Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, December 9, 2010

Sawarata Al Anashaqota (Surat Merekah)

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Azaa Al Samaa Anashaqota (1) Apabila langit merekah

Wa Azanata Larabaha Wa Haqota (2) dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya

Wa Azaa Al Aradho Madata (3) dan apabila bumi di datarkan

Wa Alaqota Maa Fayaha Wa Takholata (4) dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong

Wa Azanata Larabaha Wa Haqota (5) dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya

Yaa Ayahaa Al Anasana Anaka Kaadaa’ Alaya Kadahaa Famalaqoyaha (6) Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kamu menemui-Nya

Fa Amaa Mana Awataya Katabaha Bayamayanaha (7) maka adapun dari yang diberikan kitabnya sebelah kanannya

Fasawafa Yahasaba Hasabaa Yasayaraa (8) maka akan di hisab dengan hisab yang mudah

Wa Yanaqolaba Alaya Ahalaha Masarawaraa (9) dan dia kembali kepada keluarganya dengan gembira

Wa Amaa Mana Awataya Katabaha Wa Raa Zhoharaha (10) maka adapun dari yang diberikan kitabnya dari belakangnya

Fasawafa Yadaa’wa Tsabawaraa (11) maka dia akan berteriak: "Celakalah aku".

Wa Yasholaya Saa’yaraa (12) dan masuk ke dalam api menyala-nyala

Anaha Kana Faya Ahalaha Masarawaraa (13) sesungguhnya dia dahulu di kalangan keluarga bergembira

Anaha Zhona Ana Lana Yahawara (14) bahawa dia menyangka sesungguhnya tidak akan kembali

Balaya Ana Rabaha Kana Baha Bashoyaraa (15) bahkan sesungguhnya Tuhannya kepadanya selalu melihatnya

Falaa Aqosama Ba Al Shafaqo (16) maka tidaklah kami bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja

Wa Alayala Wa Maa Wasaqo (17) dan malam dan apa yang diselubunginya

Wa Al Qomara Azaa Atasaqo (18) dan bulan apabila purnama

Latarakabana Thobaqoa A’na Thobaqo (19) kamu melalui selapis demi selapis

Fa Maa Lahama Laa Yawamanawana (20) maka adapun bagi mereka tidak mau beriman

Wa Azaa Qoraya A’laya Hama Al Qoraana Laa Yasajadawana (21) dan apabila di bacakan keatas mereka Al Qur’an, mereka tidak bersujud,

Bala Al Zayana Kafarawa Yakazabawana (22) bahkan orang-orang kafir mendustakan

Wa Allaha Aa’lama Ba Maa Yawaa’wana (23) dan Allaha mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan

Fa Bashara Hama Ba Azaba Alayama (24) maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih

Alaa Al Zayana Amanawa Wa A’malawa Al Sholahata Lahama Ajara Ghoyara Mamanawana (25) melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala tidak putus-putusnya.

No comments:

Post a Comment