Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, August 15, 2010

Sawarata Al Malaka (Surat Al Malaka)

Ba Sama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Tabaraka Alazaya Bayadaha Al Malaka Wa Hawa A'laya Kala Shaya Qodayara (1)
Engkau sucikan yang di tangan-Nyalah segala kerajaan dan Dia atas segala sesuatu menentukan

Alazaya Kholaqo Al Mawata Wa Al Hayata Layabalawa Kama Aya Kama Ahasana A'malaa Wa Hawa Al A'zayaza Al Ghofawara (2)
Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun

Alazaya Kholaqo Sabaa' Samawata Thobaqoa Maa Taraya Faya Kholaqo Al Rahamana Mana Tafawata Faarajaa' Al Bashora Hala Taraya Mana Fathowara (3)
Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah dari sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang?

Tsama Arajaa' Al Bashora Karatayana Yanaqolaba Alayaka Al Bashora Khosaa Wa Hawa Hasayara (4)
Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan cacat dan dia dalam keadaan payah

Wa Laqoda Zayanaa Al Samaa Al Danayaa Bamashobayaha Wa Jaa'lanaha Rajawamaa Lalashayathoyana Wa Aa'tadanaa Lahama A'zaba Al Saa'yara (5)
Dan sesungguhnya Kami menghiasi langit di dunia yang dekat dan Kami jadikan alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa yang menyala-nyala.

Wa Lalazayana Kafarawa Baraba Hama A'zaba Jahanama Wa Basa Al Mashoyara (6)
Dan orang-orang kafir kepada Tuhan mereka, azab Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat

Aza Alaqoyawa Fayaha Samaa'wa Laha Shahayaqoa Wa Haya Tafawara (7)
Apabila dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar padanya suara yang mengerikan dan sedang menggelegak

Takada Tamayaza Mana Al Ghoyazho Kalamaa Alaqoya Fayahaa Fawaja Saala Hama Khozanataha Alama Yaata Kama Nazayara (8)
hampir-hampir terpecah-pecah lantaran marah, setiap kali dilemparkan ke dalamnya, mereka ditanya: "Apakah belum datang kamu pemberi peringatan?"

Qolawa Balaya Qoda Jaana Nazayara Fakazabanaa Wa Qolanaa Maa Nazala Allaha Mana Shaya Ana Anatama Alaa Faya Dholala Kabayara (9)
Mereka menjawab: "Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, kami mendustakan dan kami katakan: ’Allaha tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar’"

Wa Qolawa Lawa Kanaa Nasamaa' Awa Naa'qola Maa Kanaa Faya Ashohaba Al Saa'yara (10)
Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni yang menyala-nyala".

Faaa'tarafawa Bazanaba Hama Fasahaqoa Laashohaba Al Saa'yara (11)
Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni yang menyala-nyala.

Ana Al Zayana Yakhoshawana Raba Hama Ba Al Ghoyaba Lahama Maghofarata Wa Ajara Kabayara (12)
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka Yang Ghaib, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.

Wa Asarawa Qowala Kama Awa Ajaharawa Baha Anaha A'layama Bazata Al Shodawara (13)
Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

Alaa Yaa'lama Mana Kholaqo Wa Hawa Al Lathoyafa Al Khobayara (14)
Apakah Yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?

Hawa Alazaya Jaa'la Lakama Al Aradho Zalawalaa Famashawa Faya Manakaabahaa Wa Kalawa Mana Razaqoha Wa Alayaha Al Nashawara (15)
Dialah yang menjadikan bagi kamu bumi itu mudah, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezki-Nya dan kepada-Nya-lah dibangkitkan.

Aamana Tama Mana Faya Al Samaa Ana Yakhosafa Bakama Al Aradho Fa Aza Haya Tamawara (16)
Apakah aman dari yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bergoncang?,

Ama Amana Tama Mana Faya Al Samaa Ana Yarasala A'laya Kama Hashobaa Fasataa'lamawana Kayafa Nazayara (17)
atau apakah aman terhadap yang di langit, sesungguhnya mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana peringatan-Ku.

Wa Laqoda Kazaba Al Zayana Mana Qobala Hama Fakayafa Kana Nakayara (18)
Dan di dustakan orang-orang yang sebelum mereka, maka alangkah hebatnya kemurkaan-Ku

Awalama Yarawa Alaya Al Thoyara Fawaqo Hama Shofata Wa Yaqobadhona Maa Yamasakahana Alaa Al Rahamana Anaha Bakala Shaya Bashoyara (19)
Apakah tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Amana Haza Alazaya Hawa Janada Lakama Yanashora Kama Mana Bawana Al Rahamana Ana Al Kafarawana Alaa Faya Ghorawara (20)
Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Yang Maha Pemurah? Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam tertipu.

Amana Haza Alazaya Yarazaqo Kama Ana Amasaka Razaqoha Bala Lajawa Faya A'tawa A Nafawara (21)
Atau siapakah yang memberi kamu sekiranya menahan rezki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus kesombongan dan menjauhkan diri?

Afamana Yamashaya Makabaa A'laya Wajahaha Ahadaya Amana Yamashaya Sawaya A'laya Shoratho Masataqoyama (22)
Maka apakah orang yang berjalan terjungkel di atas wajahnya mendapat hidayah ataukah orang yang berjalan di jalan yang lurus?

Qola Hawa Alazaya Anashaa Kama Wa Jaa'la Lakama Al Samaa' Al Abashora Wa Al Afadata Qolayala Maa Tashakarawana (23)
Katakanlah: "Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati", amat sedikit kamu bersyukur.

Qola Hawa Alazaya Zaraa Kama Faya Al Aradho Alayaha Tahasharawana (24)
Katakanlah: "Dia-lah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan kepada-Nya-lah dikumpulkan".

Wa Yaqowalawana Mataya Haza Al Aa'da Ana Kana Tama Shodaqoyana (25)
Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?".

Qola Anamaa Al A'lama A'nada Allaha Wa Anamaa Anaa Nazayara Mabayana (26)
Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu pada sisi Allaha dan sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan".

Falamaa Raawaha Zalafata Sayata Wajawaha Al Zayana Kafarawa Wa Qoyala Haza Alazaya Kana Tama Baha Tadaa'wana (27)
Ketika mereka melihat azab sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan inilah yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.

Qola Araaya Tama Ana Ahalakanaya Allaha Wa Mana Maa'ya Awa Rahamanaa Famana Yajayara Al Kafarayana Mana A'zaba Alayama (28)
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allaha mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?"

Qola Hawa Al Rahamana Amanaa Baha Wa A'layaha Tawakalanaa Fasataa'lamawana Mana Hawa Faya Dholala Mabayana (29)
Katakanlah: "Dia-lah Yang Maha Penyayang, kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakkal, maka kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata".

Qola Araaya Tama Ana Ashobaha Maawa Kama Ghowara Famana Yaataya Kama Ba Maa Maa'yana (30)
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan bagimu?". (30)

No comments:

Post a Comment