Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, May 17, 2012

Kaa'bata Allaha, Bayata Al Maa'mawara & Jabal Qaf


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan peri kejadian Kaa’bata Allaha Al Haraama

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawasanya adalah pada tempat sekelian bumi ini air maka tatkala di kehendaki Allaha  Sabahanaha Wa Taa’laya bahawa menjadikan akan dia maka bertiuplah angin itu di atas air di jadikan Allaha Taa’laya buih maka lalu berhimpunlah sekelian buih itu pada tempat Kaa’bata Allaha. Maka di jadikan buih itu suatu pusu yang hijau dan adalah di jadikan yang demikian itu pada hari Ahad. Maka di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada dua malaikat berbuat ibadat atas pusu itu dahulu daripada di jadikan Allaha Taa’laya bumi itu dua ribu tahun lamanya maka daripada pusu itulah di hamparkan Allaha Taa’laya daripada bumi ini seperti yang tersebut daripada fasal kejadian bumi. Shahdan adalah yang pertama timbul daripada segala bumi ini Makata Al Masharafata yang maha mulia sebab itulah di nama akan dia Ama Al Qoraya ertinya ibu sekelian bumi dan yang pertama-tama timbul daripada segala bukit itu Jabala Qoafa (Jabal Qaf) dan Jabala Abaya Qobayasa (Jabal Abi Qobais) iaitu ada di sisi Kaa’bata Allaha Taa’laya.

Bermula Kaa’bata Allaha itu sama tengah bumi seperti sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Ana Wasatho Al Aradho Hawa Al Kaa’bata ertinya sama tengah bumi itu Kaa’bata Allaha Taa’laya maka daripada tanah itulah di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan dada nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama. Ketahui olehmu bahawasanya yang pertama berbuat Kaa’bata Allaha Taa’laya itu segala malaikat dahulu daripada di jadikan Allaha Taa’laya akan Adam A’layaha Al Salama sekira-kira dua ribu tahun lamanya. Maka adalah segala malaikat itu sentiasalah meramaikan Kaa’bata Allaha dengan berbuat ibadat akan Allaha Taa’laya dahulu daripada di jadikan Allaha akan nabi Allaha Adam.

Kemudian maka di kehendaki Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bahawa menjadikan Adam A’layaha Al Salama daripada syurga kemudian maka di titahkan Allaha Taa’laya suruh turun kepada dunia ini dengan hikmatnya maka turunlah nabi Allaha Adam pada pulau Serandib serta di kurnia Allaha Taa’laya akan dia suatu tongkat daripada syurga. Maka firmannya “Hai Adam berjalanlah engkau” maka nabi Adam pun berjalanlah hingga sampai kepada bumi Hindi maka nabi Allaha pun diamlah di sana sekira-kira berapa lamanya di kehendaki. Maka kemudian nabi Allaha Adam pun dukacitalah ia maka firman Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Hai Adam naik hajilah engkau Adam kepada Kaa’bata Allaha”. Kemudian nabi Allaha Adam pun katanya “Hai Nanang keranatmu pulanglah Alakh ini” dan tiap-tiap yang seumpamanya setengah daripada perkataan yang semata-mata rangkah-rangkahan dan sia-sia yang tiada asal baginya. Maka sekia bagi tiap-tiap yang mempunyai akal bahawa jangan mensia-siakan lidahnya dengan ini bohong-bohong supaya tiada di suratkan malaikatnya.

Berjalanlah ia dan barang yang di jejakkan daripada kakinya oleh nabi Allaha Adam itu jadilah negeri dan dusun dan yang tiada mengena daripada tapak kakinya itu jadilah rimba dan padang hingga sampailah perjalanannya itu ke Makah. Maka bertemulah ia dengan segala malaikat maka berkata sekelian daripada malaikat itu “Hai Adam, berbahagialah haji tuan hamba. Bahawasanya adalah kami naik haji kepada Kaa’bata Allaha ini dahulu daripada tuan hamba dua ribu tahun lamanya”. Maka nabi Allaha Adam pun berkata bagi mereka itu apa ucap tatkala tawaf itu” maka sahut malaikat itu “Adalah kami mengucap tasbih ini Sabahaana Allaha Wa Al Hamada Lalaha Wa Laa Alaha Alaa Allaha Wa Allaha Akabara”. Maka nabi Allaha Adam pun tawaflah ia kepada Kaa’bata Allaha itu serta mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya dan adalah nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama naik haji kepada Kaa’bata Allaha tiap-tiap tahun selama ada hidupnya itu.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama tatkala di turunkan Allaha Taa’laya nabi Allaha Adam kepada bumi maka firmannya akan dia “Hai Adam perbuat olehmu rumah istanaku”. Maka nabi Allaha Adam pun perbuat Kaa’bata Allaha Al Haraama dengan suruhnya maka adalah batu yang perbuat Kaa’bata Allaha itu dengan lima buah bukit Thowara Sayanaa (Thursina), keduanya bukit Haraa (Hirak), ketiganya bukit Ahada (Uhud), keempat bukit Jawadaya (Judi), kelima bukit Bayata Al Maqodasa (Baitul Maqdis) maka kakinya daripada di bawalnya daripada bukit Haraa. Setelah itu maka nabi Adam pun berindu di dalam akan syurga maka di turunkan Allaha Taa’laya daripada syurga Hajara Al Asawada dan adalah asal daripada beberapa jauhar di dalam syurga lalu di dakapnya supaya berjinak-jinaklah ia dengan dia dan adalah Adam itu pergi datang ia kepadanya dan di perulangkan akan tiliknya kepadanya dan jadilah ia setengah daripada rukun Kaa’bata seperti sabda Nazala Al Hajara Al Asawada Mana Al Janata Wa Hawa Abayadho Mana Al Labana Wa Anamaa Sawadataha Khothoyaa Banaya Adama Wa Mashoahabata Ahala Al Sharaka Wa Lawalaa Zalaka Maamasaha Zawa A’ahata Ala Abaraya ertinya tatkala di turunkan Allaha Taa’laya akan Hajar Al Aswad itu dari dalam syurga dan iaitu terlebih sangat putih daripada susu dan jadi hitamlah ia kerana dosa segala manusia dan kerana di kucup segala kafir akan dia dan jikalau tiada yang demikian itu nescaya sembuhlah segala orang yang berpenyakit.

Kata yang empunya cerita maka tatkala wafatlah nabi Allaha Adam maka di dirilah oleh segala anak cucunya perbuat akan Kaa’bata itu dan adalah mereka itu sentiasalah meramaikan Kaa’bata Allaha itu serta berbuat ibadatlah mereka itu akan Allaha Taa’laya hingga datang kepada masa nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salama maka jadi runtuhlah Kaa’bata Allaha itu kerana air bah daripada taufan nabi Allaha Nuh dan adalah Hajar Al Aswad itu di taruhkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya kepada Jabal Abi Qobais dan demikian lagi batu Shokhorata Bayata Al Maqodasa. Maka tatkala adalah tempat Kaa’bata Allaha itu kemudian daripada taufan itu bumi yang rata dan pada suatu riwayat pusu yang merah lagi buntar tiadalah melanggari air bah datang pada tempat itu. Segala orang yang teraniaya dan minta doa segala orang yang kena bala di sana dan adalah segala manusia tatkala itu naik haji kepada tempat Kaa’bata tetapi di tetapkan mereka itu tempatnya di sana. Hanya akan di ketahuinya mereka itu akan tempat Kaa’bata itu hingga ratakan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan tempat itu pada nabi Ibrahim A’layaha Al Salama jua. Maka tatkala di kehendak Allaha Taa’laya meramaikan Kaa’bata Allaha dan menzahirkan agamanya dan segala tenteranya.

Kata setengah riwayat tatkala di peranakkan nabi Allaha Ibrahim di dalam Haraama Makata itu berapa lamanya lalu di titahkan oleh Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya kepada nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama perbuatkan ia akan Kaa’bata Allaha. Maka sembah ia nabi Allaha Ibrahim “Ya tuhanku nyatakan kiranya akan hambamu akan peri perbuatan Kaa’bata Allaha itu” maka titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan suatu awan yang putih maka berhentilah awan itu berbetulan pada tempat itu serta ia berseru-seru demikian katanya “Hai Ibrahim, perbuat olehmu di atas bayang-bayangku ini jangan lebih dan jangan kurang”. Maka nabi Allaha Ibrahim pun perbuatlah akan yang demikian itu dan nabi Allaha Ismail mengunjukkan ia akan batu bagi bapanya hingga sampailah kepada tempat rukun Yamaanaya (Yamani). Tiba-tiba kedengaran suara daripada Jabal Qobais demikian katanya “Hai Ibrahim, bahawasanya daripada hamba suatu pertaruhan daripada tuhan kamu maka ambil olehmu akan dia”. Maka nabi Allaha Ibrahim pun naiklah ke atas bukit Jabal Qobais itu tiga kali pergi datang tiada lihat suatu daripada orang terkatanya melainkan suatu batu itu sahaja. Kemudian di ambil akan dia lalu di masukkan oleh nabi Allaha Ibrahim akan Hajar Al Aswad itu di dalam bawal pada tempat yang ada sekarang ini daripada penjuru Kaa’bata kira-kira dua hasta tingginya.

Maka tatkala selesailah nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama daripada berbuat akan Kaa’bata Allaha itu maka sembah ia “Hai tuhanku, bahawasanya telah selesailah hamba kamu daripada berbuat Kaa’bata Allaha ini”. Maka di turunkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya wahaya kepadanya pada tempat memberi azan akan manusia naik haji kepadanya. Maka sembah nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama “Hai tuhanku, siapa jua yang menyampaikan suara hamba kamu ini kepada mereka itu” maka firmannya “Hai Ibrahim, engkau seru jua dan aku yang menyampaikan”. Maka nabi Allaha Ibrahim pun lalu naiklah ia pada tempat yang bernama Maqoama Abaarahayama (Makam Ibrahim) maka adalah tingginya Makam Ibrahim itu hingga jadi seperti suatu bukit yang tinggi. Kemudian maka di masukkan nabi Allaha Ibrahim itu kedua jarinya ke dalam dua telinganya maka nabi Allaha Ibrahim pun lalu berpaling ke kiri dan ke kanan dan ke hadapan dan ke belakang serta berseru-seru demikian katanya Yaa Ayahaa Al Naasa Ana Allaha Qoda Banaya Bayataa Fahajawaha ertinya hai segala manusia bahawasanya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menyuruhkan akan daku berbuat Kaa’bata Allaha sa-nya telah sudahlah ia maka naik hajilah kamu sekeliannya. 

Maka seru nabi Allaha Ibrahim itu kedengaranlah pada sekelian orang yang ada antara Masyrik dan Maghrib. Maka sahutlah sekelian mereka itu yang hidup dan segala yang di dalam sulbi bapanya dan segala yang di dalam rahim ibunya sekalipun demikian katanya Allahama Labayata ertinya ya tuhanku, kami junjungkanlah titah kamu. Maka tiada seorang juapun yang naik haji kepada Bayata Allaha itu hingga datang kepada hari kiamat melainkan barangsiapa yang telah menyahut seruan nabi Allaha Ibrahim itu jua. Dan pada suatu riwayat bahawasanya barangsiapa menyahut seru nabi Allaha Ibrahim itu sekali maka naik haji ia sekali jua dan barangsiapa menyahut seru nabi Allaha Ibrahim dua kali maka naik haji ia dua kali dan barangsiapa menyahut seru nabi Allaha Ibrahim terbanyak daripada yang tersebut itu maka naik haji pun demikianlah jua.

Kata Wahaba abana Manabaha sekali persetua pada masa dahulukala di dapat orang di kaki diwala Kaa’bata Allaha ini suatu luh surat di dalamnya demikian katanya Lakala Malaka Hayaazata Lamaa Hawalaha Wa Bathona Makata Jawazaya Alazaya Ahatarata Wa Faya Al Hadayatsa Anaa Allaha Zawa Makaha Wa Ahalahaa Jayaraanaya Wa A’maara Haa A’maara Bayataya Wa Adhoyaa Faya Wa Faya Kanafaya Wa Amaanaya Wa Faya Zamaamaya Wa Jawaaraya Mana Amana Hama Faqoda Asatawajaba Amaanaya Wa Mana Akhoafa Hama Faqoda Akhoafanaya ertinya adalah bagi tiap-tiap segala raja itu istananya dan dengan tempatnya dan kelilingnya dan adalah Makata  itu istanaku dan  akulah tuhan yang empunya Makata dan segala isi Makah itu sekampung dengan daku dan akulah tuhan yang empunya Makah dan segala isi Makata itu sekampung dengan daku dan istanaku dan segala yang meramaikan dia dan mengunjungkan dia serupa mengunjung akan daku dan di dalam peliharaanku. Barangsiapa memelihara akan mereka itu maka telah wajiblah padanya peliharaanku dan barangsiapa ringan akan dia seperti ringan ia akan daku seperti firmannya yang tersebut di dalam hadis qodasaya Ana Bayawataya Faya Al Aradho Al Masaajada Wa Ana Zawaaraya Fayahaa A’maarahaa Fathowabaya Laa’bada Tathohara Faya Bayataha Tsama Zaraanaya Faya Bayataya Fahaqo A’laya Al Mazawara Ana Yakarama Zaaraha ertinya bahawasanya segala masjid di bumi itu istanaku dan segala yang meramaikan dengan berbuat ibadat di dalamnya mereka itu iaitulah yang mengunjung akan daku maka haruslah pada yang di kunjung itu muliakan segala mengunjung akan dia.

Shahdan adalah bujur Kaa’bata itu dua puluh empat hasta dan lintangnya dua puluh hasta dan tingginya dua puluh sembilan hasta dan yang di luar tempat tawaf itu sekira-kira sepanah jauhnya daripada tempat tawaf. Adapun hikmat Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan Kaa’bata Allaha itu supaya kiblat segala manusia dan segala jin yang ada kediaman daripada bumi seperti di jadikan Allaha Taa’laya Arash itu akan kiblat segala malaikat dan yang menanggung dia dan segala yang mengeliling akan dia dan demikian lagi daripada Kursi dan Bayata Al Maa’mawara sekelian itu kiblat segala malaikat.

Adapun hikmat Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menyuruhkan tawaf mengeliling Kaa’bata Allaha itu pada pihak kiri kerana adalah segala hati manusia pun daripada lambung kiri jua maka hati orang yangmukmin itu istana Allaha seperti firmannya di dalam hadis qodasaya Maa Wasaa’naya Samaaya Wa Laa Aradhoya Wa Lakana Wasaa’ya Qolaba Al Mawamana ertinya tiada meluaskan akan dia segala langitku dan bumiku dan khasnya meluaskan akan daku hati segala mukmin dari kerana itulah terutama martabatnya kepada Allaha Taa’laya daripada Kaa’bata Allaha kerana ia daripada alam A’lawaya dan Kaa’bata Allaha itu daripada alam Safalaya. Maka jadilah Bayata Yathowafa Ba Al Bayata ertinya itu tawaf sama istananya.

Adapun hikmat Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menyuruh mengucup akan Hajar Al Aswad pada tiap-tiap tawaf iaitu ia daripada manikam syurga yang di dalam A’lawaya dan nyawa itupun daripada alam A’lawaya jua supaya ia berjinak-jinak dengan sama alam A’lawaya seperti sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Ana Al Hajara Al Asawada Yamayana Allaha Faya Al Aradho ertinya Hajar Al Aswad itu tangan kudrat Allaha Taa’laya yang kanan di bumi seperti kata segala arif misal ini Taqobayala A’tabata Al Malaka Wa Yadaha Mana Al Sharafa Wa Al Qorabaata Wa Afadhola Al A’baadata Wa Al Hajara Al Asawada Yamayana Allaha Faya Al Aradho Yashoafaha Bahaa A’baadaha ertinya kucupkan segala raja-raja dan jari tangannya itu terutama daripada segala mereka itu yang di maafkan kepadanya dan terafdal berbuat baktinya akan dia demikian lagi Hajar Al Aswad tangan kudrat Allaha Taa’laya yang kanan daripada bumi di kucup segala hamba Allaha akan dia seperti Taqobayala A’tabata Al Malaka Wa Yadaha Sababa Lahazhowara Tabataha Wa Al Jaama Al Hajara Al Asawada Yamayana Allaha Faya Al Aradho ertinya kucup segala raja-raja dan jari tangannya itu sebab menghasilkan martabat dan kemuliaannya dan demikian lagi Hajar Al Aswad itu tangan kudrat Allaha Taa’laya yang kanan di bumi ertinya adalah Hajar Al Aswad itu tempat tangan segala hambanya seperti kata segala arif Wa Taqobayala Al Hajara Mahala Al A’barata Wa Tahayara Manaha A’qowala Al Bashara Hamanaa Yanabaka Al Qoraana Yaa’naya A’na Al Hajara ertinya kucup Hajar Al Aswad itu tempat mengambil ibarat dan hairan daripadanya segala budi manusia dan di sanalah tempat menangis ertinya di sisi Hajar Al Aswad itu iaitu tatkala di keluarkan Allaha Taa’laya akan segala zuriat daripada belakang nabi Allaha Adam maka firman Allaha Taa’laya akan segala zuriat itu Alasata Baraba Kama Qoalawaa Balaya ertinya bukankah aku tuhan kamu maka ikrarlah mereka itu. Inilah yang di suratkan pada suatu sijil nama segala yang mengikrar tauhid akan Allaha Taa’laya inilah segala nyawa yang terbahagia maka di pertaruhkan sijil itu ke dalam mulut Hajar Al Aswad itu sebab inilah kucup akan Hajar Al Aswad itu supaya naik saksi pada hari kiamat.

Fasal pada menyatakan peri kejadian Bayata Al Maa’mawara

Bermula Bayata Al Maa’mawara itu di perbuat daripada batu kata setengah a’lama Saraaja pun namanya dan yang membuat itu nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama daripada bumi maka di angkatkan oleh Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya ia kepada langit masa taufan nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salama. Kata setengah a’lama pada langit yang keempat kata setengah daripada langit yang pertama. Kata setengah pada langit yang ketujuh berbetulan dengan Kaa’bata Allaha Al Haraama.

Shahdan adalah di namakan akan dia Bayata Al Maa’mawara itu banyak daripada malaikat berbuat ibadat di dalamnya pada tiap-tiap hari tujuh puluh ribu daripada malaikat sekelian mereka itu sembahyang di dalamnya tiada kembali mereka itu selama-lamanya hingga hari kiamat kerana amat banyak dan adalah sekelian luas seperti antara langit dan bumi. Dan adalah hikmat Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan Bayata Al Maa’mawara itu supaya tempat kiblat segala malaikat yang daripada langit itu.

Kata imam Nawawaya radhoya Allaha a’naha hikmat Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan Bayata Al Maa’mawara itu akan kiblat sekelian malaikat yang daripada langit sekelian iaitu kemuliaan Bayata Al Maa’mawara daripada itu seperti kemuliaan Bayata Allaha Al Haraama daripada bumi.


Fasal pada menyatakan peri kejadian Bukit Qaf

Adapun di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada zamrud yang hijau dan pada suatu riwayat bahawasanya di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada zabarjad yang hijau sebab itulah limpah cahayanya jadi hijaulah warna langit dan demikian lagi warna laut dan adapun bukit Qaf itu mengeliling bumi itu dan segala urat bumi yang berhubung dengan dia dan adalah yang menanggung akan dia bukit Qaf itu seorang daripada malaikat. Maka apabila di kehendaki Allaha Taa’laya membinasakan seorang kaum mereka itu maka di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya ia menggerakkan suatu urat daripada urat bumi itu maka jadi karamlah bumi itu dengan segala kaum itu.

Dan adalah pada keliling bukit Qaf itu tujuh puluh ribu bumi daripada emas dan pada keliling bumi emas itu tujuh puluh ribu bumi daripada kasturi dan keliling bumi kasturi itu tujuh puluh ribu bumi daripada perak dan pada keliling bumi perak itu tujuh puluh ribu bumi daripada besi dan pada keliling bumi besi itu tujuh puluh ribu bumi daripada nur dan pada keliling bumi nur itu tujuh puluh ribu bumi pula. Maka adalah tiap-tiap yang tersebut itu beberapa daripada malaikat Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya hal keadaannya mengucap tasbih sekelian itu akan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya dan adalah luasnya tiap-tiap suatu daripada bumi itu kira-kiranya seribu tahun perjalanan.

Kata Wahaba abana Manabaha bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama sekali sepertua naik Iskandar Zawa Al Qoranayana (Zulkarnain) ke atas bukit Qaf maka di lihatlah di bawah bukit Qaf itu beberapa bukit yang kecil-kecil ia maka berkata Zawa Al Qoranayana “Hai Jabal Qaf, ceritakan olehmu akan daku daripada kebesaran kudrat Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya” maka sahut Jabal Qaf itu “Bahawasanya kelakuan tuhan seru sekelian alam itu amat besar perintahnya. Bahawasanya adalah di belakang hamba ini suatu bumi kira-kiranya lima ratus tahun perjalanan jauhnya dan adalah di dalamnya itu lima ratus bukit yang di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada air yang beku. Jikalau tiada ada sekelian bukit itu nescaya habislah sekelian hamba Allaha yang di dalam dunia ini terbakar oleh neraka jahanam dan hancurlah sekelian isi bumi ini dengan kekerasan neraka jahanam itu.
                    
Sumber : Kitab Taja Al Malaka (Mahkota Raja-Raja)

No comments:

Post a Comment