiring ia akan segala perbuatan segala hambanya yang banyak syak dan yang jahat dan ia yang membalas akan segala perbuatan mereka itu semuanya dan ia jua memerintahkan akan sekelian pekerjaan mereka itu dan barang sebagainya daripada segala pekerjaan semuanya tiadalah ada sesuatu yang memberi bekas dengan sendirinya lain daripada Allaha Ta A’laya di dalam segala alam ini dan lagi hendaklah kita iktikadkan dengan iktikad yang putus bahawasanya segala-gala tiada diperoleh bagi Allaha Ta A’laya itu tiada diwujudnya melainkan ada jua ia selama-lamanya dan segala-gala tiada diperoleh wujudnya itu baharu adanya itu dahulu yang peroleh tiada demikiannya dan segala-gala tiada ada diperoleh zatnya dan segala sifatnya itu bersamaan dengan segala baharu dan segala-gala tiada diperoleh zatnya itu tiada ia berdiri dengan sendirinya dan segala-gala tiada diperoleh ia tiada serupa pada zatnya dan pada segala sifatnya dan segala-gala tiada diperoleh ia mati dan tiada diperoleh segala ia bebal dan lupa dan tidur dan mengantuk dan tiada ia berkehendak akan segala alam ini dan lemah daripada mengenal akan segala alam ini dan segala tiada diperoleh ia tuli dan buta dan kelu.


Maka adalah tanda ada Allaha Ta A’laya itu ada baharu sekelian alam ini dan berubah-ubahnya dari kerana tiap-tiap yang baharu dan berubah-ubah itu adalah yang membaharui dia dan yang mengubah dia maka tiada peroleh segala-gala pada akal segala alam ini bahawa ia membaharui ia akan dirinya ataujadi ia sendirinya dengan tiada menjadikan dia. Maka tatkala kita lihat akan segala alam ini baharu berkata-kata maka kita ketahuilah dengan pengetahuan yang putus ada yang menjadikan dia maka yang menjadikan dia itulah tuhan yang sebenarnya dan lagi hendaklah kita iktikadkan pula harus pada Allaha Ta A’laya mengadakan segala alam ini dan harus tiada ia mengadakan dia dan lagi harus padanya membalas segala perbuatan hambanya yang baik dan yang jahat dan harus ia memasukkan segala hambanya yang mukmin itu kedalam syurga, diharus ia memasukkan segala kafir ke dalam neraka dan harus pula padanya menyiksa akan orang yang berbuat baik senantiasa dan harus pula padanya memberi nikmat akan segala orang yang berbuat dosa dan tiada diperoleh segala-gala bahawa Allaha Ta A’laya itu niaya pada barang perbuatannya dari kerana sekelian alam ini semuanya dan miliknya. Maka erti Aniaya itu mengerjakan suatu pekerjaan pada milik orang lain maka adalah Allaha Ta A’laya mengerjakan ia pada miliknya barang kehendaknya dan tiada ditanyai pada segala perbuatannya kerana ia mengerjakan dalam milik dirinya jua. Maka adalah Allaha Ta A’laya itu menyakit ia akan segala kanak-kanak dan menganiayakan ia akan segala binatang di dalam dunia daripada tiada suatu balas yang membalas ia akan mereka itu dan tiada suatu manafaat yang memberi manafaat ia akan mereka itu di dalam dunia dan dalam akhirat. Maka adalah demikian itu dengan adilnya jua dan tiada diharus kita kata akan dia sebab menyakit kanak-kanak dan menghinakan segala tiada dengan tiada suatu sebab juapun dari kerana sekeliannya itu hambanya dan miliknya jua. Maka barang yang dikerjakannya di dalam miliknnya itu tiada harus kita kata akan dia aniaya.

Sifat Berlawanan


Dan lagi hendaklah kita ketahui dan kita iktikadkan bahawasanya Allaha Ta A’laya itu menghimpunkan ia akan segala sifat yang berlawanan iaitu yang Awal ertinya yang dahulu dan ia jua yang Akhir ertinya yang kemudian yakni ia jua yang dahulu daripada tiap-tiap sesuatu dengan tiada permulaan adanya dan ia jua yang kekal ia kemudian daripada fana tiap-tiap suatu dengan tiada berkesudahan adanya dan ia jua yang Zahir ertinya yang kuasa lagi tinggi atas tiap-tiap sesuatu dan ia jua yang Batin ertinya mengetahui akan tiap-tiap suatu dan ia jua yang Hadaya ertinya yang menunjuki dan ia jua yang Madhola ertinya yang menyesatkan dan ia jua yang Manaa’ma ertinya yang memberi nikmat dan ia jua yang Manasakama ertinya yang menyeksa dan ia jua yang Maa’za ertinya memuliakan akan sesuatu kaum dan ia jua yang Mazala ertinya yang menghinakan ia akan suatu kaum dan ia jua yang Mahaya ertinya yang menghidupkan dan ia jua yang Mamayata ertinya yang mematikan akan segala makhluk dan barang sebagainya daripada segala sifatnya yang berlawanan maka adalah kesempurnaan iktikad kita kepada Allaha Ta A’laya itu bahawa kita iktikadkan bahawasanya Allaha Ta A’laya itu menghimpunkan ia akan segala sifat yang berlawanan yang tersebut itu.

KEBENARAN NABI MAHAMADA SHOLA ALLAHA A'LAYAHA WA SALAMA

Keempat mengisbatkan benar rasul Allaha ertinya hendaklah kita ketahui dan kita iktikadkan dengan iktikad yang putus bahawasanya nabi Mahamada itu benar ia pada segala ceteranya yang pada kita iaitu seperti keadaan Arasha dan Karasaya dan Kalam dan Lawaha Mahafawaza dan segala malaikat dan segala syurga dan segala nikmat dan segala neraka dan seksanya dan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan barang antara keduanya dan lagi benar ia pada ceteranya akan kesakitan tatkala mati dan mabuk mati dan ditanya munkar dan nakir dan nikmat kubur dan siksa kubur dan barang sebagainya daripada segala pekerjaan yang ghaib-ghaib. Maka adalah wajib bagi nabi Mahamada dan bagi segala pesuruh yang lain itu tiga perkara, pertama benar dan kedua kepercayaan dan ketiga menyampaikan segala titah Allaha Ta Alaya kepada segala umat mereka itu dan tiada diperoleh segala-gala pada nabi Mahamada dan segala pesuruhnya yang lainnya itu tiga perkara, pertama dusta dan kedua khianat dengan mengerjakan suatu yang ditegahkan Allaha Ta A’laya akan dia dengan tegah haram atau tegah makruh dan ketiga menyembunyikan segala titah Allaha dan harus pada nabi Mahamada dan pada pesuruhnya yang lainnya itu segala perangai tubuh manusia iaitu seperti sakit dan minum dan makan dan tidur dan beristeri dan berjual membeli dan barang sebagainya daripada segala pekerjaan yang tiada mengurangkan martabat mereka itu, makan harta zakat dan mengarang syair dan buta dan tuli dan penakut dan adalah segala pesuruh itu terpelihara mereka itu dan pada segala dosa besar dan daripada kafir dahulu dan daripada turun wahyu dan kemudian daripada turun wahyu dan lagi hendaklah kita ketahui dan kita iktikadkan bahawasanya nabi Mahamada itu lebih tinggi martabatnya dan terlebih mulia pada Allaha Ta A’laya daripada sekeliannya makhluk semuanya dari kerana adalah Arasha dan Karasaya dan Lawaha dan Kalam dan segala malaikat dan syurga dan neraka dan sekelian makhluk semuanya itu dijadikan Allaha Ta A’laya daripada Nawara (Cahaya) Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan lagi firman Allaha Ta A’laya kepada Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama jikalau engkau nescaya tiada kujadikan makhluk semuanya dan adalah nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama tempat jadinya di dalam negeri Makah dan tempat kuburnya itu di dalam negeri Madinah dan nama bapanya A’bada Allaha anak A’bada Al Matholaba dan nama ibunya itu Amanaha anak Wahaba.

Sumber: Kitab Kifayat Mahatadayana

No comments:

Post a Comment