Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Saturday, December 25, 2010

Syair Makah - Rahsia Akhir Zaman

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Basama Allaha itu mula disebut, rahamana dan rahayama sifat mengikut, dunia akhirat tiadalah luput, kesenangan ikan di dalam laut. Al Hamada Lalaha puji yang baik, Raba Al A’lamayana sifatnya khalik, solawatkan nabi rasul Allaha yang shodaqo, Mahamada yatim Amayana Al Rozaqo. Salam yang daim pula dikata, atas Mahamada junjungan kita, sahabat dan Al Dasanarota, hingga dunia yang lata.

Ama Baa’dawa inilah nazam, tiadalah fakir berpanjang kalam, hatta yang sepi menjadi kelam, sebab percintaan siang dan malam. Dengar olehmu suatu cerita, dagang yang yatim empunya kata, dakwat bercampur dengan air mata. Inilah nazam fakir yang gharib, duka percintaan dibawa nasib, diatas dunia bawah langit, menaruh tanggungan yang amat sakit.

Jikalau ada khilaf dan sesat, jua janganlah apa dagang diumpat, memegang kalam mecicahkan dakwat, mulut membaca tangan menyurat. Pada suatu malam aku pun fikir, ingatkan untung nasib takdir, diambil dakwat kalam yang kecil, disuratkan nazam umpama syair.

Dengar olehmu segala taulan, Makah Madinah aku nazamkan, barang yang mudah aku suratkan, supaya berahi orang beriman. Tiga bulan diracah lebih dan kurang, peliharaan kepada yang menyeberang, jikalau angin dari belakang, sampai ke Jedah teluk yang tenang. Tiba di Jedah tuan sangat, dibawa sampan turun ke darat, orang dari Makah ternanti alat, memuliakan tuan hadaya sahabat.

Jikalau ada jamaah Aceh, pulang kepada Sheikh Mahamada Sholeh, Alam yang kabir martabatnya lebih, manusia berkata lidahnya fasih. Orang yang lain di Malayana lagi, Bugis Makasar Timur Patani, Rawa Bangkahulu Bentan Betawi, sheikhnya masing2 sudah terjali.

Dua malam sudah di Jedah, hendak berbongkar pula ke Makah, di sewa nata mana yang mudah, kecil sedikit daripada gajah. Di Jedah itu tuan haram, kita dari sini itulah maqam, pakaian putih bukannya hitam, baju dan serawal kopiah haram.
Sama lama di janan sampai ke halar, berhenti di sana turun sebentar, bumi yang rata tanahnya datar, berjalan pula waktu asar. Sebemalam lagi sampai ke Makah, singgah sekejap naik ke rumah, kemudian haluan lingkar Kaabah, syair berjumpa kira telah sudah.

Dengar olehmu handai dan taulan, Masara Masajada Al Haram aku khabarkan, tidaklah boleh aku bandingkan, rupanya bukan buatan insan. Masjid Al Haram itu terlalu majayada, buatan raja Harawana Al Rashada, di atas dunia di bawah langit, tidaklah dua hanyalah wahid.

Hairanlah tuan kita melihat, memandang masjid yang tangkara pangkat, tiangnya batu licin terapat, setengah bersegi setengahnya bulat. Tiang yang bulat rupanya putih, umpama santan kelapa dadih, ukir bersalok tindih bertindih, bumbung tanjak bebuah sirih.

Setengahnya hitam rupa yang bulat, ukirnya licin bak takat, baa kira chanabata jawana dalat, hairanlah tuan mata melihat. Setengahnya yang bulat rupanya hijau, di timpa panas kilau kilau, bergasing2 bertanjung pulau, pada tengah hari di pandang silau.

Setengah yang bulat rupanya kuning, bak awan mega bergasing2, buatan halus bukan laya hening, mata memandang kepala pening. Setengah bulat rupanya licin, halus berkilat cermin, ketika panas di pandang lain, bagai gelombang ditiup angin. Tiang yang besar aku misalkan, ada umpama batang durian, batu berturap segi selapan, kuning dan hijau merah di sinan. Hairanlah tuan mata memandang, tiangnya banyak sukar membilang, tiga yang bulat mata yang kadang, berbanjar2 silang menyilang.

Atap masajada setengah laya indah, baru berapat bagai ditatah, dipandang jauh disangka patah, umpama payung terkembang sudah. Jikalau tuan baharu datang, melihat atap tuan tercengang, bukan di sangka buatan orang, entah malaikat empunya tukang. Siapa tuan mau bertanya, masajada al haram berapa besarnya, sukarlah aku mengatakannya, kecillah orang pada tepinya. Lebih dan kurang bujur melintang, ada samakan anak sinapang, sebelah sana jika ada orang, menjadi kecil rupa yang kadang.
Dinding masjid batu rubab, sangatlah indah bemata tangkab, tuan melihat menaruh ajab, lingkar bersurat hasamah arab. Setengahnya sama tembaga jadikan dinding, tentang khalwat sama masing2, tempat shofa’ya ibadatnya hening, di dalam dunia tidaklah banding.

Siapa tuan handai dan taulan, banyak khalwat tuan tanyakan, tujuh ratus tamama pada bilangan, tempat ibadat menyembah tuhan. Pintu masajada kalau di bilang, empat puluh genap pintu yang kadang, tempat orang masuk pagi dan petang, pintu yang kecil sukar membilang.

Sekelian pintu ini adalah nama, berlainan2 bukannya salama, bab Al Salama itu mula pertama, yang ihram di sana masuk bersama2. Bab al Shofatawana setengah namanya, orang yang ihram di sana keluarnya, menjelang saie dengan tawaduknya, shofa dan marwah maksud hai hatinya. Masjid al haram itu bukan laya indah, dindingnya batu putih dan merah, masajada lingkar kaabah di tengah2, umpama tuan melingkar jannah.

Dengarlah olehmu handai dan taulan, kaabata Allaha tiadakan kalah boleh aku sepertikan, dalam dunia ini tiada apa teladan. Daun pintunya emas bersadur, merah dan kuning rupa bercampur, di timpa panas cahaya menyembur, mata memandang bagaikan kabur. Setengahnya rupanya putih dan hijau, di timpa panas kilau kilau, mata memandang bagaikan silau, umpama bintang tengah kemarau. Anak kuncinya terlalu indah, putih mahluk cahaya patah, memegang dia kaum nabi shayabah, sampai sekarang tidak berpindah. Hajar al aswad dekat di pintu, rupanya tuan tidak berpasa tentu, dikatakan hitam bukannya batu, intan syurga turun ke situ.

Suatu lagi makam Aba Rahayama, tempat berdiri nabi yang karayama, masa menurap Kaabata Al Azhoma, turun di syurga janata al Naa’yama. Makam Aba Rahayama masa sekarang, tempat shafie imam sembahyang, bepancang emas gawang2, jikalau burung patab terbang.Eloknya makam bukan laya indah, pagar tembaga atapnya timah, pancangnya emas bukannya patah, tabirnya setara surat kalimah. Maltazam itu di kanan pintu, tempat makbul doa disitu, siapa meminta2 di tempat itu, tidak tertuluk sudah tertentu.

Di kiri pintu bernama Hathoyama, sama setentang makam Abarahayama, sembahyang di sana hati yang salayama, tempat mustajab solat daa’yama. Suatu lagi bernama hijir tentang saluran pancuran air, tempat Aba Rahayama dengan Asamaa’ Yala hairan segala melihat ukir.

Dengarkan olehmu aku khabarkan, hijir Asamaa’ Yala aku sifatkan, rupanya bekilau sehari bulan, batunya putih umpama laban. Siapa sembahyang di dalam hijir, dengan tawaduk air mata mengalir, dosa salah habis shoghir dan kabir, umpama budak baharu di lahir.A’rapa sata namanya, di kanan hijir pula tempatnya, sembahyang disana besar faedah faedahnya, sabda junjungan atas umatnya. Suatu pihak bernama rakan salama, di kiri hijir yang amat karama, sembahyang di sana khowasa dan a’wama, tempat mastajab sheikh dan maalama. Rukun iman suatu pihak, hampir malakaya bukannya jarak, pinta2 di sana apa kehendak, tempat mastajab tidak tertulak.

Dengar olehmu segala saudara, besarnya kaabah jikalau di kira, lebih dan kurang sembilan depa, bujur melintang demikian juga. Tinggi kaabah setengah sedang, sebatang betung lebih dan kurang, tidaknya bukannya panjang pertengahan, lazat mata memandang. Di dalam setahun kaabah terbuka, selapan kali sudah berhingga, masuklah tuan mana yang suka, umpama masuk pintu syurga. Hari Ashura bulan Maharama, mula terbuka kaabata Allaha Al A’zhoyama, berebut masuk khowasa dan awam, tempat mustajab banyak di dalam.

Rabayaa’ Al Awa dua belas haribulan, segala terbuka pula di sinan, siapa yang jajah masuklah tuan, tidak belarang di tegah jangan. Awal jumaat di bulan Rejab, di sinun terbuka pula sekejab, tuan yang masuk menaruh ajab, melihat tirainya tulisan kasab. Dua puluh tujuh di bulan itu, segala terbuka pula di situ, orang yang masuk sesak di pintu, bapa dan anak tidak bertentu. Di bulan rejab dua kali terbuka, orang yang masuk tiada berhingga, setengahnya rebah di atas tangga, jatuh berhimpit masuk syurga. Lima belas hari bulan Syaaban, kaabah terbuka pula di sinan, habislah masuk orang beriman, berkat Mahamada habib al rahman. Dua kali terbuka di bulan ramadhan, pertama jumaat di awal bulan, aura aura angyang masuk berkawan2, di jumaat yang akhir pula kesalahan. Lima belas hari bulan Za Al Qoadah, sanan terbuka pula kaabah, orang yang masuk penuh melimpah, meminta ampun mana yang salah. Di dalam kaabah tuan pun sampai, air mata cucur berderai2, ingatkan mata badan merasai, dosalah banyak sudah terpakai.

Di dalam kaabah tuan pun tiba, hatimu dendam menaruh hiba, tuan sembahyang ganda berganda, harap harapkan rahmat dalam syurga. Di mana bawa lebih tuan sembahyang, tempat berpadat bukannya lapang, diupah turki yang kadang panjang, memeliharakan tuan dalam sembahyang. Jikalau tidak orang upahan, pohon melapang tempat kiri dan kanan, dalam sembahyang rebahlah tuan, jatuh terhimpit keatas kawan. Sudah sembahyang tuan sangat, pinta2lah doa apa yang hajat, ayah dan bonda kaum kerabat, dalam sentosa dunia akhirat.

Dalam kaabah sangatlah indah, batunya putih umpama padhah, tirai tabirnya surat kalimah, di luar hitam di dalam merah. Pendil tergantung banyak di dalam, jenisnya emas warna nilam, besarnya tuan umpama talam, kebesaran raja rom Malaka Al A’lam. Sungguhpun banyak pendil di dalam, tiada di pasang ketika malam, hanyalah terasa gentang di sana di awam, kelebihan kaabah di dalam alam.

Tiap2 tahun berganti tabir yang hitam, datang dari Mesir balada Al A’lam, bersurat kalimah bagai di rakam, itu quran banyak di dalam. Tabir yang merah nayatanya larang, bertahun2 musim berbilang, mata raja rom shathona yang kadang, baharu berganti Maa Shaa sekarang. Dengarlah olehmu segala taulan, rupanya tabir tuan tanyakan, tidaklah boleh aku katakan, rupanya berkilat umpama intan. Sembahnya tabir panah bersurat, kalimah di dalamnya bertakat, campur quran ber ayat2, hairanlah tuan mata melihat. Tukang negeri rom terlalu ajam, menyuratkan kalimah bagai dirakam, hurufnya lemah hujungnya tajam, tidak boleh banding di dalam alam.

Di atas kaabah batu benulan hijir, di sana saluran pancuran air, hujan di sana ke sini mengalir, tuan melihat hairan terfikir. Jenis saluran emas bersadur, rupanya kuning hijau campur, di timpa panas cahayanya terhambur, misalnya tuan bagai bintang timur. Apabila tawar turun hujan di langit, datanglah orang rebah berhimpit, menerima air banyak sedikit, pecikkan pecikkan badan hilang penyakit.

Gilang kaabah aku katakan, kepada sahabat handai dan taulan, batu batu rubi tuan di sinan, licin terapat umpama papan. Itulah tempat bernama Mathowaf, siang dan malam di sana tawaf, dosa yang baik bebal dan khilaf, di sanalah pinta2 ampun dan maaf. Siapa tawaf lingkar kaabah, tujuh keliling sempurna sudah, dosanya habis di ampun salah, tiada tinggal seberat zarah. Di belakang mathowaf pendil terpasang, banyaknya tuan umpama bintang, malam sekarang disangka siang, sebab cahaya terang benderang.

Lingkar kaabah empat mazhab, keempatnya soheh di dalam kitab, hairan melihat terlalu ajab, di sana sini showab. Imam safie mazhabnya satu, tempatnya makam sudah tertentu, waktu subuh imam di situ, mawa mawa mana yang hadir tabang ke situ. Zuhur dan asar imam hanafi, maghrib dan Ashaa di Malayanaki, batulan hijir tempat terjali, lebih padanya menjadi kadhi. Makam hanafi bukan laya indah, tiangnya batu atapnya timah, tempat bernama Dara Al Nadawah, Abu Jahal dahulu situlah rumah. Di imam maliki suatu maqam, di kanan hanafi berdiri qiam, tempat batu raba jana batu hitam, sana sembahyang sheikh dan maalam. Di hambali tuan suatu tempat, di kanan hambali maliki mengadap kiblat, setentang dengan hajar al aswad, ajaiblah pula mata melihat.

Di kanan hambali di belakang zam zam, di bawah gedung yang amat nazam, alat yang baik sampan ke dalam, kurnia raja rom Malaka A’lam. Di dalam masjid masjid telaga zam zam, di hadapan pintu dua dengan makam, tepi batu raba jana batu rakham, indah segala di dalam alam. Airnya hening bukan kepalang, rasanya sejuk sampai ke tulang, siapa meminum pagi dan petang, matanya yang kelam menjadi terang. Air zam zam itu di lebihkan, Allaha rasanya lazat berlain2an, setengahnya manis bagai manisan, siapa meminum bertambah iman.Meminum zam zam itu besar faedah, mengampun dosa yang telah sudah, amar amar pun panjang rezeki murah, iman pun tetap ilmu bertambah. Di mana negeri yang tuan lihat, air telaga jadikan ubat, memudahkan barang apa yang hajat, bertambah iman tetap hidayat.

Di atas zam zam suatu kubah, dinding tembaga atapnya timah, ajaib segala bukan laya indah, mata memandang tiada lengah. Apabila datang waktu sembahyang, tuan sheikh zam zam di sana bang, suara baik bukannya lantang, tuan mendengar hairan tercengang. Yang lain bang atas menara, pilih yang baik punya suara, tuan terdengar atas aura udara, hairanlah akal hilang bicara. Lingkar masjid menaranya tujuh, tempat tanggar menjulang subuh, tuan mendengar hati tawajuh, air mata cucur belahlah tubuh. Jikalau tuan ketika tidur, jaga tersentak duduk tengkur, ingatkan untung di dalam kubur, tulang dan urat menjadi hancur. Wahai sahabat dengarkan kata, tinggi menara aku penyata, lebih dan kurang jikalau di hasta, setangkai nyiur di samping kita.

Jenis menara batu berapat, rupanya tuan berpangkat2, setengah berukir setengahnya bersurat, kalimah yang dua di sana tertakat. Di mana negeri yang tuan dengar, batu yang putih jadikan mimbar, buatan halus bukannya kasar, ukirnya lingkar melingkar. Jikalau tuan baharu datang, ajaib segala tuan tercengang, melihat mimbar gilang gemilang, berpancap emas kelawang. Apabila datang hari jumaat, mimbar begalwat dengan sahalat, hairanlah tuan mata melihat, umpama raja hendak berangkat.


Apabila masuk waktu sembahyang, jikalau keluarlah khatib di berupa orang, berbaju putih berpayung gedang, lenabah segala ke atas jinjang. Siapa tuan mahu bertanya, akan hal mimbar berapa tingginya, tiga belas tuan anak tangganya, pertengahan tinggi sederhananya.Panjangnya mimbar lebih dan kurang, enam depa tuan kalau di bilang, tidaknya kecil bukannya gedang, pertengahan lazat mata memandang. Pekhabaran mimbar tidaklah sudah, ajaib segala bukan laya indah, ke tempat khatib membaca khutbah, pagar tembaga lingkar bertatah.

Bulan puasa manakala datang, negeri Makah penuhlah orang, di sana sini orang pun datang, umpama lebah menghurung sarang. Mula awal bulan dalam masjid, pendil terpasang bukan sedikit, lingkar kaabah berlirat2, seumpama tuan batang di langat. Jikalau tuan baharu datang, ajaib segala tuan tercengang, melihat pendil umpama bintang, atas menara di awang2. Hairanlah tuan mata melihat, memandang pendil berpangkat2, segenap maqam mazhab mazhab yang empat, jikalau raja patab berangkat.

Pada malam itu orang terawih, pilih imam mana yang lebih, membaca fatahah lidahnya fasih, memindakan huruf shatadid nya wadhih. Siapa tuan mahu bertanya, imam terawih berapa banyaknya, sukarlah aku membilangkannya, beribu2 entah laksanya. Pada segenap imam tilung terhantar, sampai beratus berpancar2, mashalnya khas suadah terhampar, permaidani roman halus dan kasar. Ajaiblah tuan mendengar halwa, umpama guruh hampir qiyama, bagaikan tuli yalayang amat, masjid al haram rasa terangkat.


Orang membilang takbir sembahyang, suaranya nyaring bukan kepalang, umpama genta di awang2, tuan mendengar hairan tercengang. Imam terawih banyak yang hafaz bacaannya lagipun mahir setengahnya besar setengahnya kecil, setengah menggenap2 yang belum baligh. Sudah terawih pulang ke rumah, salin pakaian yang telah sawah, sudah ambil yang putih buang yang merah, pergi ke tamam tuan umrah. Dengar olehmu handai dan taulan, jauhnya tamam aku katakan, senja di Makah tuan berjalan, pada tengah malam pulanglah tuan.

Siapa tuan yang dhaif badan, sewalah himar akan kenderaan, setengah berkuda nata pilihan, di atas pelana hashal hama hamparan. Tanaa’yama itu suatu tempat, sana sembahyang dua rakaat, sudah sembahyang tuan berniat, akan ihram yang tuan hajat. Sudah berniat ihram umrah, berlebih tuan bacaan lidah, kemudian itu pulang ke Makah, tawaf dan saie bercukur sudah. Selasa yang akhir malam pun sudah, datang sawaradhan raja Makah, menjagakan orang segenap rumah, zikir dan tahlil bacaan lidah.

Dengar olehmu handai dan taulan, sangat baiknya Makah yang aman, tiada payah ibadat sanan, jikalau tidak orang jagakan. Sangat lagi orang tanggar atas menara, sebelum fajar, ambillah wudhu carilah air, keluar ke masjid rumah yang hampir, tiap2 malam begitu juga sampaikan habis. Bulan puasa ibadat baik tidak terhingga, siang puasa malam berjaga, terbit fajar orang pun bang, keluar shafie imam sembahyang. Telaga zam zam di tutup orang, janganlah masuk sudah berlarang, di mana negeri yang tuan lihat, seperti di Makah orang ibadat.

Setengahnya tawaf setengah manajat, tiga puluh kiraan sama lama tamat, negeri Makah Bala Al Azhoma, tempat ibadat sheikh dan maalama. Asar di masjid al haram, dua rapa berhatur baris zam zam, negeri Makah sangatlah indah, ibadat di sana tiada payah. Tuan sheikh di zam zam bangnya sudah, berbukalah tuan janganlah lengah, berbuka pula dalam masjada, kaya dan miskin karib dan baa’da. Meminum zam zam hilang penyakit, sudah berbuka sembahyang maghrib, sudah sembahyang ada sebentar, segenap pinta orang keluar.

Apa yang hajat beli ke pasar, jenis minuman angkap dan takar, sampai ke pasar tuan sekarang, hairan segala tuan tercengang, melihat pendil umpama bintang. Haripun malam serupa sianglah, buahan2 banyak di Makah, pilih yang lazat jenis buah tin dan buah tapaha, buah delima sabahana Allaha.


Sumber: Manuskrip Universiti Malaya

No comments:

Post a Comment