Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, December 12, 2010

Peperangan Menakluk Maghrib

Maka diceritakan oleh orang yang empunya ceritera ini maka Tanggala Pandita itulah ganti ayahanda Maulana Baginda Maharaja Indera Palashara akan menjadi raja di kayangan dan terlalu amat gagah perkasa kuat beraninya dan banyak askar dan rakyat bala tenteranya dan tujuh ribu keti raja jana yang di bawah perintahnya. Maka di dalam seorang2 raja itu menterinya sepuluh ribu keti dua lalapan laksa. Maka tiap2 seorang menterinya itu hulubalang yang bernama sembilan ribu laksa dua lalapan keti tujuh ratus ribu memakai ketopong besi dan berbaju besi dengan pedang terhunus dan berkota besi tujuh lapis dan kota perak tujuh lapis dan kota suasa tujuh lapis dan kota emas tujuh lapis. Maka paduka baginda itupun berputeralah dua orang laki2 sama kesaktian gagah perkasa kuat berani seorang itu bernama Begawan Basawagaya, kedua orang bernama Begawan Bayasara.

Maka keduanya itu sama menggantikan paduka ayahanda maulana baginda akan tetapi Begawan Basawagaya di jadikan raja kerajaan di luar Bukit Kaf yang di maghrib. Maka raja itupun berputeralah seorang laki2 elok perkasa gagah berani kuat kesaktian. Maka segala raja2 jin di Maghrib habis dialahkannya dan kotanya sepuluh tujuh lapis daripada batu hitam yang keras dan jauh antaranya itu daripada selapis itu dua belas bulan perjalanan dan besar istananya tujuh hari perjalanan dan besar istananya tujuh hari perjalanan dan lebarnya lima hari perjalanan dan adalah 3 istana itu daripada perak dan dindingnya tembaga suasa bertatahkan intan dan permata dan halamannya batu akik yang merah. Maka istananya diaturkan kerusi yang keemasan bertatahkan jauhari mutu manikam berumbai-umbaikan mutiara dan nilam baiduri kolam permata zamrud yang berbagai2 warna yang berkilauan dan cemerlang gilang gemilang. Maka raja2 yang menunggui di bawah istananya itu tujuh ratus. Maka tiap2 raja itu adalah hulubalangnya tujuh ribu. Maka iapun memakai baju besi dan ketopong besi dan memegang pedang yang sudah terhunus dan tombak dan sanadarayaka sudah terhunus. Maka tiap2 seorang hulubalang adalah laskarnya tujuh ribu keti yang lengkap dengan alat senjatanya.

Maka raja itulah memperanakkan seorang perempuan bernama Puteri Jalawasa Al Ashaqoyana yang terlalu amat elok rupanya sederhana sedang cahayanya seperti matahari yang keluar di tepi gunung di Masyrik tiada boleh ditentang nyata dan hidungnya laksana melur sekuntum dan matanya sepperti bintang kutub dan giginya bagai delima dan alisnya seperti bulan yang sehari timbul di tepi langit dan bibirnya seperti kertas digunting dan dadanya bidang dan adalah permata gemilang. Maka segala yang memandangnya rindu dendam tiadalah boleh tertanggung dan bahunya lebar dan elok budiman lehernya terung dan tertib kelakan patut di junjung dan dagunya laksana awan bergantung dan putih kuning terlalu majelis dan barang sangatlah manusia tiadalah samanya datang majalis wajahnya laksana keluarnya cahayanya cemerlang bagaikan bertiris dan pehanya seperti peha belalang dan halus berseri gilang gemilang laksana dian di dalam balang cahayanya gemerlapan seperti bintang patut segala akan di julang maka segala segala yang melihat terlalu sangat bimbang rindu dendam hairan tercengang segala makhluk yang memandang habislah pengingin makhluk memandang dari jauh2 kerana cahayanya terang cantik manis alang kepalang dan betisnya laksana batang padi elok sempurna lagi berbudi seperti intan sudah di saradaya di pinggir kolam dengan puadi, tumitnya laksana tawar yang bagus indah berseri sangatlah halus pakaiannya lengkap segala yang harus sekelian memandang habislah binasa dan dialah tuan puteri diperisterikan oleh Seri Paduka Sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana saudara wazir Al Maazhoma nabi Allaha Khaidir dan ialah pertama2 dijadikan Allaha Sabahana Wa Ta A’laya dengan nama Sultan di dalam dunia ini dibawa oleh Jibril Alayaha Al Salama dititahkan tuhan Malaka Al A’lama mengelilingi dunia dan memasukkan agama Asalama segala raja jin dan perperang dengan segala raja jana habislah di alahkan sekelian raja2 jin di luar bukit Kaf yang di Masyrik sampai ke Maghrib Al Qoshosho.

Maka di ceriterakan oleh orang yang empunya ceritera ini segala persetuanya Sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana bermuafakat dengan segala raja2 yang di bawah perintahnya bermula menterinya yang besar memakai makota yang berkeemasan seribu dua ratus . Maka di dalam seorang menterinya adalah hulubalangnya tujuh ribu tujuh ratus. Maka di dalam seorang hulubalangnya adalah laskarnya yang berkuda dan memakai pedang dan hanjar dan jarata sembilan ribu keti dan yang bergajah sembilan laksa dua lalapan keti tujuh ribu sembilan ratus dan rakyat yang berjalan di tanah tiada dihisabkan daripada kebanyakannya memakai tombak dan perisai tembaga. Arakian adalah raja yang takluk kepadanya empat ratus. Maka dalam raja yang itu adalah raja yang takluk lagi kepadanya empat ribu lebih kurang sedikit jualah dari kerana hendak pergi menyerang raja jin yang di Maghrib bernama Betara Tanggala.

Maka paduka Sultan Iskandar menitahkan seorang pengawalnya di suruhnya panggil wazirnya nabi Allaha Khaidir menghadap Duli Paduka Yang Maha Mulia. Maka Raja Iskandar turun ke tanah memberi hormat dan khidmat kepada wazirnya itu. Maka lalu naik berpegang tangan duduklah di atas kerusi yang keemasan bertatahkan ratna mutu manikam dan gemala zamrud pualam permata. Maka diadaplah oleh segala raja2 dan orang besar2 dan panglima dan hulubalang. Maka Paduka Raja Iskandar lalu berkat demikian katanya “Hai wazirnya nabi Allaha sebab maka suruh tuanku persilakan kemari oleh hamba kerana maksud hamba hendaklah kita menyerang segala raja jin akan tetapi dahulukan raja jin yang di Maghrib. Maka hendaklah tuanku memberi titah kepada segala raja2 dan mengirimkan surat kepada segala raja2 yang dibawah perintah oleh kita”. Maka nabi Allaha kabullah seperti maksud dirimu itu. Maka di dalam bercerita itu maka hidangan dan piala minuman pun diangkat oranglah setelah sudah santap maka mohon undur pulang kembali nabi Allaha itu dengan segala raja2 dan menteri hulubalang.

Setelah keesokan maka disuruhlah utusan membawa surat kepada segala raja2. Maka masing2 lah berjalan menteri utusan menuju jalan sampai kepada tiap2 negaranya raja2 itu. Arakian maka adalah jauhnya antara negaranya itu adalah yang dua bulan, adalah yang tiga bulan, adalah yang empat bulan, adalah yang lima bulan, adalah yang enam tujuh bulan. Hataya maka apabila telah sampai surat itu kepada raja2 itu maka lalu dijunjung diatas kepalanya seraya dibuka daripada likatan menterinya lalu dibacanya. Setelah sudah membaca dan mengertikan bunyi kalam al hasanata yang kalam al ahasana dalamnya. Maka lalu menyuruh berhimpun segala rakyat dan laskar kepada segala wazir dan menterinya. Arakian setelah sudah berhimpun maka dihadirkan segala perkakas yang lengkap dengan alat senjatanya lalu berjalan menuju jalan ke negaranya Iskandar di Makayana lah. Perbuatan raja2 itu tujuh tahun khabarnya berhimpun segala raja2 itu. Setelah sudah berkumpul itu lalu berjalan menuju kepada negerinya raja Betara Tanggala di Maghrib itu. Maka iapun sampailah di luar kota negerinya itu.

Maka diwartakan oranglah kepada raja Betara Tanggala itu sakawala tujuh tahun lamanya perjalanan manusia akan perjalanan jin sebentar saja jalan yang jauh itu. Maka kata raja jin kepada menterinya Betara Lawakahaya “Menteriku pergilah engkau kepada raja Iskandar itu tanyakan apa kehendaknya datang dan apa khabar yang dibawanya atau apa dicarinya maka sampai ke mari disini”. Arakian maka Betara Lawaka pun bermohonlah lalu berjalan dengan hulubalang tujuh ribu dan laskarnya tujuh ribu keti yang pergi menghadap Seri Paduka Raja Iskandar itu. Hataya setelah sampai lalu masuk menghadap ke hadirat raja itu maka sembahnya “Ya Tuanku Raja Yang Maha Mulia, hamba datang menghadap ke bawah duli paduka tuanku disuruh menanya apa tuanku datang dan apa khabar tuanku dan apa maksud dicari maka sampai kemari tuanku”.

Maka dijawab oleh paduka Iskandar itu “bahawa kami sekelian datang sekarang ini menghadap meminta redha dan rahayama junjung wawalaya seraya Paduka Raja Betara Tanggala akan mudah mudahan boleh bermuafakat atas kedua pihak engkau jana dan kami manusia daripada hendaklah raja kamu mengikut dan membawa iman kepada Allaha dan rasul Allaha kerana jana dan manusia sama juga tiada lainnya kerana firman Allaha di dalam kitab Allaha yang diturunkan kepada nabi Allaha Adarayasa (Idris) dan tiadalah dijadikan Allaha Ta A’laya Jana dan manusia itu melainkan menyembah Allaha jualah dan jikalau kiranya raja kamu tiada mau menerima dan muafakat dengan baik hendaklah bersediakan dan berlengkap alat senjatanya sekelian supaya kami menyeranglah kota raja kamu biarlah menjadi rata semuanya”. Setelah habis raja Iskandar memberi titah kepada menteri jana itu maka menterinya jana pun tunduk menyembah seraya bermohon pulang ke negaranya.

Maka utusan lalu berjalan siang malam tiada berhenti. Setelah sampai kepada rajanya menyembah di persembahkan segala perkataan raja Iskandar itu. Arakian setelah raja Betara Tanggala itu mendengar kata raja Iskandar yang di Makayana itu maka terlalu marah merah padam muram mukanya dan lakunya seperti ulat berbelit-belit. Maka katanya “bagaimana rupanya manusia dan berapa banyak laskar dan hulubalang dan berapa raja dan menteri yang besar hati yang boleh datang menyerang negeriku ini dan melanggar kota istanaku ini kalau2 seperti semua yang masuk berenang dalam air madu juga akhirnya manusia itu sayang segala2. Maka hendaklah menteriku segera kembali lagi beritahukan raja manusia itu yang berkehendak bermuafakat dan suruh mengikut barang katanya itu tiada sekali2 aku mau menurut barang katanya dan mengikut perintahnya. Adakah patut aku jin yang dahulu di jadikan Allaha Sabahana Wa Ta A’laya daripada cahaya api dan manusia itu dijadikan Allaha Sabahana Wa Ta A’laya kemudian dari aku daripada tanah yang rendah lagi gelap dan jikalau sangka ia raja laki2 yang gagah perkasa berani, maka hendaklah empat puluh hari lagi kita bermain2 senjata di luar tengah medan”.

Kemudian maka menteri pun lalu berjalan keluar menuju khemah raja Iskandar itu maka menteri pun sampailah kepada khemah raja Iskandar itu. Maka lalu masuk menghadap serta tunduk menyembah menceritakan segala perkataan rajanya itu. Setelah itu maka mohonlah pulang ke dalam kota negerinya dan rajanya. Setelah sampai kepada raja Betara Tanggala itu maka lalu tunduk menyembah rajanya serta menyampaikan perkataan raja Iskandar itu mengatakan “Syukur Al Hamada Lalaha Raba Al A’lamayana bahawa tiada sekali-kali salah satu daripada pihak jana dan manusia menanti perintah Allaha. Maka jikalau tiada raja Betara Tanggala menangkap dan mengalahkan aku, Ana Syaa Allaha nescaya akulah menangkap dan mengalahkan dia”.

Setelah sampai daripada hari perjanjian, pagi2 hari belum terbit matahari maka di palu genderang perangnya atas kedua pihak laskar jana dan manusia. Maka iapun masing2 masuk bersaf2 di tengah medan serta didirikan oranglah tanggal panji2 bertulisan kembang dengan air emas daripada kedua pihak laskar. Maka masuklah kemudian raja pari bernama Maharaja Shah Pari dengan menterinya tujuh ratus dan pada seorang2 menteri itu hulubalang tujuh ribu maka dalam seorang hulubalang itu tujuh ribu keti adalah yang berkuda setengahnya dan adalah yang memegang jarata dan adalah yang memegang pedang dan adalah yang memegang hanjar dan yang memegang cokmar dan adalah yang memegang tombak. Maka katanya jin manusia mana yang mau mati marilah masuk di tengah medan jikalau sungguh anak laki2.

Maka raja manusia pun masuklah ketengah medan bernama raja Iskandar dengan menterinya seribu dua ratus maka pada seorang2 menterinya adalah hulubalangnya tujuh ribu tujuh ratus. Maka dalam seorang2 hulubalang itu adalah laskarnya sembilan ribu keti memegang hanjar dan pedang dan perisai menunggang kuda dan yang bergajah sembilan laksa dua lalapan keti tujuh ribu sembilan ratus laskar memegang jarata dan cokmar dan tombak dan pata. Maka masing2lah palu memalu dan tombak menombak dan tikam menikam dan tetak menetak dan patah mematah bertangkis tangkisan segala laskar jana dan manusia. Maka lalu azmat gagak gempita bunyi senjata dan riuh rendah segala orang yang bertempik dan sorak cuaca menjadi kelam kabut habukpun naik ke udara daripada sebab kebanyakan kaki manusia dan jana terkilat kilatan api senjata jualah yang kelihatan seperti bintang di langit. Maka banyaklah darah yang tumpah mengalir ke tanah habukpun berhentilah gagak gempita pun teranglah. Maka kelihatanlah kepala jin dan manusia seperti anak keti dan bangkai pun seperti pulau datang ke laut maka darah pun seperti air laut berwarna batu dan seperti banjir yang hilir kepada sungai maka dibawa larilah oleh banjir darah itu. Kuda dan gajah saujana mata jauhnya.

Arakian maka banyaklah laskar manusia yang mati kerana kesaktian dan hikmat Maharaja Shah Pari. Siang dan malam tiada berhenti berperang berganti. Maka datanglah kepada dua belas bulan lamanya perang mengalahkan kota selapis itu. Maka diceriterakan orang yang empunya ceritera ini tujuh belas tahun khabarnya berperang itu kerana selapis kota setahun lamanya berperang. Maka di dalam perang mengalahkan kota lima lapis itu tiadalah banyak jin yang mati melainkan manusialah yang banyak mati tiada terkira banyaknya. Maka meminta doa raja Iskandar dan nabi Allaha demikian “Ya Allaha Ya Rabaya Ya Mawalaya Ya Raba Al A’lamayana, tolonglah apa kiranya hambamu ini supaya boleh hambamu mengalahkan raja jin itu”. Maka Allaha Sabahana Wa Ta A’laya dikabulkan permintaanya raja Iskandar itu. Maka datanglah kepada kota yang keenam lapis sampai ke sepuluh lapis berperang itu maka banyaklah jin yang mati dan manusia pun sedikit jua yang mati. Maka di palu oranglah genderang kembali, maka kedua pihak laskar jana dan manusia kembali berhenti kerana pekerjaan adat perang itu apabila telah sudah mengalahkan kepada yang selapis2 kota maka dipalulah orang genderang kembali lalu ia berhenti segala menteri dan hulubalang dan laskarnya yang berperang itu. Apabila sampai kepada kota yang ke sepuluh lapis maka terlalu besar berperang itu seawal2 dunia akan kiamat layaknya daripada perang yang dahulu2 itu Al Qoshosho.

Maka ceritera akan oleh orang yang empunya ceritera ini adapun raja2 dibawah oleh raja Iskandar itu menyerang kota yang selapis2 itu seratus raja2 besar dan dalam seorang raja itu menterinya itu tujuh ribu maka dalam seorang menteri itu adalah hulubalangnya tujuh ribu ratus. Maka dalam seorang2 hulubalang maka adalah rakyat dan laskarnya sembilan ribu keti sekelian raja2 dengan menteri hulubalang laskarnya yang perang berganti2 akan mengalahkan kota yang pertama lalu sampai kepada kota yang kedua belas lepas itu seperti raja Khaibar dan raja Lahada dan raja Kabara dan raja Akbar dan raja Jasaha dan raja Jasaya dan raja Baghdad dan raja Mesir dan raja Cina dan raja Peringgi dan raja Rom dan raja Hindi dan raja Hindustan dan beberapa lagi yang lain daripada itu.

Arakian setelah sampai kepada kota yang kedua belas lepas maka masuk berperanglah nabi Allaha Khaidir datang kepada empat belas lapis kota itu habislah diratakan. Maka diwartakan oleh seorang daripada jin itu akan rajanya Betara Tanggala daripada hal ehwal perang habislah rata sekelian kota yang enam belas lapis itu. Maka raja jin telah mendengar hal ehwal yang di Makayata maka iapun hairan serta berdiam dirinya dan lemah lembut rasanya anggotanya dan gentarlah urat dan tulangnya lalu ia berkata kepada segala wazir al menterinya "Ajaib segala rasa hatiku habislah ikhtiar budiku daripada hal ehwal perang kita dengan raja Iskandar itu. Maka di dalam pikirku baiklah kita sembah kepadanya dan menurut barang katanya di kerana akhirnya pekerjaan ini terlalu sukar di tangkapnya aku dengan hidupku dan diperceraikan kepalaku dengan tubuhku bukan itupun memberi kecil2an dan kemaluan yang amat besar kepada segala raja2 kerana aku pun seorang raja besar juga".

Arakian setelah putus mesyuarat maka lalu ia diturunkannya tanggal panji2 merah di gantikan dengan panji2 putih alamat minta ampun dan sembah. Setelah kelihatanlah panji2 putih itu kepada raja Iskandar maka disuruh orang memalu sekelian bunyi2an tanda kesukaan dan keredhaan. Maka raja Betara Tanggala pun keluarlah memperhambakan dirinya serta ampun dan rahayama kepada raja Iskandar. Setelah ia kelihatan terpandang raja jin itu oleh raja Iskandar maka segeralah ia turun daripada kerusinya lalu berjabat tangan. Maka raja Betara Tanggala pun sujudlah kepada kaki raja Iskandar itu serta sembahnya “Ya tuanku ampunlah apalah kiranya kepada hamba dan barang katanya dan perintah tuanku Shah Alam hamba junjung di atas batu kepala hamba dengan tanah Maghrib di dalam hukum Shah Alam juga maka sekarang ini jikalau duli Shah Alam adalah rahmat yang limpah baiklah berangkat masuk ke dalam kota dan istananya”. Maka dijawab oleh Shah Alam raja Iskandar janganlah tuanku berkata yang demikian kerana jana dan manusia sama hamba Allaha juga tiada lainnya seperti tuanku menjadi raja dahulunya demikianlah sekarang ini tetapi tuanku hendaklah mengatakan “Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ashahada Ana Nawaha (Nuh) Nabaya Allaha”. Maka ikutnya oleh raja jin itu dengan segala menterinya dan hulubalang sampai sekelian rakyatnya masuk agama nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salama dan membawa imanlah kepada Allaha dan rasulnya.

Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan ’Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allaha menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepadaNya orang yang kembali. (13) Al Shawaraya

Arakian maka raja jin dan wazir al menterinya dengan raja Iskandar serta wazirnya berangkatlah berjalan masuk ke dalam kota Maghrib. Setelah ia sampai lalu naik di atas istana dan duduklah di atas kerusi yang keemasan bertatahkan ratna mutu manikam berumbai2kan mutiara manikam dan permata nilam dan puadi. Maka dalam bercerita itu maka piala minuman dan hidangan persantapan pun diangkat oranglah kehadapan raja2 atas kedua pihak itu jana dan manusia itu sampai kepada sekelian rakyat dan laskar jana dan manusia itupun masing2 lah makan dan bersuka2an hati segala raja2 kedua pihak itu. Maka tersebutlah jana yang perempua n anak dara dan yang muda2 yang menunggunya raja yang kedua itu santap dan membawa piala minuman dan hidangan nasi dan pawana cairan emas merah yang sepuluh mata bertatahkan jauhari gemala dan permata zamrud bersilang2 marjan dan yaakut yang diletakkan kehadapan raja yang kedua itu sampai kepada raja yang lain2 itu. Maka perawan muda2 sederhana sedang itu memakai kain sutera bertenun songketkan emas yang kuning dan memakai baju rawah yang nipis lagi halus. Maka kelihatanlah susu banataranya laksana permata manikam diikut dengan emas dan memakai susuk yang keemasan dengan azimat lengan yang keemasan. Hataya maka perawan yang menunggu hidangan persantapan raja kedua itu tujuh kali tujuh dan raja yang lain2 itu dua kali tujuh dan menteri2 itu segala tujuh. Setelah sudah santap maka diangkat oranglah hidangan itu Wa Allaha Aa’lama Al Qoshosho.

Maka tersebutlah ceritera raja Betara Tanggala yang berkata kepada raja Iskandar “Ya Shah Alam Paduka Maulana Raja Iskandar bahawa adalah qasad dan hajat patik jikalau adalah kasihan serta rahayama paduka maulana kepada hambamu kerana adalah hamba menaruh seorang anak perempuan yang tiada sepertinya penuhlah dengan aibnya akan kepersembahkan ke bawah duli paduka maulana akan menjadi budak2 tuanku”. Maka raja Iskandar pun tersenyum seraya katanya “Al Hamada Lalaha Raba Al A’lamayana, syukurlah dengan beribu syukur hamba kepada Allaha Sabahana Wa Ta A’laya sebab adalah redha serta kasihan paduka tuan hamba yang limpah rahayama kepada hamba”. Setelah sudah mustaib perkataan itu maka iapun lalulah di kahwinkannya raja Iskandar itu dengan anaknya puteri Jalawasa Al Ashaqoyana.

Maka dimulailah berjaga2 dan ramai2nya tiada terkata lagi dan segala yang berbunyi semuanya ditiup dan dipalukan dan segala permainan jana di mainkan jana samanya jana dan manusia samanya manusia dan pari samanya pari dan mambang samanya mambang dan cendera samanya cendera. Maka alam pun seolah2 kiamat rasanya empat puluh hari empat puluh malam lamanya ramai dan jaga2 itu baharu undur pulang sekelian orang masing2 kenegerinya. Maka tinggallah paduka raja Iskandar dan tuan puteri Jalawasa Al Ashaqoyana dengan segala inang pengasuhnya yang tujuh puluh orang dan yang muda2 tujuh puluh orang daripada anak menteri2 dan budaknya yang perempuan muda tujuh ratus. Maka iapun beranaklah tiga orang laki2 dan yang tua menjadi raja Istambul ialah negerinya Rom dan kedua orang akan jadi raja di japawanga itulah negerinya Cina dan ketiga orang akan menjadi raja Andalas ialah negerinya Minangkabau sampai sekarang ini Wa Allaha Aa’lama Al Qoshosho.

Sumber: Kitab Bayama (Bima)

No comments:

Post a Comment