Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, April 22, 2012

Berhala Pertama Di Dunia


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Bermula diceritakan Al Tafasayara(Tafsir) tatkala sudah mati Habayala(Habil) maka dianugerahkan Allaha Taa’laya akan nabi Adam dan Hawaya beranak seorang laki-laki maka dinamai Shayatsa. Antara berapa tahun maka Shayatsa pun besarlah maka terlalu kasih nabi Adam akan dia dan adalah perangai dan akalnya pun terlalu amat baik daripada segala anak cucu Adam yang lain lagi sangat ia takut akan Allaha Taa’laya. Maka di ketahui nabi Adam akan dia dapat akan digantinya maka sangatlah ia kasih akan Shayatsa itu. Maka Adam pun akit maka pada suatu hari teringatlah Adam akan makanan syurga maka berkata nabi Adam kepada anaknya Shayatsa itu ”Hai anakku terlalu sangatlah ingin hatiku hendak makan buah kayu di dalam syurga” serta menangis nabi Adam dengan tangis yang amat sangat “Minta doa apalah engkau kepada Allaha Taa’laya supaya dianugerahkannya akan daku buah-buahan di dalam syurga itu”. Maka sahut Shayatsa “Hai bapaku kerana tuan hamba bapa kami sekelian sepatutnya bapa kami jua minta doakan kami”. Maka kata nabi Adam “Telah malulah aku akan tuhanku kerana aku ini berdosa kepadanya”.

Arakian maka pergilah Shayatsa ke atas bukit setelah sampai ia ke sana maka iapun minta doa kepada Allaha Sabahana Wa Taa’laya. Sembahnya “Ya tuhanku, bahawa engkau jua tuhan yang amat mengetahui akan segala sesuatu. Ya tuhanku, anugerahi kiranya akan khalifahmu Adam buah kayu di dalam syurga kerana sangatlah hasrat bapaku itu hendak makan dia”. Maka pada ketika itu juga turun Jibril A’layaha Al Salama serta bidadari membawa tabak daripada emas yang merah seratus mutu dan diatas tabak itu sepuluh bagai buah-buahan syurga. Pertama zibab, kedua anggur, ketiga delima, keempat bidara, kelima limau manis yang tiada berbiji, keenam kurma, ketujuh anjih, kedelapan kemandaki, kesembilan betik, kesepuluh manggis. Maka bidadari yang membawa tabak itupun memakai daripada sutera yang nipis terlalu sangat indah-indah rupanya dan padda jarinya sepuluh cincin yang bercahaya-cahaya terlalu gemilang rupanya. Maka Jibril pun berkata kepada Shayatsa “Kembalilah engkau kepada bapamu hai anak nabi Adam”. Maka Shayatsa pun kembalilah kepada bapanya maka duduklah ia di sisinya maka berkata nabi Adam “Manatah buah kayu dalam syurga yang engkau pohonkan kepada tuhanmu itu?”. Maka sahut Shayatsa “Inilah di suruh Jibril hamba kembali kepada bapa hamba”.

Hataya Jibril pun datang dengan seorang bidadari membawa tabak maka di hantarkan bidadari tabak itu ke hadapan nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama. Setelah nabi Adam melihat akan Jibril serta seorang bidadari membawa tabak berisi buah-buahan maka menangislah ia. Maka ujar Jibril “Ya nabi Allaha, itulah bidadari yang dianugerahkan Allaha akan anak tuan hamba Shayatsa itu kerana anak tuan hamba yang banyak itu ada masing-masing dengan judunya akan anak tuan hamba Shayatsa ini tiada berjudu kerana ia seorangnya jadi itulah isterinya yang dikahwinkan Allaha Taa’laya dengan dia”. Maka nabi Allaha Adam pun makanlah buah kayu itu serta senangnya. Nabi Shayatsa sebab itulah dianugerahkan Allaha Sabahana Wa Taa’laya akan Shayatsa ilmu lagi pendita. Setelah sudah makan maka ujar Jibril “Hamba tinggallah bidadari itu kepada anak tuan hamba Shayatsa itu”. Maka nabi Adam pun memandang kepada anaknya katanya “Kau pegang ia ini di dalam dunia atau aku pertaruhkan ia kepada tuhanmu?”. Maka sahut nabi Shayatsa “Ya nabi Allaha, hamba pertaruhkan kepada tuhan seru alam kerana negeri dunia ini tiada akan kekal adanya. Ana Shaa Allaha Taa’laya baiklah hamba bertemu dengan dia di dalam negeri akhirat”. Setelah itu maka Jibril pun kembalilah serta bidadari itu naik ke langit.

Kelakian antara berapa tahun lamanya maka nabi Adam pun sakit pula maka berhimpunlah segala anak cucunya berbicara bahawa Shayatsa lah akan ganti nabi Adam jadi khalifah di dalam bumi. Arakian maka ibu kita Hawaya sakit hataya maka kembalilah ia dari dunia yang fana ke negeri yang baqo. Maka antara berapa hari sangat maka turun Jibril kepada nabi Adam maka ujarnya “Ya khalifah Allaha, bahawa akan ganti nabi Allaha dengan firman tuhanmu anak tuan hamba Shayatsa itulah jadi khalifah. Bahawa hampirlah tuan hamba mengadap ke hadrat Allaha Taa’laya” maka iapun naiklah ke langit maka nabi Allaha Adam pun sakitlah antara berapa hari lamanya maka wafatlah ia. Qoalawaa Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Raajaa’wana berpindahlah Adam A’layaha Al Salama dari negeri dunia ke negeri akhirat maka di tanamkan nabi Shayatsa padda sisi kubur ibunya Hawaya. Maka nabi Shayatsa jadi khalifah pada segala anak cucu nabi Adam dan anugerahkan dia sepuluh suhuf yang bergulung-gulung. Maka dengan hukum kitab itulah dihukumkan akan segala manusia. Kata Ahala Al Tafasayara adalah umur nabi Allaha Adam itu seribu tahun telah wafatlah maka Shayatsa akan gantinya.

Bermula akan nabi Shayatsa pun beranak seorang laki-laki bernama Arafawasa. Setelah seribu tahun lamanya nabi Shayatsa di dalam kerajaan maka iapun wafatlah kembali ke rahmat Allaha. Maka Arafawasa lah jadi khalifah membawa agama yang sebenarnya serta dengan adilnya. Maka akan Arafawasa pun ada seorang anaknya laki-laki namanya Kayafaana. Maka iapun membawa agama yang sebenarnya jua. Bermula akan Kayafaana itu beranak laki-laki bernama Mahalayala terlalu sangat elok rupanya dan jika ia duduk dihadapan orang banyak nescaya tiada dapat sekelian orang itu memalingkan mukanya kepada yang lain lagi oleh melihat rupa Mahalayala itu daripada baik parasnya. Maka datanglah orang daripada negeri hendak melihat rupa Mahalayala itu dan terlalu sekali dipermulia orang akan dia dan itupun di dalam agama yang sebenarnya jua. Maka Mahalayala pun wafatlah kembali dari dunia ke akhirat.

Bermula akan Mahalayala pun ada seorang anak laki-laki bernama Barazawa dan setengah mengatakan Abaarayana namanya dan setelah Mahalayala ditanamkan orang maka datang daripada orang daripada segala pihak negeri yang jauh hendak melihat rupa Mahalayala. Maka di dengar mereka itu Mahalayala telah wafat maka segala orang itupun hendak kembalilah dengan percintaan dan segala hadiah yang hendak di bawanya akan Mahalayala itupun di bawanyalah kembali. Maka tiba-tiba datang Iblis laa’nata kepada anak Mahalayala itu maka ia berkata Barazawa anak Mahalayala itu demikian katanya “Jika engkau hendak kekal akan kebesaranmu dan kebesaran bapamu datang anak cucumu tiadakan hilang lagi kebesarannya itu lagi tiadalah putus asa segala manusia hendak melihat rupa bapamu itu”. Maka kata anak Mahalayala “Betapa peri kami berbuat seperti katamu itu?” maka ujar Iblis “Perbuatlah oleh kamu suatu rupa Mahalayala maka kau taruh di dalam rumah kamu dan berilah oleh kamu akan dia berpakaian seperti baju dan tengkolok dan kain maka kamu bentang tabir berhadapan rupa itu serta kamu buat langit-langit supaya datang segala orang yang hendak melihat dia jangan putus asanya lagi. Kamu pun beroleh segala hadiah mereka itu maka tiadalah ia lagi asanya akan melihat rupa bapamu itu”.

Hataya maka di perbuat oleh anak Mahalayala lah seperti pengajar Iblis itu. Arakian kemudian dari itu barangsiapa datang daripada segala negeri hendak melihat rupa Mahalayala itu maka rupa itu ditunjukkan oleh segala anak cucunya Mahalayala. Hataya berapa lamanya maka pada suatu hari datang Iblis kepada anak cucu Mahalayala maka katanya “Bahawa aku memberi warta kepada kamu bahawa rupa Mahalayala itulah disembah oleh kamu sekelian”. Maka di sembah mereka itulah rupa Mahalayala itu maka tatkala dating orang daripada segala negeri kepada anak Mahalayala maka kata segala isi negeri itu “Bahawa raja kamu menyembah rupa inilah dan kami sekelian pun menyembah rupa inilah”. Hataya maka mahsyurlah di dalam dunia ini segala manusia semuanya menyembah berhala. Adapun akan Mahalayala itu beranak seorang bernama Akhorawaja ialah Adarayasa(Idris) A’layaha Al Salama.
                                    
Sumber : Kitab Al Qoshosho Al Anabayaa

No comments:

Post a Comment