Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, August 31, 2010

Hikmah atau Hikmat

Terdpt kebanyakan manusia telah tertipu dengan perkataan Hikmah yang telah dicipta oleh musuh2 tuhan. Perkataan ini dikaitkan dengan agama Islam yang dikatakan mestilah berpandukan al quran dan hadis. Hujjah mereka ialah menggunakan perkataan hikmah ini yg diberikan pengertian sebagai perkataan atau perbuatan nabi Muhammad yang bertujuan menafsirkan agama. Hujjah mereka juga adalah bertujuan supaya manusia di perbodohkan dengan hadis2 yg di dakwa adalah perintah2 tuhan padahal segala perintah tuhan telahpun lengkap di dlm al quran.

Perkataan hikmah ini sebenarnya tidak wujud di zaman nabi. Ini adalah kerana perkataan tersebut di dlm al quran di tulis, Ha Kaf Mim Ta dibaca Hakamata atau Hikmat di dlm bahasa Melayu. Hikmat ini di definasikan sebagai kebijaksanaan atau keajaiban yang di kurniakan tuhan. Hikmat jugalah yg membantu nabi2 di dlm dakwah dan pemerintahan negara di zaman dahulu. Mari kita perhatikan perkataan hikmat ini di dlm beberapa ayat al quran supaya kita memahami maksud hikmat tersebut.

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al-Hikmat serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (129) Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmat, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (151) Allaha menganugerahkan al hikmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmat itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. (269) Al Baqarah

Dan Allaha akan mengajarkan kepadanya (Nabi Isa) Al Kitab, Hikmat, Taurat dan Injil. (48) Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allaha berikan kepadanya Al Kitab, hikmat dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allaha." Akan tetapi: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (79) Dan, ketika Allaha mengambil perjanjian dari para nabi: "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmat, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya". Allaha berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami mengakui". Allaha berfirman: "Kalau begitu saksikanlah dan Aku menjadi saksi bersama kamu". (81) Sungguh Allaha telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allaha mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allaha, membersihkan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmat. Dan sesungguhnya sebelum itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (164) Al A’marana

Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allaha telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmat kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. (54) Sekiranya bukan karena karunia Allaha dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan Allaha telah menurunkan Kitab dan hikmat kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allaha sangat besar atasmu. (113) An Nasaa

ketika Allaha mengatakan: "Hai ’Isa putera Maryam, ingatlah ni’mat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmat, Taurat dan Injil, dan di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan seizin-Ku. Dan waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur dengan seizin-Ku, dan di waktu Aku menghalangi Bani Asara Yala di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." (110) Al Maeda

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmat dan kenabian. Jika orang-orang itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. (89) Al Anaama


Al Ra. Inilah ayat-ayat Al Qur’an yang mengandung hikmat. (1) Yunus

Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmat dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (22) Yusuf

Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (125) Al Nahala

Itulah sebagian hikmat yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allaha, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan. (39) Al Asaraa

Hai Yahya, ambillah Al Kitab itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmat selagi ia masih kanak-kanak, (12) Maryam

Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmat dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, (74) maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmat dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kamilah yang melakukannya. (79) Al Nabayaa

Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmat dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (14) Al Qoshosho

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allaha. Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allaha Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (12) Laqomana

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allaha dan hikmat. Sesungguhnya Allaha adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. (34) Al Ahazaba

Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya (Daud) hikmat dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. (20) Shod


Jelaslah di sini bahawa nabi Mahamada hanyalah menyampaikan firman tuhan iaitu Al Quran. Hikmat atau kebijaksaan hanyalah hak tuhan yg dikurniakan kpd sesiapa yg di kehendakinya.

No comments:

Post a Comment