Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, May 14, 2012

Tujuh Petala Bumi Serta Isinya


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan peri kejadian tujuh petala langit dan bumi

Adapun bumi itu di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada buih seperti firmannya yang tersebut di dalam Qoraana Allaha Alazaya Kholaqo Sabaa’ Samawaata Wa Al Aradho Matsala Hama ertinya Allaha Taa’laya jua yang menjadikan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi pun demikianlah jua seperti itu juga. Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama adalah tempat bumi itu sekelian air itu maka berhimpunlah buih air itu pada tempat Kaa’bata Allaha Taa’laya. Maka jadilah buih itu suatu paras yang hijau dan adalah yang demikian itu jadi pada hari Ahad maka di hamparkan bumi di bawah paras buih itu seperti firmannya yang tersebut di dalam Qoraana Qola Anakama Latakafarawara Baalazaya Kholaqo Al Aradho Faya Yawamayana ertinya katakan bahawasanya kami jadikan akan bumi ini di dalam dua hari iaitu di jadikan pada hari Ahad dan kesudahannya pada hari Isnin.

Dan lagi firmannya Wa Tajaa’lawana Laha Anadaadaa Zalaka Raba Al A’alamayana Wa Jaa’la Lahaa Rawaasaya Mana Fawaqohaa Wa Baaraka Fayahaa ertinya jangannya kamu sekutukan akan dia ialah tuhan seru sekelian alam dan di jadikan di atas bumi itu beberapa daripada segala bukit yang menetapkan dia dan di anugerahinya di dalam bumi di jadikan beberapa daripada segala laut dan beberapa daripada segala sungai dan beberapa daripada segala pohon dan beberapa daripada buah-buahan. Dan lagi firmannya Wa Qodara Fayahaa Aqowaa Tahaa Faya Arabaa’ta Ayaama Sawaa Lalasaalayana ertinya dan di tetapkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya serta di bahagikan akan dia pada bumi ini segala rezeki hambanya daripada segala manusia dan segala binatang di dalam empat hari jua itu di jadikan segala rezeki pada hari Selasa dan hari Rabu tiada kurang daripada yang demikian itu.

Dan pada suatu riwayat hadis bahawasanya kejadian bumi itu seperti sembah A’bada Allaha bana A’bada Al Salaama kepada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama demikian katanya “Ya rasul Allaha, ceritakan akan hamba daripada apa di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada bumi ini”. Maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Iaitu daripada buih laut” maka sembahnya “Sebenar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha  Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama cerita pula daripada apa kejadian buih itu”. Maka sabdanya “Iaitu daripada ombak” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan daripada apa kejadian ombak”. Maka sabdanya “Iaitu daripada laut” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan bumi ini apa yang menetapkan dia”. Maka sabdanya “Iaitu daripada bukit Kaf” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan bukit Kaf itu daripada apa kejadiannya”.

Maka sabdanya “Iaitu daripada zamrud yang hijau” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan beberapa tahun perjalanan tingginya”. Maka sabdanya “Iaitulah lima ratus tahun perjalanannya” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan berapa tahun perjalanannya kelilingnya itu”. Maka sabdanya “Sekira-kira dua ribu tahun perjalanan” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan adakah di belakang bukit Kaf itu suatu”. Maka sabdanya “Adalah di belakang bukit Kaf itu tujuh puluh bumi daripada kasturi” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan apa lagi di belakang bumi kasturi itu”. Maka sabdanya “Tujuh puluh bumi daripada kafur” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan apa pula di belakang bumi kafur itu”. Maka sabdanya “Tujuh puluh bumi daripada ambar” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba. Ya rasul Allaha dan apa pula di belakang bumi ambar itu”. Maka sabdanya “Tujuh puluh bumi daripada emas” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan apa pula di belakang bumi emas itu”. Maka sabdanya “Tujuh puluh bumi daripada perak”.

Maka sabdanya “Tujuh puluh bumi daripada besi” maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan adakah di belakang segala bumi suatu”. Maka sabdanya “Ada di belakang segala bumi itu tujuh puluh ribu alam maka tiap-tiap sekelian alam itu berisi dengan malaikat tiada siapa-siapa mengetahui banyaknya hanya ia jua yang mengetahuinya dan tiada di ketahui mereka itu kejadian daripada anak Adam dan kejadian Iblis. Dan adalah sekelian mereka itu mengucap tasbih tujuh puluh patah kalimahnya ayat iaitu Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha" maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan apa pula di belakang segala alam itu”. Maka sabdanya “Mengeliling sekelian alam itu ular”.

Maka berdatang sembah pula ia “Ya rasul Allaha, cerita pula kepada hamba daripada segala yang diam daripada bumi itu” maka sabdanya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Adapun yang ada daripada bumi yang ketujuh lapis itu beberapa daripada segala malaikat dan ada daripada bumi yang keempat lapis itu beberapa daripada segala ular dan yang ketiga lapis itu iaitu beberapa daripada kala dan yang ada daripada bumi yang kedua lapis itu beberapa daripada segala jin dan yang ada daripada bumi yang pertama itu beberapa daripada segala manusia”. Maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan sekelian bumi itu di atas apa” maka sabdanya “Iaitu di atas lembu”. Maka sembahnya “Betapa sifat lembu itu” maka sabdanya “Iaitu empat kepalanya dan antara tiap-tiap suatu daripada dua kepalanya itu kira-kira seratus tahun perjalanan”. Maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan lembu itu di atas apa” maka sabdanya “Di atas batu yang terhantar”.

Maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan batu itu di atas apa” maka sabdanya “Di atas belakang ikan”. Maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha maka ikan itu atas apa ia” maka sabdanya “Iaitu di atas laut dan adalah laut itu kira-kiranya seribu tahun perjalanan”. Maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan air laut itu di atas apa” maka sabdanya “Iaitu di atas angin”. Maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha kemudian maka angin itu di atas apa ia” maka sabdanya “Di atas zholamat”. Maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha kemudian maka zholamat itu di atas apa ia” maka sabdanya “Iaitu di atas neraka Jahanam”. Maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan neraka Jahanam itu di atas apa ia” maka sabdanya “Di atas Nawaraya”. Maka sembahnya “Benar kata tuan hamba itu. Ya rasul Allaha dan adakah di bawah Nawaraya itu suatu” maka sabdanya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Tiada kamu ini tersalah ia tiada siapa-siapa yang mengetahui di bawah Nawaraya itu melainkan ia jua”. Dan adapun erti Nawaraya itu tanah yang basah belum lagi jadi lumpur ia.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara telah berhimpunlah segala Hawaarayana (Hawariyun) iaitu sahabat nabi A’yasaya (Isa) A’layaha Al Salama serta berdatang sembah mereka itu “Ya nabi Allaha, tuan hamba ceritakan akan kami daripada kejadian bumi dan barang yang di dalamnya. Maka sabda nabi Allaha Isa “Bahawasanya selapis bumi yang pertama itu ikan dan di atasnya serta alam maka daripadanya empat ratus alam yang mendiam daripada darat dan enam ratus alam yang mendiam daripada laut”.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawasanya adalah di bawah bumi yang pertama itu angin yang bernama A’qoyama dan adalah baginya tujuh puluh ribu tali dan adalah pada tiap-tiap suatu tali itu tujuh puluh ribu daripada malaikat dan daripada angin itulah yang di binasakan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada negeri kaum A’ada (A’ad) yang keluarkan angin itu daripada bumi seperti lubang cincin jua besarnya maka terbanglah segala bukit dan segala kotanya dan segala negerinya dengan angin itu tatkala di kehendaki oleh Allaha Taa’laya akan membinasakan segala kaum itu seperti firmannya yang tersebut di dalam Qoraana Yasalawanaka A’na Al Jabaala Faqola Yanasafahaa Rabaya Nasafaa ertinya ditanyakan akan dikau ya Mahamada daripada binasa segala bukit maka kata olehmu ya Mahamada di cabutkan tuhanku daripada tempatnya dan di jadikan akan dia abu. Dan adalah yang duduk di bawah bumi itu suatu kaum bernama Barasama dan adalah mereka itu taklif dan di peroleh mereka itu pahala dan dosanya.

Adapun bumi yang kedua lapis itu bernama Jaladaha dan adalah pada bumi itu beberapa daripada bagai azab Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bagi segala isi neraka dan yang adalah kediaman daripada itu suatu kaum bernama Thomasa dan adalah makanan mereka itu datang sama sendirinya. Dan pada suatu riwayat adalah kediaman daripada bumi itu jin. Adapun daripada bumi yang ketiga lapis itu bernama A’rafaha dan yang ada kediaman daripada bumi itu beberapa kala yang hitam, besarnya seperti baghal dan adalah ekornya seperti ekor kambing dan tiap-tiap seekornya itu tiga ratus enam puluh bulu dan pada tiap-tiap bulunya itu tiga ratus enam puluh sengat amat banyak bisanya dan jikalau di sengat dengan suatu daripada bumi ini nescaya habislah mati dan adalah pada bumi itu suatu kaum bernama A’yasaya dan akan makanan mereka itu tanah dan minuman mereka itu embun dan adapun sekelian kala yang hitam itu pada hari kiamat maka di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bagi Malaka Zabaanayata (Zabaniah) mengeluarkan sekeliannya kepada neraka supaya di sengatkan oleh mereka itu akan isi neraka.

Adapun daripada bumi yang keempat lapis itu bernama Jarayaana dan suatu riwayat bernama Jaranaqoa dan adalah di dalamnya tempat kediaman daripada beberapa ular dan kala yang amat besar seperti bukit dan lagi amat bisa dan adalah pada tiap-tiap seekor daripada ular itu seribu kakinya dan tiap-tiap suatu kakinya itu besarnya seperti pohon kurma yang panjang, tiap-tiap suatu gigi itu beberapa bisa yang hitam maka apabila datang hari kiamat maka di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bagi Malaka Zabaanayata mengeluarkan sekeliannya kepada neraka balas bagi hambanya yang a’si dan adalah pada bumi itu satu kaum yang bernama Jalahama dan tiada bagi mereka itu mata dan kaki dan adalah bagi mereka itu sayap dan tiada bagi mereka itu mati hingga sampai kepada tuanya.

Adapun daripada bumi yang kelima lapis itu bernama Jalayaa dan pada suatu riwayat namanya Dahakaa dan adalah di dalamnya beberapa banyak daripada batu dan tanah daripada bantal yang di sediakan bagi hamba yang kafir dan yang derhaka maka di gantungkan batu itu pada lehernya maka di pasangkan batu itu jadi nyalalah di atas dada mereka itu hingga sampailah nyalanya kepada muka mereka itu dan lagi di sediakan segala hambanya daripada bumi itu beberapa rantai dan belenggu dan genggam akan orang yang isi neraka. Adalah pada bumi beberapa kaum yang bernama Tahaatho dan tiada terkira-kira banyak mereka itu dan adalah makanan mereka itu daging sama sendirinya.

Adapun bumi yang keenam itu bernama Sajayana dan suatu riwayat namanya Sajaanaa dan adalah di dalamnya sekelian daftar daripada segala orang yang isi neraka dan segala amal kejahatan daripada mereka itu dan adalah di atas bumi itu tahta kerajaan Iblis laa’nata Allaha dan segala tenteranya dan syaitan. Dan yang kediaman daripada itu suatu kaum bernama Qothoatho dan adalah rupa mereka itu seperti rupa unggas dan berbuat ibadat mereka itu akan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya dengan ibadat yang sebenarnya.

Adapun bumi yang ketujuh lapis itu bernama A’jabaa dan pada suatu tempat daripada tempat kediaman Iblis dan adalah pada bumi itu suatu kaum yang bernama Hayawaana dan adalah sifat sekelian mereka itu hitam dan kuku mereka itu seperti kuku harimau dan mereka itulah yang membinasakan sekelian kaum Yaajawaja Wa Maajawaja (Yajuj dan Majuj). Dan pada suatu riwayat bahawasanya seorang daripada penghulu mereka itu yang membicarakan Iblis dan segala tenteranya pilihan. Dan pada suatu riwayat nama bumi Tawaraya dan adalah pada bumi itu beberapa daripada malaikat sujud bagi Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya dan tiada mengangkatkan mereka itu akan kepalanya hingga datang pada hari kiamat dan di dapat sama tengah bumi itu suatu hijab daripada zholamat. Dan pada bumi itu suatu penjuru daripada bumi beberapa isi yang amat banyak dan di sanalah neraka yang bernama Saqora dan pada suatu riwayat bumi itu tempat neraka yang bernama Zamaharayara dan di bawahnya itu suatu zholamat apabila datanglah hari kiamat maka di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan neraka Saqora itu membukakan tutupnya maka keluar apinya maka api itu menghanguskan neraka Jahanam daripada sangat hangatnya.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawasanya tujuh petala bumi itu berlapis dan adalah di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya pada tiap-tiap lapis itu beberapa daripada makhluk Allaha Taa’laya telah di jadikan Allaha Taa’laya pada tiap-tiap segala bumi itu seorang Adam seperti nabi Allaha Adam kita dan Nuh seperti nabi Allaha Nuh kita dan Ibrahim seperti nabi Allaha Ibrahim kita dan Musa seperti nabi Allaha Musa kita dan Isa seperti nabi Allaha Isa kita dan Mahamada seperti nabi Mahamada kita Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.

Sumber : Kitab Taja Al Malaka (Mahkota Raja-Raja)

No comments:

Post a Comment