Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, August 22, 2010

Sejarah Zakat

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allaha. Sesungguhnya Allaha Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (110) Al Baqarata

Zakat adalah lebihan dari rezki yg dikurniakan tuhan kpd manusia. Setiap manusia yg mempunyai pendapatan di wajibkan mengeluarkan zakat bagi tujuan membersihkan rezki yg dikurniakan tuhan. Bagi, orang2 beriman yg memahami al quran akan mengetahui bhw kadar zakat ialah 10% mengikut nisbah 1 dan 9 iaitu 1 bahagian di nafkahkan dan 9 bahagian rezki yg dikurniakan.

Di atasnya ada 19. (30) Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mu’min itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir: "Apakah yang dikehendaki Allaha dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allaha menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. (31) "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar?" (42) Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, (43) dan kami tidak memberi makan orang miskin, (44) dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, (45) dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, (46) hingga datang kepada kami kematian". (47) Al Mudatthir

Kefarduan zakat ini telah bermula sejak tertegaknya syariat agama nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berzakat kpd pemerintah di zaman beliau berupa harta rampasan perang spt yg tercatat di dlm kitab terdahulu.14:14 Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, dikumpulkannya semua orang di dalam perkemahannya, yakni yang pandai berperang, sebanyak 318 orang, lalu mengejar keempat raja itu sampai ke kota Dan.14:15 Di situ Abram membagi orang-orangnya atas beberapa kelompok, lalu menyerang musuh pada waktu malam dan mengalahkan mereka. Ia mengejar mereka sampai ke Hoba di sebelah utara kota Madayana.14:16 Abram berhasil merebut kembali barang-barang yang telah dirampas, juga Lot dengan segala harta bendanya, dan para wanita dan tawanan lainnya.

Demi yang berlari kencang dengan terengah-engah, (1) dan yang mencetuskan api dengan pukulan, (2) dan yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh, (3) maka ia menerbangkan debu, (4) dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, (5) sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya, (6) dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya, (7) dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. (8) Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, (9) dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada, (10) sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka. (11) Al Adayata

14:17 Sesudah mengalahkan Raja Kedorlaomer dengan raja-raja sekutunya, Abram kembali. Lalu raja Salama pergi menyongsong dia di Lembah Syawe yang disebut juga Lembah Raja.14:18 Melkisedek, raja Salama yang juga menjabat imam Allaha Yang Mahatinggi, membawa roti dan anggur untuk Abram,14:19 lalu memberkati Abram, katanya, "Semoga Allaha Yang Mahatinggi, yang telah menciptakan langit dan bumi, memberkati Abram!14:20 Terpujilah Allaha Yang Mahatinggi, yang telah memberikan kepadamu kemenangan atas musuhmu." Setelah itu Abram memberikan kepada Melkisedek sepersepuluh dari segala barang rampasan yang telah dibawanya kembali. Kitab Kejadian

Di dlm kitab2 terdahulu memperkatakan tentang zakat yg disebut sebagai persembahan persepuluhan. Kefarduan zakat memang di fahami oleh orang2 beriman di zaman dahulu. Kisah Qarun di zaman nabi Musa, jelas mengundang kemurkaan tuhan apabila beliau dgn sombong mengatakan bhw segala rezkinya adalah dari hasil usaha tangannya sendiri. Dia di telan bumi bersama2 dgn hartanya.

Musuh2 tuhan kemudian mencipta agama kristian menggunakan kandungan kitab2 terdahulu. Manusia yg mengikuti agama kristian memahami tentang cukai atau zakat yg perlu di keluarkan. Bagaimanapun, paderi2 dan raja berpakat menindas rakyat dengan menetapkan kadar cukai mengikut kehendak mereka. Rakyat tertindas dan wang cukai tidak di berikan kpd rakyat yg memerlukannya spt perintah tuhan. Wang cukai inilah yg menjadikan paderi2 di zaman dahulu kaya raya malah mereka berpakat dengan raja2.

Setelah kejatuhan sistem agama di barat, sistem cukai diri ini di kekalkan untuk tujuan membangunkan negara. Fungsi zakat untuk menolong rakyat di ubah dan lebih digunakan sebagai mekanisma membebankan rakyat. Setiap rakyat yang mempunyai pendapatan di kehendaki membayar kadar zakat yg lebih tinggi berbanding perintah tuhan iaitu 10%.

Di Malaysia, setiap rakyat yg mempunyai pendapatan di kehendaki membayar cukai pendapatan. Kadar cukai yang dikenakan ialah 27% iaitu lebih 17% dari yang difardukan. Zakat kini menjadi satu bebanan hutang pula apabila ianya tidak dpt di bayar sepenuhnya. Manakala, fungsi zakat yg tujuannya membantu golongan kurang upaya di tukar menjadi cara mendptkan wang bagi perbelanjaan negara. Sebarang pembaziran yg dilakukan kerajaan akan di tanggung oleh rakyat dengan cara menaikkan cukai/zakat ini.

No comments:

Post a Comment