Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, December 13, 2010

Peperangan Menakluk Masyrik

Maka tersebutlah baginda Sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana dengan raja jin Betara Tanggala dengan raja pari Maharaja Shah Pari dan raja mambang Maharaja Thowanganya Aragawana dan raja dewa bernama Maharaja Sawanganya Adaya yang mesyuarat dan bermuafakat akan pergi menyerang dan mengalahkan kota negeri jin di Masyrik bernama Betara Ratu. Setelah sudah ia mesyuarat lalu berjalan sekelian raja2 serta diiringkan oleh segala wazir al menterinya dengan segala hulubalang dan laskarnya masing2 dengan rajanya.

Maka beberapa tahun dan bulan berjalan itu, maka ia pun sampailah ke Masyrik. Maka ia membuat khemah segala raja2 itu pada suatu padang kira2 sehari perjalanan jauhnya dengan kota Masyrik. Maka Raja Iskandar pun menyuratlah suatu surat akan dikirimkan kepada raja Masyrik demikian bunyinya “Al Salama Al A’zhoyama Al Taa’zhoyama bahawa inilah surat daripada Paduka Raja Iskandar, mudah mudahan kiranya sampai dengan selamat sejahteranya datang terletak kepada Paduka saudaraku Raja Masyrik yang bernama Betara Ratu. Maka adalah Paduka Raja Iskandar dengan empat ribu empat ratus raja yang bertakluk kepadaku yang dibawa dengan raja Maghrib dengan segala wazir al menterinya dengan sekelian hulubalang laskarnya datang meminta kasihan serta rahayama Raja Masyrik, mudah mudahan kiranya Allaha Sabahana Wa Ta A’laya menurunkan kepada Raja Masyrik supaya boleh menerimakan perintah yang dibawa oleh Raja Iskandar dengan sempurna baik. Maka jikalau tiada Raja Masyrik mau menerima perintah yang ini hendaklah bersediakan alat senjata dan menghimpunkan segala hulubalang dan laskarnya akan hendak cuba bermain senjata “.

Arakian maka surat pun diberikan kepada tangan utusan itu lalu berjalan masuk kepada kota negeri Masyrik. Hataya maka iapun sampailah kepada hadirat Al Rahayama Paduka Raja Masyrik lalu ia tunduk menyembah kepalanya lalu ke tanah serta katanya “Hamba tuanku di suruh bawa surat ini kepada paduka tuan hamba”. Maka raja Masyrik pun menyambut surat kepada tangan utusan lalu dibuka daripada likatan menterinya, maka dibaca serta mengertikan bunyi kalam Al Tamama dalamnya. Setelah fahamlah raja lalu bertitah kepada segala raja2 yang di bawah perintahnya dan menteri yang bergelaran tujuh ratus ribu yang memakai makota yang berkeemasan bertatahkan ratna nutu manikam berumbai2kan mutiara dan permata puadi dan nilam mutiara yang hijau dan berbaju yang keemasan dan berpayung obor2 warna merah bertulisan dengan air emas. Maka pada seorang menterinya adalah hulubalangnya memakai tarapang yang keemasan dan bersamamayapa berkepala emas ditatahkan baiduri dan marjan dan intan yang gemerlapan seperti bintang dua belas dan payung kertas kerajaan bertulisan dengan air suasa. Maka berkilat kilatanlah sinarnya di kalah oleh cahayanya matahari. Maka dalam seorang hulubalang itu adalah laskar digelarkan Pengkawa tujuh laksa tujuh keti tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh orang akan memakai ketopong besi dan berbaju besi yang memegang jarata dan pedang dan hanjar dan cokmar dan tombak dan perisai tembaga dan adalah laskarnya pada tiap2 seorang hulubalang itu sembilan puluh keti sepuluh ribu laksa dua lalapan ratus tujuh puluh.

Arakian maka kata raja Masyrik kepada wazirnya bernama Maharaja Jawahana Sawagana “Hai wazirku bahawa hendaklah paduka tuan hamba mengirim surat pada tiap2 raja dan negerinya yang takluk kepada negeri Masyrik ini”. Hataya maka menteri Iskandar itupun kembali kepada rajanya serta disuruh bawa surat akan membalas demikian bunyinya “Bahawa ini surat daripada raja Masyrik akan membalas surat yang dibawa oleh utusan itu telah sampai denga n selamat sejahteranya, maka adalah raja Masyrik telah sampaikan bunyi di dalamnya. Maka jikalau datang sebab hendak bersahabat dan bersaudara maka raja Masyrik dengan segala raja2 dan wazir al menterinya adalah amat kesukaan dan keredhaan hatinya dan jikalau raja Iskandar datang membawa agama dan iman itupun raja Masyrik dengan segala raja2 sampai pada sekelian wazir al menterinya tiada sekali2 mau mengikut, baiklah kita berperang esok hari kita bermain senjata”. Hataya setelah sampai kepada raja Iskandar menteri utusan lalu dipersembahkan surat itu kepada raja Iskandar maka iapun membaca dan mendengar bunyi surat itu oleh raja Iskandar denga segala menterinya. Maka amirnya lalu bercakap masing2 mengatakan buah hatinya.

Arakian setelah keesokan harinya maka genderang perang pun di palu oranglah, maka keluar menteri dan hulubalang laskar raja Masyrik berhadapan dengan menteri hulubalang laskar raja Iskandar. Maka segala menteri atas kedua pihak itu masing2lah menudung payung obor2 yang terkembang dan tanggal panji2 pun terkibar kibaranlah di tiup angin dan tempik sorak riuh rendah. Maka ramai-ramailah berperang atas kedua pihak pahlawan itu, maka masing-masinglah panah memanah dan palu memalu dan tikam menikam dan tetak menetak dan parang memarang. Maka berkilat kilatan api senjata seperti bintang. Maka bunyi jana dan manusia seperti gemuruh maka habukpun naik ke udara menjadi kelam kabut dan tiada lagi kenal mengenal seteru dengan teman. Maka banyaklah darah yang tumpah ke tanah mengalir seperti banjir sungai dan berombak seperti air laut. Maka habukpun berhentilah kelam kabut pun terang cuaca kelihatanlah kepala jana dan manusia seperti anak keti dan bertambun2 bangkai kuda dan gajah dan jana dan manusia seperti pulau di tengah laut. Maka hataya sembilan tahun khabar lamanya perang menyerang kota Masyrik kerana satu tahun baharu mengalahkan selapis2 kota itu.

Arakian maka apabila telah sampai kepada dua lalapan lapis kota, maka terdengarlah Maharaja Indera Betara Ratu, maka lalu ia segera disuruh mendirikan panji2 putih. Maka kelihatanlah kepada raja Iskandar, maka lalu mendirikan juga panji2 putih. Hataya maka raja Masyrik pun ia segeralah keluar dengan menterinya tujuh ratus serta hulubalang dan laskarnya. Setelah sampai kepada raja Iskandar lalu tunduk menyembah kaki raja Iskandar itu oleh raja Masyrik dan katanya “Ampunlah tuanku kepada hamba dengan beribu ampun serta rahayama, maka tanah Masyrik pun mana perintah tuan hambalah yang empunya perintah”. Maka jawab raja Iskandar “Maka apalah kiranya tuan hamba minta ampun kepada hamba melainkan bersama2 kita minta ampun kepada Allaha Sabahana Wa Ta A’laya dan ucaplah olehmu “Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ashahada Ana Nawaha Nabaya Allaha”(Kami bersaksi sesungguhnya Tiada Tuhan Selain Allaha dan kami bersaksi sesungguhnya Nuh Nabi Allaha). Maka raja Masyrik dengan sekelian laskar bala tenteranya habislah masuk kepada agama Nabi Allaha Nuh Alayaha Wa Salama dan membawa imanlah akan Allaha Ta A’laya dan rasulnya.

Hataya maka diangkat oranglah segala hidangan persantapan dan piala minuman yang bertatahkan ratna mutu manikam berumbai2kan zabarjad dan permata nilam. Setelah sudah santap raja Iskandar dan raja Maghrib Betara Tanggala dan raja Masyrik Betara Ratu, maka diangkat daripada segala raja2 dan menterinya lalu bersembah raja Masyrik kepada raja Maghrib, baiklah beri paduka tuanku kedua berangkat masuk ke dalam kota barang sehari juga. Hataya maka iapun berjalan masuk kedalam kota Masyrik. Setelah sampai maka lalu naik di atas istana maka duduklah di atas kerusi yang keemasan bertatahkan jauhari manikam yang indah2 bersilang2an yapawanya dan intan pualam. Maka diangkat oranglah hidangan nasi persantapan dan piala minuman yang berkilat2an dengan segala intan dan puadi serta di tanggah oleh orang perempuan anak dara2 yang muda2 perawan serta memakai kain hijau yang keemasan dan baju merah rawa yang halus dan nipis. Maka kelihatanlah susunya yang nyata berindung dua lapisan buah delima yang telah masak.

Hataya setelah sudah makan dan minum maka dipalu oranglah genderang dan gong dan serunai dan nafiri dan rebab kecapi ceracap dan bangsi dan tambur seperti bunyi bertiga seolah2 akan kiamat ialah kesukaan dan keredhaan daripada telah sudah menerima agama Asalama. Setelah sudah ramai2an tujuh hari tujuh malam maka masing2lah raja dan menteri mundur pulang ke rumahnya dan ramailah tanah negeri Masyrik daripada agama Asalama. Maka raja Masyrik pun mempersembahkan ke bawah duli raja Iskandar dengan empat ratus peti yang penuh dengan emas dan empat ratus peti yang penuh dengan intan dan permata dan lain2nya. Maka raja Iskandar pun pulang keluarlah dari kota Masyrik lalu ke negeri raja Iskandar menuju ke tanah Arab. Maka dihantarlah oleh raja Masyrik lalu ke negeri raja Iskandar maka baharulah pulang ke negeri Masyrik raja Betara Ratu Wa Allaha Aa’lama Al Qoshoyara.

No comments:

Post a Comment