Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Wednesday, December 8, 2010

Sawarata Al Anafathora (Surat Terbelah)

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Azaa Al Samaa Anafathorata (1) Apabila langit terbelah

Wa Azaa Al Kawakaba Anatatsarata (2) dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan

Wa Azaa Al Bahara Fajarata (3) dan apabila lautan meluap,

Wa Azaa Al Qobawara Ba A’tsarata (4) dan apabila kuburan-kuburan dibongkar

A’lamata Nafasa Maa Qodamata Wa Akhorata (5) tanda jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya

Yaa Ayahaa Al Anasana Maa Ghoraka Ba Rabaka Al Karayama (6) Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.

Alazaya Kholaqoka Fasawaka Faa’dalaka (7) Yang menciptakan lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikanmu seimbang

Faya Aya Showarata Maa Shaa Rakabaka (8) dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki

Kalaa Bala Takazabawana Ba Al Dayana (9) Tidak sekali-kali bahkan mendustakan hari agama.

Wa Ana A’laya Kama Lahafazhoyana (10) Dan sesungguhnya bagi kamu ada yang mengawasi

Karamaa Katabayana (11) Yang mulia dan yang mencatat

Yaa’lamawana Maa Tafaa’lawana (12) Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Ana Al Abarara Lafaya Naa’yama (13) Sesungguhnya orang-orang berbakti berada dalam keni’matan

Wa Ana Al Fajaara Lafaya Jahayama (14) dan sesungguhnya orang-orang durhaka dalam neraka

Yasholawanahaa Yawama Al Dayana (15) Masuk ke dalamnya pada hari agama

Wa Maa Hama A’nahaa Ba Ghobayana (16) Dan tidak mereka padanya dapat keluar

Wa Maa Adaraka Maa Yawama Al Dayana (17) Tahukah kamu apakah hari agama itu?

Tsama Maa Adaraka Maa Yawama Al Dayana (18) Kemudian, tahukah kamu apakah hari agama itu?

Yawama Laa Tamalaka Nafasa Lanafasa Syayaa Wa Al Amara Yawamaza Lalaha (19) Hari tidak berdaya seseorang menolong orang lain sedikitpun dan urusan pada hari itu milikNya. (19)

No comments:

Post a Comment