Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, August 17, 2010

Sawarata Al Dakhona (Surat Kabut/Asap)

Ba Sama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Hama (1)
Dia Memberi

Wa Al Kataba Al Mabayana (2)
Dan Kitab yang menjelaskan

Anaa Anazalanaha Faya Layalata Mabarakata Anaa Kana Manazarayana (3)
Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan

Fayahaa yafaraqo Kala Amara Hakayama (4)
Padanya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.

Amara Mana A'nadahaa Anaa Kana Marasalayana (5)
Urusan dari sisi Kami, sesungguhnya Kami adalah yang mengutus rasul

Rahamata Mana Rabaka Anaha Hawa Al Samayaa' Al A'layama (6)
Rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya Dialah Yang Mendengar lagi Mengetahui

Raba Al Samawata Wa Al Aradho Wa Maa Bayanahamaa Ana Kanatama Mawaqonawana (7)
Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini

Laa Alaha Alaa Hawa Yahayaya Wa Yamayata Raba Kama Wa Raba Abaa Kama Al Awalayana (8)
Tiada Tuhan melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu yang terdahulu.

Bala Hama Faya Shaka Yalaa'bawana (9)
Tetapi mereka dalam keragu-raguan terhadapnya.

Faarataqoba Yawama Taataya Al Samaa Ba Dakhona Mabayana (10)
Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut/asap yang nyata

Yaghoshaya Al Nasa Haza A'zaba Alayama (11)
Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.

Rabanaa Akashafa A'naa Al A'zaba Anaa Mawamanawana (12)
"Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab, sesungguhnya kami akan beriman."

Anaya Lahama Al Zakaraya Wa Qoda Jaa Hama Rasawala Mabayana (13)
Sesungguhnya aku bagi mereka seorang pemberi peringatan dan dikatakan datang kepada mereka rasul yang memberi penjelasan,

Tsama Tawalawa A'naha Wa Qolawa Maa'lama Majanawana (14)
Kemudian berpaling daripadanya dan berkata: "maklumlah seorang yang gila"

Anaa Kashafawa Al Azaba Qolayala Anakama A'adawana (15)
Sesungguhnya kami melenyapkan siksaan itu sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali

Yawama Nabathosha Al Bathoshata Al Kabaraya Anaa Manataqomawana (16)
Hari Kami menghantam dengan hantaman yang besar, sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.

No comments:

Post a Comment