Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, April 26, 2012

Kejadian Tujuh Petala Langit dan Bumi

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Hamada Lalaha Alazaya Laa Alaha Alaa Hawa Wa Kaana Faya Al Azala Wa Laa Shaya Maa’ha ertinya Segala puji bagi Allaha Taa’laya yang tiada tuhan hanya ia jua pada azali dan tiada serta suatu jua pun. Wa Hawa Al Abadaya Al Saramadaya Wa Laa Shaya Baa’daha Tsama Kholaqo Al Kholaaqo Wa Laa Haajata Laha Dan ialah tuhan yang abadi lagi sentiasa dan tiada jua pun kemudiannya maka dijadikan makhluk dan tiada hajat baginya. Wa Lamaa Araada Zhohawara Rabawa Yataha Kholaqo Nawara Habayabaha Wa Mana Zalaka Al Nawara Kholaqo Al Anabayaa Wa Rabatahama Maka tatkala ia hendak menyatakan ketuhanan maka di jadikan nur kekasihnya daripada nur itulah di jadikan segala anabaya dan di iringkan martabatnya. Wa Ashothofaya Mana Hama Layazhohara Nawaraha Wa Lazalaka Sajadata Laha Al Malaakata Kala Hama Dan di pilih daripada anabaya itu nabi Adam supaya menyatakan kekasihnya maka kerana itulah sujud sekelian malaikat akan dia. Wa Akhorajaha Mana Al Janata Kaana Lahakata Wa Tafashola A’layaha Ba Al Maratabata Al A’layaa Fashoara Kholayafata Dan keluarkan ia di dalam syurga itu adalah di dalamnya itu hikmatnya anugerahinya akan dia martabat yang tinggi maka jadilah khalifah di bumi.

Sabahaana Al Zayana Tafarada Al Alawahayata Wa Laa Yazawala Wa Yaghonaya Al Kholaqo Baa’da Kholaqoha Tsama Yaa’yadaha Maha suci tuhan yang tinggi ketuhanannya dan tiada sekutu baginya dan lagi akan di fanakan sekelian makhluk kemudian daripada di jadikan maka di kembalikannya pula. Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wahadaha Laa Sharayaka Laha Wa Ashahada Ana Mahamada A’badaha Wa Rasawalaha Saksi aku bahawasanya tiada tuhan hanya Allaha yang esa ia tiada sekutu baginya dan saksi aku bahawasanya nabi Mahamada itu hambanya dan pesuruhnya. Allahama Shola Wa Salama A’laya Sayadanaa Mahamada Shoahaba Al Lawaa Wa Al Maqoama Al Mahamawada Wa A’laya Alha Wa Ashohaabaha Al Ghoazayana Mabadaha Al Mahamawada Wa Banawaala Al Maqoshowada Hai tuhanku di anugerahkan kiranya rahmat atas Mahamada dan sejahterakan kiranya atas penghulu kami Mahamada yang mempunyai Lawaa (Luk) Al Hamada dan mempunyai syafaat dan rahmat dan salam atas segala taulannya yang bahagia dengan menjagakan sehabis-habis kuasa pada menghasilkan bagi maksud iaitu pada keredhaan Allaha Taa’laya.

Amaa Baa’da Faana Al Faqoyara Al Haqoyara  Al Dhoa’yafa Al Rahaya Al Lathoyafa Al Shayakho Nawara Al Dayana Bana A’laya Janajaya Bana Mahamada Hamayada Al Raanaya Al Shaafaa’ya Mazahabaa Lamaa Wa Shola Alaya Banadara Ashaya Daara Al Salama Adapun kemudian daripada itu maka bahawasanya hamba fakir yang hina lagi dhoif yang harap kepada tuhannya yang amat mengasihani iaitu Al Sheikh Nur Al Din Bana Ali Janajaya Abana Mahamada Ham id Al Rani tempatnya Shafie mazhabnya. Maka tatkala sampailah ia ke Bandar Aceh. Tawafaya Sanata Sabaa’ Wa Arabaa’yana Baa’da Al Alafa Yawama Al Ahada Al Saadasa Mana Shahara Rajaba Al Haraama Wa Baa’da Zalaka Faya A’sharayana Mana Shahara Shawaala Amaraha Alazaya Laabada Mana Anaqoyaada Amaraha Al Salathoana Al A’zhoma Wa Al Malaka Al Makarama Wa Al Haadaya  Al Jalayala Al Mahatarama Alayaha Maazaala Dawalata Masaa’wadaa Wa Thoala Zholaha Faya Al Awaqoata Mamadawadaa Pada hijrat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seribu empat puluh tahun pada enam haribulan Rejab pada hari Ahad dan kemudian daripada itu pada dua puluh haribulan Syawal maka di titahkan raja yang maha mulia pada fakir dengan titah tak dapat tiada mengajang-ngajang dia iaitu Sultan Iskandar Sani Ali Al Din Mukayat Syah Johor Berdaulat Zhola Allaha Faya Al A’lama sentiasalah daulat baginya dan di lanjut padanya segala pihak negeri.

Ana Atarajama Kataabaa Balasaana Al Jaawaya Mashatamalaa A’laya Tabayayana Kholaqo Al Samawaata Wa Aradhoyana Bahawasanya menjadikan suatu kitab dengan bahasa Jawi menghimpunkan perkataan pada menyatakan segala kejadian tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Wa Samayataha Kholaqo Bada Al Samawaata Wa Al Aradho Dan aku namakan dia Asal kejadian tujuh petala langit dan tujuh petala bumi.

Al Fashola Al Awala Faya Bayaana Awala Maakholaqo Allaha Taa’laya Wa Kholaqo Al Samawaata Wa Al Aradho Wa Maa Yataa’laqo Bahamaa Wa Fayaha Fashowala Bermula fasal yang pertama pada menyatakan peri yang pertama dijadikan Allaha Taa’laya dan peri kejadian tujuh petala langit dan bumi dan barang yang takluk dengan keduanya di dalamnya. Beberapa fasal pada menyatakan peri kejadian Nur Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan yang takluk kepadanya. Qoala Al Nabaya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Kaana Allaha Taa’laya Wa Laa Shaya Maa’ha Telah bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Adalah Allaha Sabahana Wa Taa’laya tiada suatu sertanya jua pun segala.

Sekali sepertua pada suatu hari Abawa Zayana Al A’qolaya berdatang sembah kepada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Ya rasul Allaha di mana tuhan kita tatkala belum ia menjadikan sekelian makhluk?”. Maka sabdanya Kaana Faya A’maa Maa Tahataha Hawaa Wa Maa Fawaqoha Hawaa ertinya Bahawasanya adalah ia pada a’maa tiada di bawah adanya dan tiada di atas adanya ertinya ada ia pada ilmunya seperti firman Allaha Taa’laya di dalam hadis qodasaya Kanata Kanazaa Makhofayaa Faahayata Ana Aa’rafa Fahalaqota Al Kholaqo Faya A’rafawanaya ertinya adalah aku perbendaharaan yang sembunyi maka aku kehendak dengan dia akan mengenal akan daku maka aku jadikan segala makhluk supaya kenal akan daku. Dan firman di dalam hadis Qodasaya yang diceritakan Jaabara radhoya Allaha a’naha Ana Allaha Kholaqo Rawaha Al Nabaya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Mana Zaataha  Wa Kholaqo Al A’lama Baasaraha Mana Rawaha Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama ertinya bahawasanya Allaha Sabahana Wa Taa’laya menjadikan nyawa Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada zatnya dan di jadikan sekelian alam ini daripada nyawa Mahamada.

Dan lagi sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Anaa Mana Allaha Wa Al Mawamana Manaya ertinya aku yang pertama di jadikan Allaha Taa’laya dan segala mukmin itu di jadikan daripada aku. Dan lagi firmannya di dalam hadis Qodasaya Kholaqota Al Ashayaa Laajalaka Wa Kholaqotaka Laajalaya ertinya kujadikan sesuatu itu keranamu Ya Mahamada dan aku jadikan engkau keranaku. Dan lagi firmannya di dalam hadis Lawalaaka Lama Kholaqota Alaa Falaaka ertinya jikalau tiada engkau ya Mahamada tiada aku jadikan tujuh petala langit dan bumi. Dan sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Kanata Nabayaa Wa Adama Bayana Al Maa Wa Al Thoyana ertinya sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama adalah aku di jadikan nabi dan Adam antara air dan tanah.

Dan lagi sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Awala Maakholaqo Allaha Taa’laya Al A’qola ertinya pertama-tama di jadikan Allaha Taa’laya itu akal. Dan lagi sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Awala Maakholaqo Allaha Taa’laya Al Qolama ertinya pertama-tama di jadikan Allaha Taa’laya itu kalam. Dan lagi sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Awala Maakholaqo Allaha Taa’laya Al Arawaaha ertinya pertama-tama di jadikan Allaha Taa’laya itu segala nyawa. Adapun rahana daripada akal dan kalam dan ruh ini kejadian nur Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seperti sabda nabi Awala Maakholaqo Allaha Taa’laya Nawaraya ertinya pertama-tama di jadikan Allaha Taa’laya itu cahayaku dan pada suatu riwayat Awala Maakholaqo Allaha Taa’laya Rawahaya ertinya yang pertama-tama di jadikan Allaha Taa’laya itu nyawaku. Maka ialah sempurnanya cahaya seperti firman Allaha Taa’laya di dalam Qoraana Wa Allaha Matama Nawaraha ertinya bermula Allaha Taa’laya jua yang menyempurnakan cahaya.

Shahdan bahawasanya nur Mahamada itu di jadikan Allaha Taa’laya daripada pancur nur Ahadayaha nya seperti kata Shoahaba Al Manazhowama Taawaha Baa’taana Al Jalaala Wa Al Jamaala Farawaha Ahada Laqoda Jalaa ertinya telah berdampinglah sifat Jalal dan sifat Jamal, ghaliblah Jamal atas sifat Jalal maka di jadikan Allaha Taa’laya daripada dua sifat itu ruh Mahamada iaitu daripada a’dam kepada wujud maka menilik hak Taa’laya itu dengan tilik mahabah. Maka malulah ia lalu berpeluh hingga bertitikkan itu maka di jadikan Allaha Taa’laya daripada segala titik itu nyawa segala anabaya dan nyawa segala awalaya dan daripada nyawa segala mukmin yang sholihin dan daripada nyawa segala mukmin yang fasik dan mukmin yang fasik itu nyawa segala mukmin yang munafik dan kafir. Dan di jadikan Allaha Taa’laya daripada nyawa Insan itu nyawa segala malaikat dan daripada malaikat itu nyawa segala jin dan daripada jin itu nyawa segala syaitan dan daripada syaitan itu nyawa segala binatang dan daripada binatang itu nyawa segala tumbuh-tumbuhan.

Berlebih setengah martabat dengan setengahnya maka jadilah segala bagai nafas tumbuh-tumbuhan dan segala anasir itu empat perkara. Pertama hawa kedua api ketiga air keempat tanah. Maka adalah aku tinggal daripada  Kawana(Kun) berhimpun pun tilik kepadanya dengan tilik hebat maka jadilah hancurlah ia setengah jadi air dan setengah jadi api menghanguskan air itu maka keluarlah daripada asap lalu naik ke udara maka daripada itulah di jadikan Allaha Taa’laya tujuh petala langit. Setelah itu maka ada lagi tinggal haba asap itu maka daripada itulah di jadikan Allaha Taa’laya matahari dan bulan dan bintang. Maka terbitlah daripada nyawa lidah api itu anginnya itupun bertiuplah di atas air lalu berombaklah  air itu. Maka jadilah daripada ombak itu buih maka daripada buih itu di jadikan Allaha Taa’laya tujuh petala bumi. Maka daripada ombak itu di jadikan Allaha Taa’laya segala bukit. Ada lagi tinggal air itu maka di jadikan Allaha Taa’laya segala laut maka sekeliannya di jadikan Allaha Taa’laya di dalam enam hari jua. Lagi akan datang sebut pada fasal kejadian langit dan bumi.

Dan pada satu riwayat yang mahsyur iaitu di jadikan Allaha Taa’laya sepohon kayu dan adalah bagi pohon kayu itu empat cawangnya maka di namai akan dia Shajarata Al Yaqoyana. Maka di jadikan Allaha Taa’laya daripada rupa nur Mahamada itu seperti rupa merak maka di hantarkan akan dia di atas pohon kayu itu maka mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya kiranya tujuh puluh ribu tahun lamanya. Maka tatkala melihat merak itu akan dirinya di dalam hijab umpama dengan sebaik-baik rupanya dan elok parasnya maka lalulah akan Allaha Sabahana Wa Taa’laya lalu sujud ia daripadanya lima kali sujud. Maka jadilah sujudnya itu fardhu yang berwaktu maka di fardhukan Allaha Taa’laya sembahyang lima waktu atasnya dan segala umatnya.                                                       

Kemudian daripada itu maka di jadikan Allaha Taa’laya suatu pendil daripada akik yang merah menarus cahayanya daripada luar hingga sampai ke dalamnya maka di jadikan Allaha Taa’laya daripada rupa Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seperti rupa yang di dalam dunia ini. Maka di hantarkan rupanya itu di dalam pendil itu lalu orang berdiri di dalam sembahyang maka segala nyawa itupun berkelilinglah daripada pendil itu serta mengucap tasbih dan tahlil dan sekeliannya kira-kiranya seratus ribu tahun lamanya. Kemudian maka di titahkan Allaha Taa’laya segala nyawa itu menilik kepada nur Mahamada itu maka mereka itupun meniliklah kepadanya. Barang siapa menilik kepada kepalanya maka di jadikan Allaha Taa’laya khalifah dan sultan dan setengah menilik dahinya maka di jadikan Allaha Taa’laya penghulu yang adil . dan setengahnya menilik matanya kedua maka di jadikan Allaha Taa’laya mereka itu hafaz kalam Allaha dan setengahnya menilik pipinya kedua maka di jadikan Allaha Taa’laya mereka itu baik parasnya dan elok lakunya amat budiman. Dan setengahnya menilik telinganya kedua maka di jadikan Allaha Taa’laya mereka itu mendengar perkataan yang baik dan menurut pengajaran. Dan setengahnya menilik daripada hidungnya maka di jadikan Allaha Taa’laya mereka itu ahli Al hikmat dan tabib. Dan setengahnya menilik bibir mulut kedua maka di jadikan Allaha Taa’laya mereka itu menteri lagi manis mukanya. Dan setengahnya menilik kakinya kedua maka di jadikan Allaha Taa’laya mereka itu utusan antara segala raja-raja. Dan setengahnya menilik dadanya maka di jadikan Allaha Taa’laya mereka itu tawaduk dan menurut amar Allaha Taa’laya. Itulah adanya tiada fakir habiskan kalam.

Dan pada suatu riwayat hadis bahawasanya pertama-tama yang di jadikan Allaha Taa’laya itu seperti sembah nabi Allaha Mawasaya (Musa) A’layaha Al Salama tatkala ia munajat demikian katanya “Hai tuhanku, apa yang pertama engkau jadikan daripada makhlukmu?”. Maka firmannya “Ya Musa, yang pertama-tama aku jadikan itu nyawa Mahamada kemudian daripada itu maka kujadikan Darata Al Bayadhoa dan adalah panjangnya kira-kira lima ratus tahun perjalanan dan lebarnya demikian jua. Kemudian daripada Darata Al Bayadhoa itu kujadikan tujuh puluh ribu negeri di dalam hawa berlapis-lapis dan luasnya tiap-tiap satu negeri itu kira-kiranya tujuh puluh ribu kian yakni tujuh kali dunia ini. Kemudian kujadikan pula di dalam tiap-tiap satu negeri itu daripada tujuh puluh ribu lagi tiada mereka itu daripada manusia dan jin dan malaikat. Maka firmannya Sabahana Wa Taa’laya Aku jadikan akan kamu sekelian maka mereka itupun jadilah berbuat ibadat akan Allaha Taa’laya. Tiap-tiap seorang daripada mereka itu tujuh puluh ribu tahun lamanya maka adalah seorang daripada mereka itu berbuat derhaka akan daku maka aku hempaskan akan negerinya itu setengah dengan setengahnya maka jadi binasalah sekelian itu.

Kemudian daripada itu maka kujadikan pula delapan puluh ribu negeri kira-kiranya itu sepuluh kian dunia ini bersalahan selapis seperti antara langit dan bumi. Aku penuhkan akan dia daripada segala negeri itu dengan biji sawi putih kemudian daripadanya seekor unggas maka aku jadikan akan biji sawi itu yang hijau maka di makan daripada tiap-tiap setahun itu satu biji maka habislah ia maka unggas itupun matilah ia. Kemudian daripada itu maka aku jadikan pula dua puluh ribu laki-laki daripada cahaya maka tiada kujadikan dua orang satu masa hanya seorang jua. Kemudian daripada itu maka kujadikan Kalam maka Luh maka Arash maka Kursi. Kemudian daripada tujuh puluh tahun selangnya maka di jadikan segala malaikat kemudian daripada itu itu kira-kiranya tujuh puluh ribu tahun maka aku jadikan daripada syurga kemudian daripada itu maka neraka.

Kemudian daripada itu maka aku jadikan seorang laki-laki kunamakan akan dia Adam bukan bapa kamu Adam itu. Hai Musa, maka adalah hidup laki-laki itu kiranya sepuluh ribu tahun lamanya maka matilah ia. Kemudian daripada itu maka aku jadikan pula seorang laki-laki maka aku namakan akan dia Adam pula maka sentiasalah aku jadikan Adam kemudian daripada Adam itu. Maka adalah lama hidupnya tiap-tiap seorang daripada Adam itu sepuluh ribu tahun hingga kujadikan sepuluh ribu Adam lain daripada bapa kamu. Hai Musa, kemudian daripada itu maka aku jadikan bapa kamu Adam. Hai Musa itulah adanya”.

Pada suatu riwayat hadis bahawasanya yang dahulu daripada di jadikan Allaha Taa’laya daripada Darata Al Bayadhoa dengan Arash dan Kursi dan langit dan bumi dan syurga dan neraka dan di jadikan delapan puluh ribu negeri berlapis-lapis dan adalah luasnya daripada tiap-tiap satu negeri itu sepuluh kian dunia ini dan adalah berselangan antara satu lapis kepada satu lapis seperti antara langit dan bumi. Maka di penuhkan akan dia oleh Allaha Sabahana Wa Taa’laya akan negeri itu dengan biji sawi yang putih maka di jadikan Allaha Taa’laya akan seekor unggas yang hijau maka firmannya “Makan olehmu akan barang yang ada di dalam segala negeri itu. Bahawasanya tiada engkau mati melainkan hingga habislah engkau makan akan dia sekelian biji sawi itu”. Maka di makannyalah akan biji sawi pada tiap-tiap hari satu biji kemudian daripada itu tiap-tiap bulan satu biji kemudian daripada itu pada tiap-tiap setahun satu biji hingga habislah sekelian biji sawi itu yang ada di dalam sekelian negeri itu hingga dengan takdir Allaha Taa’laya maka unggas itupun matilah.

Kemudian daripada itu maka di jadikan Allaha Sabahan Wa Taa’laya sepuluh ribu unggas maka sekelian unggas itu seperti hal unggas yang dahulu jua dan tiada di jadikan Allaha Taa’laya akan dia satu masa dua ekor melainkan mati seekor maka di jadikan seekor pula hingga habislah mati sekelian unggas itu jua. Kemudian daripada itu maka di jadikan Allaha Sabahana Wa Taa’laya daripada dua ratus ribu laki-laki daripada cahaya dan adalah hidup ia tiap-tiap seorang daripada mereka itu kiranya sepuluh ribu tahun dan tiada di jadikan akan dia pada satu masa dua orang melainkan mati seorang dan di jadikan seorang hingga habislah mati sekelian mereka itu. Adapun kemudian daripada itu maka di jadikan Allaha Sabahana Wa Taa’laya akan seorang laki-laki aku nama akan dia Adam dan adalah hidupnya kira-kiranya sepuluh ribu tahun lamanya.

Kemudian daripada itu kira-kiranya sepuluh ribu tahun antaranya maka di jadikan Allaha Sabahana Wa Taa’laya akan Arash. Dan kemudian daripada itu kira-kira sepuluh ribu tahun selangnya maka di jadikan Allaha Sabahana Wa Taa’laya akan Luh. Kemudian daripada itu kira-kira sepuluh ribu tahun perselangan maka di jadikan Allaha Taa’laya akan Kursi. Kemudian daripada itu kira-kiranya sepuluh ribu tahun antaranya maka di jadikan Allaha Sabahana Wa Taa’laya akan syurga. Kemudian daripada itu kira-kiranya sepuluh ribu tahun antaranya maka di jadikan Allaha Taa’laya neraka. 

Kemudian daripada itu kira-kiranya sepuluh ribu tahun selangnya maka di jadikan Allaha Sabahana Wa Taa’laya akan Darata Al Bayadhoa dan adalah rupanya seperti unggas maka menilik Allaha Sabahana Wa Taa’laya kepadanya dengan tilik hebat maka iapun lalu bergerak-geraklah seperti keluar asap dan air dan buih. Maka di jadikan Allah Taa’laya asap itu langit dan daripada air itu tujuh laut dan daripada buih itu bumi. Kata Kaa’ba Al Ahabaara bahawasanya yang pertama di jadikan Allaha Taa’laya itu segala nyawa kemudian daripada itu maka segala malaikat yang menanggung arash. Kata Saa’yada bana Jabayara yang mahsyur bahawasanya pertama di jadikan Allaha Sabahana Wa Taa’laya itu Kalam dan Luh maka dakwat.

Dan pada suatu riwayat bahawasanya yang pertama di jadikan Allaha Taa’laya itu Kalam dan Luh dan tersurat di dalamnya barang yang lagi akan di jadi hingga hari kiamat. Kemudian maka di jadikan Allaha Taa’laya Darata Al Bayadhoa ertinya mutiara yang putih maka di jadikan Allaha Taa’laya daripada mutiara itu air kemudian daripada itu maka di hantarkan Arash di atas air itu maka di jadikan Allaha Taa’laya Kursi. Kemudian daripada itu di jadikan Allaha Taa’laya hawa kemudian daripada itu di jadikan Allaha Taa’laya nyawa.                                           


Sumber: Kitab Taja Al Malaka (Mahkota Raja-Raja)

No comments:

Post a Comment