Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, April 29, 2012

Luk Al Hamada & Kejadian Para Malaikat


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan peri kejadian Lawaa (Luk) Al Hamada

Adapun peri kejadian Luk Al Hamada itu iaitu di atas langit yang ketujuh tatkala di Tanya oleh setengah daripada sahabat akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada panjangnya Luk Al Hamada dan lebarnya. Maka sabdanya bahawasanya adalah panjang Luk Al Hamada itu seribu tahun perjalanan dan lebarnya pun demikian jua dan adalah batangnya daripada perak yang putih dan daripada zabarjad yang hijau dan permata yang bertatah pada batangnya daripada yaakut yang merah dan ada baginya tiga lidahnya. Suatu daripada lidahnya ke Masyrik dan yang kedua kepada Maghrib dan yang ketiga sampai antara dunia ini. Bahawasanya adalah tersurat pada lidahnya yang kedua itu Al Hamada Raba Al A’lamayana dan tersurat pada lidahnya yang ketiga Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha dan adalah panjang tiap-tiap daripada shathornya yang tersurat itu kira-kira seribu tahun perjalanan dan adalah di bawah Luk Al Hamada itu tujuh puluh ribu panji-panji sangat elok dan adalah di bawah tiap-tiap panji-panji itu suatu panji tujuh puluh ribu saf daripada malaikat dan pada tiap-tiap suatu saf itu lima ratus ribu daripada malaikat.

Maka sekeliannya itu mengucap tasbih dan taqdis mereka itu akan Allaha Taa’laya seperti sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Anaa Sayada Walada Adama Wa Laa Fahara Wa Bayadaya Lawaa Al Hamada Wa Laa Fahara Wa Maa Mana Nabaya Adama Wa Mana Sawaa Alaa Tahata Lawaaya ertinya Akulah penghulu segala anak Adam dan tiada besar diriku dan adalah Luk Al Hamada itu pada tanganku dan aku tiada berbesar-besar diriku daripada segala anak Adam dan tiada ada seorang daripada segala anak Adam dan lainnya melainkan adalah mereka itu di bawah panji-panjiku. Dan bahawasanya adalah Luk Al Hamada itu di pacakkan akan dia maka adalah sekeliannya daripada orang yang daripada anak Adam keliling di bawahnya selama-lama kira-kira ia akan mereka itu dan sekelian kafir pun sentosa ia daripada azabnya selama-lama adalah Luk Al Hamada itu di pacakkan di sana. Maka apabila di pindahkan Luk Al Hamada itu maka di halaukan sekelian kafir kepada neraka.

Dan suatu riwayat hadis bahawasanya di jadikan Allaha Sabahana Wa Taa’laya akan suatu panji-panji bagi Sayadana Abawa Bakara radhoya Allaha a’naha bernama Lawaa (Luk) Al Shodayaqo maka di dirikanlah di sana maka berhimpunlah sekelian hambanya yang sidiq dan tauhid. Dan di jadikan Allaha Taa’laya bagi Sayadana A’mara suatu panji-panji yang bernama Lawaa (Luk) Al A’dala maka berhimpunlah di bawahnya sekelian hambanya yang adil dan di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bagi Sayadana A’tamana suatu panji-panji yang bernama Lawaa (Luk) Al Shayakho (Sheikh) maka telah berhimpunlah di bawahnya sekelian hambanya yang murah hatinya. Dan di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bagi Sayadana A’laya Karama Allaha Wajahaha akan suatu panji-panji yang bernama Lawaa (Luk) Al Shahayada maka berhimpunlah di bawahnya sekelian hambanya yang syahid.

Fasal pada menyatakan peri kejadian sekelian malaikat

Bermula sekelian itu di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada cahaya lagi bertubuh yang lathif dan tiada di sifatkan dengan laki-laki dan tiada perempuan lagi kuasa mereka itu merupakan dirinya dengan rupa yang berlainan dengan izin Allaha Taa’laya dan tiada derhaka ia sekali-kali dan mengikut ia akan barang yang di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya.

Bermula penghulu segala malaikat itu empat orang yang  pertamanya itu Asaraafa Yala (Israfil) yang amat hebat kejadiannya maka adalah tempat kediamannya itu sekira-kira berbetul kepalanya dengan Arash Allaha dan kakinya sampai kepada bawah tujuh petala bumi dan adalah baginya empat sayap dan kata setengah di atas beberapa sayap yang tiada di hingga bilangannya. Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawasanya Israfil itu memohonkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bahawa memberikan dia kuat tujuh petala langit dan bumi dan kuat Jabal (Bukit) dan kuat angin dan kuat jin dan kuat manusia dan kuat sebarang-barang. Maka di berikan akan dia Allaha Taa’laya daripada kepalanya hingga kepada kakinya bulu dan beberapa mulutnya dan beberapa lidahnya dan kakinya maka mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya dengan tiap-tiap lidahnya dengan seribu loghat.

Maka di jadikan Allaha Taa’laya tiap-tiap nafasnya itu malaikat mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya hingga hari kiamat dan mereka itu malaikat Maqorabawana Daara Al A’rasha dan Karaama Al Kaatabawana dan mereka itu atas rupa Israfil A’layaha Al Salama dan menilik Israfil pada tiap-tiap hari dan malam tiga saat kepada Jahanam maka hancur ia dan jadilah seperti busaran dan menangis dan jikalau di tumpahkannya air matanya kepada langit nescaya roboh tujuh petala langit dan bumi dan jikalau di curahkan air laut sekelian dan segala sungai di atas kepalanya nescaya tiada tumpah setitik di atas bumi dan jika di tuangkan air matanya nescaya tenggelam bumi seperti taufan nabi Nuh A’layaha Al Salama.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama adalah aku duduk sertanya Jibril A’layaha Al Salama tiba-tiba turun satu malaikat daripada langit dan berkata “Ya Mahamada kirimkan salam kepadamu dan firmannya bagimu apa yang terlebih kasih kepadamu. Bahawa adalah hamba lagi nabi atau malaikat lagi nabi”. Maka kataku “Aku kehendak hamba lagi nabi”. Maka kembali ia malaikat itu dan di hantarkan kaki yang kanannya di atas langit dunia dan kaki yang kiri kepada langit yang keduanya. Maka katanya Jibril “Ya Mahamada, jangan kamu cercakan daku atas takut daripada malaikat ini kerana bahawasanya masa di jadikan Allaha akan dia tiada turun kepada bumi melainkan pada hari ini kerana memuliakan dikau dan mulia kamu pada Allaha Taa’laya dan takut bahawa hari kiamat sudah berdiri maka kerana itulah turun”. Maka kata ku “Ya Jibril, siapa malaikat itu?” katanya “Israfil”. Dan adalah besarnya Israfil itu bahawasanya Jibril terbang dengan segala sayapnya tiga ratus tahun antara dua bibir mulutnya dan hidung maka tiada sampai ia kepada akhirnya.

Dan adapun Mayakaa Yala (Mikail) A’layaha Al Salama menjadikan dia Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya kemudian daripada Israfil dengan lima ratus tahun daripada kepalanya dan kepada kakinya, bulu daripada zafran dan sayapnya daripada zamrud yang hijau atas tiap-tiap bulunya seribu muka dan pada tiap-tiap muka seribu mulutnya dan pada tiap-tiap mulutnya seribu lidahnya dan di atas tiap-tiap lidahnya seribu mata yang menangis ia rahmat bagi segala orang yang mukmin yang mazanabayana (mengakui dosa) dan dengan tiap-tiap lidah mengucap astagfar bagi mereka itu. Gugur daripada tiap-tiap mata tujuh puluh ribu titik maka di jadikan malaikat di atas rupanya dengan di namakan mereka itu Karawabayawana dan tentera bagi Mikail dan Mikail di wakilkan atas hujan dan tumbuh-tumbuhan dan di atas segala daun kayu dan buah-buahan maka tiada daripada setitik pada laut dan tiada pada buah kayu yang di atas pohon kayu melainkan atas yang menilik yang mewakil ia.

Dan adapun Jabara Yala (Jibril) A’layaha Al Salama maka di jadikan Allaha Taa’laya akan dia kemudian daripada Mikail dengan lima ratus tahun dan baginya seribu sayap dan dan enam ratus sayapnya daripada kepalanya hingga kepada kakinya, bulu daripada zafran dan matahari antara dua matanya dan tiap-tiap bulunya itu daripada Qomara dan Kawaakaba. Dan tiap-tiap hari masuk ia di dalam Bahara Al Nawara (Lautan Nur) tiga ratus enam puluh kali maka apabila keluar api gugur pada sayapnya beberapa titik dan di jadikan malaikat di atas rupa Jibril mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya hingga hari kiamat dan mereka itulah di namakan akan dia Rawahaanayawana (Ruhaniyun).

Kata Al Mufasirin daripada mereka itu merencanakan firman Allaha Taa’laya di dalam Qoraana A’lamaha Shadayada Al Qowaya Zawa Marata Faasatawaya Wa Hawa Ba Al Afaqo Al Aa’laya ertinya membawa wahyu itu Jibril yang amat sangat kuat dan panjang lagi elok parasnya kepada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Tatkala bertemu kedua pada malam mikraj ada di sisi keluar matahari iaitu tempat kesudahan dunia shahdan adalah Jibril datang kepada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dengan rupa manusia seperti datang kepada nabi yang lain. Sekali sepertua nabi meminta di perlihatkan rupa Jibril yang asal kejadian maka di perlihatkan Jibril akan rupa yang asal itu dua kali daripada langit dan sekali daripada bumi iaitu di sisi keluar matahari. Tatkala adalah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di dalam gua yang bernama Hawaraa. Demi di lihat nabi akan Jibril datang daripada pihak Maghrib dan adalah sayapnya seribu enam ratus sayapnya maka lalu pengsanlah rasul Allaha A’layaha Wa Salama. Demi di lihat Jibril rasul Allaha pengsan itu maka Jibril pun rupakan dirinya seperti rupa manusia serta ia datang kepada nabi Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan di dakapnya akan dia dan di sapu daripada debunya ada pada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama hingga hilang daripada pengsan.

Dan sekali di perlihatkan Jibril dua rupa pada langit akan rupa yang asal seperti firmannya Wa Laqoda Raaha Nazalata Akhoraya A’qoda Sadarata Al Manatahaya A’nadahaa Janata Al Maawaya Aza Yaghoshaya Al Sadarata Maa Yaghoshaya Maazaagho Al Bashora Wa Maa Thoghoya Laqoda Raaya Mana Ayata Rabaha Al Kabaraya ertinya bahawasanya di perlihat nabi akan Jibril pada kedua kalinya di sisi Sadarata Al Manatahaya ertinya pohon kayu bidara iaitu di sisi syurga Janata Al Maawaya tatkala itu penuhlah segala malaikat di atas pohon kayu itu pada tiap-tiap daunnya dan cawangnya seperti gagah dan lainnya. Adalah mereka itu sekelian mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya tatkala itu tiadalah berpaling memandang nabi ke kanan dan ke kiri dan nabi melihat beberapa tanda daripada tuhan yang maha besar. Tatkala itulah melihat nabi akan Jibril daripada rupa yang asal daripada tirai yang hijau yang bernama Marafawaqo.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’naha bahawasanya Jibril A’layaha Al Salama itu adalah baginya enam ratus sayapnya maka tiap-tiap suatu daripada sayapnya itu seratus sayap maka di dalamnya itu dua sayap yang hijau. Maka tiada di bukakan akan dia melainkan pada malam Layalata Al Qodara jua dan satu sayapnya tiada di bukakan melainkan apabila hendak membinasakan suatu negeri atau satu dusun dan adalah sekelian sayapnya itu daripada bagai manikam yang indah warnanya dan amat putih tubuhnya seperti air yang beku itulah adanya.

Dan adapun A’zaraa Yala (Izrail) Alayaha Al Salama adalah rupanya umpama rupa Israfil dengan mukanya dan lidahnya dan sayapnya dan di sebut pada kitab Al Salawaya daripada Maqoatala bana Salayamaana bahawasanya bagi Malaka Al Mawata itu sarira pada langit yang keenam daripada nur dan baginya tujuh puluh ribu kakinya dan baginya empat sayapnya penuh segala tubuhnya menadak lidahnya dan tiada seorang daripada makhluk Allaha daripada manusia dan lainnya melainkan ada pada tubuhnya mata yang memandang kepadanya. Maka apabila mati seorang hilang demikian mata itu pada tubuhnya.

Salah suatu daripada dua kakinya itu di atas Jahanam dan yang satu di atas sariranya syurga dan tiada turun Malaka Al Mawata ke bumi melainkan bagi Anabaya dan rasul A’layahama Al Sholaata Wa Al Salama dan bagi khalifah Raasa Arawaaha Sabaaa’ dan segala Bahaama dan adalah ia yang akhir mati daripada segala makhluk dan tatkala hilanglah sekelian mata yang pada tubuhnya maka apabila tiada dan tinggal lagi melainkan delapan mata ketahuilah ia bahawasanya Allaha Taa’laya telah di fanakan sekelian makhluk. Bahawasanya Malaka Al Mawata apabila di berikan kepadanya Nasakhota Al Mawata dan telah berkata ia “Hai tuhanku, manakala kau qobadho ruh hamba ini dn adda di atas apa hal dan kelakuan?” maka firman Allaha Taa’laya “Hai Al Mawata ini ilmu ghaib tiada aku lihat di atas seorang yang lain daripada aku dan tetapi aku beri ketahui akan dikau apabila hampir waktunya aku jadikan bagimu alamat nescaya engkau berhenti atasnya”.

Dan adalah bagi Malaka Al Mawata kholayafata iaitu mukanya di atas segala nafas manusia datang kepadanya dan berkata sudah sempurna nafasnya dan kholayafaha nya atas arazaaqo dan amalnya berkata telah selesai di tutup pintu rezekinya dan amalnya. Maka jika ahli Al Saa’data nyata di atas namanya yang di surat pada suhuf yang pada Malaka Al Mawata itu surat nur pada keliling nyawanya dan jika ada ia daripada ahli Al Shaqoawata terguris hitam. Kemudian tiada sempurna ilmu Malaka Al Mawata hingga gugur atasnya satu daun daripada kayu yang di bawah Arasha tersurat namanya laki-laki itu maka di ambilkan nyawanya.

Kata Qoyala tersuratlah pada daun Sadarata Al Manatahaya itu segala nama makhluk tiap-tiap daun namanya seorang. Maka jika ada guris nama itu dengan guris putih maka ketahuilah Malaka Al Mawata itu ahli Al Saa’adata dan ketahuilah apabila gugur daun itu pada hadapannya sudah habis ajalnya. Dan jika ada guris di atasnya dengan guris hitam dan gugur di hadapannya di ketahuinyalah ahli Al Shaqoawata dan habis ajalnya maka ambil akan nyawanya.

Adapun kemudian daripada itu maka di jadikan Allaha Taa’laya Mawata (Maut) iaitu seorang malaikat yang datangkan Allaha Taa’laya dengan sepuluh ganti hijab dan besar tubuhnya terlebih besar daripada tujuh petala langit dan bumi. Maka di rantai akan dia dengan tujuh puluh ribu rantai dan tiap-tiap suatu daripada itu tujuh ratus tahun perjalanannya dan tiada hampir kepadanya seorang daripada malaikat dan tempat kediamannya pun tiada di ketahui akan seorang daripada malaikat hanya di dengar mereka itu akan suaranya dan tiada di ketahui ia akan yang empunya suaranya itu hingga sampai ketika Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan Adam maka di serahkan Allaha Taa’laya Mawata itu kepada tangan Izrail A’layaha Al Salama. Maka sembah Izrail “Ya tuhanku, siapa Mawata itu?” maka di titahkan Allaha Taa’laya akan Izrail nafikan hijab maka hijab pun terbukalah ia melihat akan Mawata itu.

Firmannya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan sekelian malaikat “Berdirilah kamu maka tilik oleh kamu. Inilah aku namakan Mawata”. Maka sekelian malaikat pun berdirilah melihat akan dia maka firmannya Sabahanaha Wa Taa’laya akan Mawata itu “Terbanglah engkau dengan segala sayap kamu itu dan bukakan mata kamu”. Maka Mawata itupun terbanglah ia maka sekelian malaikat pun menilik baginya maka sekelian malaikat pun jadi pengsanlah ia kira-kiranya seribu tahun lamanya maka tatkala hilanglah daripada pengsannya itu maka sembah ia “Ya tuhanku, adakah engkau jadikan daripada makhluk yang besar ia?” maka firman Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Bahawasanya aku jadikan akan dia dan aku jua yang terlebih besar daripadanya. Bahawasanya sekelian makhluk merasai akan maut”.

Maka firman Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Izrail “Ya Izrail, bahawasanya aku mengeraskan di kau atas Mawata kepada kamu” maka sembahnya “Ya tuhanku dengan kuat yang mana hamba memegang akan dia kerana bahawasanya ia terlebih besar daripada hamba”. Maka di kurnia oleh Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Izrail itu kuat tujuh petala langit dan bumi dan kuat Jabal dan kuat angin dan kuat jin dan kuat manusia dan lainnya. Maka lalu di pakai ketetapanlah akan Mawata maka Mawata itupun tetaplah bagi Izrail. Maka berdatang sembah Mawata kepada hadrat Allaha Taa’laya demikian bunyinya “Yaa Raba, kurnia apalah kiranya izin akan hambamu itu” maka firmannya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Aku izin akan kamu Mawata”.

Maka Mawata pun berseru-seru yang amat keras lagi nyaring demikian bunyinya “Akulah Mawata yang menceraikan antara segala langit kekasihmu dengan kekasihnya dan akulah yang menceraikan antara segala isteri dengan suaminya dan akulah yang menceraikan anak dengan ibunya dan akulah yang menceraikan antara segala saudaranya dan akulah yang mengeras akan sekelian anak Adam dan akulah yang membinasakan segala rumah kampungnya dana akulah yang mematikan kamu. Jikalau ada kamu di dalam keranda daripada besi sekalipun tiadalah sesuatu jua pun lepas daripada aku melainkan akulah merasalah akan dia”.

Maka apabila di datangkan Allaha Taa’laya Mawata itu kepada sesuatu maka berdirilah di hadapannya seperti rupa dirinya yang hendak mati itu maka katanya “Siapa engkau dan kehendakmu?” maka sahut Mawata itu “Akulah Mawata yang mengeluarkan dikau di dalam dunia ini. Daripada akulah yang menjadikan anak kamu yatim dan menjadikan isteri kamu bujang dan menjadikan antara kamu pusaka segala warismu yang tiada. Engkaulah kasih akan dia pada masa hidupmu”. Maka tatkala di dengar telah kata Mawata itu maka di palingkanlah mukanya ke kiri maka di lihat Mawata itu berdiri di hadapannya. Maka di palingkan mukanya ke kanan maka di lihat Mawata itu berdiri di hadapannya.

Bermula tempat Mawata itu pada langit yang keempat di jadikan Allaha Taa’laya ia daripada nur dan ada baginya empat kaki dan tujuh puluh sayapnya dan penuh pada tubuhnya mata dan lidahnya dan tiada seorang daripada makhluk sekelian yang bernyawa melainkan adalah pada tubuhnya itu demikianlah peri mengambil nyawa sekelian makhluk pada tiap-tiap tempat. Maka apabila nyatalah seseorang manusia yang di dalam dunia ini dengan empat mukanya, pertama mukanya yang di hadapan, kedua muka di kepalanya, ketiga tapak kaki, keempat mukanya yang di belakang. Adapun mengambil nyawa segala anabaya dan awalaya dan malaikat dengan muka yang di kepala dan mengambil nyawa segala mukmin dengan mukanya yang di hadapan dan mengambil nyawa segala kafir dengan muka yang di belakang dan mengambil nyawa segala jin dengan muka yang pada tapak kaki dan sebelah kaki jejak di tepi neraka dan sebelah berjejak di tepi syurga.

Bermula peri besar kejadian Mawata kira-kiranya jika di curahkan air laut dan air sungai sekelian di atas kepala nescaya tiada tiada tumpah setitik kepada bumi. Bahawasanya dunia ini pada tapak tangan seperti suatu hidangan yang terhantar kepada hadapannya maka demikianlah suatu yang di kehendakinya demikianlah ia membalik akan dunia ini dan sekelian makhluk Allaha seperti seorang membalik-balik akan suatu dirham yang ada pada tangannya. Dan pada suatu riwayat bahawasanya Mawata itu tiada ia mengambil nyawa seorang manusia melainkan nyawa segala nabi yang Marasala dan awalaya dan adalah baginya beberapa malaikat tersuruh kepadanya suruh mengambil nyawa segala binatang yang buas dan liar dan jinak. Maka tatkala Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya mematikan sekeliannya manusia dan lainnya maka hilang sekelian mata yang pada tubuhnya itu tinggal delapan mata. Ketahuilah ia bahawasanya Allaha Taa’laya telah di fanakan sekelian makhluk ini.

Sumber : Kitab Taja Al Malaka (Mahkota Raja-raja)

No comments:

Post a Comment